Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

[Curnhuriyei I L ı ı a p İ a r ÇÜNKÜ BEN EDEBİYATÇIYIM Demirtaş Ceyhun Çağ Pazarlama. A.Ş. Turkocağı Cad. No. 39/41 (34334) ~ağalog!u-lstanbul Tel (212) 514 01 96 Cumhuriyet Cumhuriyet TÜRKÇE -78. YIL SAYI: 27773 / 500.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997; PAZAR Avrupa'nın geleceğinin tartışılacağı platforma Türkiye'nin katılımının öngörülmediği açîkîandı AB'den çifte standart# Belçika Dışişleri Bakanı Louis Michel, Türkiye'nin Kopenhag kriterlerine uyum açısından kaydettiği ilerlemenin belirsiz olması nedeniyle geJecek yılki platforma katıJımı konusunda kesin karar vermediklerini açıkladı. Louis Michel, Ankara'nın Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasrnda ilerlemeyi engellemesinin de değerlendırmelerinde belirleyicı olduğunu söyledi. # Brükserde temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Belçika Dönem Başkanlığı'nca yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Ismail Cem, "AB aday ülkeler arasında aynm yapmamalı. Helsinki öncesi Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan inişli çıkışlı döneme dönmek istemiyoruz. Bu ne AB ne de Türkiye için olumlu olur" dedi. BRÜKSEL/ANKARA (Cumhuriyet) - AB Dönem Başkanı Belçika, üye ve aday ülkelenn Avrupa "nın geleceğini tartışacaklan platforma Türkiye'nin katılımını öngörmediklenni bildirdi. Belçika Dışişleri Bakanı Louis Michel, Türkiye'nin Kopenhag kriterlerine uyum konusunda kaydettiği ilerlemenın belirsiz olması nedeniyle gelecek yıl düzenlenecek platforma katılımı konusunda kesin karar vermediklerini açıkladı. Michel, Ankara'nın Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'nda (AGSP) ilerlemeyi engellemesinin de değerlendırmelerinde belırleyici olduğunu söyledi. Brüksel'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Belçika Dönem Başkanlığı'nca yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Cem, "AB aday ülkeler arasında ayrım yapmamalı. Helsinki öncesi Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan inişli çıkışlı döneme dönmek istemiyoruz. Bu ne AB ne de Türkiye için olumlu olur" dedi. Cem, AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Günther Verheugen ile görüşmesinde dönem başkanlığının Türkiye'ye yönelık açıklamalanndan duyulan rahatsızlığı ıİetti. Edinilen bilgilere göre Cem, Verheugen'e Türk tarafının son açıklamalan "tatsız" bulduğunu belırterek "Helsinki öncesi Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan inişli çıkışlı döneme dönmek istemiyoruz, bu ne AB ne de Türkiye için olumlu olur" dedi. Cem, Türkiye'nin bir AB adayı olarak Avrupa'nın geleceğinin tartışılacağı her platformda mutlaka yer almak istediğinin altını çizerken Verheugen'in komisyon olarak aday ülkeler arasında ayrım yapmayacaklan konusunda güvence verdiği kaydedildi. Cem'in görüşmede, AB Komisyonu'nun yayımlayacağı tlerleme Raporu'nda, tarama sürecinin başlatıhnası konusunda Türkiye'ye "somut ve ciddi bir işaret" verilmesi beklentisini de dile getirdiği öğrenildi. AB liderlerinin önceki gün gerçekleştirdikleri zirvenin ardmdan açıklamalarda bulunan Dönem Başkanı Belçika'nın Başbakanı Guy Verhofstadt, Avrupa'nın geleceğini belirlemek için üye ve aday ülkelerin hükümet, parlamento ve diğer temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak platformda Türkıye'nın yer alıp almaması konusunda hâlâ karar verilmediğıni bildirmişti. • DIŞİŞLERİ BAKANI İSMAİL CEM'DEN İKÖ TEMSlLClLERİNE ISTANBUL'DA BULUŞMA ÖNERİSl m 8. Sayfada Cumhurbaşkanı Sezer, küreselleşmenin olumsuz yönlerine dikkat çekti Terorizmin dinî yoktıır» Cumhurbaşkanı Sezer, suçsuz insanlan hedef alan ve bir insanlık suçu olan terorizmin, dünya banşını ve istikrannı giderek daha fazla tehdit etmeye başladığını belırterek "Son saldırılar, hiçbir ülke, toplum veya kişinin, terorizm tehdidinden bağışık olamayacağı gerçeğini gözler önüne sermiştir" diye konuştu. I Küreselleşmenin insanlık için sunduğu yeni olanaklar değerlendirilirken zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak adımlardan özenle kaçımlması gerektiğini vurgulayan Sezer, "Dünyamızın en önemli sorunlanndan birini oluşturan yoksulluğun azaltılması, terorizmle savaşım yönündeki çabalara kuşkusuz büyük katkı sağlayacaktır" dedi. • 8. Sayfada Şiirden müziğe Nâzım # Pazartesi akşamı Lütfi Kırdar'da ızlediğimiz 'Nâzım'ın etkisi hâlâ sürüyor... Fazıl Say ile 'Nâzım' ağıtı, Nâzım'ın şiiri. sevdiği şairler, TürLçenin müziği, klasik müzığin bugünü ve gele:eğı ve başka şeyler üzerıne sıra dışı bir söyfcşi. EGBHBV BBtKÖTÜI SÖJ*Şİ$İ • 14. Sayfada Tutkulu gizemli bir aşk # Yjnetmen Baz Luhmann'ın son filmi 'Moılüı Rouge' 9 Kasım'da. ülkemizde göstaime giriyor. Senaryo, kaytettiği sevgilisi için ölûler diyanna giden Grpteus efsanesinden esınhıilerek Luhrmann ve Parce tarafından yazıinış. • 15. Sayfada TALEBAN'AVUR-KAÇ OPERASYONU Karada ilk çatişma # Sayılannın 100 ile 200 kadar olduğu bildınlen özel birlik komandosunun dün gece yansından sonraTaleban'ın kalesi Kandahar'daki bir hava üssüne nokta operasyonu düzenlemesiyle kara operasyonu başlamış oldu. # CNN, Pentagon kaynaklanna dayanarak verdıği haberinde, operasyonda El Kaide örgütü ve Taleban'ın hedef alındığını ancak üst düzey liderlere ulaşılamadığını bildirdi. Kara harekâtı sırasında ABD ılk kayıplannı verdi. Bir ABD helikopterinin Pakistan'da düşmesiyle iki asker öldü. • 11. Sayfada ÎGDAŞ'TA SORGULAMA SÜRÜYOR Gürtuna'dan komplo iddiası # îstanbul DGM'nin başlattığı soruşturma kapsammda gözaltına alınan eski Îstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Açıkalın. eski İGDAŞ Genel Müdürü Şengül ve SP îstanbul Millervekili Ali Oğuz'un oğlunun da aralannda bulunduğu 6 kişinin sorgusu sürüyor. Ali Müfit Gürtuna, "Türkiye, maalesef siyasi irade üretemiyor, iş üretemiyor. Bunun yanmda komplo teorileriyle insanlann hayatlan karartılıyor" dedi. • 6. Sayfada Kuğu gibi zarif İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası birbirinden estetik görüntülere sahne oluyor. Özellikle artistik cimnastik kategorisinde yanşan sporcular, izleyenlere zaman zaman "Spor mu bale gösterisi mi izliyoruz" dediıtiyor. Sporseverleri büyüleyenlerden biri de Malezyalı Azmin Faraha. Başarılı bir yarışma çıkaran genç sporcu, kuğuyu andıran zarafetiyle ve estetik figürleriyle izleyenlerden tam not aldı. (Fotograf: REUTERS) A.Taner Kışlalı'yı anıyoruz # Gazetemiz yazan. Ankara Üniversitesi lletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Ahmet Taner Kışlalı, bombalı bir suikast sonucu katledilişinin 2. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Atatürkçü Düşünce Derneği Îstanbul Şubesi. Kışlalı'yı "Ahmet Taner Kışlalı ve Terör" başlıklı bir toplantıyla anacak. Mecidiyeköy Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda 16.30'da başlayacak toplantıya konuşmacı olarak gazetemiz yazarlanndan Şükran Soner, Prof. Dr. Erol Manisah, Ümit Zileli ve Erol Mütercimler katılacak. 1 4 . Sayfada DENETDE İZLEMEYE ALDI Derviş'in kadrosu sabıkalıı Kamu bankalanndaki yeni yöneticilerden 7"si "batık bankalardan" geldi. Vakıf yöneticiliğinden mahkeme karanyla azledilen 3 bürokrat. genel müdür yardımcılığına atandı. İki bankanın 'sistem koordinatörü' de eşiyle birlikte 5 bilgisayar şirketinin ortağı. 6 bürokrat, kamuda çahştıklan alanla bağlantılı özel şirketlerde ortak ve yönetici olarak çalışıyor. Derviş'in kadrosunu izlemeye alan DENETDE, suç duyurusunda bulunacak. • 5. Sayfada BRYTLDA42YAŞAM SOLDU M 7. Sayfada TBMMHALKIN \1CDANI OLMALIDIR' • 12. Savfada SAYISAL LOTO ÇEKÎLDÎ • 8. Savfada FENERBAHÇE .^NTALYASPOR'U 3-2YENDİ M Spor 'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bir IntiharınAnımsattıkları... İki olayın yan yana, eşzamana denk düşmesi bir rastlantı mı? Yoksa ülkenin büyük kesiminin içinde yüzdüğü yoksulluğu içlerine sindırerek geleceğin parlak ufuk- larından söz edenlere bir uyarı mı? Simıt satarak geçinmeye çalışan 19 yaşındaki Tun- cay Samali, TBMM'nın önündeki Milli Egemenlık Parkı'ndaki çam ağacına kendini asarak intihar etti. MArkasıSa.8,Sü. l'de Benim A.faanistan'ım Afganistan'ın üzerine bombalar yağarken Zeytinburnu'nda yuzlerce Afgan, öfke ile merak arasında gidip geliyor. Süheyla Shalizi de onlardan biri İş kadını, varlıklı, anne, ama ülkesine dönmekten bahsediyor. ABD de Shalizi'nin öfkesinden payını alıyor... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet 1e birlikte. Kışlalının Güncelliği... 90'lannsonunadoğruydu... Yabancıbirdiplomat- la Türkiye'nin sorunlarını ve bekleyen tehlikeleri ko- nuşurken, pat diye söyleyiverdi: - Kemalist aydınlarınız azalıyor! İki yıl önce bugün Prof. Ahmet Taner Kışlalı'yı kaybettiğimizde, olayın dondurucu ateşiyle birlikte bu sözler fırtına olmuştu içimde... Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümlerinde sık ya- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog