Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

ŞUBAT 2000 PAZARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA 5 g^ \J J \ spor@cumhuriyetcom.tr 19 Rakibi Vefa Küçük'e 677 oy fark atan F. Bahçe Başkanı iki yıl daha görevde kalacak Tıldırım yeniden başkanHİLMİTÜRKAY PENtZDERtNSU ...Ve F.Bahçe'de başkan- lık. iki yıl süreyle yenı- denAzizYridının'dakal- dı. San-Lacıverth kulü- b ü n hafta sonunda Acıbadem tstek Vakfı'ndaki olağan genel kurulunda Vefa Küçük'le bırlıkte başkanlığa aday hgını koyan AzizYıldınm, raki- bine 677 oy fark atarak hem iki yıl ön- cesinin rövanşını vermedı, hem de kongre üyelerinin onayını aldı. 4657üyenin oy kullandığı kongre- de, Yıldınm'a 2657, Küçük'e ise 1980 oy çıkü. 20 oy ıse geçersızdi. 26 sandıktan Vefa Küçük. sadece 4 nu- maralı sandıkta kazanabıldı. Pfindar'ın oyu boşa gftti Yılduım'ın yönetım kurulu aday lıstesinde yer alan Uğur Dfindar'ın oyu geçersız oldu. Erken saatlerde gelen Dündar, zarflan yanlış doldu- runca oyu geçersız sayıldı Sabahın erken saatlerinden itiba- ren kongre salonu. üyelenn akınına ugradı Katılımın çok olması, F. Bahçe'nın son dönemlerdekı başan- sızlığına bağlandı. Alınan genış gü- venlik önlemlen de dıkkat çektı. Başkan adaylanndan Vefa Küçük, kongre üyelennı dış kapıda karşılar- ken, AzizYıldınm da kongre salonu- nun kapısını tutmuştu. Hergelen üye- nin tek tek elini sıkan Yıldınm, za- man zaman bazı üyelere sandıklan- na kadar eşlık ettı. Yönetım kurulu lıstelerindeki adaylar bırbırlenyle sık sık şakalaşır- Fenerbahçe'nbı Bd gün sûren kongresinden AzizYıktanm başkan olarak çıkü. (KEREM KAÇARLAR) ken, Vefa Küçük ve Aziz Yıldınm'ın yanyana gelmemeleri dikkat çektı. Yıldınm'ın görüşmekten kaçındığı bir ısim de, eski yönetim arkadaşı Gürbüz Refioğhı oldu. Refioğlu sa- lona gırdığınde her ıkisı de bırbırle- nne sırtlarıru döndüler. Oy atımı sü- rerken Vefa Küçük'ün listesınde yer alan AzizYünuz'ın elinde kağıt ka- lem, yaptığı oy hesaplan gözlerden kaçmadı. Ancak AzizYılmaz'a tepkı gösterenlerin sayısı da bir hayli faz- laydı. Ve Küçük'ün seçımi kaybet- mesini buna bağlayanlann sayısı da küçümsenmeyecek kadar çoktu. Yö- netım lıstelenndeAzızYılmaz'ın bır- çok yerde ısmının silındığı ögrenildi. Sandıklann tek tek açılmasıyla Az- iz Yıldınm taraftarlan salonda teza- hürata başladılar. Yıldınm kazandığı andan itibaren bu tezahüratlar doruk noktaya ulaştı. Daha önceden amıgo- lara yakınlığıyla suçlanan, ancak bu ilişkılen kabul etmeyenYıldınm ıçin salonda kongre üyesi olmayıp teza- hürat yapan çok sayıda F. Bahçeli de ızlendı. Yıldınm'ın kazandıktan son- ra, "DürûstbirBsteytekazandık.Bu- na çok sevinivonını*' dediği ögrenil- di. Kutlamalar sonrası kürsüye çıkan AzizYıldınm F. Bahçe'ye yaİaşan bir kongre yaptıklanna dıkkat çekerek, "Vferdiğimiz sözteri herkes biliyor. bd yıl içmde bunlan da yapacağo. En önemiisi largudıklarm ortadan kaDc- IMSL B n herkese d uzattyorom, ba- na largm oiaıdann da eJ nzatmasım fetiyorum. F. Bahçe camiasnı kucak- faunak önceükli hedefımiz. En büyük dikğüniz ise futbol takımuun şam- piyooiuğu'' dıye konuştu. Kongre sonrası Yıldınm'ın lis- tesındekı adaylar da birbırlennı kut- larken, Yıldınm' ı kutlayanlar arasın- da, başkan adaylığından son anda çekılen LûtfiTonıuşda vardı. Tomuş, Aziz Yıldınm'ın elini havaya kal- dırarak, "Önemli olan F. Bahçe. K«MII«III alkışlamak ise, her F. Bahçeünin görevi" dıye konuştu. Yıldınm, kongre salonundan ay- nlmadan önce yeni yönetimin bugün toplanacağını ve bir an önce görev planlaması yapacaklannı söyledi. Kim kimdir? Işadamı ağırlıklı liste Spor Servisi - Fenerbahçe'nin yeniden başkan seçilen ismi AazYıJdınm. kongrede tulum çıkannca yönetim kurulu liste- sine aynen kabul edıldı. Işte Fenerbahçe'de iki yıl süreyle gö- rev yapacak yönetim kurulu. Şadaıı Kaikavan: 1939 Rıze do- gumlu, evli, lise mezunu, armatör. Uğnr Döndan 1943 tstanbul doğumlu, evh, bir çocuk ba- bası, tstanbul Ünıversitesi lletışım Fakültesi mezunu, gazeteci ve televızyon programcısı. Osnan Yalçm: 1957 Ankara dogumlu, evli, üç çocuk baba- sı, ABD Sun Meteo Ünıversitesi mezunu, ekonomist. Tahir Perek: 1940 Aksaray dogumlu, evli, ıkı çocuk babası, yemınlı malı müşavir. Nflut Özdemin 1950 Dıyarbakır dogumlu, evli, iki çocuk babası, makıne yüksek mühendısliği mezunu, müteahhit. AtiHa Kıyat: 1942 tzmır dogumlu, evli, emekli oramıral. Vedat Oİcay: 1940 Nusaybın dogumlu, evli, bu- çocuk baba- sı, Ingılızce bılıyor, ışadamı, Tofaş bayıi sahibi. Murat Özayduıh: 1954 lstanbul dogumlu, evli, ıkı çocuk ba- bası, Ingılızce biliyor, ışadamı, 1907 Demegı eskı başkanı. Hamdi Akm: 1954 lstanbul dogumlu, evh, üç çocuk baba- sı, Ingılızce bılıyor, AKSEN yönetun kurulu başkanı. Sefim Soydan: 1941 lstanbul dogumlu, evli, bir çocuk baba- sı, Ingılızce bılıyor, füm yapuncısı. MehmetVodma: 1945 lstanbul dogumlu, evli, bir çocuk ba- bası, ıngılızce bılıyor, ışadamı. Mahmat Lshı: 1948 Adana dogumlu, evli, iki çocuk babası, Zıraat Fakültesi mezunu, ekonomist, müteahhit, basketbol fe- derasyonu eskı asbaşkanı Danm Ekyoğta: 1953 Rıze dogumlu, evli, iki çocuk baba- sı, ışletme fakültesi mezunu, ışadamı. Ertogrul Hatayh: 1941 Antakya dogumlu, evli, iki çocuk babası, Ingılızce- Fransızca bılıyor, Hannover teknik üniversi- tesı mezunu, ışadamı Yönetım kurulu yedek üyelen ise şu isim- lerden oluşru Ibrahiro Güvea Kudret Fiknü, Burak Karaba- cak Mehmet Karasa, Ünal Uznn, Snavi Eman, Naü Kır. Voleybol liglerinde dün Arçelik engel tanımıyor Fenerbahçe: 0 - Arçelik: 3 SALON-.Burhan Felek HAKEMLER: Ûmit Sokulluoğlu (8), Cihat Fmnaoğlu (8) FENERBAHÇE: Kenan (7), Ali (7), Serdar (7), Victor (5), Haldun (5), Şenol (5), Mehmet (6), Uğur (6) ARÇEIİK: Ufuk (7), Stefanov (7), Maric (6), Erkan (7), Banş (8), Gökhan (8), Bülent (Libem 7) SETLER: 24/26, 21/25, 23/25 ALEVANAKÖK Tûrkiye ErkeklerAl Vo- leybol Ligi'nin önemli mü- cadelesinde lider Arçelik, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Büyük bir çekişmenin yaşandığı ilk setten sonra servis-blok-hücum üçgeni- ni iyi kuran Arçelik, bu zor maçtan galip çıkan taraf ol- du. Oyuna iki takım da çok kontrollübaşladı. Karşılık- lı sayılarla 4-4'e kadar ge- lindi. Bu arada San-Lacrvertb- ler önce Ali, sonra da Ke- nan'la üst üste yaptıklan i- ki blokla ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. Ancak mo- ladansonra bu kez Arçelik bloklan başanlı olunca sa- yılar tekrar eşıtlendi: 9-9. Ne var ki hücumda iyi olan Fenerbahçe, tekrar üstün- lüğü ele geçirdi: 16/12; 18/13. tşte bu sırada maçın başından beri çok iyi oyna- yan Ali, ayak bileğinden sakatlanıp çıkınca, Sarı- Lacivertlilerin temposu düştû. Bunu iyi değerlendi- ren Arçelik, önce rakıbini yakaladı ve sonrada seti 26/24 aldı. Kazandıklan bu zor set, Arçelik'e büyük moral olurken, özellikle hücum ve blokta başanlı bır grafık çızerek 2. seti 25/21 kazan- dı. Maçın kontrolûnü iyıce elıne geçıren Arçelik, etki- li bloklanyla San-Lacivert- li smaçörleri kilitleyınce; 3. seö 25/23, maçıd a 3-0 al- mayı başardı. ligde alınan diğer sonuç- lar şöyle: Bursa-Altınyurt: 2-3. Bayanlar: Karşıyaka- Bursa: 3-1, Göztepe-75. Yıl Deniz Naklıyat: 3-1, TED Kolejliler-ENKA: 0-3. Başaniı bir oyun sergDeyen genç kakci Oğuz'u arkadaşlan da tebt* etti. (KEREM KAÇARLAR) San-Lacivertli ekip genç kaleci Oğuz'u kazandı Dededen EBahçeli DENİZ DERİNSU lstanbulspor'u Tayfun'un tek golüyle 1-0 yenerek zirve umudunu sürdüren Fenerbahçe'de herkes genç kaleci Oğuz'u konuşuyor Mıllı kaleci Ruştü'nun maç öncesı ısınırken sakatlanması üzenne, ayak bıleğındekı agnya karşuı 1 numaralı formayı giyen Oğuz, yaptığı kurtanşlarla alınan gahbıyete adını yazdırdı. Çoğu Fenerbahçeirnın aduıı ilk kez duyduğu Oğuz, aslında yıllardu- San-Lacıvertlı formayı gıyen bu- ısım. Fenerbahçe'nın, "Futboku çdanaz" dıye eleştırilen alt yapısuıdan yetişip şampıyon PAF takımının kalesını koruyan Oguz, aynı zamanda Fenerbahçeh ünlü tanhçı Rüştfi Dağlaroğlu nun da torunu. Kulüptekı deyışle, 19luk Oğuz "Doğuştan Feuerbahçefi-" Fenerbahçe'de, lstanbulspor maçı öncesi tam bir kaleci krizi yaşandı. Engjn'uı sakatlığı nedeniyle antrenmanlara büe çıkamaması, genç kalecilerden Hahık'un lstanbul dışında bulunması üzenne 18 kişilik kadroya Rüştü ve ayak bıleği şış olan Oğuz alınmıştı. Rüştü ısınırken sakatlamnca, kaleye zorunlu olarak Oğuz geçti ve maç listesindeki 12 numara boş kaldı. lstanbulspor karşısında başanyla forma giyen Oğuz'u 90 dakıka bıtoğinde ılk kutlayan, kendisi gibi PAF takımından gelen Mehmet, Ömer, Güvenç ve Serkan olurken, teknik sorumlu Turhan SOAM^U da, "Oğuz bta mahçup etmedf dedı. Genç Oğuz ise, Fenerbahçe'de kalıcı ohnak istedığinı söyledi. Milliler kampa giriyor Spor Servisi -11. Avrupa Futbol Şampiyonası fınallerine hazırlanan (A) Milli Futbol Takımı, 23 Şubat Çarşamba günü Norveç ile yapacagı özel maç içın bugün İstanbul'da kampa girecek. Maslak Pnncess Otel'de saat 13.00'te toplanacak milliler, ilk çalışmasını aynı gün saat 18.00'de BJK Inönü Stadı'nda yapacak. Milliler, ıkıncı çalışmasını ise yann saat 18.00'de Ali Sami Yen Stadı'nda gerçekleştirecek. Milli Takımlar Teknik Dırektörü Mustafa Denizli şampıyona öncesı yapılacak bu ılk hazırlık maçıyla ılgilı görüşlerini bugün saat 12 00'de Maslak Pnncess Otel'de düzenleyeceği bir basın toplantısıyla açıklayacak. Bu arada Norveç Milli Takımı kafilesinin de bugün Istanbul'a geleceği ve Conrad Otel'de konaklayacagı ifade edildi. Lacivert-Beyazlılar, Darüşşafaka'yı da yenerek galibiyet serisini sürdürdü Efes Pîlsen farka gjtti Darüşşafaka: 58 Efes Pilsen: 73 &ALON:Avhan Şahenk HAKEMLER: Memduh Öget (5), Emin Moğulkoç (5) DARÜŞŞAFAKA: Mehmet (5)7, Hakan (6)6, Green (5)9, Ansley (7) 24, Nossov (5)10, Orhan (4), Ömer (4)2, Mumt (4), Re- cep (4) EFES PbSSN: Mnlaömerovic (7)14, Hi- dayet (5)5, Ibmhim (7)16, Hüseyin (9)28, Dmbnjak (5), Winslow (5)6, Ömer (5)4 İLKYARI: 39-26 (Efes Pilsen) SFA\JLLER:33.44Dwbnjak, 37.52Ansley 2 SAYI: Daçka (13/34), Efes (23/42) 3 SAYI: Daçka (5/23), Efes (3/9) S.ATIŞ: Daçka (17/25), Efes (18/23) RtBAUNT: Daçka (6"st hücum 20), Efes (13'ü hücum 47) AStST: Daçka (10), Efes (9) T. ÇALMA: Daçka (12), Efes (6) T. KAYBI: Daçka (8), Efes (18) BLOK: Daçka (S), Efes (1) SERKAN OZAN Efes Pilsen'i Darüşşafaka da durdurama- dı. Lacivert-Beyazhlar, güçlü rakıbini bü- yük bölümünde rahat bır oyun sergilediğı maçta 73-58 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk yansını, İbrahim, Mu- bömeravk ve Hüseyin ile sayılar bulan E- fes, 39-26 önde kapadı. tkinci yanya da hızlı başlayan Efes Pil- sen, Hüseyin ile bulduğu basketlerle, 24. dakikada farkı 14 sayıya (45-31) çıkardı. Ancak rakıbinın top kayıplannı değerlendi- ren Daçka, 32. dakikada farkı 1 sayıya (52- 51) kadar indirdi. Darüşşafaka'ya Hidayet ve Mulaömerovic'le cevap veren Efes Pil- sen, sahadan 73-58 galip aynldı. Efes Pil- sen'de Hüseyin 28 sayı ve 24ribauntlukper- formansıyla karşılaşmanın yıldızıydı. Hüseyin Beşok, 28 sayı 24ribauntfleoynach. (SERKAN OZAN) Deplasmanda sevindi Ulkerspor rahat kazandı M. Kolejliler: 59 Ülkerspor: 84 -j t SALON: Atatürk (Ankara) YlAKSMLERıHalukYeşiloğlu (5), HalilBal- demır (5) M.KOLEJLİLER Travis (6)15, Perica (5)10, Tutku (4)2, Ali (4)3, Coleman (7)20, Gökhan (3)3, Bans (3), Fırat (3), Melih (5)6 ULKER: Koturmiç (7)13, Allen (7)12, Pope (5)2, Haluk (7)18, Ufiık (8)23, Kerem (4)2, Volkan (4)2, Harun (6)5, Levent (6)5, Teoman (4)2 İLKYARI: 30-37 (Ülker lehine) ANKARA (Cumhurhet Biirosu) - Ülker, deplasmanda Mvdonose Kolejlıler'ı 84- 59 yenerken zorlanmadı. K. Konya: 59 Troy Pilsner: 64 HAKEMLER:Fatih Dalay (5). Farih Sövleme- zoğlu (5) K.KONYA:Denktas (4)2, Turgay (5)9, Lee (6) 12. Koul (7)14, Travis (5)9, Atıl (5)8, Hüseyin (5)2, Mahır (5)3. Bekir (4) T. PİLSNER: Levent (5)3. Czmic (6)12, Earl (6)11, Cenk (5) 3. Mrsic (7)25. Mehmet Ali (5)4, Ali (6)6 İLKYARI: 29-23 (K. Konya) KONYA (Cumhuriyet) - Bınncı Erkekler Basketbol Ligi'nde, Kombassan Konyaspor, kendı sahasında Troy Pilsner'e 59-64 yenildı. 60 metrede iki Türkiye rekoru ? Y Ssl!fk ?ş ^ J planAt]etizmYanşlaı%dun Fenerbahçe Rüştü Saracoğhı Stadı ArJetizm Salonu'nda yapikta. 60 metrede 14-15 yaş tazlardaPmarSal^;8.11,60metrebü\ıikerkeklerdedeErolMurJusov;6.70'likdere- cesiyk yeni Türkije rekorunun sahibi oldular. (Fotoğraf: KEREM KAÇARLAR) ATLETtZM Bayanlardan 2 dünya rekoru Spor Servisi - ABD'nin Idaho eyaletine bağlı Pocatello kentinde yapılan Golden Spıke Atletızm ya- nşlannda yanşlanndan dün gece 2 dfönya rekoru çıktı. Bayanlar sınkla yüksek atlama- da Stacy Dragila, 2. hakkında 4 61 'i geçerek yeni dünya rekoru- nun sahibi oldu. tkinci dünya rekoru, bayanlar 500 yardada geldi. ABD rekoru- nun sahibi olan Jearl Miles-Clark, yanşı 1.01.61 ile bitirerek, 1985 yı- Imda DianeDison a ait 1.02.09'luk rdcoru yenıledi. Cüres Fatih Bakır birinci TAŞKENT (Cumhuriyet) - Özbekistan'ın baş- kenti Taşkent'te sona eren ve Olimpiyat seçmesi eleme nıtelığı taşıyan Bağmısızlık Kupası Greko- romen Güreş Turnuvası'nda, 130 kiloda Fatih Ba- kır altın madahya kazandı. 130 kiloda mındere çı- kan Fatih Bakır, tsveçli rakibi Eddy Vengssoo'u uzatmada 2-0 yenerek altın madahyaya uzandı. 69 kiloda MahmutAJtay da. Azen rakibi Iston Dougo- uhiev'e uzatmada 1 -0 yenilerek gümüş madalyada kaldı Özbekıstan Serbest Güreş Federasyonu Baş- kanı SafimAbduvaliyo. HamzaYeriikava nın olim- pıyatlarda sponsorluğunu yapmak istedığinı söyle- di. Abduvaltyev, Yerlikaya'yı daha önce Atlanta Olimpiyatlan'nda ızlediğinı ve o günden bu yana kendisine hayran oldugunu belirterek, "Hamza'nın sponsonı olmak istiyorum. Sydney Otbnpiyatla- n'ndaHanıza'nıntümıruısraflannıüstlenmeyeh»- anm'âedı. Kim olursan ol, Radyo Kent dinle. Sen konuşursan, s hıç kimse! C ü n ü n i c i n d e n • 15 Yaşan Genc Mffli Fut- bol Takımı, Fransa ile yapa- cagı özel rnaçlar ıçin bugün buülkeye gidecek. Teknik di- rektörlüğünü Serpil Hamdi Tüzün'ün yaptığı Genç milli takımın Fransa'ya gidecek kadrosundaşu futbolcular bu- lunuyor Mert (Izmir Alün- dağ), Koray (Göztepe), Omer, Sabri, Kerem (Galatasaray), Muammer, Osman, Volkan, Selim (Trabzonspor), Nun (Yıldızlstanbul), Çağdaş (Al- tay), Gökhan, Mesut (Gaaan- tepspor), Taner (G.O.Paşa), Doğâ (Gençlerbirliği), Cemal (Antalyaspor), Kerim (San- Sr), Serkan (FC Winterthur). Genclik ve Spor Genel Müdürlügü (GSGM) Mer- kez Danışma Kurulu Türkiye Engelliler Federasyonu'nun yapılacak ilk federasyon baş- kaîüığı seçiminde, Bedensel ve Zihınsel Engelliler ile Işit- me ve Görme Engelliler adı altında 2 ayn federasyon ha- line getırilmesuıı kararlaşur- dı. • Hentbot Kgterinde dün şu sonuçlar alındı: Erkekler Halk Bankası-Trabzon Bld.: 28-29, Çankaya Bld-Ankara- gücü: 42-24, K. Toprak-lzmır B.Ş. Bld.: 24-21. Bayanlar T- MO-Üsküdar Bld.: 30-23, Z. Türk Telekom-Anadolu Üniv.: 1^46 • Türkiye Jokey Kulü- bü'nün (TJK) olağan genel kurulu sona erdi.Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda önceki gün başlayan genel kurulun son gününde, asli üye ohnak için başvuran 17 kişi için seçim yapıldı. 17 adaydan 16'sı oylama öncesi çekildiğinden, tek aday ola- rak kalan Alaaddin Çoban, r T İ ı oyu alıp asıl üye oldu. Birinci Seyfi Alanya At- malar Kış Bınncılığı, Mer- sin'de sona erdı. Birincilikte; çekiç, dısk, gülle ve cint at- mada bınnci olan sporcular, Balkan Şampiyonası'na ha- zırlanan mıllı takım aday kampına çağnlacak. • 20. Lluslararası Trabzon Yan Maratonunu erkeklerde Moldovalı Vılaş Valerya (1.07.08), bayanlarda da Uk- raynalı Rımma Dubovik (1.17.09)kazandı. Halkkoşu- sunda Seyfettin Özkan ve Zeynep Yıknaz bınncı oldu. • Bayanlar ve Erkekler Su- alü HokeyiTürkiye Şampiyo- nası, Bursa'da sona erdi. Şampiyonada, erkeklerde Adana Çukurova Ünıversite- si, bayanlarda Bursa 1. oldu. • NBAAtlantikGrubu'nda 2. sırada bulunan New York Knicks, kendı sahasında Mer- kez Grubu liden Indiana Pa- cers'ı 87-73 yenerek 50. ma- çında 31. galibıyetıni aldı Dı- ğer sonuçlar şoyle- NewYork: 87 - Indiana: 73, Utah 91 - Detroit: 87, Chıcag 74 - L.A.Chppers: 72. Seattle 94 - Boston: 91, Mıhvakuee- Vancoüver: İ00-111. • tznur at yanşlannda 3-6- 12-2-9-11 kombınesırubılen- ler 9 mılyar 695 mılyon 729 bın 250'şer lira ikramiye ka- zandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog