Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞYAYINLARI ve CUMHURİYET KİTAPLARINDA %50'YEVARAN İNDİRİM e-posta adresırmz ckk@ıxır cwn tr Çağ 3 azar1ama A Ş Tûrkocağı Cad No 39/41 (34i4)Cağaloğlu-lstanbul Te) (212)514 0196 Cumhuriyet Cumhuriye! INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com 7 7 - YIL SAYI: 27290 / 250.000 TL (KDViçinde) KUHüCt/Sa-YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 25HAZİRAN 2000 PAZAR 2S Şubat 'ın kilit ismi Güven Erkaya yaşamuu yitinü # Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Başbakanlık Başdanışmanı emekli Oramiraî Güven Erkaya. dün "kolon kansen ve multipl organ metastazı" tedavisı gördüğü Kasımpaşa Denız Hastanesı'nde öldü. # Laikliğin ödünsüz savaşçılanndan . . Erkaya, REFAHYOL hükümetini sona erdiren 28 Şubat [ sûrecinin en öneralı . isimlen arasında yer ahyordu. • 4. Sayfada Gövde gösterisi Emekçi. iktidatı ııyardı # Emek Platformu'nca, Zorunlu Tasarruf Fonu " birikimlerinin hak sahiplerine ödenmesi başta olmak üzere . * çalışanlann çeşitli talepleji nedeniyle düzenlenen raiting, dün tstanbul'da gerçekleştirildi. # Eraek Platformu Dönem Sözcüsü DİSK Genel Başkanı , Vahdettın Karabay, 1 sorunlanna çözüm, taleplerine yanıt istediklerini belirterek "Tüm çalışanlar için özgürce örgütlenme ve grev , hakkı ıstiyoruz" dedi. • 7. Sayfada Leopard 2 Tankkaran temmuz başında # Leopard 2 tanklannın Türkiye'ye verilmesıyle ilgılı karann 3 Temmuz'da açıklanacağı bildınldi. Federal Güvenlik ^ Konseyı'nın karan öncesınde. özelhkle koalısyonun büyük ortağı SPD'nin. Almanya'nın Yeşil Dışışlen Bakanı — Joschka Fıscher'ın engelleyicı ve kati tutumundan şikâyetçi olduğu kaydedıldı. # Alman Dışışlen Bakanlığı'nm, Almanya'nın NATO partneri Türkiye'ye yedek parça teslımatını da engelledığı ılen ^ sürüldü. • 11. Sayfada Bakan, TRT'nih canlı yayında kulis haberleri vermesine tepki gösterdi TKT'ye gözdağıCanll yayında tetldft TRT'den sorumlu Rüştü Kâzım Yücelen, TRT'de yayımlanan bir kulis haberine sert tepki gösterdi. Canlı yayında konuşan Yücelen, "TRT'den sorumlu Devlet Bakanı olarak, yaşanmamış olmasını istediğimiz başka şeyler var. Az önce muhabirin anlattıklan gibi... Bundan sonra bu tür olaylar yaşanmayacak" sözleriyle TRT çalışanlannı tehdit etti. YÜcelen'e kinama Yayından sonra çok sayıda yurttaş, TRT'yi arayarak "insan haklan ve düşünce özgürlüğünü" anlatmak üzere yayına çıkan Yücelen'i protesto etti. Çağdaş Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu da bir bildiri yayımlayarak Yücelen'i kınadı. Açıklamada, "TRT'nin ne kadar 'özerk' olduğunu milyonlarca insarun gözleri önünde kanıtladı" denildi. SAİD-İ NURSİ'DEN B U G Ü N E ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Devlet Bakanı Rüştü Kâ- zım Yücelen, TRT 1 'de yayım- lanan "Haber 18.00"de önceki gün katıldığı canlı yayında so- ruşturmalarla ilgılı bir kulis ha- bennden sonra kendısıne yönel- tılen "Bütün bunlann yaşanma- mış olmasını ister miydiniz" so- rusuna, "TRT'den sorumlu Devlet Bakanıolarak,yaşanma- mış olmasını istediğim başka şeyler var. Az önce muhabirin anlattıklan gibi" yamtını verdı. Yücelen kulis haberlen veril- mesinin TRT'nin ciddiyeti ile bağdaşmayacağını öne sürerken yayından sonra çok sayıda yurt- taş, TRT'yi arayarak "insan haklan ve düşünce özgürlüğü- nü'' anlatmak üzere yayuıa çı- kan Yücelen'in tavnnı kınadı. TRT'nin önceki günkü haber bültenlerinde yayuıa çıkan mu- habır, "ANAP'tabirkaçgündür rahatlama vardı. Sürpriz bek- lenmivordu. DYP sıralannın boş olması nedeniyle DYP-ANAP arasmda bir anlaşmaolduğu ha- berleri kulaktan kulağa yayıb- yordu. KuKslerde DYP'lilerin kendOeriyle ilgüi olarak yapüğı 'matik' esprOeri de bunu doğ- ruhıyordu'' ıçenklı bir haber verdi. ÎRT'den sorumlu Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yüce- len'in canlı yayın konuğu oldu- ğu Haber 18.00'de de aynı haber yınelendı. Spıker Nermin Tu- ğuşlu, bu haberin yayımlanma- suıdan sonra YÜcelen'e "Bütün bunlann yaşanmamış olmasını ister miydiniz" sorusunu yö- nelttı. Yücelen ıse "TRT'den so- rumluDevletBakanıolarak,ya- şanmamış olmasını istediğimiz başka şeyler var. Azönce muha- birin anlattıklan gibi... TRT devletkuruhışudur. Ozelteleviz- yonlarda bu tür haberier verüe- bilir. Ama TRT'de bunlann ya- yunlanması TRT'nin ciddiyeti ile bağdaşmaz. 2-3 milletvekfli- mArkasıSa.8,Sü.8'de RTÜK'E 1 YILDA 50 BİN ŞİKÂYET M8.Sayfada îzinsiz çalıştırılan izmitAtık Yakma Tesisi, işçilerin metandan zehirlenmesine neden oldu Çevre skandalı: 2ötii Cevreye sahip cıkalım' çağrısı Truva'ya santral tehdidi # Çanakkale'de yapılacak Çan Termik Santralı'nın temeli, "iptaü ve yürütmeyi durdurma" istemiyle açılan dava sonuçlanmadan eksik ÇED Raporu ile atılıyor. Santralda kullanılacak Çan linyitlerinin yüzde 6 kükürt içerdiği ve kalitesinin düşük olduğu belirtilerek baca gazı emülsiyonlannın yenıden gözden geçınlmesi ıstenıyor. • 7. Sayfada # 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinin ardından izinsiz olarak çalıştırılan atık yakma tesisının çöp depolama alanında çalışan Mehmet Özgür, Nihat Durak ve Binali tsmailol metan gazından zehirlendi. Özgür ve Durak ölürken hastaneye kaldınlan tsmailorun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Tesisin genel müdürü, gaz maskesi kullanmadan çalıştıkları gerekçe:>îyle ölen ve yaralanan işçileri suçladı. CEMULUTAŞ Çevre Bakanhğı'nın çalışma li- sansı vermediği Izmit Atıklan Antma ve Yakma ve Değerlen- dırme Tesisi (İZAYDAŞ) iki kişı- nin ölümü ve bir kışının hastane- lık oknasıyla sonuçlanan çevre skandalına neden oldu. Tesisin çöp depolama alanında çalışırken metan gazındanzehirlenen üç iş- çiden Mehmet Özgür (53) ve Ni- hat Durak (40) yaşamını yitirir- ken Izmıt SSK Hastanesı'ne kal- duılan Binali İsmailol uıı durumu ise ciddiyetini koruyor. Izmit Bü- yükşehir Belediyesi'ne bağlı, kı- sa adı İZAYDAŞ olan tesısin dep- rem bahanesiyle venlen geçicı iz- ne karşın çalışmasuıı sürdürmesi, ikı kışınin ölümü, bir kışmm de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan çevre kazasına neden oldu. Ga- zetelere zehirlenme olarak yansı- yan olay şöyle geliştı: 21 Hazıran Çarşamba akşamı tıkanan kolektör hatlannı açmak ıçın görevlendınlen üç işçı, gir- • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te Türkiye 2-0'lık yenilgiyle Avrupa Futbol Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti ITiisal taknn Porteldz'i geçemedi Tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek fînale çıkarak büyük bir başanya imza atan ulusal takım fütbol- culan karşdaşma sonrası sahadan boynu bükûk aynldı. Hakan, penaltı kaçıran AriTi teselli etmeye çahşü. (REUTERS) Ulusal Futbol Takımımız, Amsterdam'daki maçta Portekiz'e 2-0 yenilerek 11. Avrupa Futbol Şampiyonasrna çeyrek finalde veda etti. Maçı çok sayıda Türk futbolsever izledi. Portekiz önünde Rüştü'nün kurtanşlanyla ayakta kalan takımımız, Alpay'ın rakibine yumruk atması sonucu maçı 10 kişiyle tamamladı. , 1 Karşılaşma Portekiz lehine 1-0 devam ederken Axif in kaçırdığı penaltı, sonucu etküeyen en önemli faktördü. Ulusal takım teknik direktörü Mustafa Denizli, "Hedefüı ağırhğı oyunumuzu etkiledi. Kaçan penaltı bizi oyundan düşürdü. Beklediğimiz oyunu çıkaramayuıca sonuç böyle oldu" dedi. • Spor'da SPOR ELÇİSİ Eritre'de bir Türk: Yılmaz Yücetürk 0 "Hâlâ Osmanlılardan kalan evlerde oturuyorlar. Osmanlı tarzuıı bozmadan yenilemişler binalan. Ve400yıldırbu evlerde oturuyorlar. Gelirleri çok az. 300 dolara, 300 marka çalışan insanlar var, ama şikâyetçi değiller. Nesli tükenmiş bir toplum olarak değerlendiriyorum." # "Sanki akvaryum. Kızıldeniz'de uzunca bir sahili var. Günde 22 ton karides çıkanyorlar. tnsanlan çok cana yakın." «OÛUÜUJİR YûcaM«r• . SİytaftSl 3. Sayfada Bilinmeyen İSLAM Dostluk dönemi bitti Erbakan-Fethullah kapıştı Fethullah Hoca ağlayıcılar tutarak etkisini genişletti. Fethullah Gülen MSP'lilere 'Cüppeyle sankla olmaz' deyince ortalık kanştı. MSP'lilerin şiddetli tepkisi yüzünden Fethullahçılar zor duruma düştü. MSP'nin Konya Mitingi bardağı taşınyor. Oral Çalışlar, Tolga Çelik, Ergun Gümrah araştırdı... 6. Sayfada ^Cemil Amca' ^ ~ - alkışlarla uğurlandı I Devrimcı hareketin öncülennden Denız Gezmış'ın babası Cemıl Gezmiş, sevenlennın alkışlan arasmda son yolculuğuna uğurlandı. Gezmiş, Üsküdar Selımıye Camn'nde kılman cenaze namcizının ardmdan Tuzla Aydınlı Mezarlığı'nda toprağa verildı. Gezmış'in oğlu Hamdı Gezmiş. "Bu kadar acılı yıllann ardmdan baba üe ogul buljştu" dedi • 4. Sayfada B U G U N 2 yıl yattı, dana 20 yılı var Cezaevlerının en uzun surelı hukumlusu On beş yılını voltada geçırdı Eşber Yağmurderelı Afgundeme g&ldığınde ortahkta dolanan tek ısım SALI GUNU PENGUENLER ADAS1 -1- Çeviren: Bekir Karaoğlu Fransa'nın Vollaıre ı anımsatan bir anlatım bıçımı ve gulmece duygusuyla yazılmışoykusu Anatole France'ın en guzel yapıtlarından Yarın: Islamcı kesimin ünlü romancısı, 'MinyeliAbdullah 'ın yazan Hekimoğlu îsmail sorularımızı cevaplıyor. ^ - _ GUNDEM MUSTAFA BALBAY Cumhuriyet 'le birlikte. AB'ye mi Giriyoruz Birbirimize mi? Alışkanlığımızdır... Önemli bir girişimde bulunma- dan önce, birbirimize gireriz. Bugünü, hafta başından bu yana Avrupa Biriiği (AB) çerçevesinde olup biten- lere ayıralım. 1- Papa ile diyalog kurabilecek kadar gelişen Di- M Arkası Sa. 8, SiL8'de J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog