Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye! k ı t a p i a r ı ENEL HAKK'IN HAKKI İlhan Selçuk ÇagPazanamaA.S Tffliflcagı Cad \o 39 4İ (34334 i Ogaloğlu-ls&ibulTeL (2Hl 514 01 96 Cumhuriyet Cumhuriyei k ı t a p 1 a r ı 78. YIL SAYI: 27791 / 500.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ H945-1991) PERŞEMBE Bankalar borçlu şirketleri tek tek alırken haciz yağmuruna tutulanlar endişe içinde Ekonomikçatışma# Reel sektörün canlandınlması ve üretimin arttınlması tartışılırken diğer yandan bankalar ile borçlu şirketler arasındaki kavga büyüyor. Son olarak Yapı Kredi Bankası, Cankurtaran Grubu'na bağlı şirketlerin kredi borcuna karşılık Groupe Seb Istanbul şirketinin yüzde 32 hissesini alacak. # Haciz yağmuruyla boğuşanlann sayısı artıyor. Yetkililere göre derinleşen krizin üretimde açtığı yaranın büyüklüğünün göstergesi olarak kabul edilen bu durumun "sokaktaki karşılığı" ise daha büyük. Prof. Dr. Altuğ, alacaklılann genellikle yargıya gitmediğini belirterek "Alacak kavgası yaşanıyor" dedi. FATMA KOŞAR Denn bır krıze düşen Türkıye'de borçlu ıle alacaklılann ka\gası ekono- mik bır çatışma yarattı Devalüasyonun ardından anlaşmazlığa duşen kıracı-ev sahıbı davalan ve krız oncesınde sık rastlanmayan turde ekonomik davalar- da patlama yaşanırken haciz ışlemlen- nın yığıldığı mahkemelerde, yüksek fa- ıze dayanamavan büyük sermaye grup- lanyla bankalar arasındakı alacak dav a- lan başı çeker oldu. Gunlerını IMF'den ek kaynak beklentısıyle geçıren Türkı- Derviş: Toplu çıkarma yok • 9. Sayfada DlSK ve KESK yürüyor • 9. Sayfada IMF yeniden gelecek • 13. Sayfada ye'de üretıme dönük çeşıtlı onlemlenn tartışması sürerken bankalar borçlannı odeyemeyen şırketlen bırer bırer alıyor- lar Bır yandan ışçı \e ışveren örgutlen "reel sektör fonu" oluşturmaya çalışı- yor. dığer yandan "İstanbul Yaklaşı- mı" adı altında uretıme kaynak yaratıl- ması çabalan surüyor. Ancak bu çalış- malar çerçevesınde somut adım atıla- maması. "borçlu şirketlerin bankala- ra geçmesini" engelleyemıyor. Son olarak Yapı Kredi Bankası \ e Pamuk- bank'a borcunu odeyemeyen Cankurta- ran Grubu şırketlen. soz konusu banka- lara geçtı Bankanın. gruba aıt şırketle- # Haciz kıskacında olan gruplar, bankalarla "taksitlendirme yapılması" teklifleriyle anlaşmaya çalışıyor. Yapı Kredi daha önce IşıkJar ve Komili gruplanna 15'er trilyon liralık haciz işlemi başlatmıştı. Gümüşsuyu, Aksoy Tekstil, Çağteks. Esin Turizm ve Simenteks de hacizle boğuşuyor. nn kredi borcuna karşılık. grup ıştırak- lennden Groupe Seb îstanbul Ev Alet- len Tıcaret AŞ'nın yüzde 32 hıssesını alacağı açıklandı Şırketın yüzde 8'lık hıssesının de 2 3 mılyon dolarlık borca karşılık Pamukbank'a geçtığı öğrenıldı. Yapı Kredfden borsaya göndenlen açıklamaya göre. banka yönetım kuru- lu bır öncekı gün yaptığı toplantısında, Cankurtaran Grubu şırketlennden Elektrotek Elektnk Sanayı ve Tıcaret AŞ'nın Groupe Seb îstanbul şırketınde- MArkasıSa.l9,Sü.3'te BerinNadi'yi uğurladık Emanete sahip çıkacağız # Berin Nadı. ömrünü adadığı Cumhunyet gazetesının bahçesinde dostlanyla son kez buluştu. Cumhunyet gazetesinın bahçesını dolduran dostları, Cumhuriyet okurlan. sıyasetçiler. sanatçılar. gazetecıler ve Cumhunyet çalışanlan "Cumhunyet devnmının önder kadınfnı karanfıllere katılmış hüzünle uğurladı. # Gazetemız Yayın Kurulu Başkanı îlhan Selçuk, Berın Nadı'nın, eşı Nadir Nadı'yi yıtırmesınin ardından yaşamının son bolümünü Cumhunyet'ın geleceğıne vakfettığıni belirttı. Selçuk, Nadi'mn, bu uğurda sağlığına bıle özen göstermeden çaba sarf ettığini söv ledı. • 6. Sayfada Fotoğraf HATİCE TUNCER 'Teşvik edenlere' 4-20 yıl arasmda hapis getiriliyor. Eylem ölümle sonuçlanırsa süre artacak Olüm orucuna çözüm cezabelİrsİZ Adalet Bakanlığı, ölüm oruçlannı dı- yalog yoluyla çözmek yerine, tutuklu ve hükümlü yakın- lannı da cezalandırarak eylemi sonlandırmayı hedeflıyor. TBMM'ye göndenlen tasanya göre eylemi teşvik eden- ler 4 yıldan başlayan hapis cezasıyla yargılanacak. An- cak "teşvikin'" nıteliğindekı belirsizlik nedeniyle ceza- landırmalann ailelerden başlayıp demokratik örgütlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayabileceği belirtiliyor. zorla tedavi edilecekler Açiık grevi ve ölüm omcun- daki eylemcilerden yaşamı tehlikeye giren ve bilincinin bozulduğu hekim tarafından belirlenenler hakkında "is- teklerine bakılmaksızın"' kurumda, olanak bulunmadığı takdirde hastaneye kaldmlarak muayene ve teşhise yö- nelik araştırma, tedavi ve beslenme gibi önlemler uygu- lanacak. Psiko-sosyal hizmet birimince eylemcilerin dav- ranjşlanndan vazgeçmelen yolunda çalışmalar yapılacak. Kİmyasal SİIati Savi Küçükarmutlu'da 4 kişinin öldü- ğü, lOkışinindeyaralandığı "kanlıbaskınT'protestoiçin F tipi cezaevlerinde kendilerini yakan 4 ölüm onıcu ey- lemcisinden Nail Çavuş ve Eyüp Samur yaşamını yitir- di. Çağdaş Hukukçular Derneği îstanbul Şube Başkanı Several Demir, operasyon sırasında "kimyasal silahkul- lanıldığmı" öne sürdü. Baskında yaşamlannı yitirenlerden ıkisinin polis kurşunuyla öldüğü ılen sürüldü. • 4. Sayfada îaşbakan Ecevit kapıyı açık bıraktı Daha fazla asker gidebüir • Ecevit, Amerıkan CBS televızyonuna verdığı demeçte. Afganıstan'a gondenlecek asker savısının artabıleceğını soyledı Ecevit, "'Ben, bu kapıyı yakın gelecektekı gehşmelere göre açık bırakacağımızı soylemeyı tercıh edenm"' dedı. ABDnın asker sayısını Turkıye'ye bıraktığuıı soyleyen Ecevit, Irak'a yonelık bır operasyonun desteklenmeyeceğını de > ıneledı • 5. Sayfada Yine aynı telkin Hubbert Çanı MusuVda # Sadece Ozal dönemıyle sınırlı değıl Ozal sonrasında da, 90"lı yıllar boyunca, Amenka, Arikara'ya hep aynı telkınde bulunuyor "Kuzey Irak'a ve Musul'agınn 1 "Musul'a gırmek, sonsuz bır macera' Hatta, "gınn, sonra çıkarsınız" laflannı bıle Ankara'da son on yıldır kım varsa, gülümseyerek karş'hyor YALÇIN DOĞAN'n /7. Sayfada Sezer Tacikistan 'da Taleban gerçeklere uymuyor # Cumhurbaşkanı Sezer. Tacikistan Cumhurbaşkanı tmamalı Rahmanov ıle yaptığı göruşmede Türkıye'nın Tacikistan'ın vanında olacağını beluttı. Taleban"ın bır etnık grubu değıl, bu- ıdeolojıyı temsıl ettığini soyleyen Sezer bunun da Afgarustan gerçeğıne uymadığını kaydettı Sezer "Çok kez söyledım, yıne söyluyorum, Afganıstan Afganlanndır" dedı • 10. Sayfada MHP 'de çatlak Aydın hn istifasına ret # Eskı Bayındırlık Bakanı KorayAydın'ın "Vurgun Operasyonu"' nedeniyle mılletvekıllığınden ıstıfası, ıktidar ortaklannın oylanyla reddedıldı Yılmaz ıle Bahçelı'nın katılmadığı oyiamada, 10 DSP'lı, 2 ANAP'lı kabul oyu kullandı MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetın başta olmak üzere 25 kadar mılletvekili oylamaya katılmadı • 5. Sayfada PAZARDA KAPKAÇÇI DEHŞETI • 3. Savfada MISIR ÇARŞISI DAVASI KÖRDÜĞÜM M 4. Sayfada EĞÎTlMDE PROGRAM KOMEDISI • 19. Savfada YASEMÎN DALKILIÇ BU KEZ BAŞARAMADI MArka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Alıntılar Başbakan Ecevit'ın "40 yıllık rüyam gerçekleştı" dıyerek geçen ekımde Ordu'nun Mesudıye ılçesın- de gerçekleştırdığı koy-kent projesının fıkır babası- nın Mustafa Kemal Atatürk olduğu ortaya çıktı. 1932 yılında hazırlanan "Türkıye Cumhurıyetı'nın Bırınci Sanayı Planı"nüa Ecevit'ın "koy-kent" adını verdığı proje, "Ideal Cumhunyet Köyü" adı altında tum detaylarıyla çızılmış. MArkosıSa.l9,Sü. l'de AAatemotiğ i toplu m la paylaşan bir bilım adam Bır soyleşı sırasında karşınızdakıne "matematıkçıyım' dedığımzde gene'lıkle ıkı tepkıden bırını alırsınız Ya Oı^ulda mafemafığım çok ıyıydı' derler ya da, kı bu daha çok olur 'Okulda en korkfuğum, bır turlu Dece'emedığım derstı" derler Ama her durumda okulda" denır Çunku okul bıtınce, bıtmesı gereken ır şeydtr mafemafık Bugün Cumhuriyet Me birlikte... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Koray Aydın'ın Çiğnenen Onuru! Eskı Bayındırlık ve Iskân Bakanı Koray Aydın'ın "aklanmasına", "ıtıbarının ladesıne", "partı ıçınde yükseltilmesıne" ılışkın gelışmeler ıçın şunu soyleye- bılınz: Tam bır Turkıye tıpı sıyaset klasığı! Aydın'la ılgılı ıddıalar ıkı temel bolume ayrılıyor: MArkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog