Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet t l l l p l l r ı AŞIK KADEVLAR SOKAĞI Hikmet Çetinkaya Pağ Pazartama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 CumhuriY#jt Cumhuriyef k ı I a p i a r ı OKIA(DAKİ) ASYA ÜLKELERİ Mustafa Balbay Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 7 8 . ^IL SAYI: 27762 / 500.000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 10 EKİM 2001 ÇARŞAMBA Hükümet, Meciîsİen 'geniş - yetki'istedL 'Sıcakçatişmaya' katılmamak üzere ilk aşamada 1 generaly 330 'uzman 'gidecekTürkiyeaskeri 'koşuUu' gönderiyorİlk adim atlldl Hükümet, yabancı ülkelere asker gönderilmesi için TBMM'den yetki istemini içeren tezkereyi, Meclis Başkan- lığı'na gönderdi. Liderler zirvesinde son şekli verilen tezkerede "gereği, kapsamı, sının. zamanı ve süresi hükümetçe belirlenmek üzere" yetki istenmesi dikkat çekti. Kararnamenin bugün Mec- lis'te görüşülmesi bekleniyor. Yetki verilmesi dunımunda 1 'i ge- neral olmak üzere 10 kişilik irtibat subayı, 20 kişilik destek uz- manı, 300 kişilik özel tim dağ komandosunun "sıcak çatişmaya katılmamak üzere" bölgeye gönderileceği belirtiliyor. m 4. Sayfada ABD aralıksız vuruyor BM binası vurııldu: 4 ldşi öldü # ABD'nin başlattığı yeni saldın dalgasında Herat, Celalabad, Kandahar ve Kâbil hedef alındı. Saldınlarda bombardıman uçaklannın ve fiizelerin kullanıldığı belirtildi. Bu kentlerde özellikle havaalanlannın vurulduğu ileri sürüldü. Aynca kuzeyde Mezar-ı Şerif, Şibergan ve Kunduz kentlerinde de patlamalann duyulduğu haber verildi. # Kâbil'i de hedef alan dün sabahki hava saldırılannda 4 kişinin öldüğü ve bu kişilerin Birleşmiş Milletler'in (BM) Afgan görevlileri olduğu bildirildı. Ölenlerin anti- personel mayınlan temizleyen kişiler olduklan açıklandı. • 10. Sayfada YÂLÇIN DOĞAN yazdı Çarşaf Izin Yerine Snurlı Izin # 1950'de Kore'ye asker göndermek, 1952'de NATO'ya üye olmanın diyeti. Türkiye, Kore'ye asker gönderdiği için, NATO'ya kabul ediliyor. Ya şimdi, neyin diyeti?.. Ekonomik krizin diyeti. IMF'den aldığımız her kredi, ABD'nin ekonomik programa ve her alanda verdiği destek, şimdi asker göndermek olarak, karşımıza dikiliyor!.. ABD'ye mahkûmsun!.. Her gün yeni bir batağa saplanmanın, acı faturası. • 11. Sayfada EKONOMÎYE ABD DESTEĞÎ M 4. Sayfada İTALYA ASKER GÖNDERİYOR • 10. Sayfada PAKİSTAN KAYNIYOR: 3 ÖLÜ • 11. Sayfada SAVAŞA KARŞITEK YÜREK • 3. Savfada 4 tllîl hazir tUtUİUyor ABD'nin, NATO üyesi bazı ülkelerle ikili görüşmeler yaparak, Afganistan'da sürdürdüğü operasyon- la ilgili isteklerde bulunduğu bildirildı. Aralannda Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden, Afganistan'ın dağlık coğrafyasında gö- revlendirilmek üzere, özel kuvvetler, komandolar ve irtibat su- bayı isteyen ABD'nin, bu aşamada talebine yalnızca "evet" ya da "hayır" şeklinde yanıt istediği kaydedildi. ABD'nin bu talebi üzerine Genelkurmay'ın , 50 kişiden oluşan 4 timin 24 saat ha- zır bulundurulması emrini verdiği ileri sürüldü. • 4. Sayfada FÜZE YAĞMURU SÜRÜYOR - Son iki günde düzenlenen hava ve füze saldınlarmda, Taleban'ııı hava knvvet- lerinin ve teasferinin yûzde 90'mın tahrip olduğu ileri sürüldü. Tomahawk ve Cruise füzelerinin kuHanıldığı ope- rasyonlar sonucu birçok kentte haberieşme ve hava savunma sistemlerinin ağır hasar gördüğü bfldirüdi. vVashington ve Maryland eyaleti arasındaki metro, "tehlikeK maddeter ekibi" tarafindan dezenfekte edUdL (Fotoğraf:AP) ABD'de biyoterör paniğiS bln 500 klşl karantinada ABD'de 25 yıldır görülmeyen şarbon vakasından 1 kişinin ölmesi ve 1 kişinin daha aynı hastalığa yakalandığının ortaya çıkması korku ve panik yarattı. Ohio eyaletındeki Cincinnati vergi dairesinde çahşan 3 bin 500 kişi, ofısteki pek çok kişiye mektup içinde yapışkan bir madde gönderilmesinin ardından, biyolojik saldın endişesiyle dün karantina altına alındı. Irak'tan şüphelenlllyor washington ve Maryland eyaletinden geçen metronun yeşil hattındaki trenlerden birinde polisle itişen silahlı bir adamın düşürdüğü kavanozdaki maddenin biyolojik saldın materyali olduğundan endişe edilirken metrodaki 15 kişi hastaneye kaldınldı. ABD'de şarbon hastahğı bakterisinin penisiline dayanıksız olması bu tür bakteriyi üreten Irak üzerindeki şüpheyi arttırdı. • 8. Sayfada TÜRKİYE'DE DE ÖNLEMLER ARTTlRlLDlm 8. Sayfada HAZEM SAGHÎYEH TIME'DA YAZDI Araplann büyük nefreti # Milyonlarca Arap ve Müslüman 11 Eylül felaketinden ABD'nin dış politikasını sorumlu tutuyor. Peki bu doğru mu? Yanıt, hem evet hem hayır... Yanıtın evet kısmı, çok sık dile getirildi. Evet, ABD'nin lsrail yanlısı tutumu, Amerika'nın Irak'a uygulanan yaptınmlann devamında acımasızca ısrar etmesi bir düş kınklığı yaratmıştır. Aynca, Araplar ve Müslümanlann Amerika'ya duyduğu öfkenın tarihsel nedenlen de bulunmaktadır. • 9. Sayfada DÎPLOMASt ÇABALARI İslam ülkeleri kaygı içinde # Arap dünyasında Irak'a yönelik operasyon yapılmasından duyulan endişe sürüyor. İslam Konferansı Örgütû Dışişlen Bakanlan Olağanüstü Toplantısı, Afganistan'ın bombalanmasını görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'da başlayacak. Toplantıda Türkiye'yi Ismail Cem temsil edecek. Italya'da yayımlanan La Repubblıca gazetesı, ABD'nin Afganistan'dan sonra Somalı, Irak, Bekaa Vadisi ve Yemen'e yönelik operasyonlar yapabileceğıni öne sürdü. • 11. Sayfada İKTİDARIN 'KIYAK' MANEVRASI M Arka Savfada HALK GEÇİM SAVAŞINDA • 13. Savfada FINERBAI1ÇE İÇİN BtR ŞANS DAHA • Spor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Çarşambamn Gelişi... ANAP lıderi, Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz dışında; hükümet başkanı ve ilgili bakanlar, Afganis- tan'a asker gönderecegımizle ilgili sürekli sorulan, "şimdilik, şu ana kadar, ABD'den böyle bir istek gel- medı" gibi yanrtiarta karşıladılar. Mesut Yılmaz asker istemini kesınlikle reddetti. An- laşılmayan kimi cümlelerie, amacını orneğin "yetki kargaşasını önlemek için anayasa gereği ne yapıl- MArkasıSa.l9,Sü.l'de Mülteci akun yiııe kapıda endlşeSİ Türkiye, ABD operasyonunun başta Irak olmak üzere başka bölgelere de yayüması ve olası bir mülteci akınından kaygı duyuyor. ABD'nin, Irak'ı da hedef seçmesi dunımunda Türkiye ile Irak'ı karşı karşıya getirebileceğı belirtiliyor. TBMM Başkanı Omer Izgi, operasyonun bölge ülkelere de sıçrayabileceğini kaydettı. Ankara'nın önerlsl Ankara, bütün ülkelerin birlikte gerçekleştirdikleri operasyonun sonuçlannın da ortaklaşa karşılanması gerektiğı görüşünü savunuyor. Türkiye, NATO'nun mülteci sorunuyla ilgilenmesini istedi. Dışişlen Bakanlığı'nda bir çalışmanm yapıldığı, Türkiye'nin de görev üstlenümesinde rol oynayacağı belirtiliyor. • 5. Sayfada İran gerl gönderiyor ABömn başlattığı operasyonla birlikte mülteci dramı katlanarak sürüyor. Iran'ın, ülkeye giren mültecıleri gruplar halınde geri gönderdiği bildinldi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Afganistan'daki ve sınırlanndakı mültecılere acıl 34.6 milyon dolar yardım yapıbnası gerektiğmi açıkladı. • 3. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog