Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhurlyrt k ı l a p I a rı ENEL HAKK'IN HAKKI tlhan Selçuk y Cumhurlyt Çag Pazarlama A Ş Turkocağı Cad. No 3B/41 (34334)Cağaloğlulstanbul Tel. (212)514 01 96 Cumhuriye KURUCUSU: YUNUS NADİ (19241945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (19451991) Cumhuriy»! k ı t a p I arı CU GULLU KUNDURA Muzaffer Buyrukçu Cumhurtyt L kltap kuTüES ığ Pazarlama A Ş Türkocağı Cad. No:39/41 334)Cağaloğlulstanbul Tel (212)514 01 96 VIL SAYI: 27480 / 350.000 TL (KDViçinde) 1 OCAK 2001 PAZARTESİ U M H U R İ İ N K HAKtES İAUOE1 A I Ü Ü R M 1 CHARLES BAUDELAIRE PARIS S1K1NTISI Fransızcadan çeviren: Erdoğan Alkan . ı İster bır çağdaş Fransız şiiri seçkisini açın, ister bir çağdaş dünya şiiri seçkisini... İlk şair hep aynıdır: Charles Baudelaire. "Kötüluk Çiçekleri" ve "Paris Sıkıntısı" şiirleri ve kendi şiir kuramıyla çağdaş şiirin öncüsü olan Baudelaire... PARIS SIKINTISI Baudelaire'in, bir başka adı "Düzyazılmış Küçük Şiirler" olan "Paris SıTJ7rîtısı"nda işledigi konular aynı dönemde yazdığı dizeli şiirlerininkiyle aynıdır. Yaşlanmış, buyuk umutsuzluk içindeki Baudelaıre'in süreğen kötümserliğini yansıtan bu şiirler, onun Paris konusundaki duygularını, bu kalabalık modern kentın sıradan ve toplum dışı insanlarına duyduğu şefkati, "Kötülük Çi<rekleri"nden bile daha güçlü bir duyarlılıkla dile getirir. Yalnızca 19. yüzyılın en büyük Fransız şairi değil, dünya şiirinin en buyuklerinden biri olan; kendisinden sonra gelen simgecilerden başlayarak günümüze kadar, tüm şıir akımlarını etkileyen Baudelaire'e çağdaş Türk şiirinin de ilgisız kalmadığı biliniyor. Ve çağdaş şıiri anlamanın yolu Baudelaire'i anlamaktan geçiyor. Yarın Cumhuriyet'le birlikte... yeni binyü ÜÇÜnCÜ blnyila glrdlk Uzun bir bayram tatili sonrası dün gece saat 00.01 'de bir binyılı daha geride bıraktık. 3. binyılın herkese "barış, sağlık, mutluluk, huzur, başarı, hoşgörü, sevgi, dostluk ve refah" getirmesini diliyoruz. İlglliÇ ITiesaJISr Yeni yüzyıla girerken dün telefonlara birbirinden ilginç mesajlar yağdı. Milenyumun ilk yılını karşılarken banş, sağlık ve mutluluk dileklerinin sıralandığı mesajların en ilginçlerinden birisi de şuydu: "Mutluluk bankasının sevgi ve sağlık şubesindeki 2001 No'lu hesabınıza 365 gün daha sevgi yatınlmıştır. Gönlünüzce harcamanız dileğiyle..." Haber Merkezi Sydney ve Edinburgh gibi kcntlerde dün büyük törenler düzcnlenerck yeni yüzyıl karşılandı. Türkiyc'de de milenyumun ilk yılbaşısında ınsanlar evlerinde ya da eğlence yerlcrinde, tatil yörelcrinde aileleri ve sevdikleriyle gönüllerincc eğlendılcr. Yılbaşının 'ounazsaolmaz'larından 3 trilyon liralık Milli Piyango çekilışi de hayalleri süslcdi. Milli Piyango tdaresi'nin yılbaşı özel çekilişi dün öğleden sonra başladı. Kızılay'da bulunan genel müdürlük ek binasında baslayan çekiliş gün boyu sürdü. Akşam saatlerinde TRT'nin An Stüdyosu'nda büyük ikramiyelerin çekilişinc geçildi. I Iz. tsa'nın doğumunu başlangıç olarakkabul cdcn Gregoryen takviminin hazırlandığı 6. yüzyılda Batı matematiğinde henüz 'sıftr' kavramının bilinmiyor olması, yeni binyıl (milenyum) 2000'de mi, yoksa 2001'de mi başlayacak tartışmalanna nedcn olmuştu. Tartışmanın kökeninde, Papa 1. Yohannus'un Keşiş Dionysius Eriguss'tan hazırlamasını ıstediği kronolojinin, sıfırdan değil dc T d e n başlaması yatıyor. Kronolojıde, Isa'nın doğum yılı, o dönem kullanılan Roma rakamlannda 'sıfir'ın olmaması nedeniyle 1 olarak kabul edıldi. Bin yılı aşkın bir sümArkasıSo.6,Sü.3'te yeni yıl, yeni yüzyıl Cumhurbaşkanı Sezer'den yeni yıl mesajı: Çağdaş uygarlık hııkıık devletiyle sağlanır # Cumhurbaşkanı Ahmct Necdet Sezer, yayımladığı yeni yıl mesajında siyasi partilerin demokratikleşmesinden küreselleşme olgusuna kadar pek çok konuda önemli mesajlar verdi. # Hukukun üstünlüğünün ancak devletin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması ile mümkün olacağını kaydeden Sezer, TBMM'nin etkinliğinin artması gerektiğini belirtti. Sezer, hükümetten reformlara hız vermesini istedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 2001 yılına girerJfcen hükümet, TBMM ve siyasi partilere önemli mesajlar verdi. Hukukun üstünlüğü ilkesinın ncak devletin işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması ıle olanaklı olacağını anlatan Sezer, siyasi partilere "demokratikleşme" çağrısında bulundu. TBMM'nin elkinliğinin arttınlması gerektiğini kaydeden Sezer, hükümetten reformlara hız vermesini istedi. Sezer, yeni yüzyılda da Türkiye'nin "esin kaynağı"nın Atatürk olacağını bildirdi. TBMM Başkanı Ömer Izgi, mesajında yeni yüzyılda kat edilmesi gereken önemli mesafeler olduğunu belirterek yoksulluk vc işsizliği en aza indirgemeden ekonomik gclişmc savaşımı• ArkasıSa. 6,Sü. 1 'de A vnur.r'.\ Okurlarımızın Yeni Yılını Kutlarız Cumhuriyet Milli Piyango yılbaşı çekilişinin tanı listesi 7. Sayfada Dı$ politikada 2000 Yunan medyasından övgü 'Kutlııay havada yürayen adam9 # Yunanistan'daki basketbol elçimiz lbrahim Kutluay'la ilgili olarak yapılan yorumlarda basketbolcumuzun 2001 yılına damgasını vuracağı belirtiliyor. # Yunan medyasının sürekli övgüyle söz ettiği lbrahim Kutluay için, Yunanistan'm mnlü basketbolcusu Gallis'den bile daha tehlikeli, etkili ve iinlü olacağı yorumlan yapıhyor. • Spor'da ilk olarak Yeni Zcllanda'nın Chatham Adalan karşıladı. 21. yüzyıla giSydney'de anlamlı yılbaşı yılı rişiyle birlikte kuruluşunun 100. yılını da kuüayan Avustralya, yeni yda ilk Dünya yeni binyıla havaiflşeklerve görkenili kutlamalaria girdi. Yeni hin Diplomasinin en uzun yılı 9 Ankara, dış politikada güç bir yılı gende bıraktı. AB üyeliğinin 'yol haritası' niteliğindeki Katılım Ortaklığı Belgesi'nin oluşturulması ile üyelik sürecindc önemli bir dönemeç aşılırken birliğin Türkiye'yi 2010 yılına kadarki genışleme planlannın dışında bırakması, Ankara'da soğuk duş etkisi yarattı. • AB'nin AGSK çerçevesinde NATO imkânları kullanılarak oluşturulacak Acil Müdahalc Gücü'nün karar mekanizmalanna Türkiye'yi dahil etmek istemcmesınin yarattığı sıkıntı ise aşılamadı. # Türk ve Yunan dışişleri bakanlannın başlattıklan diyalog süreci, turizm ve kültür gibi alanlarda imzalanan anlaşmalarla ilk meyvelerini verirken güvcnlik gıbı esaslı konuların görüşülmesinc geçilemedi. • 10. Sayfada 10 yıldönümünü l d ö ü ü ü hcm h de d 21. 21 yüzyıla ü l giren ülkelerden biriydL Dün, hem 1901'de tngüu sömürge yönetiminden kurtulııp fedcrc devlet oluşunun 100. girişi bir arada yaşayan Avustralya, başta Sydney kenti olnıak üzere ıııuhtcşenı kullaıııalara sahne oldu. Sydney'de dün gece, dünyanın en büyük havai fişek gösterisi ile Sydney Bogaz Köprüsü üzerinde "gökkuşağT oluşturuldu. Avrupa'da yeni yü, başta Fransa'nın başkenti Paris ve tngjltere'niıı başkenti Londra olmak üzere binlerce insanın bir araya geldiği meydanlarda karşılanırken Moskovahlar yeni yıla Kızü Meydan'da gîrdiler. B E Y O Ğ L U ' N D A B O M B A PATLADI: 10 YARAL1 \3.Sayfada OSS D E N E M E SINAVI M 8. Sayfada TRABZONSI'OR'DA KONGRE TRAFtK KAZALARI tSTANBUL TABll' ODASI Yeni başkan Ozkan Sümer # Günlerdir konuşulan Trabzonspor'un olağan genel kurul toplantısı dün yapıldı ve başkanlığa Özkan Sümer seçildı. Toplam 1113 oydan 576'sını alan Sümer, Mehmct Ali Yılmaz'ın yıllardır süren yönetim tekeline de son vermış oldu. Seçimde Mehmet Ali Yılmaz 508, Ümit özgür ise 34 oy topladı. 21 oy ise iptal edildi. M Spor'da Bayram bilançosu ağır: 171 ölü # Yılbaşı ile bırleşen bayram tatilinde meydana gelen kazalarda yaşamını yitirenlerin sayısı 171 'e ulaştı. Emnıyet Oenel Müdürlüğü Trafik Hızmetlcri Başkanlığı'ndan alınan bılgıye göre, 128 kazada ölüm olayı yaşandı. Bu kazalarda 171 kişi öldü, 326 kişi yaralandı. Yetkililer kazayı en çok otomobillerin yaptığını söylediler. • 6. Sayfada Jil 1 ' Yaşam ölümü yensin' F tipi cezaevlerine karşı başlatılan ölüm orucu eylemı 74. gününe girdi. Istanbul Tabip Odası, yeni ölümlerin olmaması için hükümeti, ilgili bakanhklan, meslek odalannı, basın kuruluşlannı, sivil toplum örgütlerini ve ölüm orucunu sürdüren örgütlerin temsilcilerini acil sorumluluk almaya ve sağduyuya çağırdı. B 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ayılalım! Normal jnsanlar ve devlet yönetimi açısından 10 ' günlük tatilin son günündeyiz. Yann işbaşı var. Bayram mahmurluğunun, yılbaşı yorgunluğunun ardından "ayılmak" için elbette herkesin biryöntemi vardır, ama sanırım en etkili yollardan biri, önümüzdeki dönemin siyasalsosyal sorunlarına kafa yormak! ıli Gündemde^nlaYca sorun var: S 8'de I Arkası Sa. 6?Sü. f
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog