Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞVAVINLARI ve CUMHURİYET KİTAPLARINDA %50'YEVARAN İNDİRİM e-posta adresımız ckk©«ır com.tr ÇağPazarlamaAŞ TiırVocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstantxıl Td: (212)514 01 96 Cu mhuriye Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com 77. Y1L SAYI: 27287 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARi: NADİR NADİ (7945-7997) 22HAZİRAN 2000 PERŞEMBE 1 D N U R S 1 Necmettin Erbakan ordusunu kuruyor Minyeli Abdullah romanının yazan Hekimoğlu Îsmail YeniAsya grubundan ayrıhyor. Cemaat şoh geçiriyor. D E N B U G Ü N E Yeni Asya cemaatinden "îşte MSP" broşürü. , Broşüre göre MSP 'li Korkut Özal içki içiyor. MSP içinde entelektüel ve radikal akımlar. MSP 'li radikallerin gözde yazarları Ali Bulaç, Ali Ünal, Seyyid Kutup, Mevdudi veAli Şeriati. Bilinnteyen İSLAM İslamcıların önde gelen liderleri ve yazarları; Mehmet Kutlular (Yeni Asya cemaatinin lideri), Mehmet Fırıncı (Ypni Nesil cemaatinin lideri), Mehmet Şevket Eygi (Milli Gazete yazan), Yavuz Bahadıroğlu (Moral FM yorumcusu, romancı), Ferhat Barış (Zarrîân gazetesi yazan), Îsmail Fatih Ceylau^gtlAlcci-yazar), Kâzım Güleçyüz (Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Md.), Hekimoğlu İsmail (Minyeli Abdullah romanının yazan), Fehmi Koru (Yeni Şafak gazetesi yazan), İslam Yaşar (Yeni Asya gazetesi yazan-romancı) sırularımızı cevaplandırdılar. Faik Bulut (araştırmacı-yazar), Ruşen Çakır (gazeteci-yazar), Prof. Dr. Hüseyin Hatemi (hukukçu-yazar) de bu tartışmaya yorumlarıyla katıldılar. Oral Çalışlar, Tolga Çelik, Ergun Gümrah araştırdı... 6. Sayfada Başbakan Ecevit, AGSK konusunda alman karara sert çıktı 'AB saygısızlığı9 # Ecevit, Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK) konusunda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvnkoğlu ile görüştü. Başbakan, karan "Hem NATO'daki kuvvetlerimizi kullanmak isteyecek hem de karar hakkı vermeyecek. Bu çok ağır bir uygulama. Çok ağır bir muamele. Niye bu kadar akıl dışı, insaf dışı bir şeyde ısrar ediyorlar, anlamak mümkün değil. Bunun ardında bir art niyet mi var" sözleriyle değerlendirdi. # Ecevit, karara karşı NATO'da veto hakkını da kapsayan yaptınm seçeneklerinin değerlendirildigini açıkladı. Karann Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yeni bir gerginliğe yol açabileceği belirtiliyor. Karar alma sürecinde yer almasa bile "karar şekillendirme" hakkı isteyen Ankara, aynı statüde olan diğer 5 ülkenin, özellikle Türkiye'nin görüşlerine yakın duran Norveç'in tavnnı yakından izliyor. • //. Sayfada İLÇE MERKEZİ KAPATILDI MGV'ye polis basknıı '*% "MGV'nin hatibi"olarak tanınan lmdat Kaya'nın, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Atatürk'e ve orduya hakaret etmek suçundan arandığı belirtildi. Güvenlik güçleri, vakfin Fatih'teki ilçe merkezini ve 38 irtibat bürosunu mühürledi. Baskınlarda gözaltına alınan olmadığı bildirildi. tstanbul Haber Servisi - Milli Gençlik Vakfı'nın (MGV) Fatih'teki ilçe merkezi ile il genehndeki 38 irtibat bürosu, Fatih Cumhunyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Istanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince mühürlenerek kapatıl- dı. Emniyet yetkililen, operasyonlann 7 Haziran 2000 tarihinden bu yana sürdü- ğünü belirterek "MGV'nin hatibi" ola- rak tanınan İmdat Kaya'nın arandığını bildirdi. Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca lm- dat Kaya'nın vakıfça düzenlenen çeşitli toplantılarda yaptığı konuşmalarda, Tûr- kiye Cumhuriyeti, Atatürk ve ordunun manevi şahsiyetinı tahkir ettiği tespit edil- di. Konuyla ilgili soruşturma başlatan Fa- tih Cumhuriyet Başsavcılığı, MGV'nin Fatih ilçe merkezinin aranması için tstan- bul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi. Bunun üzerine harekete geçen Istanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, vak- fin Fatih'teki ilçe merkezine baskın dü- zenledı. Buradaki evrak ve dokûmanlan MArkasıSa.8,SiLl'de Izlanda 9 da deprem yankları İzhnda dûn sabah 6.6 büyüklüğünde bir depremie sarsıkü. Deprem adada maddi hasaranedenoluıicenyoDardainsanbacağısığacak^^rıiştU^ merkezössûnûn baskent Reykjavik'in 50-60 kflometre günevdoğusundaki Selfloss ken- tiolduğu biIdirikU. fzbmda'da beş gün önce de deprem olmuştu. (Fotoğraf: REUTERS) 'DEPREM MÜJDESI' HABERİNE YALANLAMA • 7. Sayfada BARIŞ SUYU îsrairie anlaşma tamam # Türkiye ve tsrail, Manavgat sulannın satışı konusunda uzlaştı. Israil'in Türkiye Büyükelçisi Uri Bar-Ner, ülİcesinin uzun vadeli bir anlaşma istediğını belirterek "Bu kadar duyarlı bir konu, ancak dostlar arasında görüşülebilir" dedi. Israil, suyun merrekübüne 23 cent isteyen Türkiye'den yeni bir fiyat ıstediğini kaydetti. Teknik konular, DSİ ile tsrail Altyapı Bakanlığı arasında ele alındı. • 10. Sayfada Sezer KKTC'ye gidiyor # Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5 Temmuz'da Cenevre'de düzenlenecek 3. tur aracılı görüşmeler öncesinde ilk yurtdışı resmi gezisini KKTC'ye yapıyor. Sezer'in KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'la Birleşmiş Milletler ile yaşanan gerginliği görüşmesi bekleniyor. • 8. Sayfada Yüce Divan hesaplaşması bugünTBMM'de 7 rapor gÖrÜŞÜIecek Hükümet ortaklan arasındaki "Yüce Divan" hesaplaşmasının ilk raundu bugün yapılacak. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın Yüce Divan'a sevk edilmesi yönünde karar verilen TBMM SEKA Soruşturma Komisyonu başta olmak üzere 7 komisyonun raporu, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. DYP Genel Başkanı Çiller hakkındaki "örtülü ödenek" raporunun ise Yılmaz'a ilişkin "GSM ihalesi" raporuyla birlikte gelecek hafta ele alınması tasarlanıyor. Ecevit: Hükümet eSkİSİ gibi Olamaz Başbakan Ecevit, Yılmaz Yüce Divan'a gönderilmese bile hükümetin eskisi gibi obnasının güç olduğunu belirterek "Psikolojik etkenleri olacaktır bu tartışmaların" dedi. Dostlar arasındaki tartışmaların "muhabbeti arttıracağını" söyleyen MHP Grup Başkanvekili îsmail Köse ise hükümetin anayasa ve Meclis îçtüzüğü'yle kurulan kurumlan birbirine kanştırmaması gerektiğini belirtti. Köse, "Müesseseleri çok iyi kavramamız lazım" diye konuştu. • 5. Sayfada ODULLERI YunusNadi anısına 54. yılda 6 ödül Burtan Gflnei Öyki MaroLevi Romın CehlPamukçu Romın AltaıBal Fotograf EriunŞennet Fotograf Bugün CumhurİYet' 1 e • 441 kişinin, 561 yapıtla katıldığı 2000 Yunus Nadi Yanşması'nı kazananlann ödülleri bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 19.00'da düzenlenecek bir törenle verilecek. Haber Merkezi - 2000 Yunus Nadi Ödüllen belırlendi. Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen ve 4 dalda 6 ödülün verildiğı yanşmaya 441 kişi 561 yapıtıyla katıldı. "Şiir" dalında Ataol Behramoğhı, Prof Dr Cevat Çapan, Doğan Hızlan, Şükran Kurdakul ve Kenıal Özer den oluşan Seçici Kurul, ödülün "Kirlenmiş Kâğraar" adlı yapıtı ile Senmır Se- zer'e veriImesini kararlaştırdı. "Öykû" dalında Mehmet Başaran, Vedat Günyol, Setim tleri, Tank Dursun K. ve Sami Karaören den oluşan Seçici Kurul, Burhan Giinelın "Gûl Konınağın adlı yapıtını ödüle değer buldu. "Roman" dalında Talip Apaydm, Ahmet Ce- maL Konur Ertop, Fethi Naci ve Muzaffer Ly- guner'den oluşan Seçici Kurul, ödülü, Mario Levinın "tstanbul Bir Masaldı" adlı kitabı ile CeialPamukçu'nun "DüşlerveGerçekler" adlı kitap dosyası arasında paylaştırdı. "FotoğraP dalında Şakir Eczacıbaşı, Orhan Erinç, Isa Çelik, Ara Gûler ve Paul McMUlen'dan oluşan Seçici Kurul, ödülü Altan Bal ve Erhan Şermet'in yapıtlan arasında pay- laştırdı. Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Yunus Nadi Ödülleri'ni kazananlar, bugün saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak olan törenle ödüllerini alacaklar. C U M H U R İ Y E T ' t N K Ü L T Ü R H İ Z M E T İ : Z J L M A H M U T ESAT BOZKURT ATATÜRK IHTILALI-II Mahmut Esat Bozkurt'un bu önemli kitabını okurlarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyarız. Yann Cumhuriyet le HERKES TEKNtK DtREKTÖR! Futbol topundan bakınca... BORSA Dün 14.658 Önceki 14.748 DOLAR Dün 617.000 Önceki 61S.2OO GUTVDEM MUSTAFA BALBAY ERDALATABEK Futbol topundan bakınca toplumu daha iyi görüyor- sunuz. Bütün duygusal çalkantılar ortaya dökülüyor. En büyük coşkularla en denn düşüşler yan yana. Anlık duy- gu değışmelen, yerin dibine geçirmelerle gökyüzüne çı- karmalar arka arkaya geliyor. Işin teknik bilgiye, dene- • Arkası Sa. 8, Sü. 4 'te MARK Dün 3OO.7OO Önceki 3O1.4OO ALTIN Dün 5.695.OOO önceki 5.TOO.OOO 'Şanlıunfa Güneydoğu'nun Baüsıdır!' Bugünü Başbakan Bülent Ecevrt'in Güneydoğu gezi- sındeki Yesmi program dışı gözlemlere ayırahm. Şanlıur- fa'nın coğrafi konumundan başlayalım... Urfa'da gözle görülür bir değişim yaşanıyor. Ancak bu- nun bölge insanını ne ölçüde etkileyeceği, feodal bağlan ne ölçüde çözüp çağdaş değeden öne çıkaracağı henüz belli değil. mArkasğpa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog