Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

10ARALIK2001 PAZARTESİ •• •• CUMHURİYET kultur(«cumhuriyet.com.tr SAYFA 13 Kadro yenilendi I Müzlklerl hlç unutulmadı Beatles ve Harrison'ın albümlerinin satışı arttı Kültür Servisi John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr. Beatles'ın dağılmasının üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen yaptıkları müzik hâlâ gündemde. Grubun üyclerinden, gitaristbesteci Gcorge Harrison'ın 29 Kasım'da öliimünün ardından Beatles grubunun ve Harrison'ın solo albümlerinin satışı arttı. Beatlcs'ın en iyi 27 parçasının toplandığı ' 1 ' adlı albiim, en çok satan albiimler lıstesınde 73'iincülüğe yükseldi. Harrison'ın öliimünün ardından satışı artan albümlerden biri de Harrison'ın solo albümü 'All Things Must Pass'. Önceki hafta 900 adet satan albüm, bu hafta 13 bin sattı. Ayrıca sanatçının 1971 yılında liste başı olan ünlü şarkısı 'My Sweet Lord' yeniden pıyasaya çıkacak. 1960 başlarında kurulduğunda hıçbır parıltı göriilmeyen grup, 1964'te ise Amerikan müzik hstelerinde ilk beş sırada yer aldı. Beatles grubu, müziğinin ötesinde, kendini ifade etme peşinde olan genç neslin sözcüsü ve sımgcsi de oldu. 'Silver Beetles' adı ile kurulup sonradan 'The Beatles' adını alan grubun 1966'da çıkan 'Revolver' albümü, I999'da 0 dergisi yayıncıları ve okurları taratindan 'bütün zamanların en iyi rock albümü' seçilmişti. 'Asrın Entrikası' yeniden sahnede Kültür Servisi 'Sahte kimlikler 5b (Asnn Entrikası)1 adlı oyun her cuma ve cumartesi günü saat 20.30'da Kumpanya Sahnesi'nde yeniden izleyiciyle buluşuyor. İki yıl önce Kumpanya tarafından sahnelenen, ancak çok kısa bir süre gösterimde kaldığı için birçok kişi tarafından seyredilemeyen oyun, yeni kadrosu ve önemli reji değişiklikleriyle yeniden sunuluyor. Ümit Ünal ve Kerem Kurdoğlu'nun yazdığı 'Sahte Kimlikler 5b (Asrın Entrikası)'nı Kerem Kurdoğlu yönetiyor. Bilge Arat, Özden Çiftçi, Kerem Kurdoğlu, Suna Suner ve Cenk Teliınen ın rol aldığı oyunda birbirlerine kimliklerini 'ifşa eden', en basit haliyle kendilerini birbirlerine tanıştıran dört kişinin sürekli değişen/değiştirilen kimlikleri, sıradan ınsanın gündelik kimlik problemleriyle bir insanın gerçek kimliğinin ne olduğuna ılişkin felsefi sorular arasında eğlenceli bağlantılar anlatılıyor. «SETLE • BAĞDAT'ta 6000 yıllık bir şehrın kalıntılan bulundu. Antik mağara kenti, Musul'un güneyindcki Hessüne köyünün 8 km batısında yer alıyor. Asur dönemınden kalma şehnn ortasında büyük bir sarayın bulunduğu, şehirde aynca geçitlerin ve gizli tünellerin yer aldıgı belirtildi. • PlNAR'ın geleneksel olarak her yıl düzenlediği ve çocuklann yoğun ilgi göslerdigi Pınaı Kido İlkögretbn Okulları Arası Kesinı Yanşması 1 ürkiye genelinde başladı. Bu yılki konusu 'Anne Sevgisi' olan yanşmaya soıı katılım tarihi S Nisan 2002 olarak belirlendi. (0 232 436 15 15) • BERFİN Bahar aralık ayı sayısında 'Savaş ve Aydın Tavn'nı dosya yaptı. Dergide, öner Yağcı, Cüneyt Akalın, Yılnıaz Yeşildağ, Tenıel Demirer, lrfan Unutmaz ve Ahmet Arslan'ın yazılanyla savaş enine boyuna işleniyor. • ÖMER Faruk Tekbilek'in 2 yüdır üzerindc çalıştığı yeni albümü 'Ahf', müzik marketlerdeki yerini aldı. Steve Shehan'ın prodiiktörlüğünü yapüğı albümde, 'Laehin' ve 'Shinanay' adlı parçalarda sanatçıya ünlü Yunan sanatçı Gh/keria eşlik ediyor. • GARANT1 Bankası'nın sponsorluğunda Babylon'da gerçekleştirilen 'Garanti Caz Yeşili' konserleri kapsamında, Aydın Esen Grup 14 ve 15 Aralık tarihlerinde saat 23.00'te iki konser verecek. (0 212 292 73 68) • BHRAK Uçkun, 'İlk Aşkını' adlı ilk solo albümünü yayımladı. Uçkun'a albümünde Sadun Ersoıııııe/, Feyyaz Kuruş, lansel Doğanay aranjör olarak, Ayhan Çakar ve Aşkın I una da söz ve besteleriyle eşlik ettiler. • İNSAN Hakları Derneğı ve Türkiye tnsan Hakları Vakfı, (,'ankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Salonu'nda bugün saat 10.3013.00 arasında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabulünün 53. yıldönümü nedeniyle bir etkınhk ve saat 18.3020.30 arasında da bir resepsiyon düzenleyecek. (0 312 466 49 13) •GÖLGE Tiyatrosu, Fransız Kültür Merke/i'nde 15 Arahk Cumartesi günü saat 16.00'da Mehpare Aksoy Yiğit'in 'Sırlar ve Işıklar' adlı oyununu sahneleyecek. (0 212 252 61 55) • ÖYKÜ Yanşması: Gönen Ömer Seyfettin Kültür Etkinliklerini Düzenleme Kıınılu tarafından her yıl gerçekleştirilen öykü yarışmasının bu yıl 13'üncüsü düzenleniyor. Yarışmaya son katılım tarihi 15 Ocak olarak belirlendi. (0 266 762 33 37) • DAVA: GircsunÖzürlülerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği taranndan sahnelenen ve tamamen özürlü oyunculann rol aldıgı İ)ava' adlı oyunda Vali Ali Haydar Öner de rol aldı. • ÜNDOKUZ Mayıs Üniversitesi'nin Kumpelit Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndc Bulgar Sanatçı Yıldız lbrahımova ve Piyanist Izabella Aleksandrova bugün bir konser verecek. Erdoğan Başol Amerika 'da en iyi 10 karikatürist arasında Kültür Servisi Amerika'da Amerikan Karikarürcüler Birliği (APCA) tarafından düzenlenen APCA 2001 uluslararası karikatür yarışmasında Erdoğan Başol en iyi oıı karikatürist arasına girdi. Konusu 'ehli ev hayvanlan' olarak saptanan yarışmaya 3900 karikarür katıldı. Başol'a en iyi on esere verilen Honorable Mansıyon Ödülü layık görüldü. Bugüne kadar birçok ödülün sahibi olan sanatçı, 1952 yılından bu yana karikatür çiziyor. Türkiye Karikatürcüler üerneği'nin eski başkanı Başol'un ayrıca 'Karmakarışık' ve 'Kelamsız' adlı iki karikatür albümü yayımlandı. Üahları insanlaştran dergi MELTEM FIRATLI "Bugüne kadar bir müzik dergisinin tuttuğu olmadı. Her biri ayrı bir hüsran oldu; zarar oldu, /.iyan oldu, emekler heba oldu. Şeytan kulağına kıırşun olstın, Koll'un kaderi öyle olmasın." Müzik ağırlıklı aylık dergi Roll işte bu dileklerle 1996 yıluıın Kasım ayında çıkmaya başladı. Bağımsız ve alternatif yapısını koruyarak 5 yıldır her ay gazete satıcılarında yerinı aldı. Patronu olmayan, katkıda bıılunanların hiçbir maddi kazanç gözetmediğı 'şarkılı dergi' 59'uncu sayıyı geride bıraklı... 'Uzuıı nıetrajlı. Yüzde 100 selüloz, yuvarlanıp yosun lulmayaıı, her ay sökün eden' Roll'u, dergınin çekirdck kadrosunda yer alan Yücel Göktürk, Siren Idenıen ve l)erya Bengi ile konuştuk. tlk sayınızda, Roll'u çıkarnıaya haşlanıakla 'dertsiz başımıza dert aldık' diyordıınıı/. Roll hâlâ başuuza dert olmayı sürdürüyor mu? YÜCEL GÖKTÜRK Zorluklar yaşıyoruz, ama /evk alnıasak Roll'u hâlâ yapıyor olmazdık. Roll'suz hayatımız çok eksik olurdu. Roll'la birlikte biz de çok şey öğrendık. Ama bunlar filanca topluluğun özgeçmişi nedir, albümlerinde kimler çalıyortüründebilgilerdeğil. Söyleşi ağırlıklı olan dergide her konuşan kendi yaşamöyküsünü, yaşama nasıl baktığını anlatıyor. Yani dergide yalnızca müzik değıl; sıyaset, sanat, tarih, ülke sorunları da konuşuluyor. Sanıyorum dergiyi düzenli izleyenler kendi yaşamlarına değışik anlamlarda kılavuzluk edebilecek çok şeyler aldı. (,'ünkü biz aldık. DERYA BENGİ Bi/im diğer dergilerden bir farkınıız da ilahlan ınsanlaştırmak. tnsanlaştırdıkça ne kadar değerli oldukları gerçekten ortaya çıkıyor. Jimi Hendrix örneğinde olduğu gibi, birçok müzisyen bütün o efsanenin içinde kaybolup gıdıyor, bir postere hapsoluyor, başardıkları gölgede kalıyor. Roll'u belli bir hedef Idtleyi gözeterek mi lıazırlıyorsunuz? şadık. Dergi o ay ortalamanın altında satıldı. Dergiye katkıda bulunanlann sayısı 60 kişiyi buluyor. Bir denetinı mekanizmanız var nn? İDEMEN Herkes derginin çizgisini biliyor, kimse kalkıp neonazi örgüte üye bir gruba övgü yazısı getirmez. Bir tür denetinıden söz etmek gerekirse dergide otoriter, faşizan, milliyetçi, cinsiyet aynmcı, çevreciliğe karşı, dayanaksız eleştırıler ıçeren görüşlere yer vcrmeyiz. Zaten Roll saldu"gan bir dergi değil. Bir şarkıyı, grubu ya da akımı sevmiyorsak yapabileceğimi/. en fazla görmezden gelmek. 'Hedefımiz derginin bizden sonra da sürnıesi' 'Roll okuru'nu nasıl tanunlarsınız? BENGİ Lou Reed'in gü/el bir sözü var. 'Ben bu şarkılan hiçbir sagcının sağcı olmaktan vazgeçeceğini düşündüğüm için yaznııyorunı, yalmzca kendim gibi olanlara göz kırpmak istiyorum' diyor. Roll'uçıkarmakdabizimiçinböylebirşey. Roll'la büyüyenbirkuşakolduğunubihyorum. 16 18 yaşında almaya başlamışlar dergiyi, böylelikle bir ölçüde zevklerini belirlemede Roll etkili olnıuş. Yalmzca bizim gibi olanlara ulaşmak değil, gerçekten birilerini etkileyebilmek en güzeli. Okurun, dergide 'Rage Against The Machine'le ılgili yazıyı okuduktan sonra grubun albümünü almasındansaNoamChomsky'ninkitabınıokumasınıtercih ederim. GÖKTÜRK4O'lı yaşlarda okurlarımız da var. Örneğin 40 yaşlannda bir okurumuz dergide yer alan birçok müzisyeni tanımıyor, tanımak da istemiyor. Ama dergiyi okuyor, saklıyor. Roll için geleceğe yönclik hedefleriniz var mı? GÖKTÜRK Roll'un benzeri bir başka dergi yok. Bağımsız bir dergi ama tek başına bağımsızlık bir değer değil. Aynı zamanda bir seçenek olabilmek de önemli. Kapitalist işletme biçimindc örgütlenmemek, ücretpatron sisteminin, hiyerarşik yapının dışına çıkabilmek, Roll'da bu ilkeyi koruduk. Geleceğe yönelik hedefimiz derginin bizden sonra da sürmesi. 'Yüzde 100 selüloz, yuvarlanıpyosun tutmayan, her ay sökün eden' Roll, 59. sayıyı geride bıraktı BAĞIMSIZ VE ALTERJNATtF YAPISINT KORUYOR 5 yıldır ayakta kalmayı başaran söyleşi ağıruklı 'şarküı dergi' Roll'de yalmzca müzik değil; siyaset sanat, tarih, ülke sorunlan da işleniyor. GÖKTÜRK Hedef kiıle aslında bir reklamcı düşüncesi, yani satacağın malı kim alır diye düşiinüyorsun. 0 zaman da, tanımladığın hedef kitlenin ilgi alanlarına, zevklerine göre malını nasıl yapacaksın, onu düşünürsün. Bu da kaçınılmaz olarak yabancılaşmayı getirir. Bu düşünce biçimi bizim ıçin geçerlı değil. Biz neyi önemli, ilginç, kaydadeğer buluyor ve aktarmak istiyorsak, dergide onlar yer alıyor. Tabii, bütün bu tercihlerin arkasında hir etik, bir felsefe yatıyor. StREN İDEMEN Hlbet, bu okuyanı umursamayan bir anlayış değil. Bizimkisi, 'Bunlara takılıyor, bunları önemsiyorsak bizinı gibi başkalan da vardır. Onlara da ulaşınz' demek herhalde. Bellı konuları, kişileri kapak yaptığımızda daha fazla satacağımızı bilıyor ama yapmıyoruz. Öte yandan okuyucuyu yadırgalacağını, tepkisini çekeceğini bıle bile, çok sevip önemsediğimiz konulan kapağa taşıdığımız oluyor. Bu riski göze ahyoruz, bunun bir örneğinı Ciguli'yı kapak yaptığımızda ya Simone de Beauvoir'dan 'Aşk Mektuplan' Kültür Servisi 20. yüzyılın önemli kadın yazarlarından Simone de Beauvoir'ın Amerikalı yazar Nelson Algren'e yazdığı aşk mektuplan, Tülay Evler ve PınarÖztaımır'un çevirisiyle Gendaş Kültür tarafından yayımlandı. 'Konuk Kız', 'Mandarinler' ve 'Bir Genç Kızın Anıları' adlı kitaplann yazarı Simone de Beauvoir felsefe, edebiyat ve kadın mücadelesiyle bütünleşmiş bir kimlik taşıyor. 20. yüzyılın önemli entelektüel kadınlarından biri sayılan yazarla Amerika'ya yaptığı seyahatte tanıştığı Nelson Algren, 1947 yılından 1964'e dek mektuplar vc küçük kaçamaklarla sürdürecekleri tutkulu bir aşk yaşayacaklardı. Bu büyük aşk, dönemin önemli olayları ve Koestler, Camııs, Sartre'yle beraber savaş sonrası Fransız siyasi ve entelektüel çevresi 'Aşk Mektupları'nda yerini alır. Yazmaya ve direnişi öğretmeye devam etmek için sevdiği adamla yaşamaktan va/geçen Beauvoir'ın mektuplan okuyucuya kâğıttan ve el yazısından taşan samimiyeti hissettirirken mektuplarla birlikte aşkları da kaybetmenin burukluğunu yaşatıyor. UZAKDOĞU FİLM FESTİVALİ'NDE BUGÜN • ALMAN KÜLTÜR MERKEZİ'nde saat 10.00'da Emeraldas'ın yönettiği 'Queen', saat 12.00'de Akira Kurosawa'nın yönettiği 'Yojinıbo', saat 14.00'te Wong KarVVai'nin yönettiği 'Fallen Angels' adlı filmler gösterilecek. (0 212 249 20 09) Şeyda Sever, Haziran 2001, Ulıısal Mike'ııin önii. • ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'nde saat 17.00'de Shyam Benegal'in yönettiği 'ÇatışmaSamarConflict', saat 19.00'da Mani Rathnam'ın yönettiği 'Sessiz RagaMouna Ragam' adlı filmler ızlenebilir. (0 212 251 56 00) • BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SİNEMA SALONU'nda saat 19.30'da Wong KarVVai'nin yönettiği 'Çılguı Günler' adlı film yer alıyor. (0 212 216 22 22) • MARMARA ÜNİVERSİTESİ SİNEMA SALONU'nda saat 13.00'te Tran Ann Hung'un yönettiği 'Bisikletçi', saat 15.00'te John VVoo'nun yönettiği 'A Better Tomorrow' adlı filmler gösterilecek. (0 212 5IX 16 00) Genç kalemler Cumhuriyet'te. PARAMPARÇA Bilmezler yalnız yaşamayanlar Nasıl korku verir sessizlik insana Nasıl da konuşur insan kendisiyle Nasıl koşar aynalara Bakar durur çalmayan telefona Sokaktan geçen insanlara Koyarken kafasını buz gibi yastığa Gözlerinde donmuş yaşlarla Bir cana hasret Bilmezler ÖMER BUGAY KARELER En sıcak sözler üstüne Kurulur kimi Yaşama açılan Kimi kareler Barışa dair Sözcük üretir Yağar çiçek çiçek Yiğitlik üstüne Söz alır Kareler Yaşama dair OÜLER ÖZÇELİK Genç soluklar Geniş Açı 'da Kültür Servisi "Geniş Açı FotoğrafSanaüDergisr 20. sayısını "Türk Fotoğrafında Genç Soluklar" konıılu özel bir portfolyo olarak hazırladı. Geçen ocak ayında başlatılan proje, 'Türk fotografinda biz de vanz' demek isteyen 35 yaşın altındaki gençlere yönelik, konulu bir portfolyo. 118 katılımcının 122 portfolyosu arasından seçilen çalışmalara yer venlcn projeye Ahmet Polat 'Kısmet', Şeyda Sever' Yatra', Kerem Uzel' Yalın Hali', Erhan Şermet 'Istanbul'da Erken Uyananlar', Yavuz Selimli 'Kcnt?', Serkan Emiroğlu 'lnanç' ve Serra Akcan 'Boston'da Bir Sandalye' başlıklı portfolyolarıyla katılıyor. Tüm katılımcılann, değerlendirmeye alınan portfolyolanndan birer fotoğraflanyla yer aldıgı 'Türk Fotoğrannda Genç Soluklar' özel sayısı, aynı zamanda derginin bugüne kadarki en hacimli sayısı. Dergide aynca geçen aylarda açılan sergilerle ılgılı olarak Şakir Eczacıbaşı, thsan Derman, Levent Öget ve Vehbi Koca ile yapılan söyleşiler, 7. Uluslararası tstanbul Bienali, 6. tstanbul Saydam Günleri ve 17. IFSAK Fotoğraf üünleri ile ilgilı değerlendirme yazıları da yer alıyor. Bununla birlikte New York, Londra ve Paris'ten sergi haberleri, Nazif Topçuoğlu, Şebnem İşigüzel ve Merih Akogul'un köşe yazılan da bu ayki sayıda bulunuyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog