Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 ARALIK 2001 SALI cumtv(" cumhuriyet.com.tr 14 GüNÜN FlLMLERİ TRT2 10.35 TELEVIZYON 'Sihirli Salı' gösterileri TV Senisi "kültür.nettrt"nın bugünkü bolumunu, sınema sanatçısı Selda Alkor sunuyor Yapımda ılk olarak, dunyaca unlu rıtm ustası Mısırb Ahmet'le yapılan söyleşı ekrana gelıyor Programda, Turkıye'nın yenı kuşak sıhırbazlannın bır araya gelerek gerçekleştırdıklerı "Sihirli Salı" gösterılerınden bır kesıt de sunuluyor. © Dartldın nu... 13.10 /. Star Gulduru Lımondta satarak geçımını sağlayan Osnidn, bırgun amtdsının kendısıne yuklu bır mıras bıraktığını oğrcncrck Istanbul'a gclır Ancak Osman, Istanbul'a geldığınde para yerıne yuklu bır borç ve hacızlı bır ko!,kle kar^ıla^ır Atıf Yılma/'ın yonetımınde Sadıı Alı^ık ıle Yusuf Se/gın oynuyor Yalnız Adam 17.20 CINE 5 Gulduru ı (The Lonely Guy) Genç bır yazar olan Larry llubbard, bır gıın eve geldığınde sevgılısını başka bıı erkekle yakalar Buyuk ı>ok geçııen Larry, bundan bonra bekar hayatı ya^aınaya karar vcrır Fakat bu sure ıçınde yalnızlığın ne kadar 7or bır ^ey olduğunu da anlar ve kendıne yenı bır sevgılı bulmak ıster Bu arada kendı gıbı yalnız olan NVarren ıle tanı^ır ve kendılerıne ku>a surelı ılgınt, kız arkadaşları bulurlar Yon ArthurHıller Oyn SteveMartın, C harles Grodın, ludıth Ivey (1984 ABD, 90dk) Psikopat bir katilin takıntısı Oynadığı fünderdc hep 'iyi adam'ı canlandıran unlıi aktor Keanu Reeves, bu yapımda 'kötü'yü oynuyor. MovieMax 2M5 Izleyici The VVatcher / Yonetmen Joe Charbanic / Senaryo. David Elliot, Darcy Mayers / Goruntu: Michael Chapman / Muzık Marco Beltrami / Oyuncular: James Spader, Marisa Tomei, Keanu Reeves, Ernie Hudson, Chris Ellis / 2000 ABD yapımı, 96 dakika. TV Servisi Hollywood'un bütun bebek yuzlu yıldızları, sankı ijdrtmıs gıbı, bır kere de olsa kotuyu oynamak ıçın yanıp tutuşurlar Şımdı de karşımıza u Küçük Buda"nın, "Speed"ın, "!Vlatrix"ın yakışıklısı Keanu Reeves psikopat roluyle çıktı Baîjtan belırtelım, "kölüler"ın lıstesıne Reeves'ın adı hıç mı hıç yakışmıyor, yorumu son derece zayıf ve ınandıncı değıl, fılme bu anlamda katkısı sıfır 1 ılm ıse son yıllarda sen cınayetler ışleyen katıllenn cırıt attığı, manyakların bırbırını ezdığı pıyasaya yenı bır sey getırmeden sddece laklıt ederek ondan bundan bır şeyler alarak ayakta dıırmaya çalışıyor btkıleyıcı yanı ıse metropollerdekı acımasızlık, kent ınsanının vurdumduymazlığı, duyarsı/lığı ve bcncıllığıyle ılgılı açık açık tavır koyması Canılerın peşınde geçen zor yıllardan sonra FBI aıanı Joel Campbell (Spader) sakııı bır yaşam ozlemıyle Los Angeles'tan Chıcago'ya goçııp kendıne yenı bır dunya oluşturmayı denıyor Campbell'ın geçmışıyle ılgılı sorunları var ve psikolojik tedavı goruyor Chıcago'da başlayan serı cınayetler ona Los Angeles'ta başına bela olmuş bır canının, Davıd Allen Gıfien'ı (Reeves) dnımsatıyor Gıffen Chıcago'ya gelıp Campbeiria bıtmemış hesabını kapatmak amacıyla her gun genç bır kız öldürmeye başlıyoı Artık, Hitchcock'un rafıne gerılim anlayısının gerıde kaldığını ve "fast food" yaşamaya koşullandırılmıs kıtlelerın tansıyonunun, yıne hız yoluyla ve teknolt)jık numaralarla arttırılmaya çalışıldığını kabullenmekgerek Yenı moda gerılımde senaryonun hatıflığı ve yapaylığı pek sorun değıl, "tzleyici"dekı gıbı helıkopter, otomobılle kovalama sahnelenne benzer aksıyonla ış kotarılıyor "İzleyici"nın hedefı, televızyon ekranında bu tıp dızılerı seyrederek buyuyen genç tııketıcıyı, yıne onların zevkını iyi tanıyan bır vıdeoklıp yonetmenıyle etkılemek Yapım, Keanu Reeves'ın de uyesı olduğu Dogstar grubunun klıplenyle unlenmış yonetmen Joe C harbanic'ın ılk uzun metrajlı çalışması @ Sultan 17.40 Interstar Duygusal Buyuk kentın gecekondu yağması ıt,mde sevdığı gencle evlenebılınek ı<,ın bava^ım veren dort (,otuklu, yoksul ve guzel bır dulun oykusu Karlal lıbel'ın Yavuz Turgul'un senaryosundan çektığı fılmde, Tiırkân 'joray, Bulut Aras, Şeneı Şen Ihsan Yuce, Adıle Nas>ıt oynuyor (I978) Phoenix 19.00 CINE 5 Macera (Phocnu) Harry Collıns, Phoenı\ te dedektıflık yapmaktadır Lcıla adında bır sevgılısı olan genç adamın hayatında her 'jey yolunda gozııkmektedır Ancak ahlaklı ve durust bır ınsan olmjsına kan>ın vozgeçemedığı kuınar lutkusu ba^ını lyı<.e belaya sokmu^tur Kumar bortu artık odcyemcyeceğı kadar yuksek rakamlara ula^mı^tır îjehrın en tehlıkelı mafya patronlarından olan Chıcago'ya borcu vardır Chıcago, eğer ısteıse Harry'nın bu borcunu bır unayet kar^ılıgında sılcbılcccğını soyler Harry, her ne kadar bu parayı odeyemeyeceğını bılsc de, bır cınayet u>lemeyı de goze alamaz Yonetmen dannyCannon Oyn Ray Lıotla, Anthony La Pagha, Anjelıca Huston (I998 ABD, 103 dk) Çağn 20.30 Kanal D Dinsel (Ihe Mcssage) Mouslapha Akkad'ın yonettığı rılmde, muslumanlığın ba^langıcı, yayılması ve Iİ7 Muhammed'ın hayatı konu alınıyoı Ba^rollerde Anthony Quınn Irene Papas> Mıchdel Ansara oynuyor (1977 ABDArabıstan, 180 dk) Yaraök:... 21 .00 CINE 5 Bılımkurgu (Alicn: Resurrection) Rıplcy'ın olumunun ardından 200yılgeçer Bırgrupbıhmadamı ye nı yaralıklar yaratarak onlardakı ınanılmaz gııcu kendı amaı,laıı doğrultusunda kullanmak ı<,ın kanun kdçdğı bırçetcylc ıs,bırlığıne gırcr Bunun ıçın once karnındacenınlebırlıkteyok olan Rıpley'ı dırıltmelen gerekmektedır Usulsıi7 bu çok deney yapan bı lıın adamları, Rıpley'ı yenıden yaijama dondurmeyı başanrlar Yon Jean Pıerre Jeunet Oyn Sıgourney Weaver, Wınona Ryder, Domınıque Pınon Ron Perlman, Geıy Doıııdaıı (I997 ABD, 10"? dk) Bu Gece... 21.00 CNBCe Gulduru ı (Tonightat Alicc) K.ayınbıradcrler Saverıo ve Hlıppo, kdrılarına aıt olan bır seyahat accntasında çalışmaktadır Saverıo, gunun bırınde Fılıppo'nıın şırket parasıyla bır ev lutluğuna ve bu evde bırkadınla bulu^tuğuna daıı bırtakıın bulgulara ulaiir hğer du^unduğu gıbıyse kayınbıraderının bd!>ı belada demektır Bunun uzenne olaya el koymaya karar vcren Saveno soz konusu eve gıder ve fılıppo'nun bulıujtuğu kadınla goruşur Ancak kaı>ısına çıkan Alıce, guzellıgı ve çekıctlığıyle Saverıo'nun baijinı dondurur Yon Carlo Verdone Oyn Carlo Verdone, Ornella Mutı (I990 Italya, m dk) NTV 20.15 Akbağ ile çocuk üzerine TV Servisi "Günlük Hayat" programında "Kariyer mi, çocuk mu" sorusuna yanıt aranıyor Candan Erçetin'ın sunduğu yapımın canlı yayın komığu tıyatro ve sınema sanatçısı Demet Akbağ © NTV 21.05 Türkiye'nin gündeminden TV Servisi "Kapalı Kapılar Arduıda" programında, ABD Dısışlerı Bakanı'nın zıyaretının ardından Ankara'nın kazandıkları ve kaybettıklerı değerlendınlıyor Programı, Emin Çölaşan, Yavuz Donat ve Mustafa Balbay bırlıkte sunuyor © Sağlık Raporu' programı MS hastahğı TV Servisi "Sağük RaponTnda, Multıpl Skleroz (MS) hastalığı ve tedavısı ele alınıyor Cerrahpaşa I ıp Takultesı Norolojı Ana Bılırn Dalı oğretım uyesı Prof Dr Aksel Siva konuk olduğu yapımda, hastalığın belırtıîen, tedavısı ve hangı durumlarda tıbbı yardım alınması gerektığı konusuna açıklık getınyor M NTV, 10.15 Mevlana 'nın Güncel Önemi IV Servisi "Sözün Büyüsü" programının bu haftakı bolumu "Ivlevlana'nııı Güncel Önemi" başlığını taşıyor Prot Dr Saadettin Kocatürk'un konuk olduğu yapımı, l'alat llalman, Lrendi/ Atasü ve Mustafa Şerif Onaran bırlıkte sunuyor Programın yonetmenı ıse Gülçin Onbaşıoglu • TRT2, 22.05 Yasar Okuyan katılıyor Çalışma hayatı IV Servisi (,'alışma hayatının sorunları, "Bakış" programının bu haftakı konusunu oluşturuyor Emin Pa/arcı'nın hazırlayıp sunduğu programa, (,'alışma ve Sosyal Guvenlık Bakanı Yaşar Okuyan, I urkIş Genel Baijkanı Bayram Meral ve Haktş. Genel Başkanı Salim Uslu konuk olarak katılıyor • tv8, 22.05 BRT 21.50 lnançlar ve ruh sağlığı TV Servisi lnançlar ve ruh sağlığı, " 3 D " programının bu haftakı konusunu oluşturuyor Prof Dr Nev/at Tarhan'ın sunduğu yapımda, "Psikolojik sorunlann büyümuska gibi yöntemlerle aşümaya çahşılması doğru mu" ve "Sataniznı gibi toplunısal sorun oluşturan inançların ortaya çıkma ve yaygınlaşma nedeni nedir" gıbı sorulara yanıt aranıyor Yapıma, Prof Dr Faris Kaya ıle Prof Dr Alparslan Açıkgenç konuk oluyor Uzaylıları müzikle yenmek TV Servisi Marslılar bınlerce gemıyle dıınyayı ıstılaya karar verıyorlar Marslılar'ın bu tehdıtı, her zaman dıınyayı bu tıp tehhkelerden korumayı gorev bılmış Beyaz Saray'ı bu kez hemen hare kete geçırnıeye yetmıyor Ancak bu arada Marslılar'ın da hıç de şaka yapmadığı, bol kan akıtarak dunyayı ele geçırmeyı kafaya koyduklan ve durdıırulmalannın zor olduğu anlaşılıyor Onları alt etmenın tek çaresı yaşlı bır kadın taraf mdan bulunuyor yuksek sesle çalınan country ve western muzığı Holhnvood'un 90'larda yetıştırdığı en yeteneklı ısımlerden olan "dahi" llm Burton bu yedıncı fılmuıde 70 kışılık oyuncu kadrosunda bulunaıı en az on tane yıldız oyuneuHoIlvMood'un 90'ların ikinci yansında ürvttiği en iyi yapımtardan biri olan filmin başrolünde. Jack Nkholson var. ya teker teker sahneler vererek ve gondermelerle bugunun sıyasal ve ıdarı yapısını, anıden belırıp saınan alevı gıbı geçıp gıden bır dızı sıradı^ı esprıyle çok ho^ ığneleyerek, seyrı çok /evk veren bır fılm çeknıii) Sıvrı sıneması ve muhalıf tutumu nedenıyle Oscarcıları tarafından fazla sevılmeyen Burton'un yapıtında komedı severlerı keyıllendırecek ve akılda kalacak bırçok sahne olacaktır Katilin Nefesi 21.00 Kanal 6 Gerılim © (CIOMT and Closer) Kate Sanders, Kuzeybatı Pasıfık'te gerçek hayattan uzakta, tekerleklı sandalyeye mahkum olmııt bır yazardır Wç y ıl once, serı cınayetler ıijleyen bır katılı romanında konu elmı^ ve buyuk bır ba^arı ka/amnıttır Gunun bırınde bu katıl, Kdtc'ı arayarak bır sonıakı kurban olduğunu soyler Bunun u/erıne I BI aıanları ve Kate'ın sevgılısı hnemy Mıneeveyerleşıp, katılın gelmesını beklerler Yonetmen Fred Gerber Oyn Kıın Delaney, Scott Kraft, John Y York, Anthony Slıerwood, Bıll MacDonald (1995 ABD, 90 dk) 21.15/ MovıeMax / Izleyicı Ayrıntı yanda 21.45 / Show TV / Çılgın... Ayrıntı yanda Kanal 6 22.40 'SözHakkı' TV Servisi Orhan Uğuroğlu'nun hazırlayıp sunduğu "Söz Hakkı" programı, Ankara Gazı Unıversıtesı'nden canlı olarak ekrana gelıyor Prof Dr YaşarNuri Öztürk'un konuk olduğu yapımda, Islamıyet ıle ılgılı sorulara açıklık getınlıyor ShowTV2145 Çılgın Marslılar Mars Attacts! / Yon. Tim Burton / Oyn. Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan, Danny De Vito / 1996 ABD, 103 dk. Delta... 21.45 Interstar Macera (Operation Delta Force) Kaptan Skıp I ang onderlığındekı dunyanın en tyı yeti!}tırılmış ozel tımı olan Delta Gııcu, ıkı tutsak Amerıkalı pı lotu kurtaımak ıçın Iıak hava sahasına gızlııe gırer Fakat orada hıc beklemedıklerı bır dırenmey le karşılasırlar Yon Yossı V V e n Oyn Mıchael McGrady, Dale Dye, Robert Patten (1998 ABD, 10S dk) Tv PROGRAMLARI 07.00 Haberler 09.00 Çızgı Fılm Afacan 09.25 Çızgı Fılm Sevımlı Kopek Kıpper 09.35 Çızgı Fılm Kuçuk Ayakkabıcı La pıtch 10.00 Gun Ortasında (Canlı) 11.35 Dızı Dıkkat Bebek Var 12.30 Dızı Bızım Evın Hallerı 13.30 Dızı Marıa Bonıta 14.25 Çocuk Haber 14.30 Ebru Belgesel 15.00 Dızı Akşam Guneşı 15.50 Damak Tadı 16.05 Iftara Doğru 16.40 Yerlı Fılm Battal Gazı Destanı 18.00 Haberler 18.30 Dızı Kalabalık ve Mutlu 19.30 Dızı Ayrılsak da Beraberız 20.00 Fenerbahçe Denızlıspor Turkıye Kupası Futbol Karş (Canlı) 21.40 Kadır Gecesı Mevlıd 23.05 Yerlı Fılm: Yunus Emre 00.40 Mevlana ve Sema (0 312 490 43 00) 09.05 Kultur Sanat Rehberı 10.35 kultur net trt 11.10 Spor 11.30 Haberler 12.10 Ekonomı Haberlerı 12.30 Haber 12.35 Sdğlık Olsun 13.35 Gundem 14.35 Gune Du şen 15.05 Tuketıcı Dunyası 15.35 Kultur Sanat Reh berı 16.10 Yurt Bultenı 17.00 Haberler 17.35 Buyuteç 18.10 Dunya Gundemı 18.35 7 Metre 19.00 Haber 20.00 Akşama Doğru 20.25 Belgesel Çatalburun Kopeğı 21.10 45 Dakika 22.05 Sozun Buyusu 23.00 In gılızce Haberler 23.05 Vakıfbank G SıgortaBranık Marıbor Bayanlar Voleybol Karşılaşması (Bant) 00.35 Gun Bıterken (0 212 259 72 75) 07.05 Masal Çıftlığı 07.30 Çızgı Fılm Bızım Guzel Koyumuz 08.00 Yerlı Fılm: Şeref Sozu 09.15 Bereketın Adı GAP 09.30 Dort Mevsım Kadın 10.30 GAP Haber 10.57 TRT 3'e Geçış 11.00 TBM M TV (Canlı) 09.00 Açık llköğretım Okulu lletışım Rehberlık ve Ders Prg 10.00 TSM So lıstler Geçıdı 10.30 Bır Bestecı 12.10 K B Ankara Devlet Klasık Turk Muzığı Korosu 12.50 At Yarışları 16.10 Bır Bestecı 17.30 Beraber ve Solo Şarkılar 18.30 Açık llköğretım Okulu lletışım ve Rehberlık ve Ders Programı 19.30 Açık Öğretım Lısesı lletışım ve Rehberlık Ders Prg 22.00 Akşam Sefası 23.00 Ikı Solıstten Turkuler 23.30 Turku Turku Turkıyem 00.45 Turkuler Bızı Soyler 09.25 Çızgı Fılm Sevımlı Kopek Kıp per 09.35 Çızgı Fılm Kuçuk Ayakkabıcı Lapıtch 10.00 Gun Ortasında (Canlı) 11.35 Belgesel Ver Elını Anadolu 12.00 Dızı Ayrılsak da Beraberız 12.30 Dızı Bızım Evın Hallerı 13.00 Haber 13.25 Uzaktakı Yakınlarımız 14.25 Dızı Yedıtepe Istanbul 15.40 Dızı Çıçek Taksı 16.33 Ifta ra Doğru 17.05 Bıl Bul 18.00 Haberler 18.30 MemleketSaatı 19.15 Dızı Bızım Evın Hallerı 20.00 Ana Ha ber Bultenı 20.40 Dızı Karakolda Ayna Var 21.40 Mev hd 23.00 Allı Turnam 23.25 45 Dakika 00.10 Klıp Saatı 01.10 Gece Haberlerı 07.00 Bu Sabah 09.00 Çızgı Fılm Kuşağı 10.30 Duma Duma Dum 11.20 Mutfakta Keyıf 11.30 Sabah Şekerlerı 13.00 Haberler 13.15 Dızı Bızım Ev 14.00 Dızı Çarlı Iş Başında 15.10 Dızı Eyvah Kızım Buyudu 16 10 Dızı Vay Anam Vay • 07 00 Haberler 3 I V °930 Çızgı F ı l m *• •w Conan 10.00 Çızgı Fılm Uzay Maymunları 10.30 Sabah Keyfı 13.00 Gun Ortası 13.30 Çızgı Fılm Co nan 14.00 Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye 16.50 Dızı Sarıl Bana 17.55 Dızı Marıa Merce 09.15 Dızı Cesur ve Guzel 09.45 Yenı Hugo 10.30 Klıp 2001 13.15 Lezzet Saatı 13.45Çi7gı Fılm Kuşağı 14.45 Gormedıklerınız Duymadıkla rınız 15.30 Dızı Hayat Bağları A ı r w SPf I V 10.15 SağhkRa poru11.35E Net 11.50 NTV'ye Sorun 12.25 Spor 13.00 Haberler 13.35 Kent Haberlerı 14.15 NTV ye Sorun 14.50 E Net 15.00 Haberler 15.35 Yd kın Plan 16.00 Haber 16.15 Ekonomı 17.25 Maç önu •Jf ^ 08.00 Gunaydın Turkı* rtu )r ye 09.40 Dızı Kuçuk ™ Besleme 10.40 Aydın Havası 13.00 Gun Ortası 13.10 Yerlı Fılm: Darıldın mı Cıcım Bana 15.00 Uçu Bırarada 16.50 Iftar Saatı 17.10 Temel Reıs 17.40 Yerlı Fılrrr 16 44 Ittar Saatı 17 00 Haber 17.10 Ydrışma Çarkıfelek 18.30 Dızı Vahşı Guzel 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Yabancı Fılm: Çağn 23.45 Polı tıka Durağı 00.40 Bu Gece 01.00 Dızı Supermen 01.50 Yabancı Fılm: lntıkam Geçıöı(0 212 215 51 11) des 19.00 Ana Haber Bultenı 20.10 Spor Haber 20.20 Dızı Hayat Bağları 21.30 Dızı Hırsi7 22.30 Yabancı Fılm: Kotu Rastlantı 00.10 Belgesel Yıl dızlar 00.50 Haber 01.30 Bel gesel Habercı (Tekrar) 02.05 Belgesel Uzaklar (Tekrar) (0 212 291 10 00) 16.30 Yerlı Fılm: Fatma Bacı 18.30 Dızı Deh Yurek 19.30 Haber 20.45 Kım 500 Mılyar Ister 21.45 Fılm: Çılgın Marslılar 24 00 Bırı Bızı Gozetlıyor 00.45 Alem 02.30 Fılm: Olum Lıstesı fO 212 355 01 01) 17 30 Arçelık Unıcaıa Alma rıa Voleybol Karşılaşması (Canlı) 19.05 Yakın Plan 19.35 Spor Gundemı 20.00 Haber 20.15 Gunluk Hayat 21 05 Ka palı Kapılar Ardında 22.00 24 Sddt 22.40 Spor 23.05 Ame rıka'nın Savaşı 24.00 24 Saat 00.15 Spor (0 212 335 00 00) Sultan 19.30 Ana Haber 20.00 Bı Demet Tıyatro 21.45 Yabancı Fılnv Delta Operasyonu 2 23.45 Eurostar 01.00 Gece Hattı 01.10 Yabancı Fılm: Son Koşu 02.30 Star Ana Haber Bultenı (Tekrar) (0 212 448 80 00) 08.15 Fınans Bultenı 09.10 Parametre 10.10 Fınans Bultenı 12.00 Haber 13.00 Ajans 13.35 Iş Yemeğı 14.10 Soru Yorum 15.20 Frekans 16.35 Paramptre 17 00 Manşet 18.05 5N 1K 18.40 Ekonomı 19.05 Soru Cevap 19.45 Yenı Bır Adım 20.00 Bugun 20.40 Spor 21.15 Şımdı Reklamlar 22.05 E&E 23.00 Edıtor 23.40 Spor 00 10 5N 1K 01.00 Haber (0 212 478 50 00) 08.05 Başkentten 10.20 Ekonomı 10.40 Yaşam Parametresı 11.40Gırışımcı 12.40 Gunun Içınden 13.00 Haberler 13 45Tntıl Reh berı 14.20 Ekonomı 14.40 Hayalı Muze 15 40 Gırışım cı 16.203 Seans 17.35 Dunya Geleceğını Arıyor 18.10 Akşam Baskısı 19.15 Seslı Duşunenler 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Packshot 22.05 Bakış 24.00 Haber Masası 00.40 Spor Turu (0 212 288 57 52) mymşrm 09.00 Belgesel Doğanın Yuzlerı 09.30 ÇızytİMM gı Fılm Kuşağı 11.10 Yerlı Fılm: Ihanet 12.30 Sağlıkla Randevu 13.30 Belgesel Denızın öykusu 14.00 Yerlı Fılrrr Uçurum 15.30 Ayve Öı gun 16.30 BRT'de Iftar 17.10 Çızgı Fılm Kuşağı 18.30 Dızı Hastane 19.30 Ana Haber 21.00 Basket Dunyası 21.50 3D 22.50 Kadır Gecesı özel 24.00 Son Nokta 00.40 Dıyardan Dıyara (0 212 313 50 00) 08.40 Yabancı Fılm Oğlum Içın 10 15 Fılm Depremde Mucıze 11.50 Fılm Bırı Bızı ölduruyor 13.20 Fılm 100 Kız 14.50 Fılm Mıshka'nın Duğunu 17.20 Fılm Yalnız Adam 18.50 Kısa Fılm Şenlığı Benım Butun Kabuslarım 19.00 Fılm Phoenıx 20.45 Haber 21.00 Yabancı Fılm Yaratık: Oırılış 22.50 Fılm GIA (0 212 336 15 15) 09.30 Papatya Falı 11.00 Muzık 12.30 Kah ve Moldsı 14.00 Gonul Bahçesı 16.00 Kum Saatı 17.30 Ferah Ferah 19.00 Once Saölık 20.00 Dızı Zonta 21.00 Haber 23.00 23 Saat 23.30 Sa vaş Abı 01.30 Gece Kuşağı (0 212 256 82 82) 11.05 Guzellıkler Dunyası 12.05 Sağlıklı Urunler 15.05 Terapı 16.05 Ho^, Gel dın Bebek 18 05 Galactıcd 19 30 Sağlık Olsun 20.05 Ndbız 21.05 Kalbınız ve Sız 22.30 Uzman dan Uzmana 00.30 Yaşam Ozgurluktur 01.30 Hayatın Renklerı (0 216 428 08 50) MKDICAL | CHAMMM. I Kötü Rastlantı 22.30 atv Gerılim (The Stray) Vonııa Grayson babasını kaybet menın uzuntusunu ıçınde ta:,ırken restordnının açıhijinı yapmak durumunda kalır t ve donuş yolunda evsız bır adama çarpar ve ona bakmak ıçın kendı çıftlığınegoturıneye karaı veııı Gunlergeçtıkçe Vonna bu yabdnunın babasına çok benzedıgını farkedcr vc kendını onun yanında guvendc hıssctmcye ba^lar Aralannda romantık bır ılı^kı baijlar Bu ıliijkıyı oğrenen Vonna'nın eskı erkek arkadaşı çok kıskanır Yonetınen Kevın Motk Oyn Mıchael Madscn, Angıe Everhaıt (I999 ABD, 90 dk) Amerikan... 24.00 CNBCe Gerılim (American Roulette) Bır Guney Amenka ulkesının surgundekı devlet ba^kanı, cıddı bır suıkast tehdılı altındadır Londra'da gızlenen ba^kan tehlıkenın yalnızea kendı ulkesının olum tugaylaı ın dan dcgıl, CIA vc K.GB aıanlanndan da gcldıgını anlayınca, ışler lyıce karmaşık bır hal alır Yon Maurıte Hatton Oyn Andy Garcıa, Kıtty Aldrıdge Robert Stephen!., Al Matthews, Susannah York, Rıcardo Sıbelo (I988 IngıltereAvustralya, I02 dk) SonKoşu 01.10/ntersfarCasus (LastRun)Soğuk Sava^'ın ardından çete ha rekellerıne kalılan ajanlar, KGB'nın eskı bas.kanının Avrupa'ya ıltıca etmesıyle kendılerıne yenı bır hedef seçmışlerdır KGB şetı Andrus, tum grupların hedefı olnıuştur Yon Anthony Hıckox Oyn Aıınand Assante, Ornealla Mutı tntikam Geçidi 01.50 Kanal D Macera (Elephant VValk) Ç ok zengın bır adamla evlenıp Asya'yagıdenbırkadın, gorkemlı yaşantıya rağmen bekledıgı ınutluluga kavuijdnıaz Yon Wıllıam Dıeterle Oyn I lızabeth laylor, Dana Andrews, Peter I ınch (19S4 ABD I01 dk) I 09 30 Gızemlı Okyanus lar 10.00 Fırtına Alarmı 11.00 BuzAdamlar 12.00 Inşaat Harıkaları 13.00 Super Strukturler 14.00 Blast Off 16.00 Uzaklardakı Afnka 16.30 Vahşı Doğanın Ve terınerlerı 17.00 Avustralya Guncesı 18.00 Tayga 19.00 Doğan Guneşe Doğru 20.00 Tarıhın Kayıp Hazınelerı 21.00 Muhteşem Mısırlılar Ramses 22.00 Sırddışı Makıneler 23.00 Gızemh Dunya (0 212 288 75 75) 10.10 Tahvıl Bono Pıya sası 11.10 Portfoy Yonetımı 12.00 Fınans Cafe 13.02 Londra Parıs Frankfurt Borsaları 14.05 İMKB 14.40 Sektor Raporu 15.15 Dış Pıyasalar 16.30 Borbd Kdpdnı^, 17.00 Objektıf Bakış 17.30 Haberler 18.00 Dızı Passıons 19.00 Dızı Get Real 20.00 Dızı Parker L ewıs 20.30 Dızı Evlı ve Çocuklu 21.00 Yabancı Fılm: Bu Gece Alıce'de 23.00 Klasık Muzık Brahms Symphonıes 2 24.00 Yabancı Fılm: Amerikan Ruletı 02.00 Dızı Evlı ve Çocuklu (Tekrar) (0 212 330 01 01) 17:25 Arçelik Unıcaja Almeria Voleybolda Avrupa Şampıyonlar Lıgı maçı Canlı yayın Karıyer mı, çocuk mu? Candan Erçetin'ın konuğu oyuncu Demet Akbağ 2 0 : 1 5 Günlük Hayat © ölüm Listesi 02.30 Show TV Gerılim (Hil List)FBI a|anları, De Lutaadlı bır mafya babasını yakalayabılmek ıçın onun aleyhındetanıklıkyapacak f rankadh bıradamınıtutuklar Yon Wıllıam I ustıng Oyn JanMıchael Vın cent, Lance Heıırıksen (1988 ABD, 87 dk) Yahunı t Izleyln Orta Değmez Yerlı 2 1 : 0 5 Kapal.Kap.lar Ardında Emin Çolaşan, Mustafa Balbay, Yavuz Donat 09 00 Huzura Dog PdZdr 16.00 Iftar Ozel 17.00 ru 09.30 Donence Dızı Bızım Ev 18.00 Turkıyem 10.30 Esra Öz Yarışıyor 19.00 Ana Haber men'le Her Sabah 12.00 Ha 20.00 Kadır Gecesı Özel 21.30 berler 12.30 Klıp Shop 13.30 Benım Içın Ağlama 22.30 Ikın Maya Lezzet lerı 14.00 Yaşa cı Hayat 24.00 Keşıf 00.30 Ge mak Guzel Şey 15.30 Çarşı ce Haberı (0 212 454 56 00) 14.00 Macera Burada Başlıyor 14.30 Vahşı Dunyada Yolculuk 15.00 Atldrıtık'ın Kopekbaiıkları 17.00 Kdyıp Dunyalar 18.00 Macera ' Burada Başlıyor 18.30 Vahşı Dunyada Yolcu luk 19.00 I52 Denızaltısını Ararken 20 00 Tasmanya Kaplanı 21.00 Meslek Sahıbı Kopekler 22.00 Gızemh Dunya 23.00 Insanın Sınırları (0 212 293 00 68)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog