Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

»1 ŞUBAT 2000 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Polis, Kohl'ün evini arayacak • BFRLİN (AA) - Bonn Savcılığı. Alman Hıristiyan E>emokrat Birlik'teki (CDU) bağış skandalına adı kanşan partinin eski genel baskanı ve eski Başbakan Helmut Kohl"ün Berlin ve Oggersheim'deki evi ve börolannın aranması için karar verdi. Haftalık Der Spıegel dergisi, KohJ'ün evi v e bürolannın aranabilmesi için federal meclisin karar vermesi gerektiğini belirtti. Haberde, meclis komisyonunun, çarşamba günü konuyla ilgili karannı vereceği kaydedildi. Kırgmstan'da seçim • BİŞKEK(AA)- Kjrgızistan'da 2.5 milyona yakın seçmen parlamentonun 105 yeni üyesini belırlemek üzere dün sandık başına gitti. Genel seçimleri yaklaşık 2 bin uluslararası gözlemci Bişkek'te izledi. Kırgızistan Devlet Başkanı Askar Akayev daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin demokratik ilkelere sahip kalacağını ve seçimlerin, ülke için demokrasi sınavı olacağını belirtmişti. Seçim sonuçlannın bugün akşam saatlerinde alınması bekleniyor. Bush'un şansı aruyor • VVASHEVGTON (AA) - ABD'de kasım ayında yapılacak ba^kanlık seçimi öncesinde Cumhuriyetçi Parti'nin aday belirleme sürecinde büyûk önem tasıyan South Carolına eyaleti önseçiminde, Teksas Valisi George W. Bush, rakibi Arizona Senatörü John McCain'e karşı zafer kazandı. Siyasi gözlemciler, Bush'un, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı seçilme yolunda önemli avantaj elde ettiğini vurguladılar. Önseçimin ilk sonuçlannın alınmasırun ardından konuşan Bush, " Bill • • m " 1 "" Clınton-Al Gore ikilisi için sonun başlangıcı geldi" dedi. 1RA silahlanmaya devam etö' • LONDRA (AA) - Irlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA), Kuzey Irlanda banş anlaşması görüşmelerinin sürdüğü sırada silahlanmaya devam ettiği öne sürüldü. The Sunday Times gazetesinin haberinde, IRA'nın görüşmeler sırasında trlanda Cumhuriyeti ve Kuzey Irlanda'ya silah soktuğunu ve Irlanda polisiyle Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun(FBI)bu konu hakkında soruşturma yaptığı bildirildi. Haberde silahlar arasında Venezüella ve Kolombiya'dan gelen dürbünlü tüfekler, suikast tüfekleri ve Meksika'dan geldiği sanılan tabancalar bulunduğu belirtildi. İran'da seçim sonuçlarma itiraz eden göstericilerle polis arasında çatışma çıktı; 8 ölü, 10 yaralı var MoOâ yenflgiyi kabullenemiyor • Sonuçlar belli olmaya başladıktan sonra birçok kentte olaylar çıkarken siyasi gözlemciler, "Muhafazakâr kanat dağıldı" diye konuştu. Dış Haberter Servisi - iran'da cu- ma günü yapılan 6. meclis seçimle- rinin resmi olmayan sonuçlan, re- formculann meclisteki sandalyele- rin çoğunu elde ettiklerini gösteri- yor. Reform yanlısı kanat, ülkenin en büyük üç kentinde zafer kazan- ırken, siyasi gözlemciler, "Muhafa- zakârkanatdagıktT yorumunu yap- tılar. Muhafazakârlar ise "Henüzye- nilmedik. tkinci rurda sürprizierola- bilir r dediler. Seçim sonuçlanna ıti- raz eden göstericiler, polisle çatıştı. En az 8 ölü, 10 yaralı olduğu bildi- riliyor. Ölenler arasında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğu belirtildi. Oy sayım işlemleri devam eder- ken şimdiye kadar meclise girmesi kesinleşen 160 mılletvekilinden 116'sının yeni adaylardan olduğu bildirildi. Iran Daily gazetesinin "son dakika' habenne göre seçilmeleri ke- sinleşen 160 millervekilinden 44'ü eski milletvekili. 40 seçim çevresinde 2. tura gidil- mesi kesinleşti. RafsancanTye darbe Başkent Tahran'da oy sayım işle- mi devam ederken, Tahran Valili- ği'nden iyi haber alan bazı kaynak- lar, eski Cumhurbaşkanı Haşimi Raf- Humeyni afişJeri hâlâ Tahran duvariannı süsiih or. Ancak halk değişimden yana tavnm koydu. (R£ UTERS) sancani'nin 45. sıraya düştüğünü ileri sürdüler. Rafsancanı'nın yakın adamı ve Yeniden Onarım Partisi Genel Sek- reteri Gulam Hüseyin Kerbasçi ise Rafsancani'nin ıkinci tura kalabile- ceğini kaydetti. Kerbasçi, kendile- rinin de içinde bulunduğu reform- cu 23 Mayıs Cephesi"nin şimdiye ka- dar belirlenen milletvekilliklerinin yüzde 60'mı kazandığmı, bunlann yüzde 25-30'unun kendi partilerinin destekledığı adaylar olduğunu ileri sürdü. Başkent Tahran'da şimdiye kadar yapılan sayıma göre Cumhurbaşka- nı Hatemi nın kardeşi Muhammed Rıza Hatemi 1., hapse atilan eski Içişleri Bakanı Abdullah Nuri'nin kardeşi Ali Rıza Nuri 2., Kültür Ba- kanı Ataullah Mohacerani'nın eşi Cemik Kediver 3. sırayı aldı. Tamamı reformculardan oluşan 11 kişiye kadarkı sıralama ise şöy- le: Behzad Nebevi, Hüccertttislam Hadi Hamaney, Hüccerülislam Me- cid Ensari. Ali Ekber Musevi Hoey- ni, Davud Sülevmani. Meysem Seidi, Ali Rıza Recai ve Muhsin Annin. Bu arada. seçim sırasında ve son- Halkın Mücahitleri'nden füze saldınsı TAHRAN (Ajamlar) - Iran rejim muhalifi Halkın Mücahıtleri örgütünün Iran topraklanna füze saldınsında bulunduğu bildirildi. İran gazetesinin dünkü habenne göre Kermanşah eyaletinin frak sınınndaki Kasn Şirin ilinin valisi Isfendiyar Zakiri, Halkın Mücahıtleri'nin seçim günü olan cumayı cumartesiye bağlayan gece yansmdan sonra saat-01.30'da Irak topraklanndan Kasn Şirin'e 8 adet "107 fiizesi" attıklannı belirtti. Irak içindeki Güney Derbend'den atıldığı tahmin edilen fuzelerin iki kenar mahalle ve bir güvenlik bölgesine düştüğünü belirten Vali, saldın sırasında ölen ya da yaralanan olmadıgını kaydetti. İran'da cuma günü altıncısı düzenlenen meclis seçimlerinden iki hafta önce de Halkın Mücahıtleri, başkent Tahran'da art arda bombalı saldınlar düzenleyerek ülkede seçim öncesi gerginliğı arttırmıştı. Saldınlarda özellikle eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nın bürosunun hedef alındığı bildirilmişti. rasmda bazı bölgelerde olaylar çık- tığı konusunda haberler alınıyor. iran'da yayımlanan Kayhan ga- zetesinin haberine göre, ülkenin gü- neybatısındaki Suhuş ve Şadegan kentlerinde seçim sonuçlanna iti- raz eden göstericilerle polis arasın- da çıkan çatışmalarda 8 kişinin öl- düğü, 10 kişinin de yaralandığı bil- dirildi. Haberde, Suhuş kentinde arala- nnda 8 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişinin öldüğü belir- tildi. Habere göre göstericiler, 3 po- lis aracına saldırdılar ve valilik bi- nası, banka ve diğer kamu binalan- nın camlannı kırdılar. Iran Haber Ajansf nın (IRNA) dünkü habennde, göstericilerin re- form yanlısı bir adayın "oy satın ala- rak" seçilmesine kızdığı belirtilmiş- ti. Kayhan"ın haberinde, Şadegan kentinde de polisin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu 3 kişi- nin öldüğü kaydedildi. Göstericile- rin vali aleyhinde sloganlar atarak va- lilik binasına yürüdükleri, polisin gözyaşartıcı bomba kullandığı ifa- deedildi. Seçim merkezinden bilgıli bir kay- nak gazetelere yaptığı açıklamada, Tahran'ın güneyinde kimliği bilin- meyen kişilerin, denetim görevlile- rini tutuklayıp dövdüğünü. bu neden- le bazı sandıklardaki oy sayımımn iptal edilebileceğini bildirdi. Silahlı taraftarlar Milletvekili seçımlerini kaybe- den bir adayın silahlı taraftarlannın 7 saat yol kestiği bildirildi. Hemşehri gazetesinin haberine göre Fars eyaletinin Kazerun ilinde seçimi kaybeden Huşertgi Muham- med Sadegi'nin taraftarlan önceki gün öğleden sonra Kazerun-Buşehr yolunu keserek, yoldan geçen ara- balara ateş ettiler ve bazı araçlan ateşe verdiler. Hemşehri gazetesinin bölge dağı- tımını yapan kişinin aracına da ateş açıldığı ve aracın sol camının kınl- dığı, yolun kesilmesi nedeniyle bir- çok aracın geri dönmek zorunda kal- dığı kaydedildi. Kazerun'da seçimi reformcu 23 Mayıs Cephesi'nin ada- yı kazandı. 3 gün sürecek operasyonda Türkler de var KFOR, Mitroviça y da ev ev silah arıyor MTTROVtÇA (Ajanslar) - Kosova Banş Gücü (KFOR), Sırp ve Arnav-ut topluluklar arasında geniş çaplı bir operasyon başlattı. Operasyonda Türk personelin de görev aldığı açıklandı. KFOR Sözcüsü Gordon Fothering- ham, Ibar Harekâtı adı verilen ve ABD birliklerinin de katıldığı operasyon çerçevesinde. KFOR'un kentte saklanan silahlan bulmayı hedeflediğini söy- ledi. Fotheringham yaptığı açıklamada, "Mitroviça KFOR bnüklerince touna- men çembere aiındı. Banş gücii askerteri ev e\ gezerek silah an- yor" dıye konuştu. Çokuluslu güce ait askerler kentin pek çok yerinde yeni denetim nokta- lan oluşrurarak kontrolü sıkılaştırdı- lar. 150 kadar KFOR askeri kentin kuzeyindeki bir lisede mevzilenerek zırhlı araçlardesteğinde civardaki ka- • Operasyon sırasında SırplarKFOR askerlerine taşla saldırdı. rayolunda aramalara başladılar. Ay başmdan bu yana etnik çatışmalann arttığı Mitroviça'da, dün sabah yerel saatle 06.00'da başlatılan operasyonun üç gün sürmesi bekleniyor. KFOR askerlerince arama yapılan bir binanın çevresinde toplanan 100 kadar Sırp gösterici banş gücüne ait zırhlı araçlara taşlarla sal- dırdı. Arama yapılan evde birroketatariki makineli tü- fek ve çok sayıda cephane ele geçirilirken kimsenin tutuklanmadığı öğrenildi. Kentin güney bölgesine doğru yol alan Amerikan ordusuna ait zırhlı araçlara da yakla- şık 300 Sırp taşlarla saldırdı. Sırp ey- lemciler, Mitroviça'dagörevli KFOR tugayının Fransız komutanı General Pierre de Saqui de Sannesın emriyle olaya müdahale eden Fransız asker- lerini "Fransa,Fransa'' sloganlanyla sıcak bir biçımde karşıladılar. Dünyanın gözü iran'da Memnun ama temkinli • ABD ve Ürdün sonuçlan memnunlukla karşıladı. Israil ise îran'ın düşmanca tavnnın değişmeyeceğine inanıyor. DışHaberierSen'isi-İran'da düzenlenen 6. meclis seçimlerinin sonuçlan, başta ABD ve Ürdün tarafindan memnuniyetle karşılanır- ken Israil, reformculann zaferinin Tahran'ın düşmanca tavnnda bir degişikliğe yol açma- yacağına inandığını belirtti. Israil gazeteleri, reformculann zaferıni memnuniyetle karşıladı.Savunma yetkilileri- nin tran'daki ılımlı güçlerin çoğalacağina inan- dığını yazan Maariv gazetesi, îran'ın lsrail'e yöneliİc düşmanca tavnnda bir değişiklik bek- lemek için henüz çok erken olduğunu v urgu- ladı. Maariv gazetesinin, başbakan lıktan üst düzey bir yetkiliye dayanarak verdiği haber- de, "İsraiL Jrandaki ıhmfa kanadı güçlendiren her tûrlü geiişme>i memnuniyetle karşıiamak- tadır. Ancak, geçmeleri geneken gerçek sına- vin terorizmi destekfcmekten ve kitle imha si- lahı yanşıııdan vazgeçmeleri olduğunu unot- mamahyız" denildi. Reformculann mecüste çoğunluğu elde et- mesinin olumlu bir gelişme olduğunu kayde- den ABD Dışişieri Bakanı Madeleine Alb- right Iranb seçmenin "seçim sürecini, sesle- rini duYurmak ve ülkenin siyasi \önünii değiş- tinnek için kuBanmaktaki istekliliğini" gös- terdiğini belirtti. Ürdün basını da reformculann zaferini, dev- rimin sonu, demokratikleşmenin başlangıcı ve daha açık bir Islam Cumhuriyeti'ne giden yol olarak niteledi. Ülkenin saygm gazetelerinden El Rai'de yayımlanan bir makalede, seçimleri "İsUm ve demokrasinin biriikteyaşajabilmesi için nihai sınav"' olarak niteledi. Aynı gazctcdc "tran de- mokratik bir ulus kurmak için dcvrimci süre- d bmüayor" başlığıyla yer alan bir diğer ma- kalede ise yine de tran'ın bu süreçte ne kadar başanlı olacağını zamanm göstereceği ve bu nedenle gelişmelere temkinli yaklaşılması ge- rektiği kaydedildi. Savunma Bakanı Sergeyev, askeri operasyonun bitmek üzere olduğunu söyledi Rııslar Çeçenistan'dan çekilmeye başladı tnguş sınınndaki Çeçenler, ölü ve yarah listelerinde yakınlannı arryorlar. (REUTERS) MOSKOVA (Ajanslar) - Çeçenistan'dan ilk Rus bir- liklerinin çekildiğini duyu- ran Moskova, operasyonun bitmek üzere olduğu mesajı- nı verdi. Bölgedeki kaynak- lar, buna karşın Çeçenistan'ın güneyindeki dağlık kesimler- de çatışmalann devam etti- ğini bildirdi. Rus Itar-Tass ajansının as- keri kaynaklara dayanarak verdiği haberde. başkent Grozni yakınlanndaki Han- kale'de bulunan askeri üste konuşlanan bir zırhlı birliğin vebirparaşütbirliğininçekil- diği belirtildi. Rus askeri yetkilileri, 5 ay önce başlayan Çeçenistan operasyonunun yakında sona ereceğini, ancak güneydeki dağlara yerleşen Çeçen milis- lerin Rus güçlerine direnme- ye devam ettiğini bildirdiler. Güneyinde stratejik bir böl- ge olan Uşkaloy'da da dün çatışmalann çıktığı ıfade edıl- di. Rusya Genelkurmay Baş- kanı Binnci Yardımcısı Ge- neral Vateri Manilov, önceki gün Argun ve Vedenoclaki Çeçen mevzilerine yönelık operasyonlar bitmeden Rus askerlerinin çekilmesinin ön- görülmediğini söylemişti. Rusya Savunma Bakanı tgor Sergeyev, yaptığı açıkla- mada. Rus güçlerinin "aske- ri operasyonu sona erdirme- ye" hazırlandığını belirtti. Rus güçlerinin Argun vadisi- ni çembere almak üzere oldu- ğunu kaydeden Sergeyev. "Acele etme>eceği/; önemli olan en az sayida ka>ıp vermek ve haydutiann kökünü kazı- mak" dedi. Arguri ve Vedeno, Çeçe- nistan'ın güneyindeki dağlık bölgenin denetiminin ele ge- çirilmesi için çok büyük önem taşıyor. Cstün Akmen KÖR BAKKALIN GÖZLERİ "Senfonik Bir Öykü" ..Yer yer nrasd, yw yer denerne havaanda yralmış metazi onloiım, eğretileme, ironi, ofıntı ve göndermelerle zenginlestirıimis, ait katmondo öykü amatıasının yarattığı muzikle bir gül gibi kat kat açılan oykuler... . .Senfoni orkestrasındaki tüm sazlann öykünön bir kısmını anlattığı, yazorın deyimiyle "senfonik öykü" sonsuzdan baslayıp sonsuza giden olaylar ve insonlarlo örülü... AY$E MENGİ ...Yosam birikiminin uç verme cırpınmaları... akmayo yol orayon duygu gerimieri... "Hamlefin cöıümsüzlüğunü irdeleme, "Havva" olayının estetiğini kımaloma ve yazorın gozlemlerinı objektif kılma gibi yazısal girişimler, işte bu duygu ırmoâYnın aroyışlannı oluşturuyor. ADHAN BİNYAZAR "Cumhuriyet Kitap Kulübü " Sergı Salonlan ve Temsilaliklermde CD armağanh... Aksoy Yoymalık Son. ve Tk. A.Ş. A K s o Y Aytar Caf. F Ekıo^lu Sok 25/1 2(80600) 1 Y A Y ı N c ı L ı K Td:(0212) 284 34 36,284 90 41 -42 folcs:(0212) 284 84 37 ELEKTRİK MUHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 32. GENEL KURULU j Özelleştirmelere, nükleer santrallara, emeğin sömürüsüne, uluslararası tahkime, ırkçılık ve gericiliğe karşı DEMOKRAT MÜHENDİSLER ADAYLARI ASIL YEDEK Hüseyin YEŞİL A.Tarık UZUNKAYA Gazi İPEK Tahir ÇİÇEKCİ Yusuf BAĞATAR Sıdıka ÖDEL Selami YILMAZ Necdet OĞUZ Erhan KARAÇAY Erol CELEPSOY Cemll KOCATEPE Süleyman MERT Bülent YILMAZ H.BurakYalçınSUALP KARANLIGI YENECEĞİZ! Genel Kurul 19 Şubat 2000 Saat 10.00 YTÜ Oditoryum Salonu Seçimtef: 20 Şubat 2000 Saat- 09.00-17 00 Karagözyan ilköğretım Okulu Abide-i Hürriyet Cad No- 228 ŞİŞLİ S ı z d e K a t ı n I ş ı ğ ı n ı z ı DUZELTME Yıldiz Teknik Ünıversıtesı Rektörlü|ü'nûn P.02.2000 tanhmde Cumhunyet Gazetesı'nde 7 232 Ba- sın no.su ile yayımlanan ögretim üvesi ılanının 8. satınndakı Endüstn Mühendıslıfı Anabılım Dalı için venlen 1 adet Yardımcı Doçent kadrosu ılanı vanlışlıkla Doçent kadrosu olarak (îkmıştır Aynca 3 no.ludıpnot Siyasi Tanh Anabılım Dalı'uıda ılan edilen Yardımcı Doçent kadrosuna aıtör. Aşağıda be- lırtilen şekılde düzeltılerek ılan olunur. Fakiltai Bölâmû Matane Fak Endüstn Mûh Böl Dfl. ve ldBılfak. Sı>. Bd ve Ulus Öışfaler Böl (3lAzmüklarkonusundaçalı$mışuzmanelmak Basın: Tashıh AnatHİİm Dalı Kadro Endüstn Mûh. \ Doçent SıvasıTanh ^ Doçenıi3 » ELEMAN ARANIYOR BİLGİ İSLEM SORUMLUSU • Backoffice setıne hâkim (win nt 4.0, exchange server, proxy server) • Delphi ile SOL sen/er 7 üzerinde yazıltm getiştiımiş. • Internet üzerinde uygulama geliştiren, • Aynı pozisyonda en az 3 yıl çaltşmış, Bilgi işlem Sorumlusu Anyonc. Yukandaki ĞzeHrkJere sahip adaylann (erkek adayiar ıçın askeriik görevını tamamlamış olmak), özgeçmişterinı 25 Şubat 2000 tarihıne kadar TEMA Vakfı Insan Kaynaklan Bötomü'nûn dıkkatıne 0 212 281 11 32 No'lu faks numarasma gönctermeten nca olunur. TEMA Çayır Çimen Sok. Emlak Kredi Bloklan A-2 Blok Kat: 2 D: 10 Levent ISTANBUL Tel: 0 212 283 78 16 Faks: 0 212 28111 32 http//www.tema.org.tr. e-mailrtema gtema.org.tr. Prof. Dr. TARIK ZAFER TUNAYA'NIN ANISINA ÇARŞAMBA TOPUNTILARI MBJYA VE SJYASfT Konuşmacı MUSTAFA BALBAY lCumhunyet Gazetesi Köşe Yazan) Sunuş Dr.NURÖZMELAKIN (Boğaziçi Üniversıtesı Öğretım Görevlisi) 23 Şubat 2000 Çarşamba 17 30-19.30 TARIK ZAFER TUNAYA Kültür Merkezi (Eski Beyoğlu Evlendirme Dairesı-Tünel) ût AHMET SAVRAN içimizden biriydi... Kamu Emekçilerinin bütün eylemlerinde vardı... 4-5 Mart'ta memurun hak alma mücadelesinde en önde barikattaydı. Ulucanlar'da yaşarn hakkı elinden aiındı. 22 ŞUBATTA ANKARA'DA MAHKEMEDEBULUŞALIM Devrimci-Demokrat Oğretmenler Yaşam, kalbin iki vuruşu arasmdaki zamandır. Kalbinizi koruyun. TÜRKKALPVAKFI 79 Mayıs Cd. No: 8 Şişli/İSTANBUL Tel: (0212) 212 07 07 (pbx) 10 Hat Faks: (0212) 212 6835
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog