Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC k ı t a p 1 a r ı KARIKATURLER AliUlvi 343>tıCa£ıMi)-ta3ntalTel (2121 M401 96 Cumhuriyef78.YILSAYİ 27807 /500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 24 KASIM 2001 CUMARTESİ Tmta yeni bir devrim: Yürüme ve hareketlerin bilgisayarlı analizi • * , / • bılgısayarn yaşammıza gırmesıyle 'lobın bırçok alanında tanı ve tedavı yontemlerı gel ştır Idı Kos ıskelet sıstemının en onemlı şlevı olan yurume ve hareket'n analızı konusunda ıse l 870 lerde başlayan çalışmalar son yıllarda tanı ve tedavıde çığ r açocak bır nokta\a gelmekte Modern yjrume analızı teknolojisı normal ve patolopk yuruyuş sırasında eklem ve kasların fonksıyonlannı sayısal verıye donuşturerek ırceîeyebılmemızı sağlamakta Yurume analızı ıle ınsan gozunun algılayıp çozumleyemed ğı yurume ve harekef sorunJarı cr/rınf lı clar ak sapfanmakta ve sorunu yaratan kas ve ekleme yonel k mudahale ycpılabılmektedır ' Bedensel engellılığın tanı ve feaausı konusunda buyuk umuflar vaat eden yurume anal z laboratuvarları son yıllarda ulkeTiızde de hızmete gırmıştr z cTe^riT "Ts I e m e y î u h u t m a y ı n 24 fosıjyf Z>wrwA: kutlanıyor; Eğitim ordusu, krizle katlanan sonmlar altında eziliyor Öğretmeni duyanyokBAKAN BOSTANCIOĞLU: Durumlarmı düzelteceğiz # 24 Kasım Oğretmenler Gunu nedenı> le bır açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, eğıtıme donuk yapısal duzenlemelere hız kazandınlması gerektığını vurguladı Mıllı Eğıtım Bakanı Metın Bostancıoğlu ıse oncelıklı hedeflennın oğretmenlenn ıçınde bulunduklan ekonomık sıkıntılan duzeltmek olduğunu soyledı • 9. Sayfada MEZARLARA ÇfÇEK Ölenler unutulmadı # Marmara depremınde Yalova'da yaşamını yıtıren 25 oğretmen unutulmadı Yusuf Zıya îlkoğretmen Okuiu ogrencılen oğretmenlennın adlannın yazıldığı deprem anıtı ıle mezarlannı çıçeklerle donattılar Oğrencıler deprem anıtındakı tazıye defterıne oğretmenlennı hıçbır zaman unutmayacaklannı yazdılar • 9. Sayfada KÖY ENSTİTÜSÜ ÖNERİSÎ Afganistan'a eğitim desteği ANKARA (ANKA) - Mıllı Eğıtım Bakanı Metin Bostancıoğlu, savaş sonrasında Afganıstan'dakı eğıtım sıstemının planlanması surecınde Turk eğıtımcılenn de gorev alacağuıı ve Koy Enstırulen modehnı onerecekJerını bıldırdı 24 Kasım Ogretmenler Gunu dolayısıyla Mıllı Eğıtım Bakanlığı \e Gazı Unıversıtesı'nın ışbırlığı ıle dun M4rkasıSa.l9,Su. 6'da # 24 Kasımlarda hatırlanan ogretmenler, sefalet ucretıne mahkûm bır yaşam suruyor Buyuk çoğunluğxı ıkıncı bır ışte çalışmak zorunda kalan oğrermenler, gazete ve kıtaba para ayıraınıyor Sıkıntılannı duyurmak ıçın " 1 Aralık Hak Arama Eylemı"ne katılan 56 bın oğretmen hakJanda açılan soruşturmalar ıse suruyor # Turkıye'dekı ogretmenler, gelışmış ulkelerdekı meslektaşlannın 8 'de 1 'ı kadar maaş alıyor Başlangıç ucretlenne gore, Turkıye'de bır oğretmen yılda yaklaşık 3 bın dolar kazanırken Avustralya'da 25 bın 775, tngıltere'de 22 bın 393, Yunanıstan'da 19 bın 280, ttalya'da 19 buı 444 dolar kazanıyor • 9. Sayfada Kıbns sorunu Çözümü Avrupa baltalıyor Kıbrıs'la genişleyeceğiz 1997de Gundem 2000 raporunu yayımlayarak Isvıçre'de suren yuz yuze goruşmelenn tıkanmasına neden olan AB, bu kez de Parlamento Başkanı Nıcole Fontaıne'ın "AB Kıbnssız gemşlemeyecek" açıklamasıyla 4 Aralık'ta başlayacak surece zarar verecek bır çıkış yaptı İİİŞkiler bOZUİUr AB'nın gemşlemeden sorumlu uyesı Verheugen de Ankara'nın Kıbns konusunda şu ankı tutumu sergılemeye devam etmesı halınde AB ıle ılışkılennın bozulacağını vurguladı CİZİİ Oturum Kıbns'ı AB 'nın 'ıç sorununa "donuşturme olasıhğı taşiyan gelışmeler, TBMM Genel Kurulu'nda gızlı goruşmeyle ele ahndı Bazı mıllervekıllen genel goruşmenın amacına ulaşmadığmı, du$ kmklığuıa uğradıklannı soyledıler • 10. Sayfada Sezer'den öneri: Yüzde 10'luk baraj korunmalı 0 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, hukumet ortaklan arasında da tartışılan Seçım Yasası'ndakı yuzde 10'luk ulke barajının korunması mesajını verdı Sezer sıvası partılere, on seçım uygulamasını sısteme kazandırmalan ve partı ıçı demokrasıvı yerleştırmelen çağnsında bulundu | 5. Sayfada MehmetBahattin Özel îstanbul'daişe gidip geliyor Aranan müdür Türkiye'de% IGDAŞ yolsuzluğu nedenıyle aranan Lonca AŞ'nın Genel Muduru Mehmet Bahattin Ozel'ın 10 gun once yurtdışından dondüğu ve şırketın Mecıdıyekoy'dekı bınasında ışıne gıdıp geldığı ortaya çıktı Gurtuna'nın seçım donemınde başdanışmanlığmı da yapan Ozel, beledıye şırketlennden aktanlan paralarla servetıne servet kattı SİBEL KIZILIŞIK İGDAŞ operasyonu sı- rasında yurtdışında oldu- ğu ıçın yakalanamayan Lonca AŞ'nın Genel Mu- duru Mehmet Bahattin Özel'ın, Turkıye'de oldu- ğubelu"lendı Îstanbul Bu- yukşehır Beledıye Başka- m Ali Mufit Gurtuna'nın seçım donemınde başda- nışmanlığını da yapan Ozel'ı polıs bulamıyor Ancak Ozel'ın 10 gun on- ce Bruksel 'den Turkıye'ye donduğu \e Lonca Şırke- tı'nın Mecıdıyekoy'dekı bınasında ışuıe gıdıp gel- dığı ortaya çıktı îstanbul Buyukşehır Beledıyesı'nden beledıye paralannın akıtıldığı Lon- ca Şırketı'nın sahıbı ola- rak Ahmet Hamdi Pınar- cık gozukuyor ,\ncak şır- ketın beynı, ıhalelen yon- lendıren \ e paralann top- landığı ısım, şırketın ge- nel muduru Bahattin Ozel Ozel, eskı Petrol Ofısı Îs- tanbul bolge mudurluğu- nu ve Gurtuna'nın seçım donemınde de başdanış- manlığmı yuruttu Ozel, seçım kampanyası sırasın- da beledıye şırketlennden aktanlan paralarla serve- tıne servet kattı Bırdevlet memuru olan Ozel, 1998 yılından bu yana Florya'da dubleks bır daıre, Bakır- koy, Bahçelıevler ve Har- bıye'de bırer daıre, Kara- man'da 4 katlı bır bına edındı Ozel, ev sahıbı olanlara ıkıncı bır ev ver- meyen KİPTAŞ'tan kendı \ e eşı uzenne, Kurtkoy ve Halkalı 'da bırer daıre aldı Rabıta ile Yeşil Kuşak sarmalı • 19. Savfada El Kaide Türkiye'de faaliyette • 19. Sayfada JT* 7 _ _ JrJ srt/t-î Sofva'da de\am eden 35. Erkekler. 14. Ba\anlar Dunya Serbest Gureş Şamphonası'nın ikinci gu- / v rrCu?r\,L f^rl nunde Turk gureşçiler; erkeklerde 12 karşılaşmanın 8'ini, bayanlarda da 5 musabakanın 2'sini kazandılar. Erkekler 54 kiloda Mevlana Kulaç dun\a 9'uncusu olurken 63 kiloda Mehmet Yoz- gat, 97 kiloda Taşkın Ozkale, 130 kiloda Avdın Polatçı çe>Tek finale yukseldi. Ba\anlarda ıse 56 ^ 0 < ^ a Zeynep Yıldırım dunya 6'ncısı oldu. İlk turu maç >apmadan geçen dunva şampivonu Ha- runD0ğanıSeKazakrakıbine>enilereksurprizbirşekıldeelendi.B^/7or'rfa (Fotoğraf REUTERS) • FENERBAHÇE ÎZMÎR'DE GÖZTEPE KARŞISINDA COŞTU: 5-0 mspor'ia 'Endüstri Bölgeleri 'alt komisyonda Yasa tasarısıyeni yatınmcı çekmez # TBMM Sanayı \e Tıcaret Komısyonu'nda, Endustn Bolgelerı Yasa Tasansı alt komısyona se\ k edıldı DSP'lı mıllervekıllen, tasannm ana\asanın e^ıtlık ılkesıne ve AB normlanna aykın olduğunu behrttıler DSP'lı Ahmet Arkan, rekabetın ımkânsız hale geleceğını vurgularken Evup Doğanlar tasannın yabancı yatınmcılar ıle ılgısının olmadığını soyledı # Sanayı ve Tıcaret Bakanı Tannkulu, dunv ada bırçok ulkenın vatınmlar ıçın uvgun ortam yaratıp sermayeyı çekebıldıklennı kavdederek 'Yatınmlar ıçın uygun ortam yaratamayan veya ortamı bozulan ulkelerden yabancı sermaye ıle bırlıkte -\erli sermave de yatınmlannı, kendılen ıçm uygun ortam sağlayan ulkelere kav dırmaktadır" dedı • 13. Sayfada ANAP. BAŞBAKANI DlNLEMEDl M 4. Savfada METtN KAPLAN İADE EDİLMIYOR • n . Savfada ILHANKESÎCÎ KRİZ DERÎNLEŞECEK • 8. Savfada TARİŞBANK'IN FONA DE\ RINE YA.RGI FRENİ • 12. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYTREK Hem Kel Hem Fodul ANAP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Mum- cu nun, Başbakan Ecevıt ın değıl 21 yuzyılı 19 yuzyılı bıle anlamadığını one surmesıyle başlayan tartışma gıderek başka yonlere kayıyor Mumcu'ya haylı ofkelendığı gozlenen Ecevıt, ANAP ın ıkıncı adamına değışık bır yonden saldırdı Mumcu ve benzerlerını Turk koylusunu ulusun efendısı olarak gormek ısteyen "Ataturk'u anlama- • 4rkası So. 19, Su. 1 'de Konyaaltı Plajı'nda altm Boğaçay dere yatağından alınan toprak örneklerinde altm tanecikleri bulundu. 20 ton rezerv olduğu tahmin ediliyor GUNDEM MUSTAFA BALBAY BÜLENT ECEVİT ANTALYA - Antalya'nm Konyaaltı sahı- lınde bulunan Boğaça> r dere yatağında altın bulunduğunu one suren bır fırma, araştırma yapmak ıçın başvurdu Antalya Vahsı Ertuğ- rul Dokuzoğlu, bolgede kaçak yapılaşma, kum \ e çakıl ocaklanmn mucadele ettıklen- nı belırterek u Çe\Tesel açıdan sorunlu bir yer. Orayla ilgili karar vermek zor" dedı Günal Şengûller'e aıt olduğu ılen surulen fırmanın yetkılılerının Enerıı \e Tabı Kay- naklar Bakanlığı'na başvurusu uzenne Ma- den Işlerı Genel Müdurluğu'nce ınceleme yapıldı Yetkılıler, bolgeden alınan numune- İerde, ayn ayn 13 gram, 8 gram ve 7 gram altın tespıt edıldığını bıldn-dıler Bolgede 20 ton altın rezervı olduğu tahmin ediliyor Afganistan-lrak Derken... İran Ne Yapıyor? Afganıstan'da artık yanıtı aranan soru şu - Talıban sonrası dengeler nasıl kurulur? Bu dengelerde kım kımı eler henuz bellı değıl Aralarından terorıst sızmayan ABD ıle Ingıltere nın bı- le yer yer farklı duşunduğunu goruyoruz Afganıstan da kurulacak dengenın ardından da MArkasıSa. 19, Su. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog