Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet n ı t a p 1 a r ı AJSILAR VE PORTRELER Şinasi Özdenoğlu Çağ Pazartama A.Ş Turkocağı Cad No: 39/41 (34334i Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 CumhuriyefTS. Y I L SAYI: 27764 / 500.000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) R'ENf IŞGMJNDEN Hazırlıklar tamamlanıyor. Kararnamede gönderilecek asker sayısı boş bırakıldı Asker sayısını ABD belirleyecekç et, Afganistan'a gönderilecek asker sayısı ve bölge adını tanımlayan Bakanlar Kurulu karan için hazırlıkİara başladı. ABD'den gelecek talepler konusunda asker sayısına ilişkin bilgiler açık bırakıldı. Devlet Bakanı Faruk Bal, "Türkiye terörle mücadeledeki acı tecrübeleri ve Körfez Savaşı'ndan aldığı deneyimleri de dikkate alarak gelişmeleri, milli menfaatlan doğrultusunda değerlendiriyor" diye konuştu. • 5. Sayfada ÎKİ CEPHEDEN SALDIRACAKLAR ABD'ninflk hedefi Kâbil # Pakistan'da yayımlanan Frontier Post gazetesi, ABD ve Ingiliz kara bırliklennin Afganistan'a gireceğıni öne sürdü. Habere göre, ABD öncü birlikleri Afganistan'a Belucistan'daki Zahob'dan girecekler. Bu öncü birliklerin, toplam 20 bin kişilik Amerikan ve Ingiliz birlikleri olacağı öne sürüldü. Öncü birlikler, ilk hedef olarak Kâbil'i ele geçirmeye çalışacaklar. # Kara birlıklerinın Afganistan'a girmesiyle birlıkte Kuzey Ittifakı da Taleban'a karşı mücadelesini güçlendirerek sürdürecek ve Taleban, iki cephede bırden savaşmak zorunda kalacak Afganistan'daki Taleban yönetiminin İslamabad temsilcisi Zaif, "gerçek savaşın" Amerikan birliklerinin Afganistan'a girmesi durumunda başlayacağını söyledi. • 11. Sayfada MOLLA ÖMER'lN OĞLU ÖLDÜ Lazerli bomba üe vııruyorlar # ABD güpleri dün akşam ve gece de daha önce vurduğu kentlere yine füze ve bomba yağdırdı. Kâbil'de asken akademi, mühimmat depolan ve boş olan Rişkore eğitim kampı vuruldu. # Taleban liden Molla Ömer'in 10 yaşındaki oğlu ve üveybabasının saldında öldüğü açıklandı. 100'denfazla sivilin yaşamını yitirdiğı bildirildi. Bombarlımanlarda yeraltı sığınaklannı yok eden lazer güdümlü bomba da kullanıldı. • 10. Sayfada ALMANYA VE İTALYA DA ALARMDA Dünyayı biyoterör korkusu sardı # ABD'niı Florida eyaletinde üçüncü şarbon vakasınrt tespit edildiği ve durumun adli boyut kazandıiı bildirildi. îtalyan hükümeti, biyolojik silahlara karşı önlem paketini onayladı. # Almanyı'nın Wiesbaden kentinde, şarbon hastalığıtaşıdığından şüphe edilen ve üzerinde "Cihat taşladı" yazan bazı zarflann ortaya çıkması izerine yetkililer alarma geçti. BM de tüm personelini uyardı. • 9. Sayfada Hizbullah-Taleban bağlantısı Içişleri Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen, Türkiye'ye dönük olası terör saldınlanna karşı, teknolojik donanım çerçevesinde önlemler alındığını söyledi. Havaalanlan, boru hatlan, dolum tesisleri ile boğaz geçişlerindeki önlemlerin arttınldığını belirten Yücelen, saldın "senaryolannın" değerlendirildiğini bildirdi. Yücelen şeriatçı terör örgütü Hizbullah ile Taleban arasındaki bağlantılann araştınldığını da söyledi. • 5. Sayfada Gümrükler teyakkuzda Terör oiayian ve savaşa karşı denetimlennı arttıran Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Cilvegözü'nde 1450 kilogram sodyum siyanür ele geçirdi. Gümrük Müsteşar Yardımcılığı başkanlığındaki bir heyet, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye giderken gümrük personelinin de biyolojik ve kimyasal silahlara karşı eğitilmesine karar verildi. Devlet Bakanı Keçeciler, "Türkiye'ye yönelik bir tehdit olmadığını" söyledi. • 9. Sayfada Türkiye'nin en seçkin birlikleri Afganistan'daki "Sonsuz Özgürlük" operasyonuna "eğitim, istihbarat ve insani yardnrT göreviyle gönderilmeleri beklenen "bordo bereliler", Türk Silahlı Kuv^etieri'nin en seçkin birlikleri arasuıda yer alryor. Ordu içinden seçilen gönüllü subay ve astsubaylar, 23 yıl süren çok kapsamlı eğitim sırasında "sıznıa. suikast, sabotaj, komando, yakın dövüş, istih- kâm, aüş, paraşütie atlama"" gibi alanlarda eğitiliyor. Bordo berelüerin eğitimlerinde istihbarat toplama ve istihbarata karşı koyma teknikleri de önemli yer nıtujor. Bordo bereliler gayri nizami harbin planlanması ve uygulanmasL, gayri nizami harp harekâü. yeralü örgütknmesL kurtar- ma - kaçırma. ikmal konulannda da özelolarakyetiştirilivorlar. TSK'nin en seçkin büüğini oluşturan özel kuvvetter. benzer yabancı birliklere gö- re önemli deneyim avantajına sahip bulunuyorlar. (Fotoğraf: AA) Ekonomidertsorumlu Bakan Derviş 'in itirafı: Türkiye borçlarını ödeyemez durumda# Borç ertelemesinı. '"yurttaşların da mağdur olmaması" nedeniyle yapmadıklannı iddıa eden Derviş, memur maaşlannda 2001 yıhndaki uygulamanın süreceğıni söyledi. IMF'nin istemleri doğrultusunda, 2002 yılında çalışanlann temel haklannın dahi verilmemesi, ücretlerine zam yapılmamasının gündeme gelmesi sendıkalan harekete geçirdi. 9 Türk-tş Genel Başkanı Bayram Meral kazanılan haklara el uzatılması halinde sertleşeceklerıni \r urgulayarak "Siyasiler ağır bedel öderler" dedi. ATO Başkanı Sinan Aygün kamudaki küçülmenin bakan sayısı ile başlayıp makam sayısının azaltılmasıyla bitirilmesi gerektiğini belirtti. • 13. Sayfada YPK RAKAMLARI BELİRLEDl Kamuya biiyüktııpan # 2002 bütçesinin çerçevesini belirleyen YPK'de, 2002 büyüme hedefi yüzde 4'e çeküirken gelecek yıl sonu TÜFE hedefi yüzde 35, TEFE de yüzde 31 olarak belirlendi. 2002'de ulusal gelir 280.5 katrilyon lira olarak öngörüldü. Bütçe büyüklüğü ise 100 katrilyon lira olarak hedeflendi.Bütçenın ulusal gelirin yüzde 6.5'ı oranında faız dışı fazla vermesi kararlaşhnlırken bu çerçevede kamuya büyük tırpan yapılacak. # Bazı hedefler ve büyüklükler şöyle: y Vergi: 57.7 katrilyon lü-a. J Toplam gelir: 70.9 katrilyon lira. J Faiz: 45.7 katrilyon lü^. / Personel: 21.8 katrilyon lira. J Yatınm: 5.6 katrilyon lira. J Faiz dışı fazla: 18.2 katrilyon lira. J Bütçe açığı: 29.1 katrilyon lü^. J Büyüme yüzde 4. y Dışsatım 32 milyar dolar. • 13. Sayfada 'KIYAKTA VETO KORKUSU Göstermelik geriadım # Milletvekıllerinin maaşlannın arttınhnası ve kıyak emekliliğin anayasal güvenceye aluımasını da içeren anayasa paketini veto edilmesinden endişe duyan hükümet ortaklan, "geri adım" attı. Komisyonda Emekli Sandığı Yasası'nda değişiklik yapıhnasına ilişkin tasan görüşülürken "Kanunun uygulanmasuıda en yüksek TC Emekli Sandıgı ıştırakçısi olarak en yüksek devlet memuru esas alınır" hükmünü içeren bir önerge tüm partilerin imzasıyla sunuldu ve konuşulmadan kabul edildi. Değişiklik jet hızıyla Meclis'ten geçti. • 19. Sayfada • ANAPTA YENİ ÎSTrFA • 19. Sayfada • DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI GENlŞLh'OR • 19. Sayfada • RANTÎYEYE VERGl AYRICALIĞI • 13. Sayfada • CHHTBBER: TÜRKİYE'YE EK KAYNAK VERİLECEK • 13. Sayfada Eiebiyat ödülü Nobel NaipanPun f Nobel Edebiat Ödülü, Tnııdad kökerü 69 jiındaki tngilr yazar V S. Nıpaul'a verilc Ödülün vnliş nedeni, '"rarıhin «ılığını görme zorunda bakan kesin gizlemlen iden yazarlığı" olarak aidandi- • 14 Sayfada GUNCEL Genç kalemler Cumhuriyet'e CUNEYT ARCAYUREK Oradaki ve Bizdeki 'Şeftaflık' TBMM'de. hükümete yurtdışına asker gönderme, yabancı askerleri barındırma olanağı veren "sınırsız" izin tezkeresi görüşülürken DYP Genel Başkanı Tan- su Çiller; muhalefeti doruğa tırmandıran bir konuş- ma yaptı. Her paragraf başında -aslında kimi kastettiği bal gi- bi ortada- "'özürlü' bir hükümete böylesi olağanüstü geniş yetkiler verilemeyeceğini" özenle vurguladı. UArkasıSa.l9,Sü.l'de Ürünlerini yayımlayamayan genç kalemler... Cumhuriyet size öğüt değil, sayfalarında yer veriyor! Gönderin urunlerınizı, Cumhuriyet'te yayımlansın... Adınızı bütun ulke öğrensın! Cönderdiğiniz şiir, öyku, deneme ve eleşririleriniz bir kurul tarat'ından değerlendirılecek, beğenilenler Cumhuriyet'te yayımlanacak. Şiirleriniz kultur sayfamızda, öyküleriniz Pazar Dergi'de, deneme ve eleştirileriniz Kitap dergimizde... Haydi genç kalemler, Cumhuriyet'e! Ürünlerinizi bekliyoruz. Onemlı not: Denemelerin 350, öykülerın 700 sözcüğü, şiirlerin de 20 dizeyi aşmaması gerekiyor. GUNDEM MUSTAFA BALBAY a d r e s : T u r k o c a ğ ı C a d . 3 9 / 4 1 3 4 3 3 4 C a ğ a l o ğ l u / l s t a n b u I e-posta: genckalemler@cumhuriyet.com.tr İslamcı Hareketin İkilemi... Batılı haber dergilerinin birçoğu bu hafta kapak ko- nusu olarak şunu seçtiler: Arap-lslam dünyasındaki Batı düşmanlığı neden derinleşiyor? Bunu besleyen etkenler neler? Dizi-belgesel yapılacak kadar geniş bir soru... Enerjılerini gelecek öngörüsüne harcayan stratejist- ler sanıyoruz, 20. yüzyılın sonuna dek yaptıkları ça- hşmalan masanın bir kenarına koyup yeniden durum • Arkası Sa. 19, SiL 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog