Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumburiyet k ı t a p 1 a r ı OSMANLI ÎMPARATORLUĞU'NUN YÜKSELÎŞ VE ÇÖKÜŞ TARİHİ Dimitri Kantemir Çağ PızarUn» A_$ Tu±oc2gi Od No 39">l )kulübû (J43î4ıCag3Üofilu-l<<anbulTei (212)5140196 Cumhuriyet Cumhuriyel V m p l a ı ı FATlHylFETİH ÇJ£ PaarijnH 4.Ş TurkooigiCad.No 39 41 kulübü (3-T,vi agaıoghı-kanhıl Td (212)51401 96 78. YIL SAYI: 27792 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ11924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 9 KASIM 2001 CUMA Olümünün BM yilmda AtatürkGenç Cumhurbaşkanı o gun nedense çok duşunceli idi. Merdivenleri ağır ağır çıktı. T ü m salonları tek kelime soylemeden gezdi ve birden yerınde çakılır gibi durdu. Sevgili Ataturk geleceğı sanki görmuş ve aziz naaşının bu tarihten 8 yıl sonra, kapalı ve kasvetli bir 21 Kasım 1938 gunu bu binanın merdivenlerinden cevız bır tabut içinde çıkarılacağını adeta hissetmişti. ORHAN KARAVELİ'nin yazı dizisi yarın Cumhuriyet'te Prof. Turan: Atatürk ilkelerini ve devrimin özünü anlamalıyız. Gusto dergisinde Atatürk sofrası: Entelektüel bır rorumdu. Kurtuluş Savaşı Günleri Sergisi: llhan Akşit'in Ethem Tem'ın fotoğraflarından hazırladığı sergi Akmerkez'de açıldı. Ulu önder Atatürk 63. yılında törenlerle anılıyor. Sayfa 4'te. Dünya Ticaret Örgütü toplantısı Katar'da başlıyor. Zirvede zenginlerle yoksul ülkeler karşı karşıya gelecek Eşitsizlik banşa engel> Dûnya Bankası Yapısal Değişim Programlan'ndan EMİNE KARAKtTAPOĞLU sorumlu Başkan Yardımcısı Joseph Ritzen, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Zenginlerle fakir ülkeler arasında var olan eşitsizlik sürdükçe banşçıl bir dünya olamaz" dedi. 2001 yılı Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Stiglitz ise ABD ile gelişmış ülke politikalannın diğer ülkelere dikte edildiğini belirtti. CENEVRE - Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Katar"ın Doha kentınde bugün baş- layan 4 Bakanlar Toplantısı, dünyanın gi- dışatuıa yeni bir yön verilebilmesı içın fır- sat olarak gösterilirken bunun ancak, geliş- mış ülkelerin fakır ülkelere pazarlannı aç- masıyla mümkün olabıleceğı belirtiliyor. Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Joseph Ritzen, BM Genel Sekreteri Kofi Annan ve 2001 yılı Ekonomi Nobeli sahibi Jo- seph Stiglitz, dünyadakı eşıtsızhğin orta- dan kaldınlması ıçın kalkınmakta olan ül- kelenn gereksinmelerinin dıkkate alınma- smın bır zorunluluk olduğu görüşünde bir- leşiyorlar. Seattle'da 1999 yılında başansız- lığa uğramasının ardından bugün başlaya- cak toplantıyla ticaretin kapsamlı bir libe- ralleşme sürecıne girmesi öngörülüyor An- cak, gündemde yer alan belgelenn kalkın- makta olan ülkelenn lehine olmadığı ve ka- bul edilmelerinın çok güç olduğuna dıkkat çekiliyor. Dünya Ticaret Örgütü Bakanlar Konferansı, ABD'ye yapılan terörist saldı- nya karşın ıptal edilmeyerek toplanma ka- ran aldı. Toplantı içın Uluslararası Çalışma Örgüru (ILO) de bır öneri paketi hazırladı. Geçen günlerde yapılan Bırincı Dünya Is- tihdam Forumu'nda, üye ülkelerce kabul mArkasıSa.l7,Sü.3'te HÜKÜMETE ÇALIŞANLARDAN UYARI Emekçfler Ankara'da Emek Piatformu'ndan destek DÎSK ve KESK in 5 koldan sürdürdüğü yürüyüş bugün Sıhhıye'de yapılacak kitlesel basın açıklamasıyla sona erecek. IMF güdümlü politikalann terk edilmesi içın başlatılan '"İşsizliğe, Yoksulluğa, Yolsuzluğa ve Savaşa Karşı Ankara Yürüyüşü"ne Emek Platformu da destek venyor. Küreselleşme protesto edilecek uluslararası ı iur Işçi Sendikalan Konfederasyonu'nca düzenlenen 9 Kasım Küresel Eylem Günü, Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Petrol-lş Sendikası. yapılacak olan eylemle, küreselleşme ve getirdiği olumsuz sonuçlann protesto edileceğini bildirdi. • 11. Sayfada ATtNADA 6 KONUDA ANLAŞMAYA VARILDI Ege'de kırmızı hat Birbirlerine dostum diye hitap ettiler Dışişieri Bakanı Ismail Cem ile Yunan meslektaşı Yorgo Papandreu arasmdaki dostluk, önemli anlaşmalara yansımaya devam ediyor. tki dışişieri bakanı 3 konuda protokol, 3 konuda güven arttıncı önlemler olmak üzere 6 konuda anlaşmaya vardıklannı açıkladılar. Vural: Telekom özelleştirilemez • 10. Sayfada Bakanlann özelleştirme kavgası M 6. Savfada Yılmaz: Başbakan beni şaşırttı • 5. Sayfada AB: Türkiye'de İnsan haklannda ilerleme yok M17. Savfada Protesto girişimi Cem, Yunanistan Dışişieri Bakanı Papandreu ile birlikte Atina'da "Mevsimler" isimli sergisini de açtı. Açılış konuşmalanmn yapıldığı sırada, izleyiciler arasında yer alan kimliği belirsiz bir şahıs, protesto girişiminde bulundu. Protestocu salondan uzaklaştınldı. • 8. Sayfada • AGSPVEKJBRISTA ÇATIŞMA KORKUSU • 8. Sayfada Yaşasın Ekim Devrimi Ekim Devrimi'nin yıldönümü, Rusya'da coşkuyla kutlanırken gösterilerin ağırlığını Batı ve ABD karşıtlığı oluşturdu. "Ekim Devrimi yenümezdir" pankartı taşıyan komünist ve yurtsever göstericiler, "Birlikte kazanacağız" sloganı attüar. Boris Yeltsin döneminde "Uzlaşma ve Barış Günü" ilan edi- len 7 Kasım, pankartlar ve kızıl bayraklarla Moskova sokaklarını doldu- ranJar içinse hâlâ eski anlamım taşıyor: Devrim Günü. (Fotoğraf: AP) GUNCEL CUNEYT ARCAYt REK Seçimin Ucu Göründü mü? Toplum huzursuz mu? Huzursuz! Toplumsal patlamalardan korkuluyor mu? Evet! Toplumu patlama aşamasına getıren ikı kriz, bu hu- kumet donemınde gerçekleştı mı? Gerçekleştı1 Halkı bu noktaya getirdiği yetmıyormuş gıbı; hü- kümetımızyenı, ustelık boyutları gıderek buyüyecek yeni bır toplumsal huzursuzluğun tohumlarını atıyor mu? Atıyor! MArkası Sa. 17, Sü. 1 'de Futbolda ulusal günler Ümİt MİIII Futbol Takımı, 2002 Avrupa Uluslar Kupası ilk baraj maçını bugün Yunanistan'la Yanya deplasmanında oynuyor. TSt 21.30'da başlayacak karşılaşmanın rövanşı ise 13 Kasım Salı günü tzmit tsmet Paşa Stadı'nda oynanacak. Ümitler, Yunanistan'ı elerse fınallerde mücadele etme hakkını yakalayacak. Türklye A MİIII Futbol Takımı, Avusturya ile yann deplasmanda oynayacağı 2002 Dünya Kupası ilk baraj maçı için Viyana'da kampa girdi. Teknik direktör Şenol Güneş, "Tüm ülke olarak bu maçı düşünmehyiz" dedi. Avusturya polisi, Ernst Hapel Stadı'ndaki maç ıçin geniş güvenlik önlemleri aldı. • Spor'da 'SUSURLUK'U SEVÎNDÎREN KARAR Topal sanıklaruıa beraat Delİller yeterSİZ bUİUndU Kumarhaneler kralı olarak tanınan Ömer Lütfi Topal cinayeti davası sanıkları delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Haluk Kırcı, Topal'ın iş ortaklan Sami Hoştan, Ali Fevzi Bir ve özel timci polislerin yargılandığı dava Susurluk davasını doğrudan etkıliyordu. FaİIİ meçhUİ Cinayet Samklar, 13 dakika süren duruşmanın ardından karan birbirlerine ve avukatlanna sanlarak kutladılar. Susurluk çetesinin işlediği iddia edilen en önemli cinayetlerden biri olan Topal cinayeti faili meçhul kaldı. • 3. Sayfada KEMAL TÜRKLER DAVASI Yargıç yoğun işe isyan etti Dosyayı inceleyemiyorum Bahçeüevier katliamı davasında ölüm cezası alan Ünal Osmanağaoğlu'nun yargılandığı davada Mahkeme Başkanı, yoğun iş yükü nedeniyle dosyayı gerektiği gibi inceleyemediğini belirterek duruşmayı erteledi. Osmanağaoğlu. öldürmedim Samk Ünal Osmanağaoğlu eski DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'i öldürmediğini sa\oınarak Türkler'i öldürenlerin 1 Mayıs 1977 Taksim olaylannda ölen 34 kişinin failleri olduğunu söyledi. • 3. Sayfada • ÇETEYE MAFYA TANIMI • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Y-anıtkabir! Başhğı önceki yıllarda Atatürk'e ve devrimlerine yönelik saldınların ayyuka çıktığı birdönemde atmış- tık. Anadolu'nun kolay ortaya çıkmayan, çıkınca da herkesı şaşırtan gucu o günlerde de tavrını koymuş ve Anıtkabır'e gelen bır mılyonu aşkın kişı, Türkiye Cumhurıyetı'nın değerlenne yonelık saldınlara karşı, duruş göstermışti... Yann 10 Kasım... Atatürk'un kendi deyimıyle vü- MArkasıSa.l7,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog