Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

10ARALIK2001 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA o A İ 3 £ ! j X v L J l i I i . dishab@cumhuriyet.com.tr ABD savaş uçakları El Kaide kamplannın yerini belirlemek için keşif yapıyor Somali 'de savaş hazırlığı • Afganistan'da amacına ulaşmış olan ğun baskı yapıldığı kaydedildi. CIA ve askeri istihbarat yetkilileABD, terorizmle savaş kapsamında rinden oluşan bir ekibin, bulunan El Somali'den başlayarak Yemen, Bosna, Kaide hücreleriyle savaşmak üzere Paraguay ve Uruguay'a gönderildiği Güney Amerika ülkeleri gibi bir dizi belirtildi. Bu hücrelerin Brezilya, Arhedefe yönelmiş durumda. İlk hedef jantin ve Paraguay'ın kesişim noktaolarak adı geçen Somali'nin başkenti sında yoğunlaştığına inanılıyor. ABD savaş gemileri tarafından Bosna'da da üsleri var kuşatıldı, ülkenin üstünde savaş Bosna'da da El Kaide üsleri bulunuçaklan keşif yapıyor. duğu, Saraybosna hükümetinin NATO dım görevlileri, Kenya hükümetinin bir mülteci akınından kaygı duyduğunu kaydettiler. Somali'de merkezi bir hükümetin bulunmayışının teröristler için elverişli bir ortam yarattığı ve ABD'nin El Kaide bağlantılı kişilerin kimi yerel otoriteler inşa etmiş olması konusunda yoğun şüpheleri olduğu belirtildi. ABD, Somali'deki El tttihad Islami örgütünü terörist örgütler listesine almıştı. El Kaide örgütünün bağlantılannın ve Usame bin Ladin'in bulunması sürecinde yeni hedeflerin ortaya çıktığına ve savaşın Afrika, Güney Amerika ve Balkanlar'a yayilabileceğine işaret edilirken ABD'nin Sudan ve Yemen gibi ülkelerle de yakın temasını sürdürdüğü belirtiliyor. Sudan ile istihbarat işbirliği yoğunlaştırıhrken Yemen yönetimine de El Kaide üslerinin yok edilmesi için yogücünün bu hedeflere yönelebileceği konusunda uyanldığı kaydediliyor. Afganistan' ın doğusundaki mağara kompleksinin ve Kandahar'ın cuma günü ele geçirilmesinin ardından Bin Ladin ve Molla Muhanuned Ömer'in nerede olduklan konusunda spekülasyonlarınyoğunlaştığı belirtiliyor. ABD deniz piyadelerinden 1000 kişilik bir grubun daha Ladin'i bulma çalışmalarına katılacağı bildirildi. BICAK SIRTI EROL MANİSALI Levent çarşısındaki büfedeyim; leblebiçekirdek, içki, sigara türünden şeyler satan bir büfe. Büfedeki iki çırak birkaç yıl önce kırsal alandan göçen ailelerin çocukları, ekmek parasını çıkarmaya, eve üçbeş kuruş götürmeye çalışan gençler. Tütün artık çiftçiye para getirmediği için göçen insanlardan bunlar... Önümde ikı bayan müşteri var; biri Muratti, diğeri de özel marka "Cigarillos" istedi: Ikisi de mevcut, çocuklar hemen verdiler. Samsun'dan, otütün diyarından analarıbabaları göçmek zorunda kalan bu çocuklar, sattıkları mallar yüzünden yollara düşüp çıraklık yaptıklarının farkında bile değiller. Yabancılar gelmiş, tütün elde kalmış, onlar da göçmüşler... Türkiye'nin 1520 yıl önce tütün ve sigarası döviz getirirken bugün ne olmuş; yerli sigara üretemeyen bir ekonomi; çokuluslu şirketlerin tekeline sokulan sigara ve tütün piyasası; yerli tütün yerine yabancı tütün giriyor; yerli fabrikalar ve Tekel "önce zarar ettirılip sonra yabancılara pazarlanıyor". Sonuçta tütün ve mamulleri, yılda Türk ekonomisine 3 milyar dolar açık yüklüyor. Muratti ve Cigarillos satarak harçlığını çıkaran gençler, bu sattıklarının kendilerini bu hale getirdiğinin farkında bile değiller. Türk ekonomisindeki krızin de... Acı Tütünün Çırakları... Ingiliz gazeteci Rsk taşlandı • LONDRA(AA)Independent gazetesinde çalışan Robert Fisk, Afgan mültecilerce taşlanarak bazı yerlerinden yaralandı. 55 yaşındaki Fisk'in otomobilinin, Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın KuetlaÇemen yolunda bo/ulduğu sırada, 100 civarında Afgan miiltecinin yanına yaklaşarak önce yardım etmek islediği, ancak bir çocuğun Fisk'e taş atmasıyla diğerlerinın dc taşlamaya başladığı belirtildi. Fisk'in bu sırada baş, yüz ve ellennden yaralandiğı bildirildi. Gazeteci, kesinlikle kendisine saldıranlan suçlamadığım ve "herşeyıni yitirmiş insanlann ruh durumunu çok iyi anladığmı" söyledi. Dış Haberler Scrvisi A B D birliklerinin El Kaide hedeflerini araştırmak üzere Somali üzerinde keşif uçuşlan yapmaya başladıkları bildirildi. Ingiliz The Observer gazetesinde dün yayımlanan bir haberde, terorizme karşı global savaşın bir sonraki aşamasındaki hedefin Somali'deki El Kaide üsleri olduğunun öğrenildiği belirtildi. Pentagon kaynaklanna dayanılarak venlen haberde, ABD pilotlannın bir hava saldırısı başlatma planı kapsamında, Kenya sının yakınlanndaki El Kaide kamplanmn haritasını çıkarmaya çalıştıkları kaydedildi. ABD savaş genıilerinin de llsame bin Ladin' in saklanmasını engellemek ve gerektiğinde saldınya geçmek için başkent Mogadişu kıyılaı ında konuşlandığı ve hazırhk yaptıklan bildirildi. Uçuşlann son birkaç gündür yoğunlaştığı belirtilirken Somali'deki yar Sistem nasıl çalışır? Sistem zaten böyle çalışır; bireyler çırpınıp cep harçlıklarını ya da aile gelirlerini kazandıklarını sanırlar; hatta "köşeyi dönenler" bile olur. "Sokaktakiadam" önüne konan koşullar içinde "elinden geleni yapar". Cigarillos'u satarak para kazandığını sanır; ama ailesini batıran, Türkiye'yi batıran 'Cigarillos'tur; birey onu bilemez; onu devletin, Meclis'ın, hükümetin, işçi sendikalarının, üniversitelerin, meslek odalarının bilmesi gerekir. Peki, onu kım böyle yapar? Onu "büyükler"; büyük politikacılar, büyük bürokratlar, büyük sermaye... Yerli üretim tütünde, çayda, muzda, otomobilde, kumaşta, eğitimde, sağlıkta ortadan kalkarken yerini yabancılar doldurur. Siyasilerin, bürokratların ve patronların çokuluslu şirketlerle beraber ış gördükleri düzende işler böyle yürür. BARIŞ GÜCÜ HAZIRLIĞI Dostum: Silaha sarılmam • HAYRATON (AA) Ö/hek (ieneral Raşıd Dostum, Atganistan'in siyasal geleceği konusunda Bonıı konferansında vanlan anlaşmayı benimsemediğini anımsattı, "Aneak anlaşmaya karşı çıkmak için silaha sarılmam" dedi. Dostum, "Bonn konfcransı, bizim istediğimiz gibi bir geçici yonetım çcrçcvusi çizmedi. Ama iktidar paylaşımı kaba kuvvetle olmayacak. Sizi temin ederim" dedi. Blair'den 10 bin asker • Ingiltere Kâbil'de görev alacak 50 bin kişilik banş gücüne 10 bin asker vermeyi planlıyor. Dış Haberier Servisi Afganistan'a gönderilecck olan barış gücüne Ingiltere'nin 10 bin kadar asker göndermeyi planladığı bildirildi. Ingiliz The Sunday Telegraph gazetesinin verdiği habere göre, Başbakan Tony Blair hafta sonunu bu güçle ilgili planlamalarla uğraşarak geçirdi. Bu miktarın bugüne kadar telaffuz edilen sayıların çok çok üstünde olduğu, bu konudaki kesin karann isc ABD Dışişleri Bakanı CoUn Powell'ın salı günü yapmayı planladığı Londra ziyaretinde ele alınacağı belirtiliyor. Powell'ın önceki gün ilk kez "İngiltere yöneümindcki bir banş gücü"nden söz ettiğine dikkat çekilen haberde, liderlik rolü için Almanya ve Türkiye'den de bahsettiği kaydedildi. Habere göre Başbakanlık sözcüsü, "Geçen haftayı diplomatik çabalarla ve bir banş anlaşması yapılabilmesi uğraşıyla geçirdik. Bu hafta ise bttttin çabalar, bir banş gücünün oluşturulması üzerinde yoğunlaşacak. Zira arük önemli olan, kunılan düzeni koruyacak bir gücün ortaya konulmasıdır" diye konuştu. Gazete, Paraşütçü Alayı 2. Taburu'ndan birliklerin gelecek haftaya kadar bölgeye konuşlanabileceğini kaydederken bu adımın Birleşmiş Milletler (BM) ve yeni Afgan yönetimi arasında yapılacak anlaşmaya bağlı olarak atılabileceğini belirtti. BM ve Afganistan'daki yeni yönetimin böylesi bir gücün kimlerden oluşacağı ve misyonunun ne olacağı konusunda bir karara varması bekleniyor. Haberde, bir üst düzey askeri yetkilinin şu açıklaması aktarıldı: "Afganistan'da durumu kontrol alüna almak için en iyi biriiklere UıÜyacunız var. Ingiliz buükkri, banşı koruma görevi açısından dünyadaki en deneyimli ve en yetenekli birliktir. Bu deneyim, Afganistan'da değerlendirilmelidir." ABD, Tnra Bora'daki Afgan aşiretlcrini de Bin Ladin avında kullanıyor. (Fotoğraf : AP) Hırs, tüketim, teslimiyet... Ondan sonra büfedeki çocuğu sistem tahrik eder. Köşeyi dönmenin yollarını ara der. Daha fazla Cigarillos, daha fazla yabancı mal sat der. Satamıyorsan devleti soy, bankaların ıçını boşalt diye öğütlerde bulunur. Sonuç mu? Artan dış açık, dış borç, kapanan yerli fabrikalar, büyüyen işsizlik... Siyasilerin, patronların ve bazı bürokratların çokuluslu şirketlerle birlikte "idare ettikleri" ülkelerde işler böyle yürür. Kırgaistan'da 4 bin asker • ALMATI(AA)Afganistan operasyonuna katılmak üzere, terör karşıtı lttifak güçlerine ait askerlerin Kırgızistan'da da konuşlanacağı bildirildi. Kırgız Kabar ajansının habenndc, Afganistan operasyonu kapsamında, lttifak güçlerine ait yaklaşık 4 bin askerin Kırgızistan'a geleceği belirtildi. Derviş'ler ne yapar? Derviş'lersistemi özündedeğiştirmezler; sadece akılcı bir biçimde "kurumlaştırırlar". Tütün, çay, sigara, beyazlar, otomobil ve hatta "akıl" yine dışardan gelecektir. Ülkenin yönetimi siyasilerin, patronların, bürokratların ve en önemlisi, "dışardakilerin" elinde olacaktır. Işçiler, çiftçiler, memurlar, yerli sanayiciler ve hatta yerli bankalar bile bu "oligarşinin" tekelinde kalacaktır. Işçiler, çiftçiler, memurlar ve yerli sanayiciler mi? Onlar, büfede çalışan gençlerin durumundadırlar. Bir şeyler yaptıklarını sanan, ama hiçbir şey yapmayan: Derviş'ler ancak, bu düzeni kurumsallaştınrlar. Ladin avında yanhşhklar bitmiyor Dış Haberier Servisi Usame bin Ladin'in Afganistan'ın doğusundaki dağlık bölgede bulunan mevzilerini savunduğu belirtilirken önceki gece gerçekleştirüen ABD bombardımanında yanlışlıkla vurulan 3 Afgan savaşçısının öldüğü bildirildi. Afgan komutanı Hacı Muhammed Zaman, Tora Bora dağlarında önceki gece yansı bir ABD uçağının yanlışlıkla Afgan savaşçılannın mevzilerini vurduğunu kaydctti. Zaman, derhal ABD'li yetkilüere mesaj gönderilerek müttefik mevzilerini vurduklannın belirtildiğini söyledi. Afganistan'a dostluk treni • HAYRATON (AA)özbekistan ile Afganistan'ı bağlayan Dostluk Koprüsü'nden, insani yardım taşıyan ilk trenin geçtiği bildirildi. özbek halkından Afgan halkına hitaben gikel sözlcrin yazılı olduğu pankartlarla donatılmış trenin, bin ton tahıl ve un taşıdığı belirtildi. Köprü, Amu Derya Nehri ü/erinde, Termez kenti ile Hayraton kenti arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Karadan ve havadan araıuyor Amerikan uçaklan havadan, Afgan kuvvetleri yerden Tora Bora dağlannda Bin Ladin'i anyor. Komutan Zaman, "Bin Ladin'in Tora Bora daglannda olduğundan yüzde yüzeminim" derken Kuzey lttifakı sözcülerinden Muhammed Emin, Celalabad'dan uydu telefonuyla Reuters'e yaptığı açıklamada, Taleban karşıtı güçler ile Bin Ladin'in El Kaide savaşçılan arasında Tora Bora bölgesindeki dağlık arazide çatışma olduğunu kaydetti. Bu resim değişir mi? Bu resmi toplumsal demokrasi değiştirir. Çıkar gruplarının kendi çıkarlarını koruyacak bir biçimde sistemde egemen olduklan bir düzen; tütüncünün kendi ürününü CUŞ karşısında koruyabildiği; yerli üreticinin kendi üretimine egemen olduğu bir sistem; yani ulusal bir sistem. IMF'nin ve Dünya Bankası'nın "memurlarına"teslim edilen bir ülke, "büfedeki gençler ile yabancılara hizmet eden dar bir elitten başka kimsenin bulunmadığı" bir toprak parçası haline dönmeye mahkumdur. Aynen adı konmamış bir sömürge gibi... Kandaharda orman kanunu Dış Haberier Servisi Afganistan'da 22 Aralık'ta işbaşına gelecek geçici yönetimin başına atanmış olan Hamid Karzai, anlaşmazlıklann çözümü için Kandahar'a giderken kentte yağma ve hırsızlığın devam ettiği haberleri geliyor. Karzai'nin, Kandahar'da eski Vali Hacı Gül Ağa ile Taleban'ın yetkilerini devrettiği Nakibuüah arasında çıkan anlaşmazlıkları gıdermeye çahşacağı bildirildi. Kandahar'da, 1012 yaşlarındaki ço cuklann bile silah kuşandığı ve kentte tam bir başıbozukluğun hüküm sürdügü kaydediliyor. Kentte Talebankuvvetlerinin teslim olmasından bu yana "orman kannnu"nun geçerli olduğu söyleniyor. Amerikalı ABD üsstinde Cenk Kalesi'nde ele geçen 20 yaşındaki Amerikalı gencin, Kandahar'ın güneyindeki bir ABD üssünde tutulduğu ve sivil yetkililere teslim edUeceği bildirildi. Esas No: 2000/1204 Alacaklı: T. Emlak Bankası AŞ Vekili Av. Nuray Dağaşan, Cunıhuriyet Bulvan No:58 Kat:l Gümrüklzmir Borçlu: Hasan Kocabıyıkoğlu, Muratpaşa Mah. 567 Sok. No:16 Antalya Borç: 4.103 DHM takip itibariyle faiz ve masraflar hariç Borcun Sebebi: 28.04.1997 tarihlı 365 DEM, 28.05. 1997 tarihli 365 DIİM, 28. 06.1997 tarihli 365 DEM, 28.07.1997 tarihlı 365 DEM, 28.08.1997 tarihli 365 DEM, 28.09.1997 tarihli 365 DKM, 28.10.1997 tarihli 365 DEM, 28.11.1997 tarihli 365 DEM, 28.12. 1997 tarihli 365 DEM emre muharrer prolestolu senet Yukanda adı ve adresi yazılı borçlu hakkında yapılan icra takibinde, Borçluya gönderilen ödeme emrinin bila tebliğ iade edilmesi, Emniyet marifetiyle yapılan tahkikatta yeni adresinin temin edilememesi nedeniyle ödeme emrinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. lşbu ilanın gazetede yayım tarihine 10 gün ilavesiyle borcu ve takip masraflarını 20 gün içinde ödemeniz, takibin dayanağı scnet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse 15 gün içinde merciye şikâyet etmeniz, takip dayanağı senet (çek) altındaki imza size ait değilse yine bu 15 gün içinde aynca ve açıkça bir dilekçe ile Tetkik Mercii'ne bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altındaki imzanın sızden sadu" sayılacağı, imzanızı haksız yere inkâr ederseniz, sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde 10'u oranında para cezasına mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiğini veya alacağın zaman aşımma uğradığı hakkında itirazınız varsa bunu sebepleri ile birlikte 15 gün içinde Tetkik Mercii'ne bir dilekçe ile bildirerek Tetkik Mercii'nden itirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri ıcraya devam olunacağı, Tetkik Mercii'nde itirazın kabulüne dair bir karar getirilmediği veya borç ödenmediği takdirde 20 gün içinde lİK'nin 74. madde gereğince mal beyanında bulunmazsanız hapisle cezalandınlacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakıkate aykın beyanda bulunursanız yine hapisle cezalandınlacağınız tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve ihtar olunur. 04.12.2001 Basın: 75840 İZMİR 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KAMBİYO SENETLERİ ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET ÜZERİNDE HACİZYOLU İLE YAPILACAK TAKİPTALEPLERİNDE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİDtR Dosya No: 2001 /lQ1 Tal. Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cıns, mıktar ve kıynıetleri ya/ılı mallar satışa çıkanlmıştır. Menkullcrın bırincı açık arttırması 16/01/2002 tarihındc aşagıda karşılarında yazılı saatlcrdc Bağarası Cad. Dönme/ Deposu Söke adrcsınde satışa çıkarılacaktır. Ririnci açık arttırmada mahcuz malların değerinın yiizdc 75 ve satış giderlerini geçmesi şartı ılc ıhale yapılır Şayet bu bedelle tekliftc bulunan olmazsa ikinci açık arttırması yine aynı yerde aşağıda karşılannda yazılı saatlerde 17/01/2002 tarihinde yapilacaktır. Bu arllırmada muhammen bedelin yüzdc 40 ve satı:» giderlerini geçmesi halinde satış gcrçekleştirilecektir Böyle bir teklıftc bulunan olma/sa satış düşecektir. Satışa arz edilen menkul malların satış bedeli üzennden tahakkuk edeeek olan yüzde 18 KDV, dellalıye ve damga resmı bedclı alıcıya aıttır. Satış şartnamesinin gerekli masraf verilnıesi halinde icra dosyasından görülebileceği veya ilgilinin adresine göndenlebıleceği, fazla bılgi almak isteyenlerın yukarıda dosya numarası yazılı dosyasına başvurmaları ilan olunur 1 06.RB.891 plakalı Ivekootoyol marka 2000 model cinsı Frıgorıfik kasalı kamyon tipi 120.14 beyaz renklı yüzde 75 hasarlı aküsü yok, klımalan sökülmüş, kontak ve ruhsatı olmayan kasalı kamyon. Muhammen değeri 2 000000.000 II. saat: 10.30/10.45 2 06.RB.892 plakalı Ivekootoyol marka 2000 model cinsi Frigonfik kasalı kamyon tipi 120 14 beyaz renklı, klıması sökülmiış, sağ arka dingil lastiğı patlak, aküsü, kontak ve ruhsatı olmayan kasalı kamyon Muhammen değeri. 8 OOO.OOO.OOO.Tl. saat: 11.00/11.15 3. 06.RB.890 plakalı Ivekootoyol marka 2000 model cinsi Frıgorıfik kasalı kamyon tipi 120.14 beyaz renklı, kliması sökülmüş, aküsü, kontak ve ruhsatı olmayan kasalı kamyon. Muhammen değeri: 8.000 000.000.TI. saat: 11.30/11.45 4. 06 RB 893 plakalı Ivekootoyol marka 2000 model cinsi Frigonfik kasah kamyon tipi 120 14 beyaz renklı, lurbo Intercoolar ön sol fan kınk, ön sol boyası dökülmüş, kontak anahları vc ruhsatı olmayan kasalı kamyon. Muhammen değeri: 10 OOO.OOO.OOO.Tl. saat: 13.15/13.30.09.11.2001 Basın: 75193 SÖKE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTTIRMAİLANI BODRUM Bayram O.K. Kişibaşı 15.000.000 TL. Odalarda : klima, minibar, saç kurutma, TV, telefon. Aktivite : Sauna, fitness, tenis, nıasa tenisi, bisiklet, restaurant, bar. Tel: 0 252 363 77 74 (3 hat), Faks: 0 252 363 77 83 üosya No: 2001/145K Davacı Orhan Özerel tarafından açılan vası tayıni davasının yapılan açık duruşması snmında, lstanbul ılı, Sılıvrı ilçesı, Çaııta Mahallesi, Cilt No: 00607, Aılc Sıra No:3"3, Sıra No:6'da nüfıısa kayıtlı bulunan lithem ve Asıyc'den olma. I338 doğumlu Vasfiye özerel hacır altına alınarak, kendisine aynı yerde nüfusa kayıtlı bulunan 1943 doğumlu oğlu Orhan özerel vası tayin edilmıştır. İlan olunur. Basın: 75679 ŞİŞLİ2.SULHHUKUK MAHKEMESİ'NDEN hsasNo:200l/ 37 Zeytinburnu Sulh Hukuk Mahkemesı'nce verilen 19.10 2001 tarihlı 2001/937 esas sayılı, 2001/1178 karar sayılı kararı ile Tolga Sarı'ya annesı Kczıban San vası tayin edılmiştir. Bu hıısus ilanen tebliğ olunur. 5.11.2001 Uasın: 76047 ZEYTİNBURNl) SDLH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Q ISPARTA1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2001/264 Davacı Süleyman Yıldınm tarafından davalı Sevim Yıldınm aleyhine mahkememizde ikamc edilen boşanma davasmın yapılan açık yargılamasının verilen ara karan gereğince, Davalı Sevim Yıldınm'ın aleyhinde açılan boşanma davasında Fevzi Çakmak Mahallesi, Ulubath Hasan Caddesi, 6244 Sokak No: 81 VarsakAntalya adresindeki adresine tebligat gönderilmiş kendisine tebliğ edilemediğı ve yapılan zabıta araştırmasında da adresinin bulunamadığı anlaşılmakla gazete ilanı yapılmasına karar verilmiş olup ve davalının işbu davasının duruşmasının yapılacağı 27.12.2001 günü saat 09.00'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gerektiği aksi takdirde HUMK'nin 213 ve 377'nci maddeleri uyarınca davaya yokluğunda devam edilerek karar verileceği Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29'uncu maddeleri uyannca davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 75037 Dosya No. 2000/48 Davacı Hatice Baltacı vckılı tarafından davalı Seyfettin Baltacı aleyhine ıkame edilen boşanma davasında, Emniyet Mahallesi, Mehnıet Akif F.rsoy Caddesi No:74 Alıbcyköylstanbul adresinde bulunan davalı Seyfettın Baltacı'ya ışbu adresinde tebligut yapılınadığmdan ve adreslen meçhul olduğundan ilanen tebligat yapılmasına karar verılmış olup, mahkcmenwın 21.11. 2000 tarıh, 2000/48 esas, 2000/1068 sayılı kararı ile Iokat ılı, Almus ilçesı, Çaykıyı Köyii, Cilt No:0040, Kütük Sıra No:0006'da nüfusa kayıtlı bulunan davacı Mustafa kızı llatıce Baltacı ile aynı hanede nüfusa kayıtlı bulunan M. Alı oğlu Seyfettın Baltacı'nın MK'nııı 134. maddesi gereğince boşanmalarına karar verilmiştir. Işbu hüküm özetı ilan tarıhınden ıtıbaren 7 gün sonra başlamak üzere 15 gün içinde temyız cdılmedıgi lakdırde kesinleseceği ilanen tebliğ olunur. 28.11.2001 Basın: 75691 ŞİŞLt 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog