Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

10ARALIK2001 P A Z A R T E S İ * * * * CUMHURİYET HABERLERtN DEVAMI SAYFA 17 GUNDEM MUSTAFA BALBAY I Bajtarafı l. SuyfuJu verdığı duyuruldu AVOR'dakı yerımızı kendı açımızdan belırledık Gelışmelerın perde arkasını aktaralım Ortaya 7 sayfalık bir metın çıktı Turkıye yola çıkarken uç konuda yuzde 100 başarı ıstıyordu 1 AVOR'un kendıne donuk kullanılmamasını sağlamak 2 AVOR'un operasyonlarına katılmak 3 Karar mekanızmalarında bulunmak Dışışlerımızın yaptığı hesap şu Bırıncıde yuzde 100 ıkıncıde yuzde 80, uçuncude de yuzde 50 başarı sağladık Toplandığında 300'de 230 eder Bu da mevcut koşullarda yapılabıleceğın en lyısıdır NATO'dakı yerımız değışmedı, veto hakkımızdan ödun vermek yok Bu zemın, zamanla sağlamlaştırılır 7 sayfalık metnı goren devlet yetkılılerı bunun gerçekten guvencelerle dolu olduğunu soyluyorlar Bız gormeden yorum yapmayalım aktarmakla yetınelım Kıbrıs gelışmelerınde herkes her şeyın çok anı olduğunu soyluyor ama bıze ulaşan haberler, Denktaş'ın masaya oturma planının ocağa eylulde kon duğu, pışmesı ıçın zamanın kollandığı yonunde Ne olursa olsun, bu alandakı gelışmelerde de herkes lyımser Anlaşmayı gormeden ımzayı hazırlamak olmaz, ama burada sağlanacak çözumun, Turkıye'nın AB'ye tam uyelığı yolunda da somut kazanımları getıreceğı soylenebılır Universitede seçim heyecam FİGENATALAY/ SELEN BAYCAN Istanbul ve Anadolu unıversıteleıınde bugun rektorluk seçımı yapılacak lstanbul Unıversıtesfnde (İIJ) uç, Eskışehır Anadolu Unıversıtesı'ndc (AU) ıse doıt aday yarışacak 2 bın 318 oğretım uyesının oy kulla nacağı lU'dekı scçımlerde Rektor Prof Dr Kemal Alemdaroğlu ıle tstanbul Tıp Fakultesı oğretım uyesı Prof Dr Mesut Parlak veCerrahpaşa I ıp I akultcsı Kardıyolojı Anabılım üalı Başkanı Prof Dr Dinçcr Uçak yarışacak İU rektorluk seçımlennde tekrar aday olan Rektor Prof Dr Kemal Alemdaroğlu "Üniversitem için yaptıklarım, yapacaklarımın göstergesidir" dedı Dort yıllık gorev suresı boyunca verdığı so/lenn tumunun yerıne getırıldığının altını çızen Prof Alemdaroğlu şunları söyledı "Bundan sonra da hcrkcse ve her kuruma eşit u/aklıkta veya yakınlıkta olacağım. Dini, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik konularda her /aıııarı ve her koşulda önyargısız ve yansı/ olacağıın. Her zanıan olduğu gibi katıhmcı, adil, saydam, hukukun üstünluğunu benimseyen, kişi ve kurumların görüşlerini önemseyen, toplum ile biılunlesın, topluma yon vercn, toplum ve ulke kalkınmasına katkıda bulunan,önder ve önciı rol oynayan bir yonetimi daha da gcliştirerek uygulayacağım." Rektor adaylanndan Prof Dr Mesut Parlak hedetını, "düşünen, düşündüren, üreten, konuşan, soran ve sorgulayan lstanbul Universitesi'ni geri getirnıek" olarak açıkladı Rektor olması halınde tek kışı yoııetımı yerıne, oğretım uyelerının katılımıyla bırlıkte demokratık o/gur ortam hedeflıdığını ıfade eden Prof Dr Parlak ^oyle konuştu "İİ'l suskun, konuşmuyor. Biz diyalogdan yanayız. Tartışılmayan bir ortam sağlıksızdır. tlniversite, bilimscl ö/gurluğüne, konuşma öıgürluğiine sahip olmalı. Bireysel karar verilmemesi için 'danı^manlık' makamını İstanbul İlııiversitesTnden çıkartacağım. İstanbul Üniversitesi'nde tiırbanla ilgili herhangi bir konu gündeme gelemez" Rektor adaylarından Prof Dr Dınçer Uçak "El ele yönetim sloganı etrafında hirles.ilerck üniversitenin tarihsel kimliğinin ve değerinin gerektirdiği yonde geliştirilmesi için ne gcrekiyorsa yapacağı/"dedı Prof Dr Uçak, rektor olması halınde oğretım uyelerının her yonden huzurlu ortamlarda valı^maların sağlanacağını, retah du/eylerının yukseltılmesı ıçın çaba gosterıleceğını, yonetımde merkezıyetçı tutumdan elden geldığınce u/ak durulacağını belırttı Ium Oğretım Uyelerı Derneğı (TUMÜD) Genel Başkanı Prot Dr M. Tahir Hatipoğlu, rektor seçımlerıne YOK Başkanı Kemal Güru/'un ve koşe yazarlarının karışmasını uzuntuyle karşıladıklarını belırttı Eskışehır Anadolu Unı versitesı Rektoru Prot Dr Engin Ataç, lşletme Fakultesı oğretım uyesı Prof Dr Davut Aydın,Tıbbı ve Aromatık Bıtkı ve tlaç Araştırma Merkezı Muduru Prof Dr Hiisnii Can Başer ve Açıkoğretım FakulteM oğretım uyesı Prof Dr Semih Bııker'ın aday olduğu Anadolu Unıversıtesfndekı seçımlerde 561 oğretım uyesı oy kullanacak Reel sektöre 51 tPilyonluk destek • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Sanayı ve Tıcaret Bakanı Ahmet Kenan lannkulu, yaptığı yazılı açıklamada, 1BMM Genel Kuııılu'nda oncekı gun kabul edılen yasal duzenlemeyle, ışadamlan ve odalann bırıkmış uyelık aıdatlannın yenıden yapılandırıldığını bıldırdı Duzenlemeyle, ışadamlannın, oda ve borsalara olan bınkmış aıdat boıvlarının gecıkme taızlen affedıldı Oda ve borsalann TOBB'ye olan aıdat borçlarınm sılınmesını de ıçeren duzenlemeyle, toplam 51 tnlyon lıralık destek, reel sektore aktanldı Koç'un zirvesi gençleşiyor İSTANBLL (AA) Turkıye'nın en buyuk şırketler topluluğu Koç'un zırvesınde gençleştırmc ruzgârı esıyor Yoııetım Kurulu Başkanı Rahmı Koı,, yenı yılla bırlıkte, babası Vehbı Koç'tan 54 yaşında devraldığı koltuğunu, 18 yıl sonra, bugun 41 yaşındakı oğlu Mustafa Vehbı Koç'a devredecek Koç Iopluluğu'nun bir numaralı profesyonellık kadrosu Chıet Executıve Oftıcer (CEO) gorevı de Teıııel Atay'daıı 52 yaşındakı Bülend Özaydınh'yageçecek Turkıye'nın sanayı devlerındcn bın olan Koç Topluluğu'nu yonetecek Mustafa Koç ve Bulend özaydınlf nın ortak ozellıklennden bın, Fenerbahçe'yı tutmalan Forbes dergısı tarafından geçen yıl ABD dışındakı dunyanın en buyuk 800 fırması ıçınde 118 sırada gosterılen Koç Topluluğu, yenı yıla genç bir başkanla gırıyor Turkıye'nın ılk holdıngı olan Koç HoldıngYonetım Kurulu Başkanlığı'nı Mustafa Koç, Beşıktaş' ı tutan babasından devralacak Zırvedekı bayrak değışımının, yıl sonu veya 2002 yılı Maıt ayı sonunda yapılacak Koç Holdıng Genel Kurulu'nda gerçekleşmcsı beklenıyor Holdıngın kurucusu olan babasının 83 yaşında emcklıye ayrılmasıyla 30 Mart 1984 tanhınde Idare Metlısı Başkanlığı'nı ustlenen Rahmı Koç, 2002 yılında gıreceğı 72 yaşında bu gorevı buyuk oğlu Mustafa Koç'a bırakacak Geçen yıl 12mılyardolarlıksatış hacmıne, 1 mılyar dolarlık ıhracata ve 46 bın 136 kışılık ıstıhdama ulaşan Koç Topluluğu'nu, dunyanın en buyuk 200 şırketı arasında yer alma hedefıne Mustafa Koç taşıyacak Yatla dunya turuna çıkacağını daha oncekı sohbet toplantılarında gazetecılere dıle getıren ve adını taşıyan sanayı muzesıyle yakından ılgılenen Rahmı Koç'un, hobılenne ve sosyal faalıyetlenne daha tazla zaman ayırması beklenıyor Örtadoğu'da kritik köprü Turkıye'nın Irak korkusu henuz aşılmadı ABD Dışışlerı Bakanı Povvell, bu konuda duşışlerı bakanı gıbı konuştu, "Şımdılık plan gorunmuyor, ama Saddam'/ bılıyorsunuz' dedı önumuzdekı gunlerde Turkıye, değışık dıplomatık yontemler kullanarak Saddam'ın ABD ıle olmasa bıle BM ıle barışmasını sağlamaya çalışacak Bu başarılabılırse, hem bızım ıçın hem bolgemız ıçın olumlu sonuçlarelde edılmış olur Irak'latıcaretın kapısı aralandı, yılda 600 mılyon dolar geldı Kapı tam açılsa, bu rakam 2 mılyar dolar olur Sanınz bunu Irak da ıster1 Turkıye'nın Ortadoğu'dakı rolunun ozetı şu Hem Fılıstın'le hem Israıl'le konuşabılen tek ulke! Ecevıt son bir haftada Rahşan Hanım'la konuşmadığı kadar Arafat'la konuştu Arada Şaron'la da kurduğu temasın onemlı ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı Şu noktanın altını çızmek gerekıyor Ikı taraf da Turkıye'yle ılışkılerını onemlı bir kopru olarak goruyor1 Kımılerı pasıf gıbı gorse de durduğumuz nokta barış açısından onemlı ve olumlu Katar'ın başkentı Doha'da bakanlar duzeyınde olaöanustu toplanan Islam Konferansı örgutu'nun (İKO), bu kez sert bıldırının yanı sıra çozume yonelık adımlar ıçın de kafa yorması beklenıyor1 Afganıstan hâlâ tozduman ıçınde Bonn'dakı toplantıdan çıkan 6 aylık geçıcı hukumetın bu kadar dayanması bıle zor gorunuyor Zaten ış etnık ayrıma geldı mı, tarafların ıkna olması olanaksızdır Ozbek General Raşid Dostum'un dun yaptığı "Aşıret savaşlan hortluyor" açıklaması, mağaralarda bekleyen yenı tehlıkenın de habercısı Turkıye'nın burada oynayacağı rol konusunda hem bızım hem Batı'nın kesın karar vermekte zorlandığı dıkkatı çekıyor Bızım zorlanmamızın altında bir olçude ekonomik nedenler var örneğın, oraya gıdecek asker BM bayrağı altında olursa bedelı BM ödeyecek, aksı halde bız karşılayacağız1 Batı'da da Orta Asya dengelerı nedenıyle Turkıye'yı masanın boş tarafında tutma eğılımı değışmedı Durumu karıkaturıze etmek gerekırse, dunya olaylarından bir tek Japon Prenses Aiko'nun doğumu bızı doğrudan etkılemedı1 ankcum@ttnet.net.tr Durmuş'tan ödenek • ANKARA (ANKA) Sağlık Bakanı Osman Durmuş, TBMM Genel Kurulu'nda oncekı gece Sağlık Bakanlığı butçcsı goruşulurken yaptığı konuşmada, bazı eskı sağlık bakanlarının her ay bir kısım basın mensuplarına sarı zart ıçınde odenek verdığını ıddıa ettı Durmuş, geçmışte 1 mılyon dolann çeşıtlı vakıflara aktanldığını, bunlardan hıçbınnın kayıtlannın olmadığını ılerı surdü Genç, eğitimli, işsiz • Baitarajı 1. Sayfada koı duzeyde arttınrken Turkıye tş Kurumu'na (tşKur) kayıtlı ışsızlenn çoğunluğunu gençler oluşturuyor Standby duzenlemesı kapsamında nıyet mektuplannda sunduğu, emek karşıtı, sosyal dcvlet ve kamu yararı ılkelennı hıçe sayan ozelleştırmeler ıle yasal duzenlemeler taahhul eden hukumet emekçı ıle uretıu kesımın çığlıkfarına kulak tıkamayı surduruyor Uygulanan ekonomı polıtıkaları ve sermayenın "sürekli ve maksimum oranda kâr hırsı" ışsızler ordusuna her geçen gun yenılerının eklenmesıne neden olurken sadece Ankara'da ış arayanlarla ılgılı venler, Turkıye'nın karşı karşıya kaldığı tabloyu gozler onune senyor Ankara'da, Eylul 2001 ıtıbanyla lurkıye Iş Kurumu'na (tşKur) kayıtlı ışsızlenn yuzde 64'u, en uretken yaş grubu olan 2029 yaşları arasında yer alıyor IşKur Ankara ll Mudurluğu tarafından hazırlanan ll Istıhdam Kurulu Raporu'nda, Eylul 2001 sonu ıtıbanyla Ankara'da, geçen yıllardan devreden ışsızlerle bırlıkte IşKur Ankara ll Mudurluğu'nc kayıtlı toplam 40 bın 749 aktıf ışsız bulunduğu belırtıldı Raporda, bunlann yuzde 78'ıne karşılık gelen 31 bın 824 'unu erkeklerın, yuzde 22'sıne karşılık gelen 8 bın 925'ını ıse ka dınların oluşturduğu ıfade edıldı Raporda, soz konusu ışsızlenn yuzde ll'unun 2024, yuzde 31 'ının 2529, yuzde 16'sının ıse 1014 yaşlan arasında olduğu kaydedılerek, Turkıye genelınde olduğu gıbı, Ankara'da da ışsızlerın yuzde 64'unun en uretken yaş grubu olan 2029 yaşlan arasında olduğu bıldınldı Raporda, kayıtlı ışsızlenn yuzde 26'sının lıse, yuzde 20'sının ılkokul, yuzde 17'sının ıse ortaokul mezunu olduğu da belırtıldı rak gerçekleştı Özellıkle kentlerde ışsızlık oranının arttığına dıkkat çekılırken bunun nedenı kalıtelı ve yuksek gelırlı ış yaratılamamasına bağlanıyor Bunun sonucunda çok ıyı eğıtımlı gençler, ya nıtelıklerı nın altında duşuk ucretlı bir ışe razı oluyor ya da yurtdışına gıdıyor Çalışma Bakanlığı'nın son anketlenne gore, ışsızler 1524 yaş grubunda yoğunlaşıyor Işsızlenn yuzde 42 6'sının bu grupta olduğu bıldırılırken Bakanlığın "Türkiye Ekonomisinin Durumu" baslıİdı bkım 2001 tarıhlı raporunda da erkeklerde 2514 yaş arasında ışsızlık oranının yuzde 30 Vı bulduğu kaydedılıyor Kadınlarda aynı yaş grubunda ıse bu oran yuzde 30.3 TRT Çocuk Yayın Günü'nü kutladı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) TRT Ankara Televızyonu Eğıtım Kultür Programlan Mudurluğu'nce Uluslararası Çocuk Yayın Gunu nedenıyle hazırlanan "DuymacaDuyurmaca" adlı program, dun Nukhet Duru'nun katılımıyla TRT 2'den yayınlandı Programa katılan Cumhıınyet, Mılhyet, TV 8 ve TRT temsılcılenne "Çocuk dostu serlıfıkası" sunuldu Yatırım yok Çalışma Bakanlığı'nın venlenne gore, ışsız sayısı 1 5 mılyonu aşarken eğıtımlı genç nufusun ışsızlık oranı geçen yılın aynı donemıne gore onemlı bir artışla yuzde 23 1 ola Engellilere destek • İstanbul Haber Servisi Şışlı Beledıyesı tarafından özurluler Hafiası nedenıyle Bedensel Engellıler Derneğı Şışlı Şubesı'nde dun duzenlenen etkınlıkte, ılçedekı ıhtıyaç sahıplerıne tekerlekh sandalyc ve erzak yardımı yapıldı Şışlı Beledıye Başkanı Mustafa Sarıgul, engellıler konusunda Şışlı Beledıyesı olarak maddı ve manevı desteklennın sureceğını belırttı KÜLTUH • S«NAT Uras: Esas IMF, Ecevit, Bahçeli ve Yılmaz İstanbul Haber Servisi Ozgurluk ve Dayanışma Partısı (ÖDP) Genel Başkanı Ufuk Uras, "Köylünün 'mılletın efendısı' olduğunu söyleyenler, Ankara'nın politikalarını halkın talepleri doğrultusunda sekillendirnıiyorlar" dedı " I M F politikaları Ankara'nın politikaları olmuş" dıye konuşan Uras, esas IMF'nın Ecevit, Bahçeli ve Yılmaz olduğunu soyledı Uras, Alıbeykoy'de bir kafeteryada duzenlenen "İnsanca çö7üm için çözüm Ö D P " konulu toplantıda yaptığı konuşmada, başlattıkları "Haklarımı İstiyorum" kampanyasının ulkenın temel sorunlarıyla ortuştuğunu soyledı Bu sorunların, eğıtım, sağlık, sosyal guvenlık, orgutlenme, polıtık haklar ve çocuk haklarını kapsadığını ıfade eden Uras, bunlann da kampanyalarının ana başlıklarını oluşturduğunu bıldırdı (021 2| 2*3 •* 7« Yılmaz: Bakan sayısı 18 olmalı • BURSA (Cumhuriyet) ANAP Genel Başkanı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, "Hem ıç açığın hem de dış açığın kapanmaya başlaması, ekonomıdekı duzelmenın oncu ışaretlerıdır" dedı Turkıye'nın, Cumhurıyet'ın kuruluşundan 78 yıl sonra, yenıden "değışım problemı" ıle karşı karşıya olduğunu soyleyen Yılmaz, "Dunyanın hıçbır yerınde 37 bakanlık yoktur Bunun en fazla 18'e ındınlmesı gerekır" dıye konuştu KULTUR • S A N A T ORTAOYUNCULAR 29 ICASIM'DAN BAŞLAYARAK KÖKÜ BİTTİ ZIKKIM ZULADA Ferhan Şensoy'un I SEMİHA BERKSOY İ0PERAVAKFI2000 MARLENE TivatroStudvosu ESTHER VILAR CEVİHFN CANNES 2001 E C U M E N I A L Ö D U 1 Ü UNESCO FELLINI ÖDÛIU SCUNİK FİLM FESWALI FIPKESCI ÖDULÜ DUNYANIN BAŞKENTi C E M A L VÜNETEN A H M E T ALİ L E V E N D O Ğ L U K A P T A N L A R 8 3 N İ H A T K Ü L T Ü R Merkezı İ L E R İ , M E H M E T M E R K E Z İ T e l 0 2 1 2 3 1 6 1 0 PERŞEMBE PAZARTESİ, 20 ARALIK SAAT 1 9 3 0 r o m 20.30 A H M E T OYNAYANLAR Zelilici Berksoy \aiiıı: l'aııı dl M S DEVIET TİYATROSU TAKSİM SAHNESİ 10 A f l ı l t SAAT: 2 0 . 3 0 1$ S A N A T 1024 ARALIK B 11 e 11 x C a ğ r ı MAYA Gıse 0 2 1 64 5 4 15 55 w w w bıletıx CUMA n ı n Tel SAAT 0212 S A H N E S İ 0212 14 21 ARALIK S ı n e m a s ı ıcın Maya AKM Gişusi, 1)1 InkMlll Sulmesı Gİ».T«I: 0 . 2 1 2 ? 4 « 6 * 4 4 ••Ul S«lıs Yarleri: B ı l e t l e r Tel B c y o g l u g ı ş e s ı n d e 2 5 2 74 52 2 5 1 3 2 4 0 Bılgı hılllıır Hııkanlıgmm Kalkıltuıvlu EFES Pilsen'in kültüt ve sanata katkıları artarak sürecek. uycrtrooyunevi 0212 251 6060 www tıyatrooyunevi com N.V.GOGOL Mahir(,uıl?lraySAI[M 1ASAK1MI Claudt U o n ISIK YflludAynıaz OYl N(! L A K Alpcr Dtvcüoghı Ecc Eroghı Hıkuı Mllll. Ayva Dungacı. Yavm Topnyan Evrrıı Yuıcı,fcllfOngan, AU Oancn, Mahlr Gunşlı LEVENT KIRCAOYA BAŞAR TİYATROSU Türkü Günleri lOAraJıkPazartesı Saat 2030 K^NDAHAR K Mohscn Mtkhnuübaf BEYOĞLU ALKAZAR KADIKOY ATLANTİS BAKIRKOYİNCİRLİ 293 24 66 336 06 22 572 64 39 12 00/13 45/15 30/17 15/1915/21 30 11 30/13 30/15 30/17 30/19 30/21 30 1130/13 30/15 30/17 30/19 30/2115 SAfAK ( (ANUll IAR / AYIN ARntNDAM OllNlJ EKONOMİK GULDURU bir buçuk perde FERHAN ŞENSOY TARIK PAPUÇCUOĞLU RASİM OZTEKIN LEVENT UNSAL CELAL BELGIL SERAP GUNAYDIN ALI ÇATALBAŞ ORHAN ERTURK PINAR ALSAN RESUL OKKAN OZKAN AKSU SAYGIN DELIBAŞ ELIF DURDU ORÇUN KAPTAN ÖZGE ÇATIKKAŞ EBRU SOYUERDEN ECE ERDOĞUŞ NATALI IZKUBARLAS ve Artız Kuş GAGOŞ perşembe.cuma.cumartesl 20:00 pazar 15:00 Ferhan Şensoy' un SAHİBİNDEN SATILIK BİRİNCİ EL ORTAOYUNU 23 aralık pazar / 15:00 / 18:00 Anton Çehov / Ferhan Şensoy 21 Aralık Cııma Saat: 20.30 / 22 Aralık Cumartesi Saat: 15.30 İBIIetlergljede Bılgısayar ve matematık derslerı verılır TUĞRUL KAPUCUOĞLU Tel: 555 331 69 63 1 Rezervasyon: 0212 254 96 96 İİSM2. KAT I Tarlaba*ı Bulvarı No 120122, B«yojlu ERDAL ERZİNCAN GÜLCİHAN KOÇ MERCAN ŞİMŞEK Yen Levent Kırca Oya Başar Tlyatrosu Dolmabahçe Küçük Çlftllk Parkı Yânı MAÇKA Bllet Stbf Yerierii Tlyatro O ş e s l 0 2 1 2 2 3 0 7 5 8 0 251 3 8 7 8 589 05 89 5 4 2 72 71 FİŞNE PAHÇESU Cüldürü 19 aralık çarşamba / 20:00 Ferhan Şensoy E F E S Pilson 'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek ilanlarınu için (0212)293 89 78 perareklam@perareklam com tr perareklam@superonlıne com İU Edebıyat Fakultesı kımlığımı kaybettım Hukuımuzdur AYŞE CEYDA MERAM Nufus cuzdanımı kaybettım Hukunısuzdur CANAN BAYGIN FERHANGİ ŞEYLER 17 aralık pazartesi / 20:00 Bllet Satış Yerlerl: Ortaoyuncular Glşesl / O 212 251 18 65 VAKKORAMALAR / Takslm, Suadlye, Akmerkez Beyoglu Adâ Kültür 0 2 1 2 Aksaray Ezgl Müzlk 0 2 1 2 Bakırköy Arkadaş Kltabevi 0 2 1 2 www perareklam com tr Kadıköy Seyhan Müzlk 0216 414 12 53 J&İŞVİÇRE HASTANEŞJ "GeryekSanatın Yanında"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog