Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

13 ŞUBAT 2000 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA 17 Övmenin nedeni var Başbakan Bülent Ecevit'ın, ABD'de ıkamet etmekte olan emeklı vaız Fethullah Gülen'ın okullarını tum uyarılara karşın her fırsatta ovmesı, şaşkınlık ve tepkı yaratıyor . Şaşmaya, tepkı gostermeye pek gerek yok galıba Çunku Sayın Ecevrt, ekonomık ve sıyasal açıdan ANAP'lıları bıle gerıde bırakacak kadar TurgutÖzal'ın ardılıdır artık. Bu açıdan bakıldığında; yaptıkları, soyledıklerı son derece doğaldır ISIK KANSU yet com.ir. Kamu Işletmecılığını Gelıştırme Merke- zı, "Cumhunyet'ın 75 yılında Kamu Hız- metı Kamu Mulkıyetı Sempozyumu"nda yapılan konuşmalan gecıkmetı de olsa ya- yımladı Kıtap, geçmışten bugune Tur- kıye'nın geldığı duaıma ılışkın tartışma- ların çok kısa bır ozetı aslında. KlGEM'ın son yayınında, ozellıkle Prof Dr Bılsay Kuruç'un yaptığı uyan dıkka- tımızı çektı "1923, bıze unutmamız gereken bır çızgıyı venyor Ona ben 'Curzon çızgısı' dıyorum. Curzon çızgısının esası 'Yaban- cı ya da dunya yapsın, gensı buna göre duzenlensın'd;r Curzon çızgısı, bızımgı- bı bır ulkede sıyaset sıstemı zayıf oldu- ğu takdırde ortaya çıkar Sıyası sıstemın, ülkenın gucünu ve dünyada alacağı ye- n, halkın sıyaseteyansıyan veyayansıma- yan gucu ve değerlen ıle ortaya çıkan bır şey olarak duşunursek, bır anlamda ul- kenın gucu, sıyasettekı güçle çıkıyor kar- şımıza Onun ıçın Curzon çızgısı önem- lı" Bılsay Kuruç'un sozunu ettığı "Curzon çızgısı"n\, Ismet Inönü'nun anılanndan Curzon çizgisi ı 1s oörenelım lngılız Dışışlen Bakanı Lord Curzon, Lo- zan Konferansı sırasında Turk heyetının başkanı Ismet Paşa'nın butun ısteklen- nı reddettığınden yakınarak, ozetle şun- ları soyler °En nıhayetşu kanaate vardık ks, ne red- dedersmız hepsını cebımıze atıyoruz Memleketınız haraptr Imaretmeyecekmı- sınız? Bunun ıçın paraya ıhtıyacınız ola- caktır Para kımsede yok Ancak bız ve- rebılınz Memnun olmazsak kımden ala- caksınız'* Harap bır memleketı nasıl kur- taracaksınız? Ihtıyaç sebebıyle yann pa- ra ıstemek ıçın karşımıza geçıp dız çök- tuğunuz zaman bugun reddettıklennızı cebımızden bırer bırer çıkartıp sıze gos- tereceğız " Prof. Kuruç'un sozlerıne ge- n donelım şımdı "1923'teöğrendığımızbırşey, 1980'den sonra zayıfsıyası sıstemle ortaya çıktı Za- yıf sıyaset ortamı olduğu zaman mutla- ka 'Senın ne yapacağını ben tanzım ede- ceğım' dıyen 'Curzon çızgısı' gelır" Ulus- lararası tahkımın Anayasa hukmu halıne getınlmesı, enerjı, saglık, sosyal guven- lık başta olmak uzere bırçok kamusal alanın uluslararası şırketlere açılması, ta- rım sektorunde tumuyle dışa bağımlılığa yol açacak odunler verılmesı, bugun "Curzon çızgısı°n\n cebınden çıkan tav- şanlar olmasın sakın Sorumlu olduğu bakanlığı lağvet- meyı duşleyen Tunzm Bakanı Erkan Mumcu, Turkıye'yı tanıtmak ıçın kam- panya açacak ve Turfoye 'ye btçılenye- nı kımlık" gereğı dıyecekrnış kı, "Ge- lın Türkıye'de farklılıklan kucaklayın " Benzer doğrultuda bır başka haber daha Nısan ayında da Antalya'da ya- pılacak AGİT toplantısında azınlıklar konusu uzerınde durulacakmış Aydınlanmacı yazanmız Ahmet Ta- ner Kışlalı'nın, olumune yol açan ha- ın saldın oncesı uzennde çok durdu- ğu, bızzat kendısının kaleme aldığı Farklılıklar yerine benzerlikler "Demokratık Toplumcu Çağn" met- nınde bugun onumüze ısrariartılenbu konu şoyle yorumlanmıştı "Etnık so- runlann çozumü, ulus-devletı yıkmak- tan geçmez, ulusu oluşturan tüm bı- reylenn eşıt hak ve özgürtüklere ka- vuşturulmasından, bolgeler ve sınıflar arası aşın dengesıztıklenn gıdenlmesın- den veyereldemokrasıanlayışınınguç- lendınlmesınden geçer Farklılığı ku- rvmlaştırmayonundekı heradım sade- ce ûlkenın genelıne değıl, ozellıkle de Guneydoğu halkına zarar verecektır Toplumda etnık farklılıklan kurumsallaş- tıranmodel, Balkanlar'dayennıbırkan golüneterketmıştır Yaşadığımıztanh, benzerlıklerı kurumsallaştıran Ata- türk'ün haklılığını kanıtlamıştır Küreselleşme gerçeğım kabuletmek başkadır, ulusal çıkahan yenı dünya düzenıne feda etmek başkadır. Ulusal devlet, yenı dunya duzenı ıçınde, ege- men güçlenn karşısındakı tek engelı oluşturması açından da önemlıdır Bır nokta gozden uzak tutulmamalıdır Ata- türk dönemı, kapılann dünyaya kapa- tıldığı değıl, açıldığı, Türkıye'nın bolge- sı ıle ve dunya ıle butunleştığı, eşıtulus- lar arasındakı bır kureselleşmenın ül- kemız tarafından savunulduğu çok ba- şanlı ve onurlu bır omek oluşturmuş- tur" Farklılıklanmızı yadsımadan, ben- zerlıklenmızı one çıkaran eşıt ve kar- deş yurttaşlık bılıncı ne gune duruyor kı? Masum uykular bölünmemeli Paytak ordek, boburlenen aslan, uzun kulaklı çomar, zıp zıp tavşan, seruvencı leylek el ele verdıler, Yaşar Karakulak'ın oyununda bır araya geldıler Kol kola gınp soyledıklen şarkılarla deprem korkusunu yendıler Sıra geldı masum uykulara gıren dogal felaketı çocuklara anlatmaya Tıyatro Ankara Çocuk Sahnesı'nın Mıllı Eğıtım Bakanlığı llkoğretım Genel Mudurluğu, Deprem Araştırma Daıresı Başkanlığı'nın bılgı ve onerılerıyle desteklenen, muzıklı ve danslı çocuk oyunu "Hayvanlar Kasabası" bugun Ankara Mıllı Eğıtım Bakanlığı Şûra Salonu'nda sahnelenmeye başlıyor Oyun, Anadolu'yu da dolaşacak, çocukların ruhlarını ıçın ıçın kemıren tanımlanamaz soyut urkuntuyu bılınce donuşturerek gule oynaya depremın ne olduğunu aktaracak Haydı kolay gelsın' ISSIZ ODA YAZILARI VEDAT ÖZDEMİROĞLU Panda'mn Türkiye Günlüğü! 5 Mayıs: Bugun Çın'den uçaklaTurkıye'yegeldım Uçak- ta, bır Turk yolcunun, uyanlara rağmen ısrarla cep telefonu kul- lanması yuzunden az daha Iran'a duşuyorduk Sonandacanhav- lıyle bı pençe atıp telefonu elın- den kaptım, hayatımız kurtul- "clıf Tlâvaalanında benî kalaba- lık bır guruh karşıladı, omuzla- ra almak ıstedıler Kaçtım 12 Mayıs: Gelelı bır hafta ol- du, her gun ayrı bır canlı yayına çıkıyorum Reha Muhtar ıçle- rınde en ılgıncıydı Kolumu bu- kup "Acı varmı?" dıye sordu Sı- yaset Meydanı'na katıldım, ısım ıçın oylama yapıldı, bana "Vol- kan" ısmını taktılar Maymun Çarlı ıle beraber televızyonda program yapmam bıle onerıldı Çok yorgunum, o kalabalık Çın buradan daha sakındı 20 Mayıs: Hıncal Uluç ko- şesınde "Türkıye'nın sembol ta- kımının Galatasaray olduğunu ve benım uzmanlar tarafından san-kınvızıya boyanmam gerek- tığını" yazdı Daha neler Ağla- mak ıstıyorum 28 Mayıs: Mıllıyetçı basın ba- na karşılık Çın'e "BırSıvas Kan- gal kopek, bır Ankara keçışı ve bır Van kedısı" armağan edıl- mesıne tepkı gosterdı "Bu ca- sus olup olmadığı belırsız pan- da karşılığında nıye üç vatan hayvanı takas edıldP Komunıst Çın 'ın elındekı zavallı hayvanla- nmızı kurtaralım" turunden ya- zılar çıktı Dunyadakı 999 ben- zerıme faks yollayarak benım TŞın bfrşeyleryapmalannı ıster- dîm 9 Hazıran: Bugun zıyaretıme Tansu Çıller adında bır polrtıka- cı geldı ve benımle fotoğraflar çektırırken "Kulturumuzde pan- da onemlı bıryer tutar> 'Panda yuva yapmış soğut dalına' şek- lınde halk turkumuz bıle vardır'" şekhnde demeç verdı Yemem ıçın de Yenıkoy'dekı yalısından 6 adet bambu koltuk gonderme sozu verdı Gıdesım, kaçasım gelıyor 17 Hazıran: Daha once Ke- nan Evren'ın Çın'den getırdığı Pekın ordeğı Kuddusı'nın kaçış planlannı ele geçırdım bugun Çok mutluyum Bu akşam ka- çanm, benı kımse tutamaz 1 18 Hazıran: Kaçarken yaka- landım Sorguya alındım ve "ru- tın dışı" davranışlara maruz kal- dım Bu kez, barış değıl, savaş sebebıyım Benım yuzümden Çın, Turkıye'ye savaş açtı 1 Ben sevgiye değil, loplu sünnef imajına karşıyım! Geçen hafta, Sevgılıler Gu- nu'nu "aşkı, sevgıyı, sevdayı, romantızmı somurerek daha faz- la eşya satmak" amacı taşıdığı ıçın eleştırdım ve bu yuzden çe- şıtlı okuyuculardan karşı eleş- tırıler aldım Örnek olarak, kısa bır okur eleştırısını aktarıyorum "Her şeye muhalrfolmakzorunda mı- smız? Bencıllığın doruklara tır- mandığı gunumûzde, ınsanla- ra sevgıyı ve sevmenın erdemı- rv anımsatan bırgüne nıçın kar- şsınız7 Insanlar, hedıye almadan oa Sevgılıler Gunu'nu kutlaya- hlır Sevgılının yanağına kon- curulan bır opucuk, en değerlı amağandır Aşk oyle guçludur k kendını sömurtmez, bılmem yanıhyor muyum^" Hayır, değerlı okuyucum (ve tenzerı goruşlen savunanlar), ^anılmıyorsunuz Sevgı ınsa- roğlunun en değerlı duygusu- cur Gerçekten ınsanlaşmak ıs- feyen, sevgıyı ve aşkı tanımah, \aşamalıdır Aşk olmasa, sade- ce fızıksel ıhtıyaçlannı karşıla- ıan canlılardan ne farkımız ka- Ir? Sevgılıler Gunu'ne karşı çı- ıışım, sevgiye karşı çıkış olarak dgılanmamalı Aksıne, sevgıyı ıullanarak ınsanların robotlaş- nlmasınaydı benım tepkım Bırbırınden çarpıcı kampan- alarla, cıcılı bıcılı reklamlarla, nedyanın yoğun bır ımaj bom- )ardımanıyla 14 Şubat'ın "em- ivakı" halıne getınlmesı, sevgı kavramını somurmek değıl mı? Sayın Doğan Hızlan, Hurrı- yet'tekı koşesınde bu konu hak- kında guzel bır yazı yazdı ve ozetle "Aşk asosyaldır" dedı Sevgıyı yaşamak ve çoğaltmak ıçın nıçın 14 Şubat'ı bekleyelım kı"? Sevgılının yanağına 13 ya da 15 Şubat'ta kondurulan opu- cuk daha mı değersız' Yaşam tarzlannı taklrt ettığımız Batı top- lumlannı gende bırakan bır coş- kuyla Sevgılıler Gunu'nu kutla- mak normal bırdurum mu, yok- sa ozentı kulturun uzantısı mı'' Sevgı, ınsanın kalbındedır, ço- ğalarak zamana ve hayata ya- yılmalıdır Resmı bır bayram gu- nu gıbı, bır gune ındırgenmesı ve hedıyelık eşya satışlannın ta- vana vurması yolunda kullanı- larak somurulmesı rahatsız edı- cı Bu yuzden 14 Şubat'atama- men karşıyım Her ınsan gıbı, her aşkın da ayrı bır kımyası vardır ve kendıne ozel, gızlı bır "gunu" olmalıdır Yazıyı, çocukluğumuzun gu- zel ınsanı, oğretmen komşu- muz Leyla Abla'nın defterınden okuduğum ve hıç unutmadığım şu satırlarla bıtırmek ısterım "Sevgı gur gür açar ınsanlann dünyasında Uçsuzbucaksız ktr- larda açan papatyalar gıbı Bır oluştur bu güç Sevgıyı hak edenlenn gucü Ve gerçek bır sevgı bır kez yaratıldı mı, son- suza dek yaşar onu yaratanlar yok olsa da 1 " Mini Test Nâzım Hikmet'e "zararlı bırzavallı" dıyerek saldırmak ıçın bır ınsanda aşağıdakı- lerden hangısı bulunmalıdır^ a- b- c- d- dan e- Cehalet Ruh hastalığı Guce tapma Mazlumdan ve yoksul- ığrenme Hepsı! KlM KİME DUM DUMA BEMÇAK behıcakı turk.net ı «4,^. ! „ ! • ı,, JJ ÇtZGİLİK KÂMİL MASARACI H A R B Î SEMİH POROY semıhporoy(çL yahoo.com tr • MIRMIRIAR VCVR DVKAK TARİHTE BUGÜN VUMTAZ ARIKAN 19Şubat Arfe- 19ZS' SAYI YIL, TÜRKİYE'DE/LKRADYO YAYINLARI BASUYOR.. BuGuhl, T8 At-M , TUKKIYE'DE flADYOMUfJ KURUlAB'UutESI /Ç7/V GBREtZLJ YA- AYt-AMtçrr SS4- hJUAAABAU YASAYLA, O ZAMAMICJ AO( TELSIZ TEL£/=OıM OLAN RADYO fÇtA/ ÇALIŞMALA& BAŞLArtLMtŞn. A'/NI ONCE ISTAMRUL OSKnAfJlYE 't>E, DENEIütû VAYtNLJUİJ YAPAN g/# ıS&*£YON KU&JLMUÇ, S KILDVAT GUCUNOEJC< gU fKt YfL SOM/eAy HAYRETTI() AOLI EStcı 8lfi MUHA8&SE SUSAYrMM GAYRETtYLE OUlÇTURULAN ıSTAAfgUL RAOYOSU IZjtMMtŞTl AN&*£A 'OA/Cı >LK ıSTASYOMU ıSE, YSZf 'OE UUIS YAYINA SAŞLAM/Ş, BıR KOU A MfNOA 8//e &I6 EI/ıME GÖRÜŞ Dr. EMİN GÜRSES IRA,PKKve Uluslararası Sistem Zamanında IRA nın stratejısını belırleyen bırkaç kı- şıden bırı olan Martın McGuınness Şubat 1994'te, Londra ıle masaya sılahlarla oturacağını soylerken, PKK nın 4 Kongresı'ne gonderdığı polıtık raporda Ocalan sılahlı mucadele ıle Ankara'yı goruşmeye zor- layacağını hesaplıyordu Aradan geçen yıllar ıkı orgut lıderlığıne, tek başı- na sılahlı mucadele ıle başarı sağlamanın olanaksız olduğu, bolgesel ve uluslararası ılışkılenn faahyetle- rını kolaylaştırdığı gıbı, zora da sokabıldığını goster- dı IRA, sanayı toplumu orgutu olarak sanayı toplu- muna uygun mucadelesını surdururken, ıçende he- defe ulaşma suresının uzamasıyla doğan toplumsal rahatsızhk ve uluslararası baskılar sonucu masaya oturmak konusuna yeşıl ışık yakmış, PKK ıse koylu toplumuna uygun mucadele yontemınde perıferıde (çevre) başarısızlığa uğraması sonucu kendısıne ve- rılen uluslararası desteğı kaybetmeye başlamıştır. Kuzey Irlanda'da kalıcı bır barış sağlamak ıçın ara- ya Clınton yonetımı gırmış ve goruşmeler başlarruş- tı Clınton yonetımı adına ABD'lı eskı senator Geor- ge MrtcheİI'ın aracıhk ettığı goruşmeler sonucu 1998 sonbaharındabıranlaşmayavarılmıştı Anlaşma so- nucu Belfast'ta daha once 1973 Sunnıngdale an- laşması sonucu oluşturulan ve Mayıs 1974'te "Pro- testan Ulsterlşçı Konseyı'nm mudahalesıyle yıkılrhış olan yerel hukumet yenıden kuruldu Fakat "guç paylaşımı" uzerıne kurulu bu hukumetın omru ıkı ay kadar surdu Ulster Bırlıkçı Partı lıderı ve kurulan hukumetın ılk başbakanı Davıd Tnmble, Protestan tabandan ge- len baskılar nedenıyle IRA'nın sılah bırakması ıçın ve- nlen surede sılahların teslımıne başlanılmayınca ıs- tıfatehdıdınde bulunması sonucu Londra, protestan taleplerıne uygun bır polıtıka takıp ederek yetkılen tek- rar elıne aldı Sınn Feın lıderı Gerry Adams, Kuzey Irlanda dan sorumlu devlet bakanı Peter Mandel- son'un yonetımı askıya almasıyla bırlıkte, IRA'nın sı- lahlan teslım etmesını gozetecek olan Kanadalı Ge- neral Chastelaın'le ışbırlığı yapılmayacağını belırt- mış surecın kesıntıye uğratılmaması ıçın çaba gos- termıştı Adams IRA'yı sılahlarını teslım etmeye ık- na etmek ıçın, lngılız ordusunun Kuzey Irlanda'dan çekılmeye başlamasının zorunlu olduğunu, aksı tak- dırde IRA nın Sınn Feın ıle ılışkılerı kesebıleceğınıtı- lıyor Aynı durum PKK lıden ıçın de geçerlı Uluslarara- sı sıstemın çarkının dışlılen arasında sıkıştınldığını go- ren öcalan orgutu sıstemın taleplerıne uygun bır şekle sokmak ıçın çaba harcarken, orgutun sılahlı ka- nadının orgutten kopmasını engellemek ıçın esnek ıfadeler kullanmaya dıkkat etmektedır Uluslararası sıstemın taleplerıne ayak uydurmak ıçın bır dızı de- ğışıklığın gundeme getınldığı PKK'nın 7 Olağanus- tu Kongresı'ne sunduğu polıtık raporda "avare-ası çe- tecılıkle ıç ıçe gelıştınlen şıddet anlayışı'ru eleştıren öcalan "çatışma yaklaşımlannın ıflas ettığını" ıfade etmektedır Başkanlık Konseyı uyesı Nızamettın Taş da "eskı tarzı mahkûm ettıklennı" soylemıştır Bun- lar yenılgıye uygun yenı hareket tarzları belırlemenın ıfadelerıdır Perıferıde yer alan ayrılıkçı hareketler, merkezı ül- kelerle ılışkılerden medet umduklan olçude bunlaı^n politika değışlkliklerıne karşı korurttasrz btr duruma duşerler PKK buna ornektır Gedşmış merkezı ulke- de yer alan IRA'nın hareket alanı ıse zamanında ken- dı yararına kullanabıldığı Irlanda Cumhurıyetı ve ABD'dekı bazı kurumların tavır değıştırmelerıyle kı- sıtlanmıştır lngılız Genelkurmayı'nın Kuzey Irianda'yı soğuk savaş sonrası artık bır tehdıt olarak algıla- maktan vazgeçmesıyle Londra, VVashıngton ıle ya- kın ılışkısını kullanarak IRA'nın sıyası kanadı Sınn Fe- ın'ı masaya oturmaya zorlamıştır Londra'nın soası- kıştırması sonucu IRA'nın sılah bırakma goruşmele- rınden çekıldığını açıklaması ıse orgutun tasfıye ol- maktan korktuğu ıçın yaptığı bır çıkıştır Eğer orgut boyle bır karar almasaydı 30 yıllık sılahlı mucadete- nın uzerıne ınşa edıldığı amacın terk edılmesı anla- mına gelecektı kı bu da orgutu tasfiye surecıne so- kacaktı Londra bu durumu goz onune almadan IRA'yı koşeye sıkıştırmak ıçın acele etmıştır Uluslararası sıstemın ışleyışınden kımse tam ola- rak muaf değıldır Gelışmelen lyı tahlıl edebılen or- gutler daha lyı yaşamaları ıçın çaba gosterdıklennı ıddıaettıklerı ınsanlara dahafazla zarar vermeden po- lıtıkalannı gozden geçırme başarısını gosterebılmek- tedırler Her ne kadar IRA ve PKK uluslararası sıste- mın ışleyışıne uygun hareket etmekteyseler de, bu kuralları yararlarına kullanmanın yollarını da arama- ya devam etmektedırler E-mail: emingursesto yahoo.com B U L M A C A SEDAT YAŞAYİN 1 2S\G\ 1/ Taze peynır ve şekerle va- pılan bır tath 2/ Tamır etme Kalsı^m ele- mentının sım- gesı 3/ Bır şe- vin fıyatını ar- ttırma Genel- lıkle yakmak ıçın kullanılan ın saman 4/ 8 Akıl Geçımı _ >aşh ve zengın " bır kadın tarafindan sağ- lanan genç erkek sevgı- lı 5/ Kısa ve kestırme >ol Yuz metre kare tutannda vuzey olçusu 3 bırımı 6/ 1960 lı yıl- 4 lardaJamaıka'da doğan 5 ve daha sonra reggae'ye donuşen muzık tûru Fena değıl' oraeğın- de olduğu gıbı bılınç- 8 lı hafıfsemeye dayanan 9 sozsanatı 7/Merknr ge- zegenıne venlen bır başka ad Eskı ve bılınmeyen bır tanhı anlatmakta kullanılan deyım sozu 8/OleceğıJce- sınhkle bılınen bır hastanın, acılannı dındırmek ıçın doktor tarafından oldurulmesı 9/ Rutbesız asker Dolma yapmak ıçın hazırlanan kanşım tsyankâr YUKARIpA^ AŞAĞIYA: 1/ Ankara'nın Kızılcahamam ılçesınde, ulusal park kapsamına alınmış orman alanı 2/ Ses Bolum, ke- sun 3/ "Gelse o şuh mechse — u tegafûl eylese" (Şar- kı) Bır zaman bınmı 4/ Ustu şekerlı, renklı ve par- lak bır maddeyle kaplanmış hap Cezayır'de doğan ve Arap muzığıyle rock, punk, reggae kanşımı olan muzık turu 5/Okuyup yazması olmayan BilgeOl- gaç'ın bır fılmı 6/ Eskı Mısır'da guneş tannsı în- san dışkısı 7/ Tenıs oynanan alan Gûney Afrtka Cumhunyetı'nın plaka ışaretı 8/'— buke belırruzı Soyletmeye dıhmızı / Hasta ıken halımızı / Soran- lara selam olsun" (Yunus Emre) Işyen 9/ Bırbm- nı tutar renk v e yapıda olan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog