Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

1 ARALIK 2001 CUMARTESİ CUMHURİYET + SAYFA HABERLER GÜNÜN ADAMI TURHAN SELÇUK 7 I I KARAKTCRStZLtK OLAN GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHAN ERİNÇ 0/ (?ENİM UAKlM LÎLOS,. Tek Sorun Kıbrıs mı? Avrupa Bırliği'nin kimı çevreler ıçin "dayanılmaz çekiciliği" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ödün verilmesi görüşünü bir kez daha gündeme getirdi. Bu kez gündemi belirleyen Türkiye Sanayici ve Işadamları Derneği (TÜSİAD) oldu. Avrupa Birliğı'ne gırmenin hayali ile Gümrük Birliği'ne büyük bir coşkuyla katılırken de aynı tutumları izlemiştik. Demek ki ders almamışız. Kıbrıs Adası'nın gerek bugünkü gerekse gelecekteki statüsü Türkiye için büyük önem taşıyor. Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aynı zamanda kımı konularda bir mihenk taşı olma özelliğine de sahıp. En azından uluslararası ilişkilerde, kimi çevrelerin ileri surdüğünün aksine dındaşlığın ve ırkdaşlığın en ufak bir katkısı olmadığını kanıtlıyor. Çünkü Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıyan ne bir Müslüman ülke var ne de bağımsızlıklarına kavuşan bir Türk cumhuriyeti. Oysa Kıbrıs, Türkiye ıçın hem ülke güvenliği hem de ciddi ve tutarlı devlet olmanın gerekleri açısından önem taşıyor. Eskiden Kıbrıs Adası ıçin "Sabit Uçak Gemisi" tanımı kullanılırdı. Teknolojinın gelişmesinden olsa gerek artık pek kullanılmaz oldu. Kullanılmaması bu özellıği kaybetmiş olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü uç tarafı sorunlu bölgelerle çevrilmiş olan Türkiye'nio en sorunsuz gözüken yanı, güneydekı Akdenız sınırları. Kendi özgür irademizle güneyimizi de sorunlu birdurumagetırmenın mantıklı birgerekçesini bulmak ve benimsemek mümkün değil. Çunkü, Kıbrıs'ın Güney kesimi ile Yunanistan'ın ilişkileri ve yine Yunanistan'ın kendi emellerini gerçekleştirmek ıçin Avrupa Birliği'ni açıkça kullanmakta oluşu geleceğe yönelik kimi kuşkuları da beraberınde getıriyor. Kıbrıs, Türkiye'nin Yunanistan'la olan sorunlarının oluşturduğu paketin bir parçası. Türkiye'nin Yunanistan'la olan ilişkileri, 1950 ile 1960 arasında Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisı arasındaki ilişkilere benziyor. O dönemde kimi günler gazetelere manşet olan "Bahar Havası" görüntüsüne aldanmanın sonuçlarından yıllar sonra yakınıyoruz. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlardan bugün yalnızca Kıbrıs konusu gündemde tutuluyor. 12 millik karasuları ve kıta sahanlığı sorunlarının varlığı neredeyse unutulmuş durumda. 1980'li yılların başında gazetelerde boy boy yayımlanan Ege Denızi haritalarını da anımsayan politikacı ve yazarımızın pek kalmadığı anlaşılıyor. Dağınık adalar yüzünden 12 millik karasuları uygulamasıyla Ege Denizi'nde uluslararası sular kalmayacağını, Türkiye'nin askeri ve sivil gemilerinin Yunanistan karasularını kullanmak zorunluluğunda kalacağını unutmuş gibiyiz. Kıbrıs'ı verırsek kurtulacağımızı sananlar büyük yanılgı ıçindeler. Peki eleştırilerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş niyesuçlanıyor? Kıbrıs politikasının Türkiye'nin genel politikasına uygun bir bıçimde yurütüldüğünü bılmeyen var mı? TÜSİAD açıklamasının daha onceden hazırlandığı, bu nedenle Denktaş'ın "masadan kaçtığı" iddiasının KKTC Cumhurbaşkanrnın, Rum liderineyapmışolduğu "yüzyüzegörüşme" çağrısı nedeniyle havada kaldığı da bir başka gerçek. Kıbrıs sorununu çözelim ama, diğer sorunları da ülke çıkarına çözme olasılığını elımizden kaçırmayalım. oerincC" cumhuriyet.com.tr. I GÛZLÜKLÜ SAMİ'NÎN HAÜKULÂDE KıVıRTMALARı BEN ÖNA 13 ı'K. U KLS1M TBKMILI BİRDEN <CıZ.ECEV( Efsane grubun gitaristi George Harrison 58 yaşında kanserden yaşammı yitirdi Beaües'ta ikinci kayıp Kültür Servisi Efsanevi Beatles grubunun gitaristi George Harrison, 58 yaşındakansere yenik düştü Sanatçının önceki gün Los Angeles'tayerel saatle 13.30'da öldiiğü açıklandı. Harrison'ın son dakikalannda yanında eşi Olivia Harrison ve oğlu Dhani'nin (24) bulunduğu bildirildi. George Harnson, bir süredir Staten Island Hastanesi'nde kanser tedavısı görüyordu. Grubun en genç elemanı olan Harrison, 1997 yılında gırtlak kanserine yakalanmış, ancak tedavi görcrek kurtulmuştu. Önceki yıl bir kişınin bıçaklı saldınsına uğrayan ve akcığennden yaralanan Harrison'a, bu yılın başında da akciğer kanseri ve beyın tümörü teşhisi konulmuştu. Bir süre önce ameliyat geçıren sanatçı, operasyonun ardından yoğun bakıma alınmıştı. Ölümüyle birlikte efsane gruptan gcriye Paul McCartney ve Ringo Slarr kaldı. John Lennon, 1980 yılında fanatik bir hayranı tarafından vurulmuştu. Beatles'ın sessiz üyesi Harrison, rock'n roll ve mistisizmi kanştırarak grubun şarkılarına önemli katkıda bulunmuştu. KÜLTÜR • SANAT Dört Ingiliz gencin kurduğu Beatles Yüzyılın pop grubu Kültür Servisi Liverpoollu dört gençten oluşan Beatles'ın bir araya gelmesi 1957'leredayanıyor. Paul McCartney ve John Lennon aynı grupta çalmaya başlar. 2 yıl sonra ise aralanna gitar tekniğine hayran kaldıklan 15 yaşındaki George Harrison katılır. Ringo Starr'ın da 1961 'de gelmesıyle efsanevi grup tamamlanır. Dört genç, kelıme oyunu yaparak Beat (ntm) ve Beetle (bokböceği) sözcüklennden türettikleri Beatles adını kullanır. Beatles'ın yükselişi, savaş sonrası ortaya çıkan ve tüketım toplumunun cafcafını reddeden gençliğin ortaya çıkışıyla çakışır. Beatles grubu, saçlannı uzatarak kendinı ıfade etme peşinde olan bu gençliğin bir kısmının sözcüsü ve simgesi de olur. Ekim 1962,Lovemedoadlı 45'likleri büyük ilgi görür. 1965 yılında radyolarda en çok çalınan parça bir Beatles klasiğı olan Yesterday olur. 1966'da Beatles'ın albümü Revolver tüm zamanlann en iyi rock albümü ılan edilir. 30 Ağustos 1966'da son konserlerini veren The Beatles, 10 Nisan 1970'te bir arada albüm yapmayacaklarını ilan eder. Grubun dağılmasından sonra Harrison'ın kariyen soloalbümlerle sürer. Albümlerden bazılan şunlar: 1968 VVondenvall, 1969 Electronic SoundAlbums,1973 Uving in the Metarial Worid, 1979 George Harrison, 1987 CloudNine,1992Livein Japan. Eşi Olivia Harrison ve gitan, George Harrison'ın yaşanunda önemli yer tutuyordu. Beatles'in gitaristi George Harrison'ın ailesi ve sevenleri duygulannı şu sözlerle dile getirdiler: AilesiBu dünyayı, Tann inancıyla, ölümden korkmadan huzur içinde yaşadığı gıbi terk etti. Biz yanındaydık. Paul McCartney Uzun zamandır hastaydı. O, son derece sevecen, cesur ve insanı değerleri yüksek biriydi. Onu yaşadığımız güzel anlarla anmayı tercih ederim. Eminim George da böyle ısterdı. Yoko Ono Tüm kalbimle George'un ailesinın yanındayım. George, seni tanımak çok büyük bir şanstı. Bob Geldof Harrison, John ve Paul kadar yetenekliydi. Solo albümü 'AU Things Must Pass' grup üyelerının şımdiye kadar çıkardıklannın en iyisiydi. ••• | O 212) 293 89 7S (3 HAT) üycrtrooyunevı 0212 251 6060 www.tiyatrooyunevi.com g ütd.0^ f >KARŞI istiklal Caddesi Elhamra Pasajı 258/203 Beyoğlu 0212 245 15 08 info@karti.com 1 KAPİTALİZM VE POPÜLER KÜLTÜR ALI AKAY 1 ARALIK 2 0 0 1 CUMARTESİ 1 4 : 0 0 N.V.GOGOL YUNLILN M a h i r G f l n s l r a y S M I N h rASARIMI f l a u ı l e L c o n IŞIK Y u k M İ A y m a ı OY1 IN< IIIAK Hahaıl Mllli, Ayı,a D4mg.n1, Alpcr DtvtUojjlu, l k e Eroftlu, Yavuz T o p o y a n , fcvren Vazıcı, Fllf O n g a n , All O z ı n e n , Mahir ( SOKAĞA BAKAN Blletlerylşede. PENCERE muhsin bilyap (akademlk dışi) re&lm atelye&i daimi sergiaı »arraf all »ok no 27 modfi MURAT GULERCIN Tuval Üzerine Yağlıboya Sergisi NEVİN ÇOKAY RETROSPEKTİF SERGİ 9 Kasım 9 Aralık 2001 Toplatma kararı kaldırıldı Rezervasyon: 0212 254 96 96 Tarl«b»»ı Bulvarı No 120122, Beyoğlu İSM 2. KAT 1 ARALIK SAAT 19:00 115 Arahk 2001 Avcılar Barış Manço Kıılt vg Sanat Merk www.muralgulercin.com Bedri Baykam'm 'Kemik'i özgür Haber Merkezi Ressamyazar Bedri Baykanı'ın 2000 yılının Aralık ayında yayımlanan, ancak Basjbakanlık Küçükleri MuzurNeşriyattan Koruma Kurulu'nungirişimi ve talebi üzerine 13 Nisan 2001 tarihinde hakkındatoplama kararı çıkarılan a Kemik"isım lıkıtabıiçınlstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesı beraat kararı verdi. Baykam'ın, "Halkın ar ve haya duygulannı inciten vıya cinsi arzulan tahrikvvistisınaredernitelikte kitap yazmak" suçundan 2 ile 10 mılyon lira arasında para cezasına çarptırılması ıstemiyle yargılandığı davada, Cumhuriyet Savcısı Alpdoğan Gültekin, kitabın suç oluşturmadığını belirterek toplatma karannın kaldınlmasını istedı. Hâkim Sevim Efendiler de Baykam'ın beraatına ve toplatma karannın kaldırılmasınakarar verdi. Duruşma sonrası basın mensuplannın sorulannı cevaplandıran Baykam, mahkemenin yerinde bir karar verdiğinı belirterek "Inanın karar yazdınlırken gö/Jerim yaşanta. Çocuğuna tekrar kavuşmuş bir baba gibi hissediyorum kendimL." dedı. GEMAb R E S İ I ^ VII. ULUSLARARASICRR PİYANOFESTİVALJ (16/12/2001) İ8TANBUL BOVOKŞEHİR BELEDİYEBİ KDNSER SAbONU^ A R A L I K 2 O O 1 .„...., YAŞARIM, Y A P A R IM , .,...«. T Ü K E T İ R İ M ANTİK SANAT OALBRİSİ Cumhurlyat Cad. Nlspat Sk. No: 4 Elmadağ / TAKSİM Tıl.: 0212.224 74 31/TelFax.: 0212.224 7417 KADIFE SOKAK NO U KADIKOv I S T A N D U L T »90 216 <«» 17 H I »90 216 346 55 46 W www kargabttr r o m r kargaOkargabar com 5/12Çarşamb« 19.30 NuriABAÇ NaileAKINCI Hüseyin BİLİŞİK Ruzin GERÇIN YılmazMERZİFONLU FikretOTYAM Mehmet PESEN 24 KASIM 14 ARALIK 2001 GALERİ ÇERÇEVE Resminize Duvarınıza Mobilyanıza uygun çerçeve • • • • • • • Uzman seçim Hızlı üretim Zamanında teslim lleri teknoloji Kaliteli malzeme Tıtiz ışçılık Adrese teslim yer alan ilkve tek TIYATRO ISTANBUL GENCAY GÜRÜN Galrnma Parar 14 00 I» 00 âtğer günlrr 11 00 19 00 arası açtktır Kı/ıllnmk, Kuslıyr Sok. No 47 KjJıkjy/bT Tfl ITOl«4lİ3S06 Hax (0216)418)807 Tüdo^ı ve Yoneten GENCAY GÜRÜN MC NIIGON GÜUAN ARSENGURZAP,NURSEÜİDİZ, 1 • ^ Â İNCİTURKAY.IİRAJEBAÎAIIAN, fAHNAZÇAKIRALP, »»nlN ARSIAN, YUNUS GUNER 29 Kasım 2 Arahk arası 0212.2164070 PHOFILO ALiŞVERIŞ MERKEZlHECİDİYEKOY PERŞEMBECUMA: SAAI2100 / CUMARTESİ: 15 002100 PUAR:15001830 harmony sanat resim sergisi 01 aralık 28 aralık cansen ercan Ulııslararası DECOR dergisinde Türkiye Çerçeve Atölyesi Galıpdede Cd. Tımarcı! No.5/5 Tünel / Beyoğlu | Tal:0212.251 26 51| Fax:0212.252 45 emaıl maıl@saber com tr. Sessiz Ölüm, Bursa'da yasaklandı • Kültür Servisi Avrupa ve Amerika cezaevlerinde uygulanan "tecrit cezaevl" sistemini anlatan "Scssiz Ölüm" adlı belgesel filmin 27 Kasım 2001 tarihinde Bursa Teyyare Kültür Merkezi'ndeki gösterimi polis tarafından engellendı. Yönetmenı Hüseyin Karal>ey'in de katıldığı göstenm, fılmın başlamasına 15 dakika kala polis tarafından luçbır gerekce gösterilmeden engellendi. Karabey yaptığı açıklamada, "Düşüncc vc ifade özgüriügüme karşı yapüan bu uygulanıayı kınıyorum" dedı. galerisi llanlarınız Içln (0212)293 89 78 perarekbm@perareklam.com.tr perareklam@superon!ine com www perareklam com tr www.sınemafilm com E F E S l'ilson 'in kültür ve sanata katkıları aıtarak sürecek. IcodiyeCd No 70 KuıguncukIST. (0216) 333 21 67333 89 22 www h o r m o n y g a l e r i com Galerımız P tosı harıç liergun 11 0019 00 loollen araıı açıktır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog