Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET + 1 ARALIK 2001 CUMARTESİ 10 Klerides ve Denktaş'a destek • STRASBOURG (AA) Avrupa Konseyi Genel Sekreteri VValter Scvvimmer, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Rum kesimi lideri Glafkos Klerides'in 4 Aralık'ta görüşecek olmalanndan memnunluk duyduğunu bildirdi. Scvvimmer, toplantıya katılma karan alan iki lideri de kutladığını belirterek Denktaş ve Klerides'e Kıbns sorununa kalıcı ve adil bir çöziim bulmak için ortaya çıkan bu firsatı kaçırmamaları çağnsında bulundu. Scvvimmer, adadaki sorun için bulunacak her çözümün, Türk ve Rumlann insan haklan, güvenliklerini geliştermeye yönelik olması gerektiğini ifade etti. D U N Y 4 V E T U R K I Y E dishab(o)cumhuriyet.Com.tr AB Türkiye'yi istemiyor ANKARA(CumhuriyrtBürosu)Bağunsız Cumhurıyet Hareketi'nin öncülüğünü yapan Prof. Dr. Mümtaz Soysal, Avrupa ülkelerinin, Türkiye'yi Avrupa Birlığı'ne (AB) almak için istekli olmadıklannı belirtti. *AB ülkelerinin, Türidye'nin de birliğe kablntast yönünde istekli otmasıdurıımıında, 'Kıbns ve AB konusu değer mi, değmez mi' tarbşılabflir1' diyen Mümtaz Soysal, "Bizce değmez" değerlendirmesinde bulundu. Kamu tşletmeciliğini Geliştirme Merkezi Vakfı (KtGEM) adına dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, dış politika konulannı değerlendiren Mümtaz Soysal, Türkiye'nin dış politika alanında büyük bir çullanışla karşı karşıya bulunduğunu belirtti. KİGEM Başkanı Soysal, "Inık sakunsuıa ortak etme niyeüerin Soysal, Ankara'nın dış politikada bir çullanışla karşı karşıya olduğunu bildirdi MERHABA NECATt DOĞRU • KİGEM adına basın toplantısı düzenleyen Mümtaz Soysal, "Başkalannın Saddam derdi için Türkiye maceraya sokulmamalı" dedi. den furun da, Avrupa Birliği'ne tam üyelik bahanesiyle, Kıbns ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimligi konusunda ödünlere vc zorlamaya kadar, birçuk konuda Türkiye'yi köşeye sıkışbrma çabalan mcydandadır. Ne yazık ki, bu dış çullanışın yerli ortaklan da ortaya çıkmışhr" dedi. Soysal, "Çullaıuş,aynızaıııanda,Türkhalkınınnzkınavetsenliğine yönelik ekonomik çııllamşür. Çullanış, bütün bunlardan öteye manevi alanda da yıkım yaratmayı hedefleyen bir çullanışür" diye konuştu. Soysal, bu büyük çullanış karşısındaTBMM içindeki siyasal partilerin tepkisiz, pasif davranmakta oluşlannm ve hatta dıştan ıstenenleri eksiksiz yerıne getirmekte birbirleriyle yarış etmelerinin düşündürücü olduğunu da söyledi. 'İlhak demeyelim' Güney Kıbns'ın AB'ye girmesi durumunda, Türkiye'nin, Kıbns'ı ılhak etmesine yönelik gelişmeleri de yorumlayan Mümtaz Soysal şunlan söyledi: "Bu aşamada ilhak sözcüğü kuUanılmamah. Ama Türkiye, Avrupa BuiiğTnin Güney Kıbns'a yönelik yaklaşıınını baz alarak Kuzey Kıbrıs''a karşı aynı paralellikte bir yaklaşım gösterebilir. Bu olasüığuı ucu açıktır. Öbür taraf bürünleşmeyi hangi noktaya götürüyorsa biz de aynı noktaya götürürüz. Hatta kızdınrlarsadahadailerigörüriirüz." Musul Petrolü: Şişe Dibinde Kalan Son Damla Olmasın... Insanoğlu taştan balta yapıp avlanmaya başladığı günlerden bu yana deneyesınaya öğrendiği "şüphelenmek sağlıktır..." doğrusunu sürekli canlı tutmasaydı bilim de bu kadar gelişemeyecektı. Aydınlık da yenilecek! Karanlıklar galip gelecekti. Zaten "şüphelenmeyi" sigorta haline getirmiş mesleklerden biri de gazeteciliktir. Fakülteye gazetecilik öğrenmek için giren öğrenciye verilen ilk ders; "Annenden bile kuşku duy" üzerinedir. Evet, o senin annendir. Mutlaka seni seviyordur. Çünkü o senin annen. Ama sen yine de çek et. ABD, Türkiye'nin dostu! NATO'daşı... Pazardaşı... Sistemdaşı... Yoldaşı... ABD, Türkiye'yi seviyordur. Mutlaka iyiliğini düşünüyordur. Ama yine de çek et... Edelim.... ilişkıler uzmanı olan ve petrol, doğalgaz kaynakları, değerli maden yataklarına bakarak; bir devletin bir başka devlete sevgisinin ciğerini okuyabilen Prof. Dr. Hasan Köni, şunları söylüyor: "Amerika'nınbirözelliği var. İlk önce destekliyor, kullanıyor, sonra bastırıyor ve dövüyor. Iranlrak savaşında da Irak'ı destekledi. Ondan sonra Saddam Hüseyin yamyamdır diye Irak'ı üçe böldü. 19941997'deAfganistan'da desteklediğigrup da Taleban'dı..." 'Yaranmıza değü' Soysal, "Irak'taki Musul ve Kerkük'ün alınması Türkiye'nin yaranna mıdır?" yönündeki bir soruya da "Hiçbiı veriıı aiınması Türkiye'nin yaranna degildir. Türkiye, sorun olan bölgeye iüşkin problemi duyarlılıkla çözmek için uğraşmalıdır. Türkiye'nin çıkan budur" yanıtını verdı. Başkalannın Saddam Hüseyin derdinden kurtulması için, Türkiye'nin böyle bir maceraya girmemesi gerektiğini kaydeden Mümtaz Soysal, "Şimdiye kadar büyük mürtefıkin hiçbir isteğine hayır demeyen Türkiye, 'Bundan ötesi olmaz' diyebilmeli" diye konuştu. BDTnin 10. yıl doruğu • MOSKOVA(AA)Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanlan dün Rusya'run başkenti Moskova'da 10. yıldönümü doruk toplantısına katıldı. Toplantı sonunda yayımlanan bildiride, "BDT ülkelerinin, yeni tehditlerin bertaraf edilmesini sağlayacak, BM çerçevesinde küresel bir sistemin kurulmasım amaçlayan uluslararası çabalara destek verecekleri" kaydedildi. Afganistan'daki operasyonu desteklediklerini belirten liderler, bu mücadelenin uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini, bu ülkedeki istikrarsızlık kaynaklannın yok edilebilmesi için, terör ve uyuşturucu kaynaklan ile mücadele edilmesi, bu süreçte de güç kullanımının yanı sıra siyasi, hukuki ve ekonomik önlemlerin birlikte ele alınması gerektiğini belirttiler. HEECONOMIST: Konfederal çözüm akılcı ama çok zor • The Economist dergisi, Kıbns'ta konfederasyonun uygulama güçlüğü yüzünden düşünülemeyeceğini savundu. LONDRA (AA) tngiltere'de yayımlanan haftalık siyaset ve ekonomi dergisi The Economist'te, Kıbns'taki durumun incelendiği "Neden Federasyonu Seçmeli ve Neden Şantaja Karşı Çıkılmalı?" başlıkh yazıda, adayı 4 seçeneğın beklediği ve Türk tarafının istediği konfederal çözümün çok akla yakın görünmesine karşın uygulama güçlüğü yüzünden düşünülemeyeceğı savunuldu. Aslında her iki tarafın da kabul edeceği bir paylaşım olması, tazminatların uluslararası anlamda belirlenmesi ve yeni sınırların iki tarafı da tatmin edecek şekilde çizilmesi halınde, adadaki iki toplumu kendi kendilerine ve mutlu yaşamaya terk etmemek için bir neden olmadığı belirtilen yazıda, "Bürün bunlar ilke olarak çok iyi, ama bunu başarnıak uzıııı süredir gündemde olan gevsek bir federal çözümü başarmaktan da zor" denildi. Ortadoğu durulmuyor Ortadoğu'da sular bir türlü durulmuyor. Dün Ramallah kenti girişinde yaklaşık bin Filistinli genç İsrail karşıtı protesto gösterisi yapü. İsrail askcrlcriniu plastik mermilcrlc ateş açması sonucu 8 kişi yaralandı. 12 yaşındaki Putin, Gürcistan'ı suçladı • MOSKOVA(AA)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan'ı topraklannda uluslararası teröristleri banndırmakla suçladı. Putin, uluslararası terör odaklannın bir bölümünün Gürcistan'da konuşlandığını iddia etti. Bu suçlamalan, Çeçenıstan'daki Arap gönüllülerin lideri Hattab'uı sağ kolu Ebu Seyid'in ele geçirilmesine dayandıran Putin, "Gürcistan'da üsleri ve uyuşturucu laboratuvarlan da var" dedi. bir çocuğun ağzuıdan yaralandığı belirtildi Önceki jjiin bir İsrail otobüsüne düzenlenen intihar saldınsının ardından İsrail'in El llalil'e giriş çıkışlan da yasaklaması FiHstinlileri güç durumda bıraktı. Kente girmek isteyen Filistinüler, barikatlar kuran askerler tarafindanEIHalil'esokulmadL(Fotoğraf: AP) Işte Köni Hoca da söylüyor. Şüphelenmek sağlıktır! ABD'nin önde gelen gazeteleri, eski CIA başkanları; "Verelim Musul'u Türkiye'ye... "diyortarya, insan kuşkulanıyor: Musul'da petrol bitmiş olmasın. Musul petrolü şişe dibınde kalan son damla olmasın. Hani Azerbaycan'da petrol bitti diye Ruslar, bu ülkeyi dışlamışlardı ya, onun gibi olmasın.. Uzmanlarla konuştum... • *• Bilgi almaya çalıştım... New York'taki çelik kafeslı, cam Doğru olabilir diyen de var. kaplı dev kuleler, kalplerinden kaçırılmış uçaklarla vurulmadan önce Hayırolamaz, diyen de... ABD, bize olan sevgisini belli etmiDoğru olabilir diyenler; Musul petyordu. Hatta niyet mektubuyla veri rol yataklarının dünyada Teksas, len sözleri tutmadığı için askıya alın Rusya, Iran yatakları gibi ilk işletmış olan 3 milyar dolarlık dilim konu meye başlanan rezervler olduğunu sunda bile ABD Maliye Bakanlığı, ve kuyularda su oranının yükselmiş IMF Başkanı'nadönüp; "Aptallığı bı olabileceğini söylüyorlar. Ancak terrak... Dilimini dondurduğun Türki sini savunanlar da "Irak petrolleri ye, bizim en yakın dostumuzdur. içınde Musul'un rezerv miktarı yılDost kara günde belli olur. Kesme di lar önce saptandı, biliniyor. Bugülimini Türkiye'nin..." demiyordu. ne değin ne kadar çıkarıldığ da belli olduğuna göre, Musul 'da petrol bitKuleler devrilmeseydi! miş olamaz" diyorlar. Türkiye sevgisi ölmüştü. Işte ABD'nin kıvraklığı! • •* ölüyü bile diriltiyor! Peki ABD niçın cömert... Cansız sevgiyi ateşleyebiliyor! Niçin veriyor Musul'u? II Eylül'den sonra hem ABD BaşŞüphelenelim.... kanı Bush'un, hem önde gelen geVe Dünya Enerji dergisinin eylül neral, büyükelçi, senatör, gazeteci ayı sayısında Osman Sayer'in "Bisinin; "Türkiye bir tane... Dünyaya zim şirketimiz Türkiye'nin Güneyörnek... Ona minnettanz..." türün doğusu'nda 2.5 milyar varl petrol den sevgi gösterileri de kesmedi. rezervi olan bir resifbuldu.." açıkMusul'u Türklere verelim... lamasını da buraya yazalım. Kuzey Irak'ı da verelim... Osman Sayer kim mı? Cömertliğine kadar geldiler... 1954 yılından beri petrolcü... • •• Ersan Petrol'ün başkanı.. Insanın aklına şeytan düşüyor. Aladdin Middle East'ın Daşkan Şüpheleniyor. yardımcısı... Güney Yıldız Perol ÜreKalkıp, "Geçmişi de bu kadar sev tim Sondaj'ın genel müdürü.Transgi dolu mu yoksa boklu mu" diye mediterranean'ın da başkaıı... bakma ihtiyacını hissediyor. KendiŞüphelenelim! j si dünya ölçüsünde bir uluslararası Sağlıktır! I '• • • •• Bedrettin Dalan da Açıklamadı! Recep Tayyip de Göndermedi! Yazıyoruz, yazıyoruz... KÎRMETRE partısinin üç aylık bilınçosuNe oluyor? Ne değişiyor? nu açıkladı. Bu yön<e diğer Çok şey değişmiyor. Bir çipartilere örnek oldu. fakat bu çekle baharın gelmemesı gibi KİRMETRE Köşesi'nh sordubir kez yazmakla da şeffaflık ğu "gelirgiderarasırriaki474 gelmiyor. Bu yüzden "damlamilyar liralık farkı nasl kapatya damlaya mermer delinir" Bektığını" açıklamadı. Hatırlajnız... taşi sabrına sığınalım. Erdoğan şu tabloyu vernişti: Üç aylık gider: 672 milyır TL. Bıkmadan yazalım: Üç aylık gelir: 198 milya TL. Eski Istanbul Anakent Belediye Üç aylık fark: 474 milyaıTL Başkanı, Bedrettin Dalan, başkan Bu farkı borç olarak aldıjını açıkolmadan önce yakası kirli bir parlayan Recep Tayyip Erdoön, kimdösü ile dolaşıyordu. Başkanlıktan den borç aldı? Nakit paraın aslaayrıldıktan sonra Istek Vakfı'nın kunın ağzında olduğu şu krr günlerulmasına omuz verecek trilyonlarrinde AKP'ye borç para veecek kaca liralık servet vakfetti. dar sevgi duyanlar, sempii besleDalan bu serveti nereden buldu? yenler, Tayyip Erdoğan'ın taşarısıNasıl kazandı? nı isteyen iç ve dış kaynalar kim? Açıklamıyor... Açıklayın... Yine eski Istanbul Anakent Belediye Başkanı ve AKP'nin Genel BaşDamlaya... Damlaya... kanı Recep Tayyip Erdoğan da Şeffaf olunur... Eposta: necatidogruCasuperonline.com Faks:0212 51390 98 Yücelen ve Taşar, TÜStAD'ın açıklamasını eleştirdi: Kıbrıs pazarhk konusu yapılamaz politikası vardır. Bu Istanbul Haber Servisi Müdürlüğü'nde bir süre konuda hükümet görüşünü tçişlcri Bakanı Rüştü görüştü. Görüşmeden Kâzım Yücelen, "Kıbns açıklamıştır" diye konuştu. sonra bir gazetecinin, konusu, ne Avrupa Birüği TÜStAD Yönetim Kurulu Yücelen, " Kıbns konusu, ile ne de başka bir konuyla Başkanı Özilhan'ın Kıbns ne AB ile ne de başka bir gündeme getirilecek, konusundaki açıklamasıyla konuyla gündeme pazarhk konusu yapılacak ilgili sorusu üzerine Taşar, getirilecek, pazarhk konusu bir konudur" dedi. çocukluğunda katıldığı yapılacak bir konudur" Yücelen dün Sosyal mitinglerde "Ya istiklal ya dedi. Hizmetler, Engelliler ve ölüm" diye bağırdıklarını Turizm Bakanı Mustafa • anımsattı. Hukuk Özilhan'ın Sempozyumu'nda • Içişleri Bakanı Yücelen, Kıbns'ın "maksadı aşan" bir gazetecilerin milli bir konu olduğunu söylerken, açıklama yaptığını TÜStAD Yönetim sandığını ifade eden Turizm Bakanı Taşar da, Özilhan'ın Kurulu Başkanı Taşar, "Belki, Tuncay Ö/ilhan'ın, 'maksdını aşhğınf söyledi. ^ ^ ^ kendisi yaptığı Kıbrıs konusundaki ^^^ ~ ~ ~ açıklamayı düzeltir. sözlerinin de """"" Kıbns, bizinı için çok Taşar da Kıbns'ın, Türkiye anmsatılması üzerine önemli bir bölge. Kıbns için önemine dikkatı "Bazı konulan çok sık konusunda herhangi bir çekerek "Kıbns gündeme getirnıek, bir taviz vermemiz asla söz konusunda herhangi bir sürçülisan sonucu konusu degil, hiçbir şey taviz vermemiz asla söz söylenenin üzerine gitmek, içm. AB'nin bedeli Kıbns konusu degil, hiçbir şey mîlli menfaatlanmıza olacak diye düşünüyorlarsa içm" dedi. Taşar, Istanbul uygun degildir. Kıbns, milli bizim, Kıbns'tan Büyükşehir Belediye bir konudur. Burada vazgeçmeıniz asla mümkün Başkanı Ali Müfit Gürtuna devletimizin ve degildir" dedi. ile İSKİ Genel hükümerimizin bir Dört seçenek Yazıda, Türk ve Rum toplumlarının önünde 4 seçenek bulunduğu, birinin Rumlar ve Türklerin gevşek bir federal devletin çatısı altında toplanması, ikincisinin adanın sınırlan belirlenmiş bir bölünmeye gitmesi, üçüncüsünün şu andaki bıçak sırtı dengenin korunması ve sonuncusunun da Rum kesiminin AB üyeliğine kabulü ve Türk tarafının kenarda bekletilmesi olduğu kaydedildi. îlk seçeneğin en az zararlı seçenek gibi göründüğü, diğer üç seçeneğin ilkinden daha az tatmin edici olduğu belirtilen yazıda, şu andaki durumun korunmasındaki güçlüğe işaret edildi. Yazıda, adada iki ayn devlet seçeneğinin ise başanlması zor bir çözüm gerektirdiği için, bürün olumlu görüntüsüne rağmen kenarda kaldığı bildirildi. feribot batd • DAKKA(AA)Bangladeş'teki bir nehirde bir feribotun batması sonucu 100 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Kurtarma çalışmalan sırasında bir kişinin cesedinin bulunduğu, 35 kişinin de kurtanldığı kaydedildi. DosyaNo: 2001/100 Davacı Mehmet Dcmir vs. tarafından davalı Özer Süt l'Jr. Gıda Sanve Tic. AŞ aleyhine açılan tespıt davasında, davalı Ö7er Süt Ür. üıda San. ve 'ic. AŞ'nin adresi meçhul olduğundan, duruşma giinii olan 24.12. 2001 günü aul 9.15'te Burdur I. Asliye llukıık Mahkemesi'ndc hazır bulunmanız, aki takdırde HUMK'nin 509 ve 510. muddesi gereğince yokluğunuzda karar verifceği ilanen tebliğ olunur. Basın: 72794 TC BIJRDUR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NJEN ANNEM BATIYA GIDIN DEDİ! Nilgün Cerrahoğlu "Mesela altı kişi, birisi istanbul'dan gelmiş, anlatıyor: " B i r k ö p r ü var, akliniz durur." Tarif ediyor çocuk: "Burdan oraya, duşünebiliyor musunuz? Suyun üzerinde duruyor" diyor. Televizyon yok o zaman. Var da bizim mahallede yok. Bizimki garip mahalle. istanbul'dan gelen arkadaş, "Mis" sokağını anlatıyor sonra: "Bütün Diyarbakırlılar orda" diye. Caddeleri anlatıyor, camekanları, artistleri anlatıyor. Birisi diyor ki, "Yllmaz G ü n e y ' i gördüm. Çok b ü y ü k . Baba a d a m " . . . Ben onaltıonyedi yaşmda ayrıldım Diyarbakır'dan. A n n e m b a t ı y a gİtmemİZİ İStİyordu. önce Mersin'e, sonra istanbul'a gittim. 0 sırada müzik işlerinin peşine düşmüştüm. Gözüm başka şey görmüyordu." Mahsun Kırmızıgül UŞAK 2. İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMAİLANI DosyaNo: 2001/3500 Satılmasına karar verilen gayrımenkııliin cinsi, kıynıetı, adedı, evsafı Kemalöz 2. Mah. 1. Çığdcm Sk. no: 46 D: 2 Uşak adresinde ve tapunun Uşak merkez Kemalöz 2 mah I Çığdem sok. 1007 ada 57 parselde kayıtlı 363 nı2 arsa ü/erinde mevcul dört katlı bahçclı kargir apt.nın I. katındaki 2 nolu meskendir Otuz yıllık yapı olup, belediye imar durumuna göre ayrık ni/amda üç katlı konul alanına ısabet etmektedır. Yaklaşık 110 nı2 alana oturmaktadır. Bir salon, iki oda, mutfak. banyo vc wc bölümlerinden oluşmaktadır l'lektrik suyu mevcuttur Anlresi mevcuttur. Mııhanımen bedeli: 15 140 000 000 TL l$bu ılan tapuda ılışıgı olup da bıla teblığı olanlara da ilanen teblığı yerıne geçmek üzcre ilan olunur. Salış ^artlan: 1 Satış, 22/1/2002 günü saat 09 5()'den 10.00'a kadar UşakAdhye Sarayı onünde açık arttırma suretıyle yapılacaktır. Bu arttınnada tahmın edılerı kıymetın yüzde 75'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satı^ masraflarını geçmek şarti ile ihale olunur Böyle hır bedelle alıcı üikmıı/sa, en çok arttıranııı taahhüdü bakı kalmak şartıyla 1/2/2002 günü aynı yerde aynı saatte ıkınci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu nıiktar elde edilememı^se gayrimenkul en çok arttıranııı taalıhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında gösterılen müddet sonunda cn çok arttırana ihale edilecektir Şu kadar ki arttırma bedclinin malın tahmin edilen kıymetinin yü/de 40'ını bulması ve satış ıstcyenın alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından t'azla olması ve bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masrafİarını geçmesi lazımdır. Böyle fa/la bedelle alıcı çıkma/sa satı^ lalebi düşecektır 2 Arttırmaya ıştırak edeceklerın, tahmın cdılcn kıymetın yüzde 20'si mspetınde pey akçesı veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat ınektuhuıuı vermelerı lazınıdır. Satış. peşın para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmcmek üzere mehıl vcnlcbılır. Tellalıyc rcsmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödeııır KDV alıcıya aittir 3 Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılerin (•) bu gaynmenkul üzerındekı haklarını hususıyle faız vc masraf'a daır olan ıddialarını dayanağı belgeleri ile on beş giin ıçindc dairemi/e bildirmeleri lazımdır. Aksı lakdırdc haklan tapu sıcılı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4lhaleye katılıp daha sonra ihale bedelını yatırnıamak suretiyle ihaleııın feslıine sebep olan lırnı alıcılar vc kcfıllen, teklıf ettıklerı bedcl ılc son ıhalc bedeli arasındakı larktan ve dığer zararlardan vc ayrıca temerrüt faizinden müteselsılen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt fai/ı ayrıca hükme hacel kalmaksızın daırcmızcc tahsıl olunacak, bu fark, varsa öncelıkle teminat bedelinden alınacaktır. 5 Şartnamc, ilan tarıhinden itibaren herkesın görebilmesi için daırede açık olup masrafı verildigi takdirde isteyen alıcıya bir örneğı göndcrilcbılır. 6 Satışa ıştırak edenlerın şartnamcyı görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bılgı almak ısteyenlerin 2OOI/35OO sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 19.11.2001 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahıldır. Basın. 72682 A n k ar a Uluslarcrası Film Festvali Kavaklıdere KızılırmaK 26Kasım9Arak2001 Y A Y I NEV I "Islık çalar" SEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOfiLANOfiLU CD. YAYINCILAR SK. No: ıo/A Kat: 2 80660 4.Levent / ISTANBUL TEL: (0 212) 280 95 85 280 94 18 FAKS: 2R0 93 40 omnlaOprıtma n«t Ir Internet &atı$ı: www omyaytnevi cam www ld««flx« com tr Dünya Sinemasından dnekler» Türk Sineması brışıyor» Ankara Ekin Tiyatrosu Lütfi Akad Sieması • Um:ag Fantastik Türlcilmleri • İngiliz Kültür Bresson Wajda Toplu Gösfcrimleri • Alman Kültür Belgeseller Kısalar* Çağdaş Sanatlar Merkezi Söyleşiler Paneller iergiler* Odeon Cineplexx Bilet satış noktaları: Karum Bilim Sanat Kitabevi Festiv! Salonları 4 6 8 7 7 4 5 4 6 8 3 8 9 2 www.filmfestankararg.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog