Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurryet k ı t a p I a r ı BALKANLAR Mustafa Balbay Çağ Pazarlanu \ S Tuiocafc Cad No 39/41 Cumhuriyet |212>M4O196 78. YIL SAYI: 27785 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARL NADİR NADİ (1945-1991) 2 KASIM 2001 CUMA Türk birliğinin bölgedeki görevi, eğitim ve insani yardımdan öte unsurlar içeriyor Askere özel eörev4^/ |~90 kişilik özel birlik çatışmalarda da yer alacak | Ceorge Bustı övgü yağdırdi: Atatürk ü örnek aldık Taleban'dan tehdlt: TürkJye de ABD glbl düşman > Subay ve astsubaylardan oluşan 90 kişilik özel harekât birliğini ke- şif, terörle mücadele görevleri gibi sıcak çatışma tehlikesi de bek- liyor. Türkiye, ABD ve İngiltere ile bırlıkte operasyona aktıf katı- lan 3. ülke odu. Türk askerlerinin görev yapacağı yer ve lojistık ko- şullan incelemek üzere bir keşıf birliği hafta sonu bölgeye gönde- rilecek. Türk birliği, gelecek hafta sonuna doğru gönderilmeye ha- zır olacak. Hükümete verilen yetkinin genış olması, ABD'nin ileri- de ek bırlikler ısteme olasılığını da gündeme getınyor. • / 7. Sayfada • ABD Başkanı Bush, "Güvenilir dost ve NATO'nun tek Müslüman üyesi Türkiye'nin desteğinin ABD'nin İslama karşı değil, kötüye karşı savaştığını gösterdiğini" söyledi. Terönstlere karşı uluslara- rası bir koalisyon oluşrurma fikrini Atatürk'ten aldıklannı vurgu- layan Bush, işbirliği ile Türk ticaret ve yatınmının genişletileceği- ni, ekonomik reformım destekleneceğini, Balkanlar'dan Kıbns'a, Kafkaslar'a kadar siyasi istikrann güçlendirileceğini söyledi. ABD Ankara Büyükelçisi Pearson da "Minnettanz" dedı. • 8. Sayfada ı Taleban'm Pakistan Büyükelçisi Zaif, Türkiye'nin birlik gönder- mesini kınayarak "Türkiye'nin bir İslam ülkesi olmasının, Ame- rikan güçleriyle aynı muameleyı görmesini engellemeyeceğini" söyledi. Zaif, "Herhangi bir asker, Müslüman ya da Müslüman ol- mayan bir ülkeden olsun, ABD güçlerinin yanında yer alıyorsa bi- zım düşmanımızdır. VeAfganistan'a saldıracak olurlarsa, kendimi- zi sa\amuruz" dedi. Almanya'da yayımlanan Dıe Zeıt gazetesi, Af- ganıstan'da Türk ajanlan bulunduğunu öne sürdü. • 9. Sayfada BAŞBAKAN ECEVİT: On safta olıııaıııız doğaldır ABD ile ortak hareket Terör yaratmanm kolay, terörle savaşın ıse zor olduğunu belırten Bülent Ecevıt, "Bu mücadeleye katılmasaydık kendımızı ınkâr etmış olurduk. Deneyımlerımız Afganıstan harekâtını kolaylaştıracak" dedı. Ecevıt, Türk askennın ABD askeri ile bırlıkte hareket edeceğını söyledı Cem: Bu Türkiye'nin de savaşı Dışışlen Bakanı Cem, Türk askerlerinin savaşmak durumunda kalabıleceklerini söyledi. Cem "Bız bunun yalnızca ABD'nın savaşı olduğunu düşünmüyoruz. Bu Türkiye'nin de savaşıdır" dedı. MlttUM BALBAY'm hatort • 17. Sayfada ABD SALDIRILARI Dev baraj bombalandı # ABD uçaklan güne\ dekı Helmand bölgesınde bulunan Kacakı Barajı'nı bombaladı. Taleban Eğıtım Bakanı Emırhan Muttakı. dev barajın henüz su sızdırmadığını, ancak 2 kez bombalanırsa yıkılabıleceğını \e bınlerce kışınnı sular altında kalabıleceğını söyledi. • 8. Sayfada • APGANİSTAN'IBÖLMEPLANI • 8. Sayfada Motorsuz dev uçak gemisinin boğazlardaki macerası sona erdi 7 saatlik heyecan # Istanbul Boğazı'nda dün trafik durdu, Varyag geçti. Istanbullu meraklı gözlerle dev kütleyi izledi. Herkes kendine özgü bir yorum yaptı. "Geçsin mi, geçmesin mi" tartışmalan bitti, 3 yıllık bekleyiş sona erdi. Varyag'ın geçtiği sırada yoğun güvenlik önlemleri alındı, Istanbul Boğazı transit geçişlere kapatıldı, motorlar ve Şehir Hatlan vapur seferleri gecikmeli olarak g e r ç e k l e ş t i r i l d i . ÖZLBM GÜVBHÜ'nin haberi • 3. Sayfada UKRAYNA i TÜRKİYE ^ g f i g Akdenâ*' ^ ^ ^ H I İ • Mtsın\ \ SUUDİ %% ARAB AN Jy f Afer1.k:37binton 1 y - HİNDİSTAJI V \ J HİNT OKYANUSU • M ^ ÇIN t * • V / ENDONEZYA-^ ÎGDAŞ yolsıızhığu sürüyor BOTAŞ'a borcunu ödemedi Maiiye Bakanlığı hesap uzmanları, İGDAŞ'ta vurgunun '"ihale" adı altında perdelendiğini belirledi. İGDAŞ'uı BOTAŞ'a olan yaklaşık 129 mılyon dolarlık borcunu ödemek yerine, göstermelik sayaç okuma ihalesıni alan Lonca AŞ'ye kendi ıradesiyle 3 mılyon 598 bın dolar (bugünkü kurla 5 trilyon 756 milyar 800 mılyon lıra) haksız ödeme yaptığı saptandı. İGDAŞ'ın zarannın, sistem hâlâ uygulandığı için bugün bıle artarak sürdüğü, Maiiye hesap iLzmanlan raporuyla ortaya konuldu. • 6. Sayfada Erdoğan görevini kötüye kullandı İGDAŞ'taki yolsuzluklarla ılgıli hazn-lanan raporlann ışığında oluşturulan suç dosyasında, Başkan Ali Müfit Gürruna'nın cürüm işlemek amacıyla çete kurduğu belirlemesi yapıldı. Hortumlanan paralann bir kısmını Gürruna'nın zımmetıne geçirdiğı de belırlendi. AKP liden Recep Tayyip Erdoğan'ın, beledıye başkanlığı dönemrnde soygunu engelleyebilecek olmasına karşuı kamuyu zarara uğrattığı, bu nedenle de hakkında "görevi ihmal"' suçundan işlem yapılması gerektıği belirtildi. • 6. Sayfada Halk Ekmek'te yasa çiğnendi İhaleler, en düşük teklifi sunmasma karşın Albayraklar'a verilırken yenı ihaleler açılmadan yasalara aykın olarak yapılan ek sözleşmelerle Halk Ekmek'in tüm gelıri Alba\Taklar'a aktanldı. Tüm satış büfeleri bedelsız olarak Albayaraklar'a devredildi. Büfelerin tüm reklam gelırleri de ıhale açılmadan Albayraklar'a verildi. Hesap uzmanları. Halk Ekmek AŞ'den 2000 yılında Alba>Taklar'a verilen usulsüz ihale ve yapılan sözleşmeler aracılığıyla 1.5 rnlyon lıralık vurgun yapıldığım belirledi. • 6. Sayfada MÎLLETVEKÎLLERÎ: Derviş istifa etmeli# Devlet Bakanı Dervış'ın "Vekıller usulsuz kredı ıstıyor'" sozlen sert bir dılle kınandı Bazı bakanlar. Der\ ış'ten sozlenne açıklık getırmesını ıstedı DSP'lı TBMMBaşkamekıhAh Uıksoy, "Dışarıdan gelen, mılletten yetkı almayanlann mılletten yetkı alanlarla kendısını kanştırmaması gerebr" dedı Bazı mılletvekıllen de Denış'ın ıstıfasını ıstedı • 5. Sayfada DSP Ecevit'e karşı arayış # DSP'de "Ecevıt sonrası" tartışılırken Husamettın Ozkan, îsmaıl Cem, Istemıhan Talay ve Şükni Sına Gürel odaklı senaryolar one çıkanlıyor # Bazı emeklı generallenn Ozkan'a "Ecevıt DSP lıden olarak kalsa, başbakanlığı alır mısınız" sorusunu yönelttıklen ve "Ecevıt'le geldım, onunla gıdenm" yanıtını aldıklan yolundakı haberler, ara\ışlan «undeme taşıdı TÜREY KÖSFnin h^eri • 4. Sayfada 2 AY SÜRECEK KDV'ye indirim # Bakanlar Kurulu'nda KDV ındırimlen konusunda uzlaşma sağlandı Beyaz eşya ve motoru 1600 cc'ye kadar olan otomobıllenn KDV oranı yüzde 26'dan yüzde 18'e, tunzmdeki oranı da yüzde 18'den yüzde 8'e çekılecek. Ancak uygulama 2 ayla sınırh tutuldu ve 2002 \nhnda sona ermesı öngörüldü. B 11. Sayfada AILE HUKUKUNDA YENİ DONEM • 4. Sayfada GÜNER. ANAP'TAN İSTİFA ETTl M 5. Sayfada •DÜNDEN YARTNA' NURİIYEM • 12. Savfada UYGARLlGlN KÖKLERİ TRAKYA'DA MArka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ecevitin Dedigi Gibi Oyun mu', Yoksa Ne? TBMM'nın Başkanhk Dıvanı -orneğın dıvan adına başkanvekıllerınden Murat Sökmenoğlu- parla- mentonun "ıtıbannızedeleyen soz ve gırışımlere kar- şı" muthış duyarh. Ne var kı: orneğın Sokmenoğlu'nun aylardır kamu- mArkasıSo.l7,Sü.l'de Kamu îhaleleri Tasarısı Bakanlardan belirsizliğe üııza # Hükümet, IMF'nın ıstedıği yasalar ıçın, bakanlara boş metın ımzalatma, TBMM'ye yasanın çıkanlacağı tanhı bıldırme gıbı yontemlenne bir yemsını daha ekledı îhale tasansı, bakanlara "yürürlük tanhı, kurula atamalar ve kurulun faalıyete geçeceğı" tanhlen " .." şeklınde boşluklar bırakılarak ımzalattınldı • 11. Sayfada Koray Aydın'm adı yok Vurgun'da 361 sanığa dava # Bayındırlık ve Iskân Bakanlığf ndakı yolsuzluklar nedenıyle başlatılan "Vurgun" operasyonu soruşturmasının iddıanamesı tamamlandı. 361 sanık hakkında kamu davası açıldı Musteşar Yardımcısı Aban hakkında. 24 yıla kadar ağır hapıs cezası ıstendı Iddıanamede, ıstıfa etmek zorunda kalan Koray Aydın'ın ısmıne ıse yer venlmedı • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Savaşa Katılma Kararı! Hükumetın dun oğle saatlerınde yaptığı "Surekli özgüriükHarekâtı'na Türkiye'ninkatılımı" konusun- dakı 6 maddelık yazılı açıklama, deyım yerındeyse tanhı bir belge nıtelığı taşıyor. 1 - Açıklamanın 1. maddesı bugune kadar olup bı- tenlerı ozetlıyor; 2. maddede Türkiye'nin de katılma- yı planladığı hedefler yer alıyor: Keşıf, terönstlere karşı mücadele, Kuzey Ittıfakı MArkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog