Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumfturiyet k ı t a p I a r ı HAYATDVHZ VE DEĞERLERİMİZ ErdalAtabek Çağ Pazarlama A Ş Türtocağı Cad No: 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel. (212) 514 01 96 Cumhuriye Cumhurtyet k ı t ı p l a r ı İNSANLAR İNSANLAR Erol Manisalı ÇağPazar1amaA.Ş. Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Te): (212) 514 01 96 78. YIL SAYI: 27761 / 500.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9 EKİM 2001 SALI Yurtdışma özel birlik gönderilmesi için hazırlanan tezkere, Bakanlar Kuru da imzaya açıldı asker istedi300 kİŞİIİk birlik ABD'nin, NATO üyelerine, operasyonda görevlendirilmek üzere asker sağlayarak katkıda bulunup bulunmayacaklannı sorması üzerine Türkiye, Kuzey Ittifakı'naaskeri eğitim vermek için 300 kişilik bir özel birlik göndermeyi kararlaştırdı. Çankaya Köşkü'nde yapılan zirvede alınan kararın muhalefet liderlerine de aktanlmasının ardından yurtdışına asker gönderilmesi yetkisi için hazırlanan Başbakanlık tezkeresi bakanların imzasına açıldı. • 5. Sayfada MeCllS'te gÖrİİŞÜIecek Tezkerenın imzalann tamamlanmasının ardından bugün TBMM'de görüşülmesi bekleniyor. Tezkerenin, "TSK'nin yabancı ülkelere gönderilmesine ya da yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisini TBMM'ye veren" anayasanın 92. maddesi kapsamında hazırlandığı öğrenildi. Başbakan Yardımcısı Yılmaz, partisinin başkanlık divanı toplantısında, ABD'nin, Türkiye'den özel bir tim istediğini söyledi. • 5. Sayfada İncirlik ileri karakol oluyor ABD'nin Afganistan'ı bombalamasının ardından gözler yine încirlik Üssü'ne çevrildi. incirlik Üssü'nün NATO'nun ileri karakolu haline getirileceği bildirilirken NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral Craig D. Hackett, üssün kullanılabileceğini söyledi. ABD'nin Afganistan operasyonunu başlatmasıyla birlikte încirlik Üssü'nde son iki gündür hava trafiği de yoğunlaştı. • 4. Sayfada ABD GÜÇLERİ, AFGANİSTAN'DA ÇOK SAYIDA HEDEFÎ VURDU 2. günde saldınlar şiddetlendi 1 ABD ikinci gün de Kâbil, Kandahar, Celalabad, Mezar-ı Şerif ve Kunduz'a füze yağdırdı. ABD Savunma Bakanı Rumsfeld, operasyonlann "terör ağını yok edinceye kadar durmayacağını" açıkladı. llk saldınnın aksine dün geceki saldınya Ingiltere sadece lojistik destek vererek katıldı. • 8. Sayfada » Taleban, "terör eylemi" olarak nitelendirdiği askeri harekâta dırenmeye karar verdiğini bildirdi. Başkan Yardımcısı Molla Muhammed Hasan, "Afganlar zor görevlere alışıktır. Cihattan asla vazgeçmeyecekler. ABD ve tngiltere bunun bedelini ağır ödeyecek" diye konuştu. • 10. Sayfada BM' YE, YAPILACAK OPERASYONLARTN HABERİVERİLDİ Savaşta yeni cephe hazırlığı • ABD ve Ingiltere, BM Güvenlik Konseyi'ni mektupla bilgilendirdi. Mektupta askeri harekât, "meşru müdafaa" olarak nitelendirildi. Meşru müdafaanın başka ülkelere de eylem yapılmasını gerektirebileceği bildirildi. Bunlann başında da Somali ve Irak'ın geldiği ve bunlara da sıra geleceği ileri sürüldü. • 11. Sayfada ABD'nin eski dışişleri bakanlanndan Henry Kissinger, Bush'un terorizme destek veren ülkelerin bunun bedelini ödemesi gerektiği görüşüne katıldığını, ancak Bin Ladin'i banndıran Afganistan dışında başka bir ülkenin hedef alınmasnıın riskleri bulunduğunu söyledi. • 11. Sayfada Sonsuz özgür1ük(!) HİKMETÇETİNKAYA Rumsfeld skandaJı YALÇIN DOĞAN Nihayet savaş AÜSİRMEN Yıl1-Savaş 1 ÖZGENACAR ingiliz bakan, Müstakilla televizyonunda ORALÇAUŞLAR Üçüncü paylaşım savaşı (ımı?) AYDIN ENGİN Afganlılann belirlenmiş yazgılan ORHANBURSAU Cepheyi genişletme stratejisi ORHAN BİRGtT Savaş utancı EROL MANİSALI Stratejik belirieyen ŞÜKRAN SONER Yorumlar 4, 5, 6, 7,8, 10,11 ve 13. Sayfalarda Pakistan ve Filistin 'de kan aktı Afganistan'a saldınnın ardından dün Paldstan'm çeşitii kenderinde patlak veren şiddet olaylarmda 1 kişi ölürken 26 Idşi de yaralandL Kuetta kentinde yaklaşık 15 bin kişi ev ve işyerierini ateşe verdi, araçlan tahrip ettL Filistin'de Gazze Şeridi'nde de Hamas militanlan ve sempatizanlannuı düzenlediği Suudi terörist Usame Bin Ladin'e destek yûrûyûşûne Filistin polisi müdahale ettL PoBsin açbğı ateş sonucu iki protestocu öldfl. (Fotoğraf: AP) Müslümanülkelerden destek yokOrtSk t3Vlf alinsin Filistin yönetimi, Arap ülkelerinin Afganistan'a yönelik bombardıman konusunda ortak tavır almalannı isterken Irak saldınlan kınadı. Çin, Fas ve Endonezya gibi ülkeler ise Afgan halkmın saldınlardan zarar görmemesi gerektiğini vurguladılar. Lübnan, ABD'nin Afganistan'ı bombalayarak Arap dünyasını bir oldubittiye getirdiğini söyledi. • 9. Sayfada Müşerref Kuzey İttlfakı'nı Istemlyor Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref, hava harekâtının hedeflerinin bilindiğini belirterek Taleban'a karşı savaşan Kuzey Ittifakı'nın bu harekâttan yararlanmaya kalkmamasuıı istedi. Operasyonun kısa olacağını savunan Müşerref, ülkesiıün mültecileri alamayacagını, kamplann Afganistan'da açılması gerektiğini söyledi. • 10. Sayfada Afganlar ülkeden kaçıyor Afgan haikı, KâbU'e gece boyunca düzenlenen harekâtuı ardından, havanın aycünlanmasıyla kenti terk etmeye başladı. Şu anda Afganistan'a komşu olan bütün ülkeler, BM'nin çağnlanna karşnı snıırlannı sığınmacılara kapatmış durumdalar. Iran, ülkeye girmesi olası mültecileri kabul etmeye hazır olmadığnıı bildirdi. • 8. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kapıdaki Tehlike 11 Eylul'un uzennden 27 gün geçtikten, ABD ve In- giltere'nın Afganistan'ı bombalamaya başlamasından hemen sonra insan haklan savunucusu Mierikan hal- kı sokaklarda otomobillerinin kornalannı çaldı. TV ekranlannda "intikam, intikam" sözcükleriyle çağdaşlığın ve insancılhğın son örneklerini yansıttı. ABD, Afganıstan'da beş kentı denizden havadan bombaladıktan 9 saat sonra savaşın sivil halka karşı MArkosıSo. 19,SİL l'de Teröre mali kuşatma # Türkiye'nin de aralannda bulunduğu 30 OECD ülkesinin üye olduğu kara para aklamaya karşı finansal eylem görev gücü (FATF) Washington'da olağanüstû gündemle toplanıyor. OECD'nin web sitesindeki duyuruda FATF Başkanı Lo, kara para aklamaya karşı yürütülen mücadelede öncü konumda bulunan FATF'ın, tûm enerjisini ve olanaklannı seferber edeceğını bildirdi. • 13. Sayfada Piyasalar paııik yaşamadı # IMF'nin Türkiye'den yeni isteklerde bulunacağı haberlennın yarattığı olumsuz havaya ABD harekâtının da eklenmesi pıyasalardakı tedirginliği arttırdı. Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda yaşanan panik satışlar döviz kurlanrun yükselişinin durulmasıyla hız kesti. Faiz piyasalan haftaya yükselişle başlarken dolar güne 1 milyon 635-640 lıra seviyelerinde başladı. • 12. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Türkiye 1 den Istenen: Her Alanda tşbirliği! Önce günler, ardından da haftalar süreceği vurgu- lanan Afganistan operasyonuyla birlikte şekillenen yeni yapı, yeri geldikçe dile getirdiğimiz durumu bir kez daha gündeme taşıdı: Türkiye dünya ile komşu! • Arkası Sa. 19,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog