Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

10ARALIK2001 PAZARTESİ CUMHURİYET + SAYFA HABERLER TlR'daki 8 sığınmacı ölü bulundu SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk Tabuttan Türider çıkb LONDRA/ANKARA (AA) Irlanda' nın güneydoğusundakı Wexiörd Limaııı'nda, birTIR'ayüklenmiş konteynerde ölü bulunan 8 kaçaktan 5'inin Türk vatandaşı olduğu bildırildi. Konteynerde baygın bir halde bulunan 5 kişiden ikisinin dc Türk olduğu ortaya çıktı. ltalya'da mal yükleyen ve Belçıka üzerinden dcniz yoluyla Irlanda'ya uJaşan TlR'ın arka bölümünde şoför tarafından bulunan 13 kişinin, araca kaçak olarak. bındikJen bildirildi. TIR'da ölü olarak bulunan 4 ve 10 yaşlarında iki erkek, 11 yaşlarında bir kız çocuk, bir kadın ve 4 erkekten 5'inin Türk olduğu ortaya çıktı. Baygın halde bulunan ve Wexford Hastanesi'ne kaldınlan biri kadın 5 kişiden 2'sinin de Türk olduğu bildirildi. Hastanede tedavi gören bu kişilerin yaşlannın 17 ile 35 arasında değiştiği açıklandı. Polıs yetkilileri, kaçaklann büyük olasılıkla aynı aileye nıensup olduklannın düşünüldüğünü ifade ettiler. Dublin'ın Türkiye Büyükelçihği'nden bir yetkili, Irlanda nıakanılanyla konuyla ilgili görüşmelerin sürdürüldüğünü, üzerlerinde kimlik veya pasaport bulunmayan söz konusu kişılerin, kurlarılanların ifadesi üzerine Türk olduklannin anlaşıldığını açıkJadı. Konteynerde bulunanlann günlerce bir şey ycmeden ve içmeden yaşamaya çalıştıkları bildirildi. Olayla ilgili sonıştıırma sürdürülüyor. AYDINLANMA EMRE KONGAR IIEyUTerörüBaşarıya Ulaşabilir mi? Başlığa aldığım soruya yanıt aramak yani 11 Eylül terörünün başarıya ulaşma şansını irdeleyebilmek için, önce bu terörün amacını iyi belirlemek gerekir. Bu terör ne yapmaya çalışıyordu? Amaç sadece Pentagon'u ve ikiz kuleleri, yani Dünya Ticaret Merkezi'ni vurarak bir güç gösterisi mi yapmaktı. Tabii ki hayır. Peki amaç, Pentagon'un simgelediği Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya üzerindeki siyasal liderliğı ve askeri jandarmalığı ile ikiz kulelerin simgelediği uluslararası sermayenin dünyadaki ekonomik egemenliğine son vermek miydi? Tüm bir dünya sistemınin hem siyasal ve askeri hem de ekonomik yapısının bir terör eylemi ile çökertilebileceğine çocuklar bile inanmaz. O halde amaç neydi? Küreselleşmenin, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan acımasız sürecine mi dikkat çekmekti? Hiç sanmıyorum, çünkü eylemin boyutu, bir mesajı ya da bir protestoyu çok aşan bir kapsamdaydı. 11 Eylül terörünün Islam dıni adına yapılmış olması, bu eylemin amacının yukarda sayılanlardan çok daha geniş kapsamlı, çok daha derin olduğunu gösterıyor. Bu terörün asıl amacı, dünya çapında, uzun vadeli bir dinler savaşı başlatmaktı. Çünkü 11 Eylül terörünü planlayanlarvegerçekleştirenler, uzun dönemli ve tüm dünyayı pençesıne alacak bir dinler savaşı ile bugünkü dünya düzenini sarsabileceklerini umut ediyorlardı. Üstelık işin ilginç yani, nasıl Usame bin Ladin, bizzat ve şahsen Amerika Birleşik Devletleri tarafından eğitilmiş, finanse edilmiş, örgütlenmiş, kısacası yaratılmış idiyse, ideolojisi de yine Amerikalı bir yazar, Samuel P. Huntington tarafından sağlanmıştı. Huntington iyi okunduğunda, Sovyetler Birliği çöktükten sonra, Batı uygarlığının diri tutulması ve gelişmesini sürdürebılmesi için yeni bir düşmana gereksinme duyulduğu ve bu düşmanın Islam uygarlığı olarak ilan edildiği görülecektir. (Huntington, Islam'dan sonra sırada Sind uygarlığını yani Çinlileri görüyor. Hazırlıklı olun!) Şimdi elımızde 11 Eylül terörü ile başlatılmak istenen bir dinler arası savaş var. Yani 11 Eylül terörünün asıl amacı, Müslümanlaria Hıristiyanlar arasında yeni bir savaş tlönemirit başlatmaK olarak ortaya çıkıyor: Aynen Orta Çağ'daki Haçlı Seferleri dönemi gibı. Isin ilginç yani bu kez savaşı başlatanlar Müslümanlar olarak görülüyor. Hem de Hıristiyanların lojistik ve ıdeolojik desteğiyle. Şimdi her iki dinin siyasal radikalleri arasında sıkı bir dayanışma görülüyor: Her iki dindeki siyasal radikaller de bu dinler savaşından yana. Her iki dindeki siyasal radikaller de karşı tarafı acımasızlıkla ve bağnazlıkla suçluyor. Her iki dindeki siyasal radikaller de kendi varlıklarının ve haklılıklarının gerekçelerine karşı tarafın varlığında ve saldırısında görüyor. Eğer radikal siyasal dinciler her iki tarafta da egemen olurlarsa, dünya gerçek bir dinler savaşı çıkmazına girebilir. Işte o zaman 11 Eylül terörü amacına ulaşmış olur. Türkiye yıllardır radikal siyasal Islam teröründen çok çekti. En parlak beyinlerinı bu teröre kurban verdı. Hem de devletin bilgilı ama ilgisiz bakışları önünde. Üstelik bu radikal siyasal dinci terör örgütlerini, aralarında Hıristiyan ülkelerin de olduğu dostlarının (!) besledikleri ve destekledikleri bir ortamda. Sonunda, Türkiye bu saldırıyı büyük yaralar alarak, ama bu yaralara karşın laik ve demokratik düzenini koruyarak atlatmıştır. Şimdi sınav sırası tüm insanlığa gelmiş görünüyor. Dilerim insanlık da Türkiye Cumhuriyeti'nin gösterdiği basireti ve kararlılığı göstererek bu bunalımı atlatır. www.kongar.org RUSYA, AMERİKA'NIN DÜMEN SUYUNDA. 10 NİJERYALIYAKALANDI Kaçaklar kavkıs dinlemiyor EDİRNE(AA)lidirne'de, eksi 3 derecede kaçak yollardan Yunanistan'a gıtmek isteyen 10 Nijerya vatandaşı yakalandı. Bdinilen bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, yaptıklan yol kontrollerinde, Kapıkule Yolu üzerindeki Aslanlı Tesısleri karşısındaki tarla içinde gruplar halinde giden 10 kişiyi ele geçirdı. Nijerya vatandaşı olduklan belirlenen kaçaklann tamamının pasaportsuz olduğu belirlendi. Yaşlan 21 ve 31 arasında değişen kaçaklann, jandarmadaki ifadelerinde, 4 ay önce Türkiye'ye futbolcu olmak için geldiklerini vc başaramayınca, Yunanistan üzerinden Avrupa'nın değişik ülkelerine gıtmek istediklerini söyledikleri bildirildi. Kaçaklardan SondiOkeycephu, futbolcu olmak için geldikleri Türkiye'de, futbolcu olamadıklannı ve pasaport süreleri bittiği için de pasaportlannı attıklannı söyledi. Olumsuz hava koşullan nedeniyle Istanburdaki okullar tatil edildi Soğuk hava can alıyor va koşullan nedeniyle yurdun çeşitli yerlerinde 4 kişi öldü. Çukurova bölgesınde 3 gündür devam eden yağış nedeniyle meydana gelen selde ikı kişi öldü, bir çocuk kayboldu. lçel'de 4 katlı bir otel su baskını sonucu çöktü. Çanakkale'de HamdiKısaadlı bir kişi ile kaçak olarak Türkiye'ye giren ve Bdirne'nin Meriç ilçesindekı birkömür ocağında soğuktan korunmak isteyen 8 Pakistanlı'dan biri donarak öldü. Trakya ve Doğu Anadolu'da bırçok yerlcşim birimiyle ulaşım sağlanamazken ilgililer, soğukların daha da artacağını, bazı bölgelerde yağmur ve fırtınanın yerini kara bırakacağını bildirdiler. Kar yağışı nedeniyle bazı kentlerde okullar tatil edildi. Hızı saatte 7080 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Istanbul'da dün ağaçlar dcvrildi, bazı evlerin çatısı uçtu, trafik kazaları meydana geldi. Kadıköy'de uçan bir çatının altında kalan 6 otomobil hasar gördü. lstan Haber Merkczi Sert kış koşullan Türkiye'yi etkisi altına alırken lçel, Edirne ve Çanakkale'de olumsuz hava koşullan nedeniyle 4 kişi öldü, 1 çocuk kayboldu. Fırtına nedeniyle Karadeniz'de bir gün içinde 2 gemi battı. Istanbul'da saatteki lnzı 7080 kilometreye ulaşan fırtına ve kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kentteki okullar bir gün süreyle tatıl edildi. Türkiye'yi etkisi altına alan kötü ha bul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. lstanbul Valiliği, olumsuz hava koşullan nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullann 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. 2 gemi battı Karadeniz'de fırtınaya yakalanarak "SOS" çağnsı yapan Kamboçya bandıralı "Lady Amar" adlı gemi battı. Geminin 18 kişilik mürettebatından 17'si kurtanlırken 1 kişinin kayıp olduğu bildirildi. "KalkavanM adlı 855 grostonluk )j kuru yük gemisi ise Sinop Inceburun'un 1 mil açığında fırtına yüzünden battı. Gemi personeli yöredeki "Hüseyin Atasoy" adh gemi . tarafından kurtanlarak Si? I I nop Limanı'na götürüldü. f ' ' llç gün daha sürecek Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre fırtına Istanbul'da 3 gün süreyle etkili olacak. Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, Iç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılannda karla kanşık yağmur, lç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusundakar şeklinde olacak. 11 Aralık Salı günü ise Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu' nun doğusunda yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur, Marma.ra'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıy ılannda karla kanşık yağmur, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. THE SUNDAY TELEGRAPH: Ultrason bebeğe zararh LONDRA (AA) tngiltere'de yayınılanan The Sıınday Telegraph gazetesi, yapılan araştırmalarda, hamile kadınların ultrasonla nıuayenesiııın doğacak bebeğin beynini etkilediğine dair bulgulara rastlandığını yazdı. lsveçli bilim adamlannın yaptığı araştırmanın, 1970'li yıllarda doğanları kapsadığı bildirildi. Haberde, hamılelik boyunca ultrasonla izlendikten sonra 1970'lerde doğan 7 bin kişi ile aynı yıltarda doğan ve ultrason dalgalarıyla karşılaşmamıs 170 bin kişi üzerinde yapılan karşılaştırmalı araştırmalarda, annesi ultrasona girmiş kişilerde solak sayısuıın dikkat çekici biçimde yüksek olduğunun belirlendiği kaydedildi. • •• OTEL ÇÖKTÜ içcPde günlerdir etkisini siirdürcn sağanak nedeniyle oluşan sclc kapılan 11 yaşındaki bir çocuk ile aşın yağış sonucu yıkılan bir duvann altında kalan Cemil Kaya adlı bir kişi yaşamanı yih'rdi. Eviniıı önüııdc oynayan bir kız çocuğu da drenaj kanalıııa düşcrck kayboldu. Erdemli ilçcsiııiıı Kukalcsi beldesindeki Burg Otcl, sağanak nedeniyle çöktü. Kar yagışının ctkili olduğu Trakya'da Edirne istanhul E80 Karayolu, Oğulpaşa mevkünde buzlanma nedeniyle ulaşuna kapandı. Ankaralstanbul karayolıınun Bolu Dağı, Ccrede ve Yeniçağa kesimlcrinde tuz dökülerek bu/.lanmanın öniine geçilmcyc çalışdıyor. ••H Her iyi düşünenlere Bosch ileri teslim kampanyasıyla birçok Bosch ürününe büyük avantajlarla sahip olabiliyorsunuz. Mart teslim sabit fiyat garantisiyle. Ayrıca farklı ödeme koşullarından dilediğinizi seçme şansına sahipsiniz. ileri teslim kampanyası avantajları! tarihli bulaşık ve çamaşır makineleri, soğutucular, derin dondurucular, fırınlar ve klimalar %25'e varan indirimlerle,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog