Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef I k i i a p 1 a r 11 BİR CUMHURİYET DÜŞMANININ PORTRESl Mehmet Emin Değer *-> Tifaıcağı Cad .No 3941 < 34334 »Cagaloğtu-IsanbulTel (212)51401 96 Cumhu riye Cumhûr§ef ^ Paariama AŞ Tfrkocagı C»d No 3941 BtajjJOJlÜbÛ ıKi.UıCaiıMu-kalıbuITd OI-I SI-4-01 96 78. YIL SAYI: 27787 / 500.000 TL KURUCUSU: YUNUS NADİ ; NADİR NADİ (1945-1991) 4 KASIM 2001 PAZAR /sri/a elfrfîp bakanların imzasıyla Enerji Kurulu'na atama yapıldı DalgınhükümetEnerji Kurulu'na 5 ay gecikmeli yapılan atama içın kararname 6 Haziran'da bakanlara imzalatıldı. Hükürnet, yaklaşık 5 ay bu kararnameyı beklerti. Üst kurula yapılacak atamalarda uzlaşma sağlanınca, istifa etmış bakanlardan Koray Aydın, Erkan Mumcu ve Enis Öksüz'ün imzalannın yer aldığı kararnamede, atanan üyelerin isimleri ise "ek" olarak konuldu. BANU SALMAN / SERTAÇ EŞ AN'KARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyelerini, istifa etmiş bakanJarın atadığı ortaya çıktı. Hükümet. 5 ay beklet- tiği kararnameyı. kurula atanacak isimler üzerinde uzlaşmaya vanlınca isimlerin yer aldığı ekiyle birlikte 31 Elam'de Cum- İıurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in ona- yına sundu. Sezer de istifa etmiş bakanla- nn atadığı ısimlere 1 Kasım'da onay verdi. Atamalara ılişkin 6 Haziran 2001 tarihli kararnamede, istifa etmiş bakanlardan Ko- ray Aydın, Enis Öksüz ve Erkan Mum- cu'nun imzalan bulunuyor. Bu durum, sık sık bakanlara "boş kararname" imzalat- tığı bilinen hükümetin, Enerji Kurulu ıçın de benzer yöntemi izlediğini belgeledi. IMF'nin istedıği yasalan hızla çıkarmak için hukuki işleyişi yok sayan uygulama- lara başvuran hükümet, Enerji Piyasası Dü- zenleme Kurulu atamalannı da istifa etmış olan L'laştırma Bakanı Enis Öksüz, Turizm Bakanı Erkan Mumcu, Bayındırlık ve İs- kân Bakanı Koray Aydınnın imzalanyla yaptı. Öksüz 17 Temmuz'da istifa etmiş, Mumcu 8 Ağustos'ta ANAP kongresinin ardından görev dagılımıyla bakanlık göre- MArkosı Sa. 17, Sü. 3 'te ABD ile îngiltere 25 terör örgütünün malvarlıklarmı dondurma kararı aldı PKK ve DHKP-C BstedeTerÖrle Savaşta kararllllk lngiliz Ekonomi Bakanı Gordon Brovvn, "Bu yeni önlemin, Amerikalı ve îngiliz makamların, terörist örgütlerin finansmanıyla savaşımda gereken her şeyi yapmadaki kararlılıklannı ispatladığını" belirtti. îngiliz makamlan. 11 Eylül saldınlanndan sonra şimdiye dek diğer örgüt ve kişilere ait 36 banka hesabındaki 100 milyon Euro tutarında paranın dondurulduğunu belirttiler. • /"*. Sayfada PKK'IIİn İStanbUİ SOrumlUSU yakalandl Istanburda düz-enlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nin tstanbul bölge sorumlusu olduğu iddia edilen Abbas Sertkaya, sahte kimlikle yakalandı. Operasyonlarda, örgüt içinde "Savaşcı Aktarma Birimi" adı altında oluşturulan komitede yer aldıklan iddia edilen 8 kişi de gözaltına alındı. • 5. Sayfada Muhalefet partisi gibi eleştiriyor Anavatan'ın hedeiS Ecevit # ANAP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Mumcu, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu'na sunduğu "Kartalkaya ve Abant Toplantılannın Işığında Siyasi Değerlendirmeler" başlıklı raporda, partisinin de içinde yer aldığı hükümet ve Başbakan Ecevit'i hedef aldı. # Raporunda Ecevit*in sağlık sorunlannı gündeme getiren Mumcu, partisinin içinde yer aldığı hükümeti de "Toplum için çözüm olamaz" diye eleştirdi. Rapor, toplantıda tartışmalara neden oldu. • 5. Sayfada ABD 6 ülkeden daha asker istedi lurk bırlıgı Ozbekistan'da # Diplomatik kaynakJardan edinilen bilgilere göre Ankara. 90 kişilik Türk birliğini ilk aşamada Özbekistan'da konuşlandırmayı planlıyor. Askeri kaynaklar, 90 kişilik özel kuvvetler birliğinin başmda bir yarbayın yer ılmasınm planlandığını belirttiler. # Türk birliği, 6 tim ile diğer destek ınsurlarmdan oluşacak. Özel kuv\'etlerin ier bir timi 2 subay ve 10 astsubaydan oluşuyor. ABD'nin Türkiye"nin yanı sıra »ülkeden daha özel birlik isteminde bulunduğu bılgisi \erildi. • ZSayfada KÜLTÜR DİRENİŞİ Alkışlarla Serap Aksoy tfYAS£İJ(NUR'ııısüytef»ı I 6. Sayfada TUYAP Kitap okurla buluştu \Arka Sayfada YAZARLAR Yasak bize çok tanıdık! • 13. Sayfada EĞtTİMCİLER Magazin basınına tepki MArka Sayfada eçmişten bugüne 'Sultan y Türk sinemasının "sultan'ı Türkan Şoray adına Beyoğ- lu'ndakj Elhamra Pasajı'nda bulunan Karşı Sanat Çalış- malan'nda bir sergi açıldı. Sergide Komet, MevlutAkvil- dız, Gül Bolulu, Işıl Döneray,Arslan Eroğlu, Biles Öcaİ ve FeyyazYaman'ın fotoğraflan, düzenlemeleri ve grafik ça- uşmalarıyla Şorav "ın 40 >ılı aşan sanat yaşamı anlatılıyor. Serginin açılışına katılarakAçılişehir\'a>Tnlan tarafmdan hazırlanan ve kendi adını taşıyan kitabı imzalayan Tür- kay Şoray, çalışmalann bir emek iirünü olduğunu belir- terek"Emeği geçenlere teşekkür ederim. Sergide bulunan açık resimlerimden utanmıyorum. O zamanın gereği olan çalışmalardı ama o resimler olmasaydı buradan daba mutlu ayrılırdım" diye konuştu. Geniş kapsamıyla dikka- ti çeken kitapta. Şoray'ın sanat yaşamının yanı sıra özel yaşammdan aynntu'ara yer verüirken nimlcrinden kare- İer de okuriara sunuluyor. (Fotoğraf: VEDAT ARIK) 4 Aylık enflasyon mCmToptan 81.4 66.1 56.3 57.5 61.8 Tem. Ağ Eylül Ekım. Enflasyon ekim ayında gaza bastı # Ekim ayı enflasyon oranlan beklentılerin çok üzerinde çıktı. Devlet Istatistik Enstirüsü'nün açıklamalanna göre, tüketici enflasyonu yıllık 66.5, toptan eşya fiyatlannda da yüzde 81.4 artış gösterdi. Imalat sanayii fiyat artış oranı yüzde 7.6 olarak gerçekleşti. # Istanbul Ticaret Odası'nın hazırladığı endekse göre ekim ayında perakende fiyatlar >oizde 12.1, toptan fiyatlar yüzde 6.1 oranında yükseldi. • 11. Sayfada Tutum sertleşiyor Kıbrıs konusunda tavizyok # Türkıye, Güney Kıbns'ı üyeli|e kabul ermeye hazırlanan AB'ye karşı tutumunu sertleştinyor. AB ile köprüîeri atmak gibi bir düşüncenin olmadığuıı belirten diplomatlar Kıbns konusunda bir oldubittiye tepkinin 'suıırsız' olacağı uyansında bulunuyorlar. # Ankara, Kıbns konusundaki pozisyon ve görüşlerini pazartesi günü Ankara'da temaslarda bulunacak olan BM Kıbns Özel Temsilcisi Alvaro de Soto'yaaktaracak. • 7. Sayfada DİSK ve KESK Yoksulluk yollara döktü # Işsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa ve savaşa karşı DÎSK ve KESK tarafmdan düzenlenen Ankara yürüyüşü, yann Türkiye'nin beş ilinden başlayacak. Küresel eşitlik ve banş isteğiyle gerçekleştirilecek olan yürüyüş, 9 Kasım'da "Emeğin Küresel Eylem Günü"nde Ankara'da basm açıklaması ile sona erecek. • 4. Sayfada ÇÎFTÇİ HAKKINI ÎSTEDİ • 4. Sayfada Beşiktaş moral buldu # "urkiye Bınnci Futbol Lif'nin 11. haftasında Bedctaş, Çaykur Rİ2;spor'u 2-1 yendı. Inctü Stadı"nda oynanan kanlaşmada Siyah- Bejizhlar'ın 2 golünü de Stanım ath. Diğer sortçlar şöyle: G. Birliği: 1 - VJatya: 2, tstanbulspor: 1 --jıkaragücü: 2, Kocaeli: 0-amsun: 1 MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYtlREK ma ile AAuhsin Yeni Tar&şma: Para=Asker mi? Afganıstan'a asker gdnderme kararından sonra başlayan çok yönlü tartışmalar giderek yoğunlaşa- cağa benzıyor. Her dem şeffaflıktan dem vuran Ecevit ve hükü- metinin; çizdiğı içeriğı bilinmeyen zıkzaklar tartış- MArkasıSa.l7,Sü. l'de "Ekmeğimi Türkçe üzerinden kazanıyorum" diyor Yılmaz Erdoğan ın yaşamöyküsünü kaleme alan Muhsm Kızılkaya ve ilginç bir sapîamada bulunuyor "Lazlarla ilgili bir dolu atasozu vardır Laz'm bri diye başlar. Ama Kürfün birı diye başlayan espri yoktur. Bu gizli biradlandırmama..." GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bueün Cumhuriyet 'le birlikte. Ve-killerin fi-kirleri! Güvercin, kurt, an iktıdarının, Hep başındakileri konu ettik masallarımıza. Artık vekıller de masala gelir oldu, Haftada 20 saat çalışma, ceplerine gelir oldu. Her eleştın, beylere çok gelir oldu. Onlarca konudan bırkaçını seçelim, önce köşke girip, sonra dervişe geçelim... Hukuk kuşu köşkün başına gelince, UArkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog