Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyrt | k ı 1 a p 1 a r ı KULE Nevra Bucak Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad. Ncr 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuri Cumhurtyet k ı t ı p l a r ı AYARIBOZUK ÇAYEVİ Asuman Tümer Çağ Pazarlama A.Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 78. YIL SAYI: 27754 / 500.000 TL (KDVIÇ ınde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZAPI: NADİR NADİ (1945-1991) 2 EKİM 2001 SALJ Akademikyıla maddi ve teknolojik sıkıntılar nedeniyle sancılı başlandı Utmershe yînesonm ]wnağ Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kekeç, yükseköğretime aynlan bütçenin yüzde 4'ten yüzde 2'ye kadar düştüğüne dikkat çekti. Sıvas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Koçoğlu, üniversitelerin bilim ve teknolojiye ulaşmakta zorluk çektiğini söyledi. Yurt Haberleri Servisi - Akdenız. Sıvas Cumhuri- yet, Kütahya Dumlupınar, Zonguldak Karaelmas, Çu- kurova ve Kınkkale üniver- sıtelennde yenı akademık yıl dün düzenlenen törenler- le başladı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 2001-2002 Akadeıruk Yıh'nın başla- ması nedeniyle yayımladığı mesajda, üniversitelerin bil- gili, eğitilmiş, nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve bi- lımsel araştırmalar sonucu • ArkastSa. 19, Sü. 3te MÜ ÎLETÎŞlM FAKÜLTESI ÖĞRENCÎLERİ KAPIDA KALDI • 19. Sayfada Sezer, aydmlık bir Türkiye için yapılmaşi_gerekenleri sıraladı: Yeni çağdaşlaşma sürecinegeçilmeli Muhalefet rahatsız DSP de kaynıyor ANAP ıçindekı rahatsızlık büyürken DSP ıçindeki rahatsızhklar da çeşitli platformlarda dile getirilmeye başlandı. Sema Pişkinsüt'ün ardından eleştirilerini gizlemeyen Rıdvan Budak'ın da istifa edebileceği bildirildi. Genel Sekreter Hayri Diri'nin istifa ettirilmesi çeşitli spekülasyonlara neden oldu. • 5. Sayfada Tanık da istifa etti ANAP kan kaybediyor 0 Koalısyonun küçük ortağı ANAP'ta yaprak dökümü yaşanıyor. Eyüp Aşık'ın ardından tzmır Milletvekili Süha Tanık da dün istifa ettı. Yaptıklan toplantıyla son durumu değerlendiren ANAP'lı muhahfler, ortak hareket etme ve hafta sonu Abant'ta yapılacak toplantıya catılmama karan aldı. 14. Sayfada inönu net konustu Yeni parti bu ay kuruluyor # Erdal Inönü, mevcut partilere artık kımsenın güveninın kalmadığını belirterek, yeni partıyı bırkaç hafta ıçınde kurabıleceklen mesajını verdı. Inönü, kuruluş hazırlıklannı bır süredır arkadaşlanyla birlikte yürüttüklerinı belırtirken değışık gruplar halınde çalıştıklannı ve herkesin görüşlennı aldıklarını anlattı. • 5. Sayfada KTVR1KOGLU: Kara harekâtı akıl kân değil # Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvnkoğlu, ABD'nın Afganıstan'a yönelık kara harekâtı yapmasının çok zor olacagını behrterek "Yutar orası. O araziye girecek kuvvetler kaybolur" dedı. Türkiye'nin olası bir savaşa katılım düzeyını "Manevi destekten savaşa kadar l- " olabılır" dıye açıklayan Kıvnkoğlu, "De-facto bır Kûrt devletı kurulmasına ızın venlmeyeceğını" söyledi. • 8. Sayfada ABD ÎSTÎHBARATI: En önemli kanıt: Para transferi # \BD ıstıhbarat görevlileri, 11 Eylül'deki saldınlann soıumlusu olarak gördükleri Bu Ladın'ın olayla ilgili bağlantılarından bınsini buduklanna inanıyorlar. Sadınyı gerçekleştiren hava ko'sanlarıyla Bın Ladin'in Bdeşık Arap Emirlikleri'ndeki büyardımcısı arasında gcçekleşen para transferi baJantının en önemli kanıü olaak görülüyor. • ?. Sayfada ıı ılV %" Milletvekili SayiSI dÜŞÜrÜISÜn Cumhurbaşkanı Sezer, TBMM'nin yeni yasama yılını açış konuşmasında önemli mesajlar verdi: • Özel ' çıkarlan bırakalım. • 400 milletvekili yeter. • Dünya bunalımına hazır olalım. • Siyasi etik yasasına öncelik verin.# Dokunulmaz olmaktan vazgeçin.# Sivil toplum bağını kurun. • 3 temel sorun; yoksulluk, eğitimsizlik, yolsuzluk. • Yerli üretime öncelik verilsin.# Özgürlükçü ve güvenceli anayasa için tarihsel adım atınız.B 8. Sayfada Cüven tazelemek zorundayız Yeni yasama yıh resepsiyonuna da katılan Sezer, ekonomik krizin atlatılması için güven tazelenmesi gerektiğini söyledi. Dünyada yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Cumhurbaşkam, "Atılacak adımlar Rusya'yla birlikte olmalı" görüşünü dile getirdi. Başbakan Ecevit ise milletvekili sayısının düşürülmesi önerisiyle ilgili olarak "Şu sırada uygulanamaz" dedi. • 8. Sayfada KİMYASAL GAZ VE VÎRÜS UYARISI Gümrüklerde Âfgan alarmı # Gümrüklere gönderilen "gizli" yazıda "Afganistan'da bulunan büyük miktardaki uyuşturucu maddenin hızla bölge dışına çıkanlmaya çahşıldığma dair istihbari bilgi aluımıştır" denildi. Afganistan'dan bölge dışına çıkarılmak istenen uyuşturucu girişine karşı gümrüklerde önlem almması istenen yazıda, biyolojik ve kimyasal silah yapımında kullanılacak virüsler ve gazlar konusunda da uyan yapıldı. EBRJÜ TOKTAR ANKARA - Gümrükler uyuşturucu ile biyolojik ve kimyasal silah yapımında kullamlabilecek virüs ve gazlar konusunda kırmızı alarma geçirildi. Gümrükler Genel Müdür- lüğü'nden Gümrükler Mu- hafaza Başmüdürlüğü'ne gönderilen "gjzli" ibareli yazıda, 11 EyKil'de New York Dünya Ticaret Merke- MArkasıSa. 19, Sü. 3te arışiçindebir dünyaistiyoruzABD operasyon hazırlıklannı sürdürürken VVashington'da savaş karşıtı gösterfler devam ediyor. Bmkrce kişinin kaûldığı gösteride Başkan George W. Bush'a, ABD'yi yeni bir savaşa sokmama çağn- smınyapıldığı belirtOdLİngtttere'dedeikndardakiİşçi Partisi'ninyıl- lık kongresinin açıldığı önceki gün, binkrce savaş karşıtı, kongrenin düzenlendiğiBrighton'dayürüyüşyaptL "DirenişjKüresefleştirin" ça- tısı alûndayapılan gösterideprotestocular "Savaşdeğil banş" slogan- lan atarken poBs 7 kişiyi gözaltma aldL Haftalanfar savaş karşıtı gös- terflerin düzenlendiği Yunanistan'da da halkm büyük böhimünün, ABD'nin askeri harekâta girişnıesine karşı olduğn bOdiriidL ABD VE ALMANYA'DAN OVGÜ: Tacın parlayan ımicevherisiniz Ankara'yi Örnek almaliyiZ Ankara'da temaslarda bulunan ABD Kongresi heyetinin başkanı Senatör Weldon, Türkiye'ye önemli bir rol verilmesi gerektiğini söyledi. Terörle mücadelede Türkiye'den öğrenecek çok şeyi olduğunu belirten heyet üyeleri Bush'tan Türkiye'nin takdir edibnesini isteyeceklerini kaydettiler. Türkiye'nin kendi içinde de dengeyi bulmuş bir ülke olduğunu savunan senatörler "ABD olarak bunu da örnek almalıyız" dediler. • 10. Sayfada Türkiye ÇOk Önemli Ortak Berlin'de Alman Dışişleri Bakanı Joschka Fischer ile bir araya gelen Ismail Cem, terorizme karşı oluşturulan koalisyonun durumunu ve AGSP'yi görüştüklerini belirtti. Fischer, "Orta Asya'daki, Kafkaslar'daki, Hazar Denizi bölgesinde ve Ortadoğu'daki krizlerin çözülmesinde, Türkiye çok önemli bir ortak" dedi. • //. Sayfada DERVİŞ: EtONOMlKDURUM ÇOKCÎDDl • 12. Savfada TÜSÎAD: ANKARA İLE GERİLÎM YOK • 12. Savfada BAYAT EKMEĞE HÜCUM P13. Savfada GÜTVCEL CÜNEYT ARCAYÜREK NalıncıKesepi Politikalap Başbakan Ecevit, yakınlarından biryazara knzi aş- mak ıçrn bılinçlı olmaya değinirken "Şimdi kavga za- manı değil" dedi. Ne var ki; TÜSlAD'ın hükümete yönelik ağır eleşti- rilerini karşılarken iş çevreleriyle kavga dönemine gir- meye hazır olduğunu anımsatan betimlemelerden uzak durmuyor. UArkosıSo.l9,SiLl'de Fenerbahçe'de % huzursuzluk arttı # Üst üste alınan yenilgilerin ardından Denizlispor galibiyetiyle aşılan bunalım, teknik direktör Mustafa Denizli'nin "Içimizdeki faktörleri de yendik" sözlerinin . ardından yeni bir boyut kazandı. Yöneticilerin sert demeçleri üzerine Başkan Aziz Yıldınm araya girdi ve "güven içerikli" konuşmasıyla ortalığı yatıştırdı. • Spor'da 78'liler şarkılannı tamamladılar • "Yitikkuşak" 78'liler, 12 Eylül darbesinden sonra ilk kez geniş katılımh olarak bir araya geldi. "Şarkımızı tamamlamak için..." sloganıyla önceki gece Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda buluşan 78'liler, Türkiye'yi, bugün içinde bulunduğu duruma 1978 kuşağımn önünü kesenlerin getirdiklerini anlattılar. MArka Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Meclis'te İstifa-de Hareketliliği... Meclis, yeni yasama yılına hertüriü gelişmeye açık başlıyor. Bu yasama yılının içinde seçimi de barındır- ma olasılığı, milletvekillerinin uzun süren uykudan uyanmasına, "Yann seçim olursa listenin neresinde yer almz", "Partimiz barajın neresinde kalır" sorula- • Arkosı Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog