Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhunyet k ı I a p I a r MAKEDONYA 1900 Necati Cumalı y Cumhurtyet L ^ krtap kulübü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu Istanbul Tel (212)514 01 96 Cumhıuriye Cumhuriyeiı ık t a p I a r 11 ANILAR Leyla (Saz) Hanım T CumhuHyel kıtap kulubü 3ğ PazarJama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 4334iCfcğaloğlu Istanbul Tel (212)514 01 96 77.YILSAYI 27493 /350.000 TL (KDV ıçınde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 14OCAK2001 PAZAR C U M H U R 1 N K U Ü R . . E 1 AUGUST STRINDBERG DUŞ OYUNU Çeviren: Afif Obay Isveçlı oyun yazarı, romancı ve şaır August Strındberg, yalnızca Isveç yazınının değıl, Avrupa tıyatrosunun da onde gelen adlarından bırıdır Yapıtları, gerek Isveç yazınının, gerekse çağdaş tıyatronun en onemlı urunlerı arasinda yer alır Strındberg, yazarlığa doğalcılık akımı ıçınde başladı gıderek sımgecılığe kaydı, son oyunlarıyla dışavurumcu tıyaîronünıTk orneklerını verdı Romanlarında olsun, -başlıcaları "Olof Hoca' Baba", "Şam Yolunda" "Duş Oyunu ve "Hayaletler Sonatı" olan- oyunlarında olsun soylu sınıfın çozulduğu, tıcaret ve sanayıyle uğraşan yenı bır sınıfın doğduğu, sanayıleşmenın hız kazandığı bır donemın sancılarını ve karmaşasını, çekılen acıları buyuk bır ustalıkla yansıttı Tıyatroya, konuşma dılıne yakın, doğal bır dıl ve yalın, gosterışsız bır sahneleme anlayışı getırdı Bu nıtelıklerıyle, adı, dışavurumcu tıyatronun onculerının başında sayılıyor Strındberg'ın karmaşık ıç dunyasını yansıtan 'Duş Oyunu", onun dışavurumcu anlatım bıçımını denedığı ılk oyun Yazılışının 100 yılında Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... Ortadoğu İşbiHikçi 2 Filistinli kurşuna dizHdi # Ortadoğu banş surecını kurtarmak ıçın dıplomatık gınşımler surerken Israıl ıle ışbırlığı vapmaktan suçlu bulunan ve olum cezasına çarptınlan 2 Fılıstınlı dun kurşuna dızıldı Fılıstınlılenn ılk kez tsraıl ıle ışbırlığı yapan Fılıstınlı mahkûmlan ıdam ettığı behrtılıyor # Bıll Clınton'ın gorevden aynlmasına az bır süre kala, tsraıl ve Fılıstınlıler arasında oncekı akşam başlayan maraton goruşmelenn sürmesı karannm alınması olumlu bır gelışme olarak nıtelendınldı Arafat'ın, banş surecını goruşmek uzere eskı Israıl Başbakanı Şımon Perez'le bır araya geleceğı açıklandı • //. Sayfada CHP iller toplantısı Baykal hükümete sertçıktı # CHP Genel Başkanı Denız Baykal, Turkıye'nın "3 Y" dıye nıteledığı "yoksulluk, yolsuzluk ve yandaşlık baskısı altında olduğunu belırterek ulkeyı bu durumdan çıkarmak ıçın bu duruma getırenlenn uğraştıklannı soyledı 0 Turkıye'dekı yoksulluğun en başta gelen nedenının yolsuzluklar olduğuna dıkkat çeken CHP Genel Başkanı Denız Baykal, "Turkıve 100 mılyar dolannı 100 kışıye ayıracak kadar zengın bır ulke değıldır" dıve konuştu • 5. Sayfada Sadettin Tanlan 'Bize karşı savaş varJ # Yolsuzluk kara para aklama, yasa tanımazhk onlarca yıldır başını alıp gıtmış Sıyasetçısı burokratı, medya patronu gırtlağına kadar yolsuzluğa batmış Banka hortumlayıp de\ letı dolandıranlar halkın gırtlağını sıkıp uç kuruşa mahkûm edenler ulke dışına kaçmış, zevk, sefa suruyorlar # Yaptığı yapanın yanına kalan bır ulke Bu utanç vencı ortam ıçınde bır kışı, Içışlen Bakanı Sadettin Tantan kollan sıvamış, yolsuzluklann ustune gıdıyor Tantan la çıkar gruplannı ve Türkıye dekı temızlık harekâtını konuştuk IfYU HWŞ/WOâJrmn nytefM • 12. Sayfada Independent gazetesi, Bosna Savaşı'ndan sonra çok sayıda sivilin kansere yakalandığını öne sürdü Avrapa'da uranyum korkıısu '300 Sırp kanserden öldü' Independent gazetesınnı Bosna muhabın Robert Fısk, NATO uçaklannın 1995'te hedef aldığı Hacıcı mahallesindekı evlennden kaçan yaklaşık 5 bın Sırp'tan hayatta kalan 300'ünün kanserden öldüğünu ıddıa ettı. "Bu ınsanların tümü salgın hastalığa yakalanmış gibıydı" ıfadesnıı kullanan Fısk'ın yazısına göre, Hacıcı'dekı bombardımandan sağ kalanlar, hastalığın Amenkan bombardıman uçaklan A-10'lann kullandığı tüketılmış uranyumlu bombalardan kaynaklandığına ınanıyordu. Nerede, ne kadar DU'lu sîlah kullanıldı GrafenwoehtJ dekı ABD üssü BİIİmsel kanit yok' Yıne aynı gazete, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 1993 yılında kaleme aldığı resmi görüş yazısında, uranyum kullanılarak bomba ve cephane hazırlanmasında görev yapan personehn akcığer ve kemık kansen nskıyle karşı karşıya olduğu konusunda uyanda bulunduğunu yazdı Amerıkalı yetkılıler, 1994 ve 1995'te Bosna'da, 1999'da da Kosova'da kullanılan tüketılmış uranyum ıçeren bombalann kansere yol açtığı konusunda bılımsel kanıt bulunmadığını one sürüyorlar • //. Sayfada Beyaz Enerji operasyonunda gözaltına alınan 4 bürokratDGM tarafından tutuklandı KAMYON DOLUSU KANIT' Ankara DGM'ye çıkanlan sanıklardan, eskı ANAP'lı Devlet Bakanı Bırsel Sonmez, gorevden alınan TEAŞ Genel Muduru MuzafFer Selvı, Genel Mudur Yardımcısı Unal Peker ve Doğan Karadenız, "Çıkar amaçlı suç örgûtü oluşturmak, bu örgütün uyesı olmak, bu örgüte yardımcı olmak, rûşvet almak-vermek" suçlanndan tutuklanarak cezaevıne kondu TEAŞ Yük Tevzı Başkanı Mustafa Arslan ıse serbest bırakıldı ANKARA (Cumhuri- yet Bûrosu) - "Beyaz Ener- ji" operasyonu çerçeve- sınde mahkemeye çıkan- lan zanlılardan eskı ANAP'lı Bakan Birsel Sönmez ın de aralannda bulunduğu 4 kışı tutuklan- dı "ÇıkarAmaçhSuçÖr- gûtlerivle Mucadele Ka- nunu kapsamında örgut oluşturmak, bu örgürün üyesi olmak, bu örgüte yardımcı olmak, rûşvet al- mak-vermek" suçlann- dan tutuklanan sanıklar Ankara Merkez Kapalı Cezaevı'ne konuldular DGM Cumhunyet Baş- savcısı CevdetVolkan, ge- M Arkası Sa. 8, Sü.3'ie BAKAN ERSUMEIT E RAHAT YOK Mavi Akım gözaltında # FP Genel ldare Kurulu'nun (GÎK) oncekı akşam yapılan toplantısında ağırlıklı olarak "Beyaz Enerjı' operasyonuyla başlayan tartışmalann değerlendınldığı oğrenıldı "Beyaz Enerji" operasyonuyla gundeme gelen yolsuzluk ıddıalannın yanı sıra Mavı Akım projesıyle ılgılı olarak da bır araşnrma onergesı hazırhğı ıçınde bulunan FP, GlK karanyla "yolsuzluklan ızleme masası"oluşturdu • 8. Sayfada kaçak VUrgunU Jandarmanın operasyonu ıle başlayan, Başbakanlık a kadar uzanan yolsuzluk ve usulsuzlüklere yenılen eklenıyor Enerji ve Tabıı Kaynaklar Bakanhğı ıle bazı bolgelerdekı elektnk dagıtım şırketlerı arasında ımzalanan sözleşmeletde kamu yarannın korunmadığı ortaya çıktı Sozleşmelerde, bakanlık kayıtlanndakı kayıp kaçak oranlannın çok uzenne çıkıldığı tespıt edıldı Operasyonda gözaltına alınan bazı burokratlann bu sozleşmelerde aktıf rol oynadıklan ve ımzalannın yer aldığı bıldınldı • 8. Sayfada 'Sevgili Dostum Ara J ycu.? Ara Güler, Yapı Kredi KüHur Merkea'nde dümanın en unlü fotoğrafçılan- nın kendisine armağan ettiği fotoğraflan sergiliyor. Birçok fotoğrafin altın- da tngilızce Fransızca, İtahanca ve başka dillerde aşağı yukan şu >azıh: "Sev- gili dostum \ra\a_" Ara Guler'in 50yılhkuluslararası foto muhabirliği va- şamı bovunca tanışnğı. birlikte çalıştığı, dostolduğu unlu fotoğrafçüann ken- disine armağan ettiği yapıtlardan oluşan sergi, "Sevgüı Dostum AraŞa.» Ara Güler Fotoğraf Koleksiyonundan Seçmeler" başfağmı taşıyor. • 8. Sayfada Özel testler uygulanıyor Türkiye'de îşaslanın ağzında # Bazı buyuk şırketlerın ınsan kaynaklan yetkılılennden edınılen bılgıye gore, asgan mezunıyet derecesı, beyaz yakalı personelde uruversıte, mavı yakalı personelde ıse teknık lıse ve lıse olarak belırlenıyor îşe alımlann, ıntemet, dırekt başvuru, gazete ılanı ve kısmen de olsa danışmanlık fırmalan aracıhğıyla yapıldığı buyuk şırketlerde testlerden de yararlanıhyor tSTANBUL (AA) - Türkiye'de buyük şır- ketlerde ışe gırmek, aslanın ağzındakı lok- mayı kapmak kadar zorlaştı Gûnumuz ko- şullannda çalışmak ıçın cazıp hale gelen ve bırçok oğrencının unıversıte yıllannda ha- yalını kurmaya başladığı buyuk şuicetler, ışın nevıne gore alımlarda bırçok ozelhğe dıkkat edıyor Işe alımlann, ınternet, dırekt başvuru, gazete ılanı ve kısmen de olsa da- nışmanlık fırmalan aracıhğıyla yapıldığı buyuk şırketlerde testlerden de yararlanıh- yor Turkıye'nın 2 buyuğu Koç ve Sabancı kışılık. Eczacıbaşı yetkınlık testlen ve kışı- lık envanten Alarko da psıkometnk testler uyguluyor Bazı buyuk şırketlenn ınsan kaynaklan yetkılılennden edınılen bılgıye gore asgan mezunıyet derecesı, beyaz ya- kalı personelde unıversıte, mavı yakalı per- sonelde ıse teknık lıse ve lıse olarak belır- lenıyor Koç Holdıng'ın gerek web sıtesı uzenn- den gerekse holdıng veya şırketlenne doğ- rudan yapılan ış başvurulan, topluluk ınsan • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de Tayfiın Talipoğlu Cumhuriyet'te GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Taynın Talipoğlu da Cumhurijet aılesıne kâtüdL Talipoğlu'nun 'Yol Hikâyeleri' bundan boyle herpazar Cumhuriyet GazetesTnde. • 6. Sayfada 'Konuyu Kapatmak' Ama Bakın Nasıl? Hukumetın Beyaz Enerjı operasyonundakı tutumu- nu, daha doğrusu Başbakan Ecevrt'le yardımcısı Me- sut Yılmaz'ın davranışlannı yazılı basın artık gırgıra alıyorlyo Ikı ler hukumet adamı medyadakı bu tutumu hak ettı- '**** #^# 4 Balalayka'nın yonetmenı Ali Ozgentürk: Olum, Kemal Sunal'ı aramızdan goturduğunde bır daha fılm çekmeme konusunda kararlıydım Içımde ne bınktırdıysem tumunu yıtırmış gıbıydım On gun sonra Batum'a gıden uçağa bındım Indığımde motor dıyecektım GUNDEM MUSTAFA BALBAY I Arkası Sa. 8, SU. Vde Bugün Cumhuriyel 'le birlikte... Çok Parsalı Demokrasi Bugun çok uzaklara, masallar ulkesıne gıdelım... Bır varmış, bır yokmuş Mevcut zaman ıçınde, kambur sıyaset ıçınde Deve tellal, pıre sağır ıken, memleketın bınnde tek partılı yonetımden vazgeçıl- mış Partı tek değıl çok olsun, yonetecek adam bol ol- sun, denılmış Çal zaman yut zaman, çok partılı yonetım yozlaş- M Arkası Sa. 8, Sû.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog