Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 HAZİRAN 2000 ÇARŞAMBA 12 MLJJvUil vJlflJ. / ekonomi(5 cumhuriyetcom.t BORSA 2OHA2İRAN2OOO hceto FJ tj fe&a Ifcrttt featt fann} Bğft fttat* ftgMn, % Sttfij 24y5O 24 500 25250 h 50 13 750 14250 8400 8400 8600 2600 2600 2750 21750 21750 22250 132300 132500 137500 1525 1575 1850 23250 23 000 23 750 4,950 4 950 5 050 3800 9 900 10100 10500 10500 10750 23 750 23500 12250 12 500 77000 75000 7500 7400 150000 3150 3200 53000 57000 15750 15 500 30000 29500 31000 140,000 142 500 14' 500 12İO0 11750 """" 10000 10 000 1400 1400 " "" 2450 . . . . 6700 7000 23250 24000 hOOO 15500 6900 7200 24 '50 14000 8 300 2750 22000 135000 2300 1800 m24250 13000 78000 700 3400 eoooo 16 000 12250 10300 1450 2550 7000 64000 4700 1700 3150 28500 00 1700 1500 S60OO 4850 £& fssE jMaaTıtstıl 'îi 5 ! 2475 6800 23500 15000 7100 12250 26000 65000 4850 1725 3200 30500 4100 34500 5000 1800 2550 2*825000 aıYatınm 27 000 12 750 3850 3600 10 200 SlOO 11750 RdfmSBtmle 1460000 1460000 1470000 147t afcSan 4300 4250 4400 37000 37500 39500 24250 24250 25000 1300 1225 1325 4900 4900 5150 24000 24000 25000 8,100 8100 16250 16500 S.5O0 17000 19250 18000 12250 12000 26500 26000 SstvAMfcn ESFNHS 12000 1625 1700 2300 1775 16750 ..... I375OO 145000 32500 35 500 13250 13 750 5W0 5300 12500 27000 12 000 1750 1750 2450 1775 11730 1500 1650 2275 1725 5500 6100 2650 3600 1550 1575 jjj» 28500.9500 285ÖÖ 15500 15000 1 | ® 10750 (.400 13000 8900 6200 ..... 12750 19000 19250 6700 " 7000 7200 68.. 70O0 7200 470ÖÖ 45000 63000 63000 11750 11500 13250 13000 33000 340OO 6800 6 ' M 1725 1700 1975 1975 8500 5700 6600 1600 1675 29SO0 m11250 9300 6800 m7400 48000 66000 11750 13500 43 1275 4950 24500 8.100 16750 18750 1/250 137 500 5.300 12000 26500 11750 1750 1675 2375 1775 5600 6300 1625 2.06 24910 182 14.088 119 8521 577 2695 115 22012 189 135478 1148 17T6 108 23531 000 10697 105 23930 204 12722 130 76818 000 7501 635 3293 000 58470 000 15717 000 30223 357 14*941 400 11981 250 10202 179 1422 100 2509 000 6809 000 23701 000 15209 000 7081 000 12278 000 26057 0.00 64839 319 4781 147 1733 159 3213 702 29528 123 4044 299 34549 000 4858 IX 1708 303 2573 1J9 27035 000 25275 833 5018 000 12317 417 3721 145 3495 202 10053 000 5074 000 3529 161 15789 625 42094 455 11335 0681465000 000 4303 541 38884 103 24523 " 1246 4987 95781000 19480000 1121000 88632643 91200» 157 JH 124992.1» 39488.751 3060128881 5082899! 711010 74234,00( 32689262Î 681001 8912001 192 102 ... 208 24381 000 8230 308 16632 000 19054 000 17198 179 142015 -441 33485 000 13498 000 26,635 208 11870 769 1629 147 1692 000 370 1678 Emınts AJ Enta EroyasSnacıiık 8600 2100 7700 1525 2050 8.800 İO/5 2150 7800 8.300 1525 1625 10500 10500 11000 120000 120 000 I250OO 36500 34500 37000 1S0OO 19 000 25000 25500 27 500 32000 18000 M 1725 10000 2450 82000 2,1'5 •IMenkolDeC ıtratm 9000 10300 2450 2600 81000 83000 sm fâ fâ m i$ ;$1.650 1650 1700 33000 32500 34000 4600 4550 4700 7 00 ?T» 5100 5200 3900 3750 215000 215000 222500 12 750 12 750 13250 11750 11750 12250 «300 «300 - " 11250 17150 11500 4700 7900 5300 3 8 » 22500 8300 3350 11500 17 750 11250 11500 47 500 48000 14250 14250 2350 2350 12250 8600 3850 11750 18500 1P50 50000 14250 14250 14500 2350 2350 2,450 3800 3800 3950 26500 26000 27500 8000 8000 8200 8600 r o e 9600 3350 3350 3450 6000 1700 11250 8600 3350 6100 1725 1700 11750 11250 14250 14250 22750 22750 58005900 1725 16250 2275 20750 1 2 22750 5800 1700 16250 2275 2070 I Y0 2275 2275 20750 20750 2100 2,075 47000039bO0003 9600 3450 6200 1750 11750 15750 24000 6100 1775 16.500 2350 21250 2150 50000 345.. 6800 1750 2050 8600 2125 8000 1600 11000 122500 34 500 18 500 25000 30500 10300 2450 82000 2200 33500 2.125 19'5 1650 33000 4650 7900 5300 3850 217500 13000 11750 8400 3550 11750 17 750 11500 491X0 14250 2450 3.800 26500 8000 9400 3400 11500 15 750 23750 5900 1700 16500 2300 21000 İS 38161 15430 000 10925 109 9103 469 6496 385 13158 ?63 1943 31 64056 213 11621 189 132(5 «55 34350 380 2015 000 8660 119 2,129 390 8089 492 1577 4 76 10 704 208 122997 548 34972 278 18333 101 25256 167 31040 300 10189 000 2512 000 81.812 20093000 10761135; 10583000 4712001 7I3300E 56276762 83939500 389540(X 2632000 2877000 11559595 2.2100O( 22011OOC 8.078 000 3966 OOC 140421423 2,075 OOC 58,371500 205000 109000 5478000 10000 4908500 S184 000 415488000 14646000 6,809000 68.890000 5288000 68711981 Hü£7579500 31517000 33 671000 2000 46690004 18106000 3730003 4669500 3893000 241000 6490000 1194026 18024000 2409000 1260000 6267000 1195000 872O20CC 2599000 74000 23513000 333 812 720 288138209 1225000 9759522 95 034 000 161138 000 244.831144 976953000 1526.601 5678500 1403452000 561183 '50 32606000 1622000 38746000 2800000 757 000 175483999 94189929 8731000 763000 1241000 1577000 228000 14071100 80923000 91493300 37 539263 358632000 19E7I7H 20 2i 5 339İ7 8053 m 3947000039bO00039150000 39150000 1330000 1320000 1350000 1320000 13000 13000 13500 13 OOC 6400 6400 6700 6400 1275 1250 1300 1300 6400 6500 6700 6600 10250 10250 10 500 10250 2.150 2100 facntss Gıda San MPAIUfePaartama 6400 10500 720G 14 7 5Û . . 117500 117 44500 44 3 700 27500 14 500 19250 14250 7500 8400 62000 4M0 7900 6300 10250 7100 14500 5500 28000 14250 m7400 8400 m4500 12500 17500 4500 Rel 2.150 1825 2.175 65000 8.000 37500 8.100 6,500 11000 7400 1 5 - 29500 14 500 19 750 16000 7600 8700 8600 13 000 18D00 4800 570O0 9000 3300 3650 6,400 Gaetecıl* 3200 3150 17250 3200 6.300 6300 345,000 350000 365 OOC' 3650 3600 3750 9900 9800 19200 6800 6800 7000 7300 7100 7400 1275 1225 1325 13,000 12250 13250 2950 9400 2950 9400 79000 78000 13750 13500 15750 15750 2350 2400 5100 5.000 13250 13250 30500 3Ü3OÛ 31506 3150 9800 82000 15000 16250 2500 54O0 13 750 1225 1925 4250 14750 19750 5700 14000 35000 6800 14000 IKaUo 2.850 8600 Ib75 5500 19250 5800 13 750 8200 81000 2,650 8800 1650 3 300 7400 1975 4 750 15750 19750 6100 14 500 36000 S60Ö 83000 2950 2850 15 000 2900 7200 4300 43000 42500 15250 15000 4050 4050 6800 6800 4300 Topnk R 1175 U75 500 4450 44 500 15 750 4450 7000 22 500 2 525 7500 3050 97000 9800 1500 7900 31000 11500 m 2100 1775 2,150 62000 36,500 8000 6400 10500 7300 14 750 117 500 45000 16000 7500 8400 1B m12750 173O0 4 750 53000 8.800 6400 365000 3850 9900 6800 7200 1300 12500 790OO 14000 15 750 2425 5100 13500 1200 30500 1950 4700 15250 19500 6000 m m10.500 82.000 2750 8.800 1675 « 15250 2950 7300 4350 44000 15250 4250 6800 21500 2500 7400 2900 95000 9 700 1450 7 700 27 500 11500 1250 1550 000 1679 000 33462 109 4663 260 7836 392 5263 128 3322 116 219170 196 12 913 000 11957 217 11505 000 17998 222 11558 316 48951 000 1435c 426 2,413 000 """ 000 000 930 149 164 6130 000 1728 213 11509 1053 15273 440 23571 000 5974 145 1739 154 16418 110 2319 120 20948 000 2,107 -08139150000 •0751332000 000 13196 000 6553 196 1284 313 65G2 000 370 290 361 2128 10. 135 36851 127 7998 000 6.394 000 10640 ••• 7218 14825 120585 44708 139 ifi... 5662 727 28356 172 14365 260 19,568 000 7484 000 8.532 161 r-4041 109 4608 192 U34 000 8450 2M 12702 278 17874 556 4667 364 54636 115 8869 156 3217 -8145 3438 159 6^72 580 359662 000 3684 000 10007 00O 6905 13/ 7292 196 1272 385 12.626 339 3068 319 9602 000 79567 182 14415 000 15894 319 24K 000 5128 189 13592 7 13 1192 30757 1939 4546 340000 16218.087 15724012 1544000 294 779.825 32698000 337000 7İE wM 000 130189089 103129000 9289000 1723613680 307000 1161000 271000 3831000 15915501 170005000 5785000 2525400 31E99O6 5680250 37 514000 1494000 29157000 25497000 15375000 14306000 112822000 50491321 Süfö5868000 34 358000 32 621000 55951000 117716500 137904057 54888.822 856000 462113039 100 5000 1373 84423! III '8İÜ899430000 3068000 3559000 79 776 000 566250 48091000 7917000 12712000 530000 118937000 990000 2231000 962000 6385,075 » 4252000 593632158 4 717 580 8.964000 827000 109083000 1918000 460012000 50101000 52133000 8022000 2298,899 69671250 68133000 4224000 10.878000 1251350 28,981000 589004284 1059 5,781000 4166000 98254000 21956.000 13866600 121412,000 22681000 705000 277648000 2053000 704 000 54036000 95173000 224347482 4408000 2.674000 14268250 45U0O 3208480 653000 1155000 ... ..... 1455000 000 1691 79483000 339 15075 127 19643 526 5949 179 14101 143 34774 294 6732 njjrt IQJ£A 21tr 5C782 119 8474 000 81,899 13 $11691 79483000 5423 1564265000 H ....172 2946 000 15360 172 2952 494 4152 000 6852 227 21828 309 2488 137 7300 741 2893 000 95390 104 9 746 175 1465 000 7806 -833 28821 455 11286 417 1213 508 1536 4984000 28478003 18674000 32465000 44394000 32 462000 670000 2423000 12944000 855000 335177 531 2258000 69258000 1606511960 25877000 13502660 Bakanlık, Danıştay karannın tebliğini beklerken EMO el konulmasını istedi 6 Aktaş hııkıık skandah'Ekonomi SiMTİsi- Anadolu yakasmda elektnk dağıtımı gorevını surduren Ak- taş'la ılgılı Danıştay Idan Dava Daırele- n Genel Kurulu'nun uçuncu kez "yürût- meyi durdurma karan" vermesırun ar- dından Elektnk Muhendıslen Odası (EMO), Enerjı Bakanlığı'nın vakıtgeçır- meden şırkete el koymasını ıstedı EMO Istanbul Şube Başkanı Gazilpek, Aktaş olayını "hukukskandah" olarak nıtelen- dınrken Enerjı Bakanlığı yetkılılen, Da- nıştay'ın karannın henuz kendılenne gel- medıgını, karann daha sonra venleceğı- nı bıldırdıler EMO Istanbul Şube Başkanı Gazı Ipek, Aktaş hakkında kamuyu 150 tnlyon h- raya ulaşan zarara uğrattığına ılışkın ya- sal denetım kuruluşlannın hazırladığı ra- porlar olduğunu anımsatarak "Aktaş, 1990 yıhndan buyana hukuka a> km ola- rak yasadışı bir şeldlde fıili olarak çahş- makta. \apüğı hıçbırışlemın hukukı bağ- layxıiığıyok. Bu Turkıye'nin en buyuk hu- kukskandalıdır" dedı Karann gereğının derhal yenne getı- nlmesını ve vakıt kaybetmeden şırkete el • 7Ekım 1999'daAktaş'ın ışletme faalıyetlenne el konulduğunu açıkJayan Enerjı Bakanı Ersumer'm, yenıden ayru > onde karar alması beklemyor konulmasını ısteyen Ipek, 10 yıldır suren hukuk skandalına son venlerek sorum- lulannın yargı onune çıkartılması gerek- tığını soyledı "Kamuzaranşirkettüzel- kişiliği ile ortaklanndan tahsil edilmeli" dıyen Ipek, sozlenne şoyle devam ettı "BakanhğL Aktaş Elektrik'te yüzde 15 hissesi olan TE AŞ ve TEDAŞ \ onetimini gore\e çağımoruz. Hukuksuzluğa arûk son verüsin. Bunun \anında tekbaşma bir şirket olan 4ktaş Elektrik ile >aşanan bu sorunlar yumağmı göz önüne alarak ar- BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU RAPORU Başbakanlık Teftış Kıırulu tarafindan 1 Kasım 1999 tanhınde Danıştay Başkanhğı'na Aktaş Elektnk ile ılgılı göndenlen yazıda şırketın yaptığı usulsûz uygulamalar sonucunda sagladığı haksız kazanç mıktarlan şoyle # 1990 yüından bu yana kayıp-kaçak oranlaruıın yûksek göstenlmesı nedenıyle 34 3 tnlyon hra # Şırketten olan alacaklara ılgılı yasanın uygulanmaması nedenıyle 314 tnlyon hra 9 1996 yılında şirket tarafindan yapılan sermaye arnşı ışlemı sırasında hılelı ışlem tesısı nedenıyle yasal faız hanç 1 6 tnlyon hra # Fazla temettü ödemesı nedenıyle 7 tnlyon lıra kasında radyo ve TV kunıluşu bulunan onlarca yeni Aktaş'ın ohışmaması için yetkiüleri işletme hakkı devir işlemJerin- den vazgeçmeye çağmj-oruz." EMO, bakanlığın Aktaş'a yenıden el koymasını ısterken bakanlık yetkılılen, Danıştay'ın, Aktaş Elektnk AŞ hakkuı- da aldığı soz konusu karann 30 gun ıçın- de kendılenne ulaştınnası gerektığını be- lırtırken Aktaş'uı yonetımme el konul- masınuı bundan sonra gundeme gelebı- leceğun ıfade ettıler Anımsanacağı ûzere Enenı ve Tabıı Kaynaklar Bakanlığı daha önce, yıne Da- nıştay Nobetçı 1dan Dava Dau^len Ge- nel Kurulu'nun 24 Ağustos 1999 tanhlı yurutmenın durduruhnası karan doğnıl- tusunda, 7 Eknn 1999 tanhınden ıöbaren Aktaş'uı ışletme faalıyetlenne el koy- muştu Bu ışlennn ardından, Danıştay karannın uygulama suresuun 30 Aralık 1999 gunu dobnası uzenne, 30 Aralık 1999 tanhı ıtıbanyla el koyma ışlemı kal- dmhnıştı Kcımıı bankoUmnda özelleştirmesüreeiANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Devlet Bakanı Re- ccp Onal Zıraat, Halk ve Em- lak bankalannın ozelleştınl- mesıne yonelık çerçeve yasa taslağının öncekı akşam Ba- kanlar Kurulu'na sevk edıldığını ve TBMM'ye sunulmak uzere olduğunu açıkladı Önal, kamu bankalannın ozerk statuye getınlmesı, ardından da yuzde 51 hısselennın ozelleştınhnesı ıçın TBMM'den Bakanlar Kurulu'na yetkı venhnesmın ıstendığını bıl- dırdı Önal, Zıraat Bankası'nın Em- lak ve Halk bankalanndan 1 yıl sonra ozelleştınleceğını behrtuicen Va- kıfbank'la ılgılı yasanın da bu 3 kamu bankasının ozelleştmlmesıne donuk ya- sayla eşzamanlı olarak çıkanlacagını kaydettı TBMM'ye sevk edılen Vakıfbank'ın ozelleştırılmesıne donuk yasa tasansının, hukumet öncelıklı yasalarkapsamın- da bu çalışma donemınde çıkarılması ıstenıyor Bu çerçevede, Bakanlar Kurulu'na oncekı akşam sevk edılen 3 kamu bankasının ozelleştınlmesıne yonelık yasanın da bu donemde çıkanlması beklemyor Kamu bankalannın ozelleştmlmesıne yonelık 2 yasanın Dunya Banka- sı'nın yapacağı toplantı oncesm- de çıkanlması gerekıyordu Dûn- ya Bankasrnm toplantısına bu ya- salann yetışmemesı durumunda malı sektör reform kredısınm gel- mesının eylul- ekun ayuıa sarkacağı be- hrtıhyordu Kamu bankalan özelleşnrme- ye donuk ayn yasa taslağı hazırlaması- na karşın, Dunya Bankası'nın çerçeve bir yasa çıkanlması koşulu uzenne J>u taslaklar rata kaldınlmıştı MERKEZ BANKASIKURLARI 21 CİNSİ 1 ABD Dolan 1 Avustralya Dolan 1 Danımarka Kronu 11ngılız Stertını 1 Isvıçre Frangı 1 Isv&ç Kronu 1 Japon Yenı 1 Kanada Ooları 1 Kuveyt Dınan 1 1 Norveç Kronu 1 Sud Arb Rıyalı 1 Euro 1 Aiman Markı 1 Belçıka Franq[ 1 Luksemburg Frangı 11spanyol Pezetası 1 Fransız Frangı 1 Irlanda ürası lOOftalyan Lıretı 1 Hotlanda Florını 1 Avusturya Şılını 1 Portekız Eskudosu 1 Fın Markkası 1 Bulgar Levası 1 Iran Rıyalı 1 Rumen Leyi 1 Surıye Lırası 1 Urdun Dınan 1 Yenı Israıl Şekelı 1 Yunan Dranmısı AUS 615 098 370 086 78 907 928117 377 008 70 848 5 816 419 244 992 973 71264 164 498 587 725 300 500 14 570 14 570 3 532 89 598 746 258 30 354 266 698 42 712 2 932 98 848 DÛVİZ SATIŞ 618 064 372 507 79 296 932 968 379 436 71585 5 855 421 139 2 019 223 1 71 745 164 795 590 560 301949 14 640 14 640 3 549 90 030 749 857 30 500 267 984 42 918 2 946 99 325 HAZİRAN 2000 EFEKTİF AUS 614 667 368 384 78 852 927 467 376 442 70 798 5 794 417 693 963 078 71214 163 264 300 290 14 548 14 461 3 524 89 464 741 780 30 263 266 298 42 648 2 910 98 779 140 496 109 20 6 023 796,175 139 472 1 704 SATIŞ 618 991 374 742 79 478 934 367 380 005 71750 5 877 422 739 2 049 511 71 910 166 031 302,311 14,662 14,750 3,557 90165 754,356 30 616 268 386 42 982 2968 99 553 212 808 165 30 9 035 897 814 146 624 1 749 KatM Eı Eı IHMM; M p Y*Mk f&m «ritt % fttRy IıımMıaıık TrakpCaı TmstnkHoUıng Tukaj TırasMral 200C 7100 1200 3400 9500 3» 290 435 1? 1984 7021 1182 3356 ... 19342 000 33375 235 8628 385 5394 652 11985 000 14132 0781303076 109 2343 """ 8713 5494 116 1167 000 421! 9bS 704 962 6815 3 768 5571 3 33 432! 179 55546 132 1871 135 185144 " " 5813 6 783 4816 32482 500 94b25üll 8260'OIÛO 266 573500 38097000 18240000 109 401 m 1822000 26000 10923533 15 858İ97 59957000 3 993314 303236417 98615381 15585230 « İD2 211 ... 247 4129 11250 227 11088 18 S 17500 S S 21250 22000 10000 4100 48.500 18.000 22000 101 10 029 •465 4167 000 48652 141 17 785 6297000 17046462 251269500 4037373238 45349003 6617 000 «165000 13047000 4936000 15Î72000 1057000 •"33 21637 136976180 39000 2 750 5000 1070 25000 6200 232jO 73 000 38500 2800 4900 41000 2900 5400 38500 2900 5400 11000 128 39)15 441000 545 2821 2440000 800 5235 88139000 400 Ü890 3 f f i * f l 9 25?50 6500 18 m3 İ X 25 500 6600 200 26036 645 6640 3345000 2'4000 22 20753 23 761 22 320 000 73354000 4 «35 22 320 296000 lı'OOO Y4BOİ Slrketler pazarı tetıar!ortu*h)«ıg 1100 4100 1230 4150 22 4 1 2 11013000 48 00C4800M 490000 485000 102 48"083 ii i I S ' 2450 2575 2475 198 2486 2638000 Venler, gün sonu kapantş, gûn ıçı (îto seans) en yuksek ve en duşûk değerier ve gunluk değışım esasıyta venlmıştir SERBEST DÖVİZ CİNSİ AUŞ SATIŞ AmenkanDotan AlmanMark; Isvıçre FraıKj FranscFrarta HoflandaFlomı Ingıle Stertnı Avusturya Şifinı 1O0ha!üretı S Arab Rıyalî Japon Yerıı 615000 300500 376300 83300 265700 923000 42500 30100 162750 5760 616200 301400 378500 89900 267 400 930000 42800 30430 164200 5845 ALTIN 24Ayarattm 5670000 5700000 Cumhunyet 3720000038500000 Reşat 3840000041000000 22A>afbHeak 5114000 5670000 İMKB REPO Emısyon 2810katrilyonTL Interbank. 32 66 1 gunluk repo 33 08 7 gunluk repo 3550 ÇAPRAZ KURLAR 1 A B D D o l a n 1 6592 Anıstralya Dolan 7 7944 Dantmarta Kronu 16289 Isvıçre Frangt 86340 ineq ICronu 10556 Japon Yenı 14676 tadaOoian 86147 Norveç Kronu 3 7505 S Arabıstan Rryalı 1ingS 15095 ABD Dolan IKımytD 3 2670 ABD Dolan 1SDR 13345 ABD Dolan 1S0R 824806 TL 1 Euro 0 9555 ABD Dolan Euro dönüsüm oranları 195583 403399 40 3399 166 386 655957 0787564 193627 2 20371 13 7603 200 482 5 94573 Aknan Markı Belçıka Ftangı Luksemburg Frangı ispanyol Pezatası Fransız Frangı iıtandı Lırası Hatyan Lıretı Hollanda Florını Anstaya Şılını PortEkızEstttoîi Fin Markkası İMKB'de tahtası kapatıldı Danıştay Idan Dava Daırelen Genel Kuru- lu'nun uçuncu kez ım- tıyaz sözleşmesıyle ıl- gılı yuırutmeyı durdur- ma karan verdığı Ak- taş'ın ÎMKB'dekı tahta- sı geçıcı olarak kapa- tıldı Borsa Başkanlı- ğı'ndan yapılan açıkla- mada, Danıştay Idan Dava Daırelen Genel Kurulu'nun, şırketın Enerjı ve Tabıı Kaynak- lar Bakanlığı üe ımza- ladığı ımtıyaz sozleş- mesının yurutmesını durdurma karan aldığı- na ılışkın konu açıklığa kavuşuncaya kadar, Ak- taş'ın sırasının kapalı kalacagı bıldınldı Bu arada Aktaş ile ıl- gılı karar oncesı açıkla- ma ıstenen Aktaş Elekt- nk yetkılılen ıse bu ko- nuda kendılenne ula- şan bir bılgı bulunma- dığını belırttıler Euro 9 da değer kaybı durduBRUKSEL (AA) - Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Wim Duisenberg, son yapılan bekJenenın uzenndekı faız artışı sayesınde Euro kuşağındakı enflasyonun bankanın belırledığı ûst lımıt olan yuzde 2 oranının altında kalacağmı söyledı Avrupa Parlamentosu Ekonomık ve Parasal Işler Komısyonu'na bılgı veren Duisenberg, 8 Hazıran'da yapılan ve beklentılenn uzennde olmasıyla pıyasalan şaşırtan yanm puanlık faız artışının ekonomık büyümeyı olumsuz etkıleyebıleceğı yolundakı kaygılann da yersız olduğunu söyledı "Gdecek iki yıl için bekkdiğimiz güçlii ekonomik böyümeyi tehükeye aUcak hiçbir şey yok" dıyen Duisenberg, faız artışını bekJenenın uzennde yapmaya gerekçe olarak da karar oncesınde enflasyonıst baskılann şıddetlenmış olmasını gosterdı AMB Başkanı, para pıyasalanndakı son gelışmelenn Euro'nun ABD Dolan karşısında aylar süren genlemesının durdugunuve değer kazanmaya başladığuu gösterdığını de ıfade ettı YATIRIM FONLARI 20 HAZİRAN 2000 A T l f H F O N L A f l I; Ban» Hısse Fon IşBatık IştıraFOT I; Bank. OtjışnCT Fon IjBank İMKB 30 Emtts F InîerbarfkATıpı Kirma M n f a t AHarmaF tntef Yat HısseFon IKısat ATıpı DeJıştenF llötsat Yat> f.(H Hısse F Gataıttı A Tipı Kımu Fon 5472110 066 4901715 -015 768133 049 8193 149 151770 047 124073 025 107453 052 59740 0 50 2751151 093 9334 091 2832338 023 S*MM on 868129 049 76234 0 76 51038 015 22374 044 57100 0 37 47418 034 47802 -036 29261 026 50225 178 109027 0 97 4580556 041 49126 029 61747 0 25 59334 0 42 Kaç Meokat A l^ırak KııçHıııuSııualFon GlobalAFıpıDeiıskCTFai GJotul A Tıp< K j m ı Fm EstonUTıpıDetışlm ¥KY A TIJK Hısse Fon TKY A Tıpı Kamu F«ı YOTATipıTekstılSek-F mArıpıMalıKun«ıLF YXY A Tıpı Metal SCJL F YKYATıpıGnia-lçecıHıSF YKY A Tıpı Degışjm Fon nffl » Tıpı Kama F«ı Halk SnortaOal Fon VakıfHısseFon VakıfAGıdaSckUrFonu VamfAMalıSetttrFonu VakıfAMetalSekterFonu Dı;bankArıpıKannaF(» 18870286 033 DtştankArpıDetışknFo 4966581 0 29 ya^rtantATıoıDetı^oı 1581684 0 39 FıoansATipıOetışkMiFon 7043885 080 CUSi|ortaArıpıDciqta 1718190 014 ZırulATıpıOe|i}tBlF»« 8312904 038 Zıra«ir»t ADetışkoıFon 9686 -010 Halk A Tıpı Karan Fon 4113568 0 3 1 PımakbaııkATioıDeiıskM 349S5 0 2 5 113090 164 536540 015 469290 0 1 8 KaaunnuMnkıılADfiFoıı 23825 017 DemubarıkADeiştaıFon 3810360 043 DemırYat ATıpıOejışten 92153 038 DOT»raLAKamaF OnırY ATUlOOEndeks Demrr ATipıHısMFon TvkbankAnpıDetnin EtıbankATipıDeftlM AkbankATiDiNsseFon AtoankATıpı[)ejı$kwFw AkbanK A Sabancı H Istırak Ak YaU Hısse Senedı Fonu Tekstıl A Tıpı Hısse fon AtaATipıKamtaFon Ata A Tıpı Hısse Senedı F Ata A Uhisal UMB-SO End F UrtaATıpıKannaFon TEBAT Det^kenFon TEBATıpıKınnaFoıı TEBYat DetıstaıA TEBAGSODel U3<F TEBYat A Tıpı Hısse Fonu Kmtbank A T"pı Kanııa Fon (EM TStmm » N # 5 * H ı r AlternatıfADelısten HakAnpıOetıştKiFonu ŞekefAT.p.Dejışto 41621 014 51950 053 4268072 025 10127 050 53657 024 10032 088 1175013 042 242324 065 78322 029 47597 0 71 9726 075 344949 084 SıtebankATıpıOetıstoıF MEKSAATıpıCHtlstelF» UBUIus»IYal.ADel>sken AcarATıpıDetiskeııFon ParktıankATıpıKınnaFtti OyaklknkulADelışkenFn f ocıbaşı A ii(» 0» jrsken EKspres A Tıpı Detıshen F SYBATipıDeiışJmFon SYBATİpıbmaFon GedıkAIıptKOTiaFon Gedık A T.pıHıs« Senedı EkıncılefAOelısken KapıtalATpıOe|i}kenF ToptakATip Deltsken Toprak A TipH Karma Fon Tekfen Fon 1 Norel A Dettşhen fon Alfa A Tıpı Defışteo Fanu MfaATîpıHısseFon Ev(in Fon 1 Tatmm F A Degışten Fonu Tacıder A Tıpı Kaıma Fon EjeFcnAFıpıDetısteııF 35690 000 19806 153 24467 022 714266 0 92 23634 000 190548 030 9591 018 9510 0 54 9307 021 435231 0 73 2187160 0.39 108161 109 8505 140 2789791 042 toçbank»KB-30EııdeluFofl 600551 160 KeçbankHBttFnt 105453 016 Strateıı A 0e{ı$feen F BayındK A Tıpı Dejrçken F Bayndır A Tıpı Hısse F Bayıodır A Ttpı Kanna F Iş Yat 0e{ısken Fon Osmanıı A Kanna Foa EGS A Tıpı Karan Fon EGSYat A Tıpı Karma Fon EGSSııataADetıskenFotı EGSYat MJJATıpı EGSYat MDAFmmsGr TAIBYat ADeJıştoıAF HS8C A Tip< Detıskoı Fon HSBC A Tıpı HısseFon Eczac(baş,ıAıaO<fakSÖ2el DensbankADeiıştenF OenotıankAKafmaF Deni2bank A Tıpı Hısse Fon RnaATipıDetıstofl R ra A Tıpı Karma Fon Bendcf A Tıpı Dejışhen Fon 38U59 044 450548 0 88 97521 0 67 268723 048 9532 046 535869 025 272884 037 33967 031 9397 007 136434 027 27333 041 22370 -048 83470 0 56 153330 058 26729 0 03 68475 025 130692 059 95497 001 20995 0 72 89416 0 47 90455 016 120389 027 101154 061 182482 150 56325 005 25034 -006 23817 -011 90873 069 76276 036 48372 047 29750 094 25895 064 19856 080 21268 085 71257 091 53417 0 68 14885 -005 18617 -0 04 129486 104 38970 -fl 35 41128 -019 27627 3 75 36630 038 28185 057 34135 028 BTtPlFONLAR ls.Bank.Uot Fon IşBan* DeJışkenFm I; Bank. Yataıra M.K. Fonu I; Sank Tahvıl ve Bono Fon Meıtank B Deiıs.ken Fon mtemank 8 LHut Fon lıtısatBTatnılBom Iktısat B OJıskm F Garantı B Talml-8ono GarjnhBTıpıuiut™ Garanlı 6 Tıpı Detısken F GjrantıKAtleJıskenFon Estan.BTıpıOeti5taı EsbaıHıB Tıpı ükıt Fon YKB B Tıpı ükıt Fon YXBB Tıpt Dejısten Fon YKB BTanml Bono Fonu YKBBYabMKıym Fon YKYB Tıpı U M Fon YKYBTahvtt-BonoFonı Vatuf Tahvıl w Bonc Fonu Vakıf Dt{i}ken Fon VaM Yatumcı Menkıri Fonu Vakıf Lht Fon Vakıf B Tıpı Karma Fon DçbankBTİpıDetısknF Ya;arban«BTıpıDetış>e<ı Yasartıank ükıt Fon Fmans B Tıpı Tannl-Bo» FınansB Tıpı De|qkei Fo» FtnansB Tıpı ükıt Fomı ZııaaiB Tıpı ûejışkCT fon Zıraat B Tıpı ükıtFoc ZiraatB Tıpı Tahyıl Bono 2ırsat YatB Oej jtei F Halk B Tıpı Tanvıl Bono Halk B Tıpı Oetışjn Fon PaımıkB Tıpı bht Fon Pamuk B Tıpı Defışken Fon Emlakbank TaDvıl Bono Fonu EmlakbankDejışketıFon Fjntakbank ükıt Fon Sumer Defısken Fon SumerLıkrtFon SwwTatmlB«nFoıtıı E|«B Tıpı Detıîken Fon SaftmmaBTıpıDeiıskaıF DemnbanlıBDetıstBi DemırYıtB Detısken TansFdn-lUM 14847 003 37545 090 53483 040 53829 0 78 9735 0 65 9882 003 14567768 007 2783572 005 958811 024 5066803 004 6866162 -010 138888 005 5681423 022 4039802 003 16934187 -011 6696187 007 3754187 007 450544 006 7129075 008 2428599 007 15651907 007 9097263 006 4552584 -008 2700946 023 91423 007 63672 018 25244522 -031 5410889 0.04 2941267 -017 2511335 007 58687 -004 14188329 -001 2287370 005 273326 006 8280339 004 6075699 011 4752505 003 7100076 018 6804248 006 6133034 -024 25651 -001 6186900 0 09 3333915 0J1 5811021 005 3988171 -017 9143440 006 3028013 -008 8803527 005 3364694 048 65155 029 79589 017 3389213 004 4560324 006 2852521 -008 63917 007 4930372 008 1727789 008 Turkban» B Tıpı Dejıjke" Etıbank B Detısken Etıbank B ükıt Fon TSKBBTıpıTalml-BomF TSKBBTpıDeJışkenfon AkbankBDeiıskenF AkfcankB Tanvıl Bono Tekstıl B Tıpı ükıt Fon Tekstıl B Detısken For Ata B Tahvıl Bono F Isvıçre Sıg Tahvıl 8on« Ata B Tıpı bkıt Fon o KoçbankB Detısken F Koçbank Tahvıl Bono Fon foç Menkul B ükıt For Gtotıal 8 Tıpı Deftken f Wtı B Detısken Fon TEB B Detısken Fon TEB Yatmm B Tıp ükıt F TEBYat BTalmlBono Kentbank B Otfşlen Fon Kett* Yatmm B Detısken F AltematıfBDetışten AlternaMYab.MK.fonu ŞekH B Tıpı De£,}ka-, fon Orakbank B Detısten Fon Euacıba;ıB Detısken Fon Ekspres B Defısktn F SYB Detısken Fonu SYB B Tıpı Karma Fon Gedık B Tıp Defısten Fon Ekıncıler B Be|ıslCT Fon Kapıtal B Ti(M Oettşjen F KYatmmBDetısken Toprak 6 Deiısken Alfa B Tipı Detıştai Fonu Yatınm F 8 Oetışken Fon YstınmF B Tanvıl Bono F Bıyındır B Tıpı Dcfısken F Iş Yat B Tipı Detısken F Osmanlı Tahvıl Bono Fonu OsnunlıB Tıpı ükıt Fofl Osmanlı B Tipı Dejışken f EGS B Tıpı DeiijJıefi Fon EGS Yat B Degışken Fon ABN Amro D«tısken Fon TAIB Yat B Detıjken F HSBC Bank B Detısken Fon HSBC Bank BTahvl Bono Fo Yurtta(ikBOe|ışkenFon Denabank B Detısken Fon Oenızb B Tahvıl Bono Fon Detnzbank B T ükıt Fon SitebankBTpt Detısken F Ulusal Bank B Tıp, öej^ke MGBuıkBTıpıDerslıenF 151778 5590999 24419 707208 163158 1550880 765734 891803 79753* 110823 49231 010 -018 007 026 0 02 007 -015 0 07 014 O09 3 32 , 21324r«««lQiı 1091175 211653 27714 16921 565699 257842 11266 11191 79324 10778 221408 102577 77397 75600 469028 109130 356377 9739 128160 199167 225273 61859 145190 92949 38464 11387 89188 17719 62482 34111 27489 60804 27847 53566 4/745 51331 13105 46792 38251 35897 32215 35046 20684 11292 004 036 005 •018 009 022 004 024 009 006 009 011 003 011 006 010 -001 018 0 05 0 06 0 05 020 008 039 011 -019 0 08 007 154 006 0 07 039 -046 014 003 008 011 0 07 008 0 28 008 020 0 05 0 07 Sıcaga "soğuk" baktıran kampanya; Fedders Klima'mn Ister peşin fiyatına 3 taksltle, Istersentz 38 mllyondan başlayan ve 12 aya varan ödeme kolaylığıyla alın... bakanlann arasına afe <fe katılın. ANADOLU PAZARLAh a S o S r ; ^ ^ m2M».mmk AlsıtmaS<X)utma^;j)nOSO (242)34402SO AivapA.Ş Nvf>(242)51219« Aypaz(242)2420250 Bartjaru, {242)2445157 BarbarosT?Ser*(242) '223065 fJ8«*»twînHfffe;;«/295 KahfamanlarTıc ûeme (242)87152X Katmmanlaf Tie 'j}(242)8362401 Orss (242 2441112fomaklarKlırna (242)2473108 • BALIBSİB je-mo-n Ed em 11X6) 385X 16 ' MfflMTe-iş (224)254*43 • CAHAMAU Erter Tc ı/«l2U43 ITTKHÜU OıtadoguMOh.(258)26189«' • DlYARBAKfflKlmacıTe (412 2 » » « * B M » G m S c ^ ^ ^ M ^ . | s i M I M N . A k c a n U I Kuçükçetmce (212)426 3781 Altınuç KaOkl, ,216) 338 =6 H And ç SoOJma Kurtulu} (212) 24S 2^7 Aşama Kartıl (216) 488 36 10 Ap)ınl,7udZ3c k (216)3771314 YutoelElk Penlık (216) 491 4950 İMzElk Cevız' (216)4597595 ijpu,Tw Gulsm(216)387776^ DuF-anaıLd Ka-al (216)389 70 14 Balcı BosOnct (216) 380 02 24 Boflazıçı LM Umranıye (216) 328 80 20 ^ d a s Mutı SutOne (216) 386 94 12 Demrler Bakırköy (212)5712192 GenelT*ı*KtoU,(212)2445767 OüBLSl ln n(212)7271132 Haksel CSSm (212)5384533 HealCooi Svy*(212)2181672 UıserLtd.Sosano(216)367U45 KalenderPaz Ikm(212)4720322 KentKlmofiwo*e 212)5072093 KHnUonüZeyMlıumu 212)5470775 mtmkbadV *e,(212)2137842 MS^Kuçûk^(216)4S95858 U*IW*(216)s Z 'a y ^ a . J Ö ^ ( 2 1 6 ) 3 8 3 5 3 5 8 lenLTsi Kuj*ıpı(212)5184875'tnitKtMoSarırmşehır(232)4690505 »moKjrşi)*a(232)36<303 maamatBsa(232)48S6075 Klımaa (232)2853885 Klmao Mane*(232>4226034 • Sllltr Bber Ud (262)325Z395 •KUrihS^f33 2)320gooeTm^Bs (324)331 03 Tl'mfyl Guneş Eik FtHııyt (252) 612 37 65 HaUs Bodrm \252) 358 60 75 Saray MaİL Manrn 252) 413 58 93- TRAIZON Mıraç Elk (462) 326 52 62 anadolu cetelem Dıteyem Anadolu Cetetem krechsı rle satış ımkani
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog