Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Tff SAYFA CUMHURİYET EKONOMI 10 ARALIK 2001 PAZARTESİ Borsa Analizi MmrMM GIDA İÇKİVETUTUN Anadolu ElssSıacılık Anadolu Qn»a ArtınyaO Konbınalafi Banvrt Oardanel ErsuMeyveveGdaSan FrıgoPak Oıdd KerJlida Kerevltas Konfrut KrıstaiKola LıoYag Sanayı Mare! MskoGıda Mudumu PaslaVllla Penguen Gıda PınarEnl Etvelfn Pmar Su Pııaı Sut SelçukSıda Şeher Plllç TaiKonserve TTubng Tukas UnalTanm Vanet IMF reçetesinin faturası Arjantin ve Türkiye'de çalışana çıkıyor tnrtt b n/DD «m 13629 31000 4 750 2150 6500 f Jnrlt M t m( m um 1653 1480 24 93 5618 7752 2287 24 81 1483 n* M 933 774 587 1031 96058 UNM •^ NMrim* İNŞAATVEBAYINDIRUK Bofovi Yapı TOPTAN TİCARET Ege Dış Tiutfel EgraerGlylm Intema Nergıa HokHng 1220194 PERAKENDE TİCARET Carşı Gıma Kıpa Uıgros Mllpa Sanko Pajarlama Sezgınler Gıda Sabah Pa7irlama Tansaş Tansaş [Yenı) HBUPM1 H!» M U n m H ÜtitM 1154 36 1456? 40945 534 76 104844 760721 28829 4 700 12071 4»8/0 1990 115 20 172 100 348 444 125 1031 460 460 8500 3700 1167 10130 1123 79 27 670 5600 3450 051 070 120 1?<) 25 % 284 7'' 667 m 79398 Emek ayak altında GOZIJCUYLA TÜRKEL MİNİBAŞ 905 10? 5866316923 569 813 3370 23773 34 88 1200 W91 128622 13084 84 214391 19000 2455635136274 44 2075 6200 8700 6500 6400 1500 11929 3503 1300 3400 8600 117500 1 1?5 4 950 5500 3 850 2900 6300 2706 1125 4/50 1750 1025 2650 25152 210921 1257 2721 1027 136704 93911 524 71 1424 58 ?71% 68896 937221 74836 135036 135036 002 677 1170 10983 4230 101 263 088 105 084 001 172 410 3329 24306 060 50227 714 48 195150 237365 372 39 87729 18510 14 50 3547 44 86 345969 57190 113066 15514 •36571 4053 206 7 49 1354 11602 908 1818 1085 21824 533 231 2605 5 50 2198 142716 27 53 27 53 07S 222 65? 450 7800 9800 1300 2450 2850 1300 7 700 9500 10,250 2950 1575 2550 726 44 53 1180 070 180 273 23375 1894 192 72 10 76 1680 152 14 43 497 083 118 6257 144 11867 079 520 315 1404 1747 287 1106 «17 98134 98134 387 038 048 217 14 33 1240 3627 TURfcM FavMlDMenmeYenen Marmans Altınyunus Marniarıs Mariı NetTurızm Tek Art Tunzm 296 2535 2235 3894 1410 031 054 074 100 100 1399 10785 221834 5262i J97J4 402 02 282 2091 27 30 1923 682 205 0 72 1500 205 1176 1260 129 108 929 594 7414 118 436 271 088 22994 070 132 698 636 8465 198 102 206 088 258 1456 444 188 104 644 443 016 2711 37 69 ULAŞTIRMA HABERLESME VE DEPOLAMA8 007 CelebıHavaYollan 31500 7300 10500 1930000 73 26 435 631 907 587 24 76 0 75 0 75 531107 İ399 5399 OOKUMA GIYİM ESYASI VE DERİ4 26 Akal AkınTekstll Aksu Altınyıldız Mensucat AralTekstll AranTnkslll Rorrtnıı Tpkiiil Rossa CeylanGJytn Derlrrmi EsemSporGlylm GlmaanGedlzlpllk Idaş Istanbu! Dftşane KmııTekstıl Konrteks Kotdsa Luks Kadrte MenderesTekstıl Mensa Mensucat MelenMsTekstll OkanTekstll Part Elektrlh Potyksn Sılaş SDMaş Sanmez Pamukkı 19750 17500 4100 8400 215603 37117 THY T H Y (Yenı) Usaş 466 466 /J12 265 335 3700 53197432 031 410 70 19495 1064 791911 68423 1675 •4 58500 60022 31007 36071 •3 76606 •6593 184734 6340 277316 42912 977 97 35558 99953 99095 164 84 553 73 66380 5767 83 2452 83 3085 •61152 2263 71 •80762 74089 8ANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI1912 950 4000 1400 5050 32500 ?250 2500 1725 3500 5900 2850 6900 2750 2150 1490 1400 1100 8100 Akbank Anematrfoank DemlrBank I Dısbank Esbank Flnansbank T GarantıBankas Ihlas (ınans T IşBankasıA TlşBankasıB T Iş Bankası C Şekerbank anaı Yalnn Bankası I KalkınmaBankası 4 050 3031 292 048 091 100 119 129 18b 022 7 71 1508 41984 34 71 233 53 45034 037 22800 1568 022 4344 540 760 1050 306 27 87 4280 657 177 510 1538 098 2220 67173 2 51 618/ 14 84 15i 29 IMF polıtıkdlarının "felakete suknzın yukunu çalış.an!ara yıktı Ekonnmi Servisi Pe!} peijc Türkiye'dedelMl 'yleuygulanan dığı kıızlerlc dunya ckonomı lıtera rukledigi" her ıkı ulkede uygulanan programların çokmesı sonucunda ekonomık ıstıkrar programının çok turımde adı en çok geçen ulkeler yatırımlar durdu, ı^sı/lık kat kat arlmesı sonucunda, L umhunyet tanhıarasında I urkıye ve Arjantınyer tı, vergıler ve lıyatlar yuksek orannın "en ağır" kn/ı yaşanmaya baş alıyor Uluslararası Para Fonu'nun dd /dmldndı landı Hâlâ aşılamayan kn7, ucretle(IMF)boı\lularlıstesınınılksırdldrın enflasyonun hı/ını asla yakalaya rındd yarı^an bu ıkı ulkc, bır yandan Farklı yonlenne karçın IMF desda yapısal refoını progıamldrını yateklı programlaıın cokmesıyle aynı madığı, geçım derdının gundemden şama geçırme gayretı ıçınde Arjankaden payla^an soz konusu ıkı ulke duşmedığı yıllan da arattı H'nın yuzde 80 cıvannda değer tın'ın toplam dış borcu kaybetmesıyle sonuçlanan 132, Turkıyc'nın ıse 113 • "Yolsuzluk ekonomisıne" yatınm yaparak şubat knzının ardından or mılyar dolar Borç batağı ulkelennı IMF'ye muhtaç hale getıren talama 1 S mılyon kışı ışsız buyuk, sure kısıtlı, kredı hukumetler bugun acı reçeteyı uygulamak kaldı DP1 venlenne gore, kaPjilığı ddydtılan "kemer zorunda Mağdurlar ıse bu ıkı ülkenın emekçısı. 2S mılyon kışı 1 urkıye'de sıkma" uygulamdsı ıse açlık sınınnda yaşıyor dtımasız U/un yıllar, ayde, bugun umutlar IMF kredısıne ma/lıkla "yolsu/Juk ekonomisine" Art arda yapılan zamlann ardın bağlandı Arjantın'de borcu çevırdan yoksulluk sınırı mılyara dayanyatınm yaparak ulkelennı IMF'ye dı Son hcsaplamalara gore, dort kımuhtaç hale getıren hukumetler bu mekte /orlanan hukumetın ılk kararları arasında utretlerde kısıntıya şılık bıraılenın yoksulluk sının 911 gun Fon ve Dunya Bankasf nın acı gıtmek oldu Hdlkın bdnkalardan pamılyon 935 bın lıraya çıktı Aylık tcreçetesını uygulamak durumunda mel tuketım harcamalan ıse 622 mılMağdurlar ıse bu ıkı ulkenın emek ra çekmesıne sınırlama gelıren hukumet, vergılerı de kat kat arttırarak yon 945 bın lıra olarak hcsaplandı çısı Ağlama Arjantina! Ardındayız! 1 3 mılyar dolar bu devırde para değıl ama, ulkelerı ıflasın eşığıne getırmeye yetıyor Bunun en yakın orneğıyse Arjantıni 1989'dakı Başkan Carlos Menem den qunun Ekonomi Bakanı Domıngo Cavallo ya kadar orda da hukumetler IMF programlarının ulkeyı duzluğeçıkartmak adına uygulandığını soylemışlerdı Orda da reel uretıme dayalı ekonomık buyume hedefı yerine enflasyon bırıncıl hedef ılan edılmış? Toplum 4900'luk enflasyondan kurtulmak ıçın ka mu harcamalannın kısılmasını ışten çıkarılmayı ve emeklıye ayrılmayı kabule zorlanmıştı Orda da telekomunıkasyondan havayollarına kadar kamunun etkın olduğu tum sektorler ozelleştırılmıştı Çunku Menem'ın ıktıdara geldığı donem, Uruguay Roundu nda (1986 1994) uluslararası sermayeye hareket serbestıyetı tanıyan anlaşma metınlerı nın oluşturulduğu gunlerdı Zdten, Menem'ın IMF desteklı programı ıle Uruguay Roundu'nun anlaşmalarının yaptırımlarının ortuşmesı de bu nedenleydı Dahası Arjantin modelı sosyalıst sıstemın çozulmeye başladığı 1989'da uygulamaya konmuştu Yanı, kapıtalıst sıstemın yenı pazar seçeneklerının çıktığı bır doneme rast gelmıştı kı^ Bu da Arjantın'ı sermayeyı kaçırmamak ıçın her turlu yaptırımı kabul eder hale getırmıştı Şımdıyse IMF1 3 mılyar dolar vermedığı ıçın memur ve emeklı maaşlarını dahı odeyemeyen, ıç ve dış borç odemelerını nasıl yerine getıreceğı bılınmeyen bır Arjantin var Hukumetın elınde ıse bankalardakı ozel sıgorta hesaplarına el koymak ve bankalardan çekılen mevduatları sınırlama dışında kaynak yaratıcı hıçbır araç kalmamış durumda Banco de la Nacıon'un ozel sıgorta fonlarını devralmasıyla yaratılan 3 5 mılyar dolar ıle 132 mılyar dolar cıvarındakı kamu borçlarının karşılanması olanak dışı Dolayısıyla, gunubırhk yontemlerle sorunun çozumu mumkun değıl 1 3 mılyar dolar gıbı ufak bır meblağ ıçın IMF nıye naz edıyor dersınız9 öncelıkle IMF bır hayır kuruluşu değıl Yanı, ıflasın eşığındekı bır ulkeye sıyası ve ekonomık çıkarları olmadığı surece yardım ede rek ırrasyonel bırdavranış sergılemesı beklenemez Gerıye ıhracatı arttırmak ve elde kalan kamu kuruluşlarını satmak kalıyor kı her ıkı seçenek de şımdılık umutsuz Zıra, durgunluğun tepe noktalarındayken hıçbır ulkenın dış tıcaret fazlası vererek kendı krızını aşması mumkun değıl1 Kaldı kı Arjantın, yukarıda da belırttığım gıbı 1989'la başlayan sureçte yenı pazarlar karşısında zaten rekabet gucunu yıtırmeye başlamıştı Bugun IMF'nın devaluasyon dıye dıretmesı de bu nedenledır Yanı, Arjantın'ın ulusal parası pesonun değerını lyıce yıtırmesı ve ulusal para sıstemını değıştırerek yenı bır para bırımının kabul edılmesı Uluslararası sermayenın ısteğı ıse Arjantın hukumetının uluslararası pıyasaların guvenını kazanması ıçın IMF nın dedıklerını yapması Yanı, devaluasyona gıtmesı1 Ne kadar bılındık ıstekler değıl mı? Sermaye ıçın devaluasyon oncesı de devaluasyon sonrası kadar kazandırıcı Zıra devaluasyon oncesınde pesonun adresı borsa olduğundan endeks kaldırabıleceğının ustunde şışerek anı çokuntuyu getırecek1 Devaluasyonun yapılması halınde ıse ıhracata konu olan mallar daha da ucuzlayacak ama durgun luk nedenıyle alıcı bularnayacacjından Arjantin ekonomısı bır kez daha dıbe vuracak öte yandan, eldekı nakıtler değer yıtıreceğınden ve Arjantın'ın elınde satacak kamu kuruluşu da kalmadığından malı teslımıyet sıyası teslımıyete donuşecek1 "Bugun Arjantın'se, yarın Turkıye mı?" dedınız, tabıı kı hayır Turkıye'nın, savaşın çıkış nedenı olan petrol, doğalgaz ve su yolları ustunde olduğuna ' Julıa Roberts'tan Brad Pıtt'e kadar Hollywood unlulerının Incırlık'e çıktıklarına ' Eskışehır dekı NATO Bırleşık Hava Harekât Mer kezı'nın (CAOC 6) Afganıstan operasyonunda us kolarak kullanılacağına ' Ekonomi polıtıkalarıyla ılqılı basıretsızlıklerıne sıyası gaflarına karşın Dunya Bankası ve IMF yetkılılerının Kemal Dervış e du7duğu methıyelere bakılırsa?' Hıç endışelenmeyın, şımdılık arkamız sağlam turkmini@superonline.com 607 3174 51113 823 187 1583 •6634 W2b 1200 4/0 20 4 j 6/91 19045 99 i4 J31 2M 860 2 010000 790000 7 400 824 1J46 Cavallo, Washington'daneli boş döndü. Ülkede işsizlik rekor düzeyde 390 10874 446 14 37 40 319 319 319 096 4910 25 36 1713 3845 14986 349172 107 58250655 4 03 557 557 557 209 7 27915 14413 2041 9632 1 J9 244 05 4 6858i 234 29 5857 14 22 38398 425 00 230 96 679 38 9615 26964j 10368 264 89 094 13831 1604 51791 1545 5177 144 46 042 3925 1728 5 78 976 5266 7 74 1227 2608 1117 830 510 4300 056 065 2 57 9391 58 57 1101 Arjantin'e para yerine öğüt Ekonomi Servisi Az gelışmış uç ulkenın toplam mıllı gelırı kadar borcu bulunan Arıantın'ın, 1 3 mılyar dolarlık IMF kredısının seıbest bııakılmasına yonelık son çabası da olumsuz sonuçlandı IMF'yle goruşmek uzere Washıngton'a gıden Ekonomi Bakanı Domingo Cavallo, ulkesıne, aralık ayında odenecek dış borcun fınansmanı olan IMF kredısını alamadan gerı donerken, hukumetın "kemer sıkma" polıtıkası nedenıyle, halkın "paüama" noktasına geldığı bıldınldı Hukumetın, kamu harcamalannın azaltılmasmı oncelıklı ekonomık tedbırler arasına almasmın ardından, ulkedekı ışsız sayısının "rekor" duzeyde arttığı ve kesıntılerle bırlıkte ucretlenn, yoksulluk sırunnın altına ındığı behrtılıyor Kasım ayı ışsızlık rakamı, bır oncekı aya gore 2 puan artarak yuzde 18'e çıkan ulkede, sanayıcıden esnata kadar tunı kesımler hukumetın ekonomık tedbırlennden şıkâyet edıyor Geçen hafta, hukumetın bankadan gunluk para çekışını 250 pezoyla sınırlama karan almasının ardından, perakendecılerın satışlarının bır hafta ıçerısınde yuzde 70 azaldığını bıldırılıyor Odemelerının yuzde 95'ını nakıt olarak yapan halkın tuketımden kaçmasının kısa surede uretıcılen de etkılemesı beklenıyor Arjantın'de ağustos ayında oğretmen eylemlenyle başlayan protesto gosterılerıne, bu hafla çalışanların yaıu sıra uıetıcıler de katılıyor tşçı sendıkalarının bır hafta sureyle ulkenın pek çok bolgesınde eylem yapacağı, esnaf ve sanayıcılerın ıse çarşamba gecesı eyleme çikacağı bıldııılıyor Bu arada, IMF kredısının alınamamasının ardından 'devaluasyon' beklentısıne gıren halkın dolar alımına yoneldığı, bu ncdenle hukumetın doları pezoyla aynı sevıyedc tutan kur polıtıkasının "sokaklarda" delındığı ıtade edılıyor Dovız burolannda dolar 1 25 pezodan alıcı buluyor Agustos ayında oğrctmcıücr sokaklardaydı, şimdi sıra sanayicılcrdc. 093 0 75 TSKB 630 2 750 062 156 558 261» 540 680 7300 2075 8100 2600 1775 13750 939 38064 4248 204 037 410 008 IEB Tekstılbank Toprakbank Yapı Kredı Bankası Yaşa/bank SrGCflTAŞlRKETLERl Aksıgoıia Anadolu Sgorta Anadolu Hayat Commercıal Unıon EmekSıgorta Guneşagorta 1655 17 31 580 560 4000 1950 19085 10 750 1975 3600 22250 456 324 62 028 207 126 376 167 361 1715 280 352 282 3137 537 •30 07 1240 J37 1714 15 74 494 129 1171 861940 4818 •641 Ukl Vakko VataşYatak Yunsa 126 087 37694 155 106 119 059 1386 141 b07 555 236 2290 095 503 141 1413 278 10754 147 171 4 78 191 •4 52 •4601 1224 4215 34 78 4383 95 76 8671 1313 3092 4884 740 351 7 45 1469 3819 1813 14 67 1532 32214 120553 41195 436 90 124220 145688 157 07 392 70 95839 239 530 27 41 1698 0 72 25/4 460 1/00 2900 2600 ORMAN URUNLERİ VE MO8İLYA6 458 AlkJl Kagrl Gentaş Kelebek Motalya BakAmbalaı Dentaş DoganBurdaRralıDefYay HumyetGaMtecılık l;ıklarAmbala| Kaptonın Kartonsan MıllryetGazetecılık Olmuksa Sabah Yayncılık Tıre Kutsan Vıkıng Kağıt 1600 6100 2475 6100 2800 2150 3800 2 750 5400 49500 1900 7700 3800 3150 2500 4 41 2096 20973 11922 903 84 935 55 6080 43399 Yapı Kredı Slgorta RaySrçorta 142 228 133 B14 7 25 4 55 1298 1035 248 FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORİNG ŞİRKETLERİ2 997 235 1469 Aktılhnans EGSFnansalKralama Facto Fınans Fınans Fınansal Ktfabma IktiEdt Fınansal Kffalama Iş Fmansal Kıralama Ozfinans FddorıiKj Ranl Fııansal Kıralanu Toprak Faciorıng Toprak Fınanaal Kıratom VakılLeasııg 980 660 6103 7 40 10811 012 226 127 47 3069 1817 27543 008 217 18616 1594 181 3088 963172 112755 525599 109535 33643 572356 33320 151199 107 035 019 09S 022 045 040 0 31 3032 1450 12236 1058 55920 13897 1755565 51149 520 1350 733 108 79 540 1500 1000 31548 3083539 831 2021 2386 5766 331 2622 1685 119 4519 5045 118546 9887 77683 18884 43896 591 16329 14 53 199740 135 137 3303 306 23763 1077 6637 815 530 560 430 1600 844 5572 13 70 5513 14303 080 311 057 154 853 8693 1069 1513 201 KİMYA PETROL KAUCUKVE PLASTİK URUNIER111 305 HOLDINGLER VE YATIRIM ŞIRKETLER Aksa Alklm Ayga; Baglaş Bayraklı Boya Brlsa CBSBoya CBSPrıntaş DevaHokftg Lczacıbaşı llaç Ege Gubre CgeProN EgePtot Goodyeaı Gübre Fabnkalan Hektas Marshall Petkım PetrolOfısl Pmas Sasa Soda Sanayı TurcasPetrol Tupraş Yasaş 24 000 7 300 25000 21750 3803 24 93 721 1560 22899 17 77 77 53 135.97 24536 8175 1893 47807 73142 162 98 277 223 431 137 180 720 826 3978 2132 4669 330053 81546 41765 2 47201 1554 05 310962 921687 224315 103160 2 71958 •48217 33382b 134624 197421 48875 14529 82643 J910 AtarkoHoMlng Borusan Yatınm DoJsnHokKıg DoganYay Holdlng E«ac baş Yatnm EfesHoking EGS Holdlng EnkaHoktng GSOHokJıng Ihlas HoMmg 26000 4250 2175 2125 3650 3150 33 08 14 39 •684 •029 24 79 829 830 165 495 22913 1628 157 75 10247 900 31500 950 1800 1375 8100 4000 4 550 1975 6400 11750 1875 30500 8000 62000 2800 15750 3450 4300 12000 2025 250 135000 2125 2200 3500 37 000 6900 57B 082 4245 2639 8919 577 203 179 216 162 281 024 44 51 15 08 222567 34 23 3603356554 3789 2569 149032 30147 8298 287 55721 •64 88 8 75 128761 49132 176418 19142 558 27 20 4617 10083 16769 9649 7959 55 40 327 2 43 1 j/ 3090 3205 114 1 11 165 961 034 053 268 427 302 177 4269 428 1238 6756 233 •30J6 Kav KoçHokJng MedyaHoMng MaıhaıZoriuHoMng Net Holdıng T ŞıseCam babancıHokJıng Yazcör Holdıng A Ş BİÜŞİM Arena Bıkjöayar Alcate Teletaş Escort Computer Lınk Bılgısayar Logo Yazılwn Netaş Turkcetl lletışım Hı; 902 1183 43 70 1261 52819 122858 45530 265952 31484 1430 962 969 496 202 6204 17328 2430 19 63 13016 27 00 152 76 693 231 125 183 273 1209 1203 1185 1412 2J71 164i 120 752 269 208 545 •6221 1017 B 5 0 940 5000 7600 16 /JO 8045 B/00 14 500 1650 12250 1/250 4bUO0 11000 8987 20500 14 576 16500 270 1229 3883 6690 12 74 359 109 912 4201 6328 2030 16233 232974 587 147 1796 1047 318170 4 44621 203080 4(18 50 12046GJ 1303 •82320 16 34 •64120 279582 16196 1245 57 98544 3142/5 101901 188 166 391 365 712 968 1144 1613 2029 1326 24 29 446 78 29062 44 44 4 36 4913 167 200 232 356 672 1318 164 70 1/17 1674 3234 450 2144 827 92 84849 TAŞ TOPRAĞA DAYALISANAYİ12 583 AdanaAÇmnto AdanaBÇmento AdanaCÇlnento Alyon Çımenlo Akçansa Anadolu Cam BatısokeSoke Batıçım BoluÇımento BuısaÇmento Çmtbelon Cımenlaş Cımsa DemrJıCam EczacıbaşıYapıGereçlen Ege Seramık Ootaş Haznedar Izocam Konya Çmento Kulahya Poraolen MardlnÇmento NuhÇlmento NıgdeÇmento Trakya Cam UşakSerarnk UnyeÇknento METAL ANA SANAYI Bcnısan Bufçelık Cemiaş CehkHaiat Demısas Dökum Doktaş Ertjosan EregllDemırÇellk Fenıs Atemlnyum IzmırDsmtÇellk KarabukDemırÇellk|A) Ka/dtMjK Demır Çe«k(Bİ KafabuhOemrÇetlkrp) Sarkuysan 8000 4 450 1000 132500 9600 1925 3,200 6,200 2650 29500 5 700 30500 15000 8000 24 250 2119 2119 2119 412 181 224 696 1911 2285 1570 •034 2075 17 65 2157 1674 267 1103 102 419 164 678 706 24495 287 6569 090 2826 065 931 246 1341 136 537 540 3056 172 959 217 1116 283 1086 114 G64 9062 2671 2671 2671 633 79 92784 12886 77358 127 56 4760 34086 48211 44586 857 59 1112 66005 122165 61037 3547 35 310906 133334 59855 706 76 14884 84087 1 757 57 44168 22601B 41671 22001 39896 SAVUNMA Aselsar GAYRIMENKULYATCflT AlarkoGMYO EGS GMYO Ihlas GMYO IşGMYO NurdGMYO OmıaıılıGMYO VakılSMYO Yapı KıedıKoray GMYO 1094 3688 544666 085 388 208 1738 1310 3048 1311 •013 1342 18 79 061 042 058 113 129 0 78 1172937835 13203 10 79 16120 9434 88263 18160 25563 9616 1197369 47 40 1236 01 66 56 54964 6621 34005 1194 62 460 1450 1300 2450 107 1743 578 2901 990 3150 3 400 524 1374 2617 1650 3306 127 0 74 414 523 722 266 547 182 Yüzde 85'i ay sonunu getiremiyor, yüzde 22'si ek iş yapıyor MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORT 6 916 A* Yatınm OrUılıgı AÜHiusl YaU.r AtaYdtnm AtlantısYatam Atlas Yatınm AvraBya Ya! nm Bumeıang Yal Ort Demır Yal Orl EcMjbaşıYal Ort EvrenYalCM Fıruns Yat Orl Garant Yat Ort GedıkYatOh GtobalYatınm Iş Yat Ort MustalaYıhıazYal Ort 1175 1375 3400 820 848 2866 1418 757 021 2285 1890 1300 2167261 10500 3100 4 700 6100 6900 6500 12250 13250 6500 1200 2800 6273 9200 6600 3600 4150 5600 2600 13750 18250 9100 1125 2430 14 38 4283 1935 880 1900 15 750 1125 1850 1775 1875 267 1121 4459 113 222 129 109 092 216 2 46 770 532 1088 087 065 094 062 098 246 030 011 004 201 468 101 012 22224 70072 27305 Türkiye'de öğretmeınn çüesi tZMtR (AA) Turkıye Eğıtım, öğretım ve Bılım Hı/metlerı Kolu Kamu Çahşanlan Sendıkası'nın (Turk EğıtımSen) 36 ılde 1604 oğTCtmenle yaptığı ankete gore, oğretmenlenn yu/de 85'ı aylık gelırlenyle geçınemıyor, yuzde 22'sı ek ış yapıyor Sendıka, lurkıye'nın her bolgesınden 36 ılde Mıllı bğıtım Bakanlığf na bağlı okullarda gorev yapan 126()'ıerkekve344'ukadın olmak uzeıe toplam 1604 oğretmenle, geçen ay anket çalışması yaptı Öğıetmenleıın yuzde 66 2'sı, maaşları ve ek ışten elde ettıklen gelır dışinda bır ek gclırlerı olmadığını ıfade ederken, yuzde 74 9'u branşlanyla ılgılı bılımsel ve teknolojık gelışmelen takıp edemedıklennı kaydettı Ankete gore, ekonomık ye tersızlık nedenıyle gazete okuyamayan oğretmenlerın oranı yuzde 56 4 Ders kıtapları dışında kıtap okuyabılen oğretmenlenn oranı yuzde 66 5 olarak tespıt edılırken oğretmenlerın yu/de 39 4'u ayda bır kıtap okudugunu bıldırdı Oğretmenlenn yuzde 73 4'u yabancı dıl bılmeYılbaşı Değen 9 437 8 885 11910 9 268 6 955 7 619 3 368 6 282 7 395 6 925 4816 8 364 7 224 1422 6 263 5 842 10 221 2 094 12 838 14 727 17 674 3179 13 521 10 513 10 587 11396 6 356 15 719 6219 Haftahk Yılhk Fark% Fark% 8 84 34 18 8 45 35 35 9 01 35 21 8 95 34 77 6 78 54 40 142 78 88 916 26 68 6 02 34 63 815 52 88 5 39 8172 8 89 30 26 861 50 73 902 16 24 6 27 53 57 17 02 0 55 5 34 37 04 3 26 1817 8 94 29 22 9 68 2940 9 58 2984 7 83 7 98 5 27 5 73 711 7 80 1054 36 04 694 22 76 7 03 29 40 6 49 4138 7 55 13 53 5 63 1121 300 44151 795 45 16626 22200 17521 33671 50887 223866 197 86 43929 289 93 18609 27853 155626 27616 12? 85 48264 686 1200 6905 1367 288 610 5952 1149 24 51 1757 1122 415 1995 888 4004 1601 2304 2724 890 5000 3000 1800 1100 235 250 126 191 193 273 128 126 215 165 168 119 121 080 498 1232 602 733 2696 1170 5697 128 1226 102 2697 128 1789 100 1957 034 3007 067 839 127 24 80 102 2236 085 4266 2188 5596 1733 620 356 196 025 158 024 040 018 204 041 5 47 399 496 1008 492 94 43 2287 2512 2562 2105 4707 50733 50733 50733 1841 598 119 670 026 1483 115667 119 77 28320 3030 246046 35965 205996 3914 77 157836 •66435 4 37947 417918 219005 1893 88 SYB Yatınm Oıiaklıgı TJÇ Yat Ort 580 990 3300 ?500 1725 8300 1875 1300 133 0 76 034 210 902 15 45 16938 VakıJYıtırm Vartık Ydlırım Orüklıgı VaklRıskSerYO Yapı Kıedl Yatınm Yaiırım Flnansnıan ARACIKURUMLAR Arla Menkul DeOertof GkjbalMenkuDegerler BÖLGESELPAZAR Altın Yurtus Çfişmn Blrilk Mensucat Ceytaş Madencllık DuranOlset Edlplpllk 119 157 085 200 068 1 15 607 1166 3399 1156 923 005 dığını beyan ederken yuzde 58 7'sı bılgısayar kullanmasını bıldığını ıfade ettı Yuzde 77 2 oıanında oğretmenın bılgısayan olmadığı tespıt edılırken oğretmenlenn yuzde 39 5'ı, Mıllı Eğıtım Bakanlığı'nm hızmet ıçı eğıtım kursuna gıderek bılgısayar kullanmayı oğrendığını kaydettı "Sosyai aküvitelere kalılabili yor musunu/" şeklındckı bıı soıuya oğretmenlenn, ancak yu/de 34'u "Evet" cevabını verdı \e daha çok spor aktıvıtelenne katıldıklannı behrttı Oğretmenlenn yuzde 68'ı çocuklarının oğretmen olmasını ıstemedığı nı bıldınrken yuzde 43'u geçen yıl yaz tatılınde hıçbır yere gıtmedığını ıtade ettı MERKEZ BANKASI KURLARI ooviz CİNSİ 1 ABD Doları 1 Avustralya Doları 1 Danımarkd Kronu 1 Ingılız Sterlını 1 Isvıçre Frangı 1 Isveç Kronu 1 Japon Yenı 1 Kanada Doları 1 Kuveyt Dınarı 1 Norveç Kronu 1 Sud Arb Rıyalı 1 Euro 1 Almari Markı 1 Belçıka Frangı 1 Luksemburq Frangı 1 Ispanyol Pezetası 1 Fransız Frangı 1 Irlanda Lırası 100 Italyan Lıretı 1 Hollanda Florını 1 Avusturya Şılını 1 Portekız Eskudosu 1 Fın Markkası 1 Yunan Drahmısı 1 BulgarLevası 1 Iran Rıyalı 1 Rumen Leyı 1 Surıye Lırası 1 Urdun Dınarı 1 Yenı Israıl Şekelı 719 491 915 739 2607 163 4619 029 014 032 019 964 71 11109 SON TESLİM TARtHl 20 OCAK '1 652 2841 7841 7841 78 41 2550 1850 17846 3450 1500 7600 1175 3250 7000 1070 3050 11250 4750 23500 4150 1800 2 65 4393 224 2 31 24643 35118 870 780 800 15250 612 84 9? 200 221 3560 1436 105 58 57074 24233 66 61 6633 81194 585 80 1316 117299 148412 255009 10216 19217 148 809 480 937 1844 METAL EŞYA VE MAKİNA SEREÇ YAPIM 12 607 230 127 53 294 325 113 1576 1587 311 10670 115 1178 3710 AlarkoCarrıer Anadokj Isuzu Arçelık BekoTeknk Bosdı Fren Sıstemleri BSH Prodk) DıtajDogarı EgeEndılsln EmekEyM Emınış Ambalaj FMIzmltPlston FordOtosan IhtasEvaUen Karsjı Khmaban MulkıAku Otokar Parsan PıellıKabk) T DemkDoküm TolaşOtoFabclka UzelMakma Vostel DlöER İMALAT SANAYİI AdelKakmdllk Goldaş Kuyumcukjk Sörve Kırtasrye ELEKTRIKGAZVESU AkEnefll AktaşEktktrlk AksuEnen. Ayen Enofjl Zoriu EnerJI 55000 7300 13750 6700 1230000 12250 11750 6200 4800 5000 82000 13 750 1600 18750 6700 6900 12250 2850 16250 5300 12 250 4 750 3350 1346 10590 043 3270 1962 5789 1170 2627 17902 13918 3162 9635 3112 3406 1605 1569 3299 7117 1226 260 ?4 7 57 9062 1082 18? 919 281 376 14893 412 280 1202 612 097 517 226 811 153 268 8 87 7 74 54 27 4 05659 2 74766 1580 53149 Gorbon Iş 1 Intennodyn Yiyınnl k 4» Matbaarılık 768 73 6627 017 446 869 985 1652 5848 7290 107 67 89 21336 602 Lafargfı Aslan Çımonin Meges boyd Petrokent Tunzm Sönmez Fllamenl Yapı Kredı Flnansal Kralamıa 8ÖZAITIPAZARI Abnna Apeks BnasTekslıl Boyasan CukurovaElektrlk Dogusan Emsan BeşyrkJız Fmsan Pasianmaz Gümuşsuyu Halı KepezElektnk Köyiaş Makkn Takım Metas RaksEJektronık RaksEvAletlen 248 651 055 135 203 181 158 °33 SEKTÖR ENDEKSLERİ IMKBULUSAL 100 IMKB ULUSAL TUM IMKB ULUSAL 30 IMKB ULUSAL 50 IMKB ULUSAL SINAI GIDA İÇECEK TEKSTİL DERİ ORMAN KAĞIT BASIM KİMYA PETROL PLASTİK TAŞ TOPRAK METAL ANA METAL EŞYA MAKİNA IMKB ULUSAL HIZMETLER ELEKTRİK İLETİŞİM ULAŞTIRMA TİCARET TURIZM IMKB Ul USAL MALI BANKA SfeORTA FİNANSAL KIR FAKTORİNG GAYRİMENKUL YO HOLDİNG VE YATIRIM TEKNOLOJİ BİLİŞIM SAVUNMA IMKB BOLGESEL YSP IMKB MENKUL KIYM YO Son Oncekı Kapanış Kapanış 11634 11089 14 772 11 464 10057 13 438 3 909 7 978 10 4b3 11940 5 761 11608 7 703 2 055 5 323 7 601 11698 2 484 15145 17 449 17 700 2 847 13 609 12 939 7 646 7 516 8 439 16 594 6 548 12 663 12 026 16104 12 490 10 739 13 629 4^67 8 458 11305 12 583 6 273 12 607 8 397 2184 6 229 8 007 12 079 2 706 16612 19121 19 085 2 997 14 576 14 303 8177 8 045 8 987 17 846 6 916 132 2386 5801 14 76 2932 6876 Göder vergi iadesinde ANKARA (AA) Ucretlılerın, vergı ıadesı bıldınmlennı çahştıklan ışyerlenne en son 20 Ocak 2002 tanhıne kadar teslım etmelerı gerekıyor Vergı ıadesı, bulunulan vergı dılımıne göre yuzde 5 ıle yuzde 13,33 arasında değışıyor Yapılan hesaplamalara gore, ayhğı 300 mılyon lıra olanla 10 mılyar lıra olan ıkı kışı eşıt mıktarda orneğın 1 mılyar lıralık fış verse, duşuk aylıklı 50, yuksek aylıklı 133 mılyon 333 bın lıra vergı ıadesı alacak Brut ayhğı 303 mılyon 135 bın lıraya kadar olanlarda mde mıktannın toplanan fışe oranı yuzde 5 ıken, brut aylıklan 9 mılyar 145 rrulyon 650 bın lırayı geçenlerde yuzde 13,33'eçıkıyoı Fışlen tam bırıktırmelen halınde asgarı ucretle çalışan bır kışı 67 mılyon 123 bın lıra, yıl ortasında yuzde 50 zam ahndığı hesabıyla brut ucretı 300 mılyon lıra olan 118 mılyon 881 bın lıra, 600 mılyon lıra olan 334 mılyon 908 bın lıra, 2 mılyar 100 mılyon lıra olan 1 mılyar 952 mılyon 316 bın lıra vergı ıadesı alacak 1879 86239 70 115834 141296 72128 313602 4 51906 968205 149434 62079 215748 552 74 72201 134814 1354 60 1I29 51 262630 ?4167 104839 15624 332 2169 237 414 2872 16660 1 444 686 745 339 173 525 2 068 681 872 362 137 20? 11 551 917 363 4 674 657 1b1 657 386 390 1 288 515 658 807 31942 31 942 7 744 196 433 1 636 077 66 546 584 703 93 640 6 427 216713 3 782 ALIŞ 1 451,654 750 215 174 379 2 079 494 877 981 138 b30 11628 92! 510 4 736 228 162 747 387 087 1 294 730 661 985 V 0% 32 096 7 781 197 380 1 643 968 66 867 587 523 94 092 6 458 217 758 3 800 SATIŞ 8 ARALIK 2001 EFEKTİF ALIŞ SATIŞ 1 443 675 1 453 831 754 716 741 910 174 780 173 404 2 067 233 2 082 611 871 053 8/9 298 137106 138 949 11672 11 508 925 012 4 604 537 4 807 271 163 121 161 544 389 990 383 492 658 346 662 779 31894 32 144 31 702 32 337 7 727 7 799 196 138 197 676 1 626 261 1 653 832 66 346 67 121 583 826 588 404 93 500 94 233 6 379 6 506 216 561 218 259 3 754 3 829 384 984 582 324 257 389 47 72 15 679 23 518 1 719 459 1 938 964 305 740 321 419 17000 1300 1350 2611 124 58 3416 7673 8364 28021 4894 9215 29429 7921 1523 1614 3920 670 439 247107 146800 29145 ? 323 28 751 1580 4249 891 080 296 195 150 300 167 176 525 364 411 232 170 132 158 233 413 379 321 296 595 1857 510 485000 2300 2000 8642 56081694 25635 1749 101356 140441 9962 2694 71 5819137 64723 16616 7 435 U 19 54015 1608 1156 556 828 1048 1705 4859 780 160 449621 2125 722 612 050 037 655 976 55149 ÇAPRAZKURLAR 1 ABD Doları 1 9350Avuslralya Doları 83247 Danımarka Kronu 1 6534 Isvıçre Frangı 104714 Isveç Kronu 124 84 Japon Yenı 15753 Kanada Ooları 89197 Norveç Kronu 3 7502 S Arabıslan Rıyalı Euro donusum oranları 394 27 81 743 5518 4114 "070151 85110 207 1641 380 3050 5600 3900 14 20 1391 409 694 1553 9169 7295 1049 12424 651 6411 1181 •63382 7251824 12187 91595 5059 50044 195922 257 86 30513 82 88 5500 2700 ?2?5 ? 184 42000 150000 9 700 16250 25500 17 55 4886 56856 100201 8087 Soksa SevglSaghk CamlsLo|ıstlkHI2 Transturk HoMıng 980 6753 53 1375 2900 243 574 4104 5542 4890 7299 1129 290 5 01 8628 739884 Turmeks 230 530 018 09 084 4443 52/ M 560 646 420 2537 7 91 2014118 54119 22423 1607 125215 3694 04 973 82 DlGEfi AcıbademSagHız 13250 096 113 5396 074 11235 ilngS 1 Kuveyt D 1 SDR 1 SDR BAŞINDA () IŞARETI OLAN Ş RKETLER 2001/09 DONEM BILANÇOLARINIAÇIKLAMADI Endekslenn oncekı ve bu haftakı cuma gunu kapanış değerlen baz alınmıştır 1 Euro 08919 ABD Doları 14325 ABD Doları 3 26?6 ABD Doları 12bb12 ABD Ooları 1 837 968 TL 1 9558J 40 3399 40 3399 166 38b 6 55957 0 787564 1936 27 2 20371 13 7603 200 482 5 94573 Alman Markı Belçıka Frangı Luksemburg Frangı Ispanyol Pezalası Fransız Frangı Irlanda Lırası Hollanda Florını Avusturya Şılmı Portekız Eskudosu Fın Markkası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog