Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

/ % * SMT KöhTtStZ HİZNET / f / § 8AAT ADRESC KtTAP TESlM / / # SMTÜYHfcKUULÜ A A * SAAT KtWP SfrARte OUUttÖ J v f SMriNutıiEKMPumşı Ifcledıjmız fatabın adını, kredı kartnıraB numarası ve san kulknma tanhı ile buiıkte bıldmn, lutap evınızde olsun Adınızı. soyadınızı ve telefon nuınaraıızı da bıldmneyı unutraayın Üye değılsenız. dılersenız üye de o!un >a da üyehğınızı yenıleym. HER tSLEM BİR TELEFONLA:0212 S14 01 96 Cumhuriye İCumhurlyt |Al«nd«»ı Cumhuriyet Kitap Kulübü •rgi Salonlannda ve Temsilciliklerinde ıLEDlBERG SpA -Italya Tcsıslenndc ürttıtaştır) tocaSCaddesNo- 39/41 (34334) Cağatoğlu i taartdMg12)514 01 96 F*s:j212)514 01 95 7"6. YIL SAYI: 27165 / 250.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 21 ŞUBAT 2000 PAZARTESİ U M H U R î t N K Ü Ü R M î ANTON ÇEHOV KORKUNÇ BİR GECE (Öyküler) Rusça'dan çeviren: Mehmet Özgül 19. yüzyıl Rus yazınının en büyüklerinden, oyun ve öykü yazarı Anton Çehov yazarlığa daha öğrenciyken gülmece dergilerine takma adla öyküler yazarak başladı. Gülmece, özellikle öykülerinde, her zaman önemli bir öğe oldu. ÇEKOV KORKUNÇ BİR GECE Gösterişsiz bir anlatım ve ölçülü bir ses tonuyla, sıradan insanların anlamsız gibi görünen yaşamlarını en anlamlı yanlarıyla sergilerken; gülmece öğesini, kaba bir alaycılık amacıyla değil, kaba ve çirkin olanı açığa çıkarmak, bunların yol açtığı ezilmişliği ve mutsuzluğu dengelemek için kullandı. Çarlık Rusyası'nın çöküş dönemindeki taşra yaşamını, insan ilişkilerinin kopukluğunu, bunalımlı bir toplumun bireylere yansıyan tedirginliğini şiirsel bir gerçekçilikle dile getirdi. İlk öykülerinde yergici bir dil ve gülünç olan ağır basarken, sonraki öyküleri gülmece öğesini korumakla birlikte hüzünlü bir havaya bürünmüştür. Çağdaş kısa öykünün gelmiş geçmiş en büyük ustalarından Çehov'un en güzel kısa öykülerinden bir demet... Yarın Cumhuriyet 'le birlikte... Reformculann önde gitmesi üzerine çıkan olaylarda çok sayıda ölü ve yaralı var SeçinıIran'ıREFORMCU KANADEN ZAFERİ Iran'da yapılan 6. meclis seçimlerinin resmi olmayan sonuçlan, reformcuların meclisteki sandalyelerin çoğunu elde ettiklerini gösteriyor. Reform yanlısı kanat ülkenin en büyük üç kentinde zafer kazanırken siyasi gözlemciler "Muhafazakâr kanat dağıldı" yorumunu yapıyor. Cem 'den reformculara destek 'Türkiye'yi örnekahn'ı Hizbullah terör örgütûnûn Iran mollalan ile bağlantı içinde olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Ismail Cem, "lran'ın pek çok ülkenin sılantı duyduğu bir özelliği var. Meşru hükümet organlan dışında yine meşru olan, ama hükümete bağlı olmayan birimler, gûçler mevcut" dedi. ı Hizbullah'ın da hükümete bağlı olmayan, ancak başka meşru güçlere bağlı faaliyet gösterdiğini belirten Cem, lran'ın değişiminin öncelikle bu ikili yapı sonmuna çözüm getırmekten geçtığini vurguladı. Cem, "Umanm bu seçimlerin ardından bu çözüm sağlanır" diye konuştu. POLİSLE ÇATIŞTILAR DÜNYANIN GÖZÜ ÎRAN'DA Suhuş ve Şadegan kentlerinde seçim sonuçlanna isyan eden muhafazakârlarla polis arasında çıkan çatışmalarda en az 8 kişinin öldüğü bildirildi. Kazerun kentinde de seçimi kaybeden bir adayın 7 saat boyunca yol keserek geçen arabalara ateş ettiği Öğrenİldİ. • 11. Sayfada ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright Iran'daki seçim sonuçlanndan memnun kaldıklannı açıkladı. Ürdün basını da, sonuçlan demokratikleşmenin başlangıcı olarak değerlendirdi. Israil yönetimi ise lran'ın tavnnın değişmeyeceğine inanıyor. • ıı. Sayfada ANKARA (Cumhurryet Bârosu)-Dışişleri Bakanı İs- maflCem, şenatçı Hizbullah terör örgütünün lranlı molla- lann uzantılan ile bağlantılı oldugunu belirtirken reform- culann demokrası ve insan haklan yönünde attıklan adımlardan memnuniyet duyduklannı söyledi. Türkı- ye'nin 1 milyan aşkın lslam nüfusuna tek yenileşme mo- delini sunabilmiş ülke oldu- gunu vurgulayan Cem, "tran gibi bir güçlûmedenhetin ba- •n özeflikleri Oe buna benzeş- meye başiaması Türkryemiz açısuıdan çok önenıM bir ge- Eşme. L'manm bu tran'da de- vam eder" dedı. Dışişleri Bakanı Cem, TRT 1 'de yayımlanan "Pazar Panorama" programında Iran'dakı seçim ve Tahran'ın Hizbullah'a verdiği desteğe ilişkın sorulan yanıtladı. Cem'in görüşleri ana başlık- lanyla şöyle: tran ve Hizbullah: Türki- ye, Iran ile olan ilişkilerinde Hizbullah konusunda kaygı- sını, düşüncesini dile getıri- yor. Genelinde Hizbullah olayına baktığımızda, çıkış noktasında Iran ile belli bir ilişki olduğugözüküyor. Hiz- bullah denildiğinde bu çok genel bir tanım oluyor. Bır- çok ülkede bunun o ülkenin özelliklerinde, mutlaka kay- nagına bağımlı kalmaksızın MArkasıSa.6,Sü.rde Hume\Tii afişlerinin hâlâ duvariarda olduğu lran'da halk değişimden yana tavnnı koydu. Ancak muhafazakâıiar birçok kentte olay çıkardı. Halkuı Mücaktöerinden 1nın'ajÜ70saldmsı # Irak'ta üslenen rejim muhalifi Halkın Mücahitleri îran topraklanna uizeli saldın düzenledi. Kermanşah eyaletinin Kasn Şirin ili valisi Isfendiyar Zakiri Güney Derbend'den atıldığı tahmin edilen 8 füzenin can kaybına yol açmadığını söyledi. # Iran'da cıuna günü altıncısı düzenlenen meclis seçimlerinden iki hafta önce de Halkın Mücahitleri, başkent Tahran'da art arda bombalı saldınlar düzenleyerek ülkede seçim öncesi gerginliği arttırmışlardı. • ıı. Beykoz'daki operasyonda öldürülen Velioğlu'nun Hizbullahçı teröristlere verdiği fetva ıçm bcareü yapm 'Tek koşul, paranın kuruşuna dokunulmaması' Hizbullah'ın mali kaynaklannı araştırmak üzere kumlan ekip, örgüt lideri Hüseyin Velioğlu'nun fetvasının yer aldığı bir belgeye ulaştı. Velioğlu belgede daha etkıli olabilmek için dini liderlerden yetki aldığırn belirtiyor ve kazanılan bütün paranın örgüte verihnesi şartıyla kadın ticareti yapılabileceğini söylüyor. • 6. Sayfada Sempatlzanları sınıfiıyorlar Hizbullah'ın, teröristleri yapabileceği iş, öğrenim durumu, ders verebilecek, liderler ile çalışabilecek kişiler gibi gruplara ayırarak sınıflandınp kodladığı belirlendi. Mardin'de yakalanan Hizbullahçı terörist Mehmet Şerif Baynıdır'ın ifadesine göre örgüt, elemanlannı "C/38, C/39, C/40, C/41, C/42" adlanyla kodlandınyor. • 3. Sayfada Sllahların Iğneslnl törpülüyorlar piyarbakır DGM'de yargüanan şeriatçı terör örgütü üyesi Abdurrahim Haşimi Güneş, örgütün, işlediği cinayetlerin aydnılatıhnasını önlemek için ne gibi yollara başvurduğunu anlattı. Abdurrahim Haşimi Güneş, ifadesinde iğnesi törpülenen silahlar sayesinde işlenen cinayetlerin faili meçhul kaldığını belirtti. • 3. Sayfada Kösk tartısması 5+5'te ANAP sıkıntılı • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partısinin vereceği fıreyi azaltmaya çalışan ANAP lideri Yılmaz. kurmaylanru ıkna edemiyor. ANAP'lı Bülent Akarcah 5+5'e karşı oldugunu vurguladı. ı DYP Genel Başkanı Tansu ÇilleT, cumhurbaşkanlığı seçimi için perşembe günü ikinci kez liderler turuna çıkmaya hazırlanıyor. I FP Genel Başkanı Recai Kutan, "Sayuı Demirel'e halk da destek verirse, bir dönem daha cumhurbaşkanlığı yapmasına sıcak bakıyorum" dedi. • 5. Sayfada Bingöl HADEP'li başkana gözaltı • HADEP'h Bingöl Belediye Başkanı Feyzullah Karaaslan gözaltına alındı. Daha önce HADEP Diyarbakır Belediye Başkanı Feridun Celik ve Siirt Belediye Başkanı Mehmet Selim Özalp de gözaltına alınmıştı. # Diyarbakır'da dün yaklaşık bın partili, Feridun Celik' in gözaltına alınmasını protesto etti. HADEP Diyarbakır tl Başkanı Ali Ürküt, belediye başkanlannın gözaltma alınmasrndan Başbakan Bülent Ecevit'in sorumlu oldugunu ileri sürdü. • 7. Sayfada Altan Öymen Başbakan'a Fethullah Gülen tepkisi • CHP lideri Altan Öymen, Başbakan Ecevit'in Gülen hakkında övücü sözler kullanmasmı eleştirdi. DSP'nin sağ partiler tarafından kuşatıldığını belirten Öymen, "Gülen'in düşünceleri belli. Gülen'i övme, koruma anlamına gelecek sözlerin söylenmesi yanlıştır" dedi. • 3. Sayfada Vefa Küçük F. Bahçe genel kurulunu kaybetti Adz Yıkürımyenîden bcışkan Fenerbahçe'nin olağan genel kurulunda Aziz Yıldırım yeniden kulüp başkanlığına seçildi. 5 bine yakrn üyenin oy kullandığı kongrede Aziz Yılduım 2657 oy alırken Vefa Küçük 1980 oyda kaldı. Fenerbahçe'nin tarihindeki 33'üncü başkan olan Yıldınm, "Yanlışlardan ders aldık. Yeni bir sayfa açıyoruz" dedi. Aziz '- Yıldınm'rn listesinde Şadan Kalkavan, Uğur Dündar, Selirh Soydan, Atilla Kıyat gibi isimler bulunuyor. • Spor'da öss Deneme Sınm \ S. Sayfada um-agBaşkanı GüldalMumcu'danaçıklama 'Suspayı haberidoğru değjH* Güldal Mumcu, um-ag'ın yayımlayacağı iki kitabın içeriğinden rahatsız olanlann vakfa para bağışladığı haberlerinin yalan Gükfol Mumcu oldugunu söyledi. Mumcu, "Ne kimsenin hesabına para yatınldı ne de bir baskı söz konusu" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) -Ugur MumcuAraşürmacı Ga- zetecilik Vakfı Başkanı Güldal Mumcu, yayımlayacaklan iki ye- ni kitabın içeriğinden rahatsız olanlann vakfa 2 milyon dolar ba- ğış yaptığı ve kendisinin de bu pa- rayı reddettiği iddialannın doğru olmadığını bildırdı. Güldal Mum- cu, "Ne kimsenin hesabına para>-a- MArkastSa.6,Sü.5'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Urfa = Bursa! ŞANLIURFA - Alçalmaya başladığımızda ilk GAP'ın atar damartan, sulama kanallan dikkatimizi çekti... Kahverengi-yeşil tarla çizgileri arasında enine boyuna uzayıp gidiyor. Su, toprağın yapısından ren- gine her şeyi degiştirmiş. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, daha uçağa binerken gazetecilerin kafasındaki gündemi değiştir- • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog