Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k i t a p 1 a r ı ZlVERBEY KÖŞKÜ İlhan Selçuk p Y ÇagtaırijmJA-Ş TikocagCiid.No 39(41 * ^ krtajTkulübü (34334)Ogalogiu-lsanbulTel 1212)51401 % Cumhuriyet78. YIL SAYI. 27798 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 15KASIM 2001 PERŞEMBE Başbakan Bülent Ecevit, Afganistan 'da Barış Gücü 'ne katılım için onay verdi Türkiye siyasi rol istiyor# Başbakan Ecevit, Türkiye'nin Müslüman ülkelerden oluşan bir Banş Gücü'ne önderlik etmesine onay verirken ABD ve Rusya ile Afganistan'ın 6 komşusunun bir araya geldiği 6+2 oluşumunda mutlaka yer almasını istedi. Ecevit, Afganistan'daki öncelikli hedefin siyasal ve idari boşluğun tüm etnik gruplann katıhmına olanak verecek bir şekilde doldurulması olduğu uyansında bulunarak "Bu boşluk doldurulmazsa çözümü zor bir kargaşa ortamı doğabilir" dedi. TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ En kritik yıl 2002# Türkiye-AB ilişkilerinin gelecegi, AB'nin ge- nışleme takviminı açıklayacağı 2002 yılının sonunda belırlenecek. Türkiye, bu süreçte tam üyelik müzakerelennin başlatılması için gerekli koşullan sağlayamazsa 2002 treninı kaçırmış olacak. Türkiye'nin üyelik tarihinin belirsizleştığı bu dönemde AB'nin GKRY için tam üyelik tarihini belirlemesı, ilişkılenn gelecegi açısından gerilimlı bir dönemi de başlatabılecek.B 6. Sayfada RAPORUN ARDINDAN Kıbns ve AGSP baskısı artacak # Ilerleme Raporu'nun ardından Kıbns ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası konulannda Türkiye'ye daha yoğun bir baskı gelebileceği belırtiliyor. Türkiye ile AB arasındaki sorunlann başında gelen Kıbns ve AGSP konulannın. Ilerleme Raporu'nun yayımlanması sonrasındaki süreçte daha da ön plana çıkması bekleniyor. Bu kapsamda AB'nin, Türkiye ile yapacağı temaslarda bu konulann bir an önce çözümlenmesi yolunda baskıyı arttırması bekleniyor. • 6. Sayfada BÜTÇE KOMISYONDAN GEÇTİ Kemal Derviş yine pembe tablo çizdi # Devlet Bakanı Derviş, gelecek yıl bütçesinin hedeflerine ulaşacağını savunarak "îkinci kez bir dınamiği ve ekonomiyi büyümeye götürecek bir fırsatı yakalamış oluyoruz" dedi. Maliye Bakanı Oral da. borçlanma ile tasarruf yapısındaki değişikliğin sonuçlannm 2002 yılında alınacağını söyledi. Oral'ın konuşmasım kesen DYP'li Celal Adan, "Masal anlatıyorsunuz. Türkiye'yi batırdmız. Istifa edin Türkiye kurtulsun" dedi. • 10. Sayfada SERKAN DEMİRTAŞ ANKARA - Başba- kan Bülent Ecevit, Bir- leşmış Mılletler'den (BM) karar çıkması du- rumunda Türkiye'nin, Müslüman ülkelerden oluşacak bir Banş Gü- cü'ne önderlik etmesi- ne onay verdi. Türkiye, Afganistan'ın gelecegi için oluşturulan 6+2 oluşumuna (ABD-Rus- ya ve Afganistan'ın 6 komşusu) mutlaka ka- tılması gerektiğini dü- şünürken Kuzey İttifa- kı'nın eline geçen Kâ- bil'deki büyükelçıliğini açan ilk ülke oldu. Af- ganistan'da hükümetin kurulmasının hemen ar- dından Kâbil'e büyü- kelçi atanmasına karar verildı. Başbakan Ece- vit, Afganistan'daki si- yasi ve idari boşluğun doldurulmaması duru- munda çözümü zor bir kargaşa ortamının do- ğabileceğı uyarısında bulundu. 90 kişilikTürk birliğınin, yılbaşmdan sonraAfganistan'a gön- derilmesi bekleniyor. Kuzey îttifakı'nın beklenmedik şekilde Kâbil'e girerek yöneti- mi ele geçirmesi, bölge- de kurulması beklenen uluslararası bir banş gü- cü için adı geçen Türki- ye'yi de hareketlendir- di. Dışişleri Bakanı İs- mail Cem'in BM çalış- malan kapsamında yap- tığı çalışmalar ışığında dün Başbakanlık'ta ya- pılan dış politika top- lantısında Afganistan için oluşturulacak Banş Gücü gündeme geldi. Ecevit, toplantılann ar- dından yaptığı açıkla- UArkasıSa.l7,Sü.l'de TALEBAN KANDAHAR'I DA TERK ETTl • 9. Sayfada TÜRKİYE ÖNCÜ OLMALI • 17. Sayfada 47 yıllık özlem bitti, Türkiye Dünya Kupası finallerinde Türkfutbolunun47yıldır beklediğigündii dün.Barajıgeçip Uzakdoğu'dakiDüma Kupası Finallcri'negitmckiçin alana çıkan ulusal ekip, sahadan 5-0 gibi tarihi bir skorla galip aynlıp Japonya-G.Kore vizesini aldı. (FotoğrafAP) Farldı galibiyet sokaklara döktü Güle oynaya Uzakdoğu'ya uiusai Takım, AH Sami Yen Stadı'nda konuk ettiği Avusturya'yı, stadı dolduran 30 bin seyircinin de desteğiyle 5-0 yendi. 1-0'lık avantajın moraliyle sahaya çıkan Ulusal Takım, 22. dakikada Yıldıray Baştürk, 31. dakikada Hakan Şükür, 45. dakikada Okan Buruk'un golleriyle ilk yanyı 3-0 önde tamamladı. Etkili oyununu ikinci yanda da sürdüren Türkiye, Arif in 69. ve 85. dakikalarda attığı iki golle galibiyeti perçinledi. cüneş'ten veda gibi açıklama uiusai Takım'ı, fınallere taşıyan teknik direktör Şenol Güneş, maç sonrası "Umarun bana yapılan eleştiriler başkasma yapılmaz" diyerek istifa edeceğinin sinyallerini verdi. Maçın bitış düdüğüyle birlikte Ali Sami Yen'de başlayan sevinç dalgası tüm yurda yayıldı. Yurttaşlar, galibiyet sevincini sabaha kadar kutladı. • Spor'da ALI SAMl YEN'DE TARİHÎ GECE TaraftarlO.Yıl Marşı'yla coştu Ulusal Takıın tarihınde ilk kez dört gün arayla oynadığı ıki maçı da kazanarak bir ılke ımza attı. 'Her taraftara bir bayrak' kampanyası, Mecidiyeköy'deki baskın rengı Kınnızı - Beyaza çeviiirken kapalı tribüne açılan 70 metrelik dev bayrak geceye ayn bir hava kattı. Ali Sami Yen'i dolduran binlerce kisi 10. Yıl Marşı ve peş peşe gelen gollerle coştu AMF MZUUH V« DBİZ DBİNSU'nui haberi • Spor'da Yasa Meclis 'te kabul edildi Çete suçları ağır cezaya • Çete suçlannı DGM kapsamından çıkaran yasa tasansı. TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. Dosyalar. ağır ceza mahkemelerine devredilecek. Görüşmeler sırasında pankart açan öğrenciler ve düşünce suçlulan için özel yargılama usullerinin korunması eleştirildi. Yasayla, çete tanımı da daraltıldı. • 5. Sayfada RTÛK Star'a 15 gün kapatma • RTÜK. ulusal bir telev ızyona tanhindeki en uzun sürelı yayın durdurma cezasını verdi. Doğan grubuna yönelık yayınlan nedenıyle Uzanlara ait Interstar televızyonunun 15 gün süreyle geçici olarak yayım duracak. RTÜK aynca Radyo Dnin de 7 gün yayınını durdurma karan aldı. • /". Sayfada Bergama Mesut Yılmaz sorumlu # Bergama'da siyanürle altın işletmeciliğinın iptalıne ilişkın yargı kararlannı uygulamayan Yılmaz ve 4 bakan hakkmda açılan tazmınat davasmı reddeden karar Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay, Yılmaz ve bakanlann "manevı tazminat ödemekle sorumlu" olduklannı bildirdı. • 3. Sayfada Yargıtay Sanal 'suç 'a bozma # Yargıtay, internet orta- mında yazılan bir yazı ne- deniyle 40 ay hapse mah- kûm olan Coşkun Ak'ın mahkûmiyetmı bozdu. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Yargıtay 9. Ceza Daıresi. Superonlı- ne'ın eski koordinatörü Coşkun Ak'ın internet or- tamında oluşturulan 'fo- MArkasıSa. 17,Sü.3'te Ramazan başlıyor Haber Merkezi - Müs- lümanlar tarafından kutsal sayılan ramazan ayı, bu ge- ce başlıyor. İslam dünyası, bu gece sahura kalkacak. Ramazan ayı, 15 Aralık Cumartesi günü sona ere- cek. ŞekerBayramı ıse 16, 17 ve 18 Aralık tanhlenn- de kutlanacak. GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bir Itıhaflık Seziliyop Havada Avrupa Birliği'nin resmen açıklanmadan öncesız- dırılan, uzerinde geniş tartışmalara neden olan Tür- kiye ile ilgilı -kimıne göre adı ilerleme, kimine göre değerlendirme- raporu beklenenin aksine geniş tep- kılere yol açmadı. Bir hükümet AB raporunda yazılan "eleştirileridoğ- ru bulduğunu" açıklarsa; geniş tepkiler beklemek abesle uğraşmak anlamına gelmez mı? MArkasıSa.l7,Sü. Vde Okurunu uçurmaya çalışon bir yozor Tülay Ferah Tulay Ferah, "Sinek Olmak Zor Şey" ve "Sıcak"adlı kıtaplarıyla dikkatlerı çekmış bir yazar. Bu ıkı kıtabından sonra uzun sure sesı soluğu çıkmadı B r yıl ıçınde ıse üç romanla yenıden okur onüne çtktı Tulay 1 ' Ferah ı ve kitaplarını tanıtmaya çalıştık bu sayırrıizda Bugün Cumhuriyet'le birlikte... GUNDEM MLSTAFA BALBAY AB Ilerleme Raponu: Umut Karşılığı Ödün! Avrupa Birlığı (AB) Komisyonu tam üyelik süreci- ne aldığı 13 ulkeyle ilgıli yıllık ılerleme raporunu açık- larken Türkiye'yi farklı bir yere koydu. Gidiş, Türki- ye'nin kendi konumunu lyimser-kötümser yargıları- nı bir yana bırakarak gerçekçı bıçımde gozden ge- çırr'esını gerektirıyor. • Ârkası Sa. 17, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog