Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞYAYINLARI ve CUMHURİYET KİTAPLARINDA %50'YEYARAN ÎNDİRİM e-posta adresimzxkk@iKircom.tr Çağ Pazariama A.Ş. Türkocağı Cad. No:39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212)514 01 96 Cumhuriyet Cumhuriye! INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com 77. YIL SAYI: 27282 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZAR1: NADİR NADİ (1945-1991) 17 HAZİRAN 2000 CUMARTESİ İ D N U R İ D E N B U U N E Bilinmeyen İSLAM . Oral Çalışlar, Tolga Çelik, Ergun Gümrah araştırdı... Erbakan İmam Hatipleri çoğaltınca Süleymancılar neden isyan etti? Fethullah Gülen'in örgütlenmiş ağıtçıları... * Istanbul Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Faik Türün 12 Mart askeri darbesinde Nurcuları nasıl kolladı? Yarm Cumhuriyet 'te. DGM, 7 yıllık davada ikinci kez şeriatçı kalkışma aleyhine karar verdi Sıvas karan: 33 klamKarar oybirliğlyle alındı Ankara 1 No'lu DGM, dün yapılan duruşmada 7 yıldır süren Sıvas katliamı davasında, 33 sanık hakkında ikin- ci kez oybirliğiyle idam karan verdi. Yargıtay 9. Ceza Da- iresi'nin, biri esastan diğeri usulden iki bozma karannın ardından usul eksikliklerini gideren Ankara DGM, 4 sa- nığı 20'şer yıl, 1 sanığı 15 yıl, 9 sanığı 7 yıl 6'şar ay, 1 sanığı da 5 yıl ağır hapis cezasına mahkûm etti. Şeriatçıyım, başka Ideoloji tanımam' Sanıklardan Düzbiçer, ifadesinde "Allah'tan başka kim- seden korkum yok. Şeriatçıyım, başka ideoloji tanımam. Oteli yaktıran devlettir" dedi. Sanık Kılıç, iftira edildi- ğini öne süriip Allah'ı kastederek "Güçlü vekile havale ediyorum. Benim hakkımı da alacaktır" dedi. Sanıklar- dan Tufan'ın, azledilen MHP'li Devlet Bakanı Somun- cuoğlu'ndan "Hocam" diye söz etmesi dikkat çekti. Hükümet katliama duyarsız kaldı Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin 2 Temmuz 1993 'te düzenlediği şenlikte katliam, gericilerin günlerce ön- ceden "Müslümanlara Çağrı" içerikli bildırileriyle hal- kı, Aziz Nesin'in kişiliğinde şenliğe gelenlere karşı kış- kırtmalanyla başladı. Otelde bulunanlann büyük bölü- mü sığındıklan odalarda dumandan boğuldu. Nesin ise itfaiyenin merdiven uzatmasıyla kurtuldu. • 3. Sayfada MehmetAliAğca 21 yıl aradan sonra tekraryargı önüne çıktı 'BEN AKTÖRDÜM'Cumhurbaşkanı Sezer 'Ağca dosyasını inceleyeceğim' # Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Abdi Ipekçi dosyasını inceleyeceğini belirtti. Sezer, şu anda kesin bir değerlendirme yapılamayacağını, ancak 20 yıliık zamanaşımı süresinin 5 ya da 10 yıl uzatılabileceğini söyledi. • 5. Sayfada Bayrampaşa Cezaevinde çatışma: 2 ölü # Bayrampaşa Cezaevi'nde yapılan kapalı görüş sırasında iki ayn grup arasında, onlarca tutuklu yakınının gözü önünde silahh çatışma çıktı. Çatışmada ülkücü mafya lideri Sedat Peker'in adamı olduğu ileri sürülen 2 kişi öldü, 2'si cezaevi görevlisi 8 kişi yaralandı. • 4. Sayfada Yurttaslıktan cıkarılmıstı Danıştay'dan _ Kavakçı'ya ret # Danıştay Genel Kurulu. FP Milletvekili Merve Kavakçı'nın TC yurttaşlığmdan çıkanlmasının yasalara uygun olduğuna karar verdi. TBMM, Kavakçı'nın miüetvekilliği tartışmasını sona erdirmek için Danıştay'ın gerekçeli karannı bekliyor. • 9. Sayfada Mehmet Ali Ağca, durusma salonuna girdikten sonra televizyon kameralanna bakarak konuşnn- ca mahkeme başkanı "fradeııi mahkemeye vereceksin, basma değü" diye uyardı. (Fotoğraf: AA) # Mya'dan Türkiye'ye iade edilen Abdi Ipekçi'nin katili ülkücü terörist Mehmet Ali Ağca, Fruko Gazoz Fabrikası'ndan yapılan hırsızlık ve araba gaspı suçlanndan Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. # Ağca, duruşmada kendisinin sadece bir "aktör" oldugunu ileri sürdü. Ağca, "lpekçi'nin katili değilim. Ben sadece aktördüm. Sırlar Bekir Çelenk'in ölümüyle kaybolup gitti" dedi. BERTAN AĞANOGLU / HATİCE TUNCER / ÖZKAN GÜVEN / UĞUR GÜNYÜZ ttalya'dan Türkiye'ye iade edilen, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönet- meni Abdi tpekçi'nin katili, ülkücü te- rörist Mehmet AH Ağca, Ipekçi suikas- tıyla ilgili sırlann kaçakçı Bekir Çe- lenk'in ölümüyle birlikte kaybolup git- tigini öne sürdü. Sorgusunda, hiç Ugisi olmadığı halde Almanya'da 3 cinayetle suçlandığını söyleyen Ağca, Papa su- ikastıyla ilgili soruşturmada kanıtlana- mayan Almanya bağlantısına gönder- mede bulunarak "Ben Almanya'ya hiç ayak basmaduıT dedi. Ülkücü katil Mehmet Ali Ağca, 1979 yılında Koşuyolu'ndaki Fruko Gazoz Fabrikası'nın deposundan 123 bin 158 lira 750 kuruş çalınması ve bu olayda • Arkası Sa. 6, Sü. 2'de Başbakan Ecevit, Mehmet Ali Ağca'nın basit bir tetikçi de olabileceğini söyledi ~Ne Mdiğim bîlnıiyoruz 9 Konuşursa sır perdesl aralanır* Başbakan Bülent Ecevit, Mehmet Ali Ağca'nın konuşmasıyla Ipekçi cinayetini saran karanlık perdenin açılabileceğini belirtti. Ecevit, "Mehmet Ali Ağca, neyi ne kadar bildiğini bilmediğimiz bir kişi. Belki de basit bir tetikçidir" şeklinde konuştu. • 6. Sayfada çelenk, önemli islm Ağca'nın "Ipekçi suikastının kilit ismi" olarak söz ettiği Bekir Çelenk, ülkücü kesimin gizli servisler gözetiminde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan en önemh kişilerinden. Ağca'nuı Çelenk'le ilgili açıklamalan "Yine birilerine mesaj veriyor" diye yorumlandı. I 6. Sayfada 'Ağca'ya sahip çıktııtı' Abdi Ipekçi cinayetinin kilit ismi Oral Çelik, "Ağca ile arkadaş değiliz. Tamşınz. Bir ara çok sahipsiz bırakıldı. Yardım ettim, sahip çıkıp destek oldum" açıklamasmı yaptı. Çelik, Ağca'yı ziyaret edip etmeyeceği sorusuna ise "Kesinlikle hayır" yanıtmı verdi. • 6. Sayfada Yazaramz RaifErtem 'i yitinlik • Raif Ertem, Çatalca Devlet Hastanesi'nde dün saat 18.00'de, bütün müdahalelere karşın kurtarılamayarak aramızdan ayâjdı. Ertem, pazartesi günü gazetemrçue düzenlenecek törenin ardından Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınacak öğle namazmdan sonra Çatalcadaki aile mezarlığında toprağa verilecek. fstanbul Haber Servisi - Gazetemiz ya- zan, şair, av ve doğa yazan, siyasetçi, hu- kukçu Raif Ertem'i (64) yitirdik. Bir süredir, kaldınldığı Çatalca Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Raif Ertem, dün akşam saat 18.00'de bütün müdahale- lere karşın kurtanlamadı. Ertem, pazarte- si günü gazetemizde düzenlenecek'tören- den sonra Ataköy 5. Kısım Camii'nde kı- lınacak öğle namazmdan sonra Çatalca'da- ki aile mezarlığında toprağa verilecek. Ertem. Ozgür ve Özta%adında iki çocuk babası idi. i Şair, kültür adamı, yazar, örgütçüjhu- kukçu, siyasetçi, gazetemizin arka sayfa- sında "Rasgele" köşesinin yazan Ertem, 1936 yılında tzmir Yenişakran'da doğdu. Türk Milli Talebe Federasyonu, Türk Mil- li Gençlik Teşkilatı yöneticiliği yapan Ertem, 27 Mayıs Öğrenci Merkez Komi- tesi üyeliği ve SHP Bakırköy tlçe Başkan- lığı görevlerinde bulundu. Ertem ın "Doğal Vaşamdan Teneke Uy- garhğa" ve "Rasgde" adlı yayımlanmış ki- taplan bulunuyor. EROL GEYRAN YAŞAMTNI YİTİRDİ • 19. Sayfada MÎNA URGAN'IN CENAZE TÖRENİ YARTN • 19. Sayfada ÖSSiçinyoğun önlemlercûındı # 1 milyon 414 bin 872 adayın yanşacağı Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) Türkçe ve matematik sorulan anahtar işlevi görecek. Felsefe sorulannı yanıtlayan öğrencilerin kazanımı da artacak. - + -^——^ # Sınavda psikoloji ve sösyolojiden soru gehrıeyecek. Öğrenciler, bu yıl geçen yıldan farklı olarak puanlannı Ağırlıklı Ortaögretim Başan Puanı (AOBP) eklenmiş haliyle öğrenecek. • 7. Sayfada İLK VE ORTAÖĞRETİMDE YAZ TATÎLÎ BAŞLADI • 7. Sayfada YILMAZ: DtYANET _ YENtDEN , -^YAPILANACAK—- 9. Sayfada TUTUKLANDT 4. Sayfada BORSA Dûn 14,351 O n a * um DOLAR •QDün 614.000 Ûncek MARK ûDün 301500 ALTW ûDün' 5.740.000 614İ00 300-200 5.7OO.OO0 GÜNCEL CÜNEYT ARCAYUREK Alacakaranlıkta Siyaset genel seçim olasıhğını gündeme getirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Anayasa Mîahkeme- si'nden Fazilet Partisi'ni kapatma karan çıkması ola- sılığına dayanarak 53 ilde ara seçim yapılacağına ge- nel seçimi yeğlemenin gereğine değinen sözlerinden sonra ortalık toz duman. Olurdu olmazdı irdelemeleriyle süslü bir yığın senar- M Arkası Sa. 19, SiLl'de BUGUN SALI GUNU I »oztı Çeviren iAfoûl Behramoğhl MAKSİM GORKİ BOZKIRDA Büyük Rus yazannın, kuşaklar boyunca pek çok dünya yazarını etkilemiş, yeni bir çığır açmış olan öyküleri... GUNDEM MÜSTAFA BALBAY Köşk-Hühümet-J !••• kez yargıç önüne çıkacağı anda, kulağımız tin gidişine ilişkin gelecek haberlerde, bedenimiz de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in eski Cum- hurbaşkanı Süleyman Demirel'e vereceği "nişan" nedeniyle Çankaya Köşkü'ndeydi. Üç konudan çeşitleme yapalım. • Arkası Sa. 19, Sü. 7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog