Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ÎSLAMÎYET GERÇEĞİ 3 (Islamıyet'te Ahlak v e Kadın) ErdoğanAy-dın J+*. kitap kulübü 34334) Cagaloghl-dsaııbulTd pl2)5140196 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p ] a r ı İSLAMDA KADIN VE ClNSELLİK Oral Çaiışlar Çag PaîarünH \.S Tmkocağ! Cad No 39,4! lıCaŞaloghı-tstantolTei (212)5140196 78. YIL SAYI: 27796 / 50O .000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) SALI Eski Anlcara Emniyet MüdürYardımcısı Osman Ak: Polis, Fethullah Gülen In Fethullahçı kuşatmi) Eski Ankara EmrLİyet Müdür Yardımcısı Osman Ak. FethuLlahçıların örgüt yapılanmasının Usame Bin Ladin'le benzerlik gösterdiğini söyle<li. Ak, isim vermeden Emniyet Genei Müdürlüğü Terörle Mücadele. îstihbarat ve Asayiş daire başkanlannm Fethullahçı olduğunu öne sürdü. Ak, Gülen yapılanmasının silahlı yanını, polis içindeki örgütlenmenin olnşturduğunu savundu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Fethullah Gülen'in. u dini kurallara da- yalı bir devlet kurmak amacıyla yasa- dışı örgüt kurduğu" gerekçesiyle yargı- Iandığı davada, eski Ankara Emniyet Mü- dür Yardımcısı Osman Ak tanık olarak dinlendi. Ak, emniyet teşkilatını Fethul- lahçılann "zaptettiğini" belirterek örgüt yapılanmasının Usame bin Ladin'le benzerlik gösterdiğini söyledi. Davanın dünkü oturumuna, Gülen'in avukatlan ile müdahil avukatı katıldı. Mahkeme Baş- kanı Hüseyin Eken'üı ızinlı olması ne- denıyle yenne bakan üye hâkim Yunus Karabıyıkoğlu, Gülen'in ifadesınin alın- ması için ABD adli makamlanna yazılan istinabe yazısının yanıtının gelmediğini bildirdi. Duruşmaya bond tipı çantasıyla birçok belge getiren tanık Ak ise sözüne bir sitemle başladı. Halen Ankara Emni- yet Müdürlüğü personeli olmasma rağ- men 17 Eylül"de yapılan bir önceki duruş- maya katılması için gerekli olan daveti- yenın "adresinde bulunamadığı" ge- rekçesiyle elıne ulaşmamasını eleştiren Ak, "Bunu Fethullah Gülen yapüan- ması yönünden anlamlı buluyorum" dedi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde, 1997 yılının eylül ayında emniyet müdür yardımcısı olarak göreve başladığını, çeşıt- li birimlerin sorumluluğunu üstlendiğini an- latan Osman Ak, Fethullah Gülen'in emni- yet içindeki örgütlenmesıne ılişkin raporu hazırlamaya başladıktan sonra "başına gel- medik olay kalmadığını" söyledi. MArkasıSa.l7,Sü. 3'te • ZORUNLU DİN DERSl TARTIŞMASI • 17. Sayfada Kalkıştan hemen sonra 255 kişiyle NewYork'a düşen yolcu uçağı, ülkeyi alarm durumuna geçirdi ABD'yi korku sardı EKONOMl POLİTİKASINA ELEŞTtRl Meral: İşgal altındayız # Hükümete "Bu ülkeyi kim yönetiyor? Eğer siz yönetiyorsanız kimlerin çıkannı koruyorsunuz" diye seslenen Bayram Meral, Kemal Derviş'in Devlet Bakanlığf na gelmesiyle IMF ve Dünya Bankası'nın etkisinin arttığını belirtti. Meral, yaşanan olumsuz gelişmelerden sermaye kesimini de sorumlu tuttu. # Meral "Bankabatıracaksınız, krizi bahane ederek devletten aldığınız kredilerin üzerine yatacaksınız, Doğu'da ve Güneydoğu'da geri kalmış bölgelerde en ufak bir yatınm yapmayacaksınız ve devleti küçültün diye ısrar edeceksiniz... Bugünkü krizi yaratmakta en büyük katkı sizin olacak" dedi. • 5. Sayfada • SAVCI HAKAN KLIZILASLAN'A SORUŞTURMA • 6. Sayfada EMEKÇÎDEN FEDAKARLIK İSTENDİ Liderlerden sözde uzlaşma # Kısıtlamalar paketi, liderler zirvesinde yeniden ele alındı. KİT çalışanlannın resen emekliliğini, işçi ikramiyelerinden birinin 2003 'e ertelenmesini ya da işçilerin dönüşümlü olarak bir ay ücretsiz izne aynlmasmı isteyen hükümet, Bayram Meral'den fedakârlık yapmasını istedi. Meral "Kabul etmeyiz" yanıtını verdi. # Liderler zirvesinden sonra, "tam bir görüş birliğine vanldığı" açıklandı. Önlemlerin hafta içi kamuoyuna duyurulacağı belirtilen Başbakanlık açıklamasında, "Hem kamuda gereken tasarrufu hem de hizmet sunumunda etkinliği amaçlanmaktadır" denilmekle yetinildi. M 17. Sayfada 200 tTFAİYECİ GÖREVLENDİRİLDİ - New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani, düşen uçaktaki yolculann tümünün kazada hayatını kaybettiğini açıkladı. Guiliani, kazadan sonra çıkan yangınları kontrol altına alabilmek için 200 itfaiyecinin görevlendirildiğini belirtti. (AP) •s. Uçağın düştüğü yer Uçak evlerin üzerineçakıldı# New York'tan Dominik Cumhuriyeti'ne giden American Airlines'a ait Airbus A-300 tipi yolcu uçağı 246 yolcu ve 9 kişilik mürettebatıyla Queens semtine düştü. Görgü tanıklan, düşmeden önce uçakta patlamalann meydana geldiğini söylediler. Uçağın düştüğü semtte 12 evin alevler içinde kaldığı bildirildi. # Uçağın düşüşünden sonra New York birinci derecede alarma geçirildi. Kentteki tüm havalimanlan kapatıldı. Köprüler ve tüneller kontrol altına alındı. Empire State binası tahliye edildi. Olayın bir terörist saldın değil de kaza olduğiı sanılıyor. Ancak ABD'li yetkililer her türlü olasılığı değerlendiriyor. • 6. Sayfada 40 köyde hasar var Rize'yi sel aldı 7ölü# Rıze'de aşın yağışlar sonucu oluşan sel ve top- rak kaymalan sonucunda 7 kişi yaşamını yitirdi. 40 köyde hasar oluşurken 82 köy yolu ulaşıma kapandı. Rize ve Artvin'de bazı okullar tatıl edilirken pek çok yerde telefon ve elektrikler kesildi. # Rize Vahsı Bülent Ka- raçöl "Karayollan ve Köy Hizmetlen müdürlüklerine bağlı ekiplenmiz aralıksız çalışmalannı sürdürüyor. Yolu kapanan köy yol- lannın açılması için yoğun çalışma içensindeyiz" dedi. M 3. Sayfada Manavgat Alkollü astsubay dehşeti 0 Antalya'nın Manavgat ilçesi, 11 banka şubesi ile çok sayıda işyenni otomatik sılahla tarayan 1 astsubay ve 6 jandarma eri haberiyle çalkalanıyor. Önceki gece yansı askeri bir cipten ateş açan ve alkollü olduğu saptanan Astsubay Murat Zencırlı ile 6 er gözaltına alındı. B 3. Sayfada Tokat-Yağmurlu Seçimi CHP kazandı# Tokat merkez ilçeye bağlı 4 bin nüfiıslu Yağmurlu beldesınde yapılan belediye meclisi seçimini CHP kazandı. ANAP'ın beklenenin üzennde. DSP'nin de umulanın altında oy aldığı seçimlere Genel Sekreter Ali Şe\ ki Erek ve TBMM Başkanvekili Kamer Genç'le asılan DYP umduğunu bulamadı. HÜKYMKJUJUOTnhateri • 5. Sayfada ÖLÜM ORUCUNDA İKAYIPDAHA M 4. Sayfada CEM'DEN BM'DE KIBRIS UY\RISI • 8. Savfada 3BÜYÜKTÜRK'E SAYGI • 13. Savfada TEK KİŞİLİK ÖRGÜT: YÖK MArka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Gerçeği Yaşarken Gerçeği Yadsımak Büyük sorunlar içinde bocalayan ülkemizin kısa vadede esenliğe çıkacağına -hele bu hükümetle esenliğe kavuşacağına- inanabilir misiniz? Bırakalım bir yana kısa vadeli umut duşlerını. Or- ta vadede ekonomik ve siyasal sorunların üstesin- MArkası Sa. 17, Sü. 1 'de , Tı, Kahire'de merak ve korku 11 Eylül sonrası Arap dünyası 11 Eylül tüm dünyada olduğu gibi Mısır'da da gündemın bınncı maddesi haline geldı. Körfez savaşından sonra merak dürtüsüyle televizyonlarda reyting rekorlan kınldı. ABD'li yetkililerin "Islam eşittir terör" veya "ikınci Haçlı sefen"' yolunda demeçler vermeleriyle birlikte. işın rengı değiştı. Bu kez merakın yerıni korku aldı. McDonald's'a gitmeyelim ml? Arap dünyasının Newsweek'i el Vasat dergisi muhabirinin Kahire izlenimlerine göre, haber bombardımanından etkilenen 6 yaşındaki Ahmed, ebeveynini soru yağmuruna tutar: "Filistin'de neler oluyor? Bizi niçin öldürüyorlar? Her zaman gıttiğimiz McDonald's'a bundan sonra gitmeyelim değil mi?"' RÜK BULUT'n tzJertnteri • 7. sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Dibimizdeki Irak Senaryoları! 11 Eylül sonrasında üretilen birkaç aşamalı planın ilkindeyiz. Afganistan'da Taleban yönetimı, tek ta- raflı gelen haberlerde büyük bir şaşırtmaca yoksa adım adım geri çekiliyor. Mezar-ı Şerif'i alan Kuzey Ittifakı durum değerlendirmesi yapıyor: - Kâbil'e girmek kâbil mi? MArkast Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog