Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

[ Cumhuriyel k i ' a p i a r ıl A. GÖZÜM SEYREYLE Işıl Özgentürk w * . kıtap kulûH Gç^azartama A Ş. Turkocagı Cad. No: 39/41 (3-=4) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 Cumhuriye Çağ Pazarlama A.Ş furkocağı Cad. No: 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstenbul Tel: (212) 514 01 96 "78. YLSAYI: 27778 / 500.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI: N A D İ R NADİ11945-1991) 26 EKİM 2001 CUMA Müfettiş raporu Erdoğan dönemindeki belediye hakkında çarpıcı bilgiler içeriyor: ica karargâhıRaporda, "Erdoğan'm, seçilmesini takip eden günlerdeki tüm faaliyetleri, belediye birimleri ve BÎT'ler içerisinde siyasi bir kadrolaşmanın gerçekleştirilmesine yöneliktir. Bir kamu kuruluşu olan belediye, siyasi geleceğe yönelik faaliyetlerin odağı haline getirilmiş, kamu kurumu niteliğinde plan belediye şirketleri, siyasi veya irticai faaliyetlerin aleni şekilde yürütüldüğü bir karargâh haline dönüştürülmüştür" denildi. BARIŞ DOSTER AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın, tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ol- duğu dönemdeki 'icraat'lannı araştıran Mülkiye Başmüfettişi Candan Eren tara- fından hazırlanarak DGM'ye sunulan "çokgizli"ibareli raporda, Erdoğan'ın27 Mart 1994 tarihinde belediye başkanı se- çildikten itibaren "belediyeyi irtacanın karargâhına dönüştürdüğü" saptandı. Erdoğan'ın, gerek belediye birimlerinde, gerek belediye encümeninde, gerekse be- lediye ikrisadi teşekkülerinde (BİT), ken- disi ile aynı siyasi düşüncelere sahip oldu- ğu anlaşılan kişileri göreve getirdiği ya da getirttiği vurgulandı. Raporda, "Erdo- ğan'ın, seçilmesini takip eden günlerde- ki tüm faaliyetleri, belediye birimleri ve BİT'ler içerisinde siyasi bir kadrolaş- manın gerçekleştirilmesine yöneliktir. Bir kamu kuruluşu olan belediye, siya- si geleceğe yönelik faaliyetlerin odağı haline getirilmiş, kamu kurumu niteli- ğinde olan belediye şirketleri, siyasi ve- ya irticai faaliyetlerin aleni şekilde yü- rütüldüğü bir karargâh haline dönüştü- rülmüştür" denildi. Raporda, Erdoğan'ın, belediye şirketle- rinin yönetim kurullannda göreve getirdi- ği, aynı zamanda büyükşehir belediyesin- de de yetkili ve sorumlu konumda bulunan kişüerin görev aldığı kadrolaşmahareketi- nin, 1994 seçimlerinden sonra başladığı UArkasıSa.5,Sü.l'de • AKP ÎLE EL KADI BAĞLANTISI ms.sayfada • BİT SORUŞTURMASI SÜRÜYOR 5. Antara memnun AP'den olumlu rapor 9 Avıupa Parlamentosu, Türcye raporunu kabul etti. Türcye raporuna ilişkin başa Fransız parlamenter Cha-.es Pasqua ve komünıst paramenter Andrie Brıe tarafmdan sunulan ve Türcye'nin Ermeni soycınmım tanımasını öngoren çeşitli değişiklik önergeleri genel kurul oylanasında büyük oy fariıvla reddedildi. • 10. Sayfada AGSP toplantısı ABD'den güvence # Azkara'da yapılan üçlü AGSP görüşmelerinden kesin sonuç çıkmadı. Toplantıda ABD'nin. Türkiye'nin gmenlik kaygılanyla ilgili gü\enceler verdiği, anlaşma sağlanamaması durumunda Avrupa gücünün NATO'dan bagımsız gelişeceği, bunun da Türkiye'ye zarar verebileceği uyansında bulunduğu kaydedildi. • 10. Sayfada Miami 'de ele geçirildi Aslıtürk yakalandı # 'Çete kurmak' ve 'hayali ihracat' suçlan nedeniyle hakkında birçok gıyabi tutuklama karan bulunan Orhan Aslıtürk, ABD'de Miami havaalanında yakalandı. Türk emniyeti, Aslıtürk'ün iade edilmesi amacıyla tutuklanmasını talep etti. • 3. Sayfada Pakistan'a giden Cumhurbaşkanı Sezer dayanışma mesajı verdi. Afganistan'ın geleceği konuşuldu Müşerref9 e destekSezer: Afganistan Afganlılarındır Pakistan'a gıden Cumhurbaşkanı Sezer, Devlet Başkanı Pervez Müşerref le bölgedeki gelişmeleri değerlendirdiler. Görüşmelerden sonra açıklamada bulunan Sezer, Türkiye'nin Afganistan'da Taleban sonrası bir dönem ıçin geniş tabanlı ve tüm etnık unsurlan kapsayan bir altematiften yana olduğunu belirtti. Pervez Müşerref de, ABD'nin Afganistan harekâtının kısa ve belli hedeflere odaklanmasından yana olduklannı söyleyerek sivil halka zarar verilmemesini istedi. • 10. Sayfada Muhalifler Ankarada toplanacak Afganistan'd Taleban yönetimine muhalıf grupların liderlerinin, güvenlik nedeniyle İstanbul yerine Ankara'da bir araya geleceği öğrenildi. Bu hafta sonu yapılması beklenen toplantıya Afganistan'ın devrik Başkanı Rabbani'nin sözcüsü ve K. Ittifakı Heyeti Başkanı Muhammed Yunus Kanuni ile Kral Zahir Şah'ı temsilen Suudi Arabıstan'da üniversite öğretim üyesi olan Settar Sıret katılacak. Toplantıda Taleban sonrası değerlendirilecek. • 19. Sayfada KemaliSt SİStem yayilmall Amerikan finans çevrelerinın gazetesi Wall Street Journal'da çıkan "Türk Modeli" başlıklı makalede "Kemalist sistemin, Suudi köktendinciliğine karşı alternatif oluşturduğu ve Batı'nın bu modelin Islam dünyasına yayılması konusunda Türkiye'ye destek vermesi gerektiği" belirtildi. Türkiye'nin bölgedeki Rus nüfuzunu silmesinin zamanırun geldiği de kaydedilen makalede, bunun stratejik açıdan pek çok olumlu sonucu olacağı vurgulandı. • 10. Sayfada GününAdamı Gözlüklü SamVnin harikulâde kıvırtmaları, köşe yazıları, anıları.. 32 kısım tekmili birden... TURHAN SELÇUK çizdi pazar gunu Cumhuriyet 'te ESENYURTBELEDÎYE BAŞKANI ÇAPAN 4 Çete değîl çağdaş kent kurduk' % Esenyurt Belediye Başkanı Çapan, kardeşleri ve belediye meclisi üyelerinin yargılanmasına başlandı. Çapan savunmasında, "Başım dik, alnım açık karşınızdayım. Yargılanmak istiyorum. Bu kokuşmuş düzende karşınıza neden getirildiğim ortaya çıksın. Bu mahkemeden Esenyurt belediyeciliği ve Çapan aklanmış olarak çıkacak" dedi. İstanbul Haber Servi- si - Görevinden uzaklaştı- nlan Esenyurt Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Ça- pan ile belediye meclisi üyelerinin "çıkar amaçh suç örgütü kurmak" suçlamasından yargılan- masına îstanbul DGM'de başlandı. "Belli siyasal çevreler" ve "klnıi çıkar gruplan" nedeniyle yar- gılandığını belirten Dr. Gürbüz Çapan, "Başım dik, alnım açık karşmız- daymı.Yargılanmak isti- yorum. Bu kokuşmuş düzende karşınıza ne- den getirildiğim ortaya çıksın. Bu mahkemeden Esenyurt belediyeciliği ve Çapan, aklanmış ola- rak çıkacak" dedi. Ça- pan, iddianameye dediko- dulann taşındığını, kendi- sini öldürtmek istedikleri- ni, bunu gerçekleştireme- yince şimdi "çürütmeye çahştıklanm" vurguladı. Başkan Çapan ile diğer sanıklar sabah saatlerinde DGM'ye getirildikleri sı- rada kalabalık bir grup ta- rafından alkışlarla karşı- landı. îstanbul 1 No'lu DGM'deki duruşmaya Başkan Gürbüz Çapan, kardeşleri Zeki ve Çetin Çapan ile diğer sanıklar katıldı. Kimlik tespitinin ardından 40 sayfalık yazı- lı savunmasım mahkeme heyetine sunan Gürbüz Çapan, kendisine yönelti- len tüm suçlamalan tek tek yanıtlayarak reddetti. Çapan, yakalandığı kan hastalığı nedeniyle tedavi görmesi gerekirken, ka- muoyu ve kendisine umut bağlayanlan mahcup et- MArkası Sa. 19, Sü. 3'te Genc Kalemler Cumhuriyet'te Genç kalemlere çağnmız büyük ilgiyle karşılandı. Binı aşkın şiir, yüzlerce öykü, deneme ve eleştiri geldi. Her gün yenileri geliyor. Gönderilen şiirlerin içinden seçilenleri Kültür sayfamızda yayımlamaya başhyoruz. • 14. Sayfada GUNCEL CliNEYT ARCAYUREK 'Bataklık' Senaryoları Afganistan'daki savaşı Kuzey Ittifakı cephesinden izleyen gazetecilerimizden biri, nedensefazladikkat çekmeyen bir haber verdi. Afgan halkı üzerinde ABD-lngiliz ortak bombardı- manlarının hiçbır etkısi olmadığını söyledi. Bir. ABD'nin Kuzey Ittifakı'na önünüzü açıyoruz dedi- ği bombardımanları halk, oturup seyrediyormuş. Iki. MArkası Sa. 19, Sü. 1 'de Arçelîk yabancı marka peşinde • Mali sıkıntı içine giren ve konkordato ilan eden Moulinex Brandt Grubu'nun beyaz eşya markası Brandt'a göz diken Arçelik, şirketi satın alması durumunda bir ilke de imza atmış olacak. Finansal incelemenin yaklaşık bir ay süreceğini anlatan yetkili, Koç yönetiminin bu konuda kendilerine tam yetki verdiğini, yapılan inceleme sonunda şirketin satın alınacağmı dile getirdi. • 13. Sayfada Cumhuriyet yıhn gazetesi # Nokta dergisi tarafmdan düzenlenen geleneksel "Doruktakiler" ödüllerini kazananlar açıklandı. Cumhuriyet "Yılın Gazetesi" seçilirken gazetemizin Yayın Kurulu Danışmanı Prof. Dr. Emre Kongar, "Bılım Özel ÖdüliT'ne değer göriildü. "Politika" dalında Dışişleri Bakanı Cem, "Bankacılık" dalında Iş Bankası Genel Müdürü Ersın Özınce, "Sıvıl Toplum Örgütü' dalında ADD ödül kazandı. B 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY İhale Yasası: Yolsuziuktan KurtapıpYabancılaştırmaya. Tam Devleffeakanı Kemal Derviş, "Bu hafta için- de iyi haberler gelecek" demışti ki, bir krizimiz daha bldu! Yeni krizin adı, uzun süredirtartışılmakta olan İha- le Yasası... AB, IMF, Dünya Bankası başta olmak MArkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog