Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 ŞUBAT 2000 CUMARTES) 16 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ Hany'nin Savaşı 11.15 TRT3 Dram . (Harry's War) - Çok sevdiği arkadaşının vergi mahkemesinde ölmesi üzerine vergici- lere savaş açan sıradan bir postacınm öyküsü ko- nu alınıyor. Yön: Kieth Merrill. Oyn: Edward Herrmann, Geraldine Page, Karen Grassle, David Ogden Stiers, Salome Jens (1981 ABD, 98 dk). Gizfi Göç 13.30 TGRT Fantastik ©(The Secret of NIMH) - Gücünü sevgiden alan tılsımlı bir kolyenin peşinde olan iyiler ve kötülenn iktidar savaşımmı konu edinen fılm- <Je, Derek Jacobi, Elizabeth Hartman, Dom DeLu- ıs rol alıyor. Yön: Don Bluth (1982 ABD, 82 dk). Kızgın Toprak 14.10 TRT 1 Dram /77\ Mallannı, mülklerini satıp, tüm paralannı öz- *<y lem duyduklan 'sal'a yatıran Şirvan ile Sul- tan'ın toprak ağası Çello'ya karşı verdikleri mü- r cadelenin öyküsü. Yönetmenliğini Fevzi Tuna'nın üstlendiği yapımın başrollerinde Fatma Girik, Ta- mer Yiğit ve Hayati Hamzaoğlu oynuyor (1973). Zafere Doğru 14.15 Show TV Macera f7î\ (Annie O) - Annie lisede okuyan ve basket- >İV bola ilgi duyan başanlı bir genç kızdır. Oku- lun basketbol takımına girmeyi çok isteyen An- nie'nin hayali birgün gerçek olur. Okulun tama- men erkeklerden oluşan basketbol takımına gir- meyi başaran ilk kız olur. Yönetmen: J. Michael McClary. Oyuncular: Coco Yares, Chad NVillet. Santa Fe 15.00 TRT 2 Macera srs (Santa Fe) - Kansı ve kızıyla Santa Fe'ye yer- • viv leşen Paul, polislik görevine gen döner. Bu arada kansı Lea, Dan isimli bir adamla ilişkiye gi- rer. Paul ise kızının tanıştırdığı Eleanor isimli ka- dınla ilgilenmeye başlar. Yönetmen: Andrew Shea. Oyuncular: Gary Cole, Lolita Davidovich. Ah Bu Kadınlar 15.45 Show TV Macera /J7\ Sadullah ve Beytullah büyük birun fabrika- *CV sının iki ortağıdır. Beytullah Goncagül adlı bir kadınla evlidir ancak mutlu değildir. Ortağı Sadul- lah ise sıkı birçapkındır. Onun çapkınlıklanndan bıkan halası, Sadullah'ı Emine adlı bir köylü kı- zıyla evlendirmeye karar verir. Yön: Ülkü Eraka- lın.Oyn:!lhanDaner,SermetSerdengeçti (1975). Sultan 17.50 Interstar Duygusal/Dram , Gecekondu semtinde yaşayan dört çocuklu dul bir kadınla, bir minibüs şoförünün aşk öykü- sü. Kartal Tibet'in yönettiği filmde, Türkân Şo- ray, Bulut Aras, Şener Şen oynuyor (1978). 20.30 / CINE5 / Hayvanlar Aynntı yanda Şaban Papucu™ 20.45 Show Güldürü ©Yaşadıklan bölgedeki parkı yıkarak apart- man yapmak isteyen bir müteahiti bu kara- nndan caydırmak için çocuğunu kaçıran iki kafa- dann öyküsü konu alınıyor. Yönetmen: Kartal Ti- bet. Oyn: Kemal Sunal, Adile Naşit (1985). 21.00 / Kanal E / Sadık... Aynntı yanda KörTaüh 21.30 Kanal D Macera (Blind Date) - Bir yuppie, hiç görmedigi bir kızla, arkadaşlan aracılığıyla akşam yemegi- ne çıkma gafletinde bulunur. Kızın alkole alışkın olmadığı uyansına karşın içkiyle haşır neşir ge- çen gece, adamımıza adeta bir kâbus atmosferi yaşatır. Yönetmen: Blake Edvvards. Oyuncular Kim Basinger, Bruce VVillis, John LaiToquette, Willi- am Daniels, Phil Hartman (1987 ABD, 93 dk). Büyük Hedef 22.25 TRT 1 Macera /^\ (For Wich He Stands) - Las Vegas'ın en ün- KZs lü kulüplerinden birine sahip olan Johnny Rochetti, kumarhane işletim izni almak üzere baş- vuruda bulunur. Ancak Rochetti'nin mafya ile bağlantısı vardır ve kumarhane işletim iznini al- masıyla beraber olaylar büyük bir hızla gelişme- ye başlar. Yön: Nelson McCormick. Oyuncular: William Forsythe, Robert Davi, Corchita Alonso. Ehnas Hırsızlan 23.00 atv Macera > (Miss Diamond) - Profesyonel birhırsız olan Lana'nm, Köln'de her yıl düzenlenen mü- cevherkongresinden değerli parçalan çalmak için planlan vardır. Ancak işler umduğu gibi gitmez ve yakalanır. Mücevherleri sigortalayan şirketin ise 48 saat içinde parçalan geri alması, aksi tak- dirde 21 milyon dolar tazminat ödemesi gerekmek- tedir... Yönetmen: Michael Karen. Oyuncular: Sandra Speichert, Thomas Kretschmann. Kara Kartal 23.30 Kanal D Macera (Black Eagle) - Soğuk savaş patlak vermiş- tir. Bir F-l 11 uçağı, pilotu ve 50 milyon do- larla birlikte Akdeniz'in karanlık sulanna gömül- müştür. Fakat Amerikan hükümetini asıl düşün- düren, uçakla beraber kaybolan bir lazer cihazı- dır. Yönetmen: Eric Karson. Oyuncular: Sho Ko- sugi, Jean Clauda Van Damme (1988 ABD, 93 dk). Korku 24.00 Kanal 6 Gerilim s^s (Fear) - Cayse, genç bir medyumdur. Nesne- \£J lere dokunarak geleceği görme gibi garip olay- lan hisseden Cayse, beş yıi önce seri cınayetler iş- leyen bir katilin bulunmasına yardımcı olur. Cay- se Bridges, yine seri cinayetler işleyen bir katilin bulunmasına yardımcı olmaya karar verir. Yön: Rockne S. O'Bannon. Oyn: Ally Sheedy, Lauren ' Hutton, Michael O'Keefe (1990 ABD, 90 dk). Bekkyiş 00.30 TRT 2 Dram O ) (Sweet As You Are) - Martin ve Julia Perry vf' mutlu bir hayat süren iki öğretmendir. Hayat- lan, Martin'in bir öğrencisiyle kısa bir ilişki ya- şamasıyla alt üst olur. Çünkü Martin AIDS virü- sü kapmıştır. Yönetmen: Angela Pape. Oyuncu- lar: Liam Neeson, Miranda Richardson. 01.00 / Interstar / New... Aynntı yanda Heyecan Peşinde 01.20 BRT Macera (Oı (Happy Ever After - Once Apart) - Alfred \zJ çok mutlu bir adamdır. O kadar ki hayat ar- tik ona sıkıcı gelmeye başlamıştır. Yeni ve bek- lenmedık bir şeylere ihtiyacı vardır. Eşine, birbir- lerini tanımıyormuş gibi yapıp sıfirdan başlama- yı önerir. Bu, yaşadıklan tek düze hayattan kur- tulmanıntekyoludur. Yönetmen: PhilippedeBro- ca. Oyn: Bernard Lee Cog, Fanny Cottençon. Malibu Geceleri 01.20 Kanal D Macera /Z~\ (Malibu Nights) - Malibu'nun ılık gecelerin- vS' den birinde, Thomas Delaney adlı zengin bir işadamı sahildeölü olarak bulunur. Buölümünbir kaza mı yoksa cinayet mi olduğu soruşturulurken tuhafbağlantılarortayaçıkar... Yönetmen: Serge Rodnunsky. Oyn: Kurt Schvvoebel, Lori Dawn. i O /C>> f7?\ O Yabancı tzleyin Orta Değmez O Kraliçenin can dostu CUMHUR CANBAZOĞLU Günün sürprizi bu gece Kanal E ekranında. Tarih kitaplannda- ki anlatılanlann ardına geçmeyı, hanedanlık çekişmelerini, saray- daki aşk ilişkilenni izlemeyi se- venler için hoş bir film var prog- ramda. "Sadık Arkadas". Bir döneme adını vermiş ve 64 yıl tahtta kalmış Büyük Bri- tanya ile trlanda'nın güçlü kra- liçesi Victoria'nın (Judi Dench) dulluk döneminin, seyisliği ile korumalığını yapan Iskoç seyis John Brovvn'la (Billy Connolly) arasındaki güçlü arkadaşlığın öy- küsü film. Kraliçenin hizmetini görmek için saraya alınan ve aristrokra- sinin kurallanndan pek haberi olmayan sadık uşak Brown, kı- sa sürede sade ve dürüst kişili- ğiyle Victoria'nın dostluğunu, güvenini kazanıyor. Ikilı arasındaki "sıradışı dost- luk" halk arasında dedikodula- ra yol açarken kraliçe kendisine yeniden yaşama gücü veren Brovvn'ın dostluğuna toz kon- durmuyor... Film kalitesiyle, görünrüleriy- le BBC dizilerini anımsatan, ağır temposu, aynntılı kostümleri, dekoruyla tam bir Ingiliz işi ya- pım. Bu klasik atmosferin yara- tılmasında aslan payı, ölçülü se- naryosu ve iki başrol oyuncu- sunda diyebiliriz. tngiliz tiyatrosunun en güçlü oyunculanndan Dench ile ko- medilerle ünlenmiş Connolly son derece ölçülü oynayarak tiple- melerini öne çıkarmayı yeğli- yorlar. Televizyondan gelen John Madden, bu ilk sinema deneyi- minde, bir döneme adını vermiş efsane kraliçenin insani yanlan- nı, ilginç dostluğunu dedikodu- nun sıradanlığına düşmeden ver- meyi başarrruş. Kanal E 21.00 Sadık Arkadaş - Mrs. Brovvn Yön: John Madden / Se- naryo: Jeremy Brock / Müzik: Stephen Warbeck/ Oyn: Judi Dench, Billy Connolly, Anthony Sher, Geoffrey Palmer, Richard Pasco, David Westhead, Gerard Butter /1997 ABD- Ingiltere yapımı, 97 dakika. 'Hayvanlar', temposu ye senaryosuyla tipik Avrupa filmi Bela getiren mirasTV Servisi - İki yıl önce Cannes Film Festivali'nde büyük ilgi gör- dükten sonra tican şansı artan, an- cak sinemada önemli işleryapma- yan "Hayvanlar" ilk kez ekrana geliyor. Temposu, bakışı ve sakin senaryosuyla tipik bir Avrupa fil- mi "Hayvanlar". Annesinin ölümünden sonra üvey babasının eline düşmüş 20 yaşın- daki Bobby (Bale), bir çocuk ka- dar saf ve temiz kalplidir. Annesin- den kalan yüklü miktarda mirası Bobby'nin elinden almak isteyen üvey baba ona baskı uygulamakta. kontrol altında tutmaktadır. ogr CINE 5 20.30 Hayvanlar - AN the Little Animals / Yönetmen: Jeremy Thomas/ Senaryo: Eski Thomas / Müzik: Richard Hartley / Oyuncu- lar: John Hurt, Christian Bale, Daniel Benzali, James Fa- ulkner / 1998, Ingiltere yapımı, 110 dakika. Bobby sonunda evden ve üvey babasından kaçarak bir başka ken- te yerleşmekte bulur çözümü. Bu- rada "gizemli adam" Summer'la birlikte garip bir işe kalkışır. Bu il- ginç deneyiminden olgunlaşmış bir erkek olarak çıkacaktır Bobby. Genç yaşında yapımcılık ve yö- netmenliği bir arada yürüten, Sko- limovskj, Roeg, Oshima, Berto- lucci ve Cronenberg'in filmleri- nin yapımcılığını yüklenenler ara- sında yer alan Thomas'ın yönet- menlik kariyerinin bizce en parlak filmi "Hayvanlar". CINE 5'teki bu film, Johö Hurt'ün sıradışı tiplemesiyle gece- nin iyi yapımlanndan... Türkiye'deki müzik TV Ser>isi - Tartışma programı "Çözûme Doğru"da, Türkiye'deki müzik ortamı konuşuluyor. Zeki Sözer'in sunduğu yapıma, İTÜ öğretim üyesi Can Etili, Prof. Saim Akçü, Prof. Özeo Sezgin. MÜYAP Başkanı Aydın Oskay, yapımci Şahin Özer, tzzet Öz, Akif Işık, müzik eleştirmeni Orhan Kâhyaoğlu, Arif Sağ, Yavuz Top, İlhan Şeşen, Cahit Berkay, Doğan Canku, Nejat Yavaşoğulları, Semiha Yankı gibi isimler katılıyor. • TRT2,22.30 Universiteler dosyası TV Servisi - Eğitim programı "Karne"de, Türkiye'de üniversitelerin geleceği üzerine Anadolu Üniversitesi Rektörü Engin Ataç'la söyleşi yer alıyor. Gazeteci Abbas Güçlü'nün hazırlayıp sunduğu yapımda Ataç, öğrenci sayısı 700 bine ulaşan Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merak ettiği sorulara da açıklık getiriyor. Yapımın "Genç Bakış" köşesinde ise gençlenn evlilikle ilgılı görüşleri ekrana geliyor. • Kanal D, 14.10 Bombayla gezen adam I İnterstar 01.00 New York'tan Kaçış - Escape from New York / Yön: John Carpenter / Oyn: Kurt Russell, Lee Van Cle- ef, Ernest Borgnine, Donald Pleasence, IsaacHa- ye, Season Hubley / 1981 ABD yapımı, 99 dakika. TV Servisi- 1996 yılında Manhatttan Adası bütünüyle çok sıkı emniyet önlemleri alınmış bir hapishaneye dö- nüşmüştür. ABD Başkanı uça- ğıyla buraya düşer ve kurtanl- ması gerekir. Polis şefi Bob Hauk (Lee Van Cleef), onu ge- ri alabilmek için birmahkûmu '60 lardan esintiler TV Servisi - Konuklann anlattıklan ve söyledikleri şarkılarla, fotoğrafiarla, basmda çıkan haberler ve şiirlerie, 60'h yıllara nostaljik bir yolcuJuğun yapüdıfı "Yıldızlar Dünfi Söyler"e, Türk hafif müziğinin iki ünlü ismi Özdemir Erdoğan ve Ayla Algan katılıyor. Nejat Çetiııok'un hazırlayıp sunduğu yapuna, Murat Evgin de gitanyla eşlik ediyor. Mtv8,21.00 görevlendirme yanlısı. Sna- ke'e (Kurt Russell). 24 saat süre veriyorlar. Başanrsa, ser- best bırakılacak. Başaramaz- sa, minik zaman bombaları belli başlı atardamarlannı par- çalayacak. Carpenter, o vakte kadar gerçekleştirdiği en büyük ya- pım olan "New York'tan Kaçış"ta, bir kez daha gör- sel yetkinliğini ve ekonomik hikâye anlatmadaki yetene- ğini sergiliyor. Ne varki karakterler geliş- mediği ve birbirleri ile dina- mik bir etkileşim içine gir- medikleri için, potansiyel gü- cünün büyük kısmı potansi- yel olarak kalıyor. Ama izle- me keyfi eksik değil, elbette. Sıkılmadan izleyebilirsiniz. Kanal E 20.00İ Eylül Fırtınası üzerine söyleşi TV Servisi - Halit Kıvanç'ın sunduğu "Neydi O Günler"e, "Eylül Fırtınası" adlı son fii- miyle Atıf Yılmaz. oyuncu De- niz Türkali ve Zara konuk olu- yor. Yılmaz'ın filmle ilgili gö- rüşlerini, sinema anılannı anlat- tığı yapımda, Zara ise,filmmü- ziğini seslendiriyor ve ilk sine- ma denemesiyle ilgili duygula- nnı dile getiriyor. TRT 2 21.05 Romanlardaki Davos şehri TV Servisi - "Attilâ İlhan'la Zaman İçinde Bir Yolculuk" programında bu hafta, "Da- vos" şehri üzerine konuşulu- yor. Attilâ İlhan, Davos'un Tho- mas Mann ve kendi romanın- daki yenni anlatırken, dünya için anlamından söz ediyor. Programın yapım ve yönetimi- ni Nedret Çatay üstleniyor. Discovery 22.00 Öyküsüyle Kwai Köprüsü TV Servisi - "GizJi Kame- ra" belgeseli, "Kwai Köprfi- sünün Gerçek Öyküsü" baş- lığıyla yayımlanıyor. tkinci Dün- ya Savaşı yıllannda demir yolu inşaatında çalışan 16 bin savaş esirinin yaşamını yitirdiği, Tay- land'dan Burma'ya akan Kwai Nehri'nin üzenndeki köprüyü kimin yaptığına dair söylentile- nn aslı araştınlıyor. tv8 23.00 Ekranda caz şöleni TV Servisi - "Kerem Gör- se> 'le Jazz"da, Rusya'dan ge- len dokuz kişiden oluşan "Miss Jazz" grubu ve Tatiana And- reeva yer alıyor. Arkın Ak- taç'ın yönettiği yapımda, Gör- sev'le Andreeva ve Miss Jazz'ın caz şöleni ekrana geliyor. Tv PROGRAMLARI 07.00 Cumartesi Sabahı 08.30 Sabah Haber- lerı 10.05 Internet TV 11.05 Dızi: Okyanus Kı- zı 11.35 İki Elin Sesi 12.00 Izmırspor - Sanyer Futbol Karşılaşması (Canlı) 14.00 Haberler 14.10 YerJi Film: Kızgın Toprak 15.40 Dızı: Acapulco Ateşi 16.30 Dizı: Bay Şaşkın'ın Maceralan 16.55 Beşiktaş - Fener- bahçe Basketbol Karşılaşması (Canlı) 18.30 Kaçış Pla- nı 19.00 Anadolu'dan Görünüm 19.45 Spor Haberlerı 20.00 Haberler 21.00 Sayısal Gece (Canlı) 22.25 Yaban- cı Film: Büyük Hedef 24.00 Haberler 00.15 Belgesel: Okyanuslardakı Sırlar 00.45 Dizı: Brooklyn Sokakları 02.10 Yabancı Film: Firar (Tekrar) (0 312 428 22 30). 08^0 Cumartesi Sabahı 10.00 Dizi: Macera Se- risı 10.25 Kardelen 11.00 Konser Salonların- dan (Canlı) 13.00 Belgesel: Perspektrf 13.25 ÇağdaşTürk Bestecıten 13.50 Işıldak 14.15 Dızı: Sharp'ın Savaşı 15.00 Yabancı Film: Sante Fe 16.30 Belgesel: Dünya Turu 17.00 Gençlerle 17.25 Genç Sinemacılar 17.55Cafe Magazın ia45 Halil inalcık'la SözföTarih 19.00 Akşam Bültenı 19.20 Işıtme Engellılere Haber 19.30 Or- han Ayhan'la Spor Yorum 20.00 Ver Elını Anadolu 20.30 Albüm 21.05 Attilâ İlhan'la Zaman İçinde Bir Yolculuk 21.25 Belgesel: Yolun Sonu 22.00 Gece Bültenı ve In- gilizce Haberler 22.30 Çözüme Doğru 00.30 Yabancı Film: Bekleyiş 01.40 Kapanış (0 212 259 72 75). 08.00 SporArşivinden 09.55 Çizgi Film: Sihir- lı Kova 10.25 Çizgi Film: Bamey Google 10.50 Birlikte Söyleyelim 11.15 Yabancı Film: HanVnin Savaşı 12.45 Belgesel: Yotculuklar Gezıler 13.10 Dizı: Okyanus Kızı 13.35 Müzik Pınan 13.50 At Yanşla- n (Canh) 17.10 Yabancı Film: Büyük Kumar 19.15 Be- şiktaş - Diyarbakır Polisgücü Hentbol karşılaşması (Bant) 20.30 Klıp Saatı 22.00 Deportıvo - Atletıco Bılbao Ispan- ya Futbol Lıgı (Canlı) 23.50 Spor Arşivinden. 07.00Açıköğretim UsesiDers Prg. 12.00BırSo- lıst 12.30Gönul Bahçemız 13.50AmatörKoro- lar 14.20 TSM Radyo Sanatçıları Konseri 15.40 Türkü Türkü Türkryem 17.00 Müzik Kervanı 18.00 Ana- dolu Ün. Açıköğretim Fakültesi Ders Prg. 21.00 Diya- net Saatı 23.00 Bir Dilden Bir Tekten 00.15 Kapanış. 07.00 Cumartesi Sabahı 08.30 Sabah Haber- lerı 10.05 Bıl Bul 10.30 Kaçış Planı 11.05 Dızı: Kartallar Yüksek Uçar 12.00 izmirspor - Sarı- yer Futbol Karşılaşması (Canlı) 13.50 Geçen Hafta Tür- kıye 14.20 Yerli Film: Bir Ilkbahar Sabahı 16.30 Os- manlı Türk Murfağı 16.55 Beşiktaş - Fenerbahçe Bas- ketbol Karşılaşması (Canlı) 18.30 Hayat Bazen Tatlıdır 19.00Anadolu'dan Görunüm 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberler 20.50 Almanca - Ingılizce Haberler 21.00 Sa- yısal Gece (Canlı) 22.25 Yerli Film: Şaşkın Gelin 24.00 Haberler 00.15 Ingılizce Haberler 00.45 Tatil Gecesı 02.05 Diyanet Saati 04.40 Klıpler. 07.30 Orlando - L A. La- kers NBA Maçı (Bant) 08.30 Çizgi Film: Afacan Dennis 09.00 Çocuk Programı: Kurabıye 10.00Çizgi Sinema: He- idi 11.00 Çızgı Film: Sevımlı Kah- ramanlar 11.30 Çizgi Film: An Ma- ya 12.30 Çizgi Film: Şirinler 13.00 Müzik: Zırvedekıler Pop 14.10 Karne 14.40 Kocaelı - Vakıfbank Bayanlar Voleybol Karşılaşması (Özet) 15.10 Dızi: Herkül 16.10 Çocuktan Al Haben 17.10 Yerli Film: Alişan 19.00 Ana Haber 19.50 Spor Gundemi 20.05 Dizi: Ruhsar 21.30 Yabancı Film: Kör Talih 23.30 Yabancı Film: Kara Kartal 01.10 Haber Saatı 01.20 Yabancı Film: Malibu Geceleri 04.00TSM (02/22755? 11). _ , * 08.40 Teletubbies a l V 09.10 Çızgı Rm:Po- ^ m kemon 09.30 Süper Disney'le Hafta Sonu 10.30 Çiz- gi Film: Pofuduk Ayı 11.00 Dizi- Lassıe 11.20 Elıfnağme 13.00 Gün Ortası 13.25 Dtzi: VVİshbo- ne 14.00 Moda 15.00 Dızi: Sab- rina 15.50 Müzik: Pop 40 17.05 Yerli Film: Gırgıriyede Büyük Seçim 19.00 Ana Haber 19.40 Spor Haberlen 19.50 Otomobil- cı 19.55 Hava Durumu 20.00 Rey- ting Hamdı 21.10 Ibo Show 23.00 Yabancı Film: Elmas Hırsızlan 01.00 Gece Haberlen 01.10 Dızı: Ihtıras Kurbanları 02.10 Belge- sel: Seyir Deften (02126550000). 07.30 Show Başltyor 10.15 Yerli Film: Dur Geliyorum 1Z00 Top 20 12.45 Moda Show 13.30 Dı- zı: Av Peşinde 14.15 Yabancı Film: Zafere Doğru 15.45 Yerli Film: Ah Bu Kadınlar 17.45 Yer- li Film: Mavi Mavi 19.30 Haber 20.45 Yerli Film: Şaban Pabu- cu Yanm 22.30 Hutya Avşar Show 23.45 Maraton 24.00 Çuku Mu- rat01.15 Yabancı Film: Gizli Gö- rev 02.30 Beşte Beş 03.00 Ha- ber 04.00 Yerli Film: Karakolda Ayna Var 05.45 Yerli Film: Şe- ker Gibi KBlar (027228635 35). s-»» r ° 9 - 20B a s l n O z e t " İ T V leri 10.20 Motor "" Spor 11.30 Çok Yaşa 12.05 Ankara Kulisi 13.10 ispanya ügı'nden Özetler 14.10 Fast Break 15.10 Kayak Raporu 16.40 Fenerbahçe'de Başkanlık Seçimi 18.10 Transworld Sports 18.30 Pınar Karşıyaka - Türk Te- lekom Basketbol Karş. (Canlı) 19.05 Dünyada Bugün 19.30 Sporda Bugün 20.00 Haber 21.05 Bam Teli - Yol Hıkâyelerı 22.05 iran'da Seçımler 22.30 Style & Gourmet 23.05 Grammy'ye Ge- ri Sayım 23.30 Spor Suare 23.45 Ingılizce Haberler 00.05 Pusula (Tekrar) (0 212 286 36 36). 09.40 Star Top 10 10.40 Yerli Film: Ince Hasan 12.20 Dizi: Baskül Aılesı 13.10 Kış Festivalı 14.10 Dızı: Kaygısızlar 15.00 Yerli Film: İki Cambaz 16.50 Dizı: Bizım Sokak 17.50 Yerli Film: Sultan 19.30 Star Haber 20.20 Spor 20.30 Bir Demet Tiyatro 21.30 Telegol 21.45 Yabancı Film: Gol Kralı 23.45 Cem Yılmaz Show 00.30 Gece Hattı 01.00 Yabancı Film: New York'tan Kaçış 02.50 Star Haber 03.40 Yerli Film: Umut Dünyası 05.20 Zırve Deften 06.20 Bay Kamber (0 212 448 80 00). Y e r J" Film: Du- varların Ötesi 09.30 Muzık 10.30 SağhkOI- sun 11.00 Sıyaset Vıtrini 12.00 Haber 12.30 Güler Erkan Sizler- le 13.30 Yabancı Film: Gizli Güç 15.00 Zirvedekı Rüzgâriar 16.00 Sürpnz 17.00 Haberler 17.05 Er- kan Yolaç Show 19.00 Haber Bül- tenı 20.30 Dızı: Kurt Kapanı 22.30 A Takımı (Canlı) 00.30 Lafın Gıt- tiğı Yere (0 212 652 25 60). \ 09.00 Haber 10.12 5 Dakika Ara 11.12 Stıl 12.12 Parametre 13.20 Ekonomı 13.42 Kıtap- I ça 14.12 5 Dakika Ara 14.50 Ekonomı 15.12 Vitnn 15.57 Spor 16.12 Parametre 16.47 Hava Raporu 17.12 Worid Sports i a i 2 5 DakikaAra 20.00 Haber 20.32 Spor 21.00 CNN Türk Masası 21.42 Gezgın 22.12 Mü- zik 22.20 Spor 23.20 Ekonomı (0 212 677 10 00). 08.00 Yabancı Film: Piknik 10.00 TV'de Sine- ma 11.30 İlk 20 13.25 Yabancı Film: Cenne- tin Doğusu 15.30 Yerel Yönetimler 17.25 TV'de Sinema 19.00Ana Haber Bültenı 20.30 Dızı: Fanatık 21.50 TV'de Sinema 23.40 Haber 24.00 Yabancı Film: Kor- ku 01.40 Haber 02.50 İlk 20 04.10 Yabancı Film: Cen- netin Doğusu (Tekrar) (0 212 284 31 50). . 07.00 Belgesel: Avcı 07.30 Belgesel: Balık * " Tutkusu 09.05 Stüdyo 09.30 Wow Oda Si- neması Kusağı 10.15 Gazete Haberlen 11.05 Steps 12.05 Seyahatname 13.35 Yolculuk 14.05 Semıh Balcıoğlu'nun Çızmedıkleri 15.05 Hollanda Ligı 16.05 Belgesel 18.05 Yorumsuz 19.05 istanbul'u Dinlıyorum 19.30 Dış Basında Türkıye 20.00 Ana Haber 21.00 Yıl- dızlar Dünü Söyler 22.00 Belgesel 23.00 Kerem Gör- sev'le Caz 00.15 VVovv Oda Sıneması Kuşağı 00.40 Bel- gesel: Inanılmaz Öyküler (0 212 288 57 52). fjmm^t 09.20 Dizi: Hollyvvood'da Safari 10.20 Pişi- lÂJkm r e Taşıra 11.10 Armonı 12.10 Basket Dun- mmmm y a s , 13.10 Yabancı Film: Üç Haylaz 115.00 Bitmeyen Öykü 15.30 Tommy ve Oscar 16.00 Dağ In- sanları 16.30 Yaşadıkça 17.50 Eskı Dosttar 18.40 Se- lım lleri'nin Not Defterınden 19.30 Haber 20.30 Dızı: Ar- lıss 21.00 Yalçın Menteş Show 22.30 Yabancı Film: GöM- ge Savaşçılan II 00.10 Sesler ve Ustalar 01.20 Yaban- cı Film: Heyecan Peşinde (0 212 313 50 00). 06.30Çizgi Film: MınıklerO7.0O Çızgı Film: Samuray Kediler 07.30 Yabancı Film: Ça- yınn Sakınleri 08.45 Yabancı Film: 101 Dalmaçyalı 10.25 Yabancı Film: GüneşSirkı 12.00 Bas- ketbol Programı: Asist 13.15 Yabancı Film: Yalnız Yıl- dız (Altyazılı) 15.30 Yabancı Film: Salaklar Sofrası 17.00 Yabancı Film: Tango 19.00 Belgesel: UFO 20.00 Dızı: SeınfekJ (Altyazılı) 20.30 Yabancı Film: Hayvanlar 22.20 Yabancı Film: Aşk Mahkûmu (Altyazılı) 00.05 Konser: George Michael 01.00 Playboy TV (0 212 336 75 75). 08.00 Klipler 09.00 Çocuk Bahçesi 11.00 Top-On 12.00 Yabancı Film: Kentaki Kah- ramanı 14.00 Kurdele 15.30 Yabancı Film: Pony Ekspress 17.00 Belgesel 18.00 Kitap Dünyası 18.30 Kâmuran Akkor 19.30 Flash Haber 20.30 Türkü- ler Özümüz 22.00 Söz Esnafın 23.00 Yabancı Film: Sheina 01.00 Kliplerden Seçmeler (0 212 256 82 82). 10.00 Dıscover Magazine: Katıl Doğanlar 11.00 Ushu- aıa 1Z00 Vahşı Doğa 13.00 Doğanın Şahıtlen: Gezegenler 13.30 Es- kı Çağlar: Tarihöncesı Köpekbalıklan 14.00 Fırtına Alarmı 15.00 Yenı Dedek- tifler Kanıt Vücutlar 16.00 TimsahAvcı- sı 17.00 Keşıf Guncesı. Buyuk Maymun Adam 18.00 Vahşı Doğa 19.30 Gızemlı Okyanuslar Empress of Ireland 20.30 Bi- lım Ötesı: En Büyük Hız Yanşlan 21.00 Macera Peşinde: Hedefimız Macera 22.00 Gjzlı Kamera: Kwaı Köprüsünün Gerçek Cyküsü 23.00 Tıbbı Dedektıfler: Küllerın içinden 23.30 Tıbbı Dedektiflen Görünmez Saldırgan (0 212 288 75 75). Atrf Yılmaz, 'Neydi O Günler'in konuğu (Kanal E, 20.00). e09.00 Konser: Charlıe Haden 10.00 Yabancı Film: On An Is- land Wrth You 12.00 Dizi: Tat- lı Sert 13.00 Dünya Listeleri 14.00 Yabancı Film: İki Metelik 16.00 Yabancı Film: Ulis'in Bakışı 19.00 Dı- zı: Favon 20.00 Neydi O Günler 21.00 Ya- bancı Film: Sadık Arkadaş 23.30 Sa- turday Nıght Lıve 00.30 Opera. Mada- me Butterfly 03.00 Yabancı Film: Bah- çıvan 2 05.00 Yabancı Film: On Island With You (Tekrar) (0 212 328 01 01). JS 09.00 Kıss TV Müzik Yayını K İ S S 03.00 Yabancı Film: Vıvar x Zapata 05.00 Yabancı Film: Bir Yıldız Doğuyor (0 212 502 98 02). 07.00 Uyanma Zamanı 09.00 Khp 12.00 Yiğit 13^0 Step by Step 14.00 Khp 15.00 Türkçe Pop 17.00 Mega 5'li 18.00 Specıal VVeekend 19.00 Bir Nu- mara Seç 20.45 Klip 22.00 Deep Spa- ce 24.00 Dance Zone (0212288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog