Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 ARALIK 2001 SALI OLAYLAR VE GORUŞLER olay.gorusc sunun kaynagını oluştııruyordu lş bulabılenler uzerındekı sınırsız ve acımasız somuru de buna eklenınce ortaya urkutucu bır goruntu çıkıyordu Ağızlardan duşurulmcycn vazgeçılmez haklar ve ozgurlukler, açhkla ve sefaletle boğuşan genış kıtleler ıçın hıçbır anlam taşımıyordu Bunlar yoksul kıtlelerın hıçbır şekılde ulaşamayacaklan zengınlere aıt lukslerdı Sosyal sınıflaı arasında gıderek derınleş.en bır uçurum, sonunda bı lınen buyuk toplumsal olaylara ve patlamalara yol açtı Dunyayı temelınden sarsan olaylar ve savaşlar yaşandı, ınsanlar sosyalizm ve konıiiniznılc tanıştı Mılyonlarca ınsan oldu Yaşanan bunca audan sonra ba/ı gerçekler ancak anlaşılabıldı Artık ınsanlar bırey olarak sahıp oldukları temel hak ve ozgurlukler den yaraı lanabılmelermın, dığer ınsanların da bu hak ve ozgurluklerı somut olarak kullanabılmelenne bağlı olduğunu, bunun ıçın gereken ortamuı ve koşullann yaratılmasının zorunlulugunu kavradılar lşte bu zorunlulugun gclıstııclığı sosyal adalct duygusu ve toplumsal day anışma ruhu sosyal demokrası, sosyal devlet kavramlanm ve uygulamasını yaraltı. Ne var kı, şu sıralar yenıden geçmışten ders alnıayan bır grup ınsan sosyal devlet kavramına açıkça karşı çıkıyor Furkıye'de de bu goruşu savıınanlar var Ve bunlar sıyasal bır orgut olarak da toplumda destek arıyor Bu ınsanlar Turkıye'de surdurulegelen yanlıs polıtıkalardan populıst uygulamalardan kaynaklanan ekonomık ve sosyal çokuşun faturasını sosyal devlet anlayışına çıkarma yanılgısı ıçındeler Bırebırkonuşulduğunda asıl amaçlarının, devletı butun sosyal gorevlennden anndırmak, yalnızca ıç ve dış guvenlığı sağlayan, vergı toplayan ve yargı gorevını yerıne getıren bu kuruma donuşturmek olduğunu savunuyorlar Bu goruşun, ortaçag krallıklarında geçerlı olan devletın ışlevı konusundakı anlayıştan, ne gıbı farkı \ar anlaşılıı gıbı değıl Kuşkusu/ Turkıye'de devletın gunumu/dekı hantallaşmış, burokrası batağına saplanmış yapısına bır çekıduzen vermek gerekıyor Devletın ıçınde ışlevını yıtıımıs, bırımlerın yok edılmesı (tasfıyesı), şışınlmi!} personel kadrolannın ayık cumhuriyet.com.tr Devletın Küçülmesi ve Sosyal Devlet Mete GOKTURK Hukukçu osyal devlet kavramı, bırılerının aklına gelıvermış, bırdcnbırc ortaya çıkmış bır sıstem, uygulama ya da olgu değıl, ınsanın geçmışte kan ve ter dokerek ulaştığı kazanımlann devlet yonetımındekı yansımasıdır Temelınde ınsana saygı ve yurttaş dayanışması yatar Uygarlığın en önemlı gostergelennden bırısıdır Sosyal sınıflar arasında sosyal adaletı sağlamanın, sosyal dengesızlıklerden kaynaklanan dıışmanlık ve çatışmaları onlemenın tek çıkar yoludur Bu nedenle en gelışmış kapıtalıst ulkelerde bıle sosyal devlet anlayış.ı ve uygulaması onemlı olçude yer bulmuştur Hele az gelışmış yoksul ulkelerde devletın sosyal gorevlerı çok daha buyük ve yaşamsal bır önem taşır. S Tarihsel gelişim Çağdaş anayasalann pek çoğunda bu kavrama ycr vcrılmiijtır Sosyal devlet anlayışı gerek 1961 Anayasamız gerek 1982 Anayasamızın temel felsefesını oluşturur Anayasdnıızın 2 maddesındeTurkıyeCumhurıye tı "Demokratik, laik ve sosyal bir hukukdcvlcti1" olarak tanımlanmt!>tır Konuyu bıraz daha açrnak ıçın sosyal devlet ve sosyal demokrası kavramlannın doğuşlarını ve tarihsel gelışımlerını kısaca anımsatmakta yarar goruyorum 19 yuzyılda gerçekleşen Sanayi devrimi ıkı yenı sosyal sınıf yaratmıştı Sermayesııufl(burjuvazı), işçisınıfı(proletarya) Sanayi devrımı ıle bırlıkte olu^an kapıtalıst uretım bıçımının yaratıcısı olan burjuva/ının ıdeolojısı lıberalızmdı Bu ıdeolo)inın yonetımındekı gorunumu ıse demokrası oluyoıdu Lıberalızm, kışının serbestçe urctımdc bulunmak, ıstedıgı bıçımde sermayesını arttırmakuygulamasını haklı gostermek zorunluluğundan ortaya çıkmış bır dunya goruşu ıdı Lıberalızmde bırey alabıldığıne ozgur olmalıydı Toplumda, amaç da kaynak da bıreydı Bırey ıçın vazgeçılmez hak ve ozgurlukler vardı Ancak bıı yandan gıderek sermayenın tekellesmesı serbest pıyasa ekonomısının sonunu getırırken ote yandan bırer bırer yok olan kuçuk ışlermeler hızla buyuyen ışsızler ordıı lanması, başta ordu olmak uzere tıım kamu kurumlarının ozu zedelenmeden kuçultulmesı, devletın dogrudan tıcarı amaçlı faalıyetlerden elını çckmesı zorunluluğu bulunuyor Ancak bu kuçulme hıçbır zaman devletın sosyal devlet özelliğine gölge düşürecek ölçüye, sosyal devletin temel görevlerindeıı olan sağlık, eği(iın, sosyal guvenlık lıı/nıetlerinden vazgeçmesi boyutuna ulaşmamalıdırvezatenulaşamaz da (,'unku başta da belırttığım gıbı sosyaldevlet olgusu insanlıgın acılar çekerek ıılaşIığı bir kaıaııım ve sonuçtur. loplıınıa birileri tarafından bağışlanmadıgı gibi hiç kimse tarafından da geri alınama/. Gunumuzde dev letı sosyal gorevlennden tumuyle soyutlayarak duşunmek, hele buyuk bır bolumu yoksulluk hatta açlık sınırında yaşayan ınsanların ulkesı olan 1 urkıye'de bu nun gerçekleşecegını ummak yalnızca sınır bozucu bır zıhın umnastıgı olabılır Sevındırıcı olan "paran kadar sagbk", uparan kadar egitim" anlayışı ıle toplumsal soıunla ra Mahmutpaşa esııalı yaklaşımı ıçınde çozumler uretmeye çalışanların hıçbır başarı şanslarının olmay ışıdır PENCERE Bu Cehennem, Bu Cennet Bizim "Salkım Hanım 'ın Tanelerı" uzerıne bugune dek yazmadım, ne romanı okudum, ne fılmı gördum, bu benım kusurum, ustelık tartışma buyudukçe buyuyor, kızıştıkça kızışıyor, toplumu sardıkça sarıyor Neden'' Bugun yalnız bu "neden" uzerınde duşunmeye ne dersınız7 Çunku eskı bır ozdeyış takıldı aklıma O mâhıler kı derya ıçredır Deryayı bılmezler • Nâzım Anadolu'yu nasıl vurgular Dort nala kopup Uzak Asya 'dan, Akdenız'e bır kısrak başı gıbı uzanan Dunyada butun yarımadalar kuzeyden guneye sarkar, yalnız Anadolu doğudan batıya uzanır Dıkdortgen gıbıdır Bu dıkdortgenın çevresınde oluşan uç ulke, gezegenımızın en ılgınç sayılabılecek uç devletıdır.. Yunanıstan Ermenıstan . Israıl Lozan'a gore Turkıye'de uç tur azınlık vardır: Rum Ermenı Yahudı Yunanıstan, Ermenıstan, Israıl hem nufus hem toprak bakımından kuçukturler, ama uçunun de ortak ozellığı bır sozcukte vurgulanır Dıasporai Yeryuzundekı RumYunan, Ermenı ve Yahudı dıasporaları tum Batı'yı sarmış, Amerıka'yı payıtaht seçmışlerdır Uçgenın koşelerındekı uç devletın gucu o ulkelerde yaşayanlardan çok, dıasporalarından kaynaklanmaktadır, kapıtalıst dunyanın doruklarında yuvalanmış akçalı ve medyalı orgutlenmelerının hesabı yapılamıyor Anadolu dortgenını çevıren uçgenın uç koşesındekı uç ulke, dunyaya yayılmış dıasporaların uslerıi Ikısı Yunanıstan ve Ermenıstan Turkıye'ye duşman gıbı Israıl dost • Turkıye dunyanın en rızıkolu bolgesınde savaş ruzgârlarının ıçınde yaşıyor, etnık teror batağından yenı çıktık, ASALA ıle PKK saldırılarını kımlerın destekledığını herkes bılıyor, dıncılık ve etnıkçılık laık cumhurıyet ıçın agır tehdıtler, 9O'lı yıllarda neredeyse ıç savaşa dönuşecek çatışmalarda 30 bın ınsanımızı kurban verdık, kımı Batılı uzman ve yazarlara gore "uygarlık" ya da dunyayı saran sıcak bır dın savaşının ıçındeyız, ışte Afganıstan, ışte Fılıstın1 Azerbaycan topraklarının bır bolumu Ermenıstan ışgalı altında, Irak topun ağzında, bu yoldakı hazırlık gazete sayfalarına yansıyor "Akdenız'e kısrak başı gıbı uzanan" ulkenın ınsanı gerım gerım gerılıyor "Salkım Hanım'ın Tanelerı tartışması" dış dunyanın Ortadoğu'da kılıt ulke konumundakı Turkıye'ye yuklenmesı surecıne rast geldığınden buyudu, dunya çapındakı çatışmanın serpıntılerınden bır damlanın bır kıtap ya da fılmde uç vermesıdır Pekı, bu tartışmadan Yahudı, Rum, Ermenı yurttaşımız hoşlanıyor mu / ) Hiç sanmıyorum Dıyarbakır'daydım çevreden gelmış bır koca Kurt benden medet umuyor, mızıl mızıl mızıldanıyor, neymış devlet ona ışkence yapmış Elını tuttum Ulan, dedım, ne mızıldanıyorsun, ben Turk'um, senın devlet dedığın benı de ışkenceden geçırdı, sana haydı haydı yapar Guluştuk Nâzım Hıkmet'ın dedığı gıbı "Su cehennem bu cennet bızım " EVET/HAYIR OKTAY AKBAL însan Haklan ve Türkiye Ulusal Programı Nevzat HELVA(JI Turkıve Insan Haklan Kunımıı Ba$kanı nıyoı Tuıkıye, Bildirge ııın knhulundc olumlu oy kullannıa oııuııınu tn^ıyan ııl kclcıdcn bıııdır Bıklııgcdaha sonra 6 Nısan 1444 ı.ırıhınde henıınsendı ve Bakan laı Kuıukı kaıaııyla 27 Mayıs l l )49 tarılılı Rcsmı Cıa/ete'deyayımlandı Bu belge hukuksal bıryaptının n,crmemekle bırlıkte, ınsan hak vcozguılııklcııncduvulm.ı sı gtTckuı saygı ve ınaııcı dıle getıren Kgtieiı (moral) deuer ı vuksek bıı belgedıı Insan Haklan f v a n s e l Bıldırgesı nde veralan hak ve o/guılukleı l')Mı vılıııda daha da gılı^tırılmıs. olalak ıkı avn so/lcjiııe ıle kı» Himaaltınaalındı Bunlaıdan bırısı "'KişiseJveSivasal Hak Itiiyük Devlet Duygusu../ Osmanlı'da "Buyuk Devlet Duygusu" varmış1 Daha sonra, herhaldeCumhurıyetdonemınde, bu nu yıtırmışız, şu gunlerde yenıden "buyuk devlet duygusu gerı dönuyormuş1" Hurrıyet'ın ıkıncı başyazarının geçen gunku yazısının başlığı boyle "Turkıye gıderek 'mıllı meselelerı' ıle sanatı bırbınnden ayırmayı oğrenıyormuş. " Cumhurıyet donemıdır, daha doğrusu Atatürk'lu yıllardadırTurkıye'nın gerçek anlamda "Buyuk Devlet" olduğu yanı guven veren (yetkısını duyuran onemlı bır devlet gorunumunde) ıçerığınde olduğu Hele Osmanlı'nın, ozellıkle son ıkı yuzyılında buyuk devlet duygusu taşıdığını soyleyebılmek buyuk bır yanlıştır, kendını aldatmaktır Yunanla, Ermenı ıleçozumlenmemışsorunlarımız var Sayın yazara gore, bu konuda çarpıcı bır zıhnıyet değışıklığı yaşanıyormuş1 Artık Yunanlıya, Ermenıye daha hoşgorulu, daha anlayışlı bakıyormuşuzi. Bılmem gerçek mı dedıklerı'? Nasıl bır gerçek var karşırnızda? Turk tarıhı ıle ılgılı fılmler, kıtaplar çıkıyor Yunanıstan polıtıkasında bıze karşı bır yumuşama, bır hoşgöru yok Ermenıler herfırsatta kuyumuzu kazmakta...Heryıldonumundebızdenhesapsormak ta Bır Ermenı 'Ikıncı Geceyarısı Ekspresı'm çekıp bızı kuçuk duşurmekte 'Felıcıs'nın Yolculutju'oyle "/Araraf'fılmınde Aznavuraynı konuyu ışlemekte Ege'de, Kıbrıs'ta hep bızden hoşgoru beklenmekte Ege'de Yunanlılar en kuçuk bır değışme gostermemekte 'Megalo Idea' butun canlılığıyla yaşatılmakta Ama bızler, bır Rum şarkısı dınledıkçe, bır Yunan şaırının, yazarının yapıtını okudukça kendımızden geçmekteyız, ozellıkle sanat çevremızde aşın bır Yu nan hayranlığı ıçındeyız Ama tek yanlı bır 'aşk' bu!. Bakın en son olaya, Avrupa ordusu konusunda AB'nın bızımle anlaşmaya varması bıle Yunan hukumetınce olumsuz kar şılandı 'Mıllı çıkarlanmıza ters duşen bıranlaşmayı kabul etmeyız' dıyenler yıne onlar Son gunlerde Kıbrıs'ta bırtakım gelışmeler oldu dıye her şeyın tatlıya bağlanacağını sanmak da yanıltıcıdır Klerides'le Denktaş'ın arkadaşça yemek çağrıları, bırbırlerıne seks oykulerı anlatmaları, sanmayın kı Turkıye'den yana bır anlaşmanın habercılerıdır Rum tarafı kaskatı, kendı çızgısınden bır 1 adım sapmaz Olsa olsa, bız yapacağız ozverıyı Nedenı de 'buyuk devletler' boyle ıstıyor1 Hele Turkıye elını açmış o buyuklerden para bekleyen bır durumdaysa... "Buyuk devlet duygusu" gormuyormu kendı ulkesınde ınsanların yemek torbalarını bırbırlerını ıterek, ezerek kapıştığını On bınlerce ışçının kapı dışarı edılmelerını Açlık sınırının her gun çok daha aşağı çızgılere ınmesını Sayın yazar 'buyuk devlet duygusu 'ndan nasıl soz edıyor, her gun 'devlet kuçulsun' dıye yukselen seslerı, ısteklerı duymuyor mu? Devletın kuçultule kuçultule nerdeyse 'yok' olmak durumuna duşurulmesını1 Hırsızları, soyguncuları korumak ıçın yenı yenı onlemler alınmasını, Cumhurbaşkanı'nın bırtakım haksız, yanlı kararları sureklı veto edışını Sanat, edebıyat halkları bırbırıne yakınlaştırır, derler Ama hıçbır zaman bu yoldan gerçek bır barışa ulaşılmadı Tarıh bu yonde nıce ornekle dolu Sayın "Hurnyet" yazan buyurmuş "Turkıye ve Yunanıstan'da halk dış polıtıkayı sıyasılerın ve dıplomatlann elınden aldı" öyle mı? Bır de gıdın Turk ve Yunan halkına sorun, acaba ne dıyecekler"? Umutlanmak, hayal kurmak, hep barışçı olmak lyıdır de bu ış karşılıkh olursa, aynı guven ve barış ısteğı ıkı yanda da varsa1 I nsan Haklan hvıensel Hıldıryesı nınk.ıhul ve ılan cdıklığı lOAralık gunu (dun) Bırlcijmi1} Mıllellerdcnel kurıılıı nun lOSOvılmdaaldıgıbıı kaıaı l,ı "İnsaıı Haklan d u n u " ol.ııak .ıdl.ııidıııldı Bu nnlamlı gun, dunyanın bırı,ok ulkcsındc her yıl (orunlcrlc ve tııılu etkınlıklerle kutla BORÇKA ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN (KAMULAŞTIRMA DUYURUSU) Devlel Su Işlerı Gend Mudurlugu ııcc Boı^ka Ba a|i ve H I S Pıojesı neden ıle C kaınula^tırılmasına kaıaı veıılen tabinma/laı oncclıkle 2 )42 Sayılı Yasanm (Deg ısık 46^0) 8 nidddesınc gore pa/aılıkla s. tııı a l m a u s ı ı l u d e n e ı ı m ı ^ ancak taraflarıa anla^ma sağlanamadığından aynı yasanm 10 maddesı geıegınce Malıkememi7dc aşagıda, dosya numaraları y.ı/ılı kamulaştırma bedelının tespıtı ve tescılı davaları lll İU.ESİ KO\Ü \Ht\\ \ N O ı I ![••, :AKIVİN :13OR(K.A :KARŞIKÖY M\llk\DI \f S O \ \DI MURAT I I YFNİ YOI MAH MMKİI IİJsum. ( jdtltsı Hjsiaııe (atldesı Hasianct addısı Hısianı (addcsı tk/ıni Mjslaıiı tdLİdcs HdslaılL ( ıddo kkıııdu/u k >\l(, kı^sıı, Kftyn Kflyıçı GOIhlfi dölbojı Oolbaşı Köyltı KOyıçı \DA NO PVRSH NO 40 k\MI I \yilRII I N \ L v^ M841 '26 82 47'4' 4'Ud 4 UlllOfı 'IKı 14 48') 77 "II'79 27*09 84 8lı II28 '17 11") ( İNSİ l.ıılj IJIIJ HİSSL laııı laııı laııı lını 1 MIIIUIIU'IHKJI.I 1 1•IH 4 > II 4 1 4 1 ( 4 \ 4 4 1 4 ( 17 VS 4 > 4 ıı J I 1 11 Ufdrıvi'İMicükl.kanii [(ahrıvtDıl.fiKanı) Rcm; ve Kılıç(Kura) 1 kksal Ikıl.ıhan l Alagor Baldhan MusnıycKcsknkufifKdtdi 1 j|ııuö/iuık(kam) KnM ymuık lıuuıı 1 chıııı Solııı gl<ı llıısıtı \ıin M ı k h ı k d k.,dk I ın n( ın Imdal kocaman MııKdiııııier KtKamdn Mıhıiııl O/^elık Mılııih.1 yıılıırk 11 ıı u kıH.jıuııı ııı ııı ııı lll 111 1(17 41 1 0 1 7 8 II 3' .ıı l.ı lıılı ııl larh hrh laıla ııl.. .ıı IJ Uv Bjhı,c, (, IV VI FIIKM H ın 10* 114 1h 114 114 P 16 11 18 1 1 ım Iıın 1 ıııı 1 ıııı 1 ıııı laııı Iıın Iıın lım Iıın hııı 1 1 1 ıı; ( 1 4U 4'4 "•ıiu 4 U | 4V HüK\ınKxoııun İMIIClVll 1 " • 1 4i Alı K.H,diııaıı 4U 411 440 1 Museyınynol 1 1 inıne Delıba* 1 UmılSıM 1 \dıun y ı ı 1 ! Ulııııı Aldbdv . Oıhuıı Aldluv 1 MUSL> ıı Mastn DurMin \ııısırı 1 Servel Aıası.rt 1 1 mmehan rkmıu/ NnmDuıım/ 1 441 lıolhatı Kovn, 1 ilu',1 ( Ihjü lekıııdu/u CSIbojı Oolb.)l KSyıçı Köyıçı KSyıçı Koyıu lıolbaıı («Ibası Oölbajı (Mlbası fllllbU]! k k n<lu/u (.,*»jı (ıdlha^ı ( Ihııı t lb,,ı Oolba^ı lekıııdtuu Tekındu^ü Kftyıu 1 1 1 112 120 120 112 114 111 112 1 2 25 27 18 4 1 ııpuı ' 0 ' 18 1 180 '11 1 '89 99 1 194 01 0 6 8 21 94181 209 21 1776 W 170111 1 229 "> 4 026" 10^ 1 42 . I) lll 114 110 ın 114 114 II» 1 Iııı IDI ııı 1 6 20 11 18 1 2 17 2 18187 ••'101 1 ni4' K9 S7 l l l ' l l 11 ' '(KI80 872 1 ' ınıı Hıh<,ı hlıJıkll hndıkll 1 ıı.Jık 1 1 1 ıııılık H.ıh hı»1ıUl,h ıı.ıim H..l«,c Uıll.h tmdıkBıh UvBdh l»«lı> Ijıb Bahtc llahtc Fındık Hoh 1 ıııılık Hıh (, ıv llah lll) al)l Tam 1 1 110 101 lll lll 1 1 I 1 1 IIN 4 J1 8 1 7 N «60 5 ' 7 1 89 41X9 " 0 24 M 6 07 1 7'İ66 t 779 7 ' 1 097 91 9<1 19 262 8(1 III' 111 112 14 41 44 11 lıııılkH.ılı l.j ll.ılı hııdık Hdh 1 ıııdık BJII HaKc ll.ılnt I ı ı Iıl II ıh HılH 1 ıııılık ll.ıh 1 ıııdık 11 ıh lınlılUılı (.av llılı 1 1 ' 1 ' 1 1 ' 1 44 1 olhıjı 14 1 1 1 1 1 1 \1 r l'av 1174 1lı 1 ıııılık 1 1 I in 1 Ismci U mnc/ üul(, [i \vıiııı {[)< tııııc/) 1 raimı IHmıHtni \uş.ım$ek) 1 KOv vı II' 51 111 " M I.IVVC 1 ıııılık 1) Mır l'av Altıın hmınl ( \uı^tm^.k) 4 Vv ıı \kıı (Mı>my.ki • « Hıldl Udtmtık (> I ııı ııt IUIJ.UK \ld>ın«ck) Sc\fci \lpaısİjıı(OlııNd/ııe H Hanııtk Alatf tny.k 1 Kahrnman AiasjnışU ilntın l i lgn(Atoym>k) 1 lılr s AtH;ım>ık 4 Mm Ata>ıııiNek ^ Wılıaıı Sain.dk (M t>mnck) 6 Bıt^liiiııStvııııl 1 Ibrdhım \idj ın^ek K yhrıvt \ij ı ) ıııtck > duner Ala> mştk Ifl ArfıleAiiîimşck 1 RdsmSuı 1 \\n ieıul 1 HdvnrtııŞuul 4 Mıı/c\\(.[i( ııı 41 \\>«. l /UIİCI ı Nıırkıı [\m r 7 Sahnn [temır S Rjhıikyıi'l II) MıılidDiıııü 1 m ı n y n 1 11 /(.vııepy.n 1 1 ı 1 444 Kıvm K \^ K vıı, Kw\ II' II' H (l 7 10 '( 1416 40 1X171 6 1 ) 11 1.x. Bah Çay ve Sth/c Bah (,1V VC Mll l'av 1h 167 KI Sclvv llah llah(c 1 44^ Cllhışı Knvçı ır 114 17 K 1 II7( 11 1 '4! 40 Uahvı hııdık lijltvı* M ı 1 r. 44( 1 IUSIIK ın DARÜLACEZE VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLICI'NDAN Vatandaşlarımızın Ramazan Bayrarm'nı ve Yenı Yılını kutlar, esenlıkler dılerız Darulaceze Vakfı, Tarıhı Darulaceze Kurumu'na ve Kurum'da barınan acezeye yardım ve destek faalıyetlerıne devam etmektedır Hayırsever vatandaşlarımıza saygıyla duyurur, yardımlarınızı beklerız BANKAHESAPNUMARALARIMIZ T Vdkıflar Bankdsı T A 0 ŞışlıŞb 2000001 T Iş Bankası A Ş CıhangırŞb 35 TC Zıraat Bankası Taksımğb 64404 ÇELENKBAĞIŞTELNO (0212)3?01616(10hat) {0212)221 79 50(8 hat) (0212)221 7954(Faks) /ıvıVıhııı/ 1 ŞKİıO/tkıtı ı 4 [ ıkrıu > ılmv ^ 1 ıiu/ııı \ ılnid/ (}rtnıerSesl]Vılma/ 7 NtvııOılmv S Sıvt< ^ ılnw ' SLiııthı \ ılmıı/ 1 ) Şud^ılın.ı/ tl Mu/(.vvuıV\ıhıİMiı/ M^ılmı/ 11 Ducıııiv ın IXıııı, IVaıt, P4 1 4 1 6 II 704 71 11 '7171 1 ıııılık llılıı,ıs 1 IIKİlk lljİMsı Iı ı >/l lar Ulııslararası So/le^mesı" obıııu "Fkonomik, Foplunısal ve Kulluıel Haklar UluslararasıSo/le^mesr adını t.üjivoı Bu so/le^meleı denetım ve vaptıımı duzeneklerını de ongorduğu ıçın hak ve o/gurlııkleıe ıılıısla raıası bıı korumadasaglanmi1) oluvor I urkıye, bu ıkı sozle^nıeyı ımzaladı ancak henu/ Turkıye Buyuk Mıllet Meclısı'nın onavından geLiıılınedı "Insan Haklan CJUIIU" vesılesıvle " ^ r u p a Birliği Muklest'hatının (b\\p biıikıııııııın. ciiinınıınin) l stlcnilnıesine İlişkin I ürkive Lllusal Profjraınrnm ınsan hak ları konusundakı yakla^ımına kısaca değınmek ıstıyoııım Furkije ııın Avrupa Bırlıgı yleılı^kılerı 1959yılııuLıAvmpal kononıık lopluluğu'na uyelık ıçın yaptığı ba^vuı ıı ıle başlavan bır se ruvendır Bu ba^v uı udan sonra, 1961 >ılında yapılan anlaşnıalaı la uyelık sıırecı başlalıklı 19X0 askerı daı besı ncdcnıyle topluluk I urkıye ıle ılı^kılermı donduıdu, ancak 1981 yılında ılışkıleı noınıale dondu I urkıve bu ke/ !4Nısan 1987taııhındetam uyelık ıçın toplulıığa basvuruda bulundu Avrupa lopkılugu 1991 yılında Avıııpa Bırlıgı adını aldı ve ııye o\ınak ısteyen obuı Av ı upa ulkelerı ıçın ba/ı olçıılleı belııledı Sıyasal veekonomık alanlaıla ııyıııııa yoııelık bu olçul ler. *Ko|K'iıhan Krilcrleri(=olçulleri)'"dıveadlandırılıyoı Sıyas.ıl olçııtun ıçerıgını, "Deınokrasıvı. lıııkukun ustıınlügünu, insan haklanııı. a/ınlıklaıa savyıvı ve a/jıılıklarııı korıınmasım guvenceallınaalan kunıııılann Urikrannı saglamak" olıış tuıuyoı 1 urkıye ııın ba^vurusu 1999 Aıahkayı içmde llel sınkı de gcıçekleşlıı ıleıı top lanlıda karara bağlandı ve 11 aday ulke olaıak kabul edıldı Avrupa Bıılıgı Koııscyı. bu toplanlıda bır kalılıınOrlaklığı Belgesı ha/ırlanıayıda kararla^lııdı vebıı belgc8kasım2()()()larılıındeaçıklandı KalıiımOrtaklıgı Belgesı'ndeTuıkıye'nın kısa ve orta vadede gerçekle>tırmesı gereken oncelıkleı belırlendı Oneelıkler arasında demokıatıklc>ıııc ve ınsan hak ları onemlı bıı ver tııtuyor I urkıye( uınhtırıyetı llııkuıııelı bu oneıtlete k a i ^ 1 1 1k bıı pıogıam ha/ııladı 24 Mart2(H)ltarıhlıResmıCıa/ele'nm nuıkeı reı sayısında vavımlanaıı ve735 sayfalut.ın bıı nıeinın laııı adı "A\ı upa Birliği Muklesehatının l slk'iıılıiK'sıiR'ilışkın lurki\e lllıısal l*ni};ramı"dır Progıam kıs.ı ve oıi.ı vade de geıçeklestııılmesı ongo lulen sıyasal ekonomık ve uyumetkınhkleıını dıı/enlı yoı Bunlaıınbıı bolumu, sı yasal olçutlcr ıçınde yer alan ınsan haklarına ılıskındıı ınelerın Avrupa Bırlığı ne gıınıek gıbı bıı hesabın uru nu olaıak değıl. ınsamnıı/ın onuruna duvulan saygının geıeğı olarak yapılınası bek lenııdı Bununl.ıbıılıkteyclkılıleıı bıı konuda adım at nıaya /uılayan "saik" ne olursa olsun, ortava çıkacak olumlu sonuçlaıı ınsanımı /ın ka/anımı olaıak değeılendırmek gerekıı Bu boyuttakı bıı ya/ıda Ulusal Pıogıam'la ılgıh avııntılı bırdeğerlendımıc ol.ıııagı yok Bu nedenle genel bıı bakısla yetınmek zorundayı/ Ilk bakışta go/e çarpan lıusııs ıktıd.ııı paylavın bıı sıyasal partmın, kımı konulaıa yaklaijimda pıogıamı etkılemi'j olduguduı "Olunı Ce/asımıı Kaldınlması" ve "KuUurel Vasatnve BirevselO/4;uriukler" ba^lıkları altında veralan anlatım lar buna ornek gosteıılebı Iıı Ulusal Pıogıam. Kalılım Ortaklığı Belgesı ne yanıt olarak ha/ırlanmış olmasına karşın belgede yer alan kımı onerılere hiç değınılmemıs kımılerıne uıkek bıçımde yaklaşılmış, kımıleı ı de **guçi^tirme" ı/lenımı verecek bıçımde du/enlenmıstır Oı neğın KatılınıOrlaklığı Bcl(jesı nde kısa vadelı oııcelıkleı arasında şoyle bıı one nyeıalıyoı "Kurtvatandavlarının kendi anadıllerinde k'levi/voıı ve radvo \a\ıııı yapınalarıııı \asaklnvan her türlu hııkmun kdldırılnıası" Ulusal Progtam'da bu onerıyle ılgılı evet va da lıayıranlamına gelebılecek hıçbır açiklama yok Yıne orta vadelı sıvasal oncelıkleı arasında da bcıı/eı bıı onerı var "Kultıırel vcşitliliğın sağlaıınıası vt kokenlcrıııe bakılmaksı/ın rum \ alandaşlann kııltıırel lıaklarınııı ^mencc allıııa alııııııası. Bu lıakların kulldnılnıasını onyollfvt'n her (ııı Iıı vasal luıkuın eğılim alaııındakıler dc dalııl olmak u/ere kaldınlmahdır" Ulıı sal Pıogıam da bu oneı ı şoy le kaışılaıııyor "Turkıje ( umhıırivi'ti'nın resnıi ve eğitiın dili Turkçedır. Ancak bu, valaııdaşlarmın ^ıınlıık >a^anılarında tarklı dil, lehçe \e ağı/larııı kullaııılınasına eııgcl tc,kil etmoA Bu serhestlik, avrılıkçı ve holııcıı amaçlarla kullanılaıııa/." *Turkı\e l llusal Pn»nramh nın l vmılannıası, K(M>rclinasyoııu ve İ/k'iııneMiıe Daır" hukumet kaıarında su tıınıceyeyerverılmış "lllusal Prograın, rurkıve'ııiıııhtivaç veoiKclıklcri. v ıllık \ıyrçekle^meler, Katılım Ortaklığı Bı IJJIM vc İleıicme Raporları da dıkkate alıııarak }>erektiginde {jııncelk^rırilecektıı." Bence bıı geıeksınını doğmuştuı 2(K)îvılı lleıleme Raporu ve obuı gelışme leı dıkkate alınaıak kamu ovıında açılacak bıı taılışına ıle pıogıam guncellcştııılmclulıı kalılımOılaklığı Belgesı'nde şu cumleye de dıkkaı çekmek ıstıyorum "Avı ııpa BıHiği me\/ualınııı vasalara mec/inııı tek başına vt'H'ili nlınadığı, avrıca Avrupa Bırtığı'ııın uvgııladığıstandarllarda ıı\(>ulanmasının Kiı\ence allıııa alııımasının geıeklı olduğu da halırda tutulnıaİKİır." Bu so/leıle ııvgulamanııı oncmıne ışaıetedılıyoı kı ulkemı/de vasalaıa kaışın \avm<m olumsıı/luklaı go/ oıuıııe alı ııınca ııvaı ıııın haklı olduğu goruluyoı r BODRUM Bayram O K Kıybay 15 000 000 TL Odalarda : klınıa, mınıbar, saç kurutma, I V, telefon Aktivite : Sauna, fıtness, tenıs, masa tenısı, bısıklet, restaurant, bar lel: 0 252 363 77 74 (3 hat), Faks: 0 252 363 77 83 TC KULTUR BAKANUĞI GUZEL SANATU\R GENEL MUDURLUGU İZMİR DEVLET SENFONİ ORKESTRASI 'Ismet Inonu'yu Anma Konseri' 13 Araltk 2001 Perşembe 20 00 Urla Bademler Koyu Kultur Merkezı 14 Aralık 2001 Cuma 20 30 Ismet Inonu Sanat Merkezı Kulturpark Şef Sohstler Ivan MONIGHETTI Ivan MONIGHETTI Vıyolonsel Fuiya ERGUDEN Vıyolonsel Hakkı ÇOBAN Vıyolonsel Adagıo Ikılı Konçerto Orkestm Suıtı No 3 Vıyolonsel ve Orkestra ıçın Konçerto Sentora No 88 Program T ALBINONI A VIVALDI J S BACH J HAYDN J HAYDN Bılet satış ve bılgı ıçın İZDSO Gışe 445 24 56 //en Kılapevı Konak 425 75 7 7 D&RALSANCAK 464 10 15 D&R Karşıyaka 364 34 34 Öncmli hir hclgc Olumlu yanındaıı bakılın c.ı teslını elıııek geıekır kı Ulusal l'rogram, tıım eksıklıkleııne karşın onemlı bır belgedıı Geıçekkstııılme sı durumunda toplunıumu/un demokratıkleşıııe hukukun ustunlugu ve ınsan haklan yonundekı beklentılerıııe onemlı olçude yanıt olacaktıı Gerçıbu lyıleştır KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ AHKÂMI ŞAHSİYE D o s v a N o 2001 861 Vası lay Malıkemcnıı/ce veıılen I I II 2001 tarıh ve 2001 661 909 I k savılı ılamı ıle kadıkoy, Go/tepe Mah de nulıısa kayıllı Melıınet Sııreyya ve I atma Mebıuke kı/ı 1111 d Iıı I nııne Melahat Uıaz lahalsı/lıgı sebebıyle M k l ^ S maddesı ge leğınce vesavet allıııa alınaıak, kendısıne Altıııay (jecıroğlu vası layın edılmış olııp velayet hukuıııl e ı ı latbık e d ı l m ı ş t ı ı k e y t ı y e t ılan olunıır 1111 2001 Basııı 75757 1 ı kblıgıi vevı ılan larıhındın ılıbarer 10 j;un ııındı Ivjmula^lırmı ı>kmmc ıdır \jrı.ıda ıpııl M V I jdlı varı.ıdı nuddı halalara k ıı>ı du/Lİtım dav N 1n,tıbıİLLCklı.ıı 1 ) HusuıiKt [\\\ı\ Su l>ktı (ıcıul Mııduılu^u m voııdlıludtır ^ 1 Kamul ı^tırma ı^kmıın. kar^ı ıdan vargıda pljl dıv ısı.ıı, .ıı) 1 ır mdıva nlıklınnı u v ı vımılmı ıııı ılıırdıınıln ısı k ır ın ıklıklınnı helgeleiıdınnedıkkr ukd rdc kjımıl^lıımı bnielı ıı/erınden taşınma/ nnl kamulanlımidyı vapan ıdan. adıııı kscıl «.dıkcıktır A 1 MılıUm«.trlı^pıi edıltrn kıınula^tınnı bıdtlı lııksahıhı ulını 1 ( /ırıat Hankası BORÇKA Şubesınevatırılacaktır * • l Koııuva \e taşınma/ malın de^ırıne ılışkın tum savuntna M. ddılkr ıljn larıhındcn ıtıbaren 1IJ gun ıçındı nuhkcmcye (tlınk h klınıiLİcıı Keyfiyet 2942 sayılı ^ asanın (Dcg ^ık 46^Ü| 10 maddesı uyarınu duyurulur vı/ılı Has n 7506 S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog