Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurlyel k ı t a p 1 a r ı[ AĞLAMAKVE GÜLMEK İlhan Selçuk jCumhUrİYe ÇagPazar1aınaA.Ş TwiocagiQid.No 39 41 L T . krtap>ulûbû ı343Mı Ogaloğhı-tsenbul Td 1212)51401 96 Cumhuriyet Cumhu/s»*? _y><pl a r ı «sg 4 A_Ş TûAocagı Cad No 39/41 (212/5140196 78. YIL SAYI: 27790 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-19451BAŞYAZARI- NADİR NADİ (7945-7997) 7 KASIM 2001 ÇARŞAMBA Polis,YÖK'ü protesto eden öğrencilere bibergazı sıkıpyerlerde sürükledi ## Üniversiteliye meydan dayağıBilimsel eğitim istiyoruz Bilimselhğe darbe vuran YÖK'ün kuruluş yıldönümünde öğrenciler alanlardaydı. ÎÜ'de "Parasız demokratik eğitim istiyoruz-YÖK'e hayır" pankartlanyla yürümek isteyen öğrencilere müdahale eden polisin tutumu sert oldu. Savaş alanitta döndü Beyazıt Meydanı savaş alanına dönerken sıkılan biber gazının etkisiyle kendinden geçen ve yerlere yığılan çok sayıda öğrenci dövüldü. Ankara'da polisle yapılan pazarlıklar sonucu gözaltına ahnan üniversiteliler serbest bırakıldı. • 8. Sayfada IRAK SAVLARI CtDDtYE ALINMADI Senaristler iş başında # New York Times yazan William Safire'in dile getirdiği Türkiye'nin Kuzey Irak'ı işgal ederek mali kazanç sağlayıp AB'ye girebileceği savları Ankara terafından ciddiye ahnmıyor. Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, "Körfez krizinden sonra o tecrübeleri yaşamış birTürkiye. Kuzey Irak'a veya Irak'a yönelik bir harekât sonrası büyük ölçüde sığınmacı hareketine, daha e\-vel yaşadığımız olumsuzluklara maruz kalacağı için taraftar olmaz" dedi. • 19. Sayfada WASHINGTON ÎSTEDİ Almanyada savaşa girdi# ABD, Almanya'dan resmen Afganistan'a askeri birlik göndermesini istedi. Berlin yönetimi de bu talebi kabul etti. Başbakan Gerhard Schröder, ülkesinin Afganistan'a 3900 asker ve Fuchs tanklan göndermeye hazır olduğunu, ancak bu askerlerin destek görevi üstleneceğini söyledi. Schröder, ABD'nin, askerlerin hava saldınlanna ya da kara operasyonuna katılması yönünde bir talepte bulunmadığını belirtti. • 11. Sayfada istanbul Üniversitesi dekanları suskunluğu bozdu ı İstanbul Üniversitesi dekanlan, gerçek dışı olduğunu iddia ettiklen okullan hakkında çıkan haber ve yorumlara yaptıklan açıklamayla yanıt verdi. Dekanlann deklarasyonunda, "'Bizlerin dışında gelişen üzücü olaylar veya karalamalar, gerçekte tstanbul Üniversitesi" nin soylu suskunluğundan cesaret almaktadır" denildi. ı Dekanlar, ÎÜ'nün, ticari bir anlayışla sadece kân tercih eden bilim bezirgânlığına karşı olduğunu vurguladılar. Ellerindekı tüm ımkânlan eşitlikçi ve demokrat anlayışla öğrenci ve öğretim elemanlanna yönelttıklerini belırten dekanlar, okullannın Atatürk ılkelerinin yılmaz savunucusu olduğunu bıldırdıler. I 8. Sayfada DİSK ile KESK'in yürüyüşün istanbul etabı başladı Emekçi Ankara yolunda• KESK ile DİSK tarafından düzenlenen ve Emek Platformu tarafından da desteklenen Ankara yürüyüşü, Edirne, Denizlı ve Diyarbakır'dan yola çıkan gruplarca sürdürülüyor. Denizli'den önceki gün yola çıkmak isteyen 35 kişilik grup, polis tarafından engellenmek istendi. ı Ankara Yürüyüşü'nün İstanbul etabı da dün Edirnekapı'dan başladı. Yaklaşık 5 bin ışçi ve memur, "Küresel eşitlik, adalet, banş", "IMF def ol" pankartlan taşıyarak yürüdü. DİSK lideri Çelebı, Türkiye'nin en karanlık günlennı yaşadığını söyledi. • 9. Sayfada Berin NadVyi uğurluyoruz Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi, cumhuriyet devrimlerinin kararlı savunucusu. basın dünyası- nın örnek insanı. gazetemizin çınarı Berin Nadi'yi bugün son yolculuğuna uğurluyoruz. Nadi. bu- giin saat 10.00'da yayınını sürdürmesi için büyük nıiicadele verdiği Cumhuriyet gazetesi bahçesin- de gazetemiz çalışanları. dostları. sevenleri ve takipçisi Cumhuriyet okurlarıyla buluşacak. Gazete- deki törenin ardından Nadi'nin cenazesi öğle vakti Bebek Camii'nc götürülecek. Bebek Camii'nde kılınacak namazın ardından Berin Nadi'nin cenazesi Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek. CUMHURÎYET'IN KR AL ÎÇE S İ m&Sayfada ÇİZGİ S İ HİÇ DEĞİ Ş MEDÎ mzsayfada AB 'ye Kıbrıs için sert mesajEge Ordu Komutanı Orgeneral Hurşıt Tolon AB'nm, Güney Kıbns"ı üye alma konusunda surdürmekte ısrar ettıği yanlış yaklaşımın önümüzdekı dönemde taraflan Doğu Akdenız'de sonu belirsiz bir knze doğru surükledığını söyledi. Orgeneral Tolon, Türk Sılahlı Kuvvetlerfnın Türkiye'nin Doğu Akdenız'dekı haklannı koruyacak ve her türlü tehlıkeyı önleyecek güçte olduğunu anımsattı. REŞAT AKAR LEFKOŞA - Türk Sılahlı Kuvvet- len'nın planlı tatbikatlanndan "To- ros-2001 "ı ızlemek ıçın Kuzey Kıb- ns'a gelen Ege Ordu Komutanı Orge- neral Hurşit Tolon, Güney Kıbns Rum yönetımıne tam üyelık konusun- da yeşil ışık yakan A\Tupa Birlıği'ni sert ıfadelerle uyardı. AB'nın, Güney Kıbns'ı üye alma konusunda sürdür- mekte ısrar ettıği yanlış yaklaşımın, Rum tarafınuı çözüme yaklaşmasını engellediğine dıkkat çeken Orgeneral Tolon, bunun önümüzdekı dönemde taraflan Doğu Akdeniz'de sonu belır- sız bir knze doğru surükledığını söy- ledi Orgeneral Hurşit Tolon, Kıb- ns "takı gelışmelen yakından ızleyen Türk Sılahh Kuv\etlen"nın Türki- ye"nın Doğu AJcdenız'dekı haklannı koruyacak \ e her türlü tehlıkeyı önle- yecek güçte olduğunu anımsatarak Güney Kıbns Rum Yönetimi ıle AB'ye anlamlı mesajlar \erdı. Orge- neral Hurşit Tolon, Ercan Devlet Ha- vaalanı'nda yaptığı açıklamada, Kıb- ns konusunun gündemdekı yennı ko- rumakta olduğunu söyledi Türk Sı- lahlı Kuvvetleri'nın, Yunanıstan ve Güney Kıbns Rum Yönetimi'nin 1 Ekım'de sergıledıklen tüm silahlannı. >ine sözde ortak doktnn gereğı yürüt- tüklen her türlü askeri faaliyetı yakın- MArkası Sa. 19, Sü. 4'te MHP HAZIRLANIYOR Izgi: Seçim yakın • TBMM Başkanı Ömer tzgı, seçım yasalannda değışıklık zamanının geldığını belırterek "Yakın zamanda bir seçımle karşı karşıyayız" dedı. MHP lıden ve Başbakan Yardımcısı Dev let Bahçeli, teknokratlar hükümeti önensuıı eleştuırken kurmaylanna "Sıyasetı sıcak gelışmeler beklıyor. Sandık da\ etı reddedılemez. Olası bir erken seçım \ e hükümet değışıkhğıne hazırlıklı olalım" dedi. • 5. Sayfada VEKİL SAYISI Ecevit 550'den memnun • DYP Iıderi Çiller Ecevit ten sıyası partiler ve seçim yasalannın değıştınlmesinı, seçim harcamalarmın şeffaflaştırılmasını, seçim bölgelerinde tercih sıstemine geçılmesını ve mıllervekilı sayısmuı 450'ye ındınlmesıni istedi. Tercih sıstemine yeşil ışık yakan Ecevit, Türkiye'de nüfüsla orantılı sayıda mıllervekilı bulunduğunu söyledi. • 5. Sayfada ANAP'TAN BtRFlRE DAHA • 5. Sayfada AYDINTN ISTİFASI OYLANIYOR M 4. Sayfada ZAMANIN İÇÎNDE DÖNEN MEYDAN M14. Sayfada TUŞLARIN ARDINDAKİ GERÇEK M 15. Savfada HİKMET ŞİMŞEK'İN BAŞARILARI ÜSTÜNE • 75. Savfada GUNCEL ESENYURT SORUŞTURMASI FUTBOLCUNUN ÎTÎRAFI CÜNEYT ARCAYUREK Çaflak! Amerıkan yönetımiyle yakın ılışkısı olan New York Tımes'ın unlu yazan VVilliam Safire'in Kuzey Irak'ı Türkıye'ye katmayı oneren "duşse/"senaryosundan da anlaşılıyor ki; ABD'de ve Avrupa'da geleceğımız- le ılgılı çeşıtlı senaryolar uzerınde çalışılıyor Yazar dunyada her şeyın değıştığı bir zamanda fır- satlan değerlendırmek gerektığını soyluyor. Önerdığı fırsat da ne fırsat! Irak'ın -petrol ve do- MArkası Sa. 19, Sü. 1 'de Çapan'ın babası serbest # Esenyurt Belde Beledıyesi'ndeki yolsuzluk iddialanna ılişkin olarak gözaltına alınan Belediye Başkanı Gıirbüz Çapan ve 6 kışi mahkemeye sevk edilmelerine gerek görülmeden cumhunyet savcısı tarafından serbest bırakıldı. • 9. Sayfada Maçı kazandılar tekranm istediler # Yunanıstan Futbol Ligi lideri Olimpiakos Pire, oyunculan StelyoYannakopulos'un, Aegaleo ile pazar günü yaptıklan maçın bıtimine 7 dakika kala penaltı yaptırdığuıı itü-af etmesi üzenne, 4-3 kazandıklan maçın tekranm istiyor. • 19. Sayfada tTALYA BASINIALAYA ALDI SinyorTerim'i kibri yedi # FatihTerim'i Italyan gazeteleri alaya aldı. "Terim'in Mılan serüvenı soluk alıp vermek kadar kısa, 112 gün sürdü" diye yazıyor "Corriere della Sera". Gazete, "Terün'in, tanımadığı dunyada bannamadığuu" söylüyor. (âGÛN CeRfUHOGLirnil habert • 19. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog