Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cufnhurryet BİR CUMHURİYET DÜŞMANINLV PORTRESİ M. Emin Değer Kf Cumhunyef ^Jk. krtap k-ulübü Çag Pazariama A Ş Turkocagı Cad No. 39/4 1 ı34334) Cağaloğlu-lstarbui Tel (212) 514 01 96 Cumhuriyel Cumhuriyet SOL GELECEĞÎ fARTJ Oral TurkocağÜSad No 39/41 ^ 514 01 96 78. YIL SAYI: 27768 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S N A D İ t1924-1945}BAŞYAZARI- NADİR NADİ (1945-19911 EKİM 2001 SALI Milletvekillerine 'maaş zammı ve kıyak emeklilik 9 düzenlemesi Cumhurbaşkâriı'nf aşamadı Sezerhalkoylaması istediPaketin 34 maddesi onaylandı Cumhurbaşkanı Sezer. 35 maddelık anayasa paketının 34 maddesını onaylarken milletvekillerınin özliik haklarını düzenleyen 86. madde değışıklığının halkoyuna sunulmasını "uygun buldu". Sezer. maddejı veto etmesı durumunda, bu bütün paketin de vetosu anlamına geleceği ıçin halkoyuna gıtmeyı tercıhettı. Sezer, "milletvekillenne yönelık olumsuz eleştıriyi önlemek" için bu yola başvurduğunu açıkladı. • 19. Sayfada AÇ SUSUZ IHU yaşayalim Siyasiler, Sezer'in karannı parlamenter sistemle yan başkanlık modelıni karşı karşıya getiren tarihi bır dönemeç olarak nıtelendirdı. MHP Grup Başkanvekıli Ismaıl Köse, "Vekıller aç susuz mu dolaşacak, ınsan gıbı mı yaşayacak, ona vatandaş karar verecek" dedı. DYP, halkoylamasıyla bırlıkte genel seçını de ıstedı. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Akarcalı. yanhşın daha büyüğünün şimdi yapıldığını savundu. • 19. Sayfada Ya değişlkllk ya oylama Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 86. madde değışikliğini halkoyuna sunma karannın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 4 ay sonra halkoylaması yapılması gerekıyor. Halkoylamasında propaganda sürecı, oylamadan 67 gün önce başlayacak. Anayasa hukukçulan, TBMM'nin. 86. maddeyle ılgıli Sezer'in çekincelerini ortadan kaldıracak bır düzenleme yapılması durumunda, halkoyuna gerek kalmayacağını bildirdıler. • 19. Sayfada 250 BİN KİŞİNÎN İKRAMİYESİ İÇİN KAYNAK BULMAK ZOR GÖZÜKÜYOR Hükiimetin emeklilik açmazı ı Kamuda çalışan yaklaşık 250 bin kişinin emekli edilebileceği savı öğretmen. polıs açığı ve hizmetli gibi emekli olunca da aynı maaşı alacak olan kişilerin zaten emekli oluyor olması nedeniyle gerçekçi bulunmuyor. Devlet, bu kadar çalışanı 'emekli etmesi durumunda ikramıyelen ödemek için nakit sıkışıklığı yaşayacak. • 2001 yılında emekli olanlann sayısında son 4 yıllık sürece göre ciddi bir artış gözleniyor. Emekli Sandığı verilerine göre, 2000 yılınm tamamında toplam 61 bm 157 kışi emekliye ayrılırken 2001 yılının bitmesine daha 3 ay varken emekli olanlann sayısının bu düzeyi yakaladığı kaydedildi. BANU SALMAIVıi haberi • u. Sayfada BÜTÇEYİ İSTEDİKLERİ GİBÎ HAZIRLADILAR, BEKLÎYORLAR Dış yardım sözü hâlâ rafta # Türkiye'nin 2002 yılı ıçın 9 milyar dolarlık dış kaynağa gereksinimi olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin IMF'ye olan ve 2002 yılında ödenmesi gereken 5.5 milyar dolarlık borcunun da erteleneceği varsayılırsa, bununla birlikte gelecek dış kaynak ancak 2002 yılının kamuya ait 16 milyar dolarlık dış borcunu karşılamaya yetecek. # Kaynak arayışlan IMF, Dünya Bankası ve G-7"ler ile dış borçlanma biçiminde sürdürülüyor. Ancak bu ortamda Türkiye'nin dış borçlanmaya gitmesi hem faizlerin yüksek olması hem de piyasalardaki olumsuz koşullar nedeniyle zor görülüyor. Dünya Bankası'ndan gelecek krediler ise düzenlemelerın yapılması koşuluna dayandırılıyor. • 12. Sayfada POAŞ vurgunu Eski müdürün( 10yıV itirafi • Eski POAŞ Genel Müdürü Mehmet Gültekin, akaryakıt hırsızlığının, sadece 1998-1999 yıllarında değil. 1991'denberi sürdüğünü söyledi. Kamudan emeklilik dılekçesıni 12 Ekım 2001 tarıhı itibarıyla \erdiğini belirten Gültekin, akaryakıt hırsızhğından, yaptığı atamalar nedeniyle Milli Savunma Bakanhğı'nın >orumlu olduğunu ileri >ürdü. • 5. Sayfada Ali Er de istifa etti ANAP'ta erime sürüyor • ANAP'taki muhaliflerın istifası sürüyor. TBMM'nin açılmasından bu yana Eyüp Aşık. Süha Tanık. Vlehmet Ali İrtemçelik, Burhan Kara ve Ali Er de birlikte ANAP'tan topan milletvekıli sayısı 5"e yükseldı. Ali Er, "Ülke. mıllet bu durumdayken nilletvekili olarak daha fazla seyırci >:alamazdım" ieğerlendirmesini yaptı. • 6. Sayfada ABD savaşısorguluyor Powell 'a olaylı karşılama Pakistan'da ABD karşıtı gösteriler artarak sürerken diin Quetta'da- ki Taleban yanlısı göster- ilerde "Allahuekber" çığlıkları arasında tahta kılıçlar çekildi.Pakistan- hükünıeti 3 Miislüman lideri ev hapsine aldı. ABD Dışişleri Bakanı Col- in PoneU'ın Hindistan ve Pakistan'ı kapsayan has- sas diplomatik turu da o- laylı başladı. Pakistan polisi, aşırı dinci gru- pların PowelTın zivaretini protesto için yaptığı genel grev çağnsı ûzerine Hay- darabad kentinde yapılan protestolarda göstericileri dağıtmak için hava\a ateş açtı. Polisle çatışan altı kişinin gözaltına ahndığı ve bir aracı ateşe veren bir kişinin de turuk- landığı kaydedildi. Liman kenti Karaçi'de dün sabab iki polis nıenıuru öldürüldü. (Fotoğraf: REUTERS) Washington'da anlaşmazlık Operasyonun ılk haftasında çok sayıda sivilin ölümüne yol açan ve gittikçe daha fazla sorgulanmaya başlayan hava harekâtı, Washington yönetiminde de tartışılıyor. Başkentte, savaşın plam konusunda asker ve siviller arasında anlaşmazlıklar olduğu ileri sürülüyor. Operasyonda ilerleme yok fddiaya yer veren tngiliz The Guardian gazetesi, bir hafta süren bombardımanda Bin Ladin ve Taleban yönetiminin ele geçirilmesi ya da en azından yerlerinin tespitinde hiçbir ilerleme sağlanamadığını, bunun da Bush yönetimini alarma geçirdiğini yazdı. PGntagon'a baskl ABD'Ü generallerin, Savunma Bakanhğı yetkililerinin baskısı altında kaldıklan, bakanlık yetkililerinin büyük sayıda özel kuvvet mensubunun bölgeye gönderilmesi yoluyla sorunun bir an önce halledilmesini ıstedikleri aktanldl. • 11. Sayfada ABD-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE KafkaslarMa uçlu ışbırügı CÜrCİStanin arayiŞI Rusya'nın artan baskısı ve Abhazya'daki çatışmalar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Gürcistan, Ankara'nın girişimiyle oluşturulan ABD-Türkiye-Gürcistan üçlü güvenlik işbirliği ile rahat nefes alacak. Ankaradan destek Türkiye'nin Gürcistan'ın istikran ve güvenliği için önemli katkılar sağladığmı, Gürcistan ordusuna yardımlarda bulunduğunu belirten Gürcü yetkililer, şimdi bu işbirliğinin daha da güçlenmesinin önem kazandığını söylediler. • 19. Sayfada ÜNÎVERSITE İÇİN SON UMUT M 3. Sayfada BIR KEZ DAHA NANTES MSpor'da YATAĞAN'I RÜZGÂR KURTARACAK MArkaSavfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Battı Balık Yan Gider Bugunden başlayarak hemen her çevrede sık sık gündeme gelen veya getırılecek olan soru çocuklu- ğumuzdadilımızdenduşürmedığimızbırtekerleme- nın yınelenmesı: "Uçtu uçtu ne uçtu?" Yanıt gayet basıt: "Kuş uçtu!" Hayır, yanıldınız. Başbakan Ecevit'ın otekı TV'le- re süreklı yeğledığı bır haber kanalında açıkladığına göre; "TurkekonomısıneABD'nın, G-7'lerınteşvıkıy- MArkasıSa.l9,Sü.rde Durmuş 'Eşeğin aklına karpuz kabuğu getirmeyin' dedi Kim korkar şarbondanTürkiye'nin biyolojik ve nükleer sılahlara karşı sanayisinin hazır olduğunu kaydeden Sağlık Bakanı Durmuş, bu konuda özel bir hazırlığa gerek olmadığını savundu. Durmuş Türkiye'de şarbon hastahğı tehlıkesinın söz konusu olmadığını, sadece hayvansal ürünlere bağh den şarbonunun görüldüğünu. bunun önemli olmadığını söyledi. • 9. Sayfada İstanbul Vetenner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yeşildere, hastalığın biyolojik savaşlarda solunum yoluyla çok geniş bir çevreye yayılabikceğini söyledi. Biyolojik saldınlarda, hava yoluyla bulaştınlan hastalıktan aşı yolu ile korunulabiliyor. Ancak bu hastahğa karşı insanlar için gelıştirilmiş aşı Türkiye'de yok. • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Türkiye Hangi Ta-rafta? Afganistan'aaçılan sıcak savaşın 10. günündeyız. Türkiye'nin 11 Eylül'ün hemen ertesinde durduğu zeminde bır değışiklik yok. Ama zemın sürekli de- ğiştiğı için Türkiye'nin gorünümunde de farklılıklar yaşanıyor! Türkiye'nin duruşunu şoyle ozetleyebilıriz: Terör evrensel bir sorundur. Bunun, dini-imanı, si- UArkasıSa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog