Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet k i t a p I a r ı II. DÜNYA SAVAŞITARİHİ Sabiha Sertel .. kitap kulûbü Çağ Pazarlama A Ş Turkocagı Cad. No 39/41 (34334)Cağalogiu-lstanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuriyei Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı UPATÜRKLERİ Ulusoy-G. Öz mhurlyel ap kulubû loğlu- kitap kulî Ş Turkocagı Cad No 39/41 -istanbul Tel. (212)514 01 96 77. YIL SAYI: 27509 / 350.000 TL (KDViçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 30 OCAK 2001 SALI H R H I K I K CHARLES DICKENS GIZEMLIOYKULER Ingilizceden çeviren: Saadet Akıncı Yalnızca 19. yüzyılın değil, tüm İngiliz romanının en büyük adı sayılan Dickens'tan hortlak öykiileri... Keyifle okuyacaksınız! Bugün Cumhuriyet'le birlikte... BERTHE G. GAULIS ÇANKAYA AKŞAMLARI-II Çeviren: Firuzan Tekil Bu kitap, bir ulusun yokluklar ve yoksunluklar içerisinde verdiği mücadeleyi anlatıyor. Tarihe tanıklık açısından önemli bir kitap... Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte... GenelkurmayBaşkanı Ktvnkoğlu: Hizbullah saldınsı bekliyorduk1660 PKK'Iİ aftan yararlandl Genelkunnay Başkanı Orgeneral Kıvnkoğlu, Hizbullah'ın mûnferit saldınlarda bulunacağını öngördüklerini belirterek "Birliklerimizi bu yönde uyarmıştık. Ancak yeri ve zamanı konusunda bilgi sahibi olmak, içlerine adam sokmadıkça çok zor" dedi. Terörle mücadelede önemli bir dönemeçte olunduğunu söyleyen Kıvrıkoğlu, aftan 1660 PKK'linin yararlandığını açıkladı. • 19. Sayfada Kamyonda SUİkaSt Sllahl "Şımşek-l" adı verilen operasyonda, K. Irak'tan gelen bir kamyonun akaryakıt deposunda, aralannda susturuculu 3 Uzi marka suikast silahının da bulunduğu çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Olayın terör örgütleriyle ilgili bağlantılan araştınlırken 3 kişi gözaltına alındı. • 4. Sayfada KÖStebek yakalandl IddiaSI Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaflfar Okkan ve 5 arkadaşının şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyon, büyûk bir gizlilik içinde yûrütülüyor. "Köstebek" iddialan da polrs tarafindan araştınlırken Şehitlik semtindeki emniyet müdûrlüğü binasmda çaycı olarak görev yapan bir kişinin, saldırganlara bilgi verdiği gerekçesiyle gözaltına alındığı öne sürüldü. • 4. Sayfada Fransa üe ipler iyicegerildi Anıtakarşı yaptınm kozu # Ankara, bugüne kadar yapılan uyanlara karşın Paris'ten olumlu yönde yanıt alınamaması üzerine MGK'de kabul edilen eylem planı doğrultusunda yeni yaptınmlan gündemine aldı. Fransız ALCATEL fınnasının kazandığı casus uydu ihalesinin iptal edilmesinin ardından, Dassault firmasına verilen 300 milyon dolarlık F-16 elektronik harp sistemi ihalesinin iptalı gündeme alındı. • 19. Sayfada # Paris Belediye Meclisi, sözde Ermeni soykınmıyla ilgili anıt dikilmesini kararlaştırdı. Karara sert tepki gösteren Ankara, "Tarihten kin ve nefret çıkarmayı amaçlayan bu çirkin karan şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı. • 19. Sayfada İkili ilişküerdeyeni dönem Gürcistan 'stratejik ortak' # Kafkasya'daki kanşık ortamda geliştirdikleri ilişkileri "stratejik ortaklık" düzeyine çıkaran Türkiye ve Gürcistan, Moskova'nın bölge ülkeleri üzerindeki gücünûn azaltılması ve bölgeden dışlanması için çalışmalannı yoğunlaştırdılar. # Cumhurbaşkanı Sezer, resmi konuğu olarak Türkiye'de temaslarda bulunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Şevardnadze ile "istatistik işbirliği protokolü, suıırlann mayınlardan temizlenmesi, savunma sanayiinde ve dış ticarette işbirliği" konulannda anlaşmalara ımza attı. • 11. Sayfada Davos-Porto Alegre zirveleri uydu aracüığtyla tartışıldı Küresel kavgaPorto Alegre: Slzden nefret ediyoruz Uydu kanalıyla canlı olarak yayımlanan Davos ile Porto Alegre arasındaki video konferansta, Arjantinli insan haklan savunucusu grubun kadm başkaru Hebe de Bonafini, Davos'taki zenginler kulübünü ve Soros'u "ikiyüzlü ve canavar" olarak nitelendirdi. Bonafini, "Her şeyi tükeriyorsunuz. Sizin politikalarınız öldürücü. Sizler öldünüz. Sizden nefret ediyoruz" dedi. Soros'tan Itlraf: Suç hükümetlerin Ünlü para spekülatörü Soros da küreselleşmenin yoksulluğa çare olamadığmı kabul etmesine karşın Afrikalılann sefaletlerinin, bu kıtadaki yolsuzluk batağındaki hükümetlerden kaynaklandığını söyledi. Ekonomi Seırisi - Davos'a kar- şı Brezilya'da toplanan Dünya Sosyal Forumu'nda iki karşıt gö- rüş, teknolojik gelişmelerden ya- rarlanılarak bir araya getirildi. Dünya Ekonomik Forumu'nun Isviçre'nin kayak merkezi Da- vos'taki toplantısının katılımcıla- n ile Brezilya'nın Porto Alegre kentınde toplanan küreselleşme karşıtları arasında yapılan video konferansta sert tartışmalar ya- şandı. Uydu kanalıyla canlı olarak ya- yımlanan Davos-Porto Alegre arasındaki konferansta, Arjantin- li insan haklan savunucusu gru- bun kadm başkanı Hebe de Bona- fini. ünlü para spekülatörü Geor- ge Soros'a çıkıştı. Bonafini, Da- vos'taki zenginler kulübünü ve Soros'u "ildyüzlü ve canavar" olarak nitelendirerek "Herşeyitü- ketiyorsunuz. Sizin poBtikaJannız öldürücü. Sizler öldünüz. Sizden nefret edrvomz" dedi. Spekülatör Soros da küreselleş- menin yoksulluğa çare olamadı- ğmı kabul etmesine karşın Afri- kalılann sefaletlennin bu kıtada- ki yolsuzluk batağındaki hükü- metlerden kaynaklandığını söyle- di. Soros, küreselleşme karşıtlan- nın, "Üçüncü Dünya'da günde kaç çocuk mutlak sefalet içinde ölüyor" sorusuna yanıt veremedi. Yanıt küreselleşme karşıtlanndan • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te Karanlık tablo Medya şirketlerin güdümünde • 1983te ABD'deki haber akışı 50 şirketin kontrolündeyken 1990'lann sonlannda kontroi, altı şirketin eline geçti. Büyük şirketlerin güdümüne giren medyada, bağımsız yayıncılığa yönelik fonlann azaldığı belirtildi. • 9. Sayfada Yolsuzluklar Türkiye ilk 4'te # Price Waterhouse Coopers tarafindan geliştirilen endekse göre Türkiye, yolsuzluklar ve yolsuzluklann ülke ekonomısine zaran bakımından 4'üncü sırada bulunurken yolsuzluklar nedeniyle yüzde 36 oranında fazla vergi ödüyor. • 19. Sayfada EMO, 150 kilovat saatlik tüketiminfaturasının aylık 30 milyon liraya yükseleceğini açıkladı ELEKTRKKOTUÇARPACAK Nema ödemeleri şubatta yapılacak # Çalışanlann zorunlu tasarruf hesabmda biriken paralannın şubat ayında ödenmesi bekleniyor. 2000 yıîı aralıİc ayına ait nema oranı ocak ayı sonu itibanyla belirlenebildiği için, ödenecek nema miktan bu ay sonunda ortaya çıkacak. Hesaba para girişi olmaması ve iç borçlanma faizlerindeki düşüş nedeniyle çalışanlann nema tutanrun olumsuz etküenmesi bekleniyor. • 13. Sayfada *BQRŞA .FDOLAft 1 Dün I io.eos IÖncekı I 10.742 1 * MARKjs ! i \ '• ^ . ' Dun 32O.OOO Öncekı 32OJSO Dün e79.OOO Öncekı 676.2SO *aaamm Dun 5.715.OOO öncekı 5.73O.OOO 5 bin liralıklar tarihe karıştı # 5 binlikler de artık yolun sonuna geldi. l Şubat 2001 tarihinden itibaren madeni 5 bin liralar dolaşımdan kaldınlıyor. Yurttaşlar 5 bin liralık banknotlarla ilk olarak 1981 yılında tanıştı. 1981 yılında yaklaşık 45.5 dolarlık değere sahip olan 5 bin liralık banknot, bugünkü değerle yaklaşık 30.5 milyon liralık alım gücüne sahipti. • 13. Sayfada # Elektrik Mühendisleri Odası, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan 'Elektrik Piyasası Yasa Tasansı'nın çarpıklıklannı ortaya koydu. Mevcut durumda 9 milyon lira düzeyınde olan bu tüketimin bedeli 3 katın üzerinde artarken asgari ücretin de yüzde 20'sini götürecek. Yasayla Türkiye'nin kaynaklannı kullanarak enerii üreten şirketler, ülke gereksinimıni dikkate almaksızın daha yüksek fıyat bulduklannda yurtdışma ihracat yapabılecekler. EMO, yasayla dışa bağımlılığın ve usulsüzlüklerin artacağı uyansmda bulundu. MNI SMMMTn İHbarf • 8. Sayfada TANIKLIKTAN ARTAKALAN • 75. Sayfada YORGUNLUK BEYNİN DÜŞMANI M Arka Savfada EN BÜYÜK SUÇ: ÎMARAFFI • 7. Sayfada OYNAKAZAN DEVRİ • Spor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUKEK Umut Tükenmez Fazilet Partisi'ni kapatma davasıyla anayasada par- ti kapatmayı zorlaştıracak yeni düzenlemeler iç içe yü- rüyor. Yüksek Mahkeme, FP davasını bugün görüşmeyi sürdürecek. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen yeni belgeleri (kasetleri) kanıt saymaya karar verirse, Fazilet'in gö- rüşünü almaya yönelmesi güçlü bir olasılık. m Arkası Sa. 19, SiLVde AUUlvi'yi aruyoraz # Çizerimiz Ali Ulvi, ölümü- nün 4. yılında bugün saat 11.30'da Zincirlikuyu Mezar- hğı'nda mezan başında anıla- cak. KarikatürcülerDemeği, 3 Şubat Cumartesi Ali Ulvi Er- soy'un 50 çahşmasından olu- şan bir sergi açacak. Saat 14.00'te Yerebatan Sarnıcı çı- kışındaki sergi salonunda açı- lacak serginin ardından bir an- ma toplantısı gerçekleşecek. GIMDEM MUSTAFA BALBAY Diyanet Camîlere mi Hâkim Tıcarete mi? Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve bera- berindeki beş şehıt polis için dökülen gözyaşlannı si- lip olup bitene baktıgımızda, bölgedekı bugünkü banş ortamının pamuk ipliğine bagiı olduğunu görüyoruz. Gözler Hlzbuilah'ta. Önce örgütün emniyet kayıtlanndaki son durumunu M Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog