Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC k ı t a p I a r ı AŞK DA GEZER Necati Cumalı ^ 1 PazarLjnu A i Tümocagı Cad. No 3*41 Kulübü (34334, Cagalo4iu-taanbuITcl (212)51401% Cumhuriyet78. YIL SAYI: 27786 / 500.000 TL (KDVıçmde) DışişleriBakanı Cem, gelişmelerin olurnsuzyönde ilerlediğinisöyledi Türkiye Kıbrts için bedel ödeyecek< Ismail Cem, AB üyeliğinin Güney Kıbns Rum Yönetimfne verilmesı konusunda Türkiye'nın çıkarlannın hıçe sayıldıfını söyledi. Cem, "Böyle bır üyelik oluşumunda, Türkiye karannı vermek zorundadır. Ya 'Eh, bu kadar' diyecek, ki hiç kimse bunu istemez, ya da "Ben bu karan tanııruyorum' demek zorunda kalacaktır. Böyle bir durumda Türkiye çok kesin bir karar almak zorunda kalabılir. Alınacak kesın karann Türkiye'ye bedel ödettireceğini bilmeliyiz" dedi. KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ11945-1991) ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Dışişleri Ba- kanı İsmail Cem, Kıbns konusunda gelişmelerin olumsuz yönde ilerlediğini belirterek "Güney Kıb- ns'ın AB üyeliği gibi bir durumda, Türkiye kesin karannı vermek duru- mundadır. Bu karann Tfirkiye'ye bedel ödettire- ceğini bilmeliyiz" dedi. Afganıstan operasyonuna da değinen Cem, "Teroriz- me karşı mücadelede el- bette ön safta ver alaca- ğız" diye konuşru. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda. Dışişleri Bakanlığrnın bütçesi görü- şüldü. Dışişlen Bakanı İs- mail Cem, burada yaptığı konuşmada Kıbns'ın Türki- ye "nın güvenlığı ve Doğu Akdenizdekı konumu açı- sından önemine ışaret ettı. Kıbns konusunun ıyı yönde gelışmediğine dikkat çeken Cem, Güney Kıbns Rum Yönetimi'nin AB üyeliği • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de SUSURLUK'UN 5. YILI Karanlıklar aydınlanmadı # Kamuoyunda 'Susurluk skandalı' olarak bilinen olay bugün beşıncı yılını doldururken 4.5 yıllık dava sürecı "karanlık ilişkilen' aydınlarmaya yetmedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabıh Kanadoğlu, Susurluk davasında 14 saruk hakkında verilen mahkûmiyet karannı bozan Yargıtay 8. Ceza Dairesı"mn karannı 'isabetsiz"' bularak itıraz etti. # Kanadoğlu, sorunun devletın bütün kurumlannı yıpratacak boyuta ulaştığına işaret ederek bozmaya dayanak yapılan 'savunma hakkı' ve 'olaylann a}dınlanması' ölçütlenne göre gızli oturum yapılamayacağını vurguladı. Kanadoğlu, sanıklann gizli oturumda açıklamadan vazgeçmeleri durumunda davanın zamanaşımına uğrayabileceğine dikkat çekti. • 6. Sayfada 20. TÜYAP KÎTAP FUARIAÇILDI ~ Kitaplıgünler başlıyor # 84 kültür ve edebiyat etkinliğinin yer alacağı 20. TÜYAP Kitap Fuan'nda genış bır konu yelpazesi içinde dizenlenecek konferans, söyleşi, ödül töreni ve açık ot-rumlara yaklaşık 200 yazar, sanatçı, bilim adamı, gzıeteci ve politikacı konuşmacı olarak katılacak. #Fuar kapsamında Cumhuriyet Kitap Kulübü'nde buün saat 14.00-15.30"da Oktay Akbal-Alev Coşkun, lf 00-17.30'da Erdal Atabek, 18.00-19.30'da da Tortamış Ateş kitaplannı imzalayacak. • 3. Sayfada Cumhujv(0kanıSezer, Afganman 'agidecek Tiirkbirliklerinin tehdît altında olmadığını söylediAsker sayısı netlik kazanmadıDONALD RUMSFELD: Karar Ankara'nın # 90 kişılık birliğın ulaşımı ve konuşlanacağı yer içın ön hazır- lıkları yapmak üzere bır öncü keşıf tımı Özbekistan'a gide- cek. ABD Savunma Bakanı Do- nald Rumsfeld. Afganıstan a göndenlecek Türk askerlerinin nerede konuşlandırılacağına Türk hükümetının karar verece- ğini söyledi. • 9. Sayfada ASKER SAYISI Masraflar ABD'den # ABD, Pahstan'ın 20 mılyar do- larhk borcunu siliyor ve ek kaynak sağlıyor. Bize ne yapıyor? Tekstil kotalarımızı genişletiyor mu? Dış borçlanmızın ertelenmesine yar- dımcı oluyor mu? Kredı musluk- lannın açılmasına katkıda bulu- nuyor mu? Göndereceğimız as- kerlerin masrafinı karşılıyor mu? YRLÇfl DOĞAtfB yam • 9. Sayfada DÜNYA BASINI Biravuç dolar için # Yunan Elefterostipos gaze- tesi, Türkiye'nin Afganistan'a asker gönderen ilk Müslüman ülke olduğunu vurgulayarak "Türkiye bır avuç dolar içın as- ker gönderiyor" dedi. Alman- ya'da yayımlanan Die Welt ga- zetesi ise Türkiye'nin bundan eli boş çıkmayacağı görüşünü dilegetirdı. • 9. Sayfada Işte Bittiği Yer KJmileri için savaş da bir çeşit ibadet. Dolavısıvla günliik hayatın bir parçası, olağan bir şey. Bu daha ürkütücü. Savaşın vahşetine ilk kez 5-6 yaşlarında Siirfte tanık olan Coşkun Aral farkJı yüların fotoğraflannı topladığı 'Sözün BittiğiYer' kitabında savaşın görülmeyen an'la- n peşinde koşuyor. Yukardaki fotoğrafi Coşkun Aral 1983'te Çad'da çekmiş. Üstünden 8 yü geçmiş ama değişen tek şey savaşın biraz daba yukarı bölgelere kaynuş olması, bepsi o kadar. Risk asgari düzeyde Gürcistan ve Tacikistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Afganistan'da sıcak çatışma riskinin asgari düzeye indirildiğini belirtti. Sezer, dünya banşımn sağlanması için Afganıstan'ın hiçbir ülkenin "etki mücadelesi alanı" olmaması gerektiği uyansında bulundu. Operasyon durmayacak Harekâtm ramazanda da süreceğini belirten Sezer "Ramazan ayı Türk halkının büyük bir çoğunluğunun Müslüman olması dikkate almdığında duyarlı olduğumuz bir dönemdir. Ama terörizm kutsal değerleri, bayramlan tanımamaktadır" dedi. • 9. Sayfada 20 MİLYONLUKLAR En sıfırlı banknot piyasada • Halkın pazartesi günü tanışacağı 20 milyon hralık bariknotlar ~ teda\'üle verilmeye hazır. Ortalama mahyetı 3 sent, yani 45 bin lira olan banknotlardan 700 trilyon liralık basıldı. Yeni paranın piyasaya çıkmasıyla 100 bin liralar da tarih olacak. Dolaşımdan kalkacak olan 100 bin liralık kâğıt paralar, 10 yıl süreyle Merkez Bankası ve Ziraat Bankası gışelerinde değiştinlecek. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aylnıt Ekzen, 250 bin liralık banknotlann da madeni para olarak çıkanlması konusunda Darphane'de çahşmalar yapıldığını bildirdi. • 11. Sayfada 350 MİLYON DOLAR KAYNAK îş Bankası atağa geçti # Türkiye Iş Bankası, uluslararası malı piyasalardan '"sendıkasyon" yoluyla 350 milyon dolarlık kredi temin etti. Kredinin faiz oranı, libor artı yüzde 0.80 olarak belirlendi. Genel Müdür Ersin Özince. Iş Bankası'nın piyasalarda yaşanan olumsuzluklara karşın bu koşullarda bir kredi temın etmesinin. Türkiye'nin uluslararası finans çevrelerindekı kredibilitesi açısından da önemli bir adım oldugunu belirtti. • 10. Sayfada Cialatasaray'ın tarihi yenilgisi ^^igın 11. haftasının açuş maçında Giatasaray, deplasmanda Bırsaspor'a 5-0 yenildi. Bırsaspor'un gollerini Öner, Murat Sözkesen (2) v€)kan(2) attı. San- FCmızılılar, ligde en son lfVisan 1990da F. Baçe'ye 5-1 mağlup ofcuştu. • Spor 'da GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Ecevit 'Savaşa Girdik' Diyemiyop Başbakan Ecevit, Afganistan'a asker gönderrne kararının gerekçelerıni anlatıyor: "Askerı personelimızın hangi durumlarla karşılaşa- bıleceğinı şimdiden kestırmemiz zor olur. Istenme- dık olaylarla da karşılaşılabilir. \ArkasıSa,17,Sü.l'de Kalp krizi önlenecek Enfarktusle savaşımda bir devrim yaklaşıyor Yenı ılaçlar dainarbn koruvar ak darnar sertleşmesını onleyecek. Fakat bu ge şmenın dığer yuzü hiç de ıç açıcı değil Günumüzde famamen sağlıklı kabjl edilen ınsanlar gelecekte yoşam boyu iloç yt/tmak zorunda kalacaklar. 9 Mide ülseri bakterisi yargı önünde... O Yüzyılın Osmanlı definesinde güvenlik sorunu... 0 Bozuk yiyecekleritespifeden cihaz... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... GUNDEM MLSTAFA BALBAY Amerasya! Başbakan Bülent Ecevit'in deyimiyle, her türlü olasılığı dikkate ve göze alarak Afganistan'a asker gönderme kararı, Cumhurbaşkanı, hükumet, Türk Sılahlı Kuvvetlerı, Dışişleri, MİT başta olmak üzere devletin tepesindeki tüm sorumluların ortak yakla- şımıyla alındı. özellıkle bu hafta başından ıtıbaren ust uste ya- pılan zırvelerdeki, ABD'ye tam destekle sonuçlanan mArkasıSa.l7,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog