Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 HAZİRAN 2000 ÇARŞAMBA 16 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERt SönenOcak 10.00 GAP TV Melodram Doğumunda aıınesi öldüğü için babası ve kar- deşleri tarafuıdan dışlanan bir gencin öykü- sü. Engin Temizer'in yönettiği fiLmde Cengiz K.urtoğlu ve Alev Altm oynuyor. tki Yabancı 13.10 Kanal D Dram /^\ Toroslar'daki bir dağ köyûne atanan öğret- Vzv menin, biri Isveçli, diğeri Amerikah iki ka- dm arasında geçirdiği gerçek ve düşsel olayla- nn öyküsü. Halit Refiğ'in senaryosunu yazıp yö- nettiği filmde, Hakan Ural, Brigitte Braun, Sa- vaş Yurttaş ve Kuzey Vargın rol alıyor (1991). Dehşet Gecesi 16.35 TRT 1 Dram /J7\ Beş gencin tecavüz ettiği bir kadınla suçlu- *CV lannpeşine düşenbirsavcınınöyküsü... Yö- netmen: Orhan Aksoy. Oyuncular. Gülşen Bu- bikoğlu, Fikret Hakan. Mustafa Alabora, Nazan Ayas(1989). Ağlayan... 17.40 Interstar Duygusal /^\ Zengin bir iş adamıyla, gözleri ameliyatla vf/ açılan kör bir kızın öyküsünü konu alan fil- min yönetmenliğini Safa Onal üstlenmiş. Başrol- lerinde Türkân Şoray ve Ekrem Bora yer alıyor. Mayıs Sdanüsı 17.45 CINE 5 Dram Çocukluğunun geçtiği kasabadaki ailesinin yanına fılm çekmeye gelen bir yönetmenin sıkıntılannın öyküsü konu alınıyor. Yönetmen- ligini Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği filmin baş- rollerinde Mehmet Emin Ceylan, Muzaffer Öz- demir, Fatma Ceylan, Mehmet Emin Toprak oy- nuyor (1999). Âşık Oldum 18.00 Show TV Güldürü Kırkından sonra âşık olan evli ve kılıbık bir memurun gülünç öyküsü. Ertem Eğilmez'in Gökhan Akçura'nın senaryosundan yönettiği fil- min başrollerinde Şener Şen, Nevra Serezli, Şeh- naz Dilan, Ayşen Gruda ve Erdal Özyağcılar gi- bi oyuncular yer alıyor (1985). VadikrAslanı 18.05 SüperK. Macera (Shane) - Çiftliklerini zorbalann eline bı- rakmak istemeyen bir çiftçi ailesinin yaşa- dıklan konu ediliyor. Yönetmen: George Ste- vens. Oyuncular: Alan Ladd, Jean Arthur, Van Heflin, Jack Palance (1953 ABD yapımı, 118 dk). RenklL. 18.07 TRT INT Melodram ®lşe gelmeyen müzikalin solisti yerine sah- neye çıkanlan terzi kızırun birlikte şarkı söylediği baş artistle aşk öyküsü. Yönetmenli- gini Orhan Aksoy'un üstlendiği yapımın basrol- lerinde Gülşen Bubikoğlu, Erol Evgin, Izzet Gü- nay ve Adile Naşit oynuyor (1980). 21.00 / Kanal E / Yaşamın... Aynntı yanda 21.00 / CINE 5 / Excalibur Aynntı yanda 21.15/ Kanal D / Dağcı Aynntı yanda Koruyucu 21.30 BRT Macera /77\ (The Protector) - Hafızasıru kaybetmiş ve \Zs geçmişini bulmak isteyen bir adam tehlike- li insanlarla mücadele etmek zorundadır. Ancak geçmişîn anahtan bu insanlardan en çok korku- lanmdadır... Yönetmen: BoodCollins. Oyuncu- lar: Frank Zagarino, Steven Nijjar. Şeytaıun Öfkesi 21.30 Flash TV Korku /fN (Dust Devil) - O ölümün kokusunu yüzler- \£s ce kilometreden duyabilirdi ve yanıldığı hiç olmamıştı. Kurbanlannı da özenle seçer... Yön: Richard Stanley. Oyn: Robert Burke, Chelsea Fi- eld, Zakes Mokae (1993 Ingiltere-Fransa, 87 dk.). Hayat.. 21.40 Interstar Duygusal /Ç^\ Kaz çobanliğı yaptığı köyünden kasabada- \^y ki zengin teyzesinin yanına giden kimse- siz, sakat bir kızın iyimserlik öyküsü. Amerika- lı yazar Eleanor Porter'ın 'Pollyanna' romanırıa dayanan, müzikal 'Cherbourg Şemsiyeleri'yle *Batı Yakasııun Hikâyesi' adlı iki ünlü filmden pasajlar içeren filmin yönetmeni Temel Gürsu. Oyn: Zeynep Değirmencioğlu, Semra Sar, Me- tin Serezli, Münir Özkul, Fatma Belgen (1971). Hatıra Peşinde 22.15 TRT3 Macera (Meraory Hunters) - Bir antikacı olan Ad- rien geçmişle yüzleşmektedir. Bu arada kı- zı Marie de gazeteci olmak istemektedir ve tam bu sıradabircinayet işlenir... Yönetmen: Jacqu- es Monnet. Oyn: Samy Frey, Sandra Speichert. Kanuna Karşı 22.50 atv Polisiye (Martial Outlaw) - Los Angeles'ta üç Rus gangster kendi aralanndaki işlerini hallettik- Ipn sonra aynlu"lar. Dışanda onlan bekleyen Nar- İcotik Şubesinden Sorumlu ajan Kevin White iç- lerinden biri olan Andrei'yi takip eder. Bu sırada önüne çıkan bir adam Andrei'ye saldınr. Bunun üzerine Kevin onun hayatmı kurtanr. Soruşturnıa sjrasında da Andreı milyonlarca dolarlık bir uyuş- turucu işiyle ilgili bilgi verir. Yön: Kurt Ander- son. Oyn: Jeff Wincott, Gary Hudson Çörgüsüzler 23.50 TRT 2 Güldürü ?7^ Milyoner kadın tavlamak isteyen kumarbaz VH/ bir adamla, milyoner koca avuıa çıkan do- landıncı bir kadırun tanışmalanyla gelişen olay- lann öyküsü. Osman Seden'inyönetiminde Gül- şen Bubikoğlu, Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Adile Naşit oynuyor. Casuslar Kampı 00.30 Kanal E Dram (Stalag 17) - tkinci Dünya Savaşı sırasında Stalag 17 adlı Alman esir kampında bula- nan bir grup esir kaçma planlan yapmaktadır. An- cak kaçış sırasında iki esir öldürülunce, aralann- da bir casus olduğu ortaya çıkar. Yön: Billy Wil- der. Oyn: William Holden, Don Taylor, Otto Preminger, Robert Strauss (1953 ABD, 120 dk). Sıcak Temas 00.50 BRT Dram ©(Touch of Tmth) - Otistik bir çocuk olan Michael, günün birinde annesine tacize uğ- radığıru anlato. Annesi ve öğrermeni büyük bir ikileme düşer ve ne yapacaklannı bilemezler. Yönetmen: Michael Switzer. Oyuncular: Patty Duke, Melıssa Gılbert. İntikam tçtn 00.50 Kanal D Macera /77\ (With A Vengeance) - Hafizasuıı kaybeden \Zs bir dadı ve onu çok seven işverenleri geç- mişinde neler olduğunu araştınrlar. Ancak geç- mişinde onu tehlikeler ve seri cinayetler işleyen bir katil beklemektedir. Yönetmenligini Micha- el Switzer'in üstlendiği fılmin başrollerinde Jack Scalia, Melissa Gilbert, Seth Allen ile John Ayl- ward oynuyor (1992). Yabancı Yerliİzleyin Orta Değmez tv8 11.35 Mandela Çocuk Vakfi TV Servisi - Avrupa'nın bilinmeyen yönlerini ekrana getiren belgesel program "Farklı Avnıpa", 57. bö- lümüyle ekranda. Yapımın bu haftaki bölü- münde, Fransızlann ünlü şar- kıcısı Gilberd Becaud, in- sanlığın geleceği için sosyal yardımlarda bulunan Man- dela Çocuk Vakfi ve doğal güzellikleriyle 15. yüzyıldan beri insanlann ugrak yeri olan Capri şehri tanıtılıyor. tv8 23.00 Kültürel etkinlikler TV Servisi - Kültür-sanat etkinliklerini ekrana taşıyan "Alkışlar"ı Serap Aksoy su- nuyor. Yapımda ilk olarak Sebahattin Eyüboğlu'nun "Mavi ve Kara" adlı kitabı ve Şakir Eczacıbaşı ile ger- çekleştirilen söyleşiye yer ve- riliyor. 7. Aspendos Ulusla- rarası Opera ve Bale Festiva- li'nde yer alan Puccini'nın "Turandot" operası, 3. Ulus- lararası Boğaziçi Festivalı kapsamında Azerbaycan Dev- let Balesi'nin sahneleyeceği "1001 Gece Balesi" yapımın konulannı oluşturuyor. BRT 23.20 Abdi Ipekçi cinayeti TV Servisi - Şakir Süter'in hazırlayıp sundu|u "Gale- ri"nin haftaki bölümünde, "Abdi Ipekçi cinayeti ve Mehmet Ali Ağca'nın bu ci- nayetteki rolü" sorusuna ya- nıt aramyor. Programa konuk olarak DYP Milletvekili ve o dönemın tstanbul Emniyet Müdürü Hayri Kozakçıoğhı katılıyor. atv 00.55 'Haberci' Hong Kong'da TV Servisi - Belgesel prog- ram "Haberci", bu hafta Hong Kong'dan görüntüler ekrana getiriyor. Coşkun Aral ve ekibinin hazırladığı yapımda, Hong Kong sine- masmın öyküsü anlatılıyor. Filmlerin çekildiği stüdyolar- dan görüntülere yer verilen yapımda, dünyadaki tek du- blör okulunda oyuncu aday- lanmn nasıl eğitildiği gözler önüne seriliyor. Program da aynca Hong Kong sinemasının önemli oyunculanndan olan ve Tür- kiye'yi de ziyaret eden Jac- kie Chan'le gerçekleştirilen röportaj ekrana geliyor. Çocuk sahibi olabilmekCUMHUR CANBAZOĞLU Kanal E, çarşamba geceleri yayımladığı duygusal filmler kuşağını bu ay, çok okunan ya- zarlardan Danielle Steel'in ya- pıtlanndan sinemalara uyar- lanmış çahşmalara ayırdı. Bu serinin üçüncü filmi olan "Ya- şamın tçinden Öyküler"de yazann yapıtlannı bilenler ek- randa neler bulabileceklerini gayet iyi tahmin edeceklerdin bol romantizm ve gözyaşı, az sanat. Berthamy Rooney'ın çektiğı bu televizyon filmi özel- likle aileleri derinden etkile- yen bir konuyu işliyor: çocuk. Kanal E 21 00 Yaşamın Içinden Öyküler - Danielle Steel's Mixed Bles- sing / Yönetmen: Berthamy Rooney / Oyuncular: Bess Armstrong, Scott Baio, Gabrielle Carteris, James Naughton, Bruce Greenvvood / 1995 ABD, 96 dk. Çocuk sahibi olmak, çocuk istemek her zaman mutluluk verici bir duygu olarak değer- lendirilir, bu aşikâr; ama ba- zen de olaylar tam tersi gelişe- bilir. Işte filmden size üç öy- kü: Bir bebeğe sahip olamaya- caklan haberini öğrenen genç çift Andy ile Diana evlathk al- maya karar verir ama bürokra- sinin çok yavaş ışlemesi onla- n derinden yaralamaktadır. tkinci ömekte olgun çift Brad ile Pilar çocuk yapmaya niyet- lenmişlerdir ama ilerlemiş yaş- ta çocuk sahibi olmak o kadar kolay mıdır?... Üçüncüsünde ise, erkek Charlie çocuk sahibi olmak is- temektedir ama kansı Barbie buna hazu- değildir ve teklifi reddetmektedir... Anlaşıldıgı üzere, hepimize çok yakın bir konuyu üç ayn yönden işleyerek geniş kitleye seslenebilecek bir fılm yapmış yönetmen. Filmin bizce dikka- te ahnacak tarafi televizyon di- zilerindekı kolay anlatımı çok iyi tutturması ve "sabun kö- püğû" diye nitelenen o meş- hur kafa boşaltan dili başany- la kullanması. Bu tür yapımlar- dan hoşlanıyorsanız çok isa- betli bir seçim olacaktır "Ya- şamın fçinden Öyküler". Haftaya aynı gün ve saatte yi- ne Danielle Steel'in bu kez "Aşkların En Büyüğû" adlı uyarlamayı izleyebilirsiniz. fiTmlerinin ünlü u Sylvester Stallone, yâlMdik korkasu nedeniyle bu^apımda zor bir sınav Dağcının zorsınavı agı Kanal D 21.15 Dağcı - Cliffhanger / Yöoetmen: Renny Hatiin / Senaryo: Michael France, Sylvester Stallone / Oyuncular: Sylvester Stallone, John üthgow, Michael Rooker, Janine Turner / 1992, ABD- Fransa, 118 dakika. TV Servisi - Sylvester Stallone'un se- naryosuna da katkıda bulunduğu fılm "Dağcı", aksiyon adına pek yenilik içer- miyor. Bir acemi dağcının ölümüne "neden olan" kurtarma ekibi görevlisi usta dağ- cı Gabe, bir yıl sonra yöreye döndüğünde kendisini "akıl almaz" bir serüvenin için- de bulur. Uçakla bir yerden bir yere nak- ledilen para dolu çantalan çalmaya çalı- şan bir şebeke, küçük bir aksaklıktan do- layı istediğini gerçekleştiremez ve çanta- lar dağlann zirvelerine düşer. Ama bu iş- ten vazgeçmek zor, çünkü ele geçirmeye çalıştıkJan para az buz bir para değildir. Kurtarma ekiplerinden yardnn isterler. On- lan kurtarmak için Gabe ve arkadaşı Hal gelir. Kurtarmak istedikleri kişilerin "kö- tü" olduğunu öğrendiklerinde iş işten geç- miştir. Düşen çantalan bulmak için onla- n kullanmaya karar verirler. Çünkü onlar yöreyi iyi bümektedirler. Böylece her 15 dakikada bir kışmın öldüğü "ölümcil" bir serüvenin kapılan ardma kadar açıltr... Efsaneden fantastik uyarlama TV Servisi - Bizde "Cehen- nemde tki Adam - Hell in the Pacific" (1968), başyapıtı sa- yılan "Kurtnluş - Deliveran- ce" (1972) ve "Zümrût Or- manı - The Emerald Forest" (1985) gibi fılmleriyle tanınan John Boorman, en ilginç ça- hşmalanndan biriyle karşımız- da: "Eıcalibur". CINE 5, epey izleyici toplayacak bu öz- gün fantastik çalışmayı uygun bir saatte ekrana getiriyor. In- giltere'nın kuruluşunu anlatan Ggl CINE 5 21.00 Excalibur - Excalibur / Yönetmen: John Boorman / Se- naryo: Rospo Pallenberg, John Boorman (Thomas Malory'nin bir romanından) / Görüntü: Alex Thompson / Müzik: Trevor Jones / Oyuncular: Nigel Terry, Helen Mirren, Nicholas Clay, Cherie Lunghi, Paul Geoffrey / 1980 ABD yapımı, 140 dakika "Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri" efsanesin- den uyarlanan film, Tintagel şatosu önündeki çarpışmayla başlıyor. Uther Pentragon, bü- yücü Merlin'den, can düşma- nının kansı Ingrayne'yi baştan çıkarmasına yardım etmesini ister. Merlin'in gücüyle yaşa- nan bir aşk gecesinden, daha sonra Ingiltere kralı olacak Art- hur dünyaya gelir. Genç yaşta iktidara gelen Arthur, ülkede huzurlu biryönetimkurar ve ev- lenir. Ancak, iktidar hırsı için- deki insanlann çevirdiği entri- kalar ülkeyi kanştrracak, Art- hur, kanlı bir savaş yürütmek zorunda kalacaktır. VVillam Daniels'ın çok ba- şanlı görüntü çalışmasıyla de- ğer kazandırdığı fibn, ne yazık ki, küçük ekranda bu özelli- ğinden çok şey kaybedecek. GAPTV 15.30 Türkiye'de bitkisel üretim TV Servisi - Yapımcılığı- nı Metin EdirnelTnin üstlen- diği program "Tanm ve Ge- leceğimiz", 23. bölümüyle ekrana geliyor. Tarihi süreç içersinde Türk tanmında ya- şanan gelişmelerin anlatıldı- ğı yapımın bu bölümünde, Türkiye'de bitkisel üretimin durumu, potansiyeli ve yapd- ması gerekenler ele alınıyor. Programı Ziraat Mühendisle- ri Odası Başkanı Prof. Dr. Gürol Ergin sunuyor. CNN Türk 15.42 'Kevgir Öyküler' TV Servisi - Kitap ve oku- ma rehberi "Kitapça"run bu bölümünde, "Kevgir Öykü- ler" adlı kitabıyla genç yazar Kevork Kirkoryan'la ger- çekleştirilen röportaj ekrana geliyor. Deniz Yüce'nin sun- duğu yapımda, yeni çıkan ve en çok satan kitaplann tam- tımına da yer veriliyor. tv8 19.05 Müjde Ar 'îşte însan'da TV Servisi - Hayata bakış açılanyla genş kitlelerin dik- katini çeken kişilerin yaşam- lanndan kesitlerin sunuldu- ğu "Işte Insan" programmı, Marmara Üniversitesi lleti- şim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünsal Oskay hazırlayıp sunuyor. Yapımın bu haftaki bölümüne sinema sanatçısı Müjde Ar konuk oluyor. Ar' la sinema üzerine bir soh- betin yer aldığı yapımın yö- netmeni Murat Aktaş. TRT2 20.50 Kozlu ile iş dünyası TV Servisi - "Birebir" in bubölümü "Ekonomi" baş- hğuıı taşıyor. THY Yönetim Kurulu Uyesi Cem Koz- lu'nun katıldığı yapımda, "tş dünyası, uluslararası başa- n ve üst düzey yöneticüik" üzerine sohbet ediliyor. Yap- rak Özer" in sunduğu progra- mın yönetmeni Esra Etiz. TRT2 21.15 Dranas anılıyor TV Servisi - TRT 2, ölümü- nün 20. yıldönümünde Ah- met Muhip Dranas'ı özel bir programla anıyor. Yapmıcılı- ğını Adnan Tabakçı'nın üst- lendiği yapunda, Cumhuriyet gazetesi yazarlan Oktay Ak- bal ve Sami Karaören, Dra- nas'ı anlatacaklar. Tv PROGRAMLARI 07.00 Sabah Haberleri 09.00 Çocuk Saati 09.30 Çizgi Fılm: Cep Ejderhalar 10.05 Bizim Evin Halleri 10.30 Nane ümon Kabuğu (Can- lı) 12.05 Dizi: Bir Zamanlar 13.40 Dızi: Bütün Çocuk- lanm 14.35 EBU Belgeseli 15.00 Çocuk Haber 15.05 Çizgi Film: Ay Savaşçısı 15.30 Bu Toprağın Sesi 16.35 Yerli Fılm: Dehşet Gecesi 1&20 Maç Başlıyor 18.55 Yugoslavya-lspanya (Canlı) 20.55 Haberler 21.20 Maç Başlıyor 21.40 Fransa-Hollanda (Canlı) 23.35 Maç So- nu 24.00 Danimarka - Çek Cumhuriyeti (Tekrar) 02.00 Haberler 02.10 Klipler (D 312 428 22 30). 17.58 GAP TVden Geçiş 18.05 Dördüncü Duvar 1835 Çizgi Film: BeneMi Şort ia45Kûl- tür Sanat Rehberi 18.55 Stovenya-Norveç 20.50 Birebir 21.15 Ahmet Muhip Dranas Ozel Prog- ramı 21.40 Avrupa Fırtbol Şampıyonası: Danimarka- Çek Cumhuriyeti (Canlı) 23.40 Festıvalde Dün Bugün Yarın 23.50 Yerli Fılm: Oörgûsflzler 01.20 Dizi: Ya- kın Koruma (0 212 259 72 75). 08.00 Müzik Pınan 09.25 Yerli Film: Bulun- "MZ Aşk 09.50 Dizi: Manken Okulu 10.15 Tehlikedeki Hayvanlar 10.40 Ingiltere-Ro- manya (Tekrar) 12.20 Avrupa Futbol Şampiyonası: Portekiz-Almanya (Tekrar) 14.00 TBMM (Canlı) 19.00 Intemet TV 19.55 Genç Haber 20.05 Dizi: Onuncu Sı- nrf 20.35 Belgesel: Savaşın Sırlan 21.30 Halit Kıvanç ve Konukları 22.15 Yabancı Fılm: Hatıra Peşinde 23.45 Jazz 00.30 Kapanış. 06.00 Açıköğretim üsesi Ders Programı 10.00 Bir Dilden Bir Telden 13.00 istanbul Tarihi Türk Müzigi Toptufugu 13.40 Bir Solist 14.00 Mü- zik Kervanı 14.50 At Yanşları (Canlı) 20.10 Açık llköğ- retim Okulu ve lletişim Rehberlik Okulu Ders Progra- mı 21.10 Müzik Kervanı 21.55 Türkü Türkü Türkiyem 23.10 TSM Radyo Sanatçılan Konseri. 09.00 Çocuk Saati 09.30 Çizgi Rlm: Cep Ej- derhalar 10.05 Dizi: Ferhunde Hantm ve Kız- ları 10.30 Nane ümon Kabuğu 12.20 Uzak- taki Yakınlarımız 13.00 Haberler 13.35 Yerli Film: Aş- kıtnın Mahkûmuyum 15-25 Dizi: Kopuk Dünyalar 16.15 Izmir'den 17.00 Sizin İçin 18.00 Haberler 18.07 Yerli Fılm: Renkü Dünyalar 20.00 Ana Haber 21.00 Gezelim Görelim 21.40 Dizi: Adem ile Havva 23.20 Iki- lem 24.00 Ardanuç 00.40 Ingilizce Haberler. gi Rlm: Okyanus Kızı 08.30 Elim fSende'10.00 Yerli Film: Sönen Ocak 11.30 Yollann Türküsü 12.30 Sizin İçin Seçtiklerimiz 13.30 Dört Mevsim Kadın 14.30 Haber- ler 14.45 Almanya'dan Bir Yar Gelir Bizlere 15.30 Ta- nm ve Geleceğimiz 16.00 Deniz Gurbetçileri 17.00 Gide Gide GAP 17.58 TRT 2'ye Geçiş. 07.00 Günaydın 09.00 TatılTV 10.30 Çark 2000 11.10 Dızi: Her Şey Sev- gi İçin 13.10 Yerli Film: İki Ya- bancı 15.10 Dızi: Robin Hood 16.10 Çizgi Film: Maske 16.30 Çizgi Film: Şirinler 17.10 Çizgi Film: Sevimli Kahramanlar 18.10 Dizi: Ayn Dünyalar 19.10 Dizi: Ruhsar 20.00 Ana Haber Bülte- ni 20.55 Gunun Yorumu 21.15 Yabancı Rlm: Dağcı 23.20 Di- zi: polıs Akademesı 00.30 EU- RO 2000 00.40 Haber Şaati 00.50 Yabancı Film: İntikam İçin 03.00 Dızi: Ölümsüz Savaş- çı 04.00 Türk Sanat Müziği 05.30 Trafik(O272 275 57 11). ^ m 07.00 KahvaltıHa- 3 I V berleri 09.10 Tele- • • • w tubbies 09.35 Po- fuduk Ayı 10.00 Pokemon 10.30 Sabah Keyfi 13.00 Gün Ortası 13.35 A'dan Z'ye 16.35 Tele- tubbies 17.00 Pofuduk Ayı MJ30 Pokemon 18.00 Dizi: Sabrina 18.30 Dizi: İyi Dostlar 19.00 Di- zi: Çiçek Taksi 20.00 Ana Haber 21.15 Spor Haberleri 21.20 Ha- va Durumu 21.30 Dizi: Böyle mi Olacaktı 22^0 Yabancı Film: Kanuna Karşı 00.30 Futbol 2000 00.55 Belgesel: Haberci 01.45 Dönence 02.10 Uzaklar 02.30 Ayşe Ozgün 03.30 Gönül Nağmeleri (0 212 655 00 00). 07.00 Çizgi Rlm: Kü- çük Midilli 07.30 Gü- ne Merhaba 09.15 Show Kicls 11.15 Klip 200013.15 Fox Kids 15.15 Dizi: Fırtınalı Günler 16.15 Dizi: CesurveGü- zel 17.00 Dizi: Yalan Rüzgârı 18.00 Yerli Fılm: Âşık OMum 20.00 Show Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Film Gibı 22.45 Ateş Hattı 24.00 Çok Özel Fis- kos 01.00 Showspor 01.15 Ha- ber Hattı 01.45 Sınyal 03.15 Ka- panış (0 212 355 01 01). âfet-«. - 07.00 Güne Baş- Ş İ F İ % ~' larken 09.00 Ha- ~ berler 09.35 Eko- nomi 10.35 Belgesel: Yannın Dünyast 11.20 Lifesiyte *H35^ Yakın Plan 12.35 Dünyaya Ba- kış 14.20 Lrfestyle 15.35 Yakın Plan 16.15 Ekonomi 16.35 Ya- kın Plan 16.50 Spor 17.20 Üni- versiteler 17.35 Ekonomide Bu- gün 18.05 Gece Gündüz 18.35 Sporda Bugün 19.15 Dünyaya Bakış 20.00 Haber 21.05 Euro -2eeO*f.50 Lifestyte 22.05 Be|- gesel: Dünya Mırası 22.30 Si- nema 2000 23.00 24 Saat 23.40 Spor-Ekonomi 00.05 Gece Gün- düz (0 212 286 36 36). 08.00 Günaydın Türkiye 10^0 Dizi: Fırtınalar 11.10 Sabah Güneşi 13.00 Gün Ortası 13.20 Yerli Film: Gaze- teci 15.00 Aydın Havası 16.40 Dizi: Bücür Cadı 17.40 Yerli Film: Ağlayan Melek 19.30 Star Haber 20.30 Dizi: Aşk Hırsızı 21.40 Yerli Fılm: Hayat Sevin- ce Güzel 23.20 Dizi: Her Şey Yalan 00.30 Kupa 2000 01.00 Gece Hattı 01.30 Spor Gecesi 01.40 Dizi: McGyver 02.30 Star Haber 03.20 Günaydın Türkiye 04.50 Aydın Havası 06.30 Dizi: Evdekiler (0 212 448 80 00). 06.30 Sabah Haberi 09.00 Huzura Doğru 09.30 Dizi 10.30 Yer- li Film: Gülcan 112.00 Haber- ler 12.30 Dızi: Cosby 13.30 Yerli Film: Çalıkuşu-1 15.30 Kezban'ın Günlüğü (Canlı) 17.00 Haber 17.30 Yerli Film: Doruk 19.00 Ana Haber Bül- teni 20.30 Dizi: Kurt Kapanı 22.00 Dizi: Karate Can 23.30 Di- zi: Acil Servis 00.30 Gece Ha- ben 01.00 Yağmur Düşleri: Ja- le Show (0 212 652 25 60). 08.00 Haberler 09.12 Vrtrin 11.00 Haber 12-12 Parametre 12.42 Yeşil Dünya 13.42 CNN Türk Müzik 14.00 Haber 14.42 NET 15.42 Kitapça 16.12 Parametre 16.42 Tek- no-lojik 17.00 Gündem 17.42 Stil 18.42 Yeşil Dünya 20.00 Haber 21.00 CNN Türk Masası 21.42 NET 22.10 Bir Finalin öyküsü (3. Bölüm) 23.00 Edrtör 24.00 Ha- berler 00.12 Hava Durumu (0 212 677 10 00). ... 07.00 Haberler 08.00 Başkentten 10.30 df HalkGündemi11.15DünyadanSpor11.35 Belgesel: Farklı Avrupa 12.00 Haber Bül- teni 12.40 Halk Gündemi 14.25 Vesaire 14.40 Güncel 16.35 Belgese): Farklı Avrupa 18.05 Yonca Ebuzziya'nın Çizgisı 19.05 Işte Insan 20.00 Ana Haber 21.00 Se- mih Balcıoğlu'nun Çizmedikleri 22.00 Panorama 23.00 Alkışlar 24.00 Haber Bülteni (0 212 288 51 52). 07.00 Güne Bakış 09.00 Çizgi Rlm: Küçük Kız 09.30 Çizgj Film: Dr. Slump 10.00 Çiz- gi Rlm: Şirin Uçüzler 10.30 Hayat Güzel- dir 12.00 Vrtrin 12.30 DamakTadı 13.00 Sağlıkla Ran- devu 14.10 Pişire Taşıra 16.30 Sihirlı Ayna 17.00 Çiz- gi Film: Dr. Slump 17.30 Dızi: Şirin Üçüzler 18.00 Di- zi: Süper Çocuk 18.30 Dizi: Müthiş Ikizler 19.00 Ana Haber 20.10 Spor Günlüğü 20.30 Dızi: Gerçeğe Çağ- n 21.30 Yabancı Film: Koruyucu 23.20 Galeri 00.50 Yabancı Ftlm: Sıcak Temas (0 212 313 50 00). \'i,'n,f» 06.35 Çizgi Rlm: Olimpos 07.05 Çizgi m Frlîl Film: Süper Dede 07.35 Film: Scoobie ; w Doo Zombiler Arasında 10.35 Film: Tat- ITYâlanfar 12.10 Dizi Seinfeld 12.35 Belgesel: 20. Yüzyılın Devleri 13.30 Fılm: Çılgın Lise 15.00 Konser: Arista Müzik'in 25 Yıl Kutlaması 16.05 Film: Gods and Monsters 17.45 Film: Mayıs Sıkıntısı 19.30 Şov: Baş- ka Yerde Yok 20.45 CINE 5 Haber (Şrfresiz) 21.00 Film: Excalibur2125 Rlm: Bisikletçı 01.30 CINE 5 Ha- ber (Şrfresiz) 01.35 Playboy TV (0 212 336 15 15). 07.00 Cümbüş 07.30 Güne Başlarken 09.00 W Çocuk Bahçesı 10.00 Müzik Pınarı 11.00 Yabancı Film: Ateşli Tepeler 13.15 Tür- kü Kervanı 15.15 Önce Sağlık 17.15 Kurdele 19.30 Flash Haber 20.30 Rumeli Rüzgârı 21.30 Yabancı Rlm: Şeytamn Öfkesi 23.00 23. Saat 24.00 Yaban- cı Fılm: Teiefondaki Ses (0 212 256 82 82). f ^ \ 07.00 Gün Başlıyor 09.30 Tomato Man 10.30 VT-t ı Seyahat Güncesi 11.10 Dizi: Sıdıka 11.30 Son X_^ Düzlük 12.10 Günle Beraber 14.10 Motifler 16.2G Müzik 17.10 Dizi: Celeste 18.10 Ah Güzel İs- tanbul 20.00 Ana Haber 21.15 Vatandaş Ne Diyor 21.30 Tele Magazin 22.30 özüyle Sözüyle 24.00 Ge- ce Bülteni 00.40 FHm: Yangın (0 242 244 03 00). 08.00 Gezginler 09.00 2000'ın ötesinde 10.00 Discover Magazin 11.00 Ushuaia 13.00 Doğanın Şahitleri 13.30 Doğadan Resımler 14.00 Yalnız Geze- gen 15.00 Gezginler 16.00 2000'ın öte- sinde 16.30 Zıplat 17.00 Discover Ma- gazin 18.00 Vahşi Doğa 19.00 Keşrf Güncesi 20.00 Yeni Dedektifler 21.00 Yalnız Gezegen 2Z00 Dtscovery Pro- fıli 23.00 Ekinoks (0 272 288 75 75). e08.35 Yatınmcının Not Defte- n 09.35 Analiz 10.00 Günce 10.15 Dünya Borsalan 12.05 Gün Ortası 14.30 Sektör Ra- f>oru 15.35 Derınlemesıne 16.05 Gü- nûn Sonu 17.00 Günce 17.15 Hedef Üniyersite 18.00 Dizi: Holtyoaks 19.00 Dizi: Ah Yavrum 19.30 Dizi: Ajan Man- cuso 20.30 Dizi: Evli ve Çocuklu 21.00 Yabancı FHm: Danielle Steel'den Ya- şamın Içinden Öyküler 23.15 Günün Ardından 23.30 Caz Konseri: Vıc Va- gel Band 00.30 Yabancı Fılm: Casus- lar Kampı (0 212 328 01 01). O 07.00 Klip Box 09.05 VJ K l S S Kaan Yiğit 12.10 Klip Boxr * 13.10 VJ Neslihan Erginer 16.10 Ajanda 16.20 VJ Pıren Karpu- zoğlu 18.05 Top 20 19.05 VJ Gülman Somer 22.10 Unplugged 23.05 VJ Oben Budak 02.00 Yabancı Frim: An- sızın 04.00 Yabancı Film: Yıldızlann Athnda (0 212 502 98 02). O9J»Rugratsia00Ça- lar Saat 11.30 Clarissa 12.00 Pete ve Pete 12.30 Vahşi Thornberiler 13.00 Top Ten 15.30 Mıne 16.00 Gerçek Cana- variar 16.30 Rocko 18.30 Bir Numara Seç 21.45 Şah 23.30 Jess ve Ayşin 00.30 Konser (0 212 288 75 75). 09.20 Film: Son Günah 10.30 GafEbesi 11.35 Ya- rışan Yanşana 12.30 Süper On 13.30 Hanımlar Sizin İçin 14.00 Pembe Sayfalar 16.30 Hit 5 18.05 Film: Vadiler Aslanı 20.05 Okuma Zamanı 20.30 Kadın ve Bütçe 21.00 Haydi Eğlenceye 22.00 Film: Zehirli Çiçek (0 216 425 12 50).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog