Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyei k ı t a p 1 a r ı SEVDANIN ADRESİ BELLÎ DEĞÎL Hikmet Çetinkaya ugPazaıiamaA.Ş Tükoragı Cad No J9 41 kulübü |34334| Cagalogfa-tstanM Tri (212) 514 01 96 Cumhuriye"78. YIL SAYI: 27804 / 500.000 TL (KDV ,çmde) KURUCUSU- Y U N U S N A D l [1924-19451 BAŞYAZARl NADİR N A D İ (7945-199!) 21 KASIM 2001 ÇARŞAMBA Iki lider de yu%uşadı; Denktaş ve Klerides, Kıbns'ta çözüme imza atmak istiyor Çok özel dorukYüz yüze konuşacaklar Kıbns için çözümsüziük çözümdür mantığının yürüyemeyeceğinin farkına varan liderler, iki yıl önce ikı tarafın da fikir birliğine vardığı resmi olmayan anayasa taslağını görüşecek. Bu taslak adada ikı toplumlu, ıkı bölgelı gevşek bır federasyonu, dönüşümlü başkanlık sisteminı öngörüyordu. Hatta taslakta kurulacak devletin adı da Kıbns Bırleşik Devletlen olarak belırlenmiştı. Kaç tur süreceğı bilinmeyen görüşmelerden sonuç çıkmazsa zayıf da olsa çatışma olasılığından söz ediliyor. LEYLA TAVŞANOĞLL LEFKOŞA - Kıbns üzenndekı Ak- denız ha\ ası bugünlerde pek hareket- lı. Neredeyse kasırga hızında esen frr- tına Kuzey Kıbns'ta ağaçlan kökün- den söktü. elektnk. telefon hatlannı kestı. Bu doğa olayına ek olarak sıya- si hava da ıvıce ı\me kazandı KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın. Kıbns sorununa çözüm amacıyla Rum Yönetımi lıderi Glafkos Klerides'i yüz yüze görüşmelere çağınşının ka- bul görmesının ardından çeşıtlı tah- mirüer yapılmaya başlandı. Denktaş'ın 4 Aralık, KJendes'in de 6 Aralık'ta başlayacağını söyledığı gö- rüşmeler Lefkoşa Uluslararası Hava- alanı yakmlanndakı ara bölgede, BM Genel Sekreten'nın Temsılcı Yardım- cısı Zbgniew Milosovitch'in evınde gerçekleşecek Klendes görüşmeler ıçın tek bır önkoşul koydu. O da BM'- den bır gözlemcının buluşmalarda not tutmasıydı. Bu da Denktaş tarafından kabul gördü. Bu görev ı büyük olasılık- la BM Genel Sekreten'nın Kıbns Özel Temsılcısı Perulu Alvaro Desoto üst- lenecek. Ancak, Denktaş-Klendes arasmda- ki yüz yüze göriişmelenn kaç tur sü- • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te • KIBRIS'TA 'YENİ" ZORLU SÜREÇ • 8. Sayfada • GÜNEY KIBRISA AVRUPA VETOSU GÜNDEMDE • 8. Sayfada ÖZELLEŞTİRME YASASI ABD'den ön deneüm # Devlet Bakanı Karakoyunlu'yu zıyaret eden ABD'nın Ankara Büyükelçısı Rober Pearson henüz kamuoyuna açıklanmayan özelleştırme yasa taslağını ınceledı. Pearson, "Türk ınsanı şu anda zor bır dönemden geçıyor. Ama umuyoruz kı hep birlikte bunu başaracağız" dedi. • 8. Sayfada UYUŞTURUCU MEKTUBU Bushy tan liste uyartsı • ABD Başkanı George Bush, uyuşturucu trafığı üzennde yer alan Türkıyenın bu durumu düzeltmemesı halinde "uyuşturucu tıcaretınde onde gelen ülkeler" lıstesıne gırebıleceğını bıldırdi. Bush "Türkıye üzennden sevk edılen eroın. benı endışelendırmeye devam ediyor" dedı. • 10. Sayfada FINANCIAL TIMES Koalisyon uyumsuz0 Fınancıal Tımes, Türkıye'nın yaşadığı sıkıntılann temelınde koalisyon uyumsuzluğu yaşayan hükümetın bulunduğunu savundu. Mıllıyetçı, eskı solcu ve lıberallenn yer aldığı hükümette "'net bır sıyası lıderlığın" bulunmadığını yazan gazetede "AB adayhğı raydan çıkabüır" denıldı. • 10. Sayfada OECD: YAVAŞ CANLANACAKSINIZ U 12. Sayfada DÜNYA BANKASI KREDİSİ ŞUBATA KALDI • 12. Sayfada TÜKODER, TüketiciYasası'na aykın maddelere imza attıran bankalara karşı eylem hazırlığında Kredi karüarına savaşHakkınızı mahkemelerde arayın Tüketicîyi Koruma Derneğı (TÜKODER) banka sözleşmelerinde yer alan yasalara aykın hükümler ıçın "mahkemelere gidılmesıni" önerdi. Tek taraflı sözleşmelere karşı savaş açan ve bütün bankalann kredı kartı sözleşmelerını ınceleyen Tüketıcıyı Koruma Derneğı bugün düzenleyeceği basın toplantısının ardından bır dızı protesto etkınlıklen de ıçeren bır kampanya başlatıyor. Sözleşmeler tüketlcl aleyhlne Tüketid Yasası'nda ahşvenşlerde alınan mal ve hizmetlerden "bankalann da sorumlu olduğu" hükmü yer alırken bankalar "hıçbir durumda" sorumluluk kabul etmiyorlar. Tüketıcı, bankaya yanlışlıkla da olsa fazla para ödedığınde. banka bu parayı ancak aylar sonra ödeyeceğını taahhüt ediyor, üstelık faız ışletmeden. Oysa tüketıcıye fazla ödeme yapıldığında bunun faızi alinıyor MTMA KOŞAR'in hatMTf • 12. Sayfada EMEKLİLİK MALtYETİ ÎÇtN ARAYIŞ~ Hükümetin paket çelişkisi # 7.1 katrilyon liralık tasarruf paketi çerçevesınde 30 bın kışiyi "zorunlu emekli" etmek ıçın gırişimde bulunan hükümetin, emeklılığini isteyen 5 bin 800 kışiyi bıle. "kasada para olmadığı" içın emekli edemedıği ortaya çıktı. Hükümetin yüksek maliyet karşısında yeni formül arayışına girdıği öğrenildi. EBRU TOKTAR •fftftl/t \zftiil1/%l fivtilr *»/î//»i«/»«Taleban'ın 1996'dayönetimiclegeçirmesindenbu\anagözlerini JİIIIH liimitll Urilli UUIUyOr bilekapatan\eçuvalabenze>enbirtürçarşafolanburkagi\mek zorunda bırakılan Afgan kadınları, \illar sonra ilk kez sadece saçlannı örten başörtüler taktılar. Cazetecilere gülümse>en \e el salla>an şık gi\ imli kadmların mak>aj > aptıkları >e saçlarının bo\alı olduğu görüldü.Afganistan'ın başkenti Kâbil'dedün \iizierce kadın,hakları için gösteri yaptı.Gösteride. \aklaşık 500 Afgan kadını. haklannın geri >erilmesi amacıyla, simgesel olarak burkalannı çıkarıp attılar. Gösteri\e kahlanlar arasında. politikacılar, akademis> enler v e öğretmenlerin de bulunduğu belirtildi. Kadınların e\ lemini ilgi\ le izle\ en bir erkek, karısının örtündüğünü ve çalışmak istemediğini, ancak bu kararı kadınların kendilerinin \ermeleri gerektiğini sövledi. • //. Sayfada ANKARA - Hükümetin tasarruf paketınde yer alan "50 yaşın üzerindeki işçi- lerin her türlü yasal hak- lannın ödenerek emekli edileceğine" ilişkin hük- münün uygulama olanağı- nın olmadığı ortaya çıktı. Sümerbank \e tsdemır'de toplam 5 bın 800 ışçının emeklılığini ıstemesıne kar- şın, devletin kıdem tazmi- natı ödeyecek parası olma- dığı ıçın bunu yenne getıre- medığı ortaya çıktı. Tasar- ruf paketi ıle birlikte gün- deme gelen kamudaki 30 bın kışının emekli edılmesı- nın ıse devlete 1.5 katnlyon MArkasıSa.8,Sü.3'te • ECEVITTE GÖRÜŞEN MERAL'DEN UYARI • 5. Sayfada Üç Türk yazar Alman eğitiminde # Nâzım Hikmet, Yaşar K.emal ve Azız Nesın'in yaşam öykülen ve eserlerı lise \c dengı Alman okullannda ders konusu olarak okutulacak. Uç yazann yaşamlannı konu alan 30 dakıkalık uç fılmı bugün WDR tele\ ızyonunda yayımlanacak • 9. Sayfada GUNCEL CUNEVT ARCAYUREK Karışık Katalar, Kafalar Karışık Ne çare doğruluğuna ınanmakta zorlandığımız ha- ber şoyle dıyor' IMF'ye venlecek ek nıyet mektubunda tasarruf on- lemlerinın yanı sıra devlet bakanlığı sayısının azaltıl- ması sozü de venlecek. • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de EĞÎTÎM-SEN'ÎN ARAŞTIRMASI Üniversiteliler parasız Galatasaray berabere 3 PUANI SON DAKİKADA KAÇIRDI • Eğitim - Sen'in üniversite öğrencilennin durumlannı belirlemek için yaptığı araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı: Öğrencilenn yüzde 50'sı eğitim harcamalannı karşılayamıyor. Yüzde 70.6'lık bir kesim, aldığı akademik eğitimi yetersiz buluyor. Ailelerinin isteklen doğrultusunda seçim yapanlarm oranı yüzde 24. Bütçelerinden eğitime ayırabildikleri pay ise ancak yüzde 18.1. • 9. Sayfada 9 Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 2. Tur grubundaki ilk 1 maçında İtalya'nın güçlü ekibi Roma'yla kendi sahasında 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yansını 22. dakikada Perez'in ayağmdan bulduğu golle 1-0 önde kapatan San-Kırmızılı ekip, karşılaşmanın uzatma dakikalarında Emerson'un golüne engel olamadı. MSpor'da 'Türkiye'yi Affye Almak tetentiyoplap 1 ORAL ÇALIŞLAR 4.8JIYHUM Dalgalı Siyaset... HİKMET ÇETİNKAYA 5.SAYFA0A Yorganiapı Yanmadrtça.. ORHAN BİRGİT 7. SAYFADA 25Milyon Köylüyü Sabun Yapacak! NECATİ DOĞRU 10. SAYFADA Dotarla Balayı: 11 Eylül Armağanı YALÇIN DOĞAN 11. SAYFADA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog