Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyei k ı t a p 1 a r ı DÜNYAVETÜRKlYE Erol Manisalı A.Ş Turkocajh Cad No 3*41 ^ kitâp kulübû ı34334|C^aloğiu-ls<anbiilTel (212)51401% Cumhuriyet Cumhuriyef k ı t a p 1 a r ı HALKEVLERI —Anıl Çeçca— 78. YIL SAYI: 27806 / 500.000 TL (KDVıçmde, KURUCUSU- YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (7945-7997; Kadı'nın ortağı Topbaş'm şeriat bağlantısmı UğurMumcu ortaya-çıkarmıştı Yine Rabıta çıktıTÜrkİye bağlantllan Usame bin Ladin'inTürkiye'deki kasası Yasın Abdullah el Kadı'nın bazı şirket ortaklıklannda Rabıta örgütünün Türkıye bağlantılı isimleri de bulunuyor. El Kadı'nın bir dönem yönetim kurulunda yer aldığı Birleşik Mağazalar AŞ (BlM) ile Ak Gıda Sanayii Ticaret AŞ'nin yönetiminde yer alan Mustafa Latif Topbaş, Rabıta bağlantılı Bereket Vakfı'nın kuruculan arasında yer alıyor. Topbaş ailesi Uğur Mumcu'nun Rabıta ile bağlantısını saptadığı "Bereket Vakfı" dinsel konularda eğitim için burslar verme, dinsel amaçlı yayınlara maddi destek sağlama ve konferanslar düzenleme amacıyla kumlmuştu. Vakfın kuruculan arasında yer alan Topbaş kardeşlerden Ali Eymen Topbaş bır dönem ANAP'ın Istanbul il başkanlığını yapmıştı. Topbaş ailesi, Korkut Özal'm "Suudi bağlantılan"yla fınanse edılmiş ve büyümüştü. İUttN TKŞCrnm habeıH • 5. Sayfada BELEDİYEDE İMECE' USULÜYOLSUZLUKB 5. Sayfada Yeni Safaktan Albayraklar'a uzanan zincir Tayyip-Ladin ilişkisi # Usame bin Ladin'in Türkiye'deki finansörü Yasin el Kadı'nın iş ortağı Fatih Saraç'ın Milli Görüş'le yakın ilişki içinde olduğu ortaya çıktı. Saraç, FP kapatıldıktan sonra AKP'lilerin aynlmasını önlemek için Erbakan ile Erdoğan'ı îstanbul'daki evinde bir araya getirdi. Saraç ailesi, Tayyip Erdoğan'ın yakın aıle dostlanndan. Yenı Şafak gazetesinin de ortaklan arasında olan Saraç, hisselerini Albayraklar'a devretti. Azizler Holding ve BÎM şirketlerinin sahıbi Cüneyt Zapsu da El Kadı'nın bağlantısı olduğu kişilerden bin. Zapsu, AKP'nin kurucusu ve merkez karar yönetim kurulu üyesi. • 5. Sayfada Genel Müdür Ulusoy, kân 600 trilyona yaklaşan kurumun krizi önceden gördüğünü söyledi OYAK srvillere açdacakKriz ortamında kâr OYAK m kân bu yıl ıçın yanm katrilyonu aşarak 600 trilyon liraya doğru gıdiyor Olağanüstü nakıt bırıkımıne sahip olduklannı belırten OYAK Genel Müdürü Şenf Coşkun Ulusoy, sadece askeri üyelere hizmet verilebildığinı anımsatarak 2002'de sıv illeri de birikime katacak formüller üzerinde çalışıldığını söyledi. Ulusoy. ekonomik bunalımıo yaşandığı 200 l'de kâr açıklayacak olan OYAK'ın "ekonomik knzı önceden görerek parasını üretımden çekip fınans pıyasasında değerlendırdığını" söyledi. • 11. Sayfada 40 yıl sonra kapıları açıldı Son yıllarda yatınmlannı fınans sektöründe değerlendırerek portföy denılebılecek alanlara taşıyan OYAK'ın ilk kez açıklanan faalıyet raporuna göre, kurum 2000'de 287 tnlyon lıra brüt kâr elde ettı. OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emeklı Korgeneral Y. Selçuk Saka, faalıyet raporundaki mesajında, raporun kamuoyuna açıklanmasmın, kurumun daha ıyı tanınmasına yardımcı olacağını kaydettı Saka, bu yıl 39. kuruluş yıldönümünü kutlayan kuruluşun ü\e aidatlan dışında herhangı bır destek almadığını dile getırdı. • //. Sayfada OYAKGenel Müdürü Şenf Coşkun Ulusoy, ış yaşamının muharebe olduğuna inandığını behrterek ıyı bır yönetıcının akılh, zeki, deneyımlı ve en önemlısı cesur olması gerektığını söyledi. "Savaş alanında boş olduğunu tespıt ettığıniz noktaya hemen kendi kuvvetlennızi yerleştınnenız gerekır. Ekonomik yaşamda da hızlı karar atarak bazı rıskkn göğüsleyip karan hızh ve doğru uygulamanız önemlıdır" diyen Genel Müdür Ulusoy, kendilennin de hızh karar alarak fırsatlan değerlendirdiklerinı \ıırguladı. • 11. Sayfada ECEVİT: Köylü miüetin efendisi • Başbakan Ecevıt, ANAP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Mumcuya Atatürk'ün uygulamalannı anımsatarak yanıt verdı. Isım venneden eleştınler yönelten Başbakan "Atatürk'ün 'Koylü nülletın efendısıdır' sözunü sanınm pek anlamamışlar. Bir yılda Mesudıye'run çehresı değiştı. Ama bunu ıçine sındıremeyenler var. Ama çok şükür bu engellemelen aşıyoruz" dedı. H 4. Sayfada Anayasa Mahkemesi Rdıç'tan ağır eleştîri • Demokratık Kıtle Partısi'nın kapatılmaması için oy kullanan 5 üyeden l'ı olan Anayasa Mahkemesi Başkanvekılı Haşim Kılıç, kapatma karanna karşı çıktı Kılıç, AİHM'nınverdıgı tazmınatlann ulusal onuru rencıde ettığinı söyledi. • 4. Sayfada eltsin Hn 'Geceyansı g^" „ / •• tfi nv ,2 f zaarlanyla dalga geçen, espnlı bır dılle yazan Yeltsın, özeleştın de yapıyo \jliitiUKl€rl Yeltsin'in tüm dünyayı şaşırtan istifasıyla başlıyor. MYASE UNUR'im habeiH # Eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsın ın, devlet başkanlığı dönemine ilişkin anılarun "Geceyansı Günlükleri" kitap olarak yayımlandı. Devlet Başkanlığı sırasında gerek Rusya'da gerekse dünyada yaşanan önemli olaylara anılannda yer veren Yeltsin, Clinton'dan Kohl'e, Blair'den Aliyev'e kadar birçok lider hakkındaki izlenimlerini anlatıyor. Anılannı, kendisinin ve çevresinin zaaflanyla dalga geçen, esprili bir dille yazan Yeltsin, özeleştiri de yapıyor. Kitabın ilk bölümü, 7. Sayfada 24 Kasım 'a geçim sıkıntısıyla giriyorlar Oğretmen 55 yılda eridi bitti # Öğretmenlenn 55 yıl önce 12 cumhuriyet altınına denk gelen maaşlan, bugün 4 9 cumhunyet altını düzeyıne genledı. Eğitım- Sen'in saptamalanna göre, OECD ülkelennde 15 yıllık bır oğretmen yılda ortalama 28 bin dolar ücret alırken Türkiye'deki öğretmenler ıse bunun 8"de 1 "ı olan 3 bin 500 dolara çalışıyor. # Öğretmenler, Japonya'da 41. Almanya ve Ingıltere'de 38, Avustralya'da 36, ABD'de 32. Danimarka'da 31, Fransa'da 29, Yunanistan'da 24, Macanstan'da da yılda ortalama 11 bin dolar maaş alıyor. • //. Sayfada TBMM kabul etti 76 yıllık Medeni Yasa değişti # TBMM, 76 yıllık Türk Medeni Yasası'nı baştan sona değiştıren 1030 maddelik tasanyı kabul etti. Aile hukukunda cinsiyet aynmına son venlen yeni yasaya göre artık erkek evın reısı değıl. Yasayla getırilen düzenlemelerden bazılan şöyle y/ "Mal aynlığı rejımi" terk edildi. v Evlenme yaşı 17'ye yükseltıldi. j Kadın. eskı soyadını kullanabılecek. y Evlılik dışı çocuklara da eşıt mıras. y Onur kıncı davranış. boşanma nedeni. y Cinsiyet değıştırmeye yeni koşul. v/ Evlilik cüzdanı olmadan imam nikâhı kıyılmayacak. MArka Sayfada TURIZMCÎYE TEŞVİK PRİMÎ MArka Sayfada HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK • 3. Sayfada BAŞBAKANLIK'TA KIBRIS ZİRVESİ • 17. Sayfada ABD'NlN IRAK ISRARI • 9. Sayfada 'AFGANlSTAN'DA t'Ç GAZETECİ DAHA OLDURÜLDÜ' • 8. Savfada 1 SERVER TANÎLLI'NÎN 'BlRBAKIMA'KÖŞESl • 15. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kime Inanacağız? Hangi açıklamaya inanacağız? Başbakan Ecevit'in çok değıl, en çok bır hafta on- ce söyledığıne mı? Yoksa IMF ile Türk hükumetı arasında elçılık gö- revını "bıhakkın", üstelık gereğınden fazla başarıyla yürüten Devlet Bakanı Kemal Derviş'ın taaa New York'lardan yaptığı açıklamalara mı? MArkası So. 17, Sü. 1 'de İşkenceyi savunan avukatlar cezaevlerini izleyecek Bir garip seçim(!) GUNDEM MUSTAFA BALBAY • Manisa Barosu'nun adaylannı beğenmeyen Manisa Adalet Komisyonu Başkanı ve Manisalı Gençler Davası'nın hâkimı, işkenceci polisleri savoınan avukatlan Ceza ve Tutukevlerini tzleme Kurulu"na seçti. SERDAR KIZIK tZMİR - Manisa Ceza Infaz Kurumlan ve Tu- tukevlen Izleme Kunılu'na, Manisa Barosu'nun önerdiğı ısımlenn yerine Manisalı Gençler Da- \ ası'nda işkence yapan polislen savunan ıkı avu- kat alındı Kunılun diğer üyeleri de konuyla ıl- gısiz kişilerden oluştu. Seçimi, Manisalı Genç- MArkasıSa.l7,Sü. 3'te Ha-kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu... Askerler için Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) ne demek- se yargı uyelerı ıçın de Hâkımler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) o anlama gelıyor. Devletin uç temel sacayağından bırını oluşturan yargının sağlıklı ışlemesı, yargı uyelerının kamuoyu onundeki duruşunun onurlu olması, HSYK'nin baş- MArkasıSo.l7,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog