Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı I a p 1 a r ı DEĞİŞİK GÖZLE Nccati Cumalı Cumhuriyet •^. k l t a p kulübil U 8 Pa/Jrlama A i iurkocajı tad No W4I (Vm4)( nğnloglu İManbul lcl (212)51401 % Cumhuriyet KURUCUSU Y\JNUSNAD\ (19241945) BAŞYAZARI N A D İ R HAD\ (19451991) o ' Cumhurlyet kltap kulübii k • • S Pn™!»™ A • > rüıtuKagı Cad No 39/41 H l ! « l .tp.ıl.^.lıı İM.mbııl lel 1212)^1401 % J 78. YIL SAYI: 27824 / 500.000 T L (KDVıçmde) 11 ARALIK2001 SALI Cumhurbaşkanı, hak ve özgürlüklerin evrensel ölçütlere ulaştınlacağını söyledi Sezer: Kararlıyız OHAL eleStirlSİ Sezer, lnsan Hakları Günü nedenıyle yayımladığı mesajında, devletın ınsan haklarının tam olarak gerçekleşmesı ıçın ııygun ortamı yaratması gerektığıni vurguladı. Sezer, ınsan haklarının tam uygulanmadığı OHAL'le ilgili kararnamelerın Anayasa Mahkemesı'nın denetımıne tabı tutulnıasını ıstedı. Ecevlt: Değerlere sahlp çıkıyoruz Başbakan Ecevıt, Türkıye'nın bıldırgeyı ılk kabul eden ülkelerden bırı olduğunu anınısattı. Türkıye'nın bıldırgede yer alan evrensel degerlere aynı ınanç ve kararlılıkla sahip çıktığını kaydeden Ecevıt, bu nedenlc de terorızme karşı yürütülen savaşta en önde yer aldığını söyledi. HÜSeyln AkgÜI: Eğltim şaitTBMM Insan HakJannı lnceleme Komısyonu Başkanı Hüseyın Akgül, Türkıye'de ınsan hakkı ihlallerının nıevzuat eksıklığinden değıl, uygulamadan kaynaklandığını vurguladı. Akgül, "Topyekun düzelme, ınsan hakları eğıtıminin yaygınlaşmasıyla mümkün olacaktır" dedı. • 6. Sayfada ALGAN HACALOĞLITNDAN ŞİKÂYET OHAL BÖLGESrNDE İNSAN HAKLARI Mümtaz Soysal güncel yazılarıyla yakında Cumhuriyet 'te LAEKEN ZİRVESI'NE KALD1 Ihlaller çok arttı • CHP Genel Sekreter Yardımcısı Algan Hacaloğlu, 1948 yılında lnsan Hakları Bıldırgesf nı ım/alayan ülkelerden bırı olan Türkıye'de haklara darbeler vurulduğunu belırttı. Son 14 yıllık sürecın baskı, şıddet ve katlıamlarla geçtığını belırten Hacaloğlu, Manısa davası, Clazı olayları, Küçükarmutlu direnışı ve üüneydoğu Anadolu'da boyaltılan köylerle ınsan hakları manzarasının gözler önüne serıldiğını anlatlı • 6. Sayfada Faili meçhul cenneti # Resmı verılere göre terör nedcnıyle bölge kırsalından 692'sı köy olmak u/ere toplam 3 bın 92 yerleşım bırımı boşaltıldı OHAL sıstemıyle yonetılen ıllerde kamuoyunu en çok yaralayan konu ıse faılı meçhul cınayetler oldu. Verılere göre bolgede 198991 yılında 62, 92'de 119, 93'te 193, 94'te 214, 95'te 104, 96'da219, 97'de 107, 98'de 78 ve 99'da da 209 olmak üzere toplam 1305 ki"ji faılı meçhul cınayetlerde yaşamını yitırdı. H 6. Sayfada Dünya Bankası raporu 'Devlet büyük' yalanı # Dünya Bankası'nın "Kamu Harcamaları ve Kurumsal Yapının Değerlendırmesi Raporu"nda, Türkiye'nın kamu harcamalarının büyiiklüğu, ulusal gelirin yüzde46 5'ryleOFCD ülkelerı ıçınde yüksek duzeyde gösterılıyor. • Ülkelcrın harcamalarının içınden fai7e aktanlan pay çıkarıldığında Turkiye'nin gerçek kamu harcaması büyüklüğü yüzde 30 Bu oran Almanya'da yüzde 42 7, Fransa'da yüzde 48 7, Hollanda'da yüzde 38.9, lngıltere'de ıse yüzde 36.2. • 11. Sayfada Atiııa Avrupa ordusuna vize vermedi # Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) konusunda Türkiye, lngiltere ve ABD arasında imzalanan uzlaşma metni Yunanistan'ın çekınce koyması nedeniyle AB Dışişleri Bakanlan Genel Işler Konsey toplantısında onaylanamadı. Atina, Ankara'ya vcrilen güvenceler karşılığında kendilerine de güvence vcrilmesını istedı. # Uzlaşılmış metın üzerinde değişiklik isteyen Yunanistan, "Kıbrıs Rum kesıminin, üyelikten sonra savunma işbirliğinde hıçbır kısıtlama ile karşı karşıya kalmaması", ve "AGSP'nın karar mekanızmasmda Avrupa Birliği'nin özerklığı konusunun aydınlığa kavuşturulması" gerektiğinı savundu. • H. Sayfada CHPTİBAŞKANLARDAN BİLDİRGE 2 yıl gecikmeyle pompalandı lran gazı 'sonunda' geldi # Ankara ıle Tahran arasmda sıkıntılara neden olan ve defalarca crtelenen lran dogalgazının Türkıye'ye pompalanmasına dün akşam başlandı. Erbakan'ın başbakanlığı dönemınde 1996'da ımzalanan doğalgaz anlaşması, Türkıye'ye ilk gazın 1 Ocak 2000'de akıtılmasını öngörüyordu Enerji Bakanı Zekı Çakan, bu ay ıçinde 165 mılyon metreküp lran dogalgazının Türkıye'ye pompalanacağını belırttı. • 17. Sayfada Bağunsızlık elden gidiyor (, AKI'lk YAPILAŞMANIN SONHCl) Yağı^larııı su baskınlarına yol a<;(ığı Mcrsin, doğanın kalledilmesinin dc sonuçlarını yaşıyor.Yurdun narenciye^ereksiniminin iiçtebirini,scb/e ürctiminin de>ii/de5.26'MIIIkarşılayan Mırsin'deyağı^larla birlikte46bin KOOdekar ekilialan/.arar gördü.(AA) Doğanın intikamı e v İÇİn keSİIdİ 1970Mİ yıllarda başlayan göç dalgasmda narenciye bahçeleri katledilerek yapılaşmaya açıldı. Sahil şeridini kaplayan binlerce hektarlık narenciye bahçesi plansız yapılaşma uğruna betona kurban edildi. Bahçeler arasında dağdan denize inen dereler de portakal ağaçlarının kesilmesiyle kayboldu. Sağanak yağmurlara karşı kenti koruyan narenciye bahçelerinden geriye kalanlar, geçen hafta başlayan yağışlarda yetersiz kaldı. Bi. Suyfada Türkiye'de Ikllm değişiyor Küresei ısmma, dünya genelindeki iklim dengesini bozmaya başladı. Turkiye'nin ve Doğu Akdeniz Havzası'nın da yer aldığı subtropikal bölgelerde yağışlar önemli ölçüde azaldı. 1999 yılından sonra Türkiye'de iklimin önemli ölçüde değiştiği, özellikle iç bölgelerde hava sıcakhklarının artarak şiddetli kuraklıkların yaşandığı, bunun da tarım, icme suyu ve enerji üretiminde büyük tehlike yarattığı belirlendi. M 3. Sayfada • CHP'li beledıye başkanları yayınıladıkları bıldırgede hükiimete sert eleştiriler yöneltti. Başkanlar, "Ülke borç alarak günü kurtarıyor, bağunsızlığını hızla yıtırıyor" dediler. Bıldırgede, yolsuzluğun kalıcılaştığı ve devlet yönetımını rehin aldığı belırtılerek "Turkıye kentlen yönetemiyor, kentler de en temel altyapı gereksinımlerını karşılayamıyor" denıldı. • 5. Sayfada İÜ'de seçim Rektör adayları belli oldu • lstanbul Unıversıtcsi rektörlük seçımınde Prof. Dr. Alemdaroğlu 1268 oyla bırıncı olurken Prof. ür Parlak 886 oy aldı YÖK, öğretım üyelerı tarafından belırlenen 6 adaydan en çok oy alan üç öğretım üyesını belırleyerek Cumhurbaşkanı Sczcr'e sunacak. • 17. Sayfada • YAĞIŞLI VE SOĞUK HAVA ETKÎSlNİ SÜRDÜRECEK AĞAR'I ŞEREFLE AGIRLARIM M 4. Sayfada BAYDUR'UN YAPITLAR1 GENÇ KLALACAK • 12. Sayfada DENİZ CANAVARIN1N BAŞI ÇAL1NDI MArka Sayfada GUNCEL Haddini Bilmek? CUNEYT ARCAYIIREK Çin'e turizm bürosu açılacak # Turizm Bakanı Mııstafa Taşar, Çın hükümetının Türkıye'yı "gıdılebılır ülke" olarak ılan ettığını belırterek Çın llalk Cumhurıyetı turizm heyetının zıyaretı sırasında anlaşma ımzalayacaklarını ve Turkiye'nin Çın'de turizm bürosu açacağını söyledi. • 17. Sayfada G. Saray teknik heyetine ceza # Galatasaray Yönetım Kurulu, Ankaragücü yenılgısı nedeniyle teknik heyet ve tutbolculara galıbiyet prımı kadar 'para cezası' verdı. Arif, Ümıt Karan, Suat ve Hakan Ünsal dısıplınsız hareketlerını sürdürürlerse kadro dışı bırakılacaklar. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yıne lyımserlık damarlarımız ayaklandı önce ekonomık krızlerı atlattığımıza değınen haberler, yorumlar çoğaldı. Bır beledıye başkanının, daha sonra Ankara Tıcaret Odası'nın kışkırtmasıyla "ucuzlukgunlerı" başladı. Dış polıtıkada Turkıye önde, Turkıye ılerı marşları soylenıyor. İnsan Haklamaları... MArkasıSa. 17, Sü. l'de Dun 21 yuzyılın ılk lnsan Hakları Gunu'nu kırtladık... Sabah toplantısında arkadaşlarla gundemı konuşurken uzerıne gıtmemız gereken konuları sıraladık: Afganıstan'da savaşın yenı bır surece gırmesiyle birlikte kurulan geçıcı hukumetın durumu, Turkiye'nin ustlenebıleceğı roller... Vahşete donuşen IsraılFılıstıh'gergınlığının arMArkasıSa. 17, Sü. 8'de • '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog