Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

iCumhuHyet k ı t a p 1 a r ı ÖZGÜRLEŞME EYLEMİ KÖYENSTİTÜLERİ Mehmet Başaran Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağatoğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 mhuriyet Cumhurtyet k ı I a p 1 a r ı MASALDAN BUNALIMA YEJNİDÜNYAÜZENİ Işık Kansu Çağ Pazarlama A.Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Te( (212) 514 01 96 78. YIL SAYI: 27756 / 500.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 4 EKİM 2001 PERŞEMBE Dun 7.669 Öncekı 7.843 MARK | Dun 745.000 Öncekı 735.000 | H Dun • 1.585.000 y öncekı | 1.572.000 I Dun P 14.915.000 I Öncekı I 14.855.000 Bankahın nileştimıe modeli iflasetti # Devletın, bankalan ıyıleştırmek uzert Tasarruf Mevduatı Sıgorta Fonu (TMSF) kapsamına alma modeli ıflas ettı Bu model çerçevesındekı uygulamalann 20 rrulyar dolara ulaşan malıyetı karşısında, devletın el koymadan malı durumu zorda olan bankalara sermaye arttınmı yoluyla ortak olması gündeme getınldı. # Yenı yöntemde malı durumu kötuye gıden, IMF'ye venlen taahhütler doğrultusunda sermaye artış planlannı uygulayamayan özel bankalara. devletın el koymadan para aktarması öngörûlüyor Bu yöntemın ıçı boşaltılan bankalar ıçin değil, malı yönden zora gırmış bankalara uygulanacağı belırtılıyor. • 19. Sayfyda Enflasyon tirmamşa geçü # Enflasyonda eylül ayı rakamlan beklentılenn üzennde çıkn Tukeöcı fıyatlan yûzde 5.9, toptan eşya fıyatlan yüzde 5 4 arttı Artışta okul ve eğıtım harcamalan etkılı olurken TEFE'dekı artışın yüzde 4 1 'ının özel sektörden, yüzde 1 3'unün ıse devletten kaynaklandığı açıklandı. Yıllık ortalama TEFE yuzde 49 7, TÜFE yüzde 47 8 oldu. • 12. Sayfada Gençler hurafeye inanıyor % tstanbul, Ankara ve Kocaelı'ndekı bazı ürmersıtelerın fen bılınlennde okuyan öğrencılenyle yapılan ankette, ünıversıte ögrencılennın yüzde 71 'mn melekler ve cınlere, yüzie 69'unun nazara, yüzie 67'sınin Havva- Âdem efsanesıne, yüzde 63'mün de Nuh'un Genısı'ne ınandığı ortaya çıkt. • 8. Sayfada Erh >ğan'a vize verilmedl Milletvekilleri son daMka önergesiyle ücretlerini arttırdı zam zırhadevamPaket 474 oyla kabul edlldl TBMM Genel Kurulu'nda 3 maddenin reddedilmesiy- le 34 maddeye düşen anayasa değişiklik pake- ti, 474 oyla kabul edildi. 16 ret. 1 çekimser, 1 boş ve 2 geçersiz oy kullanıldı. Ilk turda sergi- lenen uzlaşma, ikınci turda bazı maddelerde sağ- lanamazken gerçek hesaplar su yüzûne çıktı. Dokunulmaz- lık, milletvekıli seçilme yeterliliği ve "egemenlik paylaşı- mı"yla ilgıli maddeler gereklı olan 330 oyu alamayarak red- dedildi. Paket görüşmelerine, AB normlanna uyum sağlan- masından çok olası erken seçim hesaplan damgasını vurdu. 'İnşallah ABD bombalar' Dokunuimaz- lık zırhını koruyarak, yalnızca dosyalarla il- gili süreci hızlandıran maddeye bile "hayır" diyen milletvekilleri, maaşlannı "son daki- ka" önergesiyle Genelkurmay Başkanı aylığı- na endeksledi. Maaşlann farklarla birlikte 3 mil- yara yaklaştığı, yeni düzenlemeyle yaklaşık 800 milyon li- ralık bir artış sağlanacağımn altı çizildi. Maaş düzenlemesi bazı milletvekillerini çok rahatsız etti. Bir mılletvekili ku- liste gazetecilere "Inşallah ABD, bu gece Afganistan'ı bom- balar, yoksa yann basın bizi bombalayacak" diye takıldı. Pazarlıklar tutmadı Son turgörüşme, si- yasi yasaklı Erbakan ıle Tayyip Erdoğan ara- sındakı hesaplaşmanın etkisiyle gerilirnli geç- tı. Erdoğan'a milletvekiliği yolunu açabilece- ği belirtilen anayasa değişiîdiği gerekli 330 ba- rajını aşamadı. SP'nin "Erbakan'ın siyaset yasa- ğuıı 1 yıl önce sona erdirmek" için verdiği önerge reddedil- di. Açık oylamada SP, AKP, DYP ve ANAP grubu olumlu oy verdi. Erdoğan, milletvekillerine öfkesini "Acaba nere- den, nasıl bir dayatma oldu? Fırsatçı, çıkarcı, pazarlıkçı kur- nazlık içinde oldular" diye dile getirdi. • 6. Sayfada Rumsfeld, Ortadoğu ve Asya gezisine çıktı. Ingiltere Başbakanı Blair, Pakistan'a gidecek ABD iknaturunda# ABD Savunma Bakanı Rumsfeld, Afganistan'a yönelik olası operasyona zemın hazırlamak ve bölge ülkelerinin desteğini almak ıçın Ortadoğu ve Asya turuna çıktı. Rumsfeld, ellennde Bın Ladin'in saklandığı yere ihşkin bazı ıpuçlannın bulunduğunu belirtti. Ingiltere Başbakanı Tony Blaır'in de bugün Umman'a gıdeceğı ve oradan da Pakistan'a geçeceğı bıldınldı. # Pentagon da operasyonla ilgili ilk kez resmı açıklama yaptı. Açıklamaya göre ABD, Gûneybatı Asya'ya 30 bin asker, 2 uçak gemisi ve 350 uçak konuşlandırdı. Uçak gemisi filolannın Afganistan'ı vuruş mesafesinde olduğu, 350 uçağın arasında B-52 ve B-l savaş uçaklannın da bulunduğu belirtildi. • 11. Sayfada BÜYÜKELÇİ ÖYMEN: 5. madde Irak'ı da kapsıyor # NATO tarihınde ilk kez yaşama geçırilen 5. madde, ABD'nin polıtıkalan kapsamında Irak, Lübnan-Bekaa Vadisi gibi Tûrkiye açısından büyük önem taşıyan ülkeler için de geçerli olabilir. NATO Daimi Temsilcisi Onur Oymen, NATO'da hiçbir ûlkenin itiraz etmeden alınan karann bir ülke veya örgütle sınırlı olmadığını, ABD'nin kanıtlan doğrultusunda uluslararası mücadelenin yapılacağını büdırdi. • 10. Sayfada BORÇ BATAĞINDALAR Havayollarııu terör vurdu # ABD'yellEylûl'de gerçekleştirilen salduılarda iki uçağın çarpmasıyla küresel kapitalızmin simgesi olan ikız kuleler yıkılırken kûreselleşen havacılık sektörû de türbûlansa girdi. Borç batağuıdaki Swissair, uçuşlara başlayamadı ve hısselen yüzde 96 oranında değer kaybetti. Belçika havayolu şirketi Sabena da konkordatoya gideceğini açıkladı. • 10. Sayfada Askeri kredi borçlan ertelensin M11 Sayfada K.Irak'ta BinLadin kanıtiyok M10. Sayfada Kanıt tartışması kapanmadı • 10. Sayfada Taleban saf değiştiriyor M11. Sayfada 1 n i r ı a****f*n a a n a l ı l»l«m»badda A^gan mûltecüer için kurulmuş bir 1I11T1 g e ç e i l Ş t U l M l k ö y A ç h k t a ı İ 5 Taleban yrârtiminin badosmdan ve son olarak da ABD'nin düzenleyeceği olası bir askeri mûdahaleden kaçan binlerce insan- la aynı kaderi paylaşan bir kadm. BHkin bir şekflde çocuğunu kucaklamış su alma>a gidi- yor. Ancak o, yardun kunıhışlan, mûlteci akınına uğrayan komşu ülkeierdeki şarüan he- nûz iyileştirememiş olmasına rağmen şansb bir kadın. Neden mi?Afganistan'da bekleyen yüz binlerce insandan biri değil de ondan- (Fotograf: REUTERS) Clinton ve CIAdaha önce denedi Wi 11. Sayfada Hangi Devrimi Kimler Yapacak? Yuzyılımızın başlarındakı buyuk gerçeklerden bın şu Sosyalıst sıstem çokmuş, arkasından da "sosyal devlet' çokertılmıştır ve kapıtalızmle onun yenı lıberalızmı, yeryuzunde -neredeyse- tek başına egemendır, kûreselleşen, aslında onlann dayattığı duzen Ama dunya daha ozgur, daha adıl de değıldır Sooınlar dız boyudur ve çozum beklıyor Onlann başlıcaları da -satırbaşlarıyla- şunlar # Emek ve sermaye çelışmesı, emeğın aleyhıne daha da ınsafsızlaşarak suruyor Nasıl çozulecek bu<? 9 "Devrım" gundemden çıkmış mıdırt Çıkmamışsa, ne anlaşılmalıdır bugun ondani # Sosyal polıhka, sosyal hareket olmadan mumkun mü7 Değılse, kimler ve nasıl sahıp çıkacak onal # Entemasyonalızm dayatıyor Ama kimler, bangı ıçenkle hayata geçırecek onu7 # Devletı ve demokrasıyı "yenıden" duşunmek gerekmıyor mul # "Lıberalçıkmaz'dan nasılsıynlabılmzî # Turkıye hangı yontemle sorunlarını çozebılır ve bugun nasıl bir yol ayrımındadırl Bu sorunları ve onlann olası çozumlerını, ServerTanilli'nın kalemınden okuyacaksınız Server Tanilli'nin yazı dizisi yakmda Cumhuriyet *te. ANAP KARŞIATAĞA GEÇTİ MuhaMer ikna edilemedi Cereklrse Istffa ederlm Partı yönetımının sürdürdüğü muhalıflleri ikna çalışmalannın başansız olduğu öğrenildi. Muhaliflerin eleştirilen sürerken ANAP'ın DYP ve diğer partılerden bazı mılletvekillennı transfer etmek ıçın gınşımde bulunmaya hazırlandığı savunuldu. • 5. Sayfada Eyüp A$lk DYP'de Merkez sağın iktıdardakı partısı ANAP'tan son dönemde ıstıfa eden ikınci milletvekıli Eyüp Aşık da dün düzenlenen törenle DYP'ye katıldı. Törene DYP'li mılletvekıllennın yansının kaülmadığı gözlendı. • 5. Sayfada FEDAKÂRLIKLAR EŞİT PAYLAŞILMADI • 7. Sayfada TÜRKİYE'NÎN İKİ YÜZÜ M14. Sayfada DEMOKRASt İÇİN •IİMLİKLİ TOPLUM' M 15. Sayfada GRİBlN ILACI DİNLENMEK M Arka Savfada GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Don Dolaş, Sorun Aynı 2001 yılının Eylul ayının tarihte ayncalıklı biryeri ola- cak. Dünya ıçin, Turkıye ıçın. New York'ta ıkız kulelerin vurulması, VVashington'da Pentagon'a saldın dünyaya "eskısi gibi olmayacağı" damgasını vurdu. Ama 2001 yılındadunyadeğışimehazırlanırkenTür- kıyemizde; eylül ayı her şeyın eskisi gibi (bu hükümet- MArkosıSa. 19,SHl'de Pervititch haritalan yo da... Bir kenti okumak Turkıye Sıgortacıbrı Daırei Merkezıyesı ıçın 1922-1945 yılbrı arasında topograf muhefdıs Jacques Pervıtıfch tarafından yapıbn sıgorta hantaları bugun artık bambaşka anbmlar taşıyor Istanbul doğumlubrı ya da kenfle ılgılı ınsanlan geçmışıne doğru bir yolculuğu çıkarıyor Pervititch hantaları Tarıh Vakfı ve Axa Oyak Sıgorta bugune kadar çoğunlukb mımarbr ve kent plancıbrı tarafından bılınen ve kulbnıbn hantaları "Sıgorta Harıtabrında Istanbul -Jacques Petvıtıtch' kılabında topbdı Konuyb ılgılı uzmanlar bu kıtabı değerlendırdıler sızler ıçın GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. Gtdi Kanıt, Açık Yanıt... 11 Eylul surecının gundemdekı 3 boyutunu ele ala- lım: - ABD'nin sunduğu kanıtlar. -Terorun tanımı. - K. Irak... ABD, NATO anlaşmasının 5. maddesinin yüruriuğe girmesi ıçin son adımı da attı. Saldınlann ülke içınden değil dışandan planlandığına ılışkın "kanıt" olarak ta- MArkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog