Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA 12 CUMHURİYET 1 ARALIK 2001 CUMARTESİ EKONOMI 30 KASIM Öncekı Kapanış Hız BORSA En DOşük 3001 Işlem Hacmı 67 561 595 006 10 393 279 370 J8 817 J262 4 207 500 En Yüksek Kapanı: Değışım Hıase Adı ACIIMÜBIII Sağ Ağrrhklı Ort Fıy. 12 734 7 272 4 134 12 000 11 750 12 750 12/50 Adana Çımento (A) 7 JOO 7 100 7 400 7 400 Addna Çlmento B) 41oO 3 700 4 2JO 4 250 900 Adana Çımentu (C) 900 940 930 Ariel Kalemcılık 5 JOO 5200 5 400 6 400 Atyon Çlıneıllo 126 000 122 500 127 500 127 500 Ak Enerjı 38 000 17 500 40 500 40 01)0 Ak Yatınm Onaklı<)ı 1 OjO 1 175 1050 ı i's Akjl Tekstll 17 500 17 750 18 500 18500 Akbank 3 400 3 700 3 500 3 650 Akcansa Çlm San 8 600 8 500 B900 8 900 14 750 Akın Tekstll 15 000 11 JÜO 15 600 Aksa 18 750 18 750 20 000 19 750 Akslgorta 9 400 9 300 9 800 9800 Aksu Ener|l 9 000 8 900 9 300 9 300 Aksu Iplık Dokuma 3 500 3 600 3 700 1700 Aktış Fleklrlk 150000 Aktıl Fınans Fak 870 900 910 900 Alarko Carner 49 000 52 500 49 500 61000 Alarko G M Y O 14 750 14 500 15 600 15 250 Alarko Hold ng 23 000 7? 500 23 750 23 750 Alratel Teletaş 12 760 12 250 13 500 13 500 Alf ı Mnrıkul Degerler 2 425 2 42o 2 575 2 575 Alkım Alkall Kını Sa 6800 6 700 7 000 6900 Alkım Kagıt 1450 1550 1560 1450 Altt,mallf Bank 540 640 010 590 1275 1 260 Altemdlıf YO 1 J50 1 J25 Altınyaâ Komhınalan 1976 1900 1850 1975 Allınyılıiı/ 7 600 7100 8 000 8000 Anadolu Cam 1700 1860 1 750 1860 Anadoiu Efes Bıracıl J7 000 30 500 32 000 31000 4150 4 300 4 600 Anadolu Gıdd 4 560 Anadolu Hayat Sıgort 2 900 3 050 2 900 1050 Amdnlıı Isuzu 6400 6 000 5 900 6 400 Anadolu Stgorta 1 650 1625 1750 1 /50 Ant Tekstll 920 850 860 9?0 Aıy lık 11000 11 760 U 000 12 000 8 000 Aıeııa üılgısayar 8 000 8 500 8 500 Arian Tekstll 3 000 3900 3 750 3 700 Ajelbjn 18000 18000 19250 19 250 2 950 AldYO 3250 3300 3 300 Atiantıs YO 880 860 900 880 Atldb Yatınm 1 700 1650 1800 1775 Avrasya Y 0 13 600 13 750 15 750 15 750 Ayen Enerjl 14 jOO 15 250 14 250 15 250 Ayga/ ??250 21750 21500 23 000 Barjfaş 19500 20260 19 760 20 260 Bnk Ambalaı 5 4ÜO 5 400 5 900 6 800 Bdnvıt 6300 6100 6 5O0 t>500 Batı Çımento 6100 5 900 5 800 6100 BjtıSökfl Çımento 2 950 2 860 J100 3 050 Bayrdklı Boya 910 890 940 910 Beko Elektronık 4 550 4 950 4 950 4 550 Berddn Tokstll 1325 1400 1325 1375 Bolu Çıııteııto S25O 2 275 2 350 ii% Borava Yapı rndustri 4 500 4 350 4 250 4 500 Borusan Yatmm 3 700 3650 JboO 3 850 Borusan 8 800 8/00 8600 8500 Bo9rtı Fren Sıstemleri 260 0001 230 0001 280 000 1 280 000 Bossa Tic San 4 760 4 200 4 560 4jO0 Bnsa 28 000 28 000 29 500 71000 BSH Profllo 11 000 10 750 11500 11600 Bumonng YO 1 0S0 1050 1075 1075 liıırcelık 6 JOO 6 700 6 700 6100 Bursa Çımento 28 000 28 000 28 000 28000 Ceylan Giyım 37 500 37 000 JfljOO 38 500 Commercıal Unıon Sg 22 250 22 250 2? 500 22 600 Çarsı 3 000 2900 3 200 3 200 ÇBS Buya 870 870 920 920 ÇBS Pnntaş Baskı 1575 1700 1 700 1575 Çdebı Hdva Sprvlsl 27 000 28 500 26 500 28 600 3250 3 200 3 500 Çelık Halal J6O0 ÇEMTAS Çelık Maklne J J 5 0 3550 3 550 3300 çımbeton 6100 6 200 j500 5 400 30000 30000 30 600 çımentaş 30 000 Çım'vı 13 750 11750 13 250 13 2^0 Ddrdaıtul 610 590 650 640 Demır Yatınm Ort 1625 1750 1700 1 7?5 Demlsaş Dftkıim 5 500 5 400 6 700 5 700 Donı/lı Cdiıı 6 800 6 700 7 JOO 7 300 Dentaş 2 700 2550 2 550 2 700 Deılmod 2 100 2 100 21/j 2 150 1300 1400 Ueva Holdlng 1300 1 400 Dışbank 940 920 1030 1 010 Dlhş Doflan 11250 11000 10 750 11500 Dogan Burda Rızzoll 2 100 1875 1900 ? 100 Douin Holdlng 1750 1725 1925 1B?5 Dogaıı Yayın Holdlng 1 750 1 725 1925 1925 Doklaş 2 275 ?400 2 400 2 300 Ecznrıbaşı llaç 6900 6900 7600 7 700 21250 J1000 Eczauba&ı Yapı 23 600 2J500 1550 1776 Erzacıbaşı Yal Ort 1650 1 775 Eczdtlbaş Yatınm 3 550 3 550 3 300 J250 Eles Sıruı Ydl Hold 2 850 2 800 3160 ) 100 Ege Endustrl 6000 (JOOO 5500 5500 Ege fiubrn 3 860 3 750 3 700 3 950 Ege Pldî.1* 1500 1450 1500 1 5*!J Ege Profıl Tic 4 450 4 300 4160 4 450 Ege Seramlk 1225 1200 1 175 1250 Egeseı Giylm 460 EfiSUşTıcaret 460 Egs Fınıııt.al Kiralam bbO t&>&MYO 460 Fgs Holdınq 2b0 Ernok Flnklronlk 4 800 4S0U j?00 5100 Eınek Sıgorta 460 Emlnış Ambalaj 5 060 4 950 4 800 5 060 Eııkd 112 500 110 000 11/500 117 500 Ercıyes Boru Sanayı 13 500 13 500 14 000 14 500 Ereğlı Demlr Çelık 16 500 16 500 15 250 16500 Ersu Meyvo vo Gıd Sa 4 860 4 760 6 050 5 060 1350 Escort Computer 1375 1475 1460 Esem Spor Malzem 2 400 '37S 2J75 2 300 1675 1675 Evren YO 1800 1775 F M Izmıt Plston 82 000 84 000 84 000 83 000 Farto Finans 520 Favorl Dmlenme Yerl 1000 9B0 1 CKJÖ 1060 Epnlş Alıımınyum 8300 8 700 8 700 8500 Fııidiu Fııuri'îtil K 1275 1 IJU 127J Fınans Y O 850 870 850 B70 1 100 Flnanöbank 1 100 1175 1 160 ford Otosan 11 ?50 12 250 12 250 11 2W Erıgo Pak Oıda Mad 3000 2900 3 060 3 050 Gafdntı Bankirı 1900 1900 2 100 2100 Garantı Yat Ort 4 700 4 500 4 400 4/00 fiodlk YO 2600 2 700 2 600 2 700 1575 üedız Iplık 1500 1525 Gontaş 6JO0 6 000 5 900 5 600 Glrnd 3 050 3 100 1000 J200 Global Menkul Deg 1600 1725 1 725 1625 Global Yatmm 1650 1750 1725 1600 GulddV Kuyumculuk 2 425 2 450 2 575 l o75 Oood Year 0 900 7 200 7100 6 900 Göltaş Çlmento 9 500 9 200 9 700 9 700 1900 1875 20'S 2 025 GSU Holdıng Gtıbre Fabrikalan 9 600 9200 9100 10100 Guneş Slgortn 1500 1450 1550 1550 1 laznedar Tuğla 2 900 1200 2 900 3 200 Hoktaş 1625 1650 1750 1750 Huıııyöt Gdzcloı lllk 3 200 2 750 3 500 JJOO Iş Yalıı m Oıtaklıgı 970 970 1040 1030 Kıkl ır Ambalaı 2 400 2 676 2 350 2650 1650 3 450 1700 Idaş 3 500 Ihlas Ev Aletlerı 1000 Ihlas Flnans hlasGMYO I I76 1 175 1250 1 ("oü Ihlas Holdıng i ''00 Iktlsat Fınans 640 ntema 8 000 8000 8 400 8 300 Ş Gayrımenkui YO 1 125 1 150 1225 1225 ş Bankası (A) 21 460 000 } Bankısı A 76 000 000 720 000 720 000 750 000 ş Bankası (B 750 OOO ş Bankası (C) 6100 6100 6 600 6600 IşGonelFinKlr 1325 1360 1 4?5 142J Irmlr Demır ^ellk 1 100 1 076 1040 1025 Izonm 4 250 4 250 4 450 4 450 Kapldmır 4 850 4 850 5 200 5 200 Kardemır (A) 790 780 840 840 Kardemır IBJ 690 690 750 740 Kardenııı (D) 700 690 750 750 Karsan Otomotıv 17 260 16 750 17 750 17 500 Kanu Tnk'üıl 4 800 4 750 5 250 4900 Kartonsan 47 500 47 500 49 000 48 600 Kav Dan Paz Tic 3000 2 950 3150 1150 2160 Kelebek Mobllya 2175 2 450 2 426 17 760 Kent Gıda 17 000 16 750 17 750 1975 Korovıtaş Gıda San 2000 2 075 2 025 7 70O KİPA KIIIB Pazarlama 7 700 8100 8000 Kllmasan A Ş 6 200 6100 6 400 6 300 Koç Holdlng 30 500 30 000 J3J00 33 500 6 500 6 300 6 600 Konlrut Gıua 6 600 Konıteks 2 500 2 500 2 625 2 550 Konya Çımento 5 800 6 700 b100 B 100 5 800 Kordsd 5900 6 200 6100 Krlstal Kola 8100 8 300 7800 S'OO KÜtahyd Puıaelen 6100 6200 6bOO 6 600 ünk Bılgısayar 11000 POOf) 11250 12 '50 Llo Yağ San ve Tic 8100 6 000 6400 6 400 16 250 Logo Yazılırn 16 250 17 000 17 000 Luks Kadıle 2650 7 750 2 700 2600 Mflrriln Plmento 7 700 7 500 8100 8100 Marot 6 000 6000 6 400 6 400 Marmarıs Altınyunus 4 400 4 550 MOO 4 550 Marmnri'î Mirtı Otel 1 27j 1275 1426 1425 Maibhdll Boya vernık •"1000 28500 30000 29500 Mazhar Zorlu Holdıng 1475 1475 1575 1550 Medya Holdıng 6 900 Mendmus Tekstll 1725 1725 1860 1 Ö50 Mensa Mensucat 1250 1350 1150 1250 Merko Gıda 1375 1376 15?5 1600 1125 1200 Metenıtekb Tekb A Ş 1350 1160 Mıgros 107 600 10/500 115 000 115000 MİyotGlzetecllık 1700 1650 1875 1800 Mllpa 1075 1050 1 176 1 150 Mustafa Yılmaz YO 530 560 590 580 Mutlıı Ak. 6 800 6500 7 200 6 700 Nergıs Holdıng 3 700 Npt Hnlrlıng 600 800 890 870 110 910 980 Net Tunzm 900 Netaş 41000 43 500 41500 41000 Nlğde Çlmento 1P500 11500 1J750 13 760 11000 10750 Nun Çımento 11500 11600 NurolGMYO 2 200 2175 2 350 2 350 Okan Tnkitll 960 960 1060 1040 (1800 7 300 Olmuksa 7100 8800 Osmanlı GayMen YO «0 800 800 730 11260 11250 OtokatOlobusKnrA 11 750 11 /60 Oz Eınans Eactorlng 960 1000 980 1000 Park Elektnk 7 400 7 300 7 700 7 600 2 760 ? 700 Paısdiı 2 850 '800 PastaVılla 7 000 7 600 7 500 /ooo Prmgıınl Oıda 8 700 8 800 8 900 8 900 6 800 Petkım 6 900 7 400 7 400 Petrol Oflsl 53 000 52 000 57 000 67 000 Pınar Enl Et vo Un 1200 1 175 1250 1250 2 350 2 360 2 476 ?475 Pınat ou Pınar Sııt 2 800 2 700 2 900 2000 Plrıub ?750 2 6S0 2 800 2/50 Pırelh Kablo 15jOO 15 500 16000 16 000 Polylen 540 500 Rant Lödbiııg 510 540 540 2 300 Flay bıouda 2 300 2 550 2 550 1B60 Sabalı Pazarlama babah Yayınulık 3 800 6 300 6 800 Sabancı Holdlng 6M1 6 800 4 400 4 41)0 Sanko Pızariama 4 650 14 500 Sarkuyian 15 0O0 16>60 14 750 SASA Fryal San AS 15250 15 000 15 500 16000 Selcuk Gıdn EndOstrl 1200 1 175 1276 1260 Serve Kırtasıye 1950 2 075 1975 2 075 •togınler Gıda 6 300 6 300 6 000 6500 Sıridt Yalınm Bankas 470 570 610 480 680 Sıtaş 2 800 2 750 Soda Sanayıı 3100 3 050 5 500 5300 Soktaş 5 700 5 400 Sönmez Fılament 3100 3150 3 560 3 550 910 ÇYRYitOrt AŞ 910 970 970 Şekeı Pılıc 7100 7 000 7 400 7 200 ŞekGrhank 790 830 780 760 Şlşe Cum 4 300 4 350 1 71)0 4/00 1 Kalkınma Bankay 4100 1050 4 300 4100 TSKB 7Ü0 800 820 820 9 400 0 300 fluborg 100O0 9 500 Taç Yatınm Ort 2 900 2 800 3000 3000 2 650 ?S00 Tmsaş 2 800 2 750 9 000 9 700 Tdt Konserve 9 000 9 700 11* Art Tıınzm 2 350 2 350 2 475 2 475 TekblılİMiık 540 M0 580 5/0 1000 Tire Kutsan 2 850 2 850 1000 Tolaş Otomobıl Fab 11000 10 750 11750 12 000 Toprak FaLloring 530 510 560 610 410 190 430 Toprak Fınansal 410 625 137 241 333 169 200 5 26 7 14 5 71 4 29 149 3 33 5 3J 4 26 3 33 571 000 3 03 3 39 3 26 5 88 619 147 6 90 9?6 J92 3 95 6 67 5 /I 313 4 60 517 5 360 125 096 39071 1 113 Jİ03İ 17 794 109171 3546 24 429 584 8 7?? 1 4B5 557 330 016 14 984 19 280 2719618 9 628 9 212 220 164 364 9113 11 128 J50B 4 780 885 50 921 1049 041 150?1 /58 JOJ 23 239 2 654 671 12 842 3042 730 63 2/8 2 506 611788 6 854 249 94B 1496 758 680 581 53 657 1309 1925 82 3/9 7 703 12 256 1799 502 959 31 159 2 742 8 2 J 4 514 ?34 125 2990 179 745 611? 306 764 1691 396 739 893 135 700 11516 7 810 221 2518?O 8251 J805 40 943 18676 3 601 17/ '4 60B 3 235 1946 879 1636 1767 9 986 14 905 97? 177 14 808 22 644 1 589 163 19 847 529 346 5 731 3<!1 580 6437 ?08 I60 146 232 5939 5? 274 3 009 909 201 152 4/61 2 058 212 203 671 1160 2J07 2 266 004 4 J// 102 523 1711 374 025 8664 171366 267 J60 19001 4 406 1 391 027 2B680 263 361 11 137 4/062 1073 1109 108 217 6 562 28 000 15 120 37 478 19 651 3 641 22 493 3 083 1 20? 49/ 804 73 300 1Ö29 112 236 1 10b 885 ?7 6'W 3 347 54 088 3 422 241 492 5336 74169 221 104 30000 13 515 670 488 466160 620 22 897 1 706 5 66/ 28 527 7 0?0 158 581 J1JB77 2 6J9 2 141 107 087 1341 577 674 97J 4 698 912 11261 8 087 2003 166 922 1828 32 040 089 1831 31210 007 2J18 90J10 7 116 428 919 552 214 22 061 132 954 1 733 3390 1563 940 7 591451 1021 5/J6 84 691 3 850 25 931 1488 91426 4J91 2 917 1?15 464 0/5 923 Ağa bankasını batırdı • İlk 6 aylık bılançonun bağımsız denetım raporunda bankanın 82 tnlyon lırayı grup şırkctlerine aktardığı, offshorc bankalara ıse 131 9 mılyon dolar kredı kullandırdığı ve bu kredılerın tahsilinın belirsızlığıne dıkkat çckilmiijti. Ekonomi Servisi Halis loprak'a aıt Toprakbank'a ıçı boşaltıldığı gerekçesıyle el konuldu Oncekı gun lktısat Bankası'nın tasfıyesıne karar veren BDDK, kaynaklannı sağhklı Vdlışmasını tehlıkeye duşurecek şekılde hıssedarlannın olusjturduğu sermaye grubuna aktaran Ioprakbank'ın yonetım ve denetımını zararının sermayesıne denk gelen kısmını odeyerek hısse senetlennın mülkıyetıyle lasarmf Mevduatı Sıgorta Fonu'na (TSMF) devrettı Bankacılık Denetleme ve Du/enleme Kurumu'dan (BDDK) yapılan açıklamada, Toprakbank'ın venlen talımatlara karsın onlem almadığı, zarannın o/kaynaklannı aşacak bıçımde malı bunyesını zaafıyete düşurduğu belırtıldı 6 aylık bılançolarının açıklandığı bağımsız denetım raporunda, bankanın malı bunyesını tehdıt edecek bıçımde 82 tnlyon lırayı grup şırketlenne aktardığı, offshore bankalara ısc 1319 mılyon dolar kredı kullandırdığı ve bu kredılenn tahsılının belırsızlığıne dıkkat çekılmıştı Açıklamada, Toprakbank'ın her türlü bankacılık hızmetlennı surdurmeye ve yukumluluklerını yerıne getırmeye devam edeceğı, mudılerın hıçbır hak kaybı yaşamayacağı vurgulanıken "Diğer taraftan Toprak Grubu'na bağlı sınai ve ticari işletmelerin de faaliyetlerine devam etmesi için gerekli önlemler alınacaktır" denıldı Ayrıca Fon, bankanın genel mudur ve yonetım kurulu başkanlığına Cemalettin Hasde Toprakbank'a, kaynaklannı hissedarlarının oluşturduğu sermaye grubuna aktardığı için el konuldu S&P negatiften durağana çevirdi 667 606 Türkiye'ye olumlu haber ka bir devlet yoktur. Ben her şeyimi satışa çıkarır duruma diiştiim" diyen Halis Toprak'ın borsaya kote, piyasa değeri 17 milyon dolar olan Toprakbank'ta 6623, Toprak Finansa) Kiralama'da 1916 ve 2 milyon dolarlık Toprak Faktoring'de 1895 yatırımcısı bulunuyordu. 1992'de kurulan ve 165 şubesi bulunan Toprakbank, ilk dokuz ayda 122 trilyon lira zarar etmişti. mir'ı atadı satışa çıkardı TMSF'nın hısselennı satışa çıkardığı, bugunku Resmı Gazete'de yayımlandı TMSF, lktısat, Es, Sıte ve EGS Yatınm Menkul Değerler, lktısat Portfby Yonetımı, Ulusal ve Sıte Fınansal Kıralama ıle IktısatbankMoscow'dakı hısselennı satışa çıkaracağını ılan ettı 8 24 6 67 6 25 4 00 154 000 441 1667 5 17 3 37 2 53 7 41 3 17 J39 3 39 000 8 79 3 77 3 30 146 4 05 1 16 2 40 5 88 J57 4 65 218 0 00 2 67 1 M 6 67 5 75 7 94 5 56 7 69 5 97 189 000 37/ 4 92 14/ 384 7 35 5 68 2 38 7 69 7 45 2 27 12 00 10 00 1000 10 14 1059 7 68 7 68 8 77 909 ?67 000 2 25 2 08 4Jj 694 10 bln yatinmCI mafidUr "Kendi işadamını batıran baş Iktisat Moskow satılıyor TMSF, 4 aracı kurum, bır portfby yonetımı, ıkı fınansal kıralama şırketı ıle 7 Aralık'ta tarıh olacak olan lktısat Bankası'nın yurtdışı ıştırakı tktısatbank Moscow'dakı hısselennı Ekonomi Servisi Uluslararası kredı derecelendırme kuruluşu Standard and Poor's (S &P), Turkıye'run ekonomık gorunumunu negatıften durağana çevırdı Kuruluş, Turkıye'nın B eksı olan dovız cınsınden uzun vadelı notlannı da teyıt ettı Sand P'nın genel gorumunu negatıften durağana çevırmesının, kuruluşun, Turkıye'nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ıle yenı uzlaşmaya vanlan 3 yıllık standby an laşması çerçevesınde 2002 yılında uygun malı polıtıkalarla yapısal reformlann süreceğıne duyduğu güvenı yansıttığı belırtılıyor. Reytıng kuruluşu konuyla ılgılı açılamasında, Turkıye ıle IMF arasındakı müzakerelenn geldığı noktada, genel gorunumun yakın bu* zamanda durağandan pozıhfe çevnlmesı olasılığının da güçlendiğı kaydedıldı Görünumun değıştınlmesınde faız ve dovız kurlarının duşmesı de etkılı oldu. FT'nin değerlendirmesi S&P piyasayı sevindirdi Ekonomi Servisi Standard and Poor's'un Turkıye'nın ekonomık gonınumünü negatıften durağana çevırmesı ve Hazıne'nın 3 kez yurtdışına bono ıhracı gerçekle^tırcceğını açıklamasıyla para pıyasalan tekrar moral buldu Son ıkı gundur sureklı duşuş kaydeden Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bıleşık endeks dun gunu yuzde 6 14'luk artışla II 633 IMF Türkiye'den memnun LONDRA (ANKA) Arjantın ve Turkıye'yı IMF'nın baş ağnlan olarak nıteleyen gazete, IMF'nın Turkıye'den memnun, Arjantın'e kızgın olduğunu yazdı Fınancıal Tımes gazetesı, Türkıye'de kısmen başanlı olan IMF'nın Arjantın'e ıse artık a/alan bır ıyı nıyetle yaklaştığı one surululdu Gazetede, Devlet Bakanı Kemal Derviş'ın IMF'de bırçoğunun mumkun olacağını sanmadığı Türkıye'de harcama kesıntıleri ve hberalızasyonu karar organlanndan geçırtmeyı başardığı belırtıldı FT'ın, Dunya Ekonomısı Araştırması çerçevesınde Alan Beattie ımzalı yazısında, IMF'nın, Türkıye'de sağladığı kısnıı başanya karşın Arjantın'e gıderek azalan bır ıyı nıyetle yaklaştığı öne suruldu. • Hazine'nin bono ıhracının yanı sıra S and P'nın Türkıye'nin görünümünü yükseltmesı borsa yatınmcısını sevindırırken ÎMKB'de bıleşık endeks haftayı yüzde 6.14'lük artışla 11.663 puandan kapattı. puandan kapattı Dovız pıyasalarında ıse duşuş dun de surdu Kapalıçarşı'da dolar diın 1 mılyon 493 bın lıradan kapanırken mark 678 bın lıraya gcvşedı tstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvıl ve 30 KASIM 2001 EFEKTİF SATIS 1 491,705 774,642 178,327 2 127,917 905,106 140,211 12,122 943,341 4 868,648 166 938 197,715 1,327 468 678,724 32,907 12 907 7 978 202,371 1,685 517 68,558 602 179 96,471 6,621 223,264 1896 ALIS l 481 506 766,067 177,129 2 I15 170 897 964 118 670 11 997 915 621 4,713 276 165 704 194 041 674,993 12,700 32 501 7 923 201,098 1,667181 68 024 598 589 95,864 6,540 222,016 1848 395,600 264 48 16,161 1 772,581 306 410 SATIS 1 493,941 779,290 178 717 2 111 109 906,464 140 511 12 168 946 926 4,941,678 167 122 400 718 679,518 12956 11154 7,996 202 675 1 695 650 68 819 601,283 96,616 6,671 221,778 3,925 595,884 198 74 24 245 1 998,868 322,145 6 25 ?0? 444 J70 6 45 412 545 000 5 97 1 19 800 0 00 235 4 55 889 167 10 53 444 J28 616 164 615 4 55 619 416 211 6 68 4 35 333 10 34 7 69 938 619 5 045 661070 4 910 9 131 3 542 885 114 204 14 722 13 928 15814 14 6J5 393 4 908 221 115 1421 538 488 ?356 0 7/0 1739 ??76 42 957 82 609 '88 0'8 1011 8517 13 341 129B 9618 165 871 869 1 128 16 229 95b 4 112 534 11757 2 99/ 17 524 1977 59 773 148 4 561 7 116 6?9 2646 243 406 1535 5 750 123 221 1318 965 1111 1 844 191 1067 4 1/9 1680 2 508 2 547 771 7110 64 080 1161' 9604 1948 1 600 4?7 9 773 23/53J 1499 349 709 3t19 45 859 J90 445 1690 3 368 7 478 031 990 247 001 2 554 103 /0J 659 6M 3 559 1 '01 8?10 1 176 107 011 45145 2 245 110 \ır> Bono Pıyasası Repo Pazan'nda 3 gunlük faız oranı ortalama yuzde 58 95'tenkapandı Bankalararası TL ınterbankında da gecelık faız oranı yüzde 59 00'dan gerçekleştı. Tahvıl ve Bono Pıyasası Kesın Alım Satım Pazan'nda ıse en fazla ışlem goren 26 Hazıran 2002 vadelı bugun valorlü bononun basıt getırısı yüzde 66.91, bıleşık getınsı ıse yuzde 76 27 oldu Aynı bononun dunku piyasa kapanışında basıt getınS E R B E S T PİYASA AİIŞ ABD Doları 1486000 Alman Markı 675 000 sı yüzde 66.70, bıleşık getırisi ıse yuzde 75 93 olmuştu Bu arada Hazıne Müsteşarhğı, 184 gun vadelı, vade sonu kupon ödemelı, vadesınden önce gerı alma garantılı "Euro cinsind e n " bono ıhraç edecek. Hazıne'den yapılan açıklamaya göre, 10 Arahk2001 valorve 12 Hazıran 2002 ıtfa tanhlı bonolar, 1014 Aralık 2001 tarıhlerı arasında satışa sunulacak. 185 MERKEZ BANKASI KURLARI DÖVİZ CİNSİ 1 AHI) Dtıları 1 AvııstralyJ Duları 1 Ddtıımarkd Kronu 1 lııgılı/ Slcrlını 1 Kviı,re 1 rangı 1 Nveı, Kronu 1 .1 ıp«n \ını 1 Kanddd Doları 1 Kuveyl Dınarı 1 Nor\eı, kruııu 1 Sud Arb Rıyalı 1 1 tıro 1 Alman Markı 1 Hıl(,ıka Hrangı 1 1 ukscmburg Frangı 1 Ispanvnl 1'e/eta.sı 1 1 nıiM/1 [jngı ! Irl ııul ı 1 ırısı IDOİIılvm l ı r ı l ı 1 llollanda 1 lorını 1 Avusturya ylını 1 l'urlekı/1 skudosu 1 hn MjrkkdM 1 >unan Urjhmısı 1 Rulpar I evası 1 lı.lü Rıyalı 1 Rumı.n 1 eyı 1 Surıyc 1 ırası 1 Urdun Dınarı 1 Yenı Israıl Şekelı ALIŞ 1 4X4 545 769,607 177,453 2 116 852 899 m 118,767 12,042 919,096 4,805156 165 820 197,019 1,121,096 675,466 12,749 12 749 7 940 201400 1 677 446 68 229 599488 96 008 6,589 222,192 1,877 ÇAPRAZ KURLAR LARuJîıılan 19257 Avustralya Doları 83650 Danımarka Kronu 16481 Isvıçre Frangı 106390 Isveç Kronu 123 06 JaponYıni 15813 Kanada Doları 89357 Norveç Kronu 3 7505 S Arablttan Rlyalı 11ng S 14265 ABD Doları 1 KuveylD 3 2638 ABD Doları 1 SDfl 126711 ABD Doları 1SDR 1890154 TL 1 Euro 08899 ABD Doları Euro dönusüm oranlan 195583 Alman Markı 403399 Belçika Frangı 403399 Luksemburg Frangı 166386 Ispanyol Pezatası 655957 Fransu Frangı 0787564 Irlanda Lirası 193627 llalyan Lıretı 220371 Hollanda Florınl 13 7603 Avusturya Şıllni 200482 Portekız Esküdosu 594573 Fin Marfckası CARİ IŞLEM DENGESİ 2.5 MİLYAR POLAR FAZLA SATIŞ 1487000 676000 2125000 905 000 İhracat 26 nıilyar dolar ANKARA Cumhuriyet Bürosu Turkıye'nın OcakEylül donemınde ihracat 25 mılyar 758 mılyon dolar, ıthalat 29 mılyar 868 mılyon dolar olarak gerçekleşırken dış tıcaret açığı 4 mılyar 110 mılyon dolar oldu Turkıye'nın can ışlemler dengesı de bu yılın ocakeylül donemınde 2 mılyar 514 mılyon dolar fazla verdı Merkez Bankası ocakeylül dönemıne ılışkın odemeler dengesını açıkladı 2000 yılının ilk 9 ayında, 2 mılyar 71 mılyon dolar tutarında bavul tıcaretı gelınnın de ılave edılmesıyle 23 mılyar 331 mılyon dolar olarak gerçekleşen ihracat gclırlen, 2001 yılının aynı donemınde 2 mılyar 253 mılyon dolar tutanndakı bavul tıcaretının katkısı ıle 25 mılyar 758 mılyon dolar oldu Geçen yılın ocakeylul donemınde 1 mılyar 516 mılyon dolar tutarındakı altın ıthalatı da dıkkate alındığında, ıthalat harcamalan 39 mılyar 506 mılyon dolara ulaşırken 2001 yılının aynı donemınde, ıthalat harcamalan 29 mılyar 868 mılyon dolara duştu. Dığer mal ve hızmet gelırlen ana başlığı altında yer alan tunzm gelırlen, bır oncekı yılın aynı dönemıne göre yuzde 11 oranında artarak 6 mılyar 648 mılyon dolar oldu Faız gelırlen söz konusu donemler ıtıbanyla yuzde 7 9 oranında artarak 2 mılyar 114 mılyon dolar oldu öte yandan dığer mal ve hızmet giderlen ıncelendığınde, faiz gıderleri yuzde 19 3, tunzm gıderlennın yüzde 4 4 oranında artmasına karşın dığer mal ve hızmet gıderlen yuzde 28 2 oranında azaldı 30 KASIM 2001 Ingıhz Sterlını 2109000 Fsvtçre Frangı 898500 24 Ayar Altın 13165000 13245000 Cum Attını 86500000 89500000 1042 141 6 38 3 75 6 52 417 8 20 5 56 4 71 Ui 633 725 714 145 2 08 211 500 J19 4 41 2 53 J90 161 984 0 00 200 517 JJ9 1 '3 17b 1 67 4 0? 4 62 180 5 19 6 67 J41 1176 172 508 UJ GECELİK FAİZLER 1 Gunluk Repo 58 94 7 Gunluk Repo 62 00 Borsa 1 !/ 7J0O0O 2 920 6 350 ?? 422 775 210151 1393 3 447 601 106J 1127 223 055 4 963 7813 819 320 080 426 001 7?5 724 3 916 391 17İ7B 19/09J 4 868 SIO'O 12 583 48 585 3 072 149 705 51207 2412 171JJ 3 064 500 ?O43 94 688 7913 1 303 627 6 240 100 836 31556 17?06 948 3 54J 6320 2 563 206 291 5 958 6'90 6 092 288 286 8079 45 730 6 382 10684 508 812 11835 242 166 6196 107 846 16 725 33 01 j 2 6/0 168 54? 7 831 0207 71482 4 462 1G28J 1345 786152 29284 22 227 207 931 1536 1791 514 092 1311 92610 452 1«5 1460 588 204 1308 111 892 10 425 692 2 022 363 1789 1121 3 530 768 557 2 962 2 283 641 6818 841 944 42 101 12 997 6176 060 2 067203 5 049 993 27 865 17 632 468 910 321 190 10/861 507 911 710 551 4 162 1 580 191 170 989 5 330 323 645 3536471 4 80B 352 120 653 /2 098 111849 114 408 4610? 13 810 3J6O. SKa* «ta tltm »üm Sten 30to HısaeAdı Önnki Kıpanif En DOfuk En YükMk Kapan* 500 M) 6 300 6 200 2 900 2900 4300 4 300 9 400 9400 11250 11250 4 850 4 750 2 700 2 700 6500 6500 8000 7900 020 000 2000 000 1 125 1 100 4500 4500 1 500 1460 2 750 2 750 1475 1475 2950 29O0 7 400 7300 2 775 2 275 2 525 2 525 2 375 2 375 1476 1475 3 200 3 200 2 250 2 275 3 700 3 7O0 3 250 3250 3 100 3100 1800 1775 1850 1850 1700 1725 1275 1275 16 750 16 750 12 500 12 750 23 500 23 750 D AJrtkk OttR». /09 530 164 6 065 1 75 7860 4 199 4 88 4 44 9 061 10 877 465 215 4 795 800 2603 6 249 856 7860 260 101 1994 642 1086 4 76 4 403 4 6j 000 1452 3 77 2693 72/ 1406 000 7 887 7 277 5 80 341 2 240 2 477 521 2 332 3 26 1401 5 36 10 34 3022 465 2191 7 25 1663 1017 3065 690 2 959 290 1746 4 23 1767 1664 968 4 08 1266 984 16169 196 171'fl 3 30 23177 kleaı Htmi 94 920 5 430979 36 388 97 814 4J 606 800 19 106346 602 867 1392 450 1051143 86 812 1419 367 94 794 103 980 187 541 35 949 328298 266913 337 479 79 278 45203 668094 2 414 22 125 705 306 987 50 747 011 264 173 169296 49 956 1082678 275456 310 3 799469 6 014 1549653 YATIRIM FONLARI ATtPİFONLAR Iş Bank A Hrcse Fon 6894403 Iş Bank A Iştırak Fon 4497791 I; Bank A Değışken Fon 1155146 lşBankAIMKB30Frıd8ksF 6734 Iş A Malı Endeks Fonu 8846 Iş A Teknolop Endeks Fonu 6360 Iş A Uetal Eşya Endeks f 97O0 10147 Iş A Yabancı Menkul K F Iş A Karma Kumbara Fon 11957 InterYat A Karma F 164353 Inter Yat A Hısse Fon 72460 MisatATIplDeglşkenF 3338137 lktısat Bank A Hısse Fon 9948097 Iktlsat Yat A TlplHlsseF 9205 Garantı A Tlpl Kanyıa Fon 5170687 Gfflanlı A Tıpı Degışken F 7837459 GaranllAIMKB30EndFon 5722 OaranlıMKADeğıskenFon 17906 YKYATIpıHlsseFon 62699 YKBATIpıKarmaFon 57802 YKY A Tıpı Tekstll S«k F 28006 YKYATıplMallKuruml F 45534 52521 YKYATıpıMetalSek F YKYATıpıGıdalçecekSF 60884 YKYATpıDeglşkenFon 36289 YKY A Tıpı Karma Fon 56702 9467 YKBAHpıHlsseSenedıF YKYAT lMKB30End Fonu 7664 YKBAYKredıSıgHS&el 137661 VakrfAHIsseFon 2978422 Vakıl A GKte Seklör Fonu 53554 Vakti A Malı Sekior Fonu 56385 \fakil A Metal Sektör Fonu 61035 Dışbank A Tlpı Karma Fon 31020171 Dışbank A Tıpı Degışken Fo 9426887 Fınans A Tıpı Değlşken Fon 4033311 CU Sıgorta A Tıpı Degışken 2634466 Fınansbank A Tıpj Hısse F 7388 Fınans YRI A Tlpl Değlşken 14442 Fınans Yal A Tıpı Karma F 16220 Zlraat A Tıpı Degışken Fon 7765094 Zlraat Yat A Deglşken Fon 18542 Zıraat A Tıpı Karma Fon 12265 Halk A Tıpı Karma fon 5215702 Pamukbank A Tıpı Degısken 23334 Sumerbank A Tipı Karma For 170407 Sumerbank A Tıpl Değlsken 460940 Sumerbank A Tıpı Hısse Fon 10468 Kalkınma A Tipı Degışken F 658523 12997 Kdlkınma A Tıpı Karma Fon Kalkınma Menkul A Deg Fon 29809 Kalkınma Menkul A Karma 11560 Demırbank A Değlşken Fon 6054566 Demır Yat A Tıpı Değlşken 131812 DemirYat AKarmaF 49404 147 170 106 123 204 15759 30605 Demlr Yat A Malı Kuruluş F 15845 DemtYatAlmalatSekiF 19644 Den*beııkC«ıgıllıAO/el 126903 490383 TOrktnnk A Tlpl Değlşken Etlbank A Tlpl Değlşken 26201 200423 Etfcank A Tlpı Karma Fonu TSKBATıpıDeOışkenFon 15969 231434 Akbank A Tlpl Hlsse Fon Akbank A Tipı Oatytken Fon 15675 Akbank A Sabancı H Iştımk 11321 AkYatAHIaseSenedlFonu 11177 14623 AktonkAKarmaFon Akbank A MallK Sek F 12576 Akbdnk AİMKB 30 Fnd Fonu 7852 Akbank A Tekn Sektor Fonu 10825 Akbank A Imalat Sektor F 10669 Tekstll A Tıpı Hlue Fon 576844 TekMKATlplDağlfkanF 15917 TekltllMD ATlplDğşF 15888 Ata A Tlpl Karma Fon 3237659 AlaATlpıHmseSeoedlF 71997 AU A Ulusal lMKB50EndF 6033 Ata A İMKB X Endeks Fon 11363 Koçbank A Tlpl Değlşken F 4764882 Koçbank A İMKB 30 Endeks F 439170 Koçbank A Hlsse Fon 127669 45446 KoçŞlrketlerlAlştlrakF KoçAllıamA&gözelFon 76986 Koçbank A Tıpı Karma Fon 10565 Koç A Holdlng ve Yat Şlrk 11076 Koç Yatınm A Degışken Fon 15800 Gk>bal A Tıpı Değlşken Fon 7009165 12014 Global A Tıpı Karma Fon 7107 Global A İMKB 100 End Fon TEB A T Değlşken Fon 1959258 438217 TEBATıpiKarmaFon 103030 TEB Yat A Değışken TEBAGSDDeğOzelF 63982 TEB Yat A Tıpı Hlsse Fonu 8901 Kentbank A Tıpı Karma Fon 257870 Kentbank A Tipl Değlşken F 8666 Kenl Yatınm A Değışken F 7786 Altematn A Değışken 473945 AltematKAHIsseS Fon 9824 HakATlpıDeğışkenFonu 459890 Şeker A Tlpl Değlşken 99805 316IB3 Oyak A Tıpı Değışken Oyak Menkul A Değlşken For 12927 Euacıbaşı A Tıpl Değlşken 807331 15846 Eczacıbaşı A1 ıpı Karma F Fkspres A Tipl Değlşken F 313304 43830 SYB A Tıpı Değlşken Fon SYB A Tlpı Karma Fon 9931 Gedlk A Tıpl Karma Fon 133969 18626 Gedık A Tıpı Hısse Senedı Demlr Y A U 100 Endeks F Demır Y A Tlpl Hlsse Fon 1 14 159 2 81 800 909 10 20 6 98 5 8B 6 98 3 57 147 8 75 7 69 161 1000 4 5j 6 8? 833 7 15 811 144 '04 ?70 1U2 7 14 2 30 7 25 7 55 417 5 32 3 57 000 123 5 88 10 87 7 94 5 68 167 164 417 506 317 6 25 893 182 14 52 4 30 1 41 127 B05 4 68 250 10S 3 45 3 77 7 78 5 32 5 56 5 26 S82 66ü 4 88 101C 7 008 769 11504 984 7 477 2/86 7 332 8847 7102 54 648 1222 7411 2 812 2 757 15 751 519 24I5 11 10j ? '83 Tüpukbiink 5.0 JOO 5800 Tidkyd Cdm 6 100 Tukaş 2 850 2 800 Tıırcas Petrol 4 100 4 100 8 800 lurkcell lletışım Hı 9000 10 750 10500 Tupraş Turk Demlr Döküm 4 650 4 700 Turk Ekonomi Bankası 2 500 2 500 Turk Hava Yollan 6100 6000 Ukl Konlekslyon 7 300 7 700 1980 000 1970 000 2 USAS Uşak Seramlk 1050 1050 Üuıt Makıne 4300 4 300 1400 Unal Tanm 1450 Unye Çımento 2660 2 650 Vdkıl Fıııarısal Kır 1350 Vakıl ( j Y O 2900 2800 Vakıl Rlsk Ser YO 6900 7000 Vakıl Yalınm 2 200 2 200 Vakkn 2 400 2 400 Van Enlogm Ft 2 300 2 275 1375 Vartık YO 1400 Vestel 2 900 2900 Vlkn g KdÇıl 2 150 2 125 Yapı Kredı Bankası 3 450 3400 Yıpı Kredı Koray 2 960 29O0 2900 2900 Yapı Krsdı Sıgorta Yapı Kredl YO 1725 1700 1775 1675 Ydsaş Ydlaş 1550 1550 Yatnm Fin YO 1225 1225 Ydzıoılar Holdlng AŞ 15 750 15 250 Yunsa 12 750 12250 7urlu Ener|i 22 750 22 750 105 049 156 306 ?4£ 0 80 0 76 227 087 027 103 095 090 2 31 088 153 163 103 164 212 083 116 2 52 2 55 158 123 •065 197 125 028 1 17 031 194 187 101 •810 125 1 18 105 148 182 196 143 0 56 138 141 121 BOlsesal Pazar AJtınyunus Çöşme Drlık Mensucat CoyldŞ Madonrılık Durdiı Ofw)t Edıp Iplık Gorbon l^l Intefmedva Yay lpf>k Matbaacıfik Latarge Asları Çım Meges Pptrokent Turlzm Sonme7 Panıııkkı Yapı Kredı hnansal 2 425 1425 6900 930 2 850 6600 1070 ?800 10500 4 450 23 250 1600 1650 2 350 1375 6900 920 2800 6800 2 750 10600 4 450 22 500 1625 1625 2 450 1425 7 300 1030 2 950 7 200 2900 11000 4 750 22 750 1 725 1675 2 425 1400 7100 10O0 2950 7000 2850 10 750 4 750 22 750 1 700 1675 000 175 290 7 53 351 606 179 2 38 6 74 2 15 6 25 152 2 395 1396 7062 978 2 899 6 744 2835 10648 466? 22 733 1664 1642 22 320 2 649 733 579 29335 13809 3095 766 810 15471 82 364 348 26614 2193 0 79 1 14 157 147 173 163 173 046 045 319 097 238 176 189 0 77 060 1 12 1 11 027 136 132 156 178 099 200 6510 28150 040 4 505 2 026607 11Ö37O 14 869 15 499 461 476 1234 389 231 185 28J 2 022 6 443 877 7'1 289999 496 ?893 5 668 3366 942 7170 778 4 607 4 172 803 9014 2010 2 73? 91* 2428 2 930 11545 598 377 1553 74 580 7 445 41 913 6 456 8109039 196 070 57 699 10000 4 997 8 963 390 812 174 380 716 283667 80160 8 436832 35 243 45 763 148 050 0 55 051 1 18 178 Cözaltı Pazarı Abana Elektromekamk 10260 Apeks Dış Tıcaret 1300 Bibdb Tekstıl 1?00 Boyasan 450 Camış Lo|istık Hız 2 300 Çukurova Elektnk 485 000 Dogusan 2000 Gtımuşsuyu 160 Kepflz FlPktrlk 495 000 Koyl ış 2 125 300 Makına lak n Meta? 2 850 Muduıııu Tavukçuluk 450 4 750 Raks Elektruııık Haks Elk Ev Aletlerı 3400 Sokia 980 Tidiıbturk Holdlng 700 Tumleks Tekstll 460 16 250 1225 410 2300 2000 16 760 1300 450 2400 2175 18500 1275 410 2350 2175 154 625 889 2 17 8 75 16 480 1256 410 2 325 2 109 4268 32 841 73 057 37 709 7 607 268 4 12 2 12 100 1 19 0 48 160 061 0 42 0 62 086 0 71 106 125 1 71 2 25 252868 35439 111654 14004 238545 104616 22320 8332 105175 13205 108279 172710 132703 169738 78425 27435 22772 158162 140165 17856 6133 114301 51974 EGS Yat A Tlpı Karma Fon 32174 EGS Sıgorta A Değlşken Fon 22522 EGS Yat MDADeğlşkenF 19206 EGS Yat M D A Flnans Gr 17719 EGSYalMDAIMKBMEnrJ 9712 ABNAmro AKarmaF 82643 TAIBYat A Değlşken A F 78893 HSBC A Tlpı Değlşken Fon 22264 HSBC A Tıpl Hısse Fon 19734 Eczacıbaşı Axa Oyak A özel 113104 Denıjbaıık A Değlşken F 53880 Denızbank AKarmaF 65151 Denızbank A Tlpı Hlsse Fon 30416 Denızbank A İMKB 100 End F 10148 Rrva A Tıpı Değışken 52663 Bender A Tıpı Değlşken Fon 69746 MEKSA A Tıpı Değlşken Fon 46523 MEKSAYat ATlplKaımaF 13040 UB Ulusal Yal A Değlşken 84165 Acar A Tıpı Değlşken Fon 71201 MNG Bank A Tlpı Değlşken F 17070 Anadokıbank A Tıpı Hlsse F 8422 1 TIPI FONLAR Iş Bank B Lıklt Fon IşBank BDeğ^kenFon IşBank BYaDancıMK F IşBank BTahvıl BonoF Iktlsat B Tahvıl Bono Ikilsal 8 Tıpı Lıkıt Fon Garantı B Tahvıl Bono Garantı B Tıpı ükıt Fon Garantı B Tıpl Değlşken F 30938240 8356416 1877802 9612652 1 1338233 20022 28500021 17685993 8618456 Toprak A Tıpı Değlşken Toprak A Tıpı Karma Fon Tekien A Tlpl Değlşken Fon Tekien A T p Karma Fon Nurol A Değışken Fon Alfa A Tlpl Değlşken Fonu Alta A Tıpı Hısse Fon Alfa A Tlpl Ulusal 30 End EvglnATlplKarmaFon Evğm A Tıpl Değlşken Fon Yatınm F A Değlşken Fonu Taclrter A Tlpl Karma Fon Taclrier A Değlşken F Stralejı A Değlşken F Bayındır A Tıpı Değlşken F Baymdır A Tlpı Hısse F Bayındır A Tlpl Karma F IşYal A Değışken Fon Ûsmanlı A Karma Fon Osmanlı A MallK Sekt Fonu Osmanlı B A İMKB 30 End F Osmanlı A Tlpl Değlşken Fo EGS A Tıpı Karma Fon 099 095 090 0 79 196 091 163 0 77 0 79 2 45 099 1 10 206 2 05 108 120 116 003 1 11 216 130 158 144 105 000 001 128 11 13 211 081 0 97 137 138 084 0 81 198 127 182 1 14 077 117 040 096 058 130 023 0 5B 130 146 161 142 146 1 17 012 011 300 2 800 320 3 050 5 200 3 700 210 310 3050 5 200 3 700 210 4?0 333 702 9 47 307 3044 5 138 3 613 207 414 16623 403 1066 443 77 062 16017 082 009 007 011 009 012 560 533 3500 200 410 4800 882 407 460 500 8 70 105 067 011 Garantı B Tlpı Yabancı Fon 21801 Garantı MK BTahvllBono 1175668 Garantı M K B ükıt Fon P3641 YKB B Tıpl Uklt Fon 42635396 YKB B Tipl Değlşken Fon 23154316 YKB B Tahvıl Bono Fonu 9428955 YKB B Yabancı M Kıym Foı1 6581043 YKY B Tlpl Lıklt Fon 257235 YKY BTahvllBono Fonu 73204 YKY B Tıpı Değlşken 19260 Vakıl B Tahvıl ve Bono Fon 41353526 Vakıl B Değışken Fon 13834328 Vakıt B Yabancı Menkul Fon 5071496 Vakıf B Ukll Fon 6653091 Vakrl B Tıpı Karma Fon 77978 Dışbank B Tlpı Değlşken F J8734759 Flnans B Tlpl Tahvıl Bono 13587373 Flnans B Tlpl Değlşken Fon 11702976 Flnans B Tlpı Llkıt Fonu 12006163 Z k M t B T p ı Değlşken Fon 11659620 Zlraat B Tlpı Lıklt Fon 18637463 ZıraatB Tlpı Tahvll Bono 10570457 Zlraat Yat B Değlşken F 54234 Halk B Tlpl Tahvll Bono 6544632 Halk B Tipı Değlşken Fon 1491673 Pamuk B Tıpı Lıkıt Fon 16135025 Pamuk B Tıpı Değlşken Fon 96637J9 EmlakDank Tahvll Bono Fonu 21396372 Emlakbank Değışken Fon 6408070 EmlakDank Ukll Fon 26537695 SOmer Değlşken Fon 9046252 SOmerLlkHFon 179757 Sumer Tahvıl Bono Fonu 184277 Kalkınma B Tlpl Değışken F 4506048 Demlrbank B Değlşken 7245986 Demır Yal B Değlşken 174983 Demırbank B Tahvıl Bono F 18736 Tarışbank B Llklt Fon 13371613 TarlşbsnkB Değlşken Fon 4472894 Türkbank B Tıpı Değlşken 341487 TürkbankBTIpı Llklt Fon 19292 Etlbank B Tlpl Ukıt Fon 6337470 Etlbank B Değışken 10643890 Etl Menkul B Değışken Fon 19941 TSKB B Tıpı Tahvll Bono F 1021898 TSKB B Tlpı Değlşken Fon 369867 Akbank B Tıpı Ukll F 4275389 Akbank B Tahvll Bono 1613156 Akbank B Tipl Değlşken Fon 11974 Tekstll B Tıpı Ukıt Fon 2465819 Tekstll B Değlşken Fon 2089425 Tekstll MDBTIrjiDğşkF 18598 Ata B Tahvıl Bono F 182249 Isviçre Skj B Tlpı Ukıt F 87554 Ala B Tipl Lıkıt Fon 60806 Ata B Yabancı M K Yat Fom 21282 Koçbank B Değlşken F 2493252 093 007 011 012 004 011 150 011 005 009 007 011 Koçbank Tahvll Bono Fon Koç Yatınm B Değlşken YF Koçbank B Ukıl Fon Koç Yatınm B Tahvll Bono Global B Tıpı Değışken F ütobal B Tlpı Lıkıt Fon TEB B Değışken Fon TEB Yatınm B Tlpı Ukıt F 1TB Yat B Tahvll Bortu 1 L l ' 1fllU 1 Hl 1VII LJUT nj Kentbank B Değlşken Fon kıvilhAnk jkltr Fnn ntınıutııiK R D1 ı IKH on KâfltOflnk D lahvll bono ron Kentbank B Yabancı M K Fo Kent Yalınm B Uklt F Alternatil B Tipı Ukıt F Alternatn B Değışken Fon Şeker B Tıpl Değlşken Fon Oyakbank B Değlşken Fon OyakMDBTlpıUkltFon Eczacıbaşı B Değlşken Fon Ekspres B Değışken F SYB Değışken Fonu SYB B Tıpı Ukıt Fonu Gedik B Tıp Değışken Fon Eklncller B Tlpı Uklt Fon Ekmrıler B Değlşken Fon K Yfllınm B Deoıskan ı\ lpııııııiLJ Lsu^ı^I\DI 1 461646 70105 28807 12345 31463 11479 717579 31952 21736 186257 18001 15808 17425 27244 530310 214728 189974 174049 11054 928552 245111 771015 16748 328218 41973 553092 133630 405912 184060 97344 23878 239302 54408 99767 90TJ68 68863 134490 56990 134488 12363 89514 008 007 012 072 011 004 011 0 12 0 10 009 0 10 085 012 131 012 010 012 012 003 012 011 011 004 0 10 012 011 006 0 02 013 008 012 014 0 63 012 009 009 012 011 046 007 012 009 012 007 030 011 013 012 013 012 011 010 0 10 0 14 0 18 Toprak B Değlşken AHfı D Tlnı rUıAiriban C/wı ı AITa d 1 Ipl U8QIŞK6n rOnU Yatmm P D R LIKTI 1 iktt rFnn TflliriiM r ull Yatınm F B Tahvıl Bono F Bayındır B Tipı Değlşken F Iş Yat B Tlpı Değışken F Osmanlı Tahvll Bono Fonu Osmanlı B Tlpı uklt Fon Osmanlı B Tipl Değlşken F EGS B Tlpl Değlşken Fon EGS Yal B Değlşken Fon ABN Amro Değlşken Fon ABN Amro B Tlpı Ukrt Fon TAIB Yat B Değlşken F HSBC Bank B Uklt Fon 0 12 0 10 011 010 009 012 011 012 011 011 010 012 010 011 014 012 011 009 009 010 012 010 012 009 011 004 001 0 02 0 24 012 012 0 71 012 142058 HSBC Bank B Tahvll Bono Fo 28535 Danl/bank B Değlşken Fon 105768 D e n l * B Tahvll Bono Fon 77800 Denızbank B T Llklt Fon 69046 Sriabank B TİDI Deâısken F 82980 ^ l u m l ın u • I^JI Kw|0f nDI > 1 IkJhlO DanL D Q Tln. HAAıALon C M N U uank l ıpı uegışken r AnaodUDank • ı ıpı ueğiş r Park Raymond J B Değışk F 012 011 012 011 n 10 U Iıf 0 13 0 12 •0.20 106 0.12 23448 23941 19793 225110 140445 308801 A > BILEŞIK ENOEKSI A.A (A) TIPI ENDEKSI A.A(B)TİPİEND€KS|
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog