Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Cumhunyet W s t a p a r MAKEDONYA 1900 Necati Cumalı r^"Cum»ıurtrt< ^%^ krtap iaâUıO Çağ Pazartama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 f34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı • JAPONGIJLU ••.„' tlhaaSelçuk ' - t J' ' L % . fatatttaıljibu Çağ Pazarlama AŞ Turkocağı tacf. No 39/41 (34334) Cagaloğfu Istanbul Tell <2f2) 514 01 96 7 8 . YIL SAYI 27777 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 25 EKİM 2001 PERŞEMBE Enerji Bakanlığı \>e Hazine uyanldı Yabancı bankalar alacak peşinde # Kredı borçlarının aksatılması uzenne daha once Hazıne'yı u>aran, yap-ışlet-devret projelenne kredı \eren yabancı fınans kuruluşlannın temsılcılen, odeme konulannı sonuçlandırmak uzere Enerjı Bakanlığı \e Hazme'ye mektup yazdı # Kredı \ eren Hermes Kredıtv ersıcherungs-AG, Uluslararası Işbırlığı Japon Bankası, Nıppon Ihracat ve Yatınm Sıgorta gıbı fınans kuruluşlannın, TEAŞ hesaplannın haczedılmesınden enerjı temınını durdurma gıbı bır dızı onlem planladığı ılen suruldu • 13. Sayfada 'îddialargeçersiz' BDDK TemizeVe sahip çıktı • BDDK'den yapılan açıklamada, basmda çıkan, başkanın kurul karan olmaksızın yaptığı suç duyurulannın geçersiz olduğu savının yasaya gore doğru olmadığı vurgulanarak "Kurumu temsılen kurum başkanmın suç duyurusunda bulunması bır hata veya eksıklık değıl, jasalar çerçe\ esınde kurum başkanma venlmış bır gorev \e >etkıdır" denıldı • 13. Sayfada Yargıtay: Güney lehinde karar • Yargıtay 2 Hukuk Daıresı, Yılmaz Guney'ın eji Fatoş Guney'ın gazetecı Fatıh Altaylı aleyhme açtığı 1 2 mılyar lıralık mane\ ı tazmınat davasını reddeden yerel nahkeme karannı bozarken Guney'ın, ulusal ve uluslararası alanda sınemanın sanat «ğen kabul edıldığıne, alanında takdır •jpladığına dıkkat çektı Engın Ardıç ıle Serdar Turgut'un da 1 'er rmly ar Lra tazmınat odemeye nahkûm edüdıklen -elırtıldı M 3. Sayfada Mahkûmiyet kararlarını eksik soruşturma nedeniyle bozanYargıtay 'gizli oturunr*'iştedi Susurluk silbaştan4yil SÜretl daVU Yargıtay 8 Ceza Dairesi, özel harekâtçı polısler ile eski MİT'çi Korkut Eken'in "gizli oturum" istemlerinin yerine getirilmemesi ve Kumarhaneci Ömer Lütfü Topal cinayetine ilişkin dava sürecinin sorulmaması nedeniyle 14 sanık hakkındaki mahkûmiyet karannı bozdu. Oybirliğiyle alınan karar, davanın uzamasına yol açarak sanıklann "zamanaşımından yararlanabilecekleri" yorumunun yapılmasına neden oldu. Aranan katliam sanığı \bdullah Çatlı'\la ılişkılerı orta\a çıkan ozel harekâtçı \\han Akça 4, eski Ozel Harekât Dairesi Başkaroekili tbrahim Şahin 6 \ıl hapis cezasına çarptırılmışlardı. Dosya kapanabilir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, DGM'nin mahkûmiyet kararının onanmasmı ıstedıği içın Yargıtay kararma itirazda bulunabileceği belirtıldi. Samklann, "devletin yüksek çıkarları" nedeniyle göz ardı edildiğini belirttikleri kişilerin isimlerini vermeleri durumunda sanık sayısının artması ya da "devletin yüksek çıkarları" gerekçesiyle dosyanın kapatılması bile gündeme gelebilecek. kJMN nşçrnm habarf • 6. Sayfada ABfleipler yîne geriByorYILMAZ SERT ÇIKTI: SON KARARINIZI VERİN PKK VE DHKP-C TERÖR LİSTESİNE ALINMIYOR ANKARA'DA İKİNCİ AGSP TURU BAŞLIYOR ANAP lıden ve BaşbakanYardımcısı Yılmaz, gayn resmı AB zırvesınde Türkıye'mn, aday değerlendırmesının dışında tutulmasına sert tepkı gösterdı Türkıye'yı dış- layan AB'nın ortaçağa gıden yolda bır Hınstıyan kulü- bü olarak ılerleyeceğını behrten Yılmaz. "Avrupa ge- leceğını tehlıkeye atıyor" dedı. Yılmaz, Türkıye'dekı "AB karşıtı çevrelen eteklenndekı taşı dökmeye. yüz- lenndekı maskelen ındırmeye" çağırdı. • 10. Sayfada 11 Eylül'ün ardından başlatılan teronzmle uluslararası mücadele çalışmalan AB'de farklı bır anlayışla gerçek- leştınlıyor. AB'nın oluşturmakta olduğu terör örgütle- n lıstesıne PKK ve DHKP- C'yı dahıl etmeyeceğıne yö- nelık duyumlar Ankara'da rahatsızlık yaratttı AB'nın terör tanımının dar kapsamlı olması ve Türkıye kay- naklı terör örgütlennın faalıyetlenne serbesthk \ erecek şekılde yazılması olasılığı bulunuyor. • 8. Sayfada AB'nın oluşturmayı amaçladığı acıl müdahale gücünün Türkıye gıbı NÂTO'ya müttefık olan ancak AB üyesı olmayan ülkelen dışlamamasına yönelık görüşmeler sürüyor. Türkıye, ABD \ e Ingıltere, AGSP'nın gelışme- st ıçm Ankara'da bır araya gelecekler Dışışlen Sözcü- sü Dinöz, "Görüşme, NATO ve AB arasındakı ılışki- len her 2 örgütün de üyesı ülkelen tatmın edecek şekıl- de ılenye götürülmesıne yönehktır" dedı. • 10. Sayfada BÎT VE ALBAYRAKLAR SORUŞTURMASI DERİNLEŞÎYOR İGDAŞ'ta 38 gözalü daha Şimdi sıra İngiltere, İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) silahsızlanma başlatmasının ardından şimdi de İngiltere y anlısı Protestan milis gruplara silah bırakmalan yolunda baskı başlattı. İngiltere hukumetinin de bolgedeki dört ayrı askeri kış- İayı boşaltacağı belirtilivor. IRA'nın açıklamasından sonra Kuzey İrlanda hukumetinin en geç gelecek hafta toplanması bekleniyor. (Fotoğraf AP) Istanbul Haber Servisi - Istanbul DGM Cumhuriyet Savcılığı'nın, Albayraklar Şırketler Grubu ıle bu gru- ba ıhale \ eren îstanbul Bu- yukşehu- Beledıyesı Iktısadı Teşekkullen'ne (BlT) yone- hk soruşturması dennleştı- nlerek surduruluyor İG- DAŞ soruşturması kapsa- mında dun 38 kışı gozaltına alınırken rutuklu sayısı 4'e çıktı İGDAŞ soruşturması kapsamında Istanbul DGM Cumhunyet Başsavcılığı'na sevk edılen Ironı Ajans'ın yuzde 5 paylı ortağı Taci Erdemir ıle şırketuı tahsıl- dan Metin Şahin, dun "cü- rüm işlemek amacıyla te- şekkül oluşturmak", "ev- rakta sahtecilik" \e "ka- mu kurumlannın dolandı- rüması" suçlanndan tutuk- lanarak Kartal Ozel Tıp Ka- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te • AKP'YE TRİLYOKLUK BtNA • 5. Sayfada • İSFALT'TAN PİS KOKULARYÜKSELİYOR • 5. Sayfada İGDAŞ soruşturması kapsamında Lonca AŞ ve dığer BlT'lere baskın duzenleyen Malı Şube Müdurlüğu'ne bağlı ekıpler, 38 kışıyı gozaltına aldı Sayaç okuma ıhalesıne ılışkın ıddıalarda adı geçen Lonca şırketının belgelenne de el konuldu. Soruşturma kapsamında tutuklananlann sayısı 4'e yukseldı Ironı Ajans'ın ortağı Tacı Erderrur ıle şu-ketın tahsıldan Metm Şahın cezaev uıe konuldu Albayraklar Şırketı'mn aldığı Halk Ekmek AŞ'nın ıhale dosyalarının uıcelemesı ıse surüyor NECATİ DOGRL YAZDI Tüccar Gazetecilik Çöküyor! # Akıt başyazan Abdurrahman Dilipak, Lonca adlı bır şırketm kurucu ortaklan arasında yer alıyor. Bu şırket, 22 ortaklı olarak önce basm-yayın konulannda faalıyet göstermek amacıyla kuruluyor. Kanal 7'nın başhaber sunucusu ve bızim hboş laıklenn yaptığı yolsuzlukların fırsat kaçırmaz sergıleyıcısı Ahmet Hakan Coşkun da "Irony Reklam" adlı bir şirketin kurucu ortağı olmuş. Yüzde 30 payı var. • ıo. Sayfada Ayınşiiri # Her aym 25. günü o ayın dergılennde yayımlanan en ıyı şııre kültür sayfamızda yer vereceğız. Seçımı çağdaş şıınmızın ünlü adı Anf Damar yapacak Ekım ayının en îyi Şlin 14. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Hangisi Doğru? Dışışlerı Bakanımız Ismail Cem'ın TBMM'dekı ko- nuşmasını dınlerken goğsumuz kabardı Bakan'ın anlattıklarını ozetlersek, Atlantık otesın- den Avrupa'ya, Avrupa'dan Ortadoğu'ya, oradan Asya'ya Kısacası dunya sıyasetını bıçımlendıren kararlarda buyuk etkımız olmuş Lafı dondurup dolaştınp "Turkıye'nın dış polıtıka başarılarına" getırıyor Buyuk Turkıye dıyor Turkı- MArkast Sa. 8, Sü. Vde Server Tanıllı yıne tartıştıracak Değışımın Dıyalektığı ve Devrım Niçin Marx, Hangi Marksizm? GUNDEM MUSTAFA BALBAY Server Tanıllı yenı kıtabı Değışımın Dıyatektığı ve Devrım de Marx ı tek'ar ve yenı gozluklerle okumamız gerektığını ama bunun yetmeyeceğ nı belırtıyor Lıberal çıkmazdan sıyrılmaya çalışırken ılenye donuk bır toplum tasarısı da ortaya koymanın onemını vurguluyor Tanıllı, ınsarlığın temel sorunlannı masaya \atırırken yenı tar^ışmaların da kap s nı açıyor Bugün Cumhuriyet'le birlikte... Sus-urluk Davası... Susurluk'un 5. yıldonumu yaklaşırken, trafık kaza- sından sonra ortaya atılan ıddıalarla ılgılı davalar da yenı vırajlarda yol almaya devam edıyor. 1 - Yargıtay 8 Ceza Daıresı, kamuoyunda "Susur- luk davası" olarak bılınen, eski özel Harekât Daıre- sı Başkan Vekılı Ibrahım Şahin ıle MlTgorevlısı Kor- kut Eken'in de aralarında bulunduğu 12 sanıkla ıl- gılı Istanbul 6 No'lu Devlet Guvenlık Mahkemesı'nın MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog