Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

1 ARALIK 2001 CUMARTESİ CUMHURİYET + SAYFA HABERLER Çevreci okula ödül İstanbul Haber Merkezi TED tstanbul Koleji Vakfı özcl llköğretim Okulu, EcoSchools Projesi kapsamındaki "Çöp Atıklan ve Geri Dönüşümü" çalışmalanna katkılanndan dolayı " Yeşil Bayrak" ödülü kazandı. üün okulda düzenlenen ödül töreninde Beykoz Beledıye Başkanı Alaadduı Köseler, projede görevli öğrencılere sertifikalannı verdi. En çok kâğıt toplayan sınıflann temsilcilerine de ödüllerinı TED İstanbul Vakfı Genel Müdürü Feridun Alpay dağıtü. SÖZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Çıldırdık mı?.. Tarkan, Hazır Kart reklamında • tstanbul Habcr Scrvisi Turkcell, faturasız hattı Hazır Kart'ın rcklam kampanyası için, ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu ile işbirligine gitti. Turkcell Plaza'da gerçekleştirilen toplantıda yeni rcklam filminin gösterimi yapıldı. Kapadokya'da geçen ilk reklam kampanyasının devamının, Hazır Kart ve Turkcell abonelerinin 2277'ye kısa mesaj olarak gönderecekleri senaryo önenleri arasından, Tarkan'ın da içinde yer aldığı jüri tarafından belirleneceği açıklandı. RUSYA'DA, SERBEST PİYASA EKONOMİSİ... Insan haklam semlneri • tstanbul Haber Servisi IsUınbul Valiliği Insan Haklan tl Kurulu tarafından düzenlenen Insan Hakları Formatör öğretmenlcrini Yetiştirme Semineri dün Kabataş Lisesi'nde düzenlenen forumla sona erdi. Foruma katılan Prof. Dr. Türkan Saylan ve Prof. Dr. lbrahim Kaboglu, seminere katılan 65 lise öğrertneninin sorulannı yanıtladılar. Sohbet toplanhsı havasında geçen forum sırasında öğretmenler, insan haklan tarihçesi, seçimler, geleneklergörenekler, sosyal ilişkiler gibi konularda ayduılatıldılar. Esnaf, alışveriş merkezlerindeki kampanyalann sahte olduğunu ileri sürdü Parası olana indirim Yüzde 50 Ulkece son günlerde yaşadıklarımızı düşündüğüm zaman inanın çok içtenlıkle "Çıldırdık mı biz" sorusu aklıma geliyor. Fakat bıraz daha duşündüğüm zaman "Acabasıyok" dıyorum, "Biz milletçe çıldırmışız". Zira öyle şeyleryaşıyoruz ki normal koşullar altında bunların asla yaşanmaması gerekir. örneğın başımızda çok ciddi savaş rüzgârları esiyor, kimsenin umurunda değıl. ABD, Birleşmiş Milletler denetcılerıne izın vermedıği için her an Irak'a saldıracak gibi görünüyor. Ve aynı bataklığa, bizi de sürüklemek istiyor. Biz de hrçbır tepkı yok. Daha önceleri gerekçe olarak Saddam'ın ve Irak'ın "terörist" olduğu yalanının ardınasığınılmak isteniyordu. Baktılar ispat edilebilir bir yanı yok şimdi de "denetime kapalı" gerekçesini gündeme getırdiler. Acaba ABD, kendinı denetletır mi? Bu arada ciddi olduğunu düşünduğüm birtelevizyon programında, "Kuzey Irak'ıalalımmı, almayalımmı" gıbısınden halkoylamalarıyapılmazmı?.. Çıldırdığımıza iyıden ıvıye inandım. Benzer bir şeyı bir komşumuz bıze yapsa, acaba ne gıbı duyguların etkisınde kalırız. örneğin, Ermenistan televizyonu, "Kars ve Ardahan'ı alalım mı almayalım mı" dıye bir anket yapsa ve ankete katılanlann yüzde 70'i "alalım" dese, ne gibi bir tepkimiz olur? Çıldırdık mı biz? • •* Kıbrıs konusunda, gitgide köşeye sıkışmaya başladık. Zaten eğer 11 Eylül saldırısı olmasa, aynı şeylerüçayönceyaşanacaktı. Kimileri, "Banşhavarisi" kesildi. örneğın TUSİAD Başkanı Sayın Özilhan, bir duğmeye bastı, hepimiz birbirımize girdik. öyle bir hava estiriliyor kı Kıbrıs'ta cıddı ödünler verılmesıne karşı çıkanlar, neredeyse savaş suçlusu ılan edılecek. Geçmişten hiç mi ders almayacağız? Kıbrıs olayının nasıl çıktığı, nasıl gelıştığı, adaya hangı koşullar altında çıkmak zorunda kaldığımız, Kuzey Kıbrıs Turk Cumhurıyetı'nın nasıl ve neden kurulduğu vs. vs., ne çabuk unutuldu? Hafızamız mı çok zayıf, yoksa çıldırdık mı?.. Medyamız, bazı şeyleri görmezden gelme "illetinden" kurtulamadı. örneğin GrupYorum'un "Feda" adlı albümu ıçın toplatma kararı alınmış. Kararın gerekçesini bilemiyorum, ama sanıyorum "genel düzen" vb. gıbı bir gerekçe ılerı surerler. Demokratık bırdüzende, "türkülerden" korkulur mu?Türküler yasaklanabilır mi? "Feda"yı haftalardır dinliyorum. Grup Yorum'un diğer kasetleri gibi hem güzel müzık yapıyorlar hem de heyecan verıyorlar. Zaten ilk dinleyişimde, gözyaşlarımı da tutamamıştım. Aslında bu duyguları paylaşırsınız ya da paylaşmazsınız. Fakat yasaklamak nereden çıktı? Eğer türküler duzen için tehdıt oluşturuyorsa, bu tehdıdi engellemenın başka yolları olsa gerek. Atatürk Türkiyesi'nde, "Hızır Paşalar dönemini mi yaşayacağız? Çıldırdık mı biz? Kabine üyesi bir milletvekili, bir başka bakanı (dolaylı da olsa) vatan haınliği ile suçluyor. Sayın bakan bu ithamı lade ediyor. Ve aynı kabınede görev yapmaya devam ediyorlar. Daha sonra bir başka bağlamda ınceleyeceğım, ama ekonominin dizginlerini aylardan beri elinde tutan bir başka bakan, hata yaptığını itiraf ediyor ve Türkiye'ye geldığinde, durumu ölçemediğini dile getiriyor. Ve hıçbır şey olmamış gibi görevine devam ediyor. Böyle şey olur mu?.. Biz mutlaka çıldırdık... ••• • Mahmutpaşa esnafı, kampanyalann sezon başında planlandığını belirterek indirim yapılmasına karşın fiyatların normalin çok üstündc olduğunu savundu. Kampanya sürüyor Şişli Belediyesi'nin başlattığı kampanyalar rüm yurtta devam ediyor. Profilo Alışveriş Merkezi'nde mağazalar yüzde 50'lere varan indirimlerle tükoticiyle buluşacak. Migros bünyesinde bulunan mağazalaVın katılınııyla müşterilerine indirimli alışveriş fırsatı sunacak. Adcssa, Atalar, Bata, Dünya Gençlik Merkezi, Park Bravo gibi mağazalann indirimleri yüzde 50'leri bulacak. Rus tankeri karaya oturdu • tstanbul Haber Servisi Rusya'nın Novorossisk Limanı'ndan yüklediği 52 bin 920 on ham petrolü Italya'ya götüren 37 bin 916 »rostonluk, 242 metre boyundaki Rus baynklı "Marshall Vasilevsky" adlı tanker, Yeşiköy açıklannda karaya oturdu. Kendi imkâılanyla kurtulmayı başaramayan tanker, kurtaılmak için yetkililerden yardım talep etti. Yetkliler, "Kurtarma Yardım Sözleşmesi"nin imza'anmasının ardından, tankerin bugün kurfenlabıleceğını belirttıler. Yeıel medya projesi • lianbul Haber Servisi Türkıye Gazdeciler Cemiyeti (TGC) ve Konrad Adetauer Vakfı'nın (KAV) düzenlediği Yerel Medja Projesi Meslek tçi Eğitim Semineri Yıl SMIU Değerlendirme Toplantısı sona erdi. Toplantıda konuşan TGC Başkanı Orhan Erinç Türk basınırun karamsar olma lüksüne sahipolmadığını belirterek "Bu toplantıyı da Türk basınını nasıl daha iyi bir duruma getirebileceğimizi bulmak için düzenledik" dedi. Çeşitli illerden toplantıya katılan Gazeteciler Cemiyeti üyeleri de frekans tahsisleri sorununun bir an önce çözüme kavuşturulmasıru isteyerek san basın kartı verilmesi sırasında cemiyetlerin de görüşünün alınmasının önemine dikkat çektiler. İstanbul Haber Servisi Mahmutpaşa esnafı, Akmerkez ve Carousel gibi lüks alışveriş merkezlerinin indirim kampanyalannın sahte olduğunu öne sürdü. Bölgedeki esnaf, kampanyalann sezon başında planlandığını belirtererek indirim yapılmasına karşın fiyatlann normalin çok üstünde olduğunu savundu. Yapılan kampanyalardan etkilenmediklenru ifade eden esnaf "Mahmutpaşa'nın müşterisi farkhdır. Biz yd Dargelirli yurttaşlann kendilerinden alışveriş yaptığını söyleyen Mahmutpaşa esnan lantrdargelirtiyurttaşahiz indirim kampanyalanna gerek olmadığını savundu. (Fotoğraf: I ll!vAL K.ÖSÜ) met ediyoruz. Vakko'dan nomik krizden yüzde 40 etkilenlemleriyle yurttaşlann kulağına alışveriş yapan bize gelmez"diye U müşteri son zamanlarda sokak diğini anlatan esnaf, gerçek soruhitap cdiyorlar ekoııonıilerine dearalanndaki safıcılar nedeniyle konuştu. nun yurttaşlann alım gücünün ğJTdıye konuştu. 17 yıldır Mahmutpaşa'da esdağıidı." iyice zayiflamış olmasuıdan kayMahmutpaşa çahşanlan, İstannaf! ık yapan Birgül Cökscn söz 'tndirimler sahte' naklandığını vurguladı. bul Tıcaret Odası'nuı insanlara konusu kampanyalann nıedyaya Mahmutpaşa'nın en eski dük66 yıldır Mahmutpaşa da çalışkalitelı ürün sunulmasıyla ilgili lanse edilmesi nedeniyle yoğun ilkânlarından olan Roze Moda tığını ifade eden Osman Anç, ınaçıklamalarına da "Biz yıllardır gı gördüğünü belirterek yurttaşsanlann cebinde alışveriş yapacak Evi'nın sahibı Kerim Zade jşe dar geürli insanlar için ürün halann da 'gerçek indirim varanlayışı' ile kandınldığına dikkat çek kampanyalann yurttaşlann düşüzntyoruz, Ekonomik kriz nedeniy paraıun olmadığını ifade ederek nülmesıyle yapılmadığını, yapıti. Göksen, şöyle konuştu: le alım gücü iyice zayıflayan yurt "Kri/Je birükteortadüzeydeki esnaf yok oldu. Piyasada güçlü olan lan indirimlerin sahte olduğunu taşlar alışveriş yapamıyor. Daha "Bilinçli nıüşteriler kandınlkaklı. 1 uristlerie alışveriş yapıldısöyledı. Zade "İndirim yaasını ucu/ kunıaşlarla mal üretiyoruz. maz. Buralarda böyle bir kamğı için bu ekonomik bunahmdan görüp mağazaya girdiğin zaınan panya olmasuıa gerek yok çünkü Kaliteyi ucuza sunnıaya çahşıyoMahmutpaşa çok fazla yıpranbiz zaten ürünlerimizi en düşük fi indirimin ulmadığını görüyorsun. ruz"dedL madı" diye konuştu. yada veriyoruz. Mahmutpaşa'daYüzde 50'Hlere varan indirim s Mahmutpaşa tıcaretinin eko ••• Urfa valiliği soruşturma başlattı GAP tünelini su için deldiler ŞANLIURFAŞanlıurfa tünellerinden birinin, sondaj vurularak delindıği ortaya çıktı. DSİ yetkilileri, olayı hasarı gidererek geçiştirmeye çalışırken Şanlıurfa Valisı Muzafier Dilek skandalla ilgili soruşrurmaya başlattı. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan ve her bin 26.4 kilometreden oluşan Urfa tünellerinden Tl'de 1995 yıhııdan itibarcn su bırakılmaya başlandı. T2'deki çalışmalar ise son aşamaya geldı. Giriş güvenliği jandarma, "çıkış ağzT ise DSt sorumluluğunda bulunan vc yerin 100 metre altından geçen T1 tünelinde bir süre önce bir delığe ra^tlandı. Tünellerin bağlı bulunduğu DSt 16. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, delığı kapatırken sorumlularla ilgili herhangi bir araştırma yapmaya gerek duymadı. Ancak daha sonra olaydan haberdar olan Şanlıurfa Valisi Muzaffer Dilek, konunun üzerine giderek soruşturma başlattı. Devam eden soruşturma kapsamında, tünelin bilinçli olarak delındiği ve su almak amacıyla sondaj vurulduğu tespit edildi. YAPI KREDİ KÜLTÜR MERKEZİ'NDE 4Aralık200l, 18.30 Salı Toplantıları Yaşamöyküm: bu hafta 8Aralık200l, 14.00 Fransa'da yayıncılık, Fransa'da yeni akımlar Prof. Dr. Semavi Eyice Yöneten: Saadet Baykal Sermet Çıfter Araştımnd Kutuphanesı Sergi Salonu Manuel Carcassone (Fransızca'dan simültane çevirı yapılacaktır) Seımet Çıfter Arajtırma Kütüphanesı Sergı Salonu Ankara Uluslararası Filın Festivali'nin sanatçı konuklannı taşıyan "Sinema IVenT dün Ankara'ya ulaştı. Sanatçılan görmek isteyen yurttaşlar, yaklaşık 1 saat önccsinden Ankara CarTnı doldurdu. (Ftoğraf: KİİRIİM GEZER) Prof. Dr. Ahmet Altan: Sergiler 16 Kasım 14 Aralık 2001 ; Sermet Çifter Arajtırma Kütüphanesı Sergi Salonu Ödül, 'Diojen'in Karısı'na ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 13. Ankara Uluslararası Fılm Festivali'nin kısa film, belgesel, film öyküsü vc afiş yanşmasının sonuçları bellı oldu. Ulusal Kısa Film Seçiciler Kurulu, Kurmaca dalında Ozan Açıktan ve Bener Bozkurt'un "Diojen'in Kansı" adlı yapıtını ödüle değer buldu. Deneyscl dalında M. Cenı Yardımcı'nın "Esperanto" adlı yapıtı, Canlandırma Dalı'nda ıse Sena Parlakulaş'ın " Müebbeti M uhabbet" adlı yapıtı ödül aldı. Seçiciler Kurulu ayrıca, Selinı Evci'nın "Sen ya da HayaluT, Z. Sıına Dölek'ın "Büyük Adam Küçük Adam", Funda Akbulut'un " İnsan Evini Sırhnda Taşımaz ki", Onur Erdem ile Esin Büyükyıldınm'ın "Zamanın üç HalT, Ayçe Kartal'ın "Maybe" ve TanyelMutlu ile Dilek Kaya MuÜu'nun "Çün1 kü Kedi Gizemlidir' adlı yapıtlarını övgüye değer buldu. Ulusal Belgesel Film Yanşması'nda, Özgür Ank ve Özgür Polat'ın "Suyla Yiten" adlı yapıtı birincılığe, Hüseyin Karabey'ın "SesSİzÖlüm adlı yapıtı ikinciliğe, Sema Sander' in "Mevlana ve Sema" adlı yapıtı ıse üçüncülüğe değer bulundu. Seçiciler Kurulu Özel Ödülü ise Sezgin Türk'ün "Cebimde Çok KUçük Euna Var" adlı yapıtına verildi. Jüri, MehmetÇam'ın "FotoHasan Behçet", Sehm Evci'nin "Duvann Arkası", Mchmet Hakycmez'in "TabelaŞovadlı yapıtlannı övgüye değer buldu. Film öyküsü jürisi, "Bcyaz Mcnekşc" adlı yapıtıyla Ayşe Argun'u ve Afış Yanşması'nda ıse Burak Yarar'ı ile mansiyon ödüllendirildi. Doğal ürünlere talep artıyor çeşitli hastalıkların oluşumunda doğal, organik olmayan üriinlenn etkili olduğunu anımsattı. Ahmet Altan, "Yurttaşlar elden geldigince doğal ürünleri tüketmeyc çalışmalıdır" dedi. Doğal ve yöresel ürünler, MısırÇarşısı, Zeyrek Kadınlar Pazarı gibi yerlerden sonra KadıköyBağdatCaddesi'nde yeni açılan "BONMarT gibi alışveriş merkezlerinde de satılmaya başlandı. I0IDERGİ: "Dünden Bugüne Türkiye'nin Dergileri" 9 Kasım 29 Aralık 2001 ; Kazım faşkent Sanat Galensı Su Resimleri: Süleyman Seyyid'den Günümüze TUrk Resminde Suluboya 3 Ekim 28 Aralık 2001 ; Vedat Nedım Tör Muzesı Alâeddin'in Lambası: Anadolu'da Selçuklu Çağı Sanatı ve Alâeddin Keykubâd YAPI "•» KREDİ KUITUR SANAT YAYINCILIK Istiklal Caddesi. No:285/287, Beyoglu, T e l : (212) 252 47 00 www yapıkredıyayınlari com • ykkulturtgtykykultur com tr • www.estore com tr/bulvar/yky İstanbul Haber Servisi Tünı dünyada, özellıkle büyük kentlerde tüketılen hormonlu gıdaların uzun vadede hastalıkların ortaya çıkmasında etkili olduğu yönündekı görüşler, doğal ve organik ürünlere talebı arttırıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültcsi Hastanesı Metobolizma ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Altan, kalp, şeker ve hatta kansere dek varan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog