Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef k ı t a p 1 a r 11 TÜRKLER MEZARLIĞIYEMEN Mustafa Balbay CumhUrİYgt ÇağPazariama\.STürkocajıCadNo3 l )41 ^ krtap kulübü 134334) CagaJoğlu-tsöDbulTd (212 5140i % Cumhuriyet AŞIK KADINLAR SOKAĞI Hikmet Çetinkaya ÇaŞPazaıüiMAŞ TadmcagiCad.No-.3W41 BbB (34^34} CagalogJu-ksnbulTd 1212)5140196 \ 78. YIL SAYI: 27784 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI- NADİR NADİ (1945-1991) 1 KASIM 2001 PERŞEMBE Havuzda toplanan paralarAkit, YeniŞafak ve Kanal Tye aktanldı; seçimlerde kullanıldı Belediyede vurgun fonuHaVUZ SİStemİ Maliye uzmanlannın hazırladığı raporlarda, Akbil güvenlik sistemi devre dışı bırakılarak vuıgun yapıldı- ğı saptandı. Eski tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP lideri Tayyip Erdoğan ile yandaşlanna her ay 3-4 trilyon liranın aktanldığı belirlendi. BELBÎM, ÎGDAŞ, tstanbul Ula- şım, ISTAÇ, Halk Ekmek, ISTON, ÎSFALT'ın naylon fatura- larla elde ettikleri gelirler, bir "havuzda" toplandı. Denetimi önlemek için birçok hesapta para dolaştınldı. Tabela Şİrketlerle SOygun Hesap uzmanlannca 1998'den bugüne kadar yapılan incelemeleri içeren raporlar, çoğu fik- tif (kâğıt üzerinde) şirket ve ortaklardan oluşan firmalann al- dıklan ihalelerle trüyonlarca lira vurgun yaptığını ortaya koy- du. ÎGDAŞ 'ın, boyama kitabı, kolonyah mendil, mektup aça- cağı gibi ihaleler nedeniyle yaklaşık 5.5 trilyon lira dolandınl- dığı belirlendi. Tufan Mengi'nin oluşturulan çetenin lideri ko- numunda olduğuna işaret edildi.fclMNnşçrmtafcart• 5. Sayfada Ahmet Hakanın ağabeyi gözaltında ÎGDAŞ yoisuz- luğuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, îroni A- jans'ın ortaklarından Abdullah Topel Coşkun gözaltuıa alın- dı. Kanal 7 Haber Dairesi Başkanı Ahmet Hakan Coşkun'un ağabeyi olan Abdullah Topel Coşkun mali şubede sorguya alındı. Coşkun'un ortağı olduğu Îroni Ajansı aracılığıyla "IG- DAŞ Bülteni hazırlama" adı altında yaklaşık bir yıl boyunca her ay 16 milyar lira aktanldığı ortaya çıkmıştı. • 5. Sayfada Washington'un istemi üzerine Ankara, Afganistan'daki operasyona 'aktifdestek' karan aldı Asker gîdiyor SERKi^N DEMİRTAŞ VKARA - Türkiye, ABD i ve Ingıltere'nın Taleban yöne- timine karşı düzenledıkJen "Sonsuz Özgürlük" operas- yonuna "aktif katüım" süreci- ne gırdı. ABD'nın, operasyo- nunun ıkıncı aşaması kapsa- mında, Tampa'dakı ortak aske- n komuta merkezınde temsıl edılen ülkelere olası katkılan- nı sorduğu öğrenıldi. Türki- ye'de 2 gündür yapılan zırveler- EğİtİITI amaçll ABD, Afganistan'a yönelik askeri operasyonunun ikinci aşamasındaTürkiye'nin olası katkılannı sordu. Türkiye, önceki gün yapılan zirvelerde Kuzey Ittifakı'na askeri eğitim vermek üzere 12'şer kişilik 5 timden oluşan 60 kişilik bir özel harekât taburunun gönderilmesini benimsedi. Ecevit, henüz karar verilmedığim belirtirken, Yılmaz "Daha bir şey yok" diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu, "Kuzey Ittifakı'na askeri eğitim hizmetmde bulunabileceğimizi söylemiştik" dedi. de Kuzey Ittıfakı'na askeri eği- tim verilmesı, bunun için de su- bay ve astsubaylardan oluşacak 12"şer kişilik 5 timden oluşan 60 kışılık bır ozel harekât tabu- runun bölgeye gönderilmesi öngörüldü. 11 Eylül saldınlan- nın ardından Afganistan'da bu- lunan Usame bin Ladin ve Ta- leban'a yönelik olarak başlatı- lan asken operasyon ıkıncı aşa- masına gırerken Türkıye'nın nasıl bır katkıda bulunacağı tar- tışmalan yaşanıyor. ABD'nın, 3 haftadır gerçekleştırdığı yo- ğun hava bombardımanının ar- dından Kuzey Ittıfakı'nın önü- nu açabılecek şekılde operas- yonunu yönlendırme aşaması- na gırdiğı, bu süreçte Tam- pa'dakı ortak komuta merke- zınde temsıl edılen ülkelere olası katkılannı sorduğu ögre- nıldı. Önceki gün yapılan MGK ve güvenlik zırvelerinde de ABD'den gelen bu bılgı de- ğerlendınldı. ABD'ye şu ana kadar hava sahasını ve üslennı açarak pasıf katkıda bulunan Türkiye, bu süreçte olası aktıf katılımının asken ve sıyası bo- yutlannı görüştü. Konunun bu- gün yapılacak Bakanlar Kuru- lunda ele alınması beklenıyor. Edınılen bılgilere göre önce- ki gün yapılan zınelerde, Tür- kiye'nin, Kuzey Ittifakı'na as- ken eğitim venne yoluyla ABD'nın uluslararası teronzm- le mücadelesine katkıda bulun- ması öngörüldü. Bu katkıyla il- gilı yapılan değerlendirmelerde şu noktalar ele alınıyor: • NATO'nun 5. maddesı kapsamında ABD'nin beklen- tısine Türkiye'nın ulusal çıkar- lan kapsamında olumlu yanıt verilmelı. Türkiye, uzun süre- dir asken teçhızat ve destek verdıği Kuzey îttıfakı"na eğı- tım desteğı verebıhr. Taleban: Türkiye asker fgöndermez 117. Sayfada Karargâhı Türkiye'ye taşımak YM.ÇM DOĞAN-m yansı • 9. Sayfada ABD karaya çıkacak • 9. Sayfada 'Sıradışı' değişiklik • 13. Sayfada \ArkasıSa.l7,Sü.3'te SABAH SPORL -ABD'nin Afganistan'a yönelik operasyonunda görev yapan ABD'li askerler, günün ilk ışıklanyla birlikte sabah alıştırmalarını \apıvor. Körfez'de bulunan USS Pelelin adlı gemide savaşa hazırlanan askerlerin psikiyatn, bu tür antrenmanlann askerleri çok daha zinde, azimli ve sabırh hale getirdiğini söylüyor. (AP) Başbakan: Ülkemiz bu hükümetle düze çıkacak Ecevit: Oyunlar bozulacak# Başbakan Bülent Ecevit, hükümete yönelik bazı oyunlann sahnelendiğini belirterek "Bu oyunlan bozacağız. Işbaşındakı koalisyon hükümetiyle Türkiye esenlığe çıkacaktır. Önümüzdeki günlerde ekonominin yolunu açacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu. Yılmaz: Sahte mesihler Ekonomiyı 2 ayda düzelteceğini savunan Demirel ile azınlık hükümeti ısteyen Tansu Çiller'ı eleştıren Mesut Yılmaz, "sahte mesihlerin" iyi sorgulanması gerektiğım belırtti. Yılmaz azınlık hükümeti ıstemlennin de "boş bir dan amban düşü" olduğunu ılen sürdü. • 4. Sayfada Margarita Papandreu Ornek olabiliriz# Nafplion'daki Wınpeace toplantısmda Yunanlı kadın grubuna Margarita Papandreu başkanlık ediyordu. Papandreu'nun bir önerisi var: Dünya Banş Ordusu'nu kurmak. Bu orduda silah değıl, insan kaynaklan, bireylerin yetenekleri kullanılacak. Gelişmiş ülkelerin üısanlan bir yıl boyunca, azgelişmiş bir ülkede yaşayarak bilgisini, tecrübesini, yeteneğini, emeğini, o ülkenin gelişmesine ve demokrasi çabasına katacak. ZEYHB» ORAL'D y&» • 7. Sayfada Türk bilim kadınına ödül # tÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Uyesi Dr. Yeşün Işıl Ülmen, Lizbon'daki "Uluslararası Tıp Tanhi" toplantısmda sunduğu posterle birincilik ödülünü kazandı. Poster, fakültenin uluslararası tıp literatürüne getirdiği katkıyı anlatıyor. • 6. Sayfada Fenerbahçe perdeyi kapattı # Fenerbahçe, Şampıyonlar Ligı'nı 1-0'lıkBarcelona yenılgısı ile kapadı. Uzatma dakıkalannda Rivaldo'nun golüne engel olamayan San - Lacivertliler, Şampıyonlar Ligı'ne puansız \eda eden 2. takım oldu. • Spor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Arapsaçı... Olayı tam anlamıyla arapsaçına hükümet dönüş- türdü. Önceki gun sabahtan gece yarılarına kadar top- lantı uzerıne toplantılar duzenlendı. Başbakan Ecevit'ın sabah saatlerınde Dışışleri Bakanı Cem'le göruşmesınden sonra aylık "mutad" MGK toplantısına katıimasında garipsenecek bir yan yok. MArkosı Sa. 17, Sü. 1 'de TÜYAP 20. istanbul Kitap Fuarı OnurÇizeri Semih Balcıoğlu 1928 yılında Istanbul'da doğdü Işık Lsesı ve Devlef Guzel Sanatbr Akademısı'nde okudu Akodemının grafık bolumundefi mezun oldu (1952) İlk esen Akbaba mızah derg sınde yayımlandı (1943) Brçok dergı ve gazefede çolıştı Axbaba, Karıkatur, Taş, Ak$am, Votan, Dunya, Terajman ve Humyet bunbrın başlıcabndır Meslek' yoşamında yurtıçı ve yurtdışında 41 odut kazandı Bugune kadar7'sı yurtdışında olmok uzere 76 kışısel sergı açtı Bugün Cumhuriyet'le birlikte... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Daha lleri Bir Rol! Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Cumhu- rıyet'ın 78. yılı nedeniyle Çankaya Koşku'nde verdi- ğı resepsıyonda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'na sorduk: - ABD Başkanı Bush, 78. yıl mesajının son parag- rafında, "Işbııiığımız Kore'den Kosova'ya dekgüç- lendi, guçlenmeye devam edecek" dedı. Kore söz- cuğunun bızde yarartığı çağrışım sizde de oldu mu" MArkasıSa.l7,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog