Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhurty* k t t . p I a r ı SOL GELECEĞİ TARTIŞIYOR Oral Çalışlar/Barış Doster ^ kitap kulübO Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-1stantHj| Tel (212)514 01 96 Cumhurıye Cumhuriyrt k ı t a p l a r ı VEEE... PERDEEE... Üstün Akmen C Cumhurtyrt ^ ^ kitap kûtubûbû A Ş Turkocağı Cad No.39/41 lu-lstanbul Tel (212)514 0196 77. Y1L SAYI: 27496 / 350.000 TL (KDVlç,nde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR N A D İ (1945-1991) AK 2001 ÇARŞAMBA U M H U R I I N Ü Ü R I Prof. Dr. YÜCEL ÖZKAYA MILLI MUCADELEDE ATATÜRK VE BASIN-II Ulusal Bağımsızlık Savaşı sırasında Türk kamuoyunun oluşmasında ve birlik oluşturulmasında basının onemlı rolu olmuştur. Ulusal Bağımsızlık Savaşı boyunca, kamuoyunun aydınlatılmasında, milli birliğın oluşturulmasında Slöli Mucadetede Atathrk v6 Basınn ^-' m basının oynayacağı onemli rolu baştan berı bilen Mustafa Kemal Paşa, basın konusunda çok hassas davranmış, basın ile ışbırliğı yaparak orgutlenmenm hızlanması ve guçlenmesını bu yolla da sağlamaya çalışmıştır. Anadolu Ajansı'nı kurdurmasının nedenı, Turk kamuoyunu yarılış yollara surukleyecek, milli birliği tehlikeye düşurecek ıç ve dış yayınlara karşı milleti uyarmak, Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nı başarıya goturecek karar ve hareketleri, alınan kararları gunu gunune halka ulaştırmak, hukumetle halk arasındakı bağlantıyı sağlamaktan kaynaklanmıştı. İrade-i Milliye, Hâkimiyet-i Milliye gazetelerini de bu amaçlarla çıkarttırmış, Anadolu basınını surekli desteklemış, İstanbul basını ile ilişki kurma yoluna gıtmış, Istanbul basın mensupları ıle buluşmak yolunda çalışmalar yapmıştır. Bu nedenle kitabı okurlarımızla paylaşmak ıstedik... Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte... Kıvnkoğlu, irtica tehdidi olduğu sürece 28 Şubat'ın var olacağını belirtti 6 Bin yıl sîirecek 9 AöSK TERESEPSÎYON I i ^8SimATGKNERALî£RÎ I I /\NÂP LtDERÎ YTIMA7 I S l £ ^ ! ! ^ S [ r 5 a § k a I U Orgeneral Hüseyin Kıv- nkoğla: Yolsuzluklar terör kadar tehBkeB. ÖŞK'TERESEPSÎYON Sezer: Siyaset temizlenmeli # Yeni yıl resepsiyonu veren Sezer, yolsuzluk soruştıırrnalannın sonuna kadar yürütûlmesini isterken "Siyasetçi kamburundan kurtulursa güçlü olur" dedi. Ecevit de 'darbe' sözcüğünün gündemden çıkanlması gerektiğini vurguladı. • 19. Sayfada 8 ŞUBATGENERALLERİ Fazilet Partisi 'ölüm' istedi # FP Grup Başkanvekili Yasin Hatiboğfu, 28 Şubat sûrecindeki komutanlann, TCY'nın ölüm cezası öngören 147. maddesıne göre soruşturulmasım istedi. Hatıboglu, "Bu bır darbe ıse savcıiar harekete geçmelı" dedi. • 5. Sayfada NAP LÎDERİYILMAZ 'Mavi - mor aynmı olmaz' # Suçlamalann odağındaki parti ANAP'm hden Yılmaz 'mavi, yeşiJ, mor, ayrum yapmadan bûtün yoîsuzluklann üzerine gidilmesini' istedi. Yılmaz, Türkiye'de tek icazet-vesayet makarm vardır, o da millettir' dedi. • 5. Sayfada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu, yolsuzluklann her tarafi sardığını belirterek ya zamanında görülemedığini ya da başka nedeni olduğunu söyledi. # Sezer'in verdiği yeni yıl resepsiyonuna katıJan Kıvnkoğlu, "28 Şubat gerekirse 1000 yıl sürer demiştim. trtica tehdidi olduğu sürece 28 Şubat devam edecek" dedi. M19. Sayfada Koalisyon ortakları, siyasi ölçütlerin karşılanması konusunda uzlaşamadılar UlusalProgram gecikiyor> Tûrkiye, ay sonuna kadar AB'ye sunacağını açıkladığı Ulusal Program'ı geciktirme karan aldı. Bu karann alınmasında, 'liderlerin siyasi ölçütler üzerinde uzlaşamaması ve kamuoyunda acil beklentiler yaratılmaması' nedenleri gösteriliyor. Dışişleri ise 'Takvim yok, gecikme de yok' açüdamasuıı yaptı. > AB Genel Sekreteri, siyasi ölçütleri 'daha kısa ve kapsayıcı' şekilde yazdıktan sonra yeniden hükümete sunacak. Hükümet, AB'nin 'çerçeve yönetmeliği' açüdamasının ardından mart ya da nisan ayında Ulusal Program'ı hazır hale getirebilecek. Bahçeli, Kürtçe TV'ye kesinlikle karşı çıktığırn bildirdi. • 7. Sayfada Hükümete Ermeni tasarısı suclaması Akarcalı: Oddi tepki verflmedi # Sözde Ermeni soykınmı tasansının yann yapılacak oylaması öncesinde Fransa'da çeşitli temaslarda bulunan TBMM heyetinin başkanı ANAP Istanbul Miller\'ekıli Bülent Akarcalı, "hükümetin yetersiz olduğunu, ciddi bir tepki verilmediğini, elçiliğin de uyudugunu" söyledi. # Başbakan Bülent Ecevit, tasannın benimsenmesi halinde Türkiye-Fransa ilişkilerinin zarar görecegini, böyle bir karann kabul edilmesinin Kafkasya'da banş ve istikrann sağlanmasına da ters düşeceğini belirtti. • 8. Sayfada veyanhm çalışmalan sürûyor. El SaKadm-'da 5'e ulaştığı befirtiJdL Binkrec kişinin kay- boMuğu depremden sonra uzak böigelere yardım ulaştırılması için beükopteriere gereksinim duyulduğu betirtiliyor. Depremde- ki ana şoktan sonra eo büyüğü 5 olaa 800 kadar artçı şok mevdana geidiği öğreoildi (Fotoğraf: REUTERS) • 10. Sayfada DYPden Ersümer için gensoru # DYP 'Beyaz Enerji' operasyonuyla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersûmer hakkında gensoru önergesi verdi. Önergede, devletin 3 yıl boyunca Ersûmer'in bilgisiyle aynı kişilerce zarara uğratıldığı belirtildi. • Hükümet ortaklanndan MHP ve DSP'de Ersümer'e karşı rahatsızük giderek büyüyor. DSP'li Uluç Gürkan, "Ersümer istifa etmeli" dedi. Bazı MHP kurmaylan da, "Hepimizde büyük rahatsızlık var" diye konuştu. • 4. Sayfada Ergun Balcı'yı anıyoruz Istanbul Haber Servisi - Ga- etemız dış polıtıka yorumcu- u, yayın kurulu üyemiz Er- un Bakı, ölümuniin 2 yıldö- ümünde, Zıncirlıkuyu'daki ıezannın başında bugün saat 1.30'da aıuJacak. \ArkasıSa.l9,SiL8'de GUNCEL ARCAYUREK 'Çok Yönlü Oyun' Recai Kutan'ın savı gülünç. Eski Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkas- nak'ın 28 Şubat değeriendirmelennı demokratık ve hukuk düzeninde "Anayasayı ihlal suçunun açık iti- rafı" diye niteledi. Bu savla harekete geçen Recai Kutan anayasaya ve yasalara aykın suç ışleyenlenn, örneğin laik cum- huriyet rejimini Islam cumhuriyetine çevirme hevesiy- mArkasıSa.l9,Sü.rde Deprem öncü mü artcı mı? # Marmara Denizi'nde dün sabaha karşı 05.33'te merkez üssü Kartal açıklan olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldı. Kocaeli'nde de hissedılen depremden sonra özellikle tstanbul'un Anadolu yakasında oturan yurttaşlar kendılenni sokağa attı. # Prof. Dr. Aykut Barka sarsıntının artçı olduğunu savundu. Prof. Dr. Ahmet Ercan ise 4.2 büyüklüğündeki depremin Adalar dolayında gerilim birikimi olduğunu ortaya koyan "öncü" deprem olduğunu söyledi. • 19. Sayfada Afrika kökenlilerden Bush'a suçlama ABD'de siyah beyaz kutuplaşması # Cumartesi başkanlık görevini devralacak olan George W. Bush, rrk ilişkilerinin düzelmesi için çaba harcayacağını söylemesine karşın Afrika kökenliler, yeni liderin siyahlann oy kullanmasını engellediğini belirtiyorlar. Siyahlar, Bush ile adalet bakarunın ırkçı politikalar izleyeceğini öne sürüyorlar. RMT KOZLUKLirna İHiert • //. Sayfada Dün 10.505 Onceki 1O.425 Dün 671 .OOO öncek 67O.5OO Dün 323.SOO önceki 323.25O Hizbullah'a darbenin yıldönümü KILIT ADAM İLKKEZ KONUŞTU Hizbullah'ın beyni Abdülaziz Tunç, örgütün bilinmeyen stratejisini anlattı: / Güneydoğu kurtarılmış bölgeydi.. / Velioğlu bütün İslamcı örgütleri yok edecekti. / Hizbullahçı kadmlar PKK ile savaştı. / Marksistler de Hizbullah'a yenilirdi... / Örgüt RP tabanını kazanmaya çalışıyordu. / Türkiye'yi sarsacak eylemler planlanıyordu ı . >,r, Rusen Cakır'ın sövlesisi. Hizbullah sarsıntıyı atlatamadı Batıya açılma çabalanyla kanlı eylemler planlayan Hizbullah bir yıl aradan sonra toparlanamadı. Örgüt, kurtarılmış bölgelerini yitirdi, lojistik desteğini ve vurucu gücünü kaybetti, camileri Diyanet'e, cephanesini devlete kaptırdı. Şeriatçı örgütün bundan sonraki stratejisi nedir?.. 6. Sayfada Mehmet Faraç yazdı.. Kurtarılmış bölgeler Örgüt lideri Hüseyin Velioğlu'nun _ öldürüldüğü 17 Ocak 2000 operasyonundan bu yana, Hizbullah'ın eylem bölgeleri Diyarbakır ve Batman'da ne değişti? Güvenlik güçleri, belediye başkanları ve yurttaşlar ne diyor? Kanlı örgütün yarattığı paranoya bitti mi? "Kıyam silahlar/"nın ürkütücü tablosu. Bir orduyu donatacak Hizbullah cephaneliğinde neler çıktı? Şehir şehir Hizbullah cephanelikleri. Hizbullah'a darbenin birinci yılı... Yann Cumhuriyet te AİHM, 3 ay içinde karar verecek RP clavasmda laiklik savmııııası # AlHM'de RP'nin başvurusu üzerine açılan dava görüşüldü. Türkiye'nin avukatı Ergun Özbudun, RP'nin parti üst yöneticilerinin anayasaya aykın demeç ve hareketleri yüzünden kapatıldığını belirtti. Özbudun, tarihte demokrasiyi savunur gibi göriinerek iktidara geldikten sonra takıyye yaptığı anlaşılan birçok parti olduğunu söyledi. • 5. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog