Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET cumtv(" cumhuriyet.corn.tr 10ARALIK2001 PAZARTESİ 14 GüNÜN FlLMLERİ Şehirde Yangın 20.20 atv Dram (Ablaut) Accını dedektıf Bıll Carter, Los Angcles'ta meydana gelen kundakçılık davalarını takıp cdcn polıs ekibınde çalı^mak üzerc görevlendırılır. Bu ekıp bir otelde çıkaıı yangını araştırmaktadır. l^inde uzman olan ve 'Ç'öpçü' dıye tanınan dedektıf Arson, olay ycrınde incıl'den alıntıların yer aldığı yazılar olduğunu farkeder. Bu alıntılar otel yangınının planlı olduğuııun ve ba^ka yangınlann da olacağmın habertısidır. Çok rutın bır olay gibi görünen bu yangın t'arklı bır boyut kazanır. Birkaç gün ıçınde yangınlar artar, pekçok ınsan bu yangınlarda hayatını kaybeder. Ve yangının çıkmasını sağlayan kişiler tncil'den almlılar bırakmaya devam eder. Carter ve Wılson bırleşerek bu olayın altındaki sırrı ortaya çıkarmaya karar venr. Yön: Jıın VVynorskı. Oyn: John Bradley, Ice T, Amanda Pays, Cathy Lee Crosby (2000 ABD, 90 dk). Günther Grass'ın eserinden uyarlanan 'Teneke Trampet', en iyiyabancı fılm Oscar'ına sahip TRT 2 10.35 Faşizme karşı trampete sığınmak CNBCe 21.30 Teneke Trampet The Tın Drum / Yönetmen: Volker Schlöndorff / Oyuncular: Mario Adorf, Angale VVinkler, David Bennent, Daniel Olbrychski, Katharina Thalbach /1979 Almanya yapımı, 142 dk. I V Servisi CNBCe'nin uDünya Sinemasr kuşağında bu hafta, Alnıan yazar Günther Grass'ın aynı adlı romanından uyarlanan "Teneke Trampet" filmi ekrana geliyor. Roman, yeni Alman Sinemasfnın parlak yönetmenlerinden Volker Schlöndorff tarafından sinemaya uyarlandı. Film, 1920'li yıllarda Almanya'da yaşayan küçük Oskar'ın öyküsünü anlatıyor. Yaşgününde kendisine yepyeni bir trampet hediyc cdilen Oskar etrafında gördüğü yetişkinlerin kokuşmuş diinyasından nefret edecek ve asla büyümemeye and içecektir. Hayatın tahammül edilemez olduğu anlarda var gücüyle tranıpetine vuran Oskar, kimscyi yanına yaklaytırmamak için son derece güçlü ve rahatsız edici bir çığlık atmaktadır. Almanya, büyiik bir hızla 1930'lu ve 4(Vlı yılların cehcnnem ortamına sürüklenırken hiç büyümeyen Oskar ve trampeti gitgide çıldıran bir dünyada sağduyunun birıcik timsalı olarak varlıklarını sürdürürler. (,'ekimleri Polonya, Almanya ve Fransa'da gerçekleşjirilen yapımın, Oscar tarihinde En lyı Yabancı Film Oscarı'nı (1979da) kazanan ilk Alman filmı olma gıbi bir özelliği de var. Film, "küçük Oskar"ın trampetiyle Alman tarihinde dönüşü olmayan bır yürüyüşe çıkarıyor izleyiciyi. Vurucu sahneleri, Gunter Grass'ın etkili anlatımını büyiik bır başarıyla perdeye yansıtan sinema dili ve Oskar'1 canlandıran David Bennet'in şaşırtıcı oyunculuğuyla unutulmayacak biryapıın. Aynı zamanda, geçtiğimiz yüzyıla her anlamda damgasını vuran faşizme dair ve daha da önemlısi insana ve insan ruhunun karanlık yansımalanna daır modern bir klasik "Teneke Trampet". Berksoy'la söyleşi TV Servisi "ktiltür.net.trt"nın bugünkü bölümünü, l.Ü. Kardiyoloji linstitüsü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Olga sıınuyor. Yapımda ilk olarak, tiyatro sanatçısı Zeliha Berksoy'la yapılan söyleşi ekrana geliyor. Atatürk Arboretumu'ndan görüntülerin sunulduğu yapımda, gazeteci Azer Bortaçina'nın dekorasyonuyla ünlü evi tanıtılıyor. Programın "Işin Doğrusu" bölümünde ise, kefil ve referans kavramları arasındaki fark anlatılıyor. 21.30 / CNBCe / Teneke... Ayrıntı yanda Parfüm 21.30 CINE 5 Dram (Parfume) l.oreıuo Mancini, kısa bir sürc sonra öleceginı ögrencn uluslararası iine sahıp bir modacıdır. Bu nedenle uzun sürcdcn bcrı konıiîjmadığı eskı karısı ve dostıı ıle barışınaya karar verir. Ayrıca oğlu ve aynı zamanda varisı olan Marıo ile arasındakı ılişkiyi diizeltmeye kararlıdır. Ölümünden sonra aile ışlerine tekstıl kralı J.B.'yı karıştırmaması için oglunu ıkna etmeye çalışır. Yön: Michael Rymer. Oyn: Paul Sorvıno, Sonıa Braga, PeterOallangher,Jaredllarrıs(200l ABD, I06dk) CNN Türk 19.05 Türkiye'de insan haklan TV Servisi Canlı olarak ekrana gelen "Soru Cevap"ın bu bölümüne, bağımsız milletvekili Sema Pişkinsüt konuk oluyor. Yavuz Baydar'ın hazırlayıp sundıığu yapımda, Türkiye'dekı ınsan haklan üzerine konuşuluyor. 21.30 / TGRT / Kayboluş Üvey Kız Ayrıntı yanda Gerilim 22.50 MovieMax © (The Stepdaughter) Annesı tarafından lerk cdıldıkten sonra bır aılenin yanına yerleştırıletı ve yıllarca kötii muameleye marıız kalan Karen, bu yıllar süresince icınde büyiik bır nefret birıktırmıştir. Ve ijimdı Karen'ın en biiyük hedef'i kendısinı bu duruma düsjüren gerçek annesıdir Genç kadın planını hayata gecırniek için Susan adını alarak, Conner aılesınin yanında ı$e gırer. Yön: I'eter Liapıs. Oyn: Andrea Roth.. Lısa üean Ryan (2000 ABD, 86 dk) David Bennent, yetişkinleriıı kokuşmuş diinyasından nefret eden Oskar rolünde. NTV 14.15 Sonsuz Aşk 00.30 CNBCe Güldürü (Indiscreet)Ünlii bir Avrupalı aklris ıle Amerikalı bır diplomalın romantizm dolu aşk hıkayesi koııu alınıyor. Yön: Stanley Donen. Oyn: CaryOrant, Ingrıd Bergman (1958 ABD, 100 dk). NTV'ye Sorun TV Servisi "NTV'ye Sorun" programında, iş. dünyasının işsizliğe karşı başİattığı önlem kampanyası konuşuluyor. Celal Pir'in hazırlayıp sunduğu yapıma, Türkiye Ihracatçılar Meclisi Başkanı Oğuz Sabcı konuk oluyor. Kaybolan sevgiliyi ararken TGRT 21.30 Kayboluş The Vanishing / Yönetmen: George Sluizer / Senaryo: Todd Graff, George Sluizer Oyuncular: Jeff Bridges, Kiefer Sutherland, Nancy Travis, Sandra Bullock, Lisa Eichorn, Park Overall / 1993 ABD yapımı, 110 dakika. TV Servisi Jeff Harriman (Sutherland) ile Diane Shaver (Bullock) Washington'daki dağlık bölgede tatile çıkan iki sevgili. Her şey normal seyrederken bir benzin istasyonunda mola veriyorlar ve Diane ansızın ortadan kayboluyor. Kızı, megalomon ve psikopat kimya öğretmeni Barney Cousins (Bridges) kaçırıyor. Aradan üç yıl geçmesıne karşın, Diane'nin bulunamaması üzerine Jeff, tek başına arkadaşını aramayı kararlaştınyor... Hollandalı yazar Tim Krabbe'nin "The Golden Egg" adlı romanından sinemaya aktarılan filmin ana teması, benimsenmi!} ve bilinç altında sürekli yitinlmesinden korkulmuş sevgilınin ortadan yok olmasıyla yaşanan acı üzerine kurulu. "Kayboluş"un ilginç bir özelliği var; Holiandalı yönetmen George Sluizer, birçok meslekdaşının gizli rüyasını gerçekleştirme olanagını yakalamış ve 1988 yılında "Spoorloss" adıyla çektiği bu öyküyü, bu kez uluslararası alanda tanınmış oyuncularla Hollywood için yeniden yorumlayarak genış kitlelere taşımayı denemiş. Ancak bizce, yönetmen eksiklerı, gedikleri, hataları ikinci filmde giderme olanagını ıyi degerlendiremıyor ve yorum birincisinden geriye düştüğii için film, son sahneler dışında, psikolojik genlımi yeterince veremiyor. Filmin başrol oyunculanndan Jeff Bridges de "temiz yüzü"yle kötü adam rolünde fazla inandıncı değıl. ETV 22.00 'Liberal Platform' TV Servisi Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besün Ilbuk, "Liberal Platform" programının bu haftakı konuğu. Ayşen Laçinel'in hazırlayıp sunduğu yapımda, Türkiye'nin Kıbrıs ve Kafkaslar politikası üzerine sohbet ediliyor. Sizi Daima... 00.40 TRT 1 Dram /T7\ (Always Rememher I l,ove Yoıı) Robert, rast>3/ lantı eseıi, ailesının kendisiııı evlat edındıgını öğrenir. Bunun üzerıne gerçek aılesını bulmak ıçın evı terk ederek Ohıo'ya gıder. Yön: Michael Mıller. Oyn: Patty Duke, Stephen Dor(T( 1900 ABD, 90 dk). © © © Izleyln Orta Değmez Yabancı tv8 22.00 Q Ye\ Mflfi Piyango çeküdi 6 0 0 milyar 5X7203 (l/mir, Halay. l/nıır, Ankara) 6 0 milyar 5556X1 (tstanbul, Mersin, Islaııbul, Ankara) 6 milyar 5959i3 (Ankara) Rekabetin boyutlan TV Servisi Ekonomi programı "Alkin & Alkin"e, Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Müftüoğlu konuk oluyor. Yapımda, Türkiye'de rekabetin boyutları üzerine konuşuluyor. İnterstar 23.10 Kuzey Irak ve Kıbrıs sorunu TV Servisi Kıbrıs ve Kuzey Irak, "Alternatif" programının bu haftaki konusunu oluşturuyor. Sabahattin Önkibar ın hazırlayıp sundıığu yapımda, "Adadaki sorunu aşmak bir federe devlet ile mümkün mü", "Kıbrıs pcşkcş ıni çekiliyor" ve "ABD Irak'ı vurursa Kürdistan devleti resmen ilan edilecek mi" gibi sorulara yanıt aranıyor. Canlı olarak ekrana gelen yapıma, İP Genel Başkanı D o ğ u Perinçek, I D P G e n e l Kicfcr Sutherlan#ın oynadığı 'Kayboluş1, Tim Krabbe'nin romanından 1 milyar 262662 500 mliyon 451774 578861 250 mllyon ooı 626 008855 024038 040759 CNNTürk 22.05 'Akıl Defteri' TV Servisi "Akıl Defteri"nde, dış politikada ve ekonomide iyimserlik konusu ele alınıyor. Krcan Kumcu, Hasan Cemal ve Güngör Uras' ın sundugu yapımda, Kıbrıs ve Avrupa Ordusu ile ilgili gelişmelcr, ekonomide yaşanan iyimserlik, ekonomik programın başarısı için siyasi kararlılık gibi konular değerlendiriliyor. l19303 200 mllyon OO6I97 138073 154244 243168 283807 351798 404253 450194 494797 574530 150 milyon 013004 015760 03308 i 033943 05I554 169450 186521 194218 232141 248187 269719 277648 292650 295622 323197 368455 372672 404676 449229 471966 478272 509959 545572 562112 586192 044607 111231 121896 127365 129209 135415 136300 157541 162556 180883 181372 184056 187295 189043 224361 237972 241925 250814 271321 272078 279942 289915 294445 322725 332357 346513 347158 349827 384209 408747 409445 413734 416674 417212 423091 441049 469385 482085 511473 524994 528444 532947 551416 557706 573193 596600 75 mllyon oo 1663 o 15575 018957 022005 027158 030355 034348 038231 039810 044639 051128 056741 060818 066854 068505 070181 076361 085590 087271 093673 096563 II1190 121102 123781 140521 148819 152252 154217 I61840 168996 170432 184170 187201 190789 191058 207211 207666 211634 218993 224196 233039 235357 240651 250883 252999 264961 268709 268921 274615 279335 289495 293442 294623 300990 314045 320350 321456 326451 329213 338851 341203 344730 358830 364097 3(,X935 370051 373399 375751 378794 393305 414760 420574 435117 441193 447432 455722 468354 468916 483582 486203 488955 509181 514755 519460 533229 533714 539372 541624 544519 551508 554375 557094 558756 558876 559867 562771 566532 568545 572084 594165 50 mllyon 000918 008819 009221 016347 019408 024214 025781 027957 028274 030905 033880 037998 041114 043827 050697 055610 056757 059098 061070 061186 072519 074134 080973 081690 086007 089081 100590 101209 101288 104444 105088 105433 109253 112217 112737 115944 117156 118213 122917 126363 127420 130047 131564 134721 138623 140342 140457 144033 146294 150177 155203 157152 159141 159151 161481 162788 165279 166824 181642 206610 206710 207094 212325 212429 219477 220130 220814 221197 226031 230922 233294 238662 243470 246263 248043 250263 252846 255162 255173 255826 256351 256681 261473 266890 268623 273546 273892 275671 280878 283540 289183 289343 292717 293252 299513 300146 304019 308084 314511 316822 321922 323516 330326 332551 332820 338366 338831 339015 341029 342671 342682 349058 354490 354657 354797 357335 357672 370374 371333 374553 376724 377547 381637 382942 386706 388639 388684 392996 395219 395499 397426 399716 407011 408819 412008 412301 413240 416706 419162 420551 420813 422564 423585 424467 426105 430296 437437 440770 444492 453372 455470 455939 457650 463056 463654 468242 471019 471251 471337 476030 478202 479074 490240 490532 494147 496979 499119 499786 507101 508486 508789 509806 510136 510667 511156 515051 517927 518117 519121 520943 521809 534198 534726 535588 541918 558006 561134 561355 563226 565107 571153 575474 577201 577929 580146 587869 587924 590401 592456 597178 20 mllyon 06415 17115 19373 22464 23293 31251 3167041038 69704 73991 86877 94261 9621797237 16 milyon Ol 15 0359 0879 1272 1743 3082 3782 4551 5974 5980 6270 6962 8510 9563 12 mllyon 135 244 390 440 542 584 892 100 mllyon 003667 004544 005490 0260.17 Kredi kartıfaizleri 'TekeTek'te TV Servisi "Teke Tek"te, kredi kartlarıyla ilgili uygulamalar ele alınıyor. Fatih Altaylı'nın sundıığu yapımda, "Bankalar kredi kartı faizlerinde vatandaşı kazıklıyor mu" ve "Kredi karü kullanıcıları yasal haklannı büiyorlar ını" gibi sorulara yanıt aranıyor. Programa, kredi kartı mağdurlan, sektör temsilcileri, hukukçular ve tüketici derneklerinden temsilciler katıhyor. I KanalD, 23.15 Başkanı Besim Ilbuk, gazeteci Mehmct Barlas ve ANAP Balıkesir Milletvekili Agah Oktay Güner konuk oluyor. Tv 09.25 Çı^gı Fılm: Sevımlı Kopek Kıpper 09.35 Çızgi Film: Küçük Ayakkabıcı Lapıtch 10.00 Gün Ortasında 11.35 Dızı: Dikkat Bebek Var 12.30 Dızi: Bızım Evin Hallerı 13.00 Haberler 13.30 Dızı: Marıa Bonıta 14.20 Çocuk Haber 14.25 Duş Peşıme 15.00 Dızı: Akşam Guneşı 15.50 DamakTadı 16.05 IttaraDoğru 16.40 Yerli Film: ömrümce Aradım 18.00 Haberler 18.30 Dizı: Kala balık ve Mutlu 19.30 Dızi: Ayrılsak da Beraberız 20.00 Ana Haber Bultenı 20.35 Spor Haberlerı 20.45 Dızı: Yedı Numara 21.35 Dızı: Yedıtepe Istanbul 22.35 Tasavvuf Muzığı 23.50 Dizı: Hedefteki Adam 00.40 Yabancı Film: Sizi Daima Seveceğim 02.10 Muzık 02.55 Belgesel: Osmanlı Küllıyelerı (0 312 490 43 00). 10.35 kultür.net.trt 11.35 Yurt Turu 12.35 İş Gunu 13.10 Spor 14.35 Güne Duşen 15.35 Romanya Milli Günü (özel Programı) 15.45 Dalgıçların Dünyası 17.35 Buyüteç 18.10 DünyaGündemi 19.45 HavaDurumu 20.00 Akşama Doğru 20.25 Belgesel: Yaşayan Hazıne 21.10 Spor Panorama 22.05 Ekonomi Dosyası 23.00 Ingılizce Haberler 23.05 Şanattan Kesitler 23.30 Tarıh Konuşmaları 24.00 Gün Bıterken 00.30 Rock Market 01.15 Belgesel: Geçtiğimiz Yüzyıl (0 212 259 72 75). 07.00 Diyanet Saatı 08.00 Yerli Film: Itham Edıyorum 09.30 Dört Mevsim Kadın 10.30 GAP Haber 10.45 Spot 10.57 TRT 3'e Geçiş 10.58 TBMM TV. 10.00 TSM SolistlerGeçidi 10.30 TSM Radyo Sanatçıları Konseri 12.10 Istanbul Tarihi Turk Muzığı Topluluğu 12.50 At Yarışları (Canlı) 15.40 Beraber ve Solo Şarkılar 17.30 TSM Sohstler Geçıdı 18.00 Fasıl 18.30 Açık llkoğretım Okulu lletışım Rehberlik ve Ders Programı 19.30 Açıköğretim Lisesi lletişim ve Rehberlik Ders Prog. 21.30 Turk Muziğinde 22.00 Turku Turku Türkıyem 23.30 Bır Dılden Bır Telden 00.45 Beraber ve Solo Türküler 01.15 Yurttan Sesler. 09.05 Çizgı Film: Afacan 09.25 Çizgı Fılm: Sevimlı Köpek Kipper 09.35 Çızgi Film: Küçük Ayakkabıcı Lapitch 10.00 Gün Ortasında 11.35 Ver Elını Anadolu 12.00 Dizi: Ayrılsak da Beraberız 12.30 Dızı: Bızım Evın Hallerı 13.00 Haber 13.25 Uzaktakı Yakınlarımız 14.25 Dızı: Yedi Numara 15.15 Saraylar ve Kasırlar 15.44 Dizi: Çiçek Taksi 17.05 Düş Peşime 18.30 Memleket Saati 19.15 Dizi: Bizım Evın Hallerı 1945 Ingılızce ve Almanca Haberler 20.00 Ana Haber Bülteni 20.45 Dizi: Ayrılsak da Beraberız 21.20 Dizi: Çıçek Taksi 22.15 Türkiyem 22.40 Yerli Film: Karlı Dağdaki Ateş 00.10 Gece Haberlerı 01.00 Ekonomi Dosyası. 10.30 Duma Duma Dum 11.20 Mutfakta Keyıf 11.30 SabahŞekerlerı 13.00 Haberler 13.15 Dızr Bızım Ev 14.00 Dızı: Çarlı İş Başında 15.10 Dızı: Eyvah Kızım Büyudu 16.10 Dizi: Vay Anam Vay 16.44 Iftar Saatı 17.00 Haber 17.10 Yarışma: m 10.00 Çizgi Fılm: Sm T mf Uzay Maymunlaw •* * rı 10.30 Sabah Keyfı 13.00 Gün Ortası 13.30 Çizgı Dizi: Conan 14.00 A'dan Z'ye 16.50 Sarıl Bana 17.55 Dızı: Marıa Mercedes 19.00 09.45 Yenı Hugo 10.30 Klip 2001 13.15 LezzetSaati 13.45 Çizgi Film Kuşağı 14.45 Görmedıklerınız Duymadıklarınız 15.30 Dızı: Hayat Bağları 16.30 Yerli Film: Aşk Mahkumu 18.30 Dizi: Delı Yürek 19.30 Ana Haber Bultenı 10.00 Haberler 10.15 SağhkRaporu 10.50 NTV'ye Sorun 11.00 Haberler 11.45 Lifestyle 12.00 Gunun Içinden 13.35 Kenl Haberlerı 14.15 NTV'ye Sorun 14.50 ENet 15.25 Piyasalar 15.35 Yakın Plan 16.15 Spor 16.35 Pi09.40 Küçük Besleme 10.40 Aydın Havası 13.10 Yerli Film: Kalbimin Efendisi 15.00 Uçü Bır Arada 16.50 Iftar Saati 17.00 Haber 17.10 Çizgı Film: Temel Reis 17.40 Yerli Film: Öyle Olsun 19.30 Ana Haber Bul10.30 Her Sabah 12 30 KI 'P S n o P 13.30 Yuva Maya Lezzetlon 14.00 Yaşamak Guzel Şay 15.30 Çarşı Pazar 16.00 Iftar Ozel 17.00 Dızi: Bizım Ev 18.00 Türkiyem Yarışı PROGRAMLARI Çarkıfelek 18.30 Dizi: Vahşi Güzel 19.30 Ana Haber 20.15 Gunun Yorumu 20.20 Spor 20.35 Dızı: Mahallenin Muhtarları 22.00 Dizi: Aşkım Aşkım 23.15 Teke Tek 01.00 Bu Gece 01.20 Dızı: Erken Baskı 02.15 Yabancı Film: Haydut Aşkı (0 212 215 57 11). Ana Haber Bülteni 20.10 Spor Haberleri 20.20 Yabancı Film: Şehirde Yangın 22.00 Özel Hat 23.30 Bızım Stadyum 01.00 Haberler 01.40 Haberci 02.45 Gecenin Içinden (0 212 291 10 00). 20.30 Şpor Sayfası 20.45 Dizi: Bizimkiler 21.45 Televole 23.30 Yarışma: Bıri Bızı Gözetlıyor 00.15 Shovvspor 00.30 Haber Hattı 01.00 Belgesel: Vahşi Yaşam 01.45 Yabancı Film: Geçmişten Biri 03.30 Yerli Film: Civanmert (0 212 355 01 01). yasalar 17.45 Gece Gündüz 18.35 Dünyaya Bakış 18.50 NTV'ye Sorun 19.05 Yakın Plan 19.35 Spor Gündemı 20.00 Haber 20.15 90 Dakika 21.55 Haftanın GolCİ 22.00 24 Saat 22.40 Spor Gecesi 23.05 Amerika'nın Savaşı 24.00 24 Saat (0 212 335 00 00) tenı 20.30 Star Spor 20.40 Dızı: Uvey Baba 22.00 Dızı: Sultan 23.10 Alternatıf 00.30 Gece Hattı 00.50 Spor Gecesi 01.00 Yabancı Film: Günahkâr Bedenler 02.30 Star Haber 03.20 Yerli Film: MaceralarKrah (0 212 448 80 00). yor 19.00 Haber Bultenı 20.00 Dizı Eltıler 20.30 Dızı: Aşkına Eşkıya 21.30 Yabancı Film: Kayboluş 23.30 Lig ve Gol 24.00 Eko Life 00.30 Gece Haberi 01.00 Yuva Maya Lezzetlerı (0 212 454 56 00). 07.00 Yenı Gün 08.20 Spor 09.10 Paramet re 10.10 Finans Bülteni 12.00 Haber 13.00 AI jans 13.35 İş Yemeğı 14.10 Soru Yorum 15.20 Box Offıce 16.35 Parametre 17.00 Manşet 17.45 artınfo 18.05 5N 1K 18.40 Ekonomi 19.05 Soru Cevap 20.00 Bugun 20.40 Spor 21.15 Futbol Analız 22.05 Akıl Defteri 23.00 Editör 23.40 Spor 00.10 5N 1K 01.00 Haberler (0 212 478 50 00) 10.40 Yaşam Parametresi 11.40 Girişimcı 12.40 Günün Içinden 13.40 Trend 14.20 Ekonomi 14.45 Gunun Içinden 15.20 Ekonomi 15.40 Girişimci 16.20 3. Seans 17.25 Bır Zamanlar 17.35 Dunya Geleceğını Arıyor 18.10 Akşam Baskısı 19.15 Seslı Düşünenler 20.00 Haberler 21.00 Turızmden Türkiye'ye 60 Milyar Dolar 22.00 Alkın & Alkın 23.00 Sportmen 24.00 Haber Masası 00.40 Spor Turu 01.10 Kerem Görsev'le Caz (0 212 288 57 52). 09.30 Çizgi Film Kuşağı 11.10 Yerli Film: Dalgacı Mahmut 12.30 Sağlıkla Randevu 13.00 Haberler 13.30 Belgesel: Denızin öykusu 14.00 Yerli Film: Karanlığa Dönüş 15.30 Ayşe Özgün 16.30 BRT'te Iftar 17.00 Haberler 17.10 Çizgı Film Kuşağı 18.30 Dizi: Hastane 19.30 Ana Haber Bülteni 20.50 Spor Gunluğu 21.00 Eskımeyen Dostlar 22.10 Yabancı Film: Evlilik Oyunu 24.00 Son Nokta 00.40 Belgesel: Dıyardan Dıyara (0 212 313 50 00). 10.30 Yabancı Film: Yoksa Bebek mı? 12 1 0 Yabancı Fılm: Leopar 14.45 Yabancı Fılm: İlk Goruşte Aşk 16.50 Yabancı Film: Perılı Ev 18.35 Kısa Fılm Şenliğı: Benı Almaya Geldiler 19.00 Yabancı Film: Footloose 20.45 Haber 21.00 Dizi: Sex and the City 21.30 Yabancı Fılm: Parfüm 23.20 Yabancı Film: Şohret (0 212 336 75 75J. 11.00 Müzik Sepeti 12.30 Kahve Molası 14.00 Gönül Bahçesı 16.00 Kum Saatı 17.30 Ferah Ferah 19.00 önce Sağlık 20.00 Mehmet Alı'nın Tavukları 20.30 Sıtkı Sıyrıldı 21.00 Haber 23.00 23. Saat 23.30 Savaş Abı (0 212 256 82 82) MtDICAt 1 11.05 Yaşam Özgürlüktür 12.05 Kültür CHAMM«L)Jİ Sanat Gündemi 15.05 Yaşamak 16.05 " Her Dem Sağlık 17.05 Tarık Mınkarı 17.30 Muzikle Sağlık 18.05 Galactıca 21.05 Kanserle Yaşamak 21.30 AIDS 22.30 Platform 00.30 Spor ve Sağlık 01.30 Yasak Elma (0 216 428 08 50). 14.00Hazine Arayanlar 15.00 Super Tırnsah 17.00 Yılan Istılası 17.30 Gon Avcıları 18.00 UijKJuKtfMti. 534 Operasyonu 20.00 Atlantik'in Köpekba' " ' " " " lıkları 21.00 Çöl Gölu 22.00 Kayıp Dünyalar 23.00 Macera Burada Başlıyor (0 212 293 00 68). | 09.00 Doğada lletışım 10.00 Ekınoks 11.00 Discover Magazin 12.00 Gizemlı Dünya 13.00 Yenılikler 14.00 Misyon 15.00 Ushuaia 16.00 Yalnız Gezegen 17.00 Gızemlı Okyanuslar 18.00 Fırtına Alarmı 19.00 BuzAdamlar 20.00 Inşaat Harıkaları 21.00 Süper Struktürler 22.00 Adlı Dedektıfler 23.00 Ushuaia 24.00 Yalnız Gezegen (0 212 288 75 7b). 08.10 Gündem 10.00 Piyasa Ekranı 10.15 Dış Pıyasalar 11.10 Portföy Yönetimı 12.00 Finans Cafe 12.30 Ekonomi Haberlerı 13.32 Gündem 14.00 Pıyasa Ekranı 14.35 Tahvıl Bono Pıyasası 14.40 Sektör Raporu 15.15 Dış piyasalar 16.00 Son Baskı 17.35 Dış Borsalar 18.00 Dizi: Passions 19.00 Dizı: Davvson's Creek 20.00 Dızr Two Guys 20.30 Dızı Evh ve Çocuklu 21.30 Yabancı Film: Teneke Trampet 23.00 Dizi: Chicago Hope 00.30 Yabancı Film: Sonsuz Aşk 02.30 Dızr Evlı ve Çocuklu (0 21? 330 01 01) 10:15 Sağlık Raporu Çocuklarda sindirim sistemi rahatsızlıkları 17:05 Haber + Mırgun Cabas, Can Kozanoğlu 20:15 90 Dakika Haftanın futbol gündemini Kenan Onuk, Hıncal Uluç ve Haşmet Babaoğlu değerlendiriyor bugün • 8 mllyon 32 49 52 7I 98 Amortl 2 ve 5 mıv www.ntvmtnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog