Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞYAYINLARI ve CUMHURİYET KİTAPLARINDA %50'YEVARAN İNDİRİM e-posta adresımız ckk@ıxırcom tr Çağ Pazartama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tet (212)514 01 96 Cumhuriye77. YIL SAYI: 27289 / 250.000 TL (KDVtçinde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) umhuriyet TERNET'TE '.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com !4 HAZİRAN 2000 CUMARTESİ I D İ N U R D N B U U N Fethullah Gülen'e Ferdi Tayfur benzetmesi... Kutlular ile Fethullah Gülen tartışmasında Fethullah Gülen, Kutlular'a "Benim Nurcu olduğumu niçin açıklıyorsunuz" diye çıkışınca cemaatlerin yollan aynldı. Nurcular, Fethullah Gülen ile olan ilişkilerini kesmeyi ve onun faaliyetlerine katılmamayı kararlaştırdı. Bilinm eyen İSLAM Fethullah Gülen, arabesk şarkıcı Ferdi Tayfur'a benzetiliyordu. "Piyasada bir Fethullah Gülen'in, bir de Ferdi Tayfur'un kasetleri çok satıyor, çünkü ikisi de çok ağlıyor" esprisi, o günlerde Islami çevrelerde hayli yaygın bir espriydi. Başbakan Demirel'in masasında Said-i Nursi'nin kitaplan vardı. Demirel, Risaleleri satır satır okuyordu. Demirel'e, "Hükümette niye bir Nurcu arkadaşımız bakan olarak görev almıyor" diye sonüduğunda, "Ben vanm ya, yeter" cevabını veriyordu. •*> ^ Bugün: Mehmet Şevket Eygi sorulanmıza cevap veriyor... Oral Çalışlar, Tolga Çelik, Ergun Gümrah araştırdı... 8. Sayfada Validen gümrük müsteşanna uzanan yolsuzluk hasır altı edildi Kaçakçılığa perde Başbakanlık raporu 'Ozelleştirme yolsuzluğu besliyor' # Başbakanlık Tefhş Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan ve milletvekıllenne 'bilgi notu' olarak göndenlen bir raporda, yolsuzluğun hukuka bağlılık ılkesını temelden zedeledığı belırtıldı. Mıllervekillerine de göndenlen raporda, yolsuzluk "kamu gücûnün ve kaynaklannın özel amaçlar için kötûye kullanımT olarak tanımlandı. Raporda, ozelleştirme ve Hazıne arazisi tahsıs ışlemlennin yolsuzluğu beslediği vurgulandı • 3. Sayfada ) Eski Batman Valisi Salih Şarman ve yarduncısı Mithat Kuşadah hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan müfettişler, Ramazan Uludağ'ın da aralannda bulunduğu bazı bürokrat- lar hakkında, kaçakçılığı öğrendikle- ri halde soruşturma yürütmedikleri suçlamasıyla soruşturma başlattı. I Batman skandahnın gümrük ayağı soruşturmasının ilk aşaması tamam- landı. Gümrük başmüfettişi Mehmet Çakır ve gümrük müfettişi Mehmet Korkmaz tarafından yapılan incele- melerin sonucuna ilişkin rapor ta- mamlanarak Batman ve Kocaeli baş- savcılıklarına gönderildi. ANKARA (Cumhuriyet Bfiro- su) - Gümrük müfettışlerinin Bat- man skandalında eskı Batman Va- lısi Salih Şarman ve yarduncısı Mithat Kuşadalı'yı kaçakçılıkla suçladıklan soruşturma, dönemın Gümrükler Genel Müdürü, Güm- rük Müstesan Ramazan Uhıdağ'a uzandı. Şarman ve Kuşadah hak- kında savcılığa suç duyurusunda bulunan müfettişler, Ramazan Uludağ'ın da aralannda bulundu- ğu bazı gümrük bürokratlan hak- kında, kaçakçılığı ögrendıklen halde soruşturma yürütmedıklen suçlamasıyla soruşturma başlattı. Batman skandahnın gümrük ayağı soruşturmasının ılk aşama- sı tamamlandı Gümrük başmüfet- tişi Mehmet Çakırve gümrük mü- fettişi Mehmet Korkmaz tarafın- dan yapılan ıncelemelenn sonu- cuna ılışkin rapor tamamlanarak Batman ve Kocaeli başsavcıhkla- nna göndenldı. Raporda ana hat- lanyla şu saptamalar yapıldı. Validen müdür yardımctsına nr- ça: Gümrük müfettışlenne ifade veren dönemın Batman Gümrük Müdür Vekılı Mustafa Kahraman özetle şunlan anlattr "9 Haziran 1995 günü Batman Valisi beni aradı ve havaalanuıa ça- ğırdı. Ben ve muavene memuru Ahmet Sezgen gmik. Orada VaH de vardı. Biz içinde silah olduğu söylenen paketleri 50-60 metre uzaktan gördük. VaH Bey, içinde askeri malzeme olduğunu söyledi. Ben de müdür vekili olarak bdge- • Arkası Sa. 6, Sü. 31e PORTEKtZTLE OYNUYORUZ Ulusal takım yan final anyor # Ulusal Futbol Takımımız, 11. Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Portekiz'le Amsterdam'da karşı karşıya geliyor. TSİ 19.00'da başlayacak maç, TRT 1 'den naklen yayımlanacak. Sakathğı geçen Hakan'ın ilk 11 'de oynayacağı açıklanırken, Arena Stadfndakı maçı 25 binden fazla Türk seyircinin izlemesi bekleniyor. MSpor'da JET-PALIMİLLİLERİN BONSERVİSLERİNE TEDBİR MSpor'da DENtZ GEZMİŞ'ÎN BABASI Eğitimci Gezmiş yaşamını yitirdi tstanbul Haber Servisi - Tür- kıye devnmcı hareketınnı önder- lennden, 68 kuşağuım sembolü DenizGezmiş'ın babası, eğitimci Cemil Gezmiş (86), öncekı ak- şam, yaşamını yıtırdı. Gezmiş, 5 yıldır prostat kansen tedavısi gö- rüyordu. Gezmiş, Üsküdar Seli- mıye Camiı'nde bugün kılınacak öğle namazının ardından, Tuzla Aydmlı Mezarlığı'nda toprağa venlecek. Cemil Gezmış'in, Deniz'den • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de 'Gizli' görüşme iddialanna derneklerden tepki 'Alevi sorunu ülkede çözülür'Tartişma Sürüyor AB Komisyonu Türkiye Masası uzmanlarından Patrick Simmonet'nin bazı Alevi dernekleriyle önceki gün görüşmesiyle başlayan tartışma sürüyor. Alevi dernekleri, görüşmenin gizliymiş gibi yansıtılmasına tepki gösterdiler. ANAP rahatsızlık duymadı Dışişieri Bakanlığrnın kaygı duyduğu görüşmeyle ilgili değerlendirmede bulunan ANAP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Akarcalı, "Alevi yurttaşlann olgunluğu nedeniyle bu toplantıdan rahatsızlık duymadık" dedi. -. Tlmısi: AB yanlış adım Eski CHP milletvekili Mustafa Timisi, Aleviler için AB'nin yanlış bir adım olduğunu belirtti. Alevi yurttaşlann laik cumhuriyetin eksiksiz ve tam uygulanmamasından kaynaklanan ciddi sorunlan olduğunu vurgulayan Timisi, Alevi yurttaşlann bu nedenle rahatsızlık duyduklannı söyledi. • 4. Sayfada YunusNadi Bu yıl 54.'sü düzenlenen Yunus Nadi Yanşması'nın ödül töreni önceki akşam AKM'de yapıldı. Ödüller törenle sahiplerini buldu. 441 kışinin, 561 yapıtla katıldığı ve 4 dalda 6 ödülün verildiği törene bilim, sanat, politika ve iş dünyasmdan çok sayıda tanınmış kişi ile Cumhuriyet çalışanlan ve okurlan katıldı. Açılışta bir konuşma yapan gazetemiz - - imtiyaz sahibi Berin Nadi, "Sevgili Atatürkçüler, cumhuriyetçiler, böyle yaşamamızı sağlayan Atatürk bizi gözlüyor, o güzel günlerimize kavuşturuyor. Ata'nın bizlere, hele kadınlara sunduğu hürriyet unutulamaz" dedi. Töreni, tiyatro oyuncusu Dilek Türker sundu. 54. YUNUS NADİ ÖDÜL TÖRENİ İLE İLCİLİ AYRINTILI HABERLER • 7. Sayfada Sıvas'ın 7. yılı 2Temmuz etkinlikleri belirlendi • PSAKD'nın düzenlediğı Demokrası ve Laıklık Içm Mücadele Haftası etkınlığının tanıtım toplantısında konuşan Ali Balkız, Sıvas katlıamının 7. yıltnda siyasi partıler ile çeşıtlı vakıf ve AJevı derneklennın alanlarda olacağını söyledi. • 4. Sayfada DYP-ANAP AKLAMA İTTtFAKl Yılmaz aklandı 6 MHP izT kaldı # TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün ıktıdar ortaklan arasında büyük gerginliğe yol açan Yüce Divan hesaplaşmasının ılk raundu gerçekleşti. Yılmaz POAŞ, Türkbank, çete, SEKA ve Izmit körfez geçiş komisyonlan raporlannın görüşülmesiyle rahatladı. # Mesut Yılmaz'ın 5 soruşturma komisyonundan aklanmasıyla hükümet "rahatlarken" gözler Yılmaz'ın Yüce Divan'a sevki yönünde karar veren Turkcell-Telsım soruşturma komisyonu raporunun gelecek hafta yapılacak oylamasına çevrildi. SEKA oylamasında MHP'den 107 milletvekilinin Yılmaz'ı Yüce Divan'a göndermek için oy kullanması, 5 MHPMi bakanın da aynı biçimde davranması, ANAP'lılan rahatsız etti. • 5. Sayfada ORTAK İSTEMLER GÜNDEMDE 4 Küresel toplıısözleşıne^ # Gelirleri bakımından dünyanın en büyük beşıncı şırketı konumunda bulunan Amerıkan kökenlı çokuluslu General Electnc (GE) fırmasının yeryüzündekı bütün çalışanlan, "şırketın yıllardır uyguladığı baskı. yoksulîaştırma ve kuralsızlaştırma" politıkalan karşısında birlıkte hareket ederek tüm çalışanlan kapsayan "küresel bir toplusözleşme" istemiyle harekete geçtı. # Bu amaçla GE şırketı çalışanlan, toplusözleşme de dahil olmak üzere ışverenlerine ısteklennı kabul ettırebılmek ıçın dün tüm dünyada ortak eylemlere başladılar. Eylemlere Türkiye'dekı sendıkalardan da destek venldığı bıldınldı. • 13. Sayfada HİZBULLAHÇILARAİDAM İSTEMİ • 3. Sayfada ÇAKIC1-ERGÎN ÇATIŞMASI: 2 YARALI • 4. Sayfada BORSA ûDön 14.931 Ûncekı 14385 DOLAR Duı 621.250 Ûncekı 620.500 MARK ALT1N Dun Dun 296.900 ' 5.735000 Ûncekı Oncekı 299.000 5.750.000 H î Z M E T 1 ANATOLE FRANCE PENGUENLER ADASI - T Çeviren: Bekir Karaoğlu Fransa'nın, Voltaire'ı anımsatan bir anlatım biçimi ve gulmece duygusuyla yazılmış öyküsü... Anatole France'ın en güzel yapıtlarından... GUIVDEM MUSTAFA BALBAY jkti-dardakilen! hctidarda-küepl Bugunu, TBMM'dekı "beyazgece"den çeşıtleme- lere ayıralım. Denetim mekanizmasının yozlaştığını ortaya koyan en güzel değerlendirme, DYP'li Ayvaz Gökde- mir'den geldı. Gazetecıler Gökdemir'e soruyor: M Arkası So. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog