Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

-f Cumhuriyef k ı t a p 1 a r ı AY BÜYÜRKEN UYUYAMAM Necati CumaJı Çag Pazartama A Ş Türkocağ] Cad No 3941 .krtapkulübü ı343MiCagak>ghı-kanb<ılTd (212ı51401 % Cumhuriyet Cumhuriyet k ı i a p 1 a r ı TORE KISKACINDA KADIN / Mehmet Faraç v 78. YIL SAYI: 27789 / 500.000 TL (KDVIÇmde) Bakan Gürel, Rum Yönetimi 'ni suçladı Güney Kıbns terör vesuç memeu # Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel. küreselleşmenın bir yüzüyle, komşuyu komşuya düşman eden ideolojilenn yeşertıldıği bir ortam yarattığını dile getirdı. Gürel, "AB, Kıbns Rum Yönetimi ve Yunanistan, terörle mücadele konusunda çıkarlara dayalı ikiyüzlülükten sıynlmalı" dedi. Gürel, Kıbns Rum kesimınin, bu- "terör, suç ve kara para aklama merkezi"ne dönüştüğünü savundu. • 19. Sayfada Ecevlt'e tepkl AB Komısyonu, Başbakan Ecevit'in, Kıbns'ta herhangi bir çözüme ulaşılmadan Rum kesiminın AB'ye kabul edilmesi durumunda KKTC'nin ılhak edilebileceği yolundaki açıklamasına tepki gösterdı. • 19. Sayfada Yazar Safıre Türkjye'ye K Irak'ı işgalönerisi # The New York Times yazan William Safire, 1994'te ölen eski Başkan Richard Nixon ile "cep telefonuyla yapılmış hayali bir konuşmaya" dayanarak '"köktendinci Müslümanlara karşı Türk kartının oynanması" tavsiyesinde bulundu. Yazıda Türkiye'nin Kuzey Irak'ı işgal etmesi, burada otonom bir bölge oiuşturması ve Kerkük petrollenni işlermesi önerisi de yer aldı. • 10. Sayfada 10. gözden geçirme Ekkaynak aysonuna hahlı % Juha Kahkonen bajkanlığındaki IMF heyeti Bakan Kemal Derviş ve efonomi bürokratlanyla çajşmalanna başladı. IM''yle dunkü çalışmalar ıçn 25 kalemlik gündem beırlendi. G-20'lerin 17- 1 SKasım tarihlennde, arondan da IMF ve Dünya Baıkası'nınyıllık tojlantılan suasında Tırkiye'ye verilecek ek kaiıak konusunun göüşüleceği belirtiliyor. M'2. Sayfada KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI- NADİR NADİ (1945-1991) Küçükarmutlu'da F tipi eylemi yapılan evlere düzenlenen baskında 4 kişi Öldü Kanlı operasyonKeskin nlşancılar da katıldı Küçükarmutlu'da ölüm orucu eylemi yapanlann bulunduğu 2 ayn eve operasyon düzenlendi. Operasyona, İcar maskeli keskin nişancılar ve Çevik Kuvvet ekipleri panzerlerle katıldı. Evlere göz yaşartıcı bombalarla girilmesi sonucu molotofkokteylleriyle polise karşıhk verildi. Bir evde çıkan yangında 4 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Eylemci kendfni yaktı operasyonun başladığı saat 15.00 sıralannda eylemcilere destek veren Haydar Bozkurt adlı kişinin dışan çıkarak kendini yaktığı öğrenildi. Bozkurt, burada yaşamını kaybederken polisin bu kişiye kurşun sıktığı ileri sürüldü. Eylemciler tarafından kurulan tüm barikatlar kaldınldı. Yaralılann, uzun süre çamurda bekletildiği iddia edildi. ÖZKAN GÜVBfin haberi • 8. Sayfada Cazi davasında ceza indirimf Yargıtay Birinci Dairesı'nce sanıklar lehine bozulan Gazi davasının ikinci etabında, suçlu bulunan iki sanık polisin cezalannda indirime gidildi. Gazi davasında sanıklarm yeniden temyize başvurması ve karann verilmesinin ardından, iç hukuk yollan tükenecek. Yargıtay'ın kararında ise polislerin korunduğu savunulmuştu. AliCrfBftnnMMrf M 8. Sayfada MİMARLIK CengizBektaş AErası Cumhııriyet olduYarm UğurluyorUZ Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhunyeti'nden bir yaş küçük, Cumhuriyet devrimiyle anlamdaş ve özdeş olan, adını Atatürk'ün verdiği Cumhuriyet gazetesinin Imtiyaz Sahibı Berin Nadi'yı yarın son yolculuğuna uğurluyoruz. Nadi için, Cumhuriyet gazetesi bahçesinde yann saat 10.00'da bir tören düzenlenecek. Nadi daha sonra, Bebek Camiı'nde kılınacak öğle namazınuı ardından, Edirnekapı Şehıtliği'nde toprağa verilecek. • 6. Sayfada Sezer Ve ECeVİt'ten ba$Sağllğl Basın camiasımn duayenlerinden Berin Nadi'nin \efatı nedenıyle politikacılar, sivil toplum kuruluşlan, aydınlar, Cumhuriyet okurlan gazetemize gönderdikleri mesajlarla başsağhğı dileklerini ılettiler. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Bülent Ecevıt, gazetemiz Yayın Kurulu Başkanı Ilhan Selçuk'a gönderdikleri telgraflarda Türk basrnının değerli ismı Benn Nadi'nin vefatmdan duyduklan üzüntüyü ifade ettıler. • 7. Sayfada Bektaş'a Ağa Han • • 1 * * 1 * * odııiu # îslam toplumlannda gereksinmelere ve amaçlara başanyla yanıt veren yapı kavramlannı tanımlamak ve özendirmek amacıyla verilen Ağa Han Mimarlık Ödüllleri bugün sahiplerini buluyor. Bu yıl sekizincisi verilen Ağa Han Mimarlık Ödülü'ne layık görülen 9 projeden biri de Cengiz Bektaş'a ait. Bektaş. Olbıa Sosyal Merkezi projesiyle ödüle layık görüldü. # Seçicı kurul Bektaş'ın projesine ınsani ölçeği ve üniversitedeki yapılarda görülen birçok farkJı mimari öğeleri yerel malzemelerle yaratıcı bir şekilde kaynaştırabildiği için ödül verildiğini belirttı. 1983 yılında da Nail Çakırhan ile yapı ustalan Ali Duru ve Cafer Karaca, Muğla- Akyaka'daki geleneksel, tarlada konut uygulamalanyla ödüle layık görülmüştü. 15. Sayfada Nail Çakırhan Erkan Mumcu'nun raporuna MHP ve DSP sert tepki gösterdi. ANAP savunmaya geçti... Hükümette raporçatlağı ISPANYOL BÜYÜKELÇI CAMARA: INÖNÜ'DEN SUÇLAMALARA YANIT: Genç politikacı gerekli I Çürümüş bir şeyler var # Avrupa'dan gelen mesajlar nedeniyle hükümette "başbakan değişikliğinın" tartışıldığı sırada îspanya Büyükelçisı Manuel De La Camara'nın çıkışı, koalısyonda şaşkınlık yararfı. Ocak ayında AB Dönem Başkanhğı'nı devralacak olan Ispanya'nuı büyükelçisı. Türkiye'nin ancak güven sağlayarak bunalımı aşabileceğini, bunun da genç politikacılann "motıve edilmesine" bağlı oldugunu söyledi. • 4. Sayfada Erdal Inönü, basındakı suçlamalan, "basıt konulan saptırarak yanlış izlenimler yarattna çabası" şeklinde nitelendirdi. Bu çabarun '"ülkede çürümüş bir şeyler oldugunu" gösterdiğini \nrgulayan înönü, "O zaman da o ülkenin insanlan, durumu düzeltmek için her çareye başvurarak geregini yaparlar. Hatta 70 yaşını geçmiş insanlara parti kurdurup hiçbir şeyden çekinmeden arkalanndan gıderler'" dedi. • 5. Sayfada Bazı kesimler telaşlandı' siyaset kulislerinde ANAP raporu tartışması dün de sürdü. DSP Genel Başkan Yardımcısı Zeki Sezer, "hükümetin ne kadar haklı, doğru işler yaptığının ortaya çıkmasının bazı kesimJerde telaş yarattığmı" savundu. 'ANAP hükümette durmasın' MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici, raporu kaleme alan ANAP'lı Erkan Mumcu'ya gönderme yaparak "Eğer rapor, partisinin görüşlerini yansıtıyorsa, ANAP hükümette durmasın" dedi. • 4. Sayfada I:EYLÜTÜNEĞİTIME \RM\ĞANı: YÖK U 9. Sayfada ROXY'DE CAZ • 14. Sayfada INKA'DATfrATRO DOLU GÜNLER U14. Sayfada SVAŞ, OYUNLARDA KALSIK MArka Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Tükenişin Raporu Siyaset, sosyal, toplumsal, ekonomık yaşam doğ- ru yolda yürümeyınce hemen her kafadan bir ses çı- kıyor. Çaresızlik topluma sındi. Son tartışmaların başında ANAP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Mumcu'nun hazırladığı "krize (knz- lere) hükümetin neden" oldugunu ırdeleyen rapor geliyor. MArkası Sa. 19, Sü. 1 'de Görevine son verildiğini İstanbul'da öğrendi MilanTerim'i gönderdi # AC Mılan, 1-0'lık Tonno yenilgısının ardından teknık dırektör Fatıh Tenm'ın ışıne son verdı. 'Takımdaşlık" senunenne katılmak üzere Türkiye'ye gelen Terim, görevden alındığı habennı İstanbul'da öğrendi. Terim'in yerıne eskı Juventus teknık dırektöru Ancelottı getırildı 4- • # Haber. Milan'ın ınternet sitesınce de doğrulandı. Italyan basını. haberi "3'lü forvet ısrarı ve uyanlan dınlememesı, Terim'ın sonunu hazırladf' bıçımınde verdı. Fatıh Tenm ise konuyla ilgilı açıklama yapmaktan kaçınırken "Her şeye hazınm" dedi. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bir Cumhuriyet Kadını... Endertelefon görüşmeierinde "kuzum" diye baş- lardı söze, ardından verip veriştırırdı: "Ne oluyor Mustafa KemalVn başkentınde? Her şey erozyona uğruyor. Bu gidişle Atatürk Cumhuri- yet ı'nin sadece adı kalacak... Siyaset allak bullak, eğitım allak bullak, ne başı belli ne sonu... Sen nasıl dayanıyorsun olup bıtenlere? Arada Istanbul'a gel, hava değışiklığı olur..." MArkası So. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog